Thuê thợ khóa phá két sắt nhà người quen, trộm 250 triệu đồng
(Baohatinh.vn) - Chuyện thật như bịa này vừa xảy ra trên địa bàn phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh.
a6baxe796xfdedx1220ax104f0xf2b6xa837x11189x109cfx11ee0xc922xd918x101c0xfad9xdcfcxccc9xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax11fc3x1017fxaba2xXexX0x1082fxXaxX17xX18xX19xXexX0x10fa3xfad6xX19xfabaxXexX0xXax10f77xX9xf6f2xXdxX18xfa53xX2fx120a3xe10dx12217xX5xbabaxXbxXdxX17xX32xXexX5xXaxf0c7xbf2dxX9xXbxXaxad48xX9xf0d1xXaxb62dxX18xX9xX33xXaxfb90xX9xX44x1100exXbxX9xX2fxe127xXbxX9x11898xXax12b72xX9xX55xe582xbe18xde14xX35xX9x10e58xX3dxX17xX55xe58cxX9xXbxb7eex12aacxXcxX9xee26xc868x10c03xX9xXbxX66xX35x11ebfxX3dxX9xaff0x12e90xX55xX5axX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xf9a8xX17xX18xX19xX32xXexX4xXaxX3dxX26xX71xX55xX9xXbxXax1131axXbxX9xX55xXaxX5bxX9xX23xffb6xX18xX9xX55xX57xX26xX9xfc79x11c73xX18xX9xc47axd897xX26xX9xX66xX18xX9xXbxX66xX3exX55xX9xX74xX9fxX18xX9xX23xX57xX55xX9xX33xXaxX5bxX5cxX55xX5axX9xX5xX66x12f98xX55xX9xX7xXax107bexX63xX9xXbxXaxX57xX55xXaxX9xX33xXaxf22cxX9xX88xX57xX9xX5x10523xX55xXax10a09xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xb4baxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXaaxXbxe733xX18xXdxX35xX5axX55x12550xX9xX2cxX17xX55xXbxX17xX66xce68xX32xXexX0xX35xXcxX5axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x1266axX35xX19xXbxXaxX107x10fdcxX6cxX6cxX33xXaaxX10fxXaxX17xX35xX5axXaxXbxX107x1014exX6cxX6cxX33xXaaxX32xX9xX2fxX66xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX107xX1cxX1cxX35xXe0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX55xXaxXe0xXa6xX55xX1cxX55xX17xX11exX2fxX1cxX2ax10d30xX6cxX124xX1cx1124bxX15dxX19xb02axX2axX15dxX160xX131xX131xX2axXbxX160xX15dxXdxX6cxXe0xff86xX33xX5axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX3dxX17xX9xXbxXaxX24xX9xX44xXaxX24xX18xX9xX33xXaxX18xX9xX44xX17xXbxX9xX2fxX18xXbxX9xX55xXaxX18xX9xX55xX5axX3dxX24xX35xX9xX5fxX3dxX17xX55xX9xXbxX66xX24xXcxX9xX6axX6bxX6cxX9xXbxX66xX35xX17xX3dxX9xX19xX24xX55xX5axX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX55xX32xXex103caxXd7xX35xX9xXbxX5bxX42xX55xX5axX9xf488xX5axX3dxX26xe9fbxX55xX9xX5xXaxX9fxX9xc8f8xX35xX71xXbxX9xXa6xX57xX9xX2cxXaxX35xdd92xX2cxX9xX44xX4exXbxX9xX2fxX52xXbxX9xX23xX9fxX9xX2cxf821xX26xX9xX33xXaxX4bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf0xX24xX19xX26xX32xXexaba3xXaxX24xXabxX55xX5axX9xX2axX131xXaxX9xX55xX5axX57xX26xX9xX131xX1cxX6axX1cxX6axX6cxX2axX159xX63xX9xX23xX57xX9xX1d9xX5axX3dxX26xX1ddxX55xX9xX5xXaxX9fxX9xa6f7x12878xX9xX5xXe0xX9xabb8xcd08xX1d9xX9xX2axf2b1xX6bxX24cxX63xX9xXbxX66xXccxX9xXbxX1fexX35xX9xX2fxXd7xX9xX55xXaxX57xX9xX6cxX6bxX63xX9xX74xX5bxX5cxX55xX5axX9x11fdbxX3exX9xX1d9xX35xX55xXaxX63xX9xXbxXaxX3dxX67xX2cxX9xXbxfa6cxX9xX19xcf0fxX55xX9xX33xXaxXd7xX9xX6bxX63xX9xX33xXaxX5bxX5cxX55xX5axX9xX5xX66xXc7xX55xX9xX7xXaxXccxX63xX9xXbxXaxX57xX55xXaxX9xX33xXaxXd7xX9xX88xX57xX9xX5xXddxX55xXaxc1efxX9xXbxX66xe18exX55xXaxX9xX23xX4bxX24xX9xX2cxcfa4xX9xX5fxX3dxX18xX55xX9xX2cxXax1176dxX2cxX9xX55x1098axX55xX5axX9xXa6xfc6fxX9xXa6xX35xX71xX2cxX9xX5axX35xX18xX9xX74xX2adxX55xXaxX9xX23xX57xX9xX23xX9fxX9xX44xc006xX9xX5axX35xX18xX55xX9xX33xXaxX4bxX9xX44xXaxX46xX18xX9xX55xXaxX57xX63xX9xX33xXaxX4bxX9xX44xX4exXbxX9xX2fxX52xXbxX9xXdxf102xX26xX9xXbxX66xX67xXcxX9xX6axX6bxX6cxX9xXbxX66xX35xX71xX3dxX9xX74xX75xX55xX5axX9xXbxX35xX2c8xX55xX9xXcxad94xXbxXe0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf0xX24xX19xX26xX32xXexX1d9xX5axX18xX26xX9xX2fxX18xX3dxX9xX44xXaxX35xX9xX55xXaxX97xX55xX9xX74xX5bxX42xX2cxX9xXbxX35xX55xX9xX23xX4bxX24xX63xX9xX4x11920xX55xX5axX9xX18xX55xX9xXbxXaxX57xX55xXaxX9xX33xXaxXd7xX9xX88xX57xX9xX5xXddxX55xXaxX9xX55xXaxX18xX55xXaxX9xX2cxXaxX46xX55xX5axX9xX2cx1269bxX9xX2cxX4bxX55xX9xX23xX67xX9xX74xX1efxX55xX9xXaxX35xX71xX55xX9xXbxX66xX5bxX5cxX55xX5axX63xX9xX74xX75xX55xX5axX9xXbxXaxX5cxX35xX9xX33xXaxXd7xX35xX9xXaxX42xX33xX9xXa6xcd88xX35xX9xX7xXax105a9xX55xX5axX9xX219xX242xX9xXbxXaxX3dxX97xXbxX9xXaxX2adxX55xXaxX9xX2fxe616xX9xX101xX9xX4xX357xX55xX5axX9xX18xX55xX9xXbxf23bxX55xXaxX9xXbxX35xX1efxX55xX9xXaxX57xX55xXaxX9xXbxXaxX3dxX9xXbxXaxX97xX33xX9xX19xX301xX3dxX9xXa6xX1efxXbxXe0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf0xX24xX19xX26xX32xXex10ec8xX3dxX18xX9xX44xXaxX4bxXcxX9xX55xX5axXaxX35xX71xXcxX9xXa6xX57xX9xX23xddaaxX55xX5axX9xX2cxX4bxX2cxX9xX23xX35xX71xX55xX9xX33xXaxX4bxX33xX9xX55xX5axXaxX35xX71xX33xX9xXa6xf354xX63xX9xX2fxX18xX3dxX9xX2axX9xX55xX5axX57xX26xX63xX9xX2cxX2b6xX9xX5fxX3dxX18xX55xX9xX2cxX357xX55xX5axX9xX18xX55xX9xXaaxX4bxX2cxX9xX74xX9fxX55xXaxX9xXa6xX57xX9xX23xX52xXbxX9xX5axX35xb6f1xX9xX1d9xX5axX3dxX26xX1ddxX55xX9xX5xXaxX9fxX9xX1e4xX35xX71xXbxX9xX247xX248xX1d9xX9xX2axX24cxX159xX131xX63xX9xXbxX66xXccxX9xXbxX1fexX35xX9xX44xXaxXd7xX35xX9xX33xXaxXd7xX9xX24cxX63xX9xX33xXaxX5bxX5cxX55xX5axX9xX5xX66xXc7xX55xX9xX7xXaxXccxX63xX9xXbxXaxX57xX55xXaxX9xX33xXaxXd7xX9xX88xX57xX9xX5xXddxX55xXaxX2a9xX9xX74xff6cxX9xX74xX35xX2c8xX3dxX9xXbxX66xX18xX9xXa6xX2c8xX9xXaxX57xX55xXaxX9xXa6xX35xX9xXbxX66xX67xXcxX9xX2cxX52xX33xX9xXbxX57xX35xX9xX2fxXabxX55xXe0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf0xX24xX19xX26xX32xXexX5xX1fexX35xX9xX2cxX2b6xX9xX5fxX3dxX18xX55xX9xX74xX35xX2c8xX3dxX9xXbxX66xX18xX63xX9xX1e4xX35xX71xXbxX9xX2cxXccxX35xX9xX74xXc7xX3dxX9xX55xXaxX97xX55xX9xXbxX67xX35xX9xXa6xX57xX9xX44xXaxX18xX35xX9xX55xXaxX97xX55xX9xXdxX42xX35xX9xX19xX432xX55xX5axX9xX2fxX3c3xX9xX5fxX3dxX17xX55xX9xX23xX35xX1efxXbxX9xX2fxX18xX3dxX9xX55xXaxX35xX2c8xX3dxX9xXdxXc7xX55xX9xX74xX1efxX55xX9xX2cxXaxX2b6xX35xX9xXbxX1fexX35xX9xX55xXaxX57xX9xX23xX57xX9xX5xXe0xX63xX9xX23xX35xX1efxXbxX9xX2cxXaxX35xX1efxX2cxX9xX44xX4exXbxX9xX2fxX52xXbxX9xX2cxX46xX9xXbxX35xX2c8xX55xX9xX55xX3exX55xX9xXbxXaxXa7xX18xX9xXdxXccxX2cxX9xX5axX35xX18xX9xX2cxXax11e54xX9xX74xX35xX9xXa6xX52xX55xX5axX9xX74xb6a9xX9xXbxXaxX3dxX3exX9xXbxXaxX42xX9xX2fxX37dxX18xX9xX44xXaxX46xX18xX9xX74xX1efxX55xX9xXcxd13cxX9xX44xXaxX46xX18xX9xXa6xX57xX24xX9xX55xXaxX57xX63xX9xX66xX75xX35xX9xX33xXaxX4bxX9xX44xX4exXbxX9xX2fxX52xXbxX9xXdxX301xX26xX9xXbxX66xX67xXcxX9xXbxX57xX35xX9xX2fxXabxX55xXe0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf0xX24xX19xX26xX32xXexX4xX2b6xX9xX5fxX3dxX18xX55xX9xX2cxXaxX2bfxX2cxX9xX55xX2c3xX55xX5axX9xX74xX18xX55xX5axX9xX2cxX597xX55xX5axX9xX2cxXd7xX9xXaxX75xX9xX2fxX2b6xX9xX74xX4b8xX9xXaaxX37dxX9xXdxbe88xX9xX74xXd7xX35xX9xXbxX5bxX42xX55xX5axX9xXbxXaxX17xX24xX9xX5fxX3dxX26xX9xX74xX9fxX55xXaxX9xX2cxX597xX18xX9xX33xXaxX4bxX33xX9xXdxX3dxX97xXbxXe0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x11502xX3dxXbxXaxX24xX66xX32xXexf2c5xXe0xX88xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
G.H