Thầy Giôm: Khóa 4 học viện HAGL JMG rất đáng chờ đợi
Thầy Giôm thừa nhận lứa cầu thủ thuộc khoác 3 Học viện HAGL không có được những cầu thủ đặc biệt như khóa 1, nhưng với khóa 4 lại rất đáng chờ đợi.
e55x3ea0x4547x6e63xa2cbx628ax5ed6x4019xa6f6x17a3x3913x7bf5x6c36x8523x63cex6754xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax7701x307bx9029xXexX0x1333xXaxX17xX18xX19xXexX0x3869x9452xX19x7105xXexX0xXax319dxX9x52a8xXdxX18x3112xX2fx387ax2bfax2f98xX5x6dbbxXbxXdxX17xX32xXexX5xXax6c7fxX26xX9x989cxX35x2426xXcx9961xX9x57e7xXax6fbfxX18xX9x9c1axX9xXax78cbxX2cxX9x5d27xX35x70fbx87c8xX9x5453x263fxX40x1f76xX9x4112x11ddxX40xX9xa3d3x5bb5xXbxX9x7d88xa90cxX54x1660xX9xX2cxXax41cexX9xX63x17a9xX35xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX56xX17xX18xX19xX32xXexX5xXaxX3dxX26xX9xX40xX35xX42xXcxX9xXbxXax5d19xX18xX9xX54xXax4949xX54xX9xXdx2c0exX18xX9xX2cxX3dx2ce7xX9xXbxXax9624xX9xXbxXaxX9fx21cexX2cxX9x5eacxXaxX24xX64xX2cxX9x76e8xX9xX56xX4exX2cxX9xX51xX35xX53xX54xX9xX56xX57xX40xX59xX9xXabxXaxX42xX54xX66xX9xX2cxX48xX9xX63xa3a9xX6dxX2cxX9xX54xXax4d96xX54xX66xX9xX2cxX3dxX9fxX9xXbxXaxXa3xX9xX63x81dcxX2cxX9xX23xX35xX53xXbxX9xX54xXaxXcbxX9xXabxXaxX48xX18xX9xX2ax9868xX9xX54xXaxXcbxX54xX66xX9xX51x9b5bxX35xX9xXabxXaxX48xX18xX9xX4bxX9xXdx9685xX35xX9xX5fxX60xXbxX9xX63xX64xX54xX66xX9xX2cxXaxX6axX9xX63xX6dxX35x5eeexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x9a07xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17x9ebbxXbx473axX18xXdxX35xX66xX54xX44xX9x6022xX9fxX2fxXbxX35x9cf0xX26x53e5xX32xXexX59xX9axX18xX9xX2cxX3dxX9fxX9xXbxXaxXa3xX9xXabxXaxX48xX18xX9xXb1xX9xX2cxXax249cxX54xXaxX9xXdx92bexX9xX54x839exX54xX66xX9xX2cx4138xXbxX9x975bxX2axe7fxX9xX56xX57xX40xX59xX9xX5bxX5cxX40xX9xX19x222bxX9xX66xX35x55f2xX35xX9xX16fxX2axX171xX9x2c46xX9fxX16cxX2cxX9xXbx81a3xX9x1342x2216xX2ax547dxX9xX63xX18xX54xX66xX9xX19xX35x3418xX54xX9xX5fxX18xX9x13d3xX9xX40xX35xX18xX9xX59xX18xX35xX117xX9xX5xX9fxX26xX9xX54xXaxX35x3ef2xX54xXf0xX9xX2cx16c8xX54xX66xX9xX54xXaxXcbxX9xX66xX35xX181xX35xX9xX63xX60xX9fxX9xX16fxX2axX171xX9xX188xX9fxX16cxX2cxX9xXbxX18exX9xXbxX5fxXcbxXf9xX2cxX9xX63xX48xX9xX2axX9xX54x5fa4xXcxX9xXaxX18xX26xX9xX66xX35xX181xX35xX9xX16fxX2axX171xX9xX188xX9fxX16cxX2cxX9xX66xX35xX18xX9xXbxX5fxXcbxXf9xX2cxX9xX63xX48xX9xX2axX9xXbxXaxX64xX54xX66xXf0xX9xXdxX9axX18xX9xX2cxX3dxX9fxX9xXbxXaxXa3xX9xX54xX164xX26xX9xXbxX35xX18exX33xX9xXbxa5c5xX2cxX9xX66x5d51xX26xX9xXbxXaxX60xXbxX9xX51xX4exX54xX66xX9xX54xX18exX9fxX9xX2fxX24xX9xX2fxX64xX54xXaxX9xX51xXf9xX35xX9xXdxX9axX18xX9xX2cxX3dxX9fxX9xXbxXaxXa3xX9xXabxXaxX48xX18xX9xX2axX9xX51xX164xX9xXabxXaxX48xX18xX9xX190xX9xX2cxXa3xX18xX9xXaxX4exX2cxX9xX51xX35xX53xX54xX9xX56xX57xX40xX59xX9xX5bxX5cxX40xX9xX1a2xX9xX2cx16c9xX54xX66xX9xXbxXaxX6axX35xX9xX63xX35xfbaxXcxX117xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX127xX24xX19xX26xX32xXex45a6xX285xX9xXaxX35xX285xX9fxX9xX5fx9c20xX9xXax1ca8xX54xX9xX51x65adxX9xXdxX9axX18xX9xX2cxX3dxX9fxX9xXbxXaxXa3xX9xX54xX164xX26xXf0xX9x1fbcxX5xX4xX9x6cf0xX17x77dexX2fxX9xX2cxX48xX9xX2cxX9fxXa8xX2cxX9xXbxX5fxX18xX24xX9xX63x69b9xX35xX9xX51xXf9xX35xX9xXbxXaxX3dxX26xX9xX40xX35xX42xXcxX117xX0xX1cxX33xXexX0xX145xX35xX66xX9fxX5fxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX17xX136xX33xX2c4xX24xX8xX19xX35xXbxX32xXexX0xX35xXcxX66xX9xX2fxX5fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX44xX1cxX1cxX35xX117xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX54xXaxX117xX51xX54xX1cxX54xX17xX2c6xX2fxX1cxX2axX193xX2axXb1xX1cxX2axX191x5266xX19xX4bxX2axX4bxX190xX4bxXb1xXb1xXbxX171xX2ax5286xX193xXdxX191xX117xX140xX33xX66xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXaxX17xX35xX66xXaxXbxX44xX4bxX4bxX171xX33xX136xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX18xX26xX9xX66xX35xX24xXcxX9xXabxXaxX24xX18xX9xX4bxX9xXaxX24xX2cxX9xX51xX35xX17xX54xX9xXaxX18xX66xXdxX9xX140xXcxX66xX9xX5fxX18xXbxX9xX19xX18xX54xX66xX9xX2cxXaxX24xX9xX19xX24xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX145xX35xX66xX2cxX18xX33xXbxX35xX24xX54xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2c6xX35xX19xXbxXaxX44xX9x61edxX171xX2axX33xX136xX147xX32xXexX0xX1cxX145xX35xX66xX2cxX18xX33xXbxX35xX24xX54xXexX0xX1cxX145xX35xX66xX9fxX5fxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX127xX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX138xX9xX5xX42xX35xX9xXabxXaxX42xX54xX66xX9xX54xX48xX35xX9xX51xXf9xX35xX9xX54xXaxXd1xX54xX66xX9xX66x5684xX9xX63x32dexX9xXbxXaxX285xX9xXaxX35xX53xX54xX9xX2cxXa3xX18xX9xX2cxX64xX2cxX9xX2cxX3dxX9fxX9xXbxXaxXa3xX9xXbxXaxX9fxXa8xX2cxX9xXabxXaxX48xX18xX9xXb1xX9xX56xX4exX2cxX9xX51xX35xX53xX54xX9xX56xX57xX40xX59xX9xX5bxX5cxX40xX9xXdxX164xX9xXbxXaxX60xXbxX9xX23xX104xX35xX9xX54xXaxXcbxX54xX66xX9xX2cxX1b9xX54xX66xX9xX2cxX48xX9xXbxXaxX285xX9xXabxXax2f67xX54xX66xX9xX63x5031xX54xXaxX9xXdxX164xX9xX2cxXaxXcbxX18xX9xXbxXaxX164xX54xXaxX9xX2cxX42xX54xX66xX117xX9xX127xX1a2xX35xX9xX5fxX2a6xX9xX5fxX164xX54xX66xXf0xX9xXabxXaxX35xX9xXabxXaxX48xX18xX9xX2axX9xX51xX164xX9xX190xX9xX2cxX48xX9xXbxXf9xX35xX9xXaxX2a9xX54xX9xX54x42c2xX18xX9xX63xXa8xX35xX9xXaxX401xX54xXaxX9xXdxX164xX9xXbxX5fxX223xX9xX2cxXa8xXbxX9xX16fxX2axX171xX9xX2c0xX35xX53xXbxX9xX2c4xX18xXcxX9xXbxX5fxXcbxXf9xX2cxX9xX63xX227xX26xX9xX51xX164xX9xX16fxX190xXb1xX9xX2c0xX35xX53xXbxX9xX2c4xX18xXcxX9xXaxX35xX53xX54xX9xXbxX104xX35xXf0xX9xX2fxX24xX54xX66xX9xX2cxX181xX9xXabxXaxX48xX18xX9xXb1xXf0xX9xX42xX54xX66xX9xX2cxXax7316xX9xX2cxX48xX9xXbxXaxX285xX9xX66xX35xXf9xX35xX9xXbxXaxX35xX53xX9fxX9xX2axX9xX2cxX3dxX9fxX9xXbxXaxXa3xX9x59f7xX59xX1b4xX9xX5cxX35xX54xXaxX9xX127xX401xX54xXax181bxX9xXdxX1b4xX54xX9xXbxX9fxX26xX285xX54xX9xX16fxX2axX171xX9xX2c0xX35xX53xXbxX9xX2c4xX18xXcxX117xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX127xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX3dxX26xX9xX40xX35xX42xXcxX44xX9xX29dx95d0xX54xX66xX9xXdxX164xX9xX2cxX48xX9xXbxXaxX285xX9xXdxX9axX18xX9xX2cxX3dxX9fxX9xXbxXaxXa3xX9xXabxXaxX48xX18xX9xXb1xX9xX54xX164xX26xX9xX2cxXaxXcbxX18xX9xXbxXaxX164xX54xXaxX9xX2cxX42xX54xX66xX9xXdx6524xXcxX9xX54xXaxXcbxX54xX66xX9xX63xX285xX9xXdxX1b4xX54xX9xXbxX9fxX26xX285xX54xX9xX2cxX167xX54xX9xX2cxX48xX9xX2cxX64xX2cxX9xX4xX59xX127xX9xXabxXaxX64xX2cxX9xX54xXd1xX18xX117xX9xX4xX64xX2cxX9xX4xX59xX127xX9xXabxXaxX64xX2cxX9xX63xX18xX54xX66xX9xXdxX164xXcxX9xXbxX16cxXbxX9xXaxX2a9xX54xX9xX56xX57xX40xX59xXf0xX9xX63xXcbxX2a9xX54xX66xX9xX54xXaxX35xX1b4xX54xX9xXaxX4exX9xX63xXcbxX6dxX2cxX9xXdxX1b4xX54xX9xXbxX9fxX26xX285xX54xX117xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX127xX24xX19xX26xX32xXexX5xX42xX35xX9xX5fxX60xXbxX9xXbxX35xX18exX2cxX9xX51xX401xX9xXabxXaxX48xX18xX9xXb1xX9xX2cxX48xX9xX54xXaxX35xX2adxX9fxX9xX2cxX3dxX9fxX9xXbxXaxXa3xX9xXbxX42xX35xX9xXabxXaxX42xX54xX66xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX2fxX64xXbxX9xX63xXcbxX6dxX2cxX117xX9xX5xX42xX35xX9xX23xX96xX54xX9xXdxX164xXcxX9xX2c0xX138xX59xX17xX18xX66xX9fxX17xX9xX54xX1b4xX54xX9xXabxXaxX35xX9xXbxX5fxX1a2xX9xXdxX104xX35xX9xXdxX164xXcxX9xX51xX35xX53xX2cxX9xX51xXf9xX35xX9xXabxXaxX48xX18xX9xXb1xX9xXbxXaxX401xX9xXaxX2a9xX35xX9xXcxX9fxXa8xX54xX117xX9xX4xX64xX2cxX9xX2cxX3dxX9fxX9xXbxXaxXa3xX9xXabxXaxX42xX54xX66xX9xX63xXcbxX6dxX2cxX9xXdxX164xXcxX9xX51xX35xX53xX2cxX9xX51xXf9xX35xX9xXbxX42xX35xX9xX51xX164xX9xX2cxX27axX54xX66xX9xXbxXaxX35xX9xX63xX60xX9fxX9xX51xXf9xX35xX9xX54xXaxX18xX9fxX9xXbxX5fxX24xX54xX66xX9xXcxXa8xXbxX9xXbxXaxX6axX35xX9xX66xX35xX18xX54xX9xX19xX164xX35xX117xX9xX5xXf9xX35xX9xX63xX227xX26xXf0xX9xXbxX42xX35xX9xX2fx9041xX9xX5fxX56cxXbxX9xX66xX4exX54xX9xXdxX104xX35xX9xX63xX285xX9xX2cxXaxX1e2xXcxX9xXdxX24xX9xXabx8d22xX9xXaxX2a9xX54xX117xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX127xX24xX19xX26xX32xXexX2c4xXaxXcbxX9xX2cxX64xX2cxX9xX18xX54xXaxX9xX2cxX1b9xX54xX66xX9xX63xX404xX9xX23xX35xX18exXbxXf0xX9xX1a2xX9xX56xX4exX2cxX9xX51xX35xX53xX54xX9xX56xX57xX40xX59xX9xX5bxX5cxX40xX9xX54xX66xX24xX164xX35xX9xX63xX164xX24xX9xXbxX104xX24xX9xX23xX48xX54xX66xX9xX63xX64xX9xX2cxX167xX54xX9xXaxX4exX2cxX9xX51xX1e2xX54xX9xXaxX48xX18xXf0xX9xXbxXaxX64xX35xX9xX63xXa8xXf0xX9xX63xX104xX24xX9xX63xX9axX2cxX117xX9xX5cxXa8xXbxX9xX2fxX16cxX9xX2cxX3dxX9fxX9xXbxXaxXa3xX9xXabxXaxX48xX18xX9xXb1xX9xXbxX16cxXbxX9xX51xX2adxX9xX2cxXaxX9fxX26xX1b4xX54xX9xXcxX42xX54xX9xX54xXaxXcbxX54xX66xX9xX63xX104xX24xX9xX63xX9axX2cxXf0xX9xXabxX18exXbxX9x1094xX9fxX181xX9xXaxX4exX2cxX9xXbxX96xX33xX9xXabxXaxX42xX54xX66xX9xXbxX16cxXbxX117xX9xX2c0xX401xX9xXbxXaxX18exXf0xX9xX2cxX48xX9xXbxXaxX285xX9xXbxX42xX35xX9xX33xXaxX181xX35xX9xXbxX5fxX181xX9xX51xX2adxX9xXdxXf9xX33xX9xX54xX1e2xX54xX66xX9xXabxXaxX35xX18exX9fxX117xX9xX29dxX35xX2adxX9fxX9xX54xX164xX26xX9xX2fxX718xX9xXbxX27axX26xX9xXbxXaxX9fxXa8xX2cxX9xX51xX164xX24xX9xXb1xX9xXbxXaxX64xX54xX66xX9xX2cxX9fxX16cxX35xX9xX2cxX27axX54xX66xX9xX63xX285xX9xX2cxX64xX2cxX9xX17xXcxX9xXbxXaxX285xX9xXaxX35xX53xX54xX117xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xXbxX23xXdxX54xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2c6xX35xX19xXbxXaxX44xX9xXb1xX191xX191xX33xX136xX147xX9xXcxX18xX5fxX66xX35xX54xX138xXdxX17xX145xXbxX44xX9xX18xX9fxXbxX24xX147xX9xXcxX18xX5fxX66xX35xX54xX138xX5fxX35xX66xXaxXbxX44xX9xX18xX9fxXbxX24xX147xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX5fxXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX66xX9xX2fxX5fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX44xX1cxX1cxX35xX117xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX54xXaxX117xX51xX54xX1cxX54xX17xX2c6xX2fxX1cxX2axX193xX2axXb1xX1cxX2axX191xX332xX19xX4bxX2axX4bxX190xX4bxXb1xXb1xXbxX4bxX33exX171xX193xXdxX2axX117xX140xX33xX66xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXaxX17xX35xX66xXaxXbxX44xX4bxX332xX3b3xX33xX136xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX18xX26xX9xX66xX35xX24xXcxX9xXabxXaxX24xX18xX9xX4bxX9xXaxX24xX2cxX9xX51xX35xX17xX54xX9xXaxX18xX66xXdxX9xX140xXcxX66xX9xX5fxX18xXbxX9xX19xX18xX54xX66xX9xX2cxXaxX24xX9xX19xX24xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX5fxXexX0xXbxX5fxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX54xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX136xXbxX138xX18xXdxX35xX66xX54xX44xX9xX140xX9fxX2fxXbxX35xX145xX26xX147xX32xXexX59xX1b4xX9xX5cxX35xX54xXaxX9xX127xX401xX54xXaxX9xX520xXbxX5fxX64xX35xX52dxX9xXdxX164xX9xX2cxX3dxX9fxX9xXbxXaxXa3xX9xX19xX9fxX26xX9xX54xXaxX60xXbxX9xX2cxXa3xX18xX9xX16fxX2axX171xX9xX56xX57xX40xX59xX9xX5bxX5cxX40xX9xX63xXcbxX6dxX2cxX9xXbxXaxX3dxX26xX9xX40xX35xX42xXcxX9xXbxX35xX18exX54xX9xX2cxX4a4xX9xXdxX1b4xX54xX9xXbxX9fxX26xX285xX54xX9xX16fxX2axX171xX9xX2c0xX35xX53xXbxX9xX2c4xX18xXcxX117xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX5fxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX145xX35xX66xX9fxX5fxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX17xX136xX33xX2c4xX24xX8xX19xX35xXbxX32xXexX0xX145xX35xX66xX2cxX18xX33xXbxX35xX24xX54xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2c6xX35xX19xXbxXaxX44xX9xX3b3xX171xX2axX33xX136xX147xX32xXexX0xX1cxX145xX35xX66xX2cxX18xX33xXbxX35xX24xX54xXexX0xX1cxX145xX35xX66xX9fxX5fxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX127xX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX138xX9xX46xXaxX48xX18xX9xXb1xX9xXabxXaxX42xX54xX66xX9xX2cxXaxX502xX9xXabx3ac5xXcxX9xX51xX2adxX9xXabxX732xX9xXbxXaxX9fxX96xXbxXf0xX9xXaxX4exX9xX2cxX167xX54xX9xXabxXaafxXcxX9xX2cxX181xX9xX51xX2adxX9xXbxXaxX285xX9xXaxX401xX54xXaxX117xX9xX59xX35xX53xX9fxX9xXbxXf9xX35xX9xX63xX227xX26xXf0xX9xX5bxX5cxX40xX9xX2cxX48xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX63xX2d7xX35xX9xX2cxX64xX2cxXaxX9xXbxX9fxX26xX285xX54xX9xX2cxXaxX4exX54xX9xXabxXaxX42xX54xX66x31cfxX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX127xX24xX19xX26xX32xXexX29dxX3dxX9fxX9xXbxX35xX1b4xX54xXf0xX9xX2cxXaxX56cxX54xX66xX9xXbxX42xX35xX9xX51x468axX54xX9xX2cxXaxX4exX54xX9xX2cxX3dxX9fxX9xXbxXaxXa3xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXbxX35xX1b4xX9fxX9xX2cxXaxX15fxX9xX23xX35xX18exXbxX9xXbxXcbxX9xX19xX9fxX26xX9xX2cxXaxX2a9xX35xX9xX23xX48xX54xX66xX9xXdxX164xX9xX7efxX9fxX18xX54xX9xXbxX5fxX4exX54xX66xX9xX54xXaxX60xXbxX117xX9xX4xX167xX54xX9xXabxX732xX9xXbxXaxX9fxX96xXbxXf0xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXbxXaxX6axX35xX9xX66xX35xX18xX54xX9xX2fxX718xX9xXaxX24xX164xX54xX9xXbxXaxX35xX53xX54xX9xX63xXcbxX6dxX2cxX117xX9xX2c4xX18exX9fxX9xX2cxXaxX4exX54xX9xX63xXcbxX6dxX2cxX9xX2cxX3dxX9fxX9xXbxXaxXa3xX9xX51xX91xX18xX9xX2cxX18xX24xX9xXbxX24xXf0xX9xX51xX91xX18xX9xXbxXaxX42xX54xX66xX9xXcxX35xX54xXaxX9xXbxXaxX401xX9xXbxX9fxX26xX53xXbxX9xX51xX6axX35xX117xX9xX56xX26xX9xX51xX4exX54xX66xX9xX54xXaxXd1xX54xX66xX9xX54xX1e2xXcxX9xXbxX35xX18exX33xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX2cxXaxX56cxX54xX66xX9xXbxX42xX35xX9xX2fxX718xX9xXbxX9fxX26xX285xX54xX9xX63xXcbxX6dxX2cxX117xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX127xX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX138xX9x2f9axX54xX66xX9xX2cxX48xX9xXbxXaxX285xX9xXbxX35xX18exXbxX9xXdxXa8xX9xX51xX2adxX9xXabxXaxX48xX18xX9xX4bxX9xXaxX35xX53xX54xX9xXbxX104xX35xX9xX2cxXa3xX18xX9xX56xX4exX2cxX9xX51xX35xX53xX54xX9xX56xX57xX40xX59xX9xX5bxX5cxX40xXb0dxX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX127xX24xX19xX26xX32xXexX4xX1b9xX54xX66xX9xX66xX35xX16cxX54xX66xX9xX54xXaxXcbxX9xXabxXaxX48xX18xX9xX2axXf0xX9xX2cxX64xX2cxX9xX17xXcxX9xXabxXaxX48xX18xX9xX4bxX9xX63xXcbxX6dxX2cxX9xXaxX4exX2cxX9xXbxX96xX33xX9xX51xX164xX9xX2cxXaxX2a9xX35xX9xX23xX48xX54xX66xX9xX2cxX27axX54xX66xX9xX54xXaxX18xX9fxX9xX332xX9xX54xX1e2xXcxX9xX5fx4c29xX35xX117xX9xX5xX42xX35xX9xXcxX9fxX16cxX54xX9xX66xX35xXd1xX9xX2cxX64xX2cxX9xX2cxX3dxX9fxX9xXbxXaxXa3xX9xX2cxXa3xX18xX9xXabxXaxX48xX18xX9xX4bxX9xXbxX91xX9xXbxX91xX9xXcxXf9xX35xX9xXbxX9fxX54xX66xX9xX5fxX18xX117xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX127xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX63xX64xX54xXaxX9xX66xX35xX64xX9xX2cxXa3xX18xX9xXbxX42xX35xXf0xX9xX2cxX64xX2cxX9xX2cxX3dxX9fxX9xXbxXaxXa3xX9xXabxXaxX48xX18xX9xX4bxX9xX66xX35xX16cxX54xX66xX9xXabxXaxX48xX18xX9xX2axX117xX9xX5xX9fxX26xX9xXabxXaxX42xX54xX66xX9xX2cxX48xX9xX54xXaxXd1xX54xX66xX9xX2cxX3dxX9fxX9xXbxXaxXa3xX9xX54xXaxXcbxX9xX4xX42xX54xX66xX9xX7xXaxXcbxX6dxX54xX66xX9xX54xXaxXcbxX54xX66xX9xX2cxX48xX9xXcxXa8xXbxX9xX2fxX16cxX9xX2cxX3dxX9fxX9xXbxXaxXa3xX9xX2cxXaxX2a9xX35xX9xX33xXaxX167xX54xX66xX9xX54xX66xX17dxX9xX5fxX60xXbxX9xXbxX16cxXbxX117xX9xX188xX9fxX18xX54xX9xXbxX5fxX4exX54xX66xXf0xX9xX2cxX64xX2cxX9xX2cxX3dxX9fxX9xXbxXaxXa3xX9xXdxX9fxX42xX54xX9xXcxX9fxX16cxX54xX9xX2cxXaxX2a9xX35xX9xX2cxX27axX54xX66xX9xX54xXaxX18xX9fxXf0xX9xXcxX9fxX16cxX54xX9xX33xXaxX16cxX35xX9xXaxX6dxX33xX9xX2cxX27axX54xX66xX9xX54xXaxX18xX9fxX9xX51xX164xX9xXaxX4exX9xXdxX164xXcxX9xX5fxX60xXbxX9xXbxX16cxXbxX9xX63xX35xX2adxX9fxX9xX54xX164xX26xX117xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX127xX24xX19xX26xX32xXexX46xXaxX48xX18xX9xX54xX164xX26xX9xX2cxX1b9xX54xX66xX9xX2cxX48xX9xX54xXaxXd1xX54xX66xX9xXbxX35xX2adxX54xX9xX63xX104xX24xX9xX5fxX60xXbxX9xX23xXaafxX54xXf0xX9xX2cxX48xX9xXaxX18xX35xX9xXbxX35xX2adxX54xX9xX51xX53xX9xXbxXaxX35xX9xX63xX60xX9fxX9xX51xXf9xX35xX9xXbxXcbxX9xX19xX9fxX26xX9xX2fxX64xX54xX66xX9xXbxX104xX24xX9xX5fxX60xXbxX9xXbxX16cxXbxX117xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX127xX24xX19xX26xX32xXexX2c4xXaxX401xX54xX9xX2cxXaxX9fxX54xX66xXf0xX9xXabxXaxX48xX18xX9xX4bxX9xX2cxX64xX2cxX9xX17xXcxX9xXbxX35xX18exX33xX9xXbxXaxX9fxX9xX5fxX60xXbxX9xX54xXaxX18xX54xXaxXf0xX9xXaxX4exX2cxX9xX5fxX60xXbxX9xX54xXaxX18xX54xXaxX9xX51xX164xX9xXbxX42xX35xX9xX63xXdexXbxX9xX54xXaxX35xX2adxX9fxX9xXaxX26xX9xX51xX4exX54xX66xX9xX51xX164xX24xX9xXabxXaxX48xX18xX9xX4bxX117xX9xX2c4xX66xXcbxX6dxX2cxX9xXdxX104xX35xXf0xX9xXabxXaxX48xX18xX9xXb1xX9xX23xX227xX26xX9xX66xX35xX6axX9xXdxXf9xX54xX9xX5fxXcebxX35xXf0xX9xX63xX42xX35xX9xXabxXaxX35xX9xX54xXaxXd1xX54xX66xX9xX2cxXaxX502xX9xX19xXb3dxX54xX9xX2cxXa3xX18xX9xXbxX42xX35xX9xX2cxX64xX2cxX9xX17xXcxX9xXbxX35xX18exX33xX9xXbxXaxX9fxX9xX2cxXaxX96xXcxX117xX9xX5cxXa8xXbxX9xX63xX35xX2adxX9fxX9xX63xX64xX54xX66xX9xX23xX9fxXcebxX54xX9xX54xXd1xX18xX9xXdxX164xX9xXabxXaxX48xX18xX9xXb1xX9xXbxX227xXcxX9xXdxa190xX9xXbxXaxX35xX9xX63xX60xX9fxX9xXabxXaafxXcxX117xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x7b76xX24xX9fxX5fxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX2c0xX5xX4xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe