‘Black Panther’: Siêu anh hùng Báo Đen đầy khác biệt của nhà Marvel
Bộ phim mới của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) mang đến góc nhìn mới mẻ về Lục địa đen, cùng nội dung đề cập đến nhiều vấn đề lịch sử, xã hội không hay thấy ở các tác phẩm cùng loại.
3cb4x4524xac49x41dcx6bc7x9c19xaf78xeba1x66dbxe4bbxda1exabbax7207x9624x72b6xacc6xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax4163xadddxbc6fxXexX0xe749xXaxX17xX18xX19xXexX0x56b3xebf2xX19x628fxXexX0xXax7875xX9x85ecxXdxX18x4ea9xX2fx8eb4x5142xb4abxX5x4d17xXbxXdxX17xX32xXex89dfxdec6xXdxX18xX2cx76abxX9xX7xX18xb574xXbxXaxX17x77ffxc6a8x9f32xX9xc24exX35xcbb6x7040xX9xX18xX44xXaxX9xXaxd100xX44xa48axX9xX3cxcf07xX24xX9x7f35xX17xX44xX9xea22x538cxX26xX9xX40xXaxX5bxX2cxX9xX23xX35x84c8xXbxX9xX2cxb8a0xX18xX9xX44xXaxa73exX9xcd7axX18xX48x59e1xX17xXdxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xa229xX17xX18xX19xX32xXexX3cx6c25xX9xX33xXaxX35xXcxX9xXcxa079xX35xX9xX2cxX71xX18xX9x9dd1xb188xX9xXbxX48xd9bcxX9xX5exX35xX6dxX44xX9x924dxX44xXaxX9xX78xX18xX48xX7bxX17xXdxX9x72a9xX78xX4xe0ffx5ef3xX9xXcxX18xX44xX58xX9xX62xeabexX44xX9xX58x4b9cxX2cxX9xX44xXax9445xX44xX9xXcxX9dxX35xX9xXcx5e16xX9xX7bx5950xX9x6a80xXa9xX2cxX9xX62xc0fdxX18xX9xX62xX17xX44x5f4bxX9xX2cxX56xX44xX58xX9xX44xX95xX35xX9xX19xX4fxX44xX58xX9xX62xXdbxX9xX2cx4fcdxX33xX9xX62xXc7xX44xX9xX44xXaxX35xXdbxX4fxX9xX7bxd6fexX44xX9xX62xXdbxX9xXdxXe2xX2cxXaxX9xX2fx9c7bxXe8xX9xcbb4xd768xX9xXaxX95xX35xX9xX40xXax6134xX44xX58xX9xXaxX18xX26xX9xXbxXaxX10axX26xX9xcbf1xX9xX2cxX5bxX2cxX9xXbxX5bxX2cxX9xX33xXaxe49exXcxX9xX2cxX56xX44xX58xX9xXdxX24xca7cxX35x5c5bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxa4e2xX9xXdxX24xX145xX35xX4axX9xX8exX76xX44xXaxX9xX62xX95xX44xX58xXe8xX9xX58xX35xXb0xX9xXbx5b2axX12fxX44xX58xXe8xX9xX2fxX35xX4exX4fxX9xX18xX44xXaxX9xXaxX56xX44xX58xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexX5exX145xX24xX9xX19xX35xdb6exX44xX4axX9x4ce6xX26xX18xX44xX9xX4xX24xX24xX58xXdxX17xX48xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexX2xX35xX1a5xX44xX9xX7bxX35xX4exX44xX9xX2cxXaxbbddxX44xXaxX4axX9xX4xXaxX18xX19x8af8xX35xX2cxX40xX9xX3cxX24xX2fxX17xXcxX18xX44xXe8xX9xXddxX4fxX33xX35xXbxX18xX9x6ddcxX26xX24xX44xX58xX49xX24xXe8xX9xX78xX35xX2cxXaxX18xX17xXdxX9xX3cxX147xX9x6873xX24xX48xX19xX18xX44xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexc86dxX35xX44xX58xX147xX7bxX44xX9xX62xX5bxX44xXaxX9xX58xX35xX5bxX4axX9xc97bxX1cxX2axa02bxX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX48xX58xX35xX44xX4axX9xe53fxX33xX119xX9xX18xX4fxXbxX24x7395xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX48xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX58xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX9xX33xX18xX44xXbxXaxX17xX48xX9xX2fxX35xX17xX4fxX9xX18xX44xXaxX9xXaxX4fxX44xX58xX9xX23xX18xX24xX9xX19xX17xX44xX9xX19xX18xX26xX9xX40xXaxX18xX2cxX9xX23xX35xX17xXbxX9xX2cxX4fxX18xX9xX44xXaxX18xX9xXcxX18xX48xX7bxX17xXdxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXaxX17xX35xX58xXaxXbxX4ax6406x462exX2c2xX33xX119xX32xX9xX2fxX48xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4axX1cxX1cxX35xX147xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX147xX7bxX44xX1cxX44xX17xX1dfxX2fxX1cxX2axX235xX238xX235xX1cx9260xX2eexX19x6e0axX238xX235x988bxX2axX238xX235xXbxX2c2xX2eexX2c3xX2eexXdxX238xX147x9e96xX33xX58xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX48xXexX0xXbxX48xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX119xXbx3da9xX18xXdxX35xX58xX44xX4axX9xX300xX4fxX2fxXbxX35xaf57xX26xX25bxX32xXexX3cxXdxX18xX2cxX40xX9xX7xX18xX44xXbxXaxX17xX48xX9xX338xX9xX4xXaxX35xXc7xX44xX9xX23xX35xX44xXaxX9xX3cxX5bxX24xX9xX5exX17xX44xX9xXdxX76xX9xXbxX5bxX2cxX9xX33xXaxX13bxXcxX9xXbxXax5854xX9xX2axX235xX9xX2cxX71xX18xX9xXa4xXa5xX9xXbxX48xXa9xX9xX5exX35xX6dxX44xX9xXb0xX44xXaxX9xX78xX18xX48xX7bxX17xXdxX9xXbbxX78xX4xXbexXbfxX147xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX48xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexX2xX24xX9xXaxX18xX35xX9xXbxX5bxX2cxX9xX58xX35xXb0xX9xX4cxXbxX18xX44xX9xXddxX17xX17xX9xX7bxX76xX9xX208xX18xX2cxX40xX9x5a39xX35xX48xX23xX26xX9xX2fxX5bxX44xX58xX9xXbxX145xX24xX9xX44xX4exX44xX9xX7bxX76xX24xX9xX44x8705xXcxX9xX2axX2c2xX2c3xX2c3xXe8xX9xX3cxXdxX18xX2cxX40xX9xX7xX18xX44xXbxXaxX17xX48xX9xXdxX76xX9xXcxX95xXbxX9xXbxX48xX24xX44xX58xX9xX44xXax6648xX44xX58xX9xX2fxX35xX4exX4fxX9xX18xX44xXaxX9xXaxX56xX44xX58xX9xX2cxXaxX1d6xX44xXaxX9xXbxXaxae85xX44xX58xX9xX19xX18xX9xXcxX76xX4fxX9xX62xX63xX4fxX9xXbxX35xX4exX44xX9xX2cxX71xX18xX9xXbxXaxXc7xX9xX58xX35xX9dxX35xX9xXbxX48xX4fxX26xX6dxX44xX9xXbxX48xX18xX44xXaxXe8xX9xX119xX4fxX10axXbxX9xXaxX35xX6dxX44xX9xX44xXaxX35xXdbxX4fxX9xX44xX408xXcxX9xXbxX48xX177xX9dxX2cxX9xX40xXaxX35xX9xX2cxX5bxX2cxX9xX44xXaxc885xX44xX9xX7bxXfcxXbxX9xX62xXd0xX44xXaxX9xX62xX5bxXcxX9xX40xXaxX5bxX2cxX9xX44xXaxX177xX9xe547xX18xXdxX2cxX24xX44xX9xXbbxX2axX2c2xX2c3xX2c2xXbfxXe8xX9xXddxX4fxX40xX17xX9xX4xX18xX58xX17xX9xXbbxX2axX2c2xX2eexX253xXbfxXe8xX9xX208xX24xXaxX44xX9xX4cxXbxX17xX1dfxX18xX48xXbxX9xXbbxX2axX2c2xX2eexX2axXbfxX9xXaxX18xX26xX9xX3cxXdxX18xX19xX17xX9xXbbxX2axX2c2xX2eexX2f1xXbfxX9xXdxX63xX44xX9xXdxX177x8443xXbxX9xX48xX18xX9xX62x4852xX35xX147xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexX3cxXdxX18xX2cxX40xX9xX7xX18xX44xXbxXaxX17xX48xX9xXbxXax9244xX2cxX9xXbxXc7xX9xX40xXaxX122xX44xX58xX9xX33xXaxXb0xX35xX9xXcxX95xXbxX9xX44xXaxX49bxX44xX9xX7bxXfcxXbxX9xX2cxXa9xX9xXbxXaxX15fxXe8xX9xXcxX76xX9xXdxX76xX9xX19xX18xX44xXaxX9xXaxX35xX6dxX4fxX9xX19xX76xX44xXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX5bxX2cxX9xX62xX507xX35xX9xX7bxX4fxX18xX9xXbxX48xXe2xX9xX7bxXd0xX9xb009xX18xX40xX18xX44xX19xX18xX9xX338xX9xXcxX95xXbxX9xX7bxX177xb6b5xX44xX58xX9xe3f7xX4fxX448xX2cxX9xX58xX35xXb0xX9xXbxX177xX12fxX44xX58xX9xX12fxX9xX2cxXaxX49bxX4fxX9xX7xXaxX35xX147xX9xX581xX18xX40xX18xX44xX19xX18xX9xX7bxaaefxX18xX9xX2cxXcbxX9xX44xXdbxX44xX9xX7bxX408xX44xX9xXcxX35xX44xXaxX9xXdxX49bxX4fxX9xX62xX507xX35xXe8xX9xX7bxX5b9xX18xX9xX2fxX12fxX9xXaxX42exX4fxX9xX44xXdbxX44xX9xXbxXb0xX44xX58xX9xX40xXaxX24xX18xX9xXax74d2xX2cxX9xX2cxX122xX44xX58xX9xX44xX58xXaxX6dxX9xXbxX49bxX44xX9xXbxX35xXc7xX44xX9xX7bxX177xX500xXbxX9xX119xX18xX9xXbxXaxXc7xX9xX58xX35xX9dxX35xX9xX23xX4exX44xX9xX44xX58xX24xX76xX35xX9xX44xXaxX507xX9xX44xX58xXaxX35xX4exX44xX9xX2cxX37bxX4fxX9xX7bxX76xX9xX37bxX44xX58xX9xX19xXa9xX44xX58xX9xX7bxX35xX23xX48xX18xX44xX35xX4fxXcxX147xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX37bxX9xX40xX35xXcxX9xXdxX24xX145xX35xX9xX44xX58xX24xX76xX35xX9xXaxX76xX44xXaxX9xXbxX35xX44xXaxX9xX7bxX9dxX35xX9xX44xXaxX35xXdbxX4fxX9xX62xbf9dxX2cxX9xXbxX1d6xX44xXaxX9xX2fxX35xX4exX4fxX9xX7bxX35xX6dxXbxX9xXbx3fccxX44xX9xXbxX145xX35xX9xXbxX48xX24xX44xX58xX9xX40xXaxX448xX35xX9xXbxXaxX35xX4exX44xX9xXbxXaxX145xX2cxXaxX9xX40xXax3ffexX44xX58xX9xXdxX695xX9xX48xX591xX35xX9xX119xX4fxX448xX44xX58xX9xX7bxX56xX44xX58xX9xX62xX10axXbxX9xX581xX18xX40xX18xX44xX19xX18xX9xXbxX5b9xX9xXbxXaxX4fxX12fxX9xX119xX18xX9xX119xX177xX18xX9xX40xXaxX35xXc7xX44xX9xX7bxX177xX591xX44xX58xX9xX595xX4fxX448xX2cxX9xXbxX48xX12fxX9xXbxXaxX76xX44xXaxX9xXcxXa9xX2cxX9xXbxX35xX4exX4fxX9xX44xXaxc0acxXcxX9xX44xX58xXcbxX9xX2cxX71xX18xX9xX44xXaxX35xXdbxX4fxX9xXbxXaxXc7xX9xXdxX52fxX2cxX147xX9xX5exX177xX500xX2cxX9xX23xX18xX44xX9xXbxX682xX44xX58xX9xX2fxX37bxX2cxX9xXcxX145xX44xXaxX9xX7bxX76xX9xXbxX48xX1d6xX9xXbxX4fxX6dxX9xX2fxX35xX4exX4fxX9xX33xXaxX76xXcxX9xXbxX5b9xX9xXbxXaxX63xX44xX9xX23xX5bxX24xX9xX3cxX18xX2fxXbxXe8xX9xX2cxX5bxX2cxX9xX3cxXdxX18xX2cxX40xX9xX7xX18xX44xXbxXaxX17xX48xX9xX44xX448xX35xX9xXbxX35xXc7xX33xX9xX44xXaxX18xX4fxX9xX2cxX18xX35xX9xX595xX4fxXb0xX44xX9xX7bxX76xX9xX23xXb0xX24xX9xX7bxX6dxX9xX595xX4fxX4exX9xXaxX177xX591xX44xX58xX147xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexX5xX48xXb0xX35xX9xX595xX4fxX18xX9xXbxXaxX507xX35xX9xX58xX35xX18xX44xXe8xX9xX3cxXdxX18xX2cxX40xX9xX7xX18xX44xXbxXaxX17xX48xX9xX40xXc7xXbxX9xXaxX500xX33xX9xX2cxX56xX44xX58xX9xX44xXaxX35xXdbxX4fxX9xX44xXaxXcbxXcxX9xX2fxX35xX4exX4fxX9xX18xX44xXaxX9xXaxX56xX44xX58xX9xX44xXaxX177xX9xX4b4xX18xX44xXbxX18xX2fxXbxX35xX2cxX9xX4b4xX24xX4fxX48xXe8xX9xe6c1xX7bxX17xX44xX58xX17xX48xX2fxX9xXaxX18xX26xX9x926dxX338xX78xX17xX44xX9xX62xX15fxX9xX2cxXaxX4fxX44xX58xX9xXbxX18xX26xX9xX2cxXaxX448xX44xX58xX9xXdxX145xX35xX9xX44xXaxXcbxXcxX9xX40xXd8xX9xXbxXaxX56xX9xX2cxXaxX4fxX44xX58xXe8xX9xX595xX4fxX18xX9xX62xXcbxX9xX23xXb0xX24xX9xX7bxX6dxX9xX581xX18xX40xX18xX44xX19xX18xX9xX44xXcbxX35xX9xX48xX35xX4exX44xX58xXe8xX9xX7bxX76xX9xX2cxXb0xX9xX5xX48xX5bxX35xX9xX62xX10axXbxX9xX44xXcbxX35xX9xX2cxXaxX4fxX44xX58xX147xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexX3cxXdxX18xX2cxX40xX9xX7xX18xX44xXbxXaxX17xX48xX9xXbxX35xX4exX4fxX9xX23xX35xX15fxX4fxX9xX44xXaxX10axXbxX9xXdxX76xX9xX5xX32xX4xXaxX18xXdxXdxX18xX9xX338xX9xX595xX4fxX448xX2cxX9xX7bxX177xX591xX44xX58xX9xXaxX35xX6dxX44xX9xXbxX145xX35xX9xX2cxX71xX18xX9xX581xX18xX40xX18xX44xX19xX18xX147xX9xX5xX48xX4exX44xX9xXcxX76xX44xX9xXb0xX44xXaxX9xX48xX95xX44xX58xXe8xX9xX18xX44xXaxX9xXbxX5b9xX44xX58xX9xX119xX4fxX10axXbxX9xXaxX35xX6dxX44xX9xX7bxX9dxX35xX9xX7bxX18xX35xX9xXbxX48xX70cxX9xX44xXaxX49bxX44xX9xX7bxXfcxXbxX9xX33xXaxXa9xX9xX12fxX9xX23xX24xXcxX9xXbxX10axX44xX9xX4xX18xX33xXbxX18xX35xX44xX9xX812xXcxX17xX48xX35xX2cxX18xX4axX9xX4xX35xX7bxX35xXdxX9xX581xX18xX48xX9xXbbxX253xX238xX2axX2c3xXbfxX147xX9xX4cxX18xX4fxX9xXcxX76xX44xX9xX2cxXaxX76xX24xX9xX2fxX49bxX44xX9xX10axX44xX9xXbxX177xX500xX44xX58xX9xX7bxX76xX9xX58xX35xX76xX44xXaxX9xX44xXaxX35xXdbxX4fxX9xXbxXd0xX44xXaxX9xX2cxXb0xXcxX9xXbxX5b9xX9xX40xXaxX5bxX44xX9xX58xX35xXb0xXe8xX9xX44xXaxX49bxX44xX9xX7bxXfcxXbxX9xX44xX18xX26xX9xX2cxXcbxX9xXbxXfcxX33xX9xX33xXaxX35xXcxX9xX48xX35xX4exX44xX58xXe8xX9xX2cxXaxX1d6xX44xXaxX9xXbxXaxX37bxX2cxX9xXcxX12fxX9xXcxX76xX44xX9xX44xX408xXcxX9xX253xX238xX2axX235xX9xX2cxXaxX24xX9xXa4xXa5xX9xXbxX48xXa9xX9xX5exX35xX6dxX44xX9xXb0xX44xXaxX9xX78xX18xX48xX7bxX17xXdxX9xXbbxX78xX4xXbexXbfxX147xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX48xX24xX44xX58xXexX7xXaxXb0xX44xX9xX5bxX44xXaxX9xXdx6f71xX9xXbxX177xX12fxX44xX58xX9xX44xXaxX49bxX44xX9xX2fxX35xX44xXaxX9xX7bxX177xX500xXbxX9xX44xX58xX24xX76xX35xX9xXcxX122xX338xXbxX1d6xX33xX9xXbxXaxX35xX6dxX44xX9xX338xX9xX5bxX2cxX0xX1cxX2fxXbxX48xX24xX44xX58xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexX3cxX95xX9xX33xXaxX35xXcxX9xX3cxXdxX18xX2cxX40xX9xX7xX18xX44xXbxXaxX17xX48xX9xXdxX76xX9xX2cxX5bxX2cxX9xX2fxX52fxX9xX40xX35xX6dxX44xX9xX119xXb0xX26xX9xX48xX18xX9xX44xX58xX18xX26xX9xX2fxX18xX4fxX9xX4xX18xX33xXbxX18xX35xX44xX9xX812xXcxX17xX48xX35xX2cxX18xX4axX9xX4xX35xX7bxX35xXdxX9xX581xX18xX48xX147xX9xX4cxX18xX4fxX9xX2cxX5bxX35xX9xX2cxXaxXc7xXbxX9xX2cxX71xX18xX9xX7bxX4fxX18xX9xX2cxXaxX18xXe8xX9xX5xX32xX4xXaxX18xXdxXdxX18xX9xXbbxX4xXaxX18xX19xX1dfxX35xX2cxX40xX9xX3cxX24xX2fxX17xXcxX18xX44xXbfxX9xXbxX48xX12fxX9xX7bxXdbxX9xX595xX4fxX4exX9xXaxX177xX591xX44xX58xX9xX62xX15fxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX19xX52fxX9xXdxX1a5xX9xX62xX408xX44xX58xX9xX2cxX591xXe8xX9xX40xXc7xX9xXbxXaxX5b9xX18xX9xX44xX58xX18xX35xX9xX7bxX76xX44xX58xX147xX9xX5xX48xXb0xX35xX9xX595xX4fxX18xX9xXbxXaxX116xX9xXbxXaxX5bxX2cxXaxX9xXbxX48xX4fxX26xXdbxX44xX9xXbxXaxX448xX44xX58xXe8xX9xX18xX44xXaxX9xX2cxXaxX1d6xX44xXaxX9xXbxXaxX37bxX2cxX9xXbxX48xX12fxX9xXbxXaxX76xX44xXaxX9xXbxX49bxX44xX9xX7bxX177xX591xX44xX58xX9xX2cxX71xX18xX9xX581xX18xX40xX18xX44xX19xX18xX147xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexX4xX56xX44xX58xX9xXdx8541xX2cxX9xX44xX76xX26xXe8xX9xXbexXdxX26xX2fxX2fxX17xX2fxX9xX3f0xXdxX18xX4fxX17xX9xXbbxX812xX44xX19xX26xX9xX4cxX17xX48xX40xX35xX2fxXbfxX9xX338xX9xXbxX4exX44xX9xXbxX48xX56xXcxX9xX23xX4fxX122xX44xX9xXdxXfcxX4fxX9xX7bxXa5xX9xX40xXaxX1d6xX9xXbxX5b9xX44xX58xX9xX119xX4fxX10axXbxX9xXaxX35xX6dxX44xX9xXbxX48xX24xX44xX58xX9xX812xX7bxX17xX44xX58xX17xX48xX2fxX4axX9xX812xX58xX17xX9xX24xX345xX9xXbexXdxXbxX48xX24xX44xX9xXbbxX253xX238xX2axX2f4xXbfxX9xX338xX9xXbxX35xXc7xX44xX9xXaxX76xX44xXaxX9xXcxX95xXbxX9xX7bxXa9xX9xX2cxX177xX9dxX33xX9xX2cxX6b5xX9xX7bxXfcxXbxX9xXdxX76xXcxX9xXbxX5b9xX9xX7bxX35xX23xX48xX18xX44xX35xX4fxXcxX9xXbxX145xX35xX9xX7bxX35xX6dxX44xX9xX23xXb0xX24xX9xXbxX76xX44xX58xX9xX812xX44xXaxX9xX595xX4fxX448xX2cxX147xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexX5xX48xX24xX44xX58xX9xX595xX4fxX5bxX9xX40xXaxX37bxXe8xX9xX3f0xXdxX18xX4fxX17xX9xX7bxX448xX44xX9xX2cxXcbxX9xX44xX500xX9xXcxX5bxX4fxX9xX7bxX9dxX35xX9xX581xX18xX40xX18xX44xX19xX18xX9xX40xXaxX35xX9xXax6291xX44xX9xX62xX5bxX44xXaxX9xX2cxXc98xX33xX9xXcxX95xXbxX9xXdxX177xX500xX44xX58xX9xXdxX9dxX44xX9xX7bxX35xX23xX48xX18xX44xX35xX4fxXcxXe8xX9xX40xXaxX35xXc7xX44xX9xX44xXaxX35xXdbxX4fxX9xX44xX58xX177xX507xX35xX9xX19xX49bxX44xX9xX44xX591xX35xX9xX62xX49bxX26xX9xXbxXaxX35xX6dxXbxX9xXcxX145xX44xX58xX147xX9xX7xXaxX5bxXbxX9xXaxX35xX6dxX44xX9xX48xX18xX9xXbxX4fxX44xX58xX9xXbxX1d6xX2cxXaxX9xX2cxX71xX18xX9xX40xXd8xX9xXbxXaxX56xXe8xX9xX5xX32xX4xXaxX18xXdxXdxX18xX9xX595xX4fxX26xXc7xXbxX9xXbxX49bxXcxX9xXbxX48xX4fxX26xX9xX23xXc98xXbxX9xX3f0xXdxX18xX4fxX17xX9xX7bxX76xX9xXbxXcbxXcxX9xX58xX5efxX44xX9xXaxXc98xX44xX9xXbxX145xX35xX9xXcxX95xXbxX9xX2cxX4fxX95xX2cxX9xX58xX35xX18xX24xX9xX19xXe2xX2cxXaxX9xX33xXaxX35xX9xX33xXaxX5bxX33xX9xX12fxX9xX8exX76xX44xX9xca85xX4fxX448xX2cxX147xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexX3cxX10axXbxX9xX44xX58xX507xX9xX119xXb0xX26xX9xX48xX18xX9xX40xXaxX35xX9xXbexXdxX26xX2fxX2fxX17xX2fxX9xX3f0xXdxX18xX4fxX17xX9xX62xX177xX500xX2cxX9xXcxX95xXbxX9xX62xX695xX44xX58xX9xXcxX35xX44xXaxX9xX23xX1d6xX9xX13bxX44xX9xX58xX35xXb0xX35xX9xX2cxX37bxX4fxX147xX9xX4cxX18xX4fxX9xX62xXcbxXe8xX9xX5xX32xX4xXaxX18xXdxXdxX18xX9xX33xXaxX5bxXbxX9xXaxX35xX6dxX44xX9xX48xX18xX9xX48x90bdxX44xX58xX9xXbxX24xX76xX44xX9xX23xX95xX9xX2fxX52fxX9xX7bxX35xX6dxX2cxX9xX62xXdbxX4fxX9xX44xXddexXcxX9xXbxX48xX24xX44xX58xX9xX40xXc7xX9xXaxX24xX145xX2cxXaxX9xX2cxX71xX18xX9xXcxX95xXbxX9xX40xXd8xX9xXdxX177xX4fxX9xX7bxX24xX44xX58xX9xX62xX18xX44xX58xX9xX49bxXcxX9xXcxX177xX4fxX9xXbxXaxX122xX44xX9xXbxX1d6xX44xXaxX9xX7bxX177xX591xX44xX58xX9xX595xX4fxX26xXdbxX44xXe8xX9xX7bxX76xX9xX62xX17xX9xX19xX5efxX18xX9xX44xXdbxX44xX9xXaxX70cxX18xX9xX23xXd0xX44xXaxX9xX2cxX71xX18xX9xX2cxXb0xX9xX581xX18xX40xX18xX44xX19xX18xX9xXdx5fefxX44xX9xXbxX24xX76xX44xX9xXbxXaxXc7xX9xX58xX35xX9dxX35xX147xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexXa4xXdbxX9xXbxX6b5xX44xX58xX9xXbxXaxX15fxXe8xX9xX3cxXdxX18xX2cxX40xX9xX7xX18xX44xXbxXaxX17xX48xX9xX2fxX12fxX9xXaxX42exX4fxX9xX2cxX448xXbxX9xXbxX48xX4fxX26xX6dxX44xX9xXbxX177xX591xX44xX58xX9xX62xX448xX35xX9xX62xX591xX44xX9xX58xX35xXb0xX44xXe8xX9xX19xX1a5xX9xX44xXc98xXcxX9xX23xXc98xXbxXe8xX9xX7bxX9dxX35xX9xXcxXa9xX2cxX9xXbxX35xX4exX4fxX9xX2cxXaxX1d6xX44xXaxX9xX48x9774xX9xX48xX76xX44xX58xX4axX9xXaxX76xX44xXaxX9xXbxX48xXd0xX44xXaxX9xXbxX48xX12fxX9xXbxXaxX76xX44xXaxX9xX7bxXe2xX9xX7bxX4fxX18xX9xX2cxXaxX49bxX44xX9xX2cxXaxX1d6xX44xXaxX9xX2cxX71xX18xX9xX5xX32xX4xXaxX18xXdxXdxX18xX147xX9xX78xX145xX2cxXaxX9xXbxX48xX4fxX26xX6dxX44xX9xX19xX35xX1a5xX44xX9xX48xX18xX9xXbxX4fxX26xXc7xX44xX9xXbxX1d6xX44xXaxX9xX7bxX9dxX35xX9xX2cxX5bxX2cxX9xX19xX35xX1a5xX44xX9xX23xX35xXc7xX44xX9xX2cxXa9xX9xXbxXaxX15fxX9xX119xX4fxX10axXbxX9xXaxX35xX6dxX44xX9xXbxX4fxX63xX44xX9xXbxX52fxXe8xX9xX40xXaxX122xX44xX58xX9xX13bxX44xX9xX2cxXaxX37bxX18xX9xX23xX10axXbxX9xX2cxX37bxX9xX44xXb91xXbxX9xXbxXaxXc98xXbxX9xXaxX18xX26xX9xX23xX1d6xX9xXcxXfcxXbxX9xX44xX76xX24xX9xX58xX49bxX26xX9xX40xXaxXcbxX9xXaxX35xX15fxX4fxX147xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexX5xX4fxX26xX9xX44xXaxX35xX4exX44xXe8xX9xX3cxXdxX18xX2cxX40xX9xX7xX18xX44xXbxXaxX17xX48xX9xX40xXaxX122xX44xX58xX9xX2cxXax6d04xX9xXcxX18xX44xX58xX9xXcxX122xX338xXbxX1d6xX33xX9xXbxXaxX35xX6dxX44xX9xX338xX9xX5bxX2cxX9xXbxXaxX122xX44xX58xX9xXbxXaxX177xX507xX44xX58xX9xX44xXaxX177xX9xX62xX18xX9xX2fxX448xX9xXbxX5bxX2cxX9xX33xXaxX13bxXcxX9xX2cxX56xX44xX58xX9xXbxXaxX15fxX9xXdxX24xX145xX35xX147xX9xX3f0xX15fxX9xX2cxX49bxX4fxX9xX2cxXaxX4fxX26xX6dxX44xX9xX7bxXdbxX9xXcxX95xXbxX9xX2fxX35xX4exX4fxX9xX18xX44xXaxX9xXaxX56xX44xX58xX9xX19xX18xX9xXcxX76xX4fxXe8xX9xX62xX695xX44xX58xX9xXbxXaxX507xX35xX9xXdxX145xX35xX9xXdxX76xX9xX7bxX4fxX18xX9xX2cxX71xX18xX9xXcxX95xXbxX9xX595xX4fxX448xX2cxX9xX58xX35xX18xX9xX2cxXaxX49bxX4fxX9xX7xXaxX35xXe8xX9xX23xX95xX9xX33xXaxX35xXcxX9xXcxX4fxX448xX44xX9xX62xXdbxX9xX2cxXfcxX33xX9xX62xXc7xX44xX9xX40xXaxX5bxX9xX44xXaxX35xXdbxX4fxX9xX7bxX10axX44xX9xX62xXdbxX9xX7bx75d9xX9xXcxX122xX9xX7bxXdbxX9xXdxXe2xX2cxXaxX9xX2fxX116xXe8xX9xX119xX11axX9xXaxX95xX35xXe8xX9xX7bxX76xX9xX2cxX5bxX2cxX9xX44xX177xX9dxX2cxX9xXbxXaxX4fxX95xX2cxX9xXbxXaxXc7xX9xX58xX35xX9dxX35xX9xXbxXaxX37bxX9xX23xX18xX147xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexX5exXcbxX9xXdxX76xX9xX44xX145xX44xX9xX33xXaxX49bxX44xX9xX23xX35xX6dxXbxX9xX2cxXaxX71xX44xX58xX9xXbxX95xX2cxXe8xX9xX2cxXaxX71xX9xX44xX58xXaxX10b3xX18xX9xXbxXaxX52fxX2cxX9xX19xX49bxX44xX9xX62xXc7xX9xX595xX4fxX448xX2cxXe8xX9xXbxX177xX9xX19xX4fxX26xX9xX23xXc7xX9xX595xX4fxX18xX44xX9xXbx3f7bxX18xX9xX2cxXb0xX44xX58xa204xX9xX4xXaxXb91xX44xX58xX9xX40xXaxX35xXc7xX44xX9xX23xX4exX44xX9xXbxX48xX24xX44xX58xX9xXcxd71axX35xX9xX44xXaxX49bxX44xX9xX7bxXfcxXbxX9xXaxXd0xX44xXaxX9xXbxXaxX76xX44xXaxX9xX44xX4exX44xX9xXbxX177xX9xX19xX4fxX26xX9xX7bxX76xX9xXdxXa18xX9xXbxX177xX12fxX44xX58xX9xX40xXaxX5bxX2cxX9xX44xXaxX18xX4fxXe8xX9xX7bxX76xX9xXbxX5b9xX9xX62xXcbxX9xXbxX145xX24xX9xX48xX18xX9xX119xX4fxX44xX58xX9xX62xX95xXbxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxX24xX76xX44xX9xX23xX95xX9xX33xXaxX35xXcxX147xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexX1f4xXaxXcbxXcxX9xX33xXaxXb0xX44xX9xX19xX35xX6dxX44xX9xXbxX48xX24xX44xX58xX9xX33xXaxX35xXcxX9xX40xXaxX122xX44xX58xX9xX2cxXaxXfe6xX9xX2fxX12fxX9xXaxX42exX4fxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX7bxX5efxX44xX58xX9xX62xX591xX44xX9xXbxXaxX4fxX63xX44xX9xX44xXaxX177xX9xXbxX35xXdbxX44xX9xXbxX76xX35xX9xXaxX18xX26xX9xX595xX4fxX26xXdbxX44xX9xXdxX52fxX2cxXe8xX9xXcxX76xX9xX2cxX70cxX44xX9xX2cxXb0xX9xXdxXa18xX9xXbxX177xX12fxX44xX58xX9xX2cxX52fxX2cxX9xX62xX24xX18xX44xX9xX7bxX448xX44xX9xX48xX18xX9xX62xX507xX35xX9xXbxX5b9xX9xXbxXaxX52fxX2cxX9xXbxXc7xX9xXdxXe2xX2cxXaxX9xX2fxX116xXe8xX9xX119xX11axX9xXaxX95xX35xX9xX62xX63xX26xX9xX44xX58xXaxX35xX6dxXbxX9xX44xX58xX11axX147xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexX5exX35xXdbxX4fxX9xX62xXcbxX9xX58xX35xXb91xX33xX9xX3cxXdxX18xX2cxX40xX9xX7xX18xX44xXbxXaxX17xX48xX9xXcxX18xX44xX58xX9xX2cxXaxX35xXdbxX4fxX9xX2fxX49bxX4fxX9xXbxX177xX9xXbxX177xX12fxX44xX58xX9xXdxX9dxX44xX9xXaxX591xX44xX9xXaxc329xX44xX9xX2fxX24xX9xX7bxX9dxX35xX9xX44xXaxX35xXdbxX4fxX9xX23xX95xX9xX33xXaxX35xXcxX9xX2cxX56xX44xX58xX9xXbxXaxX15fxX9xXdxX24xX145xX35xX147xX9xX5exX95xX44xX58xX9xX2cxX591xX9xX2cxX71xX18xX9xX2cxX5bxX2cxX9xX44xXaxX49bxX44xX9xX7bxXfcxXbxX9xX19xX56xX9xX2cxX52fxX2cxX9xX62xX24xX18xX44xX9xXaxX18xX26xX9xX40xXaxX122xX44xX58xX9xX7bxXe67xX44xX9xX2cxXcbxX9xX62xX35xX15fxXcxX9xXaxX500xX33xX9xXdxXa18xX9xX44xXaxX10axXbxX9xX62xXe2xX44xXaxXe8xX9xX2cxXcbxX9xXbxXaxX15fxX9xX2cxXb0xXcxX9xXbxXaxX122xX44xX58xX9xX23xX12fxX35xX9xdd70xXaxX24xX76xX44xX9xX2cxXb0xX44xXaxX9xXbxX145xX24xX9xX44xX4exX44xX9xX2cxX24xX44xX9xX44xX58xX177xX507xX35xa93dxX147xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexX5exX49bxX26xX9xXdxX76xX9xX44xafc3xXbxX9xX62xX95xX2cxX9xX62xX5bxX24xX9xXcxX76xX9xX2cxXcbxX9xXdx4011xX9xX2cxXaxXfe6xX9xXcxX95xXbxX9xXbxX5bxX2cxX9xX33xXaxX13bxXcxX9xXbxXaxX4fxX63xX44xX9xX2cxXaxX10axXbxX9xX19xX18xX9xXcxX76xX4fxX9xX44xXaxX177xX9xX3cxXdxX18xX2cxX40xX9xX7xX18xX44xXbxXaxX17xX48xXe8xX9xXbxX5b9xX9xX23xX448xX35xX9xX2cxXb0xX44xXaxXe8xX9xX44xXaxX49bxX44xX9xX7bxXfcxXbxXe8xX9xX62xX145xX24xX9xX19xX35xX1a5xX44xX9xX7bxX76xX9xX19xX76xX44xX9xX19xX35xX1a5xX44xX9xX7bxX35xX4exX44xX9xXbxXaxX15fxX9xXaxX35xX6dxX44xXe8xX9xXcxX9dxX35xX9xX2cxXcbxX9xXbxXaxX15fxX9xXbxX48xX4fxX26xXdbxX44xX9xXbxXb0xX35xX9xXbxX9dxX35xX9xX40xXaxX5bxX44xX9xX58xX35xXb0xX9xX62xX145xX35xX9xX2cxXaxXb91xX44xX58xX147xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX48xX24xX44xX58xXexceacxXcbxX2cxX9xX44xXaxXd0xX44xX9xXcxX9dxX35xX9xX62xX5bxX44xX58xX9xX44xXaxX9dxX9xX7bxXdbxX9xXddxXa9xX2cxX9xX62xXe2xX18xX9xX62xX17xX44xX0xX1cxX2fxXbxX48xX24xX44xX58xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexX4xXcbxX9xX40xXaxX122xX44xX58xX9xX1d6xXbxX9xXbxX5bxX2cxX9xX33xXaxX13bxXcxX9xX62xX35xX6dxX44xX9xXb0xX44xXaxX9xXdxX10axX26xX9xX23xX448xX35xX9xX2cxXb0xX44xXaxX9xXdxX76xX9xX2cxX5bxX2cxX9xX595xX4fxX448xX2cxX9xX58xX35xX18xX9xXbxXaxX4fxX95xX2cxX9xXddxXa9xX2cxX9xX62xXe2xX18xX9xX62xX17xX44xXe8xX9xXcxX76xX9xX12fxX9xX62xXcbxXe8xX9xX2cxXaxX49bxX4fxX9xX7xXaxX35xX9xXbxXaxX177xX507xX44xX58xX9xXaxX35xX6dxX44xX9xXdxX4exX44xX9xX7bxX9dxX35xX9xX58xXcbxX2cxX9xX44xXaxXd0xX44xX9xXbxX35xX4exX4fxX9xX2cxX52fxX2cxXe8xX9xX7bxX9dxX35xX9xX2fxX52fxX9xX44xX58xXaxa255xX24xX9xX62xXcbxX35xXe8xX9xX7bxX9dxX35xX9xX44xXaxX42exX44xX58xX9xX23xX10axXbxX9xX6b5xX44xX9xX7bxXdbxX9xX2cxXaxX1d6xX44xXaxX9xXbxX48xXe2xXe8xX9xX119xX11axX9xXaxX95xX35xX9xX19xX24xX9xX119xX4fxX44xX58xX9xX62xX95xXbxX9xX595xX4fxX49bxX44xX9xX2fxX52fxX9xXaxX24xX682xX2cxX9xX2fxXc98xX2cxX9xXbxX95xX2cxX9xX58xX49bxX26xX9xX48xX18xX147xX9xX1f4xXaxX177xX44xX58xX9xXcxX5efxX35xX9xXbxXaxX37bxX9xXaxX24xX76xX44xX9xXbxX24xX76xX44xX9xX62xX6b5xX35xX9xXbxXaxX18xX26xX9xXbxX48xX24xX44xX58xX9xX3cxXdxX18xX2cxX40xX9xX7xX18xX44xXbxXaxX17xX48xX147xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexX5xX4fxX26xX9xXdxX76xX9xXcxX95xXbxX9xX595xX4fxX448xX2cxX9xX58xX35xX18xX9xX58xX35xXb0xX9xXbxX177xX12fxX44xX58xXe8xX9xX44xXaxX177xX44xX58xX9xX581xX18xX40xX18xX44xX19xX18xX9xX62xX177xX500xX2cxX9xX119xX49bxX26xX9xX19xX52fxX44xX58xX9xX40xXaxX5bxX9xX58xX63xX44xX9xX58xXa5xX35xX9xX7bxX9dxX35xX9xXbxXaxX52fxX2cxX9xXbxXc7xX147xX9xX5exX145xX24xX9xX19xX35xX1a5xX44xX9xX1a9xX26xX18xX44xX9xX4xX24xX24xX58xXdxX17xX48xX9xX62xX17xXcxX9xX62xXc7xX44xX9xX2cxXaxX24xX9xX40xXaxX5bxX44xX9xX58xX35xXb0xX9xX2cxX5bxX35xX9xX44xXaxXd0xX44xX9xXbxX24xX76xX44xX9xX2cxXb0xX44xXaxX9xX7bxX76xX9xX2cxXaxX35xX9xXbxX35xXc7xXbxX9xX7bxXdbxX9xX595xX4fxX448xX2cxX9xX58xX35xX18xX9xX2cxXaxX49bxX4fxX9xX7xXaxX35xXe8xX9xXbxX5b9xX9xXaxX24xX76xX44xX9xX2cxXb0xX44xXaxX9xXdxXe2xX2cxXaxX9xX2fxX116xXe8xX9xX2cxX10axX4fxX9xXbxX48xXb91xX2cxX9xX119xX11axX9xXaxX95xX35xXe8xX9xX2cxXaxX24xX9xX62xXc7xX44xX9xX33xXaxX24xX44xX58xX9xXbxXa9xX2cxX9xXbxXfcxX33xX9xX595xX4fxX5bxX44xXe8xX9xX7bxX408xX44xX9xXaxXcbxX18xX9xXbxX48xX4fxX26xXdbxX44xX9xXbxXaxX448xX44xX58xXe8xX9xX40xXaxX24xX18xX9xXaxX5efxX2cxX9xX2cxX122xX44xX58xX9xX44xX58xXaxX6dxX1155xX9xX78xX5efxX35xX9xXbxXaxX37bxX9xXaxX35xX6dxX44xX9xXdxX4exX44xX9xX7bxX122xX9xX2cxX56xX44xX58xX9xX2fxX35xX44xXaxX9xX62xX95xX44xX58xXe8xX9xXbxX145xX24xX9xX48xX18xX9xX2cxXb0xXcxX9xX58xX35xX5bxX2cxX9xX2cxXaxX49bxX44xX9xXbxXaxX52fxX2cxX9xX2cxX18xX24xX147xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexX1f4xXaxX35xXdbxX4fxX9xX62xX35xX15fxXcxX9xX44xXaxX10axX44xX9xX62xX682xX2cxX9xXbxX48xX177xX44xX58xX9xX2cxX71xX18xX9xX7bxX408xX44xX9xXaxXcbxX18xX9xX2cxXaxX49bxX4fxX9xX7xXaxX35xX9xX44xX58xX24xX76xX35xX9xX62xX507xX35xX9xXbxXaxX52fxX2cxX9xX62xX177xX500xX2cxX9xX40xXc7xXbxX9xXaxX500xX33xX9xXbxX35xX44xXaxX9xXbxXc7xX9xX7bxX76xX9xXaxX76xX35xX9xXaxX70cxX18xX9xX7bxX9dxX35xX9xXdxX24xX145xXbxX9xX2cxXaxX35xX9xXbxX35xXc7xXbxX9xX2fxX5bxX44xX58xX9xXbxX145xX24xX9xX58xX35xXb0xX9xXbxX177xX12fxX44xX58xX147xX9xX3f0xXaxX122xX44xX58xX9xX2cxX70cxX44xX9xX44xXaxX42exX44xX58xX9xXaxX24xX18xX44xX58xX9xXcxX145xX2cxX9xX40xXaxX122xX9xX2cxXddexX44xXe8xX9xX44xXaxX42exX44xX58xX9xX23xX10axXbxX9xX6b5xX44xXe8xX9xX119xX4fxX44xX58xX9xX62xX95xXbxX9xXdxX35xX4exX44xX9xXcxX35xX4exX44xX9xX40xXaxX35xXc7xX44xX9xX44xX58xX177xX507xX35xX9xX19xX49bxX44xX9xX62xXcbxX35xX9xX40xXaxX6b5xXe8xX9xXdxX24xX145xX44xX9xXdxX145xX2cxXe8xX9xX581xX18xX40xX18xX44xX19xX18xX9xXaxX35xX6dxX44xX9xXdxX4exX44xX9xX7bxX9dxX35xX9xX40xXaxX4fxX44xX58xX9xX2cxXb0xX44xXaxX9xXbxXaxX35xX4exX44xX9xX44xXaxX35xX4exX44xX9xXaxX56xX44xX58xX9xX7bxX10b3xXe8xX9xXbxXaxX18xX44xXaxX9xX23xXd0xX44xXaxXe8xX9xX44xXaxX35xXdbxX4fxX9xX2fxXc98xX2cxX9xXbxXaxX5bxX35xX147xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexX81fxX11axX9xXaxX95xX35xX9xX581xX18xX40xX18xX44xX19xX18xX9xXbxX695xX44xX9xXbxX145xX35xX9xX2fxX24xX44xX58xX9xXaxX76xX44xXaxX9xX44xXaxX42exX44xX58xX9xX58xX35xX5bxX9xXbxX48xXe2xX9xX2cxX6b5xX9xXbxX48xX4fxX26xXdbxX44xXe8xX9xXbxX4fxX49bxX44xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXbxXfcxX33xX9xXbxXa9xX2cxX9xXbxX48xX4fxX26xXdbxX44xX9xXbxXaxX448xX44xX58xX9xX2cxXcbxX9xXbxX5b9xX9xX44xX58xXaxXd0xX44xX9xX119xX177xX18xXe8xX9xX2cxX56xX44xX58xX9xX7bxX9dxX35xX9xX44xXdbxX44xX9xX2cxX122xX44xX58xX9xX44xX58xXaxX6dxX9xXbxX49bxX44xX9xXbxX35xXc7xX44xXe8xX9xX7bxX177xX500xXbxX9xXbxX48xX95xX35xX147xX9xXa4xXe67xX44xX9xX2cxXcbxX9xX2cxX5bxX2cxX9xX23xX95xX9xXdxX145xX2cxX9xX19xX4fxX9xXcxXa9xX2cxX9xX7bxX9dxX35xX9xX44xX58xX122xX35xX9xX44xXaxX76xX9xXbxX48xX18xX44xXaxX9xX62xX591xX44xX9xX2fxX591xXe8xX9xX33xXaxXa9xX2cxX9xXbxX48xX18xX44xX58xX9xXbxX48xX4fxX26xXdbxX44xX9xXbxXaxX448xX44xX58xX9xX2fxX682xX2cxX9xX2fx4c51xXe8xX9xX2cxX56xX44xX58xX9xX62xX5bxXcxX9xX2cxXaxX35xXc7xX44xX9xX23xX35xX44xXaxX9xX23xXb0xX24xX9xX7bxX6dxX9xX62xX10axXbxX9xX44xX177xX9dxX2cxX9xX7bxX9dxX35xX9xX58xX35xX5bxX24xX9xXcxX5bxX2cxX147xX9xXa4xXe67xX44xX9xX2cxXcbxX9xX44xXaxX42exX44xX58xX9xXbxX48xXfcxX44xX9xXbxXaxX5bxX2cxXaxX9xX62xX10axX4fxX9xX44xXaxXddexXcxX9xX40xXaxX12e3xX44xX58xX9xX62xXe2xX44xXaxX9xX595xX4fxX26xXdbxX44xX9xX4fxX26xX9xX7bxX76xX9xXbxX122xX44xX9xX7bxX35xX44xXaxX9xX7bxXe2xX9xXdxX11axX44xXaxX9xX62xX145xX24xX9xX2cxX71xX18xX9xX2cxXb0xX9xX19xX49bxX44xX9xXbxX95xX2cxX147xX9xXa4xXe67xX44xX9xX2cxXcbxX9xX44xX35xXdbxXcxX9xXbxX35xX44xX9xX23xX10axXbxX9xX19xX35xX6dxXbxX9xX7bxX76xX24xX9xX2cxX5bxX2cxX9xX7bxXe2xX9xXbxXaxX63xX44xX9xXdxX35xX44xXaxX9xX7bxX76xX9xXbxX6b5xX9xXbxX35xX4exX44xX9xX33xXaxX56xX9xXaxX95xX147xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexX5xX48xX24xX44xX58xX9xXbxXaxXc7xX9xX58xX35xX9dxX35xX9xXaxX35xX6dxX44xX9xX62xX145xX35xXe8xX9xXdxX24xX145xXbxX9xX58xX35xX5bxX9xXbxX48xXe2xX9xXbxX48xX4fxX26xXdbxX44xX9xXbxXaxX448xX44xX58xX9xX62xXcbxX9xX40xXaxX122xX44xX58xX9xXcxX18xX35xX9xXcxX95xXbxX147xX9xX4xXaxXb91xX44xX58xX9xX62xX177xX500xX2cxX9xX2cxXb0xX35xX9xXbxX35xXc7xX44xXe8xX9xX19xX4fxX26xX9xXbxX48xXd0xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXaxX177xX9dxX44xX58xX9xXbxX1d6xX2cxXaxX9xX2cxX52fxX2cxX9xX44xXaxX507xX9xX40xXaxX24xX18xX9xXaxX5efxX2cxX9xX2cxX122xX44xX58xX9xX44xX58xXaxX6dxX147xX9xX3f0xXaxX5bxX44xX9xX58xX35xXb0xX9xX2fxX13b9xX9xXbxXaxX1d6xX2cxXaxX9xXbxXaxXb91xX9xX40xXaxX35xX9xX2cxXcbxX9xX2cxX591xX9xXaxX95xX35xX9xXbxX48xXb0xX35xX9xX44xX58xXaxX35xX6dxXcxX9xXcxX95xXbxX9xXddxXa9xX2cxX9xX62xXe2xX18xX9xX62xX17xX44xX9xX62xX63xX26xX9xX40xXaxX5bxX2cxX9xX23xX35xX6dxXbxX147xX9xX4xXaxX49bxX4fxX9xX7xXaxX35xX9xX44xX18xX26xX9xX48xX52fxX2cxX9xX48xX1999xXe8xX9xXbxX177xX591xX35xX9xXcxX9dxX35xXe8xX9xX44xX58xXfcxX33xX9xXbxX48xX76xX44xX9xX2fxX37bxX2cxX9xX2fxX448xX44xX58xXe8xX9xX40xXaxX122xX44xX58xX9xXaxXdbxX9xXbxXaxX4fxX18xX9xX40xX13a7xXcxX9xX23xX10axXbxX9xX2cxX37bxX9xX7bxX56xX44xX58xX9xXdxX11axX44xXaxX9xXbxXaxX6b5xX9xXaxX18xX26xX9xX44xXdbxX44xX9xX7bxX408xX44xX9xXaxXcbxX18xX9xX44xX76xX24xX9xXbxX48xX4exX44xX9xXcxX76xX44xX9xXb0xX44xXaxX147xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexX1476xXcbxX33xX9xX33xXaxX63xX44xX9xXbxX145xX24xX9xX44xX4exX44xX9xX23xX448xX35xX9xX2cxXb0xX44xXaxX9xXbxXaxXc7xX9xX58xX35xX9dxX35xX9xX10axX44xX9xXbxX177xX500xX44xX58xX9xX62xXcbxX9xXdxX76xX9xX33xXaxX63xX44xX9xXbxXaxX35xXc7xXbxX9xX40xXc7xX9xX2fxXb0xX44xX9xX119xX4fxX10axXbxXe8xX9xX595xX4fxX18xX26xX9xX33xXaxX35xXcxXe8xX9xXbxXaxX35xXc7xXbxX9xX40xXc7xX9xX33xXaxXa9xX2cxX9xXbxX48xX18xX44xX58xX9xX7bxX76xX9xX19xX76xX44xX9xX19xX52fxX44xX58xX9xX49bxXcxX9xXbxXaxX18xX44xXaxX9xX2cxXaxX10axXbxX9xXdxX177xX500xX44xX58xX147xX9xX3cxXdxX18xX2cxX40xX9xX7xX18xX44xXbxXaxX17xX48xX9xX2fxX12fxX9xXaxX42exX4fxX9xX44xXaxX35xXdbxX4fxX9xX40xXaxX4fxX44xX58xX9xXaxXd0xX44xXaxX9xX62xd8a6xX33xX9xXcxXc98xXbxXe8xX9xXbxX5bxX35xX9xXaxX35xX6dxX44xX9xXbxXaxX35xX4exX44xX9xX44xXaxX35xX4exX44xX9xXaxX56xX44xX58xX9xX7bxX10b3xXe8xX9xX2cxX56xX44xX58xX9xXdxX24xX145xXbxX9xX40xX35xXc7xX44xX9xXbxX48xXb91xX2cxX9xX62xX95xX2cxX9xX62xX5bxX24xX147xX9xX4xX5bxX2cxX9xX44xXaxX49bxX44xX9xX7bxXfcxXbxX9xXcxX18xX44xX58xX9xX19xX35xX6dxX44xX9xXcxX145xX24xX9xXaxX24xX76xX44xX9xXbxX24xX76xX44xX9xX40xXaxX5bxX2cxX9xX23xX35xX6dxXbxX9xX7bxX9dxX35xX9xX44xXaxX42exX44xX58xX9xX23xX95xX9xX2cxX5bxX44xXaxX9xX48xX52fxX2cxX9xX48xX1999xXe8xX9xX23xXc98xXbxX9xXcxXc98xXbxXe8xX9xX44xXaxX177xX44xX58xX9xX7bxXe67xX44xX9xXaxX76xX35xX9xXaxX70cxX18xXe8xX9xXbxX35xX44xXaxX9xXbxXc7xX147xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxX63xX44xX9xX49bxXcxX9xX44xXaxX145xX2cxX9xX2cxX71xX18xX9xX23xX95xX9xX33xXaxX35xXcxX9xX48xX10axXbxX9xX62xX18xX9xX19xX145xX44xX58xX9xX40xXaxX35xX9xX40xXc7xXbxX9xXaxX500xX33xX9xXbxX76xX35xX9xXbxXd0xX44xXaxX9xX58xX35xX42exX18xX9xX49bxXcxX9xXaxX177xX12fxX44xX58xX9xX19xX49bxX44xX9xXbxX95xX2cxX9xX2cxX6b5xX9xXbxX48xX4fxX26xXdbxX44xX9xX7bxX9dxX35xX9xX33xXaxX24xX44xX58xX9xX2cxX5bxX2cxXaxX9xXaxX35xX33xX9xXaxX24xX33xX9xX33xXaxXcbxX44xX58xX9xXbxXb91xX44xX58xXe8xX9xXaxX35xX6dxX44xX9xX62xX145xX35xX147xX9xX5xX10axXbxX9xX2cxXb0xX9xX58xX35xXb91xX33xX9xXbxX145xX24xX9xX48xX18xX9xX2cxXb0xXcxX9xX58xX35xX5bxX2cxX9xX62xX682xX2cxX9xXbxX48xX177xX44xX58xX9xX48xX10axXbxX9xX48xX35xX4exX44xX58xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxX5bxX2cxX9xX33xXaxX13bxXcxX147xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexX1f4xXaxXd0xX44xX9xX2cxXaxX4fxX44xX58xXe8xX9xX3cxXdxX18xX2cxX40xX9xX7xX18xX44xXbxXaxX17xX48xX9xX62xX11axX9xXbxXaxX76xX44xXaxX9xX2cxX122xX44xX58xX9xXbxX48xX24xX44xX58xX9xX7bxX35xX6dxX2cxX9xX119xX49bxX26xX9xX19xX52fxX44xX58xX9xX44xX4exX44xX9xXcxX95xXbxX9xX23xX448xX35xX9xX2cxXb0xX44xXaxX9xXbxXaxXc7xX9xX58xX35xX9dxX35xX9xX10axX44xX9xXbxX177xX500xX44xX58xX9xX7bxX76xX9xX62xX5bxX44xX58xX9xX44xXaxX9dxX147xX9xX4cxX24xX9xX2fxX5bxX44xXaxX9xX7bxX9dxX35xX9xX2cxX5bxX2cxX9xX62xXe2xX18xX9xX19xX18xX44xXaxX9xX58xX35xXb0xX9xXbxX177xX12fxX44xX58xX9xX40xXaxX5bxX2cxX9xX44xXaxX177xX9xX812xX2fxX58xX18xX48xX19xX9xXbxX48xX24xX44xX58xX9xXdxX24xX145xXbxX9xX5xXaxX24xX48xX9xXaxX18xX26xX9xX2cxX5bxX2cxX9xXbxXaxX35xX4exX44xX9xXaxX76xXe8xX9xXaxX76xX44xXaxX9xXbxX35xX44xXaxX9xX119xX18xX9xX119xX122xX35xX9xX2cxX71xX18xX9xXdxX24xX145xXbxX9xX1476xX4fxX18xX48xX19xX35xX18xX44xX2fxX9xX24xX345xX9xXbxXaxX17xX9xX1476xX18xXdxX18xX119xX26xXe8xX9xX581xX18xX40xX18xX44xX19xX18xX9xXbxXaxXfcxXcxX9xX2cxXaxX1d6xX9xX2cxX70cxX44xX9xX2cxXcbxX9xX33xXaxX63xX44xX9xX44xX6b5xX35xX9xX23xXfcxXbxX9xXaxX591xX44xX147xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX48xX24xX44xX58xXexX2xX35xX1a5xX44xX9xX119xX4fxX10axXbxX9xX2cxXaxX10axXbxX9xXdxX177xX500xX44xX58xX9xX7bxX76xX9xX62xX695xX44xX58xX9xX62xXdbxX4fxX0xX1cxX2fxXbxX48xX24xX44xX58xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexX3cxX95xX9xX33xXaxX35xXcxX9xX3cxXdxX18xX2cxX40xX9xX7xX18xX44xXbxXaxX17xX48xX9xX2fxX12fxX9xXaxX42exX4fxX9xX19xX76xX44xX9xX19xX35xX1a5xX44xX9xX7bxX35xX4exX44xX9xXbxX48xXd8xX9xX2cxXcbxX9xX44xX408xX44xX58xX9xXdxX52fxX2cxX9xX58xX63xX44xX9xX44xXaxX177xX9xXbxX177xX591xX44xX58xX9xX62xX177xX591xX44xX58xX147xX9xX8exX5efxX9xX62xXdbxX4fxX9xX62xX17xXcxX9xX62xXc7xX44xX9xX10axX44xX9xXbxX177xX500xX44xX58xX9xX44xXaxX10axXbxX9xX62xXe2xX44xXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX44xXaxX49bxX44xX9xX7bxXfcxXbxX9xX2cxX71xX18xX9xXcxXd0xX44xXaxX147xX9xX78xX116exX35xX9xX58xX177xX591xX44xX58xX9xXcxX682xXbxX9xXbxX48xX24xX44xX58xX9xX33xXaxX35xXcxX9xXcxX18xX44xX58xX9xX44xX13a7xXbxX9xX44xX58xX24xX145xX35xX9xXaxXd0xX44xXaxXe8xX9xX2cxX5bxX9xXbxX1d6xX44xXaxXe8xX9xXdxXa18xX9xXbxX177xX12fxX44xX58xX9xX48xX35xX4exX44xX58xX9xX23xX35xX6dxXbxXe8xX9xX40xXaxX122xX44xX58xX9xX23xXe2xX9xXbxX48xX56xX44xX58xX9xXdxX682xX33xX9xXaxX18xX26xX9xXcxX507xX9xX44xXaxX145xXbxX9xX2fxX24xX9xX7bxX9dxX35xX9xXbxX6b5xX44xX58xX9xXbxXaxX15fxX147xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexX5xX5b9xX9xX44xXaxX49bxX44xX9xX7bxXfcxXbxX9xX33xXaxXb0xX44xX9xX19xX35xX6dxX44xX9xX58xX35xX18xX44xX9xX119xXb0xX24xXe8xX9xX2cxX4fxX695xX44xX58xX9xX44xX58xX145xX24xX9xX8xX48xX35xX40xX9xX136cxX3f0xX35xXdxXdxXcxX24xX44xX58xX17xX48xX1388xX9xX4cxXbxX17xX7bxX17xX44xX2fxX9xXbbxX78xX35xX2cxXaxX18xX17xXdxX9xX3cxX147xX9xX208xX24xX48xX19xX18xX44xXbfxX9xX62xXc7xX44xX9xX62xX95xX35xX9xXbxX48xX177xX12fxX44xX58xX9xX62xX95xX35xX9xX2cxXfcxX44xX9xX7bxX6dxX9xXaxX24xX76xX44xX58xX9xX58xX35xX18xX9xX3xX40xX24xX26xX17xX9xXbbxX2xX18xX44xX18xX35xX9xX1476xX4fxX48xX35xX48xX18xXbfxX9xX62xX63xX26xX9xXbxX48xX4fxX44xX58xX9xXbxXaxX76xX44xXaxXe8xX9xXaxX18xX26xX9xX2cxX122xX9xX2cxX122xX44xX58xX9xX2cxXaxXb91xX18xX9xX44xXaxX114exX9xX4cxXaxX4fxX48xX35xX9xXbbxXddxX17xXbxX35xXbxX35xX18xX9xX581xX48xX35xX58xXaxXbxXbfxX9xXbxXaxX122xX44xX58xX9xXcxX35xX44xXaxXe8xX9xX44xX58xXaxXe2xX2cxXaxX9xX44xX58xX500xXcxX9xX7bxX76xX9xX26xX4exX4fxX9xX595xX4fxXa18xX9xX18xX44xXaxX9xXbxX48xX18xX35xXe8xX9xXbxX10axXbxX9xX2cxXb0xX9xX62xXdbxX4fxX9xX62xX15fxX9xXdxX145xX35xX9xX19xX10axX4fxX9xX10axX44xX9xX48xX35xX4exX44xX58xX147xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexX78xX95xXbxX9xX62xX35xXdbxX4fxX9xX40xXaxX5bxX9xXbxX48xX9dxX9xXbxX48xX4exX4fxX9xXdxX76xX9xX23xXb0xX44xX9xXbxXaxX49bxX44xX9xX44xXaxX49bxX44xX9xX7bxXfcxXbxX9xX2cxXaxX1d6xX44xXaxX9xX2cxX71xX18xX9xXbxX5bxX2cxX9xX33xXaxX13bxXcxX9xX338xX9xX44xX58xX177xX507xX35xX9xXaxX56xX44xX58xX9xX3cxXdxX18xX2cxX40xX9xX7xX18xX44xXbxXaxX17xX48xX9xX1cxX9xX62xX37bxX2cxX9xX7bxX4fxX18xX9xX5xX49xX4xXaxX18xXdxXdxX18xX9xX338xX9xXdxX145xX35xX9xX2cxXcbxX9xX33xXaxX63xX44xX9xXdxX13a7xX33xX9xX7bxXc7xX9xXaxX591xX44xX9xX2fxX24xX9xX7bxX9dxX35xX9xX2cxX5bxX2cxX9xX44xXaxX49bxX44xX9xX7bxXfcxXbxX9xX33xXaxXa9xX147xX9xX4xX5bxX9xXbxX1d6xX44xXaxX9xX7bxX76xX9xX44xX13a7xXbxX9xX19xX35xX1a5xX44xX9xX119xX4fxX10axXbxX9xX2cxX71xX18xX9xX4xXaxX18xX19xX1dfxX35xX2cxX40xX9xX3cxX24xX2fxX17xXcxX18xX44xX9xX2cxX70cxX44xX9xX62xX591xX44xX9xX62xX35xX6dxX4fxXe8xX9xX2cxXaxX177xX18xX9xX62xX71xX9xX33xXaxX24xX44xX58xX9xX33xXaxXb91xX147xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxX63xX44xX9xXaxX76xX44xXaxX9xX62xX95xX44xX58xX9xX2cxX71xX18xX9xX3cxXdxX18xX2cxX40xX9xX7xX18xX44xXbxXaxX17xX48xX9xX40xXaxX122xX44xX58xX9xX44xXaxX35xXdbxX4fxX9xX7bxX76xX9xX2cxXcbxX9xX33xXaxX63xX44xX9xX40xX13a7xXcxX9xXaxX24xX76xX44xXaxX9xXbxX48xX5bxX44xX58xX9xXaxX591xX44xX9xX2fxX24xX9xX7bxX9dxX35xX9xX2cxX5bxX2cxX9xX23xX95xX9xX33xXaxX35xXcxX9xX40xXaxX5bxX2cxX9xX2cxX71xX18xX9xX78xX4xXbexX147xX9xX1f4xXaxX177xX44xX58xX9xX2cxXaxXb91xX44xX58xX9xX7bxXe67xX44xX9xX62xXb0xXcxX9xX23xXb0xX24xX9xXbxX1d6xX44xXaxX9xX58xX35xXb0xX35xX9xXbxX48xX1d6xX9xX2cxX18xX24xX9xX7bxX9dxX35xX9xX44xXaxX42exX44xX58xX9xX44xX13a7xXbxX9xX2fxX5bxX44xX58xX9xXbxX145xX24xX9xX40xXaxX5bxX9xXbxXaxXb91xX9xX7bxXe2xX9xX44xXaxX507xX9xX5bxX33xX9xX19xXa9xX44xX58xX9xX40xXaxXb0xX9xX44xX408xX44xX58xX9xX2fxX35xX4exX4fxX9xX7bxX35xX6dxXbxX9xX2cxX71xX18xX9xX40xX35xXcxX9xXdxX24xX145xX35xX9xX7bxX35xX23xX48xX18xX44xX35xX4fxXcxX9xX7bxX76xX24xX9xX2cxX5bxX2cxX9xXbxX48xXfcxX44xX9xX2cxXaxX35xXc7xX44xX9xXbxX18xX26xX9xX62xX122xX35xX9xXbxX48xX4fxX26xXdbxX44xX9xXbxXaxX448xX44xX58xX147xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexX3cxX4exX44xX9xX2cxX145xX44xXaxX9xX44xXaxX35xXdbxX4fxX9xX62xX35xXdbxX4fxX9xX62xX5bxX44xX58xX9xX40xXaxX17xX44xXe8xX9xX3cxXdxX18xX2cxX40xX9xX7xX18xX44xXbxXaxX17xX48xX9xX2cxX70cxX44xX9xXbxX695xX44xX9xXbxX145xX35xX9xXcxX95xXbxX9xX2fxX448xX9xX62xX35xX15fxXcxX9xXbxX48xX5b9xX9xX2cxXcbxX9xX33xXaxX63xX44xX9xX62xX5bxX44xX58xX9xXbxX35xXc7xX2cxX147xX9xX3cxX95xX9xX33xXaxX35xXcxX9xX62xXdbxX9xX2cxXfcxX33xX9xX62xXc7xX44xX9xX44xXaxX35xXdbxX4fxX9xXdxXa18xX9xXbxX177xX12fxX44xX58xX9xX7bxX10b3xX9xXcxX122xXe8xX9xXbxX145xX24xX9xX44xXdbxX44xX9xXbxXb0xX44xX58xX9xX2cxXaxX24xX9xX119xX4fxX44xX58xX9xX62xX95xXbxX9xX58xX35xX42exX18xX9xX2cxX5bxX2cxX9xX44xXaxX49bxX44xX9xX7bxXfcxXbxX147xX9xX1f4xXaxX177xX44xX58xX9xXbxX10axXbxX9xX2cxXb0xX9xXaxX63xX4fxX9xX44xXaxX177xX9xXcxX9dxX35xX9xX2cxXaxXfe6xX9xX19xX5b9xX44xX58xX9xXdxX145xX35xX9xX12fxX9xX23xXdbxX9xX44xX6b5xX35xX147xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexX3f0xXaxX5bxX44xX9xX58xX35xXb0xX9xX2cxXcbxX9xXbxXaxX15fxX9xXaxX35xX15fxX4fxX9xX7bxX10axX44xX9xX44xX145xX44xX9xX33xXaxX49bxX44xX9xX23xX35xX6dxXbxX9xX2cxXaxX71xX44xX58xX9xXbxX95xX2cxX9xX7bxX76xX9xXbxX177xX9xXbxX177xX12fxX44xX58xX9xXbxXaxX52fxX2cxX9xX19xX49bxX44xX9xX62xXc7xX9xX595xX4fxX448xX2cxX9xX62xX11axX9xXbxX145xX24xX9xX48xX18xX9xXbxX49bxXcxX9xXdxXa18xX9xX2cxX52fxX2cxX9xX62xX24xX18xX44xX9xX2cxXaxX24xX9xX3f0xX35xXdxXdxXcxX24xX44xX58xX17xX48xXe8xX9xXaxX18xX26xX9xX2cxXaxX71xX9xXbxX48xX177xX591xX44xX58xX9xX23xXc7xX9xX595xX4fxX18xX44xX9xXbxX114exX18xX9xX2cxXb0xX44xX58xX9xX2cxX71xX18xX9xX2cxX5bxX2cxX9xX62xX507xX35xX9xX7bxX4fxX18xX9xX581xX18xX40xX18xX44xX19xX18xX9xXbxX48xX177xX9dxX2cxX147xX9xX1f4xXaxX177xX44xX58xX9xX23xX95xX9xX33xXaxX35xXcxX9xXbxXaxX35xXc7xX4fxX9xX62xX35xX9xX2cxX5bxX2cxX9xX2cxXaxX35xX9xXbxX35xXc7xXbxX9xXbxXaxX15fxX9xXaxX35xX6dxX44xX9xX48xXeeexX9xX44xX13a7xXbxX9xX62xX35xXdbxX4fxX9xX62xXcbxX147xX9xX8exXfcxX4fxX9xX595xX4fxXb0xX9xXdxX76xX9xX44xXaxX42exX44xX58xX9xX7bxX10axX44xX9xX62xXdbxX9xXbxX48xX24xX44xX58xX9xX33xXaxX35xXcxX9xX2cxX70cxX44xX9xXcxX507xX9xX44xXaxX145xXbxXe8xX9xX2cxXaxX177xX18xX9xX33xXaxXb0xX35xX9xXdxX76xX9xX62xX95xX44xX58xX9xXdxX52fxX2cxX9xXcxX145xX44xXaxX9xXcxX13b9xXe8xX9xXbxXaxX4fxX26xXc7xXbxX9xX33xXaxXa9xX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xX44xXaxXcbxXcxX9xX44xXaxX49bxX44xX9xX7bxXfcxXbxX9xXaxX76xX44xXaxX9xX62xX95xX44xX58xX147xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX119xXbxX338xX18xXdxX35xX58xX44xX4axX9xX2cxX17xX44xXbxX17xX48xX25bxX32xXexX0xX35xXcxX58xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX9xX33xX18xX44xXbxXaxX17xX48xX9xX2fxX35xX17xX4fxX9xX18xX44xXaxX9xXaxX4fxX44xX58xX9xX23xX18xX24xX9xX19xX17xX44xX9xX19xX18xX26xX9xX40xXaxX18xX2cxX9xX23xX35xX17xXbxX9xX2cxX4fxX18xX9xX44xXaxX18xX9xXcxX18xX48xX7bxX17xXdxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1dfxX35xX19xXbxXaxX4axb366xX2710xX235xX33xX119xX25bxXaxX17xX35xX58xXaxXbxX4axX253xX2c3xX2axX33xX119xX32xX9xX2fxX48xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4axX1cxX1cxX35xX147xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX147xX7bxX44xX1cxX44xX17xX1dfxX2fxX1cxX2axX235xX238xX235xX1cxX2eexX2eexX19xX2f1xX238xX235xX2f4xX2axX238xX235xXbxX253xX2f4xX238xX2f4xXdxX2axX147xX300xX33xX58xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxX4fxXcxX23xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexX3f0xXaxX122xX44xX58xX9xX2cxXcbxX9xX44xXdbxX44xX9xXbxXb0xX44xX58xX9xX119xX4fxX44xX58xX9xX62xX95xXbxX9xX48xXeeexX9xX48xX76xX44xX58xX9xX40xXaxX35xXc7xX44xX9xX19xX35xX1a5xX44xX9xX23xX35xXc7xX44xX9xXbxX49bxXcxX9xXdxXa18xX9xX44xXaxX49bxX44xX9xX7bxXfcxXbxX9xX2cxXa5xX44xX58xX9xXbxXaxX35xXc7xX4fxX9xX62xX35xX9xXdxX448xX35xX9xX119xX49bxX26xX9xX19xX52fxX44xX58xX9xXaxX500xX33xX9xXdxXa18xXe8xX9xX62xX682xX2cxX9xX23xX35xX6dxXbxX9xXdxX76xX9xX44xXaxX49bxX44xX9xX7bxXfcxXbxX9xX33xXaxXb0xX44xX9xX19xX35xX6dxX44xX9xX3f0xX35xXdxXdxXcxX24xX44xX58xX17xX48xX147xX9xX5xX5b9xX9xX62xX63xX4fxX9xX62xXc7xX44xX9xX2cxX4fxX448xX35xXe8xX9xX58xX11axX9xX2cxXaxXfe6xX9xX62xX177xX500xX2cxX9xXcxX35xX4exX4fxX9xXbxXb0xX9xXdxX76xX9xX40xXd8xX9xX2cxX4fxX695xX44xX58xX9xX44xX58xX145xX24xX9xX7bxX9dxX35xX9xXbxX49bxXcxX9xXdxXa18xX9xX2cxX52fxX2cxX9xX62xX24xX18xX44xXe8xX9xX2cxX56xX44xX58xX9xX19xX11axX9xXbxX49bxXcxX9xX62xX17xXcxX9xX2fxX37bxX2cxX9xXcxX145xX44xXaxX9xX2cxX122xX44xX58xX9xX44xX58xXaxX6dxX9xX62xX15fxX9xXdxXfcxXbxX9xX62xX6b5xX9xX2cxX5bxX2cxX9xX595xX4fxX448xX2cxX9xX58xX35xX18xX9xX40xXaxX5bxX2cxXe8xX9xXb0xX24xX9xXbxX177xX12fxX44xX58xX9xX7bxXdbxX9xXcxX95xXbxX9xX44xX58xX76xX26xX9xXcxX682xXbxX9xXbxX48xX507xX35xX9xX40xXaxX122xX44xX58xX9xX23xX18xX24xX9xX58xX35xX507xX9xXdxX682xX44xX9xXbxX48xX4exX44xX9xX62xXc7xX9xX2cxXaxXc7xX9xX581xX18xX40xX18xX44xX19xX18xX147xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexX1f4xXaxX177xX44xX58xX9xX19xX24xX9xX33xXaxXb0xX35xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fxXd8xX9xX62xX10axXbxX9xX19xX35xX1a5xX44xX9xX7bxX9dxX35xX9xX2cxX5bxX2cxX9xX44xXaxX49bxX44xX9xX7bxXfcxXbxX9xX33xXaxXb0xX44xX9xX19xX35xX6dxX44xX9xX40xXaxX5bxX2cxXe8xX9xX8xX48xX35xX40xX9xX3f0xX35xXdxXdxXcxX24xX44xX58xX17xX48xX9xX40xXaxX122xX44xX58xX9xX2cxXcbxX9xX62xX71xX9xXbxXaxX507xX35xX9xXdxX177xX500xX44xX58xX9xX62xX15fxX9xX33xXaxX5bxXbxX9xXbxX48xX35xX15fxX44xX9xXbxX49bxXcxX9xXdxXa18xXe8xX9xXaxX24xX76xX44xX9xX2cxXb0xX44xXaxX9xX119xX4fxX10axXbxX9xXbxXaxX49bxX44xX147xX9xX5exX35xXdbxX4fxX9xX62xXcbxX9xX40xXaxX35xXc7xX44xX9xXdxXa18xX9xXbxX177xX12fxX44xX58xX9xX2cxX71xX18xX9xXaxXc98xX44xX9xX2cxX70cxX44xX9xXaxX507xX35xX9xXaxX500xXbxX147xX9xX5exX49bxX26xX9xXdxX76xX9xX62xX35xXdbxX4fxX9xX48xX10axXbxX9xX62xX5bxX44xX58xX9xXbxX35xXc7xX2cxX9xX23xX12fxX35xX9xXaxX24xX76xX44xX9xX2cxXb0xX44xXaxX9xX7bxX76xX9xX44xXaxX49bxX44xX9xX7bxXfcxXbxX9xX2cxXcbxX9xXbxXaxX15fxX9xXbxX48xX12fxX9xX44xX4exX44xX9xX2fxX49bxX4fxX9xX2fxXc98xX2cxX9xX7bxX76xX9xXbxXaxX4fxX26xXc7xXbxX9xX33xXaxXa9xX2cxX9xXaxX591xX44xXe8xX9xX58xX35xXb91xX33xX9xX3f0xX35xXdxXdxXcxX24xX44xX58xX17xX48xX9xXbxX48xX12fxX9xXbxXaxX76xX44xXaxX9xX62xX448xX35xX9xXbxX48xX5efxX44xX58xX9xXcxX145xX44xXaxX9xXcxX13b9xX9xX7bxX9dxX35xX9xXbxX177xX9xXbxX177xX12fxX44xX58xX9xX44xXaxX49bxX44xX9xX62xX145xX24xXe8xX9xX62xX37bxX2cxX9xXbxX48xXe2xX9xX2cxX71xX18xX9xX5xX49xX4xXaxX18xXdxXdxX18xX147xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexX3cxXdxX18xX2cxX40xX9xX7xX18xX44xXbxXaxX17xX48xX9xX2cxXa5xX44xX58xX9xX58xX682xX33xX9xX33xXaxXb0xX35xX9xX7bxX10axX44xX9xX62xXdbxX9xX7bxXdbxX9xXcxX682xXbxX9xXbxX35xXc7xXbxX9xXbxX10axX4fxX9xX40xXaxX35xX9xX23xX95xX9xX33xXaxX35xXcxX9xX2cxX63xX44xX9xX33xXaxX49bxX44xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xXbxXaxX507xX35xX9xXdxX177xX500xX44xX58xX9xX2cxXaxX24xX9xX44xXaxX35xXdbxX4fxX9xXbxX4fxX26xXc7xX44xX9xX44xXaxX49bxX44xX9xX7bxXfcxXbxX9xX33xXaxXb0xX44xX9xX19xX35xX6dxX44xXe8xX9xX40xXaxX35xXc7xX44xX9xXcxX145xX2cxXaxX9xX33xXaxX35xXcxX9xXaxX591xX35xX9xXdxX4exX9xXbxXaxX4exX9xX12fxX9xX62xX24xX145xX44xX9xX58xX35xX42exX18xX147xX9xX5xX48xX24xX44xX58xX9xX40xXaxX35xX9xX62xXcbxXe8xX9xX119xX4fxX44xX58xX9xX62xX95xXbxX9xX7bxX76xX9xX2cxX18xX24xX9xXbxX48xX76xX24xX9xX12fxX9xX2cxX4fxX448xX35xX9xX33xXaxX35xXcxX9xXdxX145xX35xX9xX19xX35xX1a5xX44xX9xX48xX18xX9xX40xXaxX5bxX9xX2cxXaxXcbxX44xX58xX9xX7bxX5bxX44xXaxX147xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexX1f4xXaxXd0xX44xX9xX2cxXaxX4fxX44xX58xXe8xX9xX3cxXdxX18xX2cxX40xX9xX7xX18xX44xXbxXaxX17xX48xX9xXdxX76xX9xX44xX13a7xXbxX9xX2cxXaxX10axXcxX9xX33xXaxX5bxX9xXcxX9dxX35xX9xXcxXd8xXe8xX9xX40xXaxX5bxX2cxX9xX23xX35xX6dxXbxX9xX2cxX71xX18xX9xX78xX4xXbexX147xX9xX3f0xXaxX122xX44xX58xX9xX62xX591xX44xX9xXbxXaxX4fxX63xX44xX9xX2cxXaxX5efxX44xX9xXcxX95xXbxX9xX2fxX35xX4exX4fxX9xX18xX44xXaxX9xXaxX56xX44xX58xX9xX19xX18xX9xXcxX76xX4fxX9xXdxX76xXcxX9xX44xXaxX49bxX44xX9xX7bxXfcxXbxX9xX2cxXaxX1d6xX44xXaxXe8xX9xXbxX5bxX2cxX9xX33xXaxX13bxXcxX9xX2cxX70cxX44xX9xXbxX122xX44xX9xX7bxX35xX44xXaxX9xX2cxX5bxX2cxX9xX58xX35xX5bxX9xXbxX48xXe2xX9xX7bxX76xX9xXbxX35xX44xXaxX9xXbxXaxX63xX44xX9xX2cxX71xX18xX9xXddxXa9xX2cxX9xX62xXe2xX18xX9xX62xX17xX44xX9xX7bxX9dxX35xX9xX58xXcbxX2cxX9xX44xXaxXd0xX44xX9xXcxX9dxX35xX9xXcxXd8xX147xX9xX5xX4fxX26xX9xX7bxXe67xX44xX9xX2cxX70cxX44xX9xXcxX95xXbxX9xX7bxX76xX35xX9xXaxX145xX44xX9xX2cxXaxXc7xXe8xX9xX44xXaxX177xX44xX58xX9xX62xX49bxX26xX9xXdxX76xX9xX23xX177xX9dxX2cxX9xX62xX6dxXcxX9xX7bxX42exX44xX58xX9xX2cxXaxXc98xX2cxX9xX62xX15fxX9xX78xX4xXbexX9xX2cxXcbxX9xXbxXaxX15fxX9xX19xXa5xX44xX58xX9xX2cxXb0xXcxX9xX62xX177xX18xX9xX48xX18xX9xX2cxX5bxX2cxX9xX2fxX5bxX44xX58xX9xXbxX145xX24xX9xXbxX35xXc7xX33xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXbxX48xX24xX44xX58xX9xXbxX177xX591xX44xX58xX9xXdxX18xX35xX9xX58xX63xX44xX147xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexX3cxXdxX18xX2cxX40xX9xX7xX18xX44xXbxXaxX17xX48xX9xX338xX9xX4xXaxX35xXc7xX44xX9xX23xX35xX44xXaxX9xX3cxX5bxX24xX9xX5exX17xX44xX9xX2cxXaxX1d6xX44xXaxX9xXbxXaxX37bxX2cxX9xX40xXaxX12fxX35xX9xX2cxXaxX35xXc7xX4fxX9xXbxX48xX4exX44xX9xXbxX24xX76xX44xX9xX595xX4fxX448xX2cxX9xXbxX5b9xX9xX253xX2f1xX1cxX253xX147xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4cxX24xX4fxX48xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX223xX35xX44xX58xX147xX7bxX44xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe