Thêm cơ hội được bảo lãnh tín dụng cho DN nhỏ và vừa
Với nhiều đề xuất mới của Bộ Tài chính tại Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, những doanh nghiệp này sẽ có thêm cơ hội được bảo lãnh tín dụng.
629ax78c4xe82dxce66x72d4x10606xdf34xa5aexef1exX7x8e5dxd061xf40fxcc8bxd9f0x71b0xX5x6d2bxXax7391xXcxX1xe4ddx1068exX3xX4xe669xX3xX1x8742xXdxX3xc67fx93b1xc88exX4xX3xc71dxf5f8xc077xX3xX5xe4cbx7d3axX1xX3xXexbf72xX2axX3xb440x67a9xX2axebc6xX3xX4xX1xX26xX3x8a13xc8b4xX3xX2axX1x10823xX3x7dd1x7db9xX3xX41x9cdexX6xX0xc88dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeb5bxX10xX6xX31xXaxX12xece5x6c2bxXdxX3xX2axX1xXdx8bf5x74d0xX3xX1fxX64xX3x10340xX65x7b78xXexX3xX16xX5exXdxX3xX4xed3bxX6xX3xa1a5xX1cxX3xXcxX42xXdxX3xX4xX1xX2exX2axX1xX3xXex7dabxXdxX3xX3ax6f9cxX3xXexX1xX25xX26xX3xf35cxX65xdfb8xdcadxXexX3xX1fxd347xX2axX1xX3xX77xX6xX2axX3xX1xX42xX2axX1xX3xX90xX65xX92xX3xX4xX1xX93xX3xXexX1xX42xX2axX1xX3xX5xae91xXbx8531xX3xXexe750xX3xX4xX1xea14xX4xX3xX41xX42xX3xX1xX26xX85xXexX3xX1fxX1cxX2axX34xX3xX4xX74xX6xX3xX90xX65xa754xX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX2axX1xX3xXexX2exX2axX3xX31xX32xX2axX34xX3xX4xX1xX26xX3xX31xX26xX6xX2axX1xX3xX2axX34xX1xXdx6af3xXbxX3xX2axX1xX3fxX3xX41xX42xX3xX41xX45xX6xXb5xX3xX2axX1x8a38xX2axX34xX3xX31xX26xX6xX2axX1xX3xX2axX34xX1xXdxXf4xXbxX3xX2axX42xX92xX3xX7xcde5xX3xX4x7c4bxX3xXexX1xX15xX16xX3xX4xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xX1fxX20xX21xX4xX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX2axX1xX3xXexX2exX2axX3xX31xX32xX2axX34xfec6xX0xX48xXbxX12xX0xXexX6xX24xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX2axX34xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX31xX31xXdxX2axX34xX9xXaxX2xXaxX3xX24xX26x77a8xX31xX10xX170xX9xXax107c2xXaxX3xX6xX5xXdxX34xX2axX9xXaxX5xX10xb0f6xXexXaxX3x9c47xXdxX31xXexX1xX9xXax89b9xX176xX176xXaxX12xX0xXexX24xX26xX31xX92xX12xX0xXexX170xX12xX0xXexX31xX12xX0xXdxX16xX34xX3xX7xX170xX4xX9xXaxX48xX48xXdxX142xX24xX6xX26xX1xX6xXexXdxX2axX1xX142xX41xX2axX48xX2axX10xX186xX7xX48xX2xeb33xX2xe8fcxX48xX2xX176xff26xX31xX2xf510xa2fdxX18dxX176xX176xXexX18dxa4ddxX1c8xX2xX2xX5xX176xX142xc577xXbxX34xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXexX31xX12xX0xX48xXexX170xX12xX0xXexX170xX12xX0xXexX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf305xX6xXbxXexXdxX26xX2axXaxX12xa3efxX2axX1xX3xX16xXdxX2axX1xX3xX1xbd09xX6xX0xX48xXexX31xX12xX0xX48xXexX170xX12xX0xX48xXexX24xX26xX31xX92xX12xX0xX48xXexX6xX24xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX26xX31xX92xXaxX12xX1faxX32xX3xXexX1xd591xXb5xX3xXexX1xX10xX26xX3xca22xX65xX92xX3xX1fxX97xX2axX1xX3xX1xXdxXf4xX2axX3xX1xX42xX2axX1xXb5xX3xX16xX1cxXexX3xXexX170xX26xX2axX34xX3xX2axX1xX105xX2axX34xX3xX1fxXdxX64xX65xX3xc5bfxXdxXf4xX2axX3xX1fxX23fxX3xX31xX26xX6xX2axX1xX3xX2axX34xX1xXdxXf4xXbxX3xX1fxX20xX21xX4xX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX2axX1xX3xXexX2exX2axX3xX31xX32xX2axX34xX3xX5xX42x6ed0xX3xX1faxX11exX3xXexXb8xX2axX34xX3xX34xXdx6ca4xX3xXexX170xX97xX3xXexX42xXdxX3xX7xX25xX2axX3xXexX1xX93xX3xX4xX1xX6cxXbxXb5xX3xX4xeb2exX16xX3xX4xc5b6xX3xXexX85xXdxX3xXexXb8xX3xX4xX1xXbcxX4xX3xXexX2exX2axX3xX31xX32xX2axX34xX3xXexX1xX10xX26xX3xX247xX65xX92xX3xX1fxX97xX2axX1xX3xX4xX74xX6xX3xXbxX1xX2aaxXbxX3xX5xX65xXb3xXexX3xXexX2c7xXdxX3xXexX1xXdxX23fxX65xX3xX24xfc40xX2axX34xX3xX1c2xX176xf922xX3xX34xXdxX2aaxX3xXexX170xX97xX3xX270xX1xX26xX25xX2axX3xX41xX6xX92xX142xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX26xX31xX92xXaxX12xX77xX1cxX3xXcxX42xXdxX3xX4xX1xX2exX2axX1xX3xX1fxX64xX3xX6axX65xX6cxXexX3xX7xff2bxX6xX3xX1fxXb8xXdxX3xXexX1xX10xX26xX3xX1xX20xX5exX2axX34xX3xX1xX85xX3xX16xXbcxX4xX3xX92xX15xX65xX3xX4xX2c3xX65xX3xXexX42xXdxX3xX7xX25xX2axX3xXexX1xX93xX3xX4xX1xX6cxXbxXb5xX3xX4xX2c3xX16xX3xX4xX2c7xX3xX2axX42xX92xX3xX6axX65xX2c7xX2axX34xX3xX4xef65xX2axX3xX2xX1ccxX30bxX3xX34xXdxX2aaxX3xXexX170xX97xX3xX270xX1xX26xX25xX2axX3xX41xX6xX92xX142xX3xX1faxX32xX3xXexX1xX23fxXb5xX3xX77xX1cxX3xXcxX42xXdxX3xX4xX1xX2exX2axX1xX3xX1fxX64xX3xX6axX65xX6cxXexX3xX1fxXdxX64xX65xX3xX270xXdxXf4xX2axX3xX2axX42xX92xX3xX2axX1xX20xX3xX7xX6xX65xX29exX3xX1faxX11exX3xXexXb8xX2axX34xX3xX34xXdxX2aaxX3xXexX170xX97xX3xXexX42xXdxX3xX7xX25xX2axX3xXexX1xX93xX3xX4xX1xX6cxXbxXb5xX3xX4xX2c3xX16xX3xX4xX2c7xX3xXexX85xXdxX3xXexXb8xX3xX4xX1xXbcxX4xX3xXexX2exX2axX3xX31xX32xX2axX34xX3xXexX1xX10xX26xX3xX247xX65xX92xX3xX1fxX97xX2axX1xX3xX4xX74xX6xX3xXbxX1xX2aaxXbxX3xX5xX65xXb3xXexX3xXexX2c7xXdxX3xXexX1xXdxX23fxX65xX3xX24xX305xX2axX34xX3xX2xX1ccxX30bxX3xX34xXdxX2aaxX3xXexX170xX97xX3xX270xX1xX26xX25xX2axX3xX41xX6xX92xX142xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX26xX31xX92xXaxX12xX3bxX34xX26xX42xXdxX3xX170xX6xXb5xX3xXexX1xX10xX26xX3xX1fxX64xX3xX6axX65xX6cxXexX3xX4xX74xX6xX3xX77xX1cxX3xXcxX42xXdxX3xX4xX1xX2exX2axX1xXb5xX3xX1faxX1xX74xX3xXexX97xX4xX1xX3xf92bxX77xX3bxX3axX3xXexe932xX2axX1xXb5xX3xXexX1xX42xX2axX1xX3xXbxX1xX2c7xX3xXexX170xX89xX4xX3xXexX1xX65xX1cxX4xX3xXcxX170xX65xX2axX34xX3xX20xX19xX2axX34xX3xX247xX65xX92xX93xXexX3xX1fxX97xX2axX1xX3xX4xX1xX26xX3xXbxX1x8f11xXbxX3xX90xX65xXd2xX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX2axX1xX3xXexX2exX2axX3xX31xX32xX2axX34xX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX2axX1xX3xX4xX1xX26xX3xX2axX1xX105xX2axX34xX3xX270xX1xX26xX25xX2axX3xX41xX6xX92xX3xX270xX1xae52xX2axX34xX3xX4xX11exX3xXexX42xXdxX3xX7xX25xX2axX3xXexX1xX93xX3xX4xX1xX6cxXbxXb5xX3xX4xX2c3xX16xX3xX4xX2c7xX3xX1xX26xfc10xX4xX3xXexXb8xX2axX34xX3xX34xXdxX2aaxX3xXexX170xX97xX3xXexX42xXdxX3xX7xX25xX2axX3xXexX1xX93xX3xX4xX1xX6cxXbxXb5xX3xX4xX2c3xX16xX3xX4xX2c7xX3xX2axX1xX3fxX3xX1xX19xX2axX3xX2xX1ccxX30bxX3xX34xXdxX2aaxX3xXexX170xX97xX3xX270xX1xX26xX25xX2axX3xX41xX6xX92xX142xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX26xX31xX92xXaxX12xX77xX15xX2axX3xX4xX85xX2axX1xX3xX1fxX11exXb5xX3xX1fxX23fxX3xX1fxX20xX21xX4xX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX2axX1xX3xXexX2exX2axX3xX31xX32xX2axX34xX3xX31xX26xX6xX2axX1xX3xX2axX34xX1xXdxXf4xXbxX3xX4xX2c3xX2axX3xX4xX11exX3xXexX2c7xXdxX3xXexX1xXdxX23fxX65xX3xX2xX1ccxX30bxX3xX41xX2c7xX2axX3xX4xX1xX74xX3xX7xff91xX3xX1xX105xX65xX3xXexX1xX6xX16xX3xX34xXdxX6xX3xX31xX89xX3xX2aaxX2axX3xX1fxX2c3xX65xX3xXexX20xfa8cxX3xXexX85xXdxX3xXexX1x937axXdxX3xX1fxXdxX23fxX16xX3xX1fxX64xX3xX2axX34xX1xX97xX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX2axX1xXb5xX3xX270xX1xX517xX2axX34xX3xX4xX11exX3xX4xX2aaxX4xX3xX270xX1xX26xX25xX2axX3xX2axX21xX3xX1fxX20dxX2axX34xX3xX2axX34xX1x7f50xX6xX3xX41xX32xX3xX41xX5exXdxX3xX2axX34xa0f6xX2axX3xX7xX2aaxX4xX1xX3xX2axX1xX42xX3xX2axX20xX5exX4xXb5xX3xX2axX21xX3xX6axX6cxX65xX3xXexX85xXdxX3xX4xX2aaxX4xX3xXexXb8xX3xX4xX1xXbcxX4xX3xXexX2exX2axX3xX31xX32xX2axX34xX3xX1xX26xX539xX4xX3xXexXb8xX3xX4xX1xXbcxX4xX3xX270xXdxX2axX1xX3xXexX93xX3xX270xX1xX2aaxX4xX142xX142xX142xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd0acxX65xX24xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xeecdxX1xX85xX16xX3xX41xXdxXb5xX3xX34xXdxX5exXdxX3xX1xX85xX2axX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX2axX1xX3xXexX2exX2axX3xX31xX32xX2axX34xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX26xX31xX92xXaxX12xXcxX1xX10xX26xX3xX31xX89xX3xXexX1xX25xX26xXb5xX3xX90xX65xXd2xX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX2axX1xX3xXexX2exX2axX3xX31xX32xX2axX34xX3xX4xX11exX3xXexX1xX23fxX3xX4xX6cxXbxX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX2axX1xX3xX16xX1cxXexX3xXbxX1xX2c3xX2axX3xX1xX26xX539xX4xX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX2axX1xX3xXexX26xX42xX2axX3xX24xX1cxX3xXbxX1xX2c3xX2axX3xX4xX1xX15xX2axX1xX3xX5xXf4xX4xX1xX3xX34xXdxX105xX6xX3xX34xXdxX2aaxX3xXexX170xX97xX3xX270xX1xX26xX25xX2axX3xX41xX6xX92xX3xX41xX42xX3xX34xXdxX2aaxX3xXexX170xX97xX3xXexX42xXdxX3xX7xX25xX2axX3xXexX1xX93xX3xX4xX1xX6cxXbxXb5xX3xX4xX2c3xX16xX3xX4xX2c7xX3xX4xX74xX6xX3xX24xX15xX2axX3xX1fxX20xX21xX4xX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX2axX1xX3xXexX85xXdxX3xXexXb8xX3xX4xX1xXbcxX4xX3xXexX2exX2axX3xX31xX32xX2axX34xX602xX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX2axX1xX3xX4xX74xX6xX3xX90xX65xXd2xX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX2axX1xX3xXexX2exX2axX3xX31xX32xX2axX34xX3xX24xX6xX26xX3xX34xb131xX16xX3xX2axX34xX1xX642xX6xX3xX41xX32xX3xXexX170xX25xX3xX2axX21xX3xX34xX2c7xX4xXb5xX3xX5xX29xXdxX3xX270xX1xX26xX25xX2axX3xX41xX6xX92xX3xX4xX74xX6xX3xX24xX15xX2axX3xX1fxX20xX21xX4xX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX2axX1xX3xXexX85xXdxX3xX24xX15xX2axX3xX2axX1xXb3xX2axX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX2axX1xX142xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX26xX31xX92xXaxX12x839axXbcxX4xX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX2axX1xX3xXexX2exX2axX3xX31xX32xX2axX34xX3xXexX2c7xXdxX3xX1fxX6xX3xX4xX1xX26xX3xX16xX1cxXexX3xX270xX1xX2aaxX4xX1xX3xX1xX42xX2axX34xX3xX1fxX20xX21xX4xX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX2axX1xX3xX270xX1xX517xX2axX34xX3xX41xX20xX21xXexX3xX247xX65xX2aaxX3xX2xX1ccxX30bxX3xX41xX2c7xX2axX3xX4xX1xX74xX3xX7xX5e7xX3xX1xX105xX65xX3xX4xX74xX6xX3xX90xX65xXd2xX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX2axX1xX3xXexX2exX2axX3xX31xX32xX2axX34xX142xX3xXcxXb8xX2axX34xX3xX16xXbcxX4xX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX2axX1xX3xXexX2exX2axX3xX31xX32xX2axX34xX3xX4xX74xX6xX3xX90xX65xXd2xX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX2axX1xX3xXexX2exX2axX3xX31xX32xX2axX34xX3xX4xX1xX26xX3xX4xX2aaxX4xX3xX24xX15xX2axX3xX1fxX20xX21xX4xX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX2axX1xX3xXexX2c7xXdxX3xX1fxX6xX3xX270xX1xX517xX2axX34xX3xX41xX20xX21xXexX3xX247xX65xX2aaxX3xX1ccxX3xX5xX2c3xX2axX3xX7xX26xX3xX41xX5exXdxX3xX41xX2c7xX2axX3xX1fxXdxX64xX65xX3xX5xXf4xX3xXexX1xX89xX4xX3xX4xX11exX3xX4xX74xX6xX3xX90xX65xXd2xX142xX3x7e16xXcxX85xXdxX3xX247xX65xX92xX3xX1fxX97xX2axX1xX3xX1xXdxXf4xX2axX3xX1xX42xX2axX1xX29exX3xX90xX65xXd2xX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX2axX1xX3xXexX2exX2axX3xX31xX32xX2axX34xX3xX4xX1xX4a9xX3xX4xX6cxXbxX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX2axX1xX3xXexX2exX2axX3xX31xX32xX2axX34xX3xXexX2c7xXdxX3xX1fxX6xX3xX24xX305xX2axX34xX3xX1c2xX176xX30bxX3xXbxX1xX2c3xX2axX3xX4xX1xX15xX2axX1xX3xX5xXf4xX4xX1xX3xX34xXdxX105xX6xX3xX34xXdxX2aaxX3xXexX170xX97xX3xX270xX1xX26xX25xX2axX3xX41xX6xX92xX3xX41xX42xX3xX34xXdxX2aaxX3xXexX170xX97xX3xXexX42xXdxX3xX7xX25xX2axX3xXexX1xX93xX3xX4xX1xX6cxXbxXb5xX3xX4xX2c3xX16xX3xX4xX2c7xX3xX4xX74xX6xX3xX270xX1xX2aaxX4xX1xX3xX1xX42xX2axX34xX3xXexX85xXdxX3xXexXb8xX3xX4xX1xXbcxX4xX3xXexX2exX2axX3xX31xX32xX2axX34xb3e9xX142xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6abxX65xX24xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX6b5xX1xX2exX3xX270xX1xX517xX2axX34xX3xX247xX65xX2aaxX3xX18dxX30bxX48xX2ax8b95xX16xX48xX7xX2c7xX3xXexXdxX64xX2axX3xX1fxX20xX21xX4xX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX2axX1xX3xXexX2exX2axX3xX31xX32xX2axX34xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX26xX31xX92xXaxX12xX5dxX64xX3xXbxX1xX2exX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX2axX1xX3xXexX2exX2axX3xX31xX32xX2axX34xXb5xX3xX77xX1cxX3xXcxX42xXdxX3xX4xX1xX2exX2axX1xX3xX1fxX64xX3xX6axX65xX6cxXexXb5xX3xXbxX1xX2exX3xXexX1xa878xX16xX3xX1fxX97xX2axX1xX3xX1xX7e3xX3xX7xX19xX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX2axX1xX3xXexX2exX2axX3xX31xX32xX2axX34xX3xX5xX42xX3xX1ccxX176xX176xX142xX176xX176xX176xX3xX1fxX7e3xX2axX34xX48xX1xX7e3xX3xX7xX19xX3xX954xX84axXbcxX4xX3xXbxX1xX2exX3xX1xXdxXf4xX2axX3xX1xX42xX2axX1xX3xX5xX42xX3xX1ccxX176xX142xX176xX176xX176xX3xX1fxX7e3xX2axX34xX48xX1xX7e3xX3xX7xX19xXa1bxX142xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX26xX31xX92xXaxX12xX6b5xX1xX2exX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX2axX1xX3xXexX2exX2axX3xX31xX32xX2axX34xX3xX31xX26xX3xX4xX2aaxX4xX3xX90xX65xXd2xX3xX77xX25xX26xX3xX5xX29xX2axX1xX3xXexX2exX2axX3xX31xX32xX2axX34xX3xX247xX65xX92xX93xXexX3xX1fxX97xX2axX1xX3xX16xXbcxX4xX3xXexX1xX65xX3xXbxX1xX2exX3xX2axX1xX20xX2axX34xX3xXexX2c7xXdxX3xX1fxX6xX3xX270xX1xX517xX2axX34xX3xX247xX65xX2aaxX3xX18dxX30bxX48xX2axXa48xX16xX48xX7xX2c7xX3xXexXdxX64xX2axX3xX1fxX20xX21xX4xX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX2axX1xX3xXexX2exX2axX3xX31xX32xX2axX34xX3xX954xXcxX1xX10xX26xX3xX247xX65xX92xX3xX1fxX97xX2axX1xX3xX1xXdxXf4xX2axX3xX1xX42xX2axX1xX3xX5xX42xX3xX176xXb5xX1d2xX30bxXa1bxX142xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX26xX31xX92xXaxX12xX0xXexX6xX24xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX2axX34xX9xXaxX176xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX31xX31xXdxX2axX34xX9xXaxX1ccxXaxX3xX24xX26xX170xX31xX10xX170xX4xX26xX5xX26xX170xX9xXax8725xX10xX4xX182xX18dxX182xX10xXaxX3xX24xX26xX170xX31xX10xX170xX9xXaxX2xXaxX3xX6xX5xXdxX34xX2axX9xXaxX4xX10xX2axXexX10xX170xXaxX3xX186xXdxX31xXexX1xX9xXax801exX1c8xX30bxXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX24xX26xX170xX31xX10xX170xa736xX4xX26xX5xX5xX6xXbxX7xX10xX29exX3xX7xX10xXbxX6xX170xX6xXexX10xXaxX3xX24xX26xX170xX31xX10xX170xX4xX26xX5xX26xX170xX31xX6xX170xX270xX9xXaxXc1axX1c4xX1ccxX1c8xX6xX10xX2xXaxX3xX24xX26xX170xX31xX10xX170xX4xX26xX5xX26xX170xX5xXdxX34xX1xXexX9xXaxXc1axX1c4xX1cbxXc44xX18dxX31xXc44xXaxX12xX0xXexX24xX26xX31xX92xX12xX0xXexX170xX12xX0xXexX31xX3xX24xX34xX4xX26xX5xX26xX170xX9xXaxXc1axX4xX182xX10xX1c8xX182xXc44xXaxX3xX41xX6xX5xXdxX34xX2axX9xXaxX16xXdxX31xX31xX5xX10xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX26xX31xX92xXaxX12xX0xX10xX16xX12xX90xX65xXd2xX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX2axX1xX3xXexX2exX2axX3xX31xX32xX2axX34xX3xX954xX90xX65xXd2xXa1bxX3xX5xX42xX3xX16xX1cxXexX3xXexXb8xX3xX4xX1xXbcxX4xX3xXexX42xXdxX3xX4xX1xX2exX2axX1xXb5xX3xX1xX26xX85xXexX3xX1fxX1cxX2axX34xX3xXexX1xX10xX26xX3xX16xX517xX3xX1x9bc6xX2axX1xX3xX4xX517xX2axX34xX3xXexX92xX3xX4xXb8xX3xXbxX1xXab4xX2axX602xX3xXexX1xX89xX4xX3xX1xXdxXf4xX2axX3xX4xX1xXbcxX4xX3xX2axXa48xX2axX34xX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX2axX1xX3xXexX2exX2axX3xX31xX32xX2axX34xX3xX4xX1xX26xX3xX4xX2aaxX4xX3xX1fxX2c7xXdxX3xXexX20xX21xX2axX34xX3xXexX1xX10xX26xX3xX247xX65xX92xX3xX1fxX97xX2axX1xX142xX3xX90xX65xXd2xX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX2axX1xX3xXexX2exX2axX3xX31xX32xX2axX34xX3xX31xX26xX3xX4a3xX77xX3bxX3axX3xXexX4a9xX2axX1xXb5xX3xXexX1xX42xX2axX1xX3xXbxX1xX2c7xX3xXexX170xX89xX4xX3xXexX1xX65xX1cxX4xX3xXcxX170xX65xX2axX34xX3xX20xX19xX2axX34xX3xXexX1xX42xX2axX1xX3xX5xXb3xXbxX3xX41xX42xX3xX247xX65xX25xX2axX3xX5xf181xX3xX1fxX23fxX3xX4xX6cxXbxX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX2axX1xX3xXexX2exX2axX3xX31xX32xX2axX34xX3xX954xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX2axX1xX3xX41xX6xX92xX3xX41xX2c7xX2axXa1bxX3xX4xX1xX26xX3xX4xX2aaxX4xX3xX1fxX2c7xXdxX3xXexX20xX21xX2axX34xX3xX247xX65xX92xX3xX1fxX97xX2axX1xX142xX3xX1faxX1xXb3xX16xX3xX2axX1xX6cxXexX3xXexX170xX26xX2axX34xX3xXexX1xX60axXdxX3xX1xX85xX2axX3xX1c8xX3xXexX1xX2aaxX2axX34xX3xX270xX23fxX3xXexX45xX3xX2axX34xX42xX92xX3xX1fxX20xX21xX4xX3xX247xX65xX92xX93xXexX3xX1fxX97xX2axX1xX3xXexX1xX42xX2axX1xX3xX5xXb3xXbxXb5xX3xX90xX65xXd2xX3xXbxX1xX25xXdxX3xXexXb8xX3xX4xX1xXbcxX4xX3xX41xX42xX3xX1fxXdxX3xX41xX42xX26xX3xX1xX26xX85xXexX3xX1fxX1cxX2axX34xX142xX0xX48xX10xX16xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX26xX31xX92xXaxX12xX0xX10xX16xX12x7edexX23fxX3xXexX1xX42xX2axX1xX3xX5xXb3xXbxX3xX90xX65xXd2xXb5xX3xXbxX1xX25xXdxX3xX4xX11exX3xX1fxX74xX3xX16xXbcxX4xX3xX41xX2c7xX2axX3xX1fxXdxX64xX65xX3xX5xXf4xX3xXexX2c7xXdxX3xXexX1xXdxX23fxX65xX3xX5xX42xX3xX1c2xX176xX3xXex8824xX3xX1fxX7e3xX2axX34xX142xX0xX48xX10xX16xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX26xX31xX92xXaxX12xX0xX10xX16xX12xXeb6xX2c7xXdxX3xXexX20xX21xX2axX34xX3xX1fxX20xX21xX4xX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX2axX1xX3xXexX2exX2axX3xX31xX32xX2axX34xX3xX24xX6xX26xX3xX34xX7e3xX16xX29exX3xX2xXc56xX3xX1faxX2aaxX4xX3xX31xX26xX6xX2axX1xX3xX2axX34xX1xXdxXf4xXbxX3xX2axX1xX3fxX3xX41xX42xX3xX41xX45xX6xX3xXexX1xX10xX26xX3xX247xX65xX92xX3xX1fxX97xX2axX1xX3xX4xX74xX6xX3xXbxX1xX2aaxXbxX3xX5xX65xXb3xXexX3xX1xXdxXf4xX2axX3xX1xX42xX2axX1xX602xX3xX18dxXc56xX3xX1faxX2aaxX4xX3xX1xX21xXbxX3xXexX2aaxX4xX3xX6axX29xXb5xX3xe0ccxXdxX15xX2axX3xX1xXdxXf4xXbxX3xX1xX21xXbxX3xXexX2aaxX4xX3xX6axX29xX602xX3xX1c2xXc56xX3xX1faxX2aaxX4xX3xX1xX1cxX3xX270xXdxX2axX1xX3xX31xX26xX6xX2axX1xX3xX4xX2aaxX3xXexX1xX23fxX3xX1fxXa48xX2axX34xX3xX270xXde2xX3xXexX1xX10xX26xX3xX3bxX34xX1xX97xX3xX1fxX97xX2axX1xX3xX7xX2c7xX3xX1c4xX1c2xX48xX18dxX176xX2xX176xX48xX3bxXeb6xXc56xX1faxX6b5xX3xX2axX34xX42xX92xX3xX2xX1ccxX48xX1c4xX48xX18dxX176xX2xX176xX3xX4xX74xX6xX3xX1faxX1xX2exX2axX1xX3xXbxX1xX74xX3xX41xX64xX3xX1fxXa48xX2axX34xX3xX270xXde2xX3xX31xX26xX6xX2axX1xX3xX2axX34xX1xXdxXf4xXbxX602xX3xX1c4xXc56xX3xX1faxX2aaxX4xX3xX4xX1xX74xX3xXexX170xX6xX2axX34xX3xXexX170xX85xXdxXb5xX3xX4xX2aaxX4xX3xX1xX1cxX3xX2axX517xX2axX34xX3xX31xX64exX2axXb5xX3xX2axX34xX20xX3xX31xX64exX2axX3xXexX1xX89xX4xX3xX1xXdxXf4xX2axX3xX31xX89xX3xX2aaxX2axX3xX2axX65xX517xXdxX3xXexX1xX65xXef4xX3xX7xX25xX2axXb5xX3xX1fxX2aaxX2axX1xX3xX24xec79xXexX3xX6axX29xX3xX24xX60axXb5xX3xXexX170xX7e3xX2axX34xX3xX4xX64exX92xX3xX4xX517xX2axX34xX3xX2axX34xX1xXdxXf4xXbxXb5xX3xX4xX1xXa48xX2axX3xX2axX65xX517xXdxX142xX142xX142xX0xX48xX10xX16xX12xX0xX48xXbxX12xX0xX48xXexX31xX12xX0xX48xXexX170xX12xX0xX48xXexX24xX26xX31xX92xX12xX0xX48xXexX6xX24xX5xX10xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6abxX26xX65xX170xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX26xX3xX4xX1xXdxX2axX1xXbxX1xX65xX142xX41xX2axX0xX48xXbxX12
sydong