Virus máy tính gây thiệt hại 1 tỷ USD tại Việt Nam trong năm 2020
2020 tiếp tục là một năm chứng kiến nhiều cuộc tấn công nhắm vào không gian mạng của Việt Nam. Đại dịch COVID-19, trào lưu đua trend trên Facebook... là những “cơ hội” cho kẻ xấu.
f07fx1541ex1675dx16423x1aa58x1cebfx1605ax11c0bx1e6e7xX7x15520x1bb6bx11715x10ef1x15148x1bfc1xX5x1a89bxXax14713x17645x10f0bxX3xX14xXdxX14xX1xX3x1e3dex17283xX14x1ada2xX3x18c70xXdx13e75xXexX3x1916dxX6xX1bxX3x16222x1a361xX29xX2ax14e16xX3x1a782x1de26xXexX3xX14x111a2xX1bxX3x16705x18ea5x14a51xX3xXexX1x153c2xX4xX1xX3xXexX1x154adxX4xX0x13bf9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf8cfxX10xX6x1bdafxXaxX12xX29xX2axX29xX2axX3xXexXdx13f6exXbxX3xXex154a9xX4xX3xX5x13ba9xX3xX1bxX30xXexX3xX14xX34xX1bxX3xX4xX1xX43xX14xX1exX3x10e07xXdxX62xX14xX3xX14xX1xXdx13162x17376xX3xX4xX83xX30xX4xX3xXex191a6xX14xX3xX4x1a425xX14xX1exX3xX14xX1x19ab9xX1bxX3xfd01xX6ax12724xX3xX7axX1xX8fxX14xX1exX3xX1exXdxX6xX14xX3xX1bxX1cxX14xX1exX3xX4x1b208xX6xX3xX20xXdxX22xXexX3xX25xX6xX1bx11edbxX3x13ad8xX1cxXdxX3xX58x1a2ddxX4xX1xX3x11bedx13815xX20x1865dx16e40x16621xX2x1bd84x14903xX3xXex1c3c3xX6axX9axX3xX5x17ebbxX83xX3xX37xX83xX6xX3xXexXcexX10xX14xX58xX3xXexXcex1c037xX14xX3x16034xX6xX4xX10x12010xX9axX9axX7axXb8xXb8xXb8xX3xX5xX6axX3xX14xX1x10968xX14xX1exX3x1ea74xX4x16694xX3xX1xX30xXdx1b641xX3xX4xX1xX9axX3xX7ax1aad5xX3x17e84xX8bxX83xXb8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17040xX9axX58xX39xXaxX12xX0xXdxX1bxX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1bxX7xXc8xXbxX1xX9axXexX9axXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX58xXdxX7xXbxX5xX6xX39xX2dxX3xXe9xX5xX9axX4xX7ax1e1aaxX3xX1bxX6xXcexX1exXdxX14xXc8xX5xX10x18478xXexX2dxX3xX6xX83xXexX9axX14fxX3xX1bxX6xXcexX1exXdxX14xXc8xXcexXdxX1exX1xXexX2dxX3xX6xX83xXexX9axX14fxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX14xXdxX14xX1xX3xX1bxX1cxX14xX1exX3xX20xXdxX22xXexX3xX25xX6xX1bxX3xX29xX2axX29xX2axX2dxX3xX2fxX30xXexX3xX14xX34xX1bxX3xX37xX38xX39xX3xXexX1xX3dxX4xX1xX3xXexX1xX43xX4xX3xX1x17ef8xX14xX1xX3x16578xX14xX1xX3xX2xXaxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX46xX46xXdxXb8xXe9xX6xX9axX1xX6xXexXdxX14xX1xXb8xX98xX14xX46xX14xX10x1a7acxX7xX46xX29xX2xX2ax1c788xX46xX2xX2axffc6xX58xX1ddxX2x1bc7exX1e5xX1e5xX1e5x19f64xXex1d599xXcaxX2axX1e9xX5xX2xXb8x12c24xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX14xXdxX14xX1xX3xX1bxX1cxX14xX1exX3xX20xXdxX22xXexX3xX25xX6xX1bxX3xX29xX2axX29xX2axX2dxX3xX2fxX30xXexX3xX14xX34xX1bxX3xX37xX38xX39xX3xXexX1xX3dxX4xX1xX3xXexX1xX43xX4xXaxX3xX58xX6xXexX6xXc8xXbxX1xX9axXexX9axXc8xX9axXcexXdxX1exXdxX14xX6xX5xXc8xX7xXcexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX2dxX46xX46xX4xX58xX14xXdxX1bxX1exXb8xX98xXdxX10xXexX14xX6xX1bxXbxX5xX83xX7xXb8xX98xX14xX46xXexX1ebxX29xX2axX46xX83xXbxX5xX9axX6xX58xX10xX58xX46xX14xX9axX7axXexX98x15e66xX46xX29xX2axX29xX2x17562xX2axX2xX280xX2xXcaxX46xX1bxX6xX58xX9axX4xX6xXbxXexXb8xX1f2xXbxX1exXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX6xXbxXexXdxX9axX14xXaxX12xX25xX1xXf6xX14xX1exX3xX4xX83xX30xX4xX3xXexX8bxX14xX3xX4xX8fxX14xX1exX3xX4x1cd4dxX3xX4xX1xXadxX3xX37x164dfxX4xX1xX3xX14xX1xX95xX1bxX3xX98xX6axX9axX3xX1xX22xX3xXexX1x17ebfxX14xX1exX3xX4xX8fxX14xX1exX3xX14xX1exX1xX22xX3xX4xXadxX6xX3xX20xXdxX22xXexX3xX25xX6xX1bxX3xX98x17e99xX14xX3xXexXdxX62xXbxX3xX58xXdx14e83xX14xXb8xX3x19349x17385xX14xX1xX2dxX3xXc6xX14xXexX10xXcexX14xX10xXex110c8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX9axX58xX39xXaxX12xXcxX1xX10xX9axX3xX1exX1xXdxX3xX14xX1x11734xX14xX3xX4xXadxX6xX3xX11dxX7axX6xX98xXcbxX3xXe9xX43xX4xX3xXexXcexX6xX14xX1xX3xXexX9axX6axX14xX3xX4xX1b8xX14xX1xX3xX6xX14xX3xX14xXdxX14xX1xX3xX1bxX1cxX14xX1exX3xX20xXdxX22xXexX3xX25xX6xX1bxX3xX2xX29xX3xXexX1xX3dxX14xX1exX3xf6f6xX83xX6xX3xX4xX2c4xX3xX14xX1xXdxX82xX83xX3xXfaxX37xXdx10a3dxX1bxX3xX14xX2c4xX14xX1exXb8xX101xX3xX55xX6axX14xX1exX3xXexXcexX34xX1bxX3xXex1ab11xX3xX37x12d70xX14xX1exX3xXexX1xXdxX22xXexX3xX1xX1cxXdxX3xXe9x17ccbxXdxX3xXexX8bxX14xX3xX4xX8fxX14xX1exX3xX6xX14xX3xX14xXdxX14xX1xX3xX1bxX1cxX14xX1exX3xX5xXdxXe2xX14xX3xX376xX83xX6xX14xX3xX37xX62xX14xX3xX14xX1ex162d2xX14xX3xX1xX6axX14xX1exX14fxX3xX14xX1exX83xX39xX3xX4xXfcxX3xX6xX14xX3xX14xXdxX14xX1xX3xX1bxX1cxX14xX1exX3xXex188e3xX3xX4xX3dxX4xX3xXexXcexX6axX9axX3xX5xXd3xX83xX3xX1bxX1cxX14xX1exX3xX10ax1e858xX3xX1xX30xXdxX14fxX3xX14xX1xXdxX82xX83xX3xXex1357axX3xX4xX1xX43xX4xXcbxX3xX58xX9axX6xX14xX1xX3xX14xX1exX1xXdxX22xXbxX3xXe9xXbfxX3xXexX8bxX14xX3xX4xX8fxX14xX1exX3xX4xX2c4xX3xX4xX1xXadxX3xX37xX2cbxX4xX1xX3xXexX1xX10xX9axX3xX1bxX30xXexX3xX4xX3dxX4xX1xX3xXexX1xX43xX4xX3xX1bx11b66xXdx1cf63xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX9axX58xX39xXaxX12xX25xX1exX9axX6axXdxX3xXcexX6xXcbxX3xX7axX1xX1b8xX9axX3xX7xX3dxXexX3xX4xXadxX6xX3xX11dxX7axX6xX98xX3xX98xX6axX9axX3xXexX1xX3dxX14xX1exX3xX2fxXd3x19ce9xXdxX3xX55xX6xXdxX3xX4xX1x1dc14xX3xXcexX6xX3xXcex12041xX14xX1exX3xX14xX34xX1bxX3xX29xX2axX29xX2axXcbxX3xXexX1xXdxX22xXexX3xX1xX1cxXdxX3xX58xX9axX3xX98xXdxXcexX83xX7xX3xX1bxX3dxX39xX3xXexX2cbxX14xX1xX3xX1exX3d6xX39xX3xXcexX6xX3xX37xX2ddxXdxX3xX98xX459xXdxX3xX14xX1exXd3xX499xXdxX3xX58x1ce54xX14xX1exX3xX20xXdxX22xXexX3xX25xX6xX1bxX3xX37xX40axX3xX98xXd3x14da0xXexX3xX2xX3xXexX39bxX3x1785bx117f9xXc7xX3xX307xX29xX1ddxXcbxXcaxX3xX14xX1exX1xX1b4xX14xX3xXexX39bxX3xX37xX39exX14xX1exX315xXb8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX9axX58xX39xXaxX12xX0xX7xXexXcexX9axX14xX1exX12xXcxX30xXdxX3xXbxX1xX1cxX1bxX3xX1bxX1cxX14xX1exX3xX5xX4faxXdxX3xX58xX66xX14xX1exX3xXc3xXc4xX20xXc6xXc7xXc8xX2xXcaxX0xX46xX7xXexXcexX9axX14xX1exX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX9axX58xX39xXaxX12xX25xX34xX1bxX3xX29xX2axX29xX2axXcbxX3xXc3xXc4xX20xXc6xXc7xXc8xX2xXcaxX3xXe9xX4e8xX14xX1exX3xXbxX1xX3dxXexXcbxX3xX1xX6axX14xX1exX3xX5xX9axX1cxXexX3xX58xX9axX6xX14xX1xX3xX14xX1exX1xXdxX22xXbxXcbxX3xX4xXfcxX3xX376xX83xX6xX14xXcbxX3xXexX418xX3xX4xX1xX43xX4xX3xX4xX1xX83xX39xX386xX14xX3xX7xX6xX14xX1exX3xX5xX6axX1bxX3xX98xXdxX22xX4xX3xXexX3f5xX3xX10axX6xXb8xX3xXc3xX3dxX4xX3xXbxX1xX38xX14xX3xX1bxX82xX1bxX3xX5xX6axX1bxX3xX98xXdxX22xX4xX3xXexXcex1d535xX4xX3xXexX83xX39xX62xX14xX3xX37xXd3xX4faxX4xX3xXexX1b4xX1bxX3xX7axXdxX62xX1bxX3xX98xX6axX3xX58xX9axX1d7xX14xX5xX9axX6xX58xX3xXcexX38xX1bxX3xXcexX30xXb8xX3xX25xX1xXdxX82xX83xX3xX37xXfcxX14xX3xX98xXbfxX3xXe9xX83xX30xX4xX3xXbxX1xX1b8xXdxX3xX1bxX3adxX3xX1xX22xX3xXexX1xX2ddxX14xX1exX3xXcexX6xX3xXc6xX14xXexX10xXcexX14xX10xXexX3xX37xX386xX3xX14xX1xX3d6xX14xX3xX98xXdxXe2xX14xX3xX4xX2c4xX3xXexX1xX386xX3xXexXcexX83xX39xX3xX4xX336xXbxX3xX98xX6axX3xX5xX6axX1bxX3xX98xXdxX22xX4xX3xXexX3f5xX3xX10axX6xX45bxX3xXbaxXdxX82xX83xX3xX14xX6axX39xX3xXexX1cxX9axX3xX1bxX8fxXdxX3xXexXcexXd3xX499xX14xX1exX3xX4xX1xX9axX3xX7axX108xX3xX10axX8bxX83xX3xX7axX1xX6xXdxX3xXexX1xX3dxX4xX3xX5x1e228xX3xX1xX418xX14xX1exXcbxX3xXexX8bxX14xX3xX4xX8fxX14xX1exXcbxX3xX37xX3dxX14xX1xX3xX4xX95xXbxX3xXexX1xX8fxX14xX1exX3xXexXdxX14xXb8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX9axX58xX39xXaxX12xXcxXcexX9axX14xX1exX3xX14xX34xX1bxX3xX376xX83xX6xXcbxX3xX1xX6axX14xX1exX3xX5xX9axX1cxXexX3xX98xX66xX3xXexX8bxX14xX3xX4xX8fxX14xX1exX3xX1bxX1cxX14xX1exX3xX376xX83xX39xX3xX1bxX8fxX3xX5xX459xX14xX3xX58xXdxX303xX14xX3xXcexX6xX3xXexXcexXe2xX14xX3xXexX9axX6axX14xX3xX4xX38xX83xXcbxX3xX37xXdxX386xX14xX3xX1xX1b4xX14xX1xX3xX14xX1xXd3xX3xX98xX66xX3xX98xXdxX22xX4xX3xX14xX1xX6axX3xX1bxX3dxX39xX3xX4xXadxX6xX3xXe5xX9axX10axX4xX9axX14xX14xX3xXe9xXbfxX3xXexXdxX14xX3xXex1173exX4xX3xXexX8bxX14xX3xX4xX8fxX14xX1exXcbxX3xXe9xXbfxX3xX37x18a09xXdxX3xX1ddxX1e5xX3xXexXcexXdxX22xX83xX3xX502xX503xXc7xX3xXexXdxX82xX14xX3xX4xX1xX83xX30xX4xX3xX58xXf6xX3xX5xXdxX22xX83xX14fxX3xX1xX6xX39xX3xX29xX1ebxX1e9xX3xXexXcexXdxX22xX83xX3xXexX1xX8fxX14xX1exX3xXexXdxX14xX3xX14xX1exXd3xX499xXdxX3xX58xX4e8xX14xX1exX3xXe5xX6xX4xX10xXe9xX9axX9axX7axX3xX37xXd3xX4faxX4xX3xXcexX6xX9axX3xXe9xX3dxX14xX14fxX3xXc6xX14xXexX10xX5xX3xXe9xXbfxX3xXexXdxX14xX3xXexX760xX4xX3xXexX8bxX14xX3xX4xX8fxX14xX1exXcbxX3xX1exX3d6xX39xX3xXcexX771xX3xXcexX4a2xX3xX29xX2ax1dbb0xX11dxX3xX58xXf6xX3xX5xXdxX22xX83xX3xXe9xX2cbxX3xX1bxX336xXexX45bxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX9axX58xX39xXaxX12xXcxX1xX10xX9axX3xX376xX83xX6xX14xX3xX7xX3dxXexX3xX4xXadxX6xX3xX11dxX7axX6xX98xXcbxX3xXexX1cxXdxX3xX20xXdxX22xXexX3xX25xX6xX1bxXcbxX3xX14xX1xXdxX82xX83xX3xXexXcexX6xX14xX1exX3xXexX1xXd3xXfcxX14xX1exX3xX1bxX1cxXdxX3xX37xXdxX22xX14xX3xXex11572xX3xX5xX459xX14xXcbxX3xX1bxX30xXexX3xX7xX2ddxX3xX14xX82xX14xX3xXexX1b8xX14xX1exX3xX1exXdxX6xX9axX3xX1xX6axX14xX1exX3xXexXcexX5f0xX4xX3xXexX83xX39xX62xX14xX3xX4xX2c4xX3xX14xX1xXdxX82xX83xX3xX14xX1exXd3xX499xXdxX3xX7xX860xX3xX58xX66xX14xX1exXcbxX3xX37xX40axX3xXe9xXbfxX3xX10axX3d6xX1bxX3xX14xX1xX336xXbxX3xX98xX6axX3xX37xX3dxX14xX1xX3xX4xX95xXbxX3xX58xXf6xX3xX5xXdxX22xX83xXb8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX9axX58xX39xXaxX12x1e4bdxX1xXdxX3xX5xX6axX1bxX3xX98xXdxX22xX4xX3xXexX3f5xX3xX10axX6xXcbxX3xX4xX3dxX4xX3xXexX418xX3xX4xX1xX43xX4xX3xX58xX9axX6xX14xX1xX3xX14xX1exX1xXdxX22xXbxX3xX4xX38xX14xX3xXexX1xXdxX62xXexX3xX5xX336xXbxX3xX1bxX8fxXdxX3xXexXcexXd3xX499xX14xX1exX3xX7axX62xXexX3xX14xX2ddxXdxX3xX6xX14xX3xXexX9axX6axX14xX3xXe9xX4a8xX14xX1exX3xX4xX3dxX4xX1xX3xXexXcexX6xX14xX1exX3xXe9xXbfxX3xX4xX3dxX4xX3xX1exXdxX1b8xXdxX3xXbxX1xX3dxXbxX3xX14xX1xXd3xX3xX503xX503x101dcxXcbxX3xX20x13715xX25xX45bxX3xX37xX3dxX14xX1xX3xX1exXdxX3dxX3xX6xX14xX3xX14xXdxX14xX1xX3xX1xX22xX3xXexX1xX2ddxX14xX1exXcbxX3xX37xX3dxX14xX1xX3xX1exXdxX3dxX3xXbxX1xX38xX14xX3xX1bxX82xX1bxX3xXexXcexXd3xX459xX4xX3xX7axX1xXdxX3xX4xX8fxX14xX1exX3xX7axX1xX6xXdxX3xXcexX6xX3xXdxX14xXexX10xXcexX14xX10xXexX14fxX3xX4xX6axXdxX3xX37xX760xXexX3xXbxX1xX38xX14xX3xX1bxX82xX1bxX3xX58xXdxX22xXexX3xX98xXdxXcexX83xX7xXcbxX3xXexXd3xX499xX14xX1exX3xX5xX860xX6xXcbxX3xX1xX22xX3xXexX1xX2ddxX14xX1exX3xX1exXdxX3dxX1bxX3xX7xX3dxXexX45bxX3xXexX1xXd3xX499xX14xX1exX3xX10axX83xX39xXe2xX14xX3xX4xX336xXbxX3xX14xX1xX336xXexX3xXe9xX1b8xX14xX3xX98xX3dxX3xX1xX22xX3xX37xXdxX82xX83xX3xX1xX6axX14xX1xX14fxX3xXexXcexX6xX14xX1exX3xXe9xXbfxX3xXbxX1xXd3xXfcxX14xX1exX3xXexX1xX43xX4xX3xX10axX3dxX4xX3xXexX1xX5f0xX4xX3xX14xX1exXd3xX499xXdxX3xX58xX4e8xX14xX1exX3xX1bxX1cxX14xX1xX3xX14xX1xXd3xX3xX4xX1xXf6xX3xX7ax1109bxX3xX7xX2ddxXb8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX9axX58xX39xXaxX12xX25xX1exXd3xX499xXdxX3xX58xX4e8xX14xX1exX3xX4xX3dxX3xX14xX1xX3d6xX14xX3xX4xX38xX14xX3xX4xX1b8xX14xX1xX3xX1exXdxX3dxX4xX3xX4xX6xX9axX3xX7axX1xXdxX3xX5xX6axX1bxX3xX98xXdxX22xX4xX3xXexX3f5xX3xX10axX6xX14fxX3xX37xX1b8xX1bxX3xXe9xX1b8xX9axX3xX1bxX8fxXdxX3xXexXcexXd3xX499xX14xX1exX3xX7axX62xXexX3xX14xX2ddxXdxX3xX6xX14xX3xXexX9axX6axX14xX3xXe9xX4a8xX14xX1exX3xX4xX3dxX4xX1xX3xX4xX6axXdxX3xX37xX760xXexX3xXbxX1xX38xX14xX3xX1bxX82xX1bxX3xX58xXdxX22xXexX3xX98xXdxXcexX83xX7xX14fxX3xX7axX1xX8fxX14xX1exX3xXexX1b8xXdxX3xX98xX6axX3xX4xX6axXdxX3xX37xX760xXexX3xX14xX1xXf6xX14xX1exX3xXbxX1xX38xX14xX3xX1bxX82xX1bxX3xX7axX1xX8fxX14xX1exX3xXcex15de0xX3xX14xX1exX83xX39exX14xX3xX1exX2ddxX4xX14fxX3xXexX1xXd3xX499xX14xX1exX3xX10axX83xX39xXe2xX14xX3xX4xX336xXbxX3xX14xX1xX336xXexX3xXe9xX1b8xX14xX3xX98xX3dxX3xXbxX1xX38xX14xX3xX1bxX82xX1bxXcbxX3xX1xX22xX3xX37xXdxX82xX83xX3xX1xX6axX14xX1xX14fxX3xX7axX1xX8fxX14xX1exX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX108xX3xX1xX6xX39xX3xXexXcexX83xX39xX3xX4xX336xXbxX3xX4xX3dxX4xX3xX37xXd3xX499xX14xX1exX3xX5xXdxX14xX7axX3xX5xX1cxXb8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX9axX58xX39xXaxX12xX0xX7xXexXcexX9axX14xX1exX12xXcxX8bxX14xX3xX4xX8fxX14xX1exX3xX1exXdxX6xX9axX3xX58xXbfxX4xX1xX3xX14xX1exX3d6xX14xX3xX1xX6axX14xX1exX0xX46xX7xXexXcexX9axX14xX1exX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX9axX58xX39xXaxX12xXc3xX1xX4a2xX3xXexX2cbxX14xX1xX3xXcexXdxXe2xX14xX1exX3xX14xX34xX1bxX3xX29xX2axX29xX2axXcbxX3xXcexX8bxXexX3xX14xX1xXdxX82xX83xX3xX98xX66xX3xX1xX6xX4xX7axX10xXcexX3xX4xX1xXdxX62xX1bxX3xX37xX9axX1cxXexX3xX376xX83xX6xX3xXexX8bxX14xX3xX4xX8fxX14xX1exX3xX6xX14xX3xX14xXdxX14xX1xX3xX1bxX1cxX14xX1exX3xX5xXdxXe2xX14xX3xX376xX83xX6xX14xX3xX37xX62xX14xX3xX14xX1exX3d6xX14xX3xX1xX6axX14xX1exXcbxX3xXexXcexX9axX14xX1exX3xX37xX2c4xX3xX4xX1xXadxX3xX39xX62xX83xX3xX5xX6axX3xX4xX3dxX4xX3xX98xX66xX3xX37xX3dxX14xX1xX3xX4xX95xXbxX3xX1bxX40axX3xXc4xXcxX95dxX3xX1exXdxX6xX9axX3xX58xXbfxX4xX1xX3xX4xXadxX6xX3xX14xX1exXd3xX499xXdxX3xX58xX4e8xX14xX1exXb8xX3xXc3xX3dxX4xX1xX3xXexX1xX43xX4xX3xX4xX1xX2cbxX14xX1xX3xX4xXadxX6xX3xX1xX6xX4xX7axX10xXcexX3xX5xX6axX3xX5xX3f5xX6xX3xX14xX1exXd3xX499xXdxX3xX58xX4e8xX14xX1exX3xX4xX6axXdxX3xX37xX760xXexX3xXbxX1xX38xX14xX3xX1bxX82xX1bxX3xX1exXdxX3dxX14xX3xX37xXdxX22xXbxX3xXexXcexXe2xX14xX3xX37xXdxX22xX14xX3xXexX1xX9axX1cxXdxX3xX37xX386xX3xX5xX8bxX39xX3xXexXcexX30xX1bxX3xXexXdxX14xX3xX14xX1xX95xX14xX3xXc4xXcxX95dxXcbxX3xXexX1xX5f0xX4xX3xX1xXdxX22xX14xX3xX1exXdxX6xX9axX3xX58xXbfxX4xX1xX3xXe9xX8bxXexX3xX1xX4faxXbxX3xXbxX1xX3dxXbxXb8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX9axX58xX39xXaxX12xXcxXcexX83xX14xX1exX3xXe9xX1b4xX14xX1xX3xX1bxX6a8xXdxX3xXexX1xX3dxX14xX1exXcbxX3xX1xX22xX3xXexX1xX2ddxX14xX1exX3xX1exXdxX3dxX1bxX3xX7xX3dxXexX3xX98xXdxXcexX83xX7xX3xX4xXadxX6xX3xX11dxX7axX6xX98xX3xX37xX40axX3xXbxX1xX3dxXexX3xX1xXdxX22xX14xX3xX1xXfcxX14xX3xX2x12df1xXb8xX2axX2axX2axX3xXbxX1xX38xX14xX3xX1bxX82xX1bxX3xX1exXdxX3dxX14xX3xX37xXdxX22xXbxX3xXexXcexXe2xX14xX3xX37xXdxX22xX14xX3xXexX1xX9axX1cxXdxX3xX58xXdxX3xX37xX30xX14xX1exXb8xX3xXbaxXdxX386xX14xX3xX1xX1b4xX14xX1xX3xX5xX6axX3xX98xX66xX3xX98xXdxX22xX4xX3xX20xX25xX1e1xX1e5xX13xXbxXbxXcbxX3xXbxX1xX38xX14xX3xX1bxX82xX1bxX3xXexX1xX83xX3xXexX1xX336xXbxX3xXexXdxX14xX3xX14xX1xX95xX14xX3xXc4xXcxX95dxX3xX1exXdxX6xX9axX3xX58xXbfxX4xX1xX3xX14xX1exX3d6xX14xX3xX1xX6axX14xX1exX3xX5xXe2xX14xX3xX37xX62xX14xX3xX1xX6axX14xX1exX3xXexX39bxX3xX37xX39exX14xX1exXcbxX3xX37xX40axX3xX5xX3d6xX39xX3xX14xX1xXdxX303xX1bxX3xX1xX6axX14xX1exX3xX14xX1exX1xX1b4xX14xX3xX7xX1bxX6xXcexXexXbxX1xX9axX14xX10xX3xXexX1cxXdxX3xX20xXdxX22xXexX3xX25xX6xX1bxXb8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX9axX58xX39xXaxX12xXc3xX3dxX4xX3xX4xX1xX83xX39xXe2xX14xX3xX1exXdxX6xX3xX7axX1xX83xX39xX62xX14xX3xX4xX3dxX9axX3xX14xX1exXd3xX499xXdxX3xX7xX860xX3xX58xX66xX14xX1exX3xX4xX1xX4a2xX3xX4xX6axXdxX3xX37xX760xXexX3xXbxX1xX38xX14xX3xX1bxX82xX1bxX3xXexX3f5xX3xX4xX3dxX4xX3xX7axX1xX9axX3xX43xX14xX1exX3xX58xX66xX14xX1exX3xX4xX1xX2cbxX14xX1xX3xXexX1xX2ddxX14xX1exX14fxX3xX4xX6axXdxX3xX37xX760xXexX3xXexX1xXd3xX499xX14xX1exX3xXexXcexX5f0xX4xX3xXbxX1xX38xX14xX3xX1bxX82xX1bxX3xXe9xX1b8xX9axX3xX98xX22xX3xX1exXdxX6xX9axX3xX58xXbfxX4xX1xX3xX14xX1exX3d6xX14xX3xX1xX6axX14xX1exX3xXexXcexXe2xX14xX3xX37xXdxX22xX14xX3xXexX1xX9axX1cxXdxX3xX4xXadxX6xX3xX1bxX1b4xX14xX1xXb8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX9axX58xX39xXaxX12xX0xX7xXexXcexX9axX14xX1exX12x13a52xX14xX3xX1x185c2xX6xX3xX7xX6xX83xX3xX4xX3dxX4xX3xXexXcexX6axX9axX3xX5xXd3xX83xX3xX1bxX1cxX14xX1exX3xX10axX40axX3xX1xX30xXdxX0xX46xX7xXexXcexX9axX14xX1exX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX9axX58xX39xXaxX12xX25xX1xXf6xX14xX1exX3xXexXcexX6axX9axX3xX5xXd3xX83xX3xX1bxX1cxX14xX1exX3xX10axX40axX3xX1xX30xXdxX3xX14xX1xXd3xX3xXfaxX10axX10xX1bxX3xX7axX1xX83xX8fxX14xX3xX1bxX760xXexX3xXe9xX1cxX14xX3xXe9xXdxX62xX14xX3xX37xX418xXdxX3xXexX1xX62xX3xX14xX6axX9axXcbxX101xX3xXfaxX10axX10xX1bxX3xXe9xX1cxX14xX3xXexX1xX6xX39xX3xX37xX418xXdxX3xXcexX6xX3xX7xX6xX9axX3xXexXcexX9axX14xX1exX3xX2xX2axX3xX14xX34xX1bxX3xX376xX83xX6xX101xX45bxX3xX5xX6axX3xX14xX1xXf6xX14xX1exX3xXfaxX1xX9axXexX3xXexXcexX10xX14xX58xX101xX3xX4xXadxX6xX3xX14xX34xX1bxX3xX29xX2axX29xX2axXb8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX9axX58xX39xXaxX12xX0xXdxX1bxX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1bxX7xXc8xXbxX1xX9axXexX9axXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX58xXdxX7xXbxX5xX6xX39xX2dxX3xXe9xX5xX9axX4xX7axX14fxX3xX1bxX6xXcexX1exXdxX14xXc8xX5xX10xX15axXexX2dxX3xX6xX83xXexX9axX14fxX3xX1bxX6xXcexX1exXdxX14xXc8xXcexXdxX1exX1xXexX2dxX3xX6xX83xXexX9axX14fxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX14xXdxX14xX1xX3xX1bxX1cxX14xX1exX3xX20xXdxX22xXexX3xX25xX6xX1bxX3xX29xX2axX29xX2axX2dxX3xX2fxX30xXexX3xX14xX34xX1bxX3xX37xX38xX39xX3xXexX1xX3dxX4xX1xX3xXexX1xX43xX4xX3xX1xX1b4xX14xX1xX3xX1b8xX14xX1xX3xX29xXaxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX46xX46xXdxXb8xXe9xX6xX9axX1xX6xXexXdxX14xX1xXb8xX98xX14xX46xX14xX10xX1d7xX7xX46xX29xX2xX2axX1ddxX46xX2xX2axX1e1xX58xX1ddxX2xX1e5xX1e5xX1e5xX1e5xX1e9xXexXcaxXd7bxXd7bxX2axX5xX29xXb8xX1f2xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX14xXdxX14xX1xX3xX1bxX1cxX14xX1exX3xX20xXdxX22xXexX3xX25xX6xX1bxX3xX29xX2axX29xX2axX2dxX3xX2fxX30xXexX3xX14xX34xX1bxX3xX37xX38xX39xX3xXexX1xX3dxX4xX1xX3xXexX1xX43xX4xXaxX3xX58xX6xXexX6xXc8xXbxX1xX9axXexX9axXc8xX9axXcexXdxX1exXdxX14xX6xX5xXc8xX7xXcexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX2dxX46xX46xX4xX58xX14xXdxX1bxX1exXb8xX98xXdxX10xXexX14xX6xX1bxXbxX5xX83xX7xXb8xX98xX14xX46xXexX1ebxX29xX2axX46xX83xXbxX5xX9axX6xX58xX10xX58xX46xX14xX9axX7axXexX98xX27axX46xX29xX2axX29xX2xX280xX2axX2xX280xX2xXcaxX46xXexX1xXdxX10xXexX1xX6xXdxX58xX9axX98xXdxXcexX83xX7xX1bxX6xX39xXexXdxX14xX1xXb8xX1f2xXbxX1exXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX6xXbxXexXdxX9axX14xXaxX12xX25xX34xX1bxX3xX29xX2axX29xX2axXcbxX3xXexX1xXdxX22xXexX3xX1xX1cxXdxX3xX58xX9axX3xX98xXdxXcexX83xX7xX3xX1bxX3dxX39xX3xXexX2cbxX14xX1xX3xX1exX3d6xX39xX3xXcexX6xX3xX37xX2ddxXdxX3xX98xX459xXdxX3xX14xX1exXd3xX499xXdxX3xX58xX4e8xX14xX1exX3xX20xXdxX22xXexX3xX25xX6xX1bxX3xX37xX40axX3xX98xXd3xX4faxXexX3xX2xX3xXexX39bxX3xX502xX503xXc7xX3xX307xX29xX1ddxXcbxXcaxX3xX14xX1exX1xX1b4xX14xX3xXexX39bxX3xX37xX39exX14xX1exX315xXb8xX3xX307xX25xX1exX83xX39exX14xX2dxX3xX11dxX7axX6xX98xX315xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX9axX58xX39xXaxX12xXc3xX3dxX4xX3xXexXcexX6axX9axX3xX5xXd3xX83xX3xX7axXdxX386xX83xX3xX14xX6axX39xX3xXexX1xf179xX3xX98xXbfxX3xX14xX1xXd3xX14xX1exX3xXexXdxX82xX1bxX3x18ca5xX14xX3xX14xX1xXdxX82xX83xX3xX14xX1exX83xX39xX3xX4xXfcxX3xX37xX2ddxXdxX3xX98xX459xXdxX3xX14xX1exXd3xX499xXdxX3xX58xX4e8xX14xX1exX3xXe9xX3adxXdxX3xX7axX1xXdxX3xXexX1xX6xX1bxX3xX1exXdxX6xX3xX4xX3dxX4xX3xXexXcexX6axX9axX3xX5xXd3xX83xX3xXexXcexXe2xX14xX3xX1bxX1cxX14xX1exX3xX37xX39exX14xX1exX3xX14xX1exX1x11fd6xX6xX3xX14xX1exXd3xX499xXdxX3xX58xX4e8xX14xX1exX3xXfaxXexX5f0xX3xX14xX1exX83xX39xX22xX14xX101xX3xX4xX83xX14xX1exX3xX4xX8bxXbxX3xX1xX1b4xX14xX1xX3xX1b8xX14xX1xXcbxX3xXexX1xX8fxX14xX1exX3xXexXdxX14xX3xX4xX3dxX3xX14xX1xX3d6xX14xX3xX4xXadxX6xX3xX1bxX1b4xX14xX1xXb8xX3xX8dcxX108xX3xX10axX8bxX83xX3xX7x16693xX3xXexX1xX83xX3xXexX1xX336xXbxX3xX4xX3dxX4xX3xX58xXf6xX3xX5xXdxX22xX83xX3xX14xX6axX39xX3xX14xX1xX4a8xX1bxX3xX1bxX66xX4xX3xX37xX2cbxX4xX1xX3xXexXcexX66xX4xX3xX5xX4faxXdxXcbxX3xX5xX3f5xX6xX3xX37xX1b8xX9axXb8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX9axX58xX39xXaxX12xX0xX7xXexXcexX9axX14xX1exX12xXcxX8bxX14xX3xX4xX8fxX14xX1exX3xX4xX1xX83xX6a8xXdxX3xX4xX83xX14xX1exX3xX43xX14xX1exX0xX46xX7xXexXcexX9axX14xX1exX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX9axX58xX39xXaxX12xXcxX8bxX14xX3xX4xX8fxX14xX1exX3xXfaxX4xX1xX83xX6a8xXdxX3xX4xX83xX14xX1exX3xX43xX14xX1exX101xX3xX4xX771xX14xX3xX1exXf29xXdxX3xX5xX6axX3xX503xX83xXbxXbxX39xX3xXc3xX1xX6xXdxX14xX3xX13xXexXexX6xX4xX7axX3xX37xX6xX14xX1exX3xXexXcexX3adxX3xXexX1xX6axX14xX1xX3xX1bxX30xXexX3xX10axX83xX3xX1xXd3xX459xX14xX1exX3xX14xX418xXdxX3xXe9xX336xXexXb8xX3xXcxX1xX6xX39xX3xX98xX1b4xX3xX14xX1xX95xX1bxX3xX1bxX66xX4xX3xXexXdxXe2xX83xX3xXexXcexX5f0xX4xX3xXexXdxX62xXbxX3xX98xX6axX9axX3xX14xX1cxX14xX3xX14xX1xX3d6xX14xXcbxX3xXexXdxX14xX3xXexX760xX4xX3xXexX8bxX14xX3xX4xX8fxX14xX1exX3xX98xX6axX9axX3xX4xX3dxX4xX3xX14xX1xX6axX3xX7xX1b8xX14xX3xX10axX83xX8bxXexX3xXbxX1xX38xX14xX3xX1bxX82xX1bxX3xX1bxX6axX3xX14xX1cxX14xX3xX14xX1xX3d6xX14xX3xX7xX860xX3xX58xX66xX14xX1exXcbxX3xX4xX6axXdxX3xX1bxX40axX3xX37xX30xX4xX3xX98xX6axX9axX3xXbxX1xX38xX14xX3xX1bxX82xX1bxX3xX14xX1exX6xX39xX3xXexX3f5xX3xX7axX1xXdxX3xXfaxX10axX83xX8bxXexX3xX10axXd3xX3adxX14xX1exXb8xX101xX3xX2fxX30xXexX3xX7axX1xXdxX3xX14xX1cxX14xX3xX14xX1xX3d6xX14xX3xXexX1b8xXdxX3xX1xX9axX760xX4xX3xX4xX336xXbxX3xX14xX1xX336xXexX3xXbxX1xX38xX14xX3xX1bxX82xX1bxX3xXbxX1xXdxXe2xX14xX3xXe9xX1b8xX14xX3xX1bxX459xXdxX3xXexX3f5xX3xX14xX1xX6axX3xX7xX1b8xX14xX3xX10axX83xX8bxXexXcbxX3xX1bxX40axX3xX37xX30xX4xX3xX7xX1307xX3xX37xXd3xX4faxX4xX3xX7axX2cbxX4xX1xX3xX1xX9axX1cxXexXcbxX3xX1xX6xX4xX7axX10xXcexX3xX4xX2c4xX3xXexX1xX386xX3xX58xX303xX3xX58xX6axX14xX1exX3xX10axX3d6xX1bxX3xX14xX1xX336xXbxX3xXexX1xX6axX14xX1xX3xX4xX8fxX14xX1exX3xX98xX6axX9axX3xX4xX3dxX4xX3xX1xX22xX3xXexX1xX2ddxX14xX1exX3xX37xXd3xX4faxX4xX3xXe9xX1b8xX9axX3xX98xX22xX3xX14xX1exX1xXdxXe2xX1bxX3xX14xX1exX760xXexXb8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX9axX58xX39xXaxX12xXcxX1cxXdxX3xX20xXdxX22xXexX3xX25xX6xX1bxXcbxX3xX4xX83xX2ddxXdxX3xXexX1xX3dxX14xX1exX3xX2xX29xX46xX29xX2axX29xX2axXcbxX3xX1xX22xX3xXexX1xX2ddxX14xX1exX3xX1exXdxX3dxX1bxX3xX7xX3dxXexX3xX6xX14xX3xX14xXdxX14xX1xX3xX1bxX1cxX14xX1exX3xX4xXadxX6xX3xX11dxX7axX6xX98xX3xX4x11006xX14xX1exX3xX37xX40axX3xX1exX1xXdxX3xX14xX1xX336xX14xX3xX4xX83xX30xX4xX3xXexX8bxX14xX3xX4xX8fxX14xX1exX3xXexX1xX10xX9axX3xX1xX1b4xX14xX1xX3xXexX1xX43xX4xX3xXexXd3xXfcxX14xX1exX3xXexX5f0xX3xX14xX1xX4a8xX1bxX3xX1bxX66xX4xX3xX37xX2cbxX4xX1xX3xX10axX3d6xX1bxX3xX14xX1xX336xXbxX3xX98xX6axX9axX3xX4xX3dxX4xX3xX4xXfcxX3xX376xX83xX6xX14xXcbxX3xXexX418xX3xX4xX1xX43xX4xX3xX376xX83xX6xX14xX3xXexXcexXf29xX14xX1exXb8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX9axX58xX39xXaxX12xXbaxX386xX3xXbxX1xX771xX14xX1exX3xX4xX1xX2ddxX14xX1exXcbxX3xX14xX1xX6axX3xX4xX83xX14xX1exX3xX4xX8bxXbxX3xXbxX1xX38xX14xX3xX1bxX82xX1bxX3xX4xX38xX14xX3xX10axX3d6xX39xX3xX58xX5f0xX14xX1exX3xX98xX6axX3xXexXcexXdxX386xX14xX3xX7axX1xX6xXdxX3xX376xX83xX39xX3xXexXcexX1b4xX14xX1xX3xXbxX1xX3dxXexX3xXexXcexXdxX386xX14xX3xX98xX6axX3xXbxX1xX3d6xX14xX3xXbxX1xX2ddxXdxX3xX7xX1b8xX14xX3xXbxX1xX1262xX1bxX3xX6xX14xX3xXexX9axX6axX14xX14fxX3xXexXcexX6xX14xX1exX3xXe9xXbfxX3xX4xX3dxX4xX3xX1exXdxX1b8xXdxX3xXbxX1xX3dxXbxX3xXe9xX1b8xX9axX3xX98xX22xXcbxX3xX1exXdxX3dxX1bxX3xX7xX3dxXexX3xX1xX22xX3xXexX1xX2ddxX14xX1exX3xX37xX386xX3xXbxX1xX3dxXexX3xX1xXdxX22xX14xX3xX4xX3dxX4xX3xX1xX6axX14xX1xX3xX98xXdxX3xXe9xX8bxXexX3xXexX1xXd3xX499xX14xX1exXb8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX9axX58xX39xXaxX12xX0xX7xXexXcexX9axX14xX1exX12xX11dxX4e8xX14xX1exX3xX14xX418xX3xX1bxX40axX3xX37xX30xX4xX3xXexX6axX14xX1exX3xX1xX1b4xX14xX1xX3x1ceb3xX1ddxX29xXb8xXe5xXdxX5xX10xX5xX10xX7xX7xX0xX46xX7xXexXcexX9axX14xX1exX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX9axX58xX39xXaxX12xX55xX1b4xX14xX1xX3xXexX1xX43xX4xX3xXexX8bxX14xX3xX4xX8fxX14xX1exX3xX4xX2c4xX3xX4xX1xXadxX3xX37xX2cbxX4xX1xX3xX13xX95dxXcxX3xX7xX860xX3xX58xX66xX14xX1exX3xX1bxX40axX3xX37xX30xX4xX3xXexX6axX14xX1exX3xX1xX1b4xX14xX1xX3xX37xX40axX3xXe9xX4e8xX14xX1exX3xXbxX1xX3dxXexX3xXexXcexX9axX14xX1exX3xX14xX34xX1bxX3xX29xX2axX29xX2axXb8xX3xXcxX1xX10xX9axX3xXexX1xX2ddxX14xX1exX3xX7axXe2xX3xX4xXadxX6xX3xX11dxX7axX6xX98xX3xXcbxX3xX37xX40axX3xX4xX2c4xX3xX2cbxXexX3xX14xX1xX8bxXexX3xX1e1xX2axX2axXb8xX2axX2axX2axX3xX1bxX3dxX39xX3xXexX2cbxX14xX1xX3xXexX1cxXdxX3xX20xXdxX22xXexX3xX25xX6xX1bxX3xXe9xXbfxX3xX14xX1xXdxX303xX1bxX3xX5xX9axX1cxXdxX3xX1bxX40axX3xX37xX30xX4xX3xX14xX6axX39xX3xXexXcexX9axX14xX1exX3xX14xX34xX1bxX3xX29xX2axX29xX2axXcbxX3xXexX34xX14xX1exX3xX1exX8bxXbxX3xX37xX8fxXdxX3xX7xX9axX3xX98xX459xXdxX3xX14xX34xX1bxX3xX29xX2axX2xXcaxXb8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX9axX58xX39xXaxX12x1389axX14xX1exX3xX20xX15adxX3xX25xX1exXf29xX4xX3xX503xXfcxX14xX3xXc8xX3xX95dxX1xX2c4xX3xX4xX1xXadxX3xXexXbfxX4xX1xX3xXbxX1xX66xX3xXexXcexX3dxX4xX1xX3xX1bxX1b8xX14xX1exX3xXc3xX1xX2ddxX14xX1exX3xX1bxX40axX3xX37xX30xX4xX3xX307xX13xX14xXexXdxX3xX2fxX6xX5xX1d7xX6xXcexX10xX315xX3xX4xXadxX6xX3xX11dxX7axX6xX98xX3xX4xX1xX9axX3xXe9xXdxX62xXexX2dxX3xXfaxX1733xX1ddxX29xXb8xXe5xXdxX5xX10xX5xX10xX7xX7xX3xX7axX1xXdxX62xX14xX3xX4xX3dxX4xX3xX14xX1xX6axX3xX7xX1b8xX14xX3xX10axX83xX8bxXexX3xXbxX1xX38xX14xX3xX1bxX82xX1bxX3xX58xXdxX22xXexX3xX98xXdxXcexX83xX7xX3xXbxX1xX1b8xXdxX3xXexX1xX6xX39xX3xX37xX418xXdxX3xX14xX1exX6xX39xX3xX14xX62xX83xX3xX7axX1xX8fxX14xX1exX3xX1bxX83xX2ddxX14xX3xX7xX1b8xX14xX3xXbxX1xX1262xX1bxX3xX4xXadxX6xX3xX1bxX1b4xX14xX1xX3xX7xX459xX1bxX3xXexXcexX3adxX3xXexX1xX6axX14xX1xX3xX98xX8fxX3xX58xX66xX14xX1exXb8xX3xX25xX1xXdxX82xX83xX3xXbxX1xX38xX14xX3xX1bxX82xX1bxX3xX58xXdxX22xXexX3xX98xXdxXcexX83xX7xX3xX98xX2ddxX14xX3xX4xX1xX4a2xX3xX4xX2c4xX3xX4xX1xX43xX4xX3xX14xX34xX14xX1exX3xX376xX83x1ab21xXexX3xX15axXdxX5xX10xX3xX14xX1exX1xXdxX3xX14xX1exX499xX3xX7xX1307xX3xX7axX1xX8fxX14xX1exX3xX4xX2c4xX3xXexX3dxX4xX3xX58xX66xX14xX1exX3xXexXcexX9axX14xX1exX3xX14xX1exX34xX14xX3xX4xX1xX760xX14xX3xXe5xXdxX5xX10xX5xX10xX7xX7xXb8xX101xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX9axX58xX39xXaxX12xX0xX7xXexXcexX9axX14xX1exX12xXc7xX5f0xX3xXe9xX3dxX9axX3xX29xX2axX29xX2xX2dxX3xXcxX8bxX14xX3xX4xX8fxX14xX1exX3xX1exXdxX6xX9axX3xX58xXbfxX4xX1xX3xXexXcexXe2xX14xX3xX1bxX9axXe9xXdxX5xX10xX3xX98xX2f9xX14xX3xX5xX6axX3xX37xXdxX386xX1bxX3xX14xX2c4xX14xX1exX0xX46xX7xXexXcexX9axX14xX1exX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX9axX58xX39xXaxX12xX55xXdxX22xX14xX3xXexX1cxXdxXcbxX3xX20xXdxX22xXexX3xX25xX6xX1bxX3xX37xX40axX3xXexXcexX3dxX14xX1xX3xX37xXd3xX4faxX4xX3xX14xX1xXf6xX14xX1exX3xXexX3dxX4xX3xX37xX30xX14xX1exX3xXexXcexX5f0xX4xX3xXexXdxX62xXbxX3xX98xX6axX3xX14xX760xX14xX1exX3xX14xX82xX3xXexX3f5xX3xXc3xXc4xX20xXc6xXc7xXc8xX2xXcaxXcbxX3xX14xX1xXd3xX14xX1exX3xXexX1xX2c4xXdxX3xX376xX83xX10xX14xX3xX5xX6axX1bxX3xX98xXdxX22xX4xX3xXexX3f5xX3xX10axX6xXcbxX3xXexXcexX6xX9axX3xX37xX418xXdxX3xXexX1xX8fxX14xX1exX3xXexXdxX14xX3xX376xX83xX6xX3xX1bxX1cxX14xX1exX3xX7xX1307xX3xXexXdxX62xXbxX3xXexX66xX4xX3xX37xXd3xX4faxX4xX3xX58xX83xX39xX3xXexXcexX1b4xX3xX98xX6axX3xX14xX1exX6axX39xX3xX4xX6axX14xX1exX3xXbxX1xX418xX3xXe9xXdxX62xX14xX3xX1xXfcxX14xXb8xX3xXcxXcexXe2xX14xX3xXexX1xX62xX3xX1exXdxX459xXdxX3xX37xX1cxXdxX3xX58xXbfxX4xX1xX3xXexX9axX6axX14xX3xX4xX38xX83xX3xX5xX1cxXdxX3xX3adxX3xX1bxX30xXexX3xX58xXdxX303xX14xX3xXe9xXdxX62xX14xX3xX7axX1xX3dxX4xXcbxX3xXbxX1xX43xX4xX3xXexX1cxXbxX3xX98xX6axX3xX7axX1xX2c4xX3xX5xXd3xX499xX14xX1exXcbxX3xX98xX8fxX3xXexX1b4xX14xX1xX3xXfaxXexX1xX1252xX4xX3xX37xX1262xX39xX101xX3xX4xX3dxX4xX3xX1xX9axX1cxXexX3xX37xX30xX14xX1exX3xXbxX1xX1cxX1bxX3xXexX30xXdxX3xX4xXadxX6xX3xXexXdxX14xX3xXexX760xX4xX3xX7axX1968xX9axX3xXexX1xX10xX9axX3xX4xX3dxX4xX3xX98xX66xX3xXexX8bxX14xX3xX4xX8fxX14xX1exX3xX1bxX40axX3xX1xX2c4xX6xX3xX58xXf6xX3xX5xXdxX22xX83xX3xX98xX6axX3xXexX2ddxX14xX1exX3xXexXdxX82xX14xX3xXexXcexXe2xX14xX3xX376xX83xX39xX3xX1bxX8fxX3xX5xX459xX14xXb8xX3xX20xX1b4xX3xX98xX336xX39xXcbxX3xX14xX1exXd3xX499xXdxX3xX58xX4e8xX14xX1exX3xX4xX38xX14xX3xX4xX1b8xX14xX1xX3xX1exXdxX3dxX4xXcbxX3xX37xX82xX3xXbxX1xX771xX14xX1exX3xXexX8bxX14xX3xX4xX8fxX14xX1exX3xX1bxX1cxX14xX1exXb8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX9axX58xX39xXaxX12xX20xX2f9xX14xX3xXexX1xX10xX9axX3xX4xX1xX83xX39xXe2xX14xX3xX1exXdxX6xX3xX4xXadxX6xX3xX11dxX7axX6xX98xXcbxX3xXexX8bxX14xX3xX4xX8fxX14xX1exX3xX1exXdxX6xX9axX3xX58xXbfxX4xX1xX3xXexXcexXe2xX14xX3xX37xXdxX22xX14xX3xXexX1xX9axX1cxXdxX3xXexXdxX62xXbxX3xXexX66xX4xX3xX58xXdxX303xX14xX3xXcexX6xXb8xX3xX959xX3f5xX6xX3xX37xX1b8xX9axX3xXexXcexXe2xX14xX3xXe5xX6xX4xX10xXe9xX9axX9axX7axX3xX4xX2c4xX3xXexX1xX386xX3xX1exXdxX6xX3xXexX34xX14xX1exX3xX98xX1b4xX3xX4xX3dxX4xX3xX376xX83xX39xX3xX37xXbfxX14xX1xX3xX1xX1cxX14xX3xX4xX1xX62xX3xX37xXdxX3xX5xX1cxXdxX3xX1exXdxXf6xX6xX3xX4xX3dxX4xX3xX376xX83xX2ddxX4xX3xX1exXdxX6xX3xX7xX1307xX3xX7axX1968xX9axX3xXexX1xX10xX9axX3xX1bxX30xXexX3xX14xX1xX83xX3xX4xX38xX83xX3xX5xX459xX14xX3xX98xX82xX3xX4xX3dxX4xX3xX1exXdxX6xX9axX3xX58xXbfxX4xX1xXcbxX3xX1exX860xXdxX3xX1xX6axX14xX1exXcbxX3xX1exX860xXdxX3xXexXdxX82xX14xX3xX376xX83xX6xX3xX1bxX1cxX14xX1exXcbxX3xX14xX1xXdxX82xX83xX3xX7axX108xX3xX10axX8bxX83xX3xX5xX4faxXdxX3xX58xX66xX14xX1exX3xXexX1b4xX14xX1xX3xX1xX1b4xX14xX1xX3xX14xX6axX39xX3xX37xX386xX3xX5xX3f5xX6xX3xX37xX1b8xX9axXcbxX3xX4xX1xXdxX62xX1bxX3xX37xX9axX1cxXexX3xXexXdxX82xX14xXb8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX9axX58xX39xXaxX12xXfaxX2fxX40axX3xX37xX30xX4xX3xXexX6axX14xX1exX3xX1xX1b4xX14xX1xXcbxX3xX1bxX40axX3xX37xX30xX4xX3xX1bxX40axX3xX1xX2c4xX6xX3xX58xXf6xX3xX5xXdxX22xX83xXcbxX3xXbxX1xX38xX14xX3xX1bxX82xX1bxX3xX1exXdxX3dxX14xX3xX37xXdxX22xXbxX3xXexX1xX10xX9axX3xX58xXb14xXdxX3xX14xX1exXd3xX499xXdxX3xX58xX4e8xX14xX1exX3xX98xX6axX3xX37xX3dxX14xX1xX3xX4xX95xXbxX3xXexX1xX8fxX14xX1exX3xXexXdxX14xX3xX7xX1307xX3xX5xX6axX3xX14xX1xXf6xX14xX1exX3xX5xX9axX1cxXdxX3xX1bxX40axX3xX37xX30xX4xX3xX1xX9axX6axX14xX1xX3xX1xX6axX14xX1xX3xXexXcexX9axX14xX1exX3xX14xX34xX1bxX3xX29xX2axX29xX2xXcbxX101xX3xX37xX1cxXdxX3xX58xXdxX22xX14xX3xX11dxX7axX6xX98xX3xX14xX2c4xXdxX3xXexX1xXe2xX1bxXb8xX0xX46xXbxX12xX0xX58xXdxX98xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX58xXcexX10xX5xX6xXexX10xX58xXaxX12xX0xX7xXexXcexX9axX14xX1exX12xXcxXdxX14xX3xX5xXdxXe2xX14xX3xX376xX83xX6xX14xX2dxX0xX46xX7xXexXcexX9axX14xX1exX12xX0xX83xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXc8xXexX1xX83xX1bxXe9xXc8xX6xX14xX58xXc8xX7xX6xXbxX9axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX2axX3xX7xX5f0xX3xX7axXdxX22xX14xX3xX14xX418xXdxX3xXe9xX336xXexX3xX6xX14xX3xXexX9axX6axX14xXcbxX3xX6xX14xX3xX14xXdxX14xX1xX3xX1bxX1cxX14xX1exX3xX20xXdxX22xXexX3xX25xX6xX1bxX3xX14xX34xX1bxX3xX29xX2axX29xX2axXaxX3xX1xXcexX10xX15axX9xXaxX46xXexX1xXdxX10xXexXc8xXe9xXdxXc8xX7xX9axX46xX2xX2axXc8xX7xX83xXc8xX7axXdxX10xX14xXc8xX14xX9axXdxXc8xXe9xX6xXexXc8xX6xX14xXc8xXexX9axX6xX14xXc8xX6xX14xXc8xX14xXdxX14xX1xXc8xX1bxX6xX14xX1exXc8xX98xXdxX10xXexXc8xX14xX6xX1bxXc8xX14xX6xX1bxXc8xX29xX2axX29xX2axX46xX29xX2axX1e5xX1e5xX29xX29xXb8xX1xXexX1bxXaxX12xX0xXdxX1bxX1exX3xX7xXcexX4xX9xXaxX46xX1bxX10xX58xXdxX6xX46xX2xX29xX2axX46xX14xX10xX1d7xX7xX46xX29xX2axXd7bxX29xX46xX2xX29xX1e1xX58xX1ddxX2xX2axX2axX1e5xX29xX1ddxXexX1ddxX1ebxXcaxX2xX2axX5xX2axXb8xX1f2xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX14xXdxX14xX1xX3xX1bxX1cxX14xX1exX3xX20xXdxX22xXexX3xX25xX6xX1bxX3xX29xX2axX29xX2axX2dxX3xX2fxX30xXexX3xX14xX34xX1bxX3xX37xX38xX39xX3xXexX1xX3dxX4xX1xX3xXexX1xX43xX4xXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX58xXdxX98xX12xX0xX7xXexXcexX9axX14xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX2axX3xX7xX5f0xX3xX7axXdxX22xX14xX3xX14xX418xXdxX3xXe9xX336xXexX3xX6xX14xX3xXexX9axX6axX14xXcbxX3xX6xX14xX3xX14xXdxX14xX1xX3xX1bxX1cxX14xX1exX3xX20xXdxX22xXexX3xX25xX6xX1bxX3xX14xX34xX1bxX3xX29xX2axX29xX2axXaxX3xX1xXcexX10xX15axX9xXaxX46xXexX1xXdxX10xXexXc8xXe9xXdxXc8xX7xX9axX46xX2xX2axXc8xX7xX83xXc8xX7axXdxX10xX14xXc8xX14xX9axXdxXc8xXe9xX6xXexXc8xX6xX14xXc8xXexX9axX6xX14xXc8xX6xX14xXc8xX14xXdxX14xX1xXc8xX1bxX6xX14xX1exXc8xX98xXdxX10xXexXc8xX14xX6xX1bxXc8xX14xX6xX1bxXc8xX29xX2axX29xX2axX46xX29xX2axX1e5xX1e5xX29xX29xXb8xX1xXexX1bxXaxX12xX2xX2axX3xX7xX5f0xX3xX7axXdxX22xX14xX3xX14xX418xXdxX3xXe9xX336xXexX3xX6xX14xX3xXexX9axX6axX14xXcbxX3xX6xX14xX3xX14xXdxX14xX1xX3xX1bxX1cxX14xX1exX3xX20xXdxX22xXexX3xX25xX6xX1bxX3xX14xX34xX1bxX3xX29xX2axX29xX2axX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexXcexX9axX14xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX58xXaxX12xXcxXcexX83xX14xX1exX3xXexX3d6xX1bxX3xX7f6xXdxX3dxX1bxX3xX7xX3dxXexX3xX6xX14xX3xXexX9axX6axX14xX3xX7axX1xX8fxX14xX1exX3xX1exXdxX6xX14xX3xX1bxX1cxX14xX1exX3xX376xX83xX2ddxX4xX3xX1exXdxX6xX3xX37xX40axX3xX4xX8fxX14xX1exX3xXe9xX2ddxX3xX2xX2axX3xX7xX5f0xX3xX7axXdxX22xX14xX3xX37xXd3xX4faxX4xX3xX4xXfcxX3xX376xX83xX6xX14xX3xX14xX6axX39xX3xX14xX1xX336xX14xX3xX37xXbfxX14xX1xX3xX5xX6axX3xXexXdxXe2xX83xX3xXe9xXdxX386xX83xXcbxX3xX14xX418xXdxX3xXe9xX336xXexX3xX4xXadxX6xX3xX6xX14xX3xXexX9axX6axX14xXcbxX3xX6xX14xX3xX14xXdxX14xX1xX3xX1bxX1cxX14xX1exX3xX20xXdxX22xXexX3xX25xX6xX1bxX3xXexXcexX9axX14xX1exX3xX14xX34xX1bxX3xX29xX2axX29xX2axXb8xX0xX46xXbxX12xX0xX46xX58xXdxX98xX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8dcxX1xX6xXdxX3xX1bxX1cxX4xX3xX55xX30xXdxX3xX14xX1exX1xXbfxX3xX4xX8bxXbxX3xX4xX6xX9axX3xX13xX503x11ef2xX13xX25xX3xX5xX38xX14xX3xXexX1xX43xX3xX1ddxX1e9xX3xX98xX6axX3xX4xX3dxX4xX3xX1xX30xXdxX3xX14xX1exX1xXbfxX3xX5xXdxXe2xX14xX3xX376xX83xX6xX14xXaxX3xX1xXcexX10xX15axX9xXaxX46xX4xX1xXdxX14xX1xXc8xXexXcexXdxX46xX7axX1xX6xXdxXc8xX1bxX6xX4xXc8xX1xX9axXdxXc8xX14xX1exX1xXdxXc8xX4xX6xXbxXc8xX4xX6xX9axXc8xX6xX7xX10xX6xX14xXc8xX5xX6xX14xXc8xXexX1xX83xXc8xX1ddxX1e9xXc8xX98xX6xXc8xX4xX6xX4xXc8xX1xX9axXdxXc8xX14xX1exX1xXdxXc8xX5xXdxX10xX14xXc8xX376xX83xX6xX14xX46xX29xX2axX2xX1e1xX1e9xX1e9xXb8xX1xXexX1bxXaxX12xX0xXdxX1bxX1exX3xX7xXcexX4xX9xXaxX46xX1bxX10xX58xXdxX6xX46xX2xX29xX2axX46xX14xX10xX1d7xX7xX46xX29xX2axX1e5xXd7bxX46xX2xX2axX1ebxX58xX1e5xX2xX2axX2xX1e9xX29xXcaxXexXcaxX1e5xXd7bxX29xX5xX2xXb8xX1f2xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX14xXdxX14xX1xX3xX1bxX1cxX14xX1exX3xX20xXdxX22xXexX3xX25xX6xX1bxX3xX29xX2axX29xX2axX2dxX3xX2fxX30xXexX3xX14xX34xX1bxX3xX37xX38xX39xX3xXexX1xX3dxX4xX1xX3xXexX1xX43xX4xXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX58xXdxX98xX12xX0xX7xXexXcexX9axX14xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8dcxX1xX6xXdxX3xX1bxX1cxX4xX3xX55xX30xXdxX3xX14xX1exX1xXbfxX3xX4xX8bxXbxX3xX4xX6xX9axX3xX13xX503xX2155xX13xX25xX3xX5xX38xX14xX3xXexX1xX43xX3xX1ddxX1e9xX3xX98xX6axX3xX4xX3dxX4xX3xX1xX30xXdxX3xX14xX1exX1xXbfxX3xX5xXdxXe2xX14xX3xX376xX83xX6xX14xXaxX3xX1xXcexX10xX15axX9xXaxX46xX4xX1xXdxX14xX1xXc8xXexXcexXdxX46xX7axX1xX6xXdxXc8xX1bxX6xX4xXc8xX1xX9axXdxXc8xX14xX1exX1xXdxXc8xX4xX6xXbxXc8xX4xX6xX9axXc8xX6xX7xX10xX6xX14xXc8xX5xX6xX14xXc8xXexX1xX83xXc8xX1ddxX1e9xXc8xX98xX6xXc8xX4xX6xX4xXc8xX1xX9axXdxXc8xX14xX1exX1xXdxXc8xX5xXdxX10xX14xXc8xX376xX83xX6xX14xX46xX29xX2axX2xX1e1xX1e9xX1e9xXb8xX1xXexX1bxXaxX12xX8dcxX1xX6xXdxX3xX1bxX1cxX4xX3xX55xX30xXdxX3xX14xX1exX1xXbfxX3xX4xX8bxXbxX3xX4xX6xX9axX3xX13xX503xX2155xX13xX25xX3xX5xX38xX14xX3xXexX1xX43xX3xX1ddxX1e9xX3xX98xX6axX3xX4xX3dxX4xX3xX1xX30xXdxX3xX14xX1exX1xXbfxX3xX5xXdxXe2xX14xX3xX376xX83xX6xX14xX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexXcexX9axX14xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX58xXaxX12xXbaxX3d6xX39xX3xX5xX6axX3xX1xX30xXdxX3xX14xX1exX1xXbfxX3xX4xX8bxXbxX3xX4xX6xX9axX3xXexX1xX43xX3xX1xX6xXdxX3xX98xX6axX3xX4xX83xX2ddxXdxX3xX4xX4e8xX14xX1exX3xX4xXadxX6xX3xX14xX34xX1bxX3xX13xX503xX2155xX13xX25xX3xX58xX9axX3xX20xXdxX22xXexX3xX25xX6xX1bxX3xXexX418xX3xX4xX1xX43xX4xX3xXexXcexXe2xX14xX3xX4xXd3xXfcxX14xX1exX3xX98xXbfxX3xXc3xX1xXadxX3xXexXbfxX4xX1xX3xX13xX503xX2155xX13xX25xX3xX29xX2axX29xX2axXb8xX3xXcxX1xXadxX3xXexXd3xX459xX14xX1exX3xXc3xX1xX2cbxX14xX1xX3xXbxX1xXadxX3xX25xX1exX83xX39xX303xX14xX3x1482exX83xX3d6xX14xX3xX95dxX1xX1252xX4xX3xX37xX40axX3xX4xX1xXadxX3xXexXcexX1b4xX3xX1xX30xXdxX3xX14xX1exX1xXbfxXb8xX0xX46xXbxX12xX0xX46xX58xXdxX98xX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc3xX1xX83xX39xXe2xX14xX3xX1exXdxX6xX3xX20xXdxX22xXexX3xXbxX1xX3dxXexX3xX1xXdxX22xX14xX3xX5xX6a8xX3xX1xX418xX14xX1exX3xX14xX1exX1xXdxXe2xX1bxX3xXexXcexXf29xX14xX1exX3xX4xXadxX6xX3xX1733xXdxX14xX58xX9axX1d7xX7xXaxX3xX1xXcexX10xX15axX9xXaxX46xXexX1xXdxX10xXexXc8xXe9xXdxXc8xX7xX9axX46xX4xX1xX83xX39xX10xX14xXc8xX1exXdxX6xXc8xX98xXdxX10xXexXc8xXbxX1xX6xXexXc8xX1xXdxX10xX14xXc8xX5xX9axXc8xX1xX9axX14xX1exXc8xX14xX1exX1xXdxX10xX1bxXc8xXexXcexX9axX14xX1exXc8xX4xX83xX6xXc8xX1d7xXdxX14xX58xX9axX1d7xX7xX46xX2xXcaxX1e1xX1e9xX1e9xX2xXb8xX1xXexX1bxXaxX12xX0xXdxX1bxX1exX3xX7xXcexX4xX9xXaxX46xX1bxX10xX58xXdxX6xX46xX2xX29xX2axX46xX14xX10xX1d7xX7xX46xX29xX2axX1ddxX1e9xX46xX2xX29xX1e5xX58xXd7bxX2xXd7bxX1e5xX29xX29xX1e1xXexX1ebxX1ddxX29xX2xXcaxX5xX2axXb8xX1f2xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX14xXdxX14xX1xX3xX1bxX1cxX14xX1exX3xX20xXdxX22xXexX3xX25xX6xX1bxX3xX29xX2axX29xX2axX2dxX3xX2fxX30xXexX3xX14xX34xX1bxX3xX37xX38xX39xX3xXexX1xX3dxX4xX1xX3xXexX1xX43xX4xXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX58xXdxX98xX12xX0xX7xXexXcexX9axX14xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc3xX1xX83xX39xXe2xX14xX3xX1exXdxX6xX3xX20xXdxX22xXexX3xXbxX1xX3dxXexX3xX1xXdxX22xX14xX3xX5xX6a8xX3xX1xX418xX14xX1exX3xX14xX1exX1xXdxXe2xX1bxX3xXexXcexXf29xX14xX1exX3xX4xXadxX6xX3xX1733xXdxX14xX58xX9axX1d7xX7xXaxX3xX1xXcexX10xX15axX9xXaxX46xXexX1xXdxX10xXexXc8xXe9xXdxXc8xX7xX9axX46xX4xX1xX83xX39xX10xX14xXc8xX1exXdxX6xXc8xX98xXdxX10xXexXc8xXbxX1xX6xXexXc8xX1xXdxX10xX14xXc8xX5xX9axXc8xX1xX9axX14xX1exXc8xX14xX1exX1xXdxX10xX1bxXc8xXexXcexX9axX14xX1exXc8xX4xX83xX6xXc8xX1d7xXdxX14xX58xX9axX1d7xX7xX46xX2xXcaxX1e1xX1e9xX1e9xX2xXb8xX1xXexX1bxXaxX12xXc3xX1xX83xX39xXe2xX14xX3xX1exXdxX6xX3xX20xXdxX22xXexX3xXbxX1xX3dxXexX3xX1xXdxX22xX14xX3xX5xX6a8xX3xX1xX418xX14xX1exX3xX14xX1exX1xXdxXe2xX1bxX3xXexXcexXf29xX14xX1exX3xX4xXadxX6xX3xX1733xXdxX14xX58xX9axX1d7xX7xX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexXcexX9axX14xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX58xXaxX12xXc3xX1xX83xX39xXe2xX14xX3xX1exXdxX6xX3xX959xXe2xX3xX55xXf6xX83xX3x15231xX83xX6xX14xX1exX3xX959xXdxX14xX1xXcbxX3xX29xX1e5xX3xXexX83xX418xXdxXcbxX3xX3adxX3xX55xX6axX3xX25xX30xXdxXcbxX3xXbxX1xX3dxXexX3xX1xXdxX22xX14xX3xXcexX6xX3xX5xX6a8xX3xX1xX418xX14xX1exX3xXc3xX20xX2155xXc8xX29xX2axX29xX2axXc8xX2xX1ddxX2xXcaxX3xXexXcexXe2xX14xX3xX1733xXdxX14xX58xX9axX1d7xX7xX3xX98xX6axX3xX14xX1xXdxX82xX83xX3xX5xX38xX14xX3xX37xXd3xX4faxX4xX3xX2fxXdxX4xXcexX9axX7xX9axX15axXexX3xX98xXdxX14xX1xX3xX58xX6xX14xX1xXb8xX0xX46xXbxX12xX0xX46xX58xXdxX98xX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX46xX83xX5xX12xX0xX58xXdxX98xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXcexXaxX12xX0xX46xX58xXdxX98xX12xX0xX46xX58xXdxX98xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX503xX9axX83xXcexX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX9axX3xX20xXdxX10xXexX14xX6xX1bx1b36cxX0xX46xXbxX12