Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye bị tuyên 24 năm tù
Phiên tòa xử cựu tổng thống Park Geun Hye được truyền hình trực tiếp tại Hàn Quốc. Tòa án tuyên bố bà Park phạm tội lạm dụng quyền lực và hối lộ.
5c37xdd34xb102xcfcbxc8f7xd107x666fx5e2fxa2c0xd93exc2d2xa59ex8937x983fx8b0exa7b1xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax5f2bxa241xcb43xXexX0x6473xXaxX17xX18xX19xXexX0xb32ax7bb7xX19x643fxXexX0xXax8b7bxX9xc474xXdxX18xa618xX2fxca41x6750xe028xX5x9197xXbxXdxX17xX32xXexX4x6694xa721xX9xX5xb0edxc460x6ef1xX9xXbxXax619dxX41xX42xX9xde24x9d41xX41xX9x7453xX3dxX46xX2cxX9xX7xX18x6d99x8dc9xX9x7009xX17xX3dxX41xX9xX4axX26xX17xX9xX23xd354xX9xXbxX3dxX26x9f91xX41xX9x6738xde65xX9xX41xb4a9xXcxX9xXbxda65xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4axX17xX18xX19xX32xXexX7xXaxX35xX67xX41xX9xXbx6a57xX18xX9x9acax8241xX9xX2cxX3cxX3dxX9xXbxX40xX41xX42xX9xXbxXaxX46xX41xX42xX9xX7xX18xX55xX56xX9xX58xX17xX3dxX41xX9xX4axX26xX17xX9xe001x97d1xc797xX2cxX9xXbxX55xX3dxX26xa102xX41xX9xXaxc8a9xX41xXaxX9xXbxX55xX3cxX2cxX9xXbxX35xb43fxX33xX9xXbx9852xX35xX9xX4axX4bxX41xX9xX4exX3dxX46xX2cxc3b7xX9xX5xX90xX18xX9xe103xX41xX9xXbxX3dxX26xX67xX41xX9xX23xX46xX9xX23xX4bxX9xX7xX18xX55xX56xX9xX33xXaxXcfxXcxX9xXbx7414xX35xX9xXdxXcfxXcxX9xX19xa1b5xX41xX42xX9xabc3xX3dxX26xXbcxX41xX9xXdxX3cxX2cxX9x72c6xX4bxX9xXaxX46xX35xX9xXdxXfaxXdaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xd83dxX24xX19xX26xX32xXexX6xX24xX41xXaxX18xX33xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xXcbxXbxX9xX23xX4bxX9xX7xX18xX55xX56xX9xX23xX62xX9xXbxX3dxX26xX67xX41xX9xX6axX6bxX9xX41xX6exXcxX9xXbxX72xX9xX110xX4bxX9xX33xXaxe50exX35xX9xX41xXfaxX33xX9xX33xXaxXcfxXbxX9xX2axe282xX9xXbx8e00xX9x66f6xX24xX41xX9xe613xXbxXb4xc4abxX41xX42xX9xXb3xXb4xX178xX41xX42xX9xX2axX16cxX9xXbxX55xX35x88bdxX3dxX9xd10axd092xX2x7462xXdaxX9xX7xXaxXe0xX41xX9xX106xX3dxX26xXcbxXbxX9xX2cxa815xX18xX9xX5xX90xX18xX9xXe0xX41xX9xX2cx63faxX33xX9xX106xX3dx8971xX41xX9xX5xX55xX3dxX41xX42xX9xXbx95b4xXcxX9xX18cxX17xX24xX3dxXdxX9xX41xX67xX3dxX9xX2cxX3cxX3dxX9xXbxX40xX41xX42xX9xXbxXaxX46xX41xX42xX9xX33xXaxXcfxXcxX9xX2ax736fxX9xXbxXfaxX35x5c63xX9xX23xX18xX24xX9xX42xcee7xXcxX9xX41xXaxX1adxX41xX9xXaxX46xX35xX9xXdxXfaxX1dexX9xXdxXcfxXcxX9xX106xX3dxX26xXbcxX41xX1dexX9xX2cxXb4xc02axX41xX42xX9xX23xXe0xX2cxXaxXdaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX129xX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxX35xX67xX41xX9xXbxX90xX18xX9xX41xX42xX4bxX26xX9xX1d9xX1cxX6bxX9xXb3xXb4xXb5xX2cxX9xXbxXb4xe383xX41xX42xX9xXbxXaxX3dxX1adxXbxX9xXbxX55xX3cxX2cxX9xXbxX35xXcbxX33xX9xXbxX55xX67xX41xX9xXbxX55xX3dxX26xXbcxX41xX9xXaxXc0xX41xXaxX9xX4axX4bxX41xX9xX4exX3dxX46xX2cxX1dexX9xXbxX55xXe0xX35xX9xX110x6d7axX35xX9xXcxX24xX41xX42xX9xXcxX3dxX46xX41xX9xX2cxX19dxX18xX9xX23xX4bxX9xX7xX18xX55xX56xX9xX58xX17xX3dxX41xX9xX4axX26xX17xX1dexX9xX41x73f3xX9xXbxX40xX41xX42xX9xXbxXaxX46xX41xX42xX9xXb3x9962xX3dxX9xXbxX35xX67xX41xX9xX2cxX19dxX18xX9xX4axX4bxX41xX9xX4exX3dxX46xX2cxX9xX110xX4bxX9xX2cxbe90xX41xX42xX9xXdxX4bxX9xXbxX40xX41xX42xX9xXbxXaxX46xX41xX42xX9xX19xX1b7xX41xX9xX2cxX94xX9xXb3xX2a1xX3dxX9xXbxX35xX67xX41xX9xX23xX62xX9xX33xXaxXcbxX9xXbxX55xX3dxX1a8xXbxX9xXbxXcfxX35xX9xX41xXb4xX26fxX2cxX9xX41xX4bxX26xXdaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX129xX24xX19xX26xX32xXexX129xX4bxX9xX7xX18xX55xX56xX9xX56xXaxb5e9xX41xX42xX9xX2cxc1c3xX9xXcxabeaxXbxX9xXbxX55xX24xX41xX42xX9xX33xXaxX35xX67xX41xX9xXbxX3dxX26xX67xX41xX9xXe0xX41xX9xX2cxXax8ed1xX41xXaxX9xXcxXc0xX41xXaxXdaxX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX55xX42xX35xX41x925axX9xX6axX33xX93xX9xX18xX3dxXbxX24xdf47xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX55xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX42xX9xX2fxX55xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX358xX1cxX1cxX35xXdaxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxXdaxX110xX41xX1cxX41xX17xX171xX2fxX1cxX2axX16cxX2axX6bxX1cxX2ax71b5xX6axX19x83eexX2axX6bxX3a2xX39fxX3a2xX3a2xXbxX6axX2axX6bxX6axXdxX39fxXdaxbc43xX33xX42xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX3dxX3dxX9xXbxX24xX41xX42xX9xXbxXaxX24xX41xX42xX9xXaxX18xX41xX9xX106xX3dxX24xX2cxX9xX33xX18xX55xX56xX9xX42xX17xX3dxX41xX9xXaxX26xX17xX9xX23xX35xX9xXbxX3dxX26xX17xX41xX9xX6axX6bxX9xX41xX18xXcxX9xXbxX3dxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX55xXexX0xXbxX55xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX41xX32xXexX129xX4bxX9xX7xX18xX55xX56xX9xXdxX4bxX9xXbxX40xX41xX42xX9xXbxXaxX46xX41xX42xX9xX19xX1b7xX41xX9xX2cxX94xX9xXb3xX2a1xX3dxX9xXbxX35xX67xX41xX9xX23xX62xX9xX33xXaxXcbxX9xXbxX55xX3dxX1a8xXbxX9xX2cxX19dxX18xX9xX4axX4bxX41xX9xX4exX3dxX46xX2cxXdaxX9xbdb0xX41xXaxX358xX9x9b55xc7fbxX7xXdaxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX55xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX129xX24xX19xX26xX32xXexX129xX4bxX9xX7xX18xX55xX56xX1dexX9xX1d9xX1d9xX9xXbxX3dxX40xX35xX1dexX9xX2cxX24xX41xX9xX42xXe0xX35xX9xX2cxX19dxX18xX9xX2cxX46xX9xXbxX40xX41xX42xX9xXbxXaxX46xX41xX42xX9xX7xX18xX55xX56xX9xX4xXaxX3dxX41xX42xX9xX4axX17xX17xX1dexX9xX2cxXaxX337xX41xXaxX9xXbxXaxb9f1xX2cxX9xX23xX62xX9xXbxX90xX18xX9xXe0xX41xX9xXaxX35xXcbxX41xX9xX33xXaxXe0xX33xX9xX4axX4bxX41xX9xX4exX3dxX46xX2cxX9xX33xXaxXcbxX9xXbxX55xX3dxX1a8xXbxX9xX110xX4bxX24xX9xXbxXaxXe0xX41xX42xX9x6f32xX1cxX6axX39fxX2axc8c8xX9xXbxX55xX24xX41xX42xX9xX110xX102xX9xX23xX67xX9xX23xX46xX35xX9xXax7d22xX9xXdxXfaxX9xXcxX46xX35xX9xX106xX3dxX18xX41xX9xXaxX188xX9xXcxX23axX9xXe0xXcxX9xX42xX35xX293xX18xX9xX2cxXe0xX2cxX9xXdx708exX41xXaxX9xXb3xXcfxX24xX9xX19xX24xX18xX41xXaxX9xX41xX42xXaxX35xX188xX33xX9xX110xX4bxX9xX2cxXe0xX2cxX9xX2cxXaxX337xX41xXaxX9xXbxX55xX62xX9xX42xX35xX18xXdaxX9xcf79xX102xX9xX23xX67xX9xX23xX46xX35xX9xX19xd7b5xX41xX9xXb3xXcbxX41xX9xX41xXaxX293xX41xX42xX9xX2cxX3dxXfaxX2cxX9xX23xX35x8b7dxX3dxX9xXbxXc0xX41xXaxX9xX55xX90xX41xX42xX9xX55xX547xX9xX2fxX3dxX46xXbxX9xX41xXaxX35xXbcxX3dxX9xXbxXaxXe0xX41xX42xX1dexX9xXdxX4bxXcxX9xX2cxXaxX18xX24xX9xXb3xX15fxX24xX9xX2cxXaxX337xX41xXaxX9xXbxX55xXb4xX23axX41xX42xX9xX4axX4bxX41xX9xX4exX3dxX46xX2cxXdaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX129xX24xX19xX26xX32xXexX18cxX18xX3dxX9xXb3xX31axX1dexX9xX2cxX3cxX3dxX9xXbxX40xX41xX42xX9xXbxXaxX46xX41xX42xX9xX23xX62xX9xX23x9a02xXbxX9xX42xX35xX293xX9xX110xX4bxX9xXbxX55xX3dxX26xX9xXbxX46xX9xX6axX2axX9xXbxXfaxX35xX9xX19xX18xX41xXaxX1dexX9xX23xX18xX24xX9xX42xX1e5xXcxX9xX41xXaxX1adxX41xX9xXaxX46xX35xX9xXdxXfaxX1dexX9xXdxXcfxXcxX9xX19xX102xX41xX42xX9xX106xX3dxX26xXbcxX41xX9xXdxX3cxX2cxX9xX110xX4bxX9xXdxX4bxXcxX9xXdxXfaxX9xX23xX337xX9xXcxX1adxXbxX9xX106xX3dxX46xX2cxX9xX42xX35xX18xXdaxX9xX129xX4bxX9xX23xX62xX9xX2cxXe0xX24xX9xX23xX3dxXfaxX2cxX9xXb3xX547xX9xXbxXaxX315xX41xX42xX9xXb3xX1e5xX41xX42xX9xX110xX26fxX35xX9xX41xX42xXb4xX23axX35xX9xX23xXcfxX41xX9xXbxXaxX1b7xX41xX9xX4xXaxX24xX35xX9xX18cxX24xX24xX41xX9xX18cxX35xXdxX9xXb3xX591xX9xX32xXbxX46xX41xX42xX9xXbxX35xXbcxX41xX32xX9xX2cxXe0xX2cxX9xXbxX1adxX33xX9xXb3xX24xX4bxX41xX9xXdxX26fxX41xX1dexX9xXbxX55xX24xX41xX42xX9xXb3xX31axX9xX2cxX31axX9xX18cxX18xXcxX2fxX3dxX41xX42xX1dexX9xd5f4xX24xXbxXbxX17xX9xX110xX4bxX9xX18cx84cfxX1dexX9xX110xX26fxX35xX9xX2fxX46xX9xXbxX35xXbcxX41xX9xX3a2x8345xX1dexX6axX9xXbxX16fxX9xX171xX24xX41xX9xX175xXbxXb4xX178xX41xX42xX9xXb3xXb4xX178xX41xX42xX9xX3a2xX3a2xX1dexX6axX9xXbxX55xX35xX188xX3dxX9xX18bxX18cxX2xX18exXdaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX129xX24xX19xX26xX32xXexX4axX1e5xX35xX9xX42xX35xX293xX18xX9xXbxXaxXe0xX41xX42xX9xX6axX1dexX9xX23xX4bxX9xX4xXaxX24xX35xX9xXb3xX547xX9xX23xX62xX9xX56xXcbxXbxX9xXe0xX41xX9xX6axX39fxX9xX41xX6exXcxX9xXbxX72xX1dexX9xX337xXbxX9xXaxX178xX41xX9xX3a2xX9xX41xX6exXcxX9xX2fxX24xX9xX110xX26fxX35xX9xXcxX4daxX2cxX9xXb3xXbcxX9xX41xX42xXaxX62xX9xX2cxX19dxX18xX9xX2cxX315xX41xX42xX9xXbxX46xX9xX110xX35xX67xX41xXdaxX9xX5xX55xX24xX41xX42xX9xX56xXaxX35xX9xXb3xX31axX1dexX9xX2cxX3cxX3dxX9xXbxX40xX41xX42xX9xXbxXaxX46xX41xX42xX9xX23xX62xX9xXb3xXbcxX9xX41xX42xXaxX62xX9xXcxX4daxX2cxX9xXe0xX41xX9xX50exX39fxX9xX41xX6exXcxX9xXbxX72xX9xX110xX4bxX9xX41xXfaxX33xX9xX33xXaxXcfxXbxX9xX2axX2axX16cxX1dexX3a2xX9xXbxX16fxX9xX171xX24xX41xX9xX175xX2axX2axX39fxX9xXbxX55xX35xX188xX3dxX9xX18bxX18cxX2xX18exXdaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX129xX24xX19xX26xX32xXexX129xX4bxX9xX7xX18xX55xX56xX9xXb3xX547xX9xXbx687bxX26xX9xX2cxXaxX18xX26xX9xX110xX102xX9xX93xX526xXbxX9xX93xX94xX9xX2fxX18xX3dxX9xX56xXaxX35xX9xXbxX90xX18xX9xXe0xX41xX9xX42xX35xX18xX9xXaxXcfxX41xX9xX42xX35xX293xX9xX23xX4bxX9xXaxX1e5xX35xX9xXbxXaxXe0xX41xX42xX9xX2axX39fxX1cxX6axX39fxX2axX513xX1dexX9xX2cxXe0xX24xX9xX23xX3dxXfaxX2cxX9xXbxX90xX18xX9xXe0xX41xX9xX56xXaxX315xX41xX42xX9xX2cxX315xX41xX42xX9xXbxX1b7xXcxXdaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX129xX24xX19xX26xX32xXexX572xX102xX9xX23xX67xX9xX23xX46xX35xX9xX2cxX2baxX41xX42xX9xX19xX57dxX41xX9xXb3xXcbxX41xX9xX110xX35xX188xX2cxX9xX23xX606xXbxX9xX42xX35xX293xX9xX110xX4bxX9xXbxX55xX3dxX26xX9xXbxX46xX9xX33xXaxX31axX9xX2cxXaxX19dxX9xXbxX62xX2cxXaxX9xXbxX1adxX33xX9xXb3xX24xX4bxX41xX9xX18cxX18xXcxX2fxX3dxX41xX42xX9xX6dcxX17xX17xX9x6dd3xX18xX17xX9xX6xX24xX41xX42xX9xX110xX26fxX35xX9xX41xXaxX35xXbcxX3dxX9xXbxXfaxX35xX9xX19xX18xX41xXaxX1dexX9xX23xX18xX24xX9xX42xX1e5xXcxX9xXb3xXb4xX18xX9xXaxX46xX35xX9xXdxXfaxX9xX110xX4bxX9xX56xXaxX18xX35xX9xXcxX18xX41xXdaxX9x6996xX41xX42xX9xX6dcxX17xX17xX9xX23xX62xX9xX56xXcbxXbxX9xXe0xX41xX9xX3a2xX9xX41xX6exXcxX9xXbxX72xX9xXbxX55xX24xX41xX42xX9xX33xXaxX35xX67xX41xX9xXbxX90xX18xX9xX2fxX178xX9xXbxXaxX81axXcxX1dexX9xX41xXaxXb4xX41xX42xX9xXbxX90xX18xX9xX33xXaxe18bxX2cxX9xXbxXaxX81axXcxX9xXaxX1e5xX35xX9xXb3xX2a1xX3dxX9xXbxXaxXe0xX41xX42xX9xX6axX9xXb3xX547xX9xX42xX35xX15fxXcxX9xXe0xX41xX9xXbxX72xX9xX110xX4bxX9xXbxX55xX15fxX9xXbxX3cxX9xX19xX24xX9xXdxX1adxX33xX9xXbxX4daxX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xX32xXbxXaxXe0xX35xX9xXbxX94xX9xX18cxX18xXcxX2fxX3dxX41xX42xX32xXdaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX129xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX42xX9xX2fxX55xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX358xX1cxX1cxX35xXdaxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxXdaxX110xX41xX1cxX41xX17xX171xX2fxX1cxX2axX16cxX2axX6bxX1cxX2axX39fxX6axX19xX3a2xX2axX6bxX3a2xX39fxX3a2xX3a2xXbxX50exX513xX16cxX3a2xXdxX2axXdaxX3b1xX33xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX171xX35xX19xXbxXaxX358xX6bxX6axX3a2xX33xX93xX362xXaxX17xX35xX42xXaxXbxX358xX6axX16cxX50exX33xX93xX362xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX358xX23xXdxX24xX2cxX56xX362xXcxX18xX55xX42xX35xX41x7cbexXdxX17x793bxXbxX358xX18xX3dxXbxX24xX362xXcxX18xX55xX42xX35xX41xXa3bxX55xX35xX42xXaxXbxX358xX18xX3dxXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX3dxX3dxX9xXbxX24xX41xX42xX9xXbxXaxX24xX41xX42xX9xXaxX18xX41xX9xX106xX3dxX24xX2cxX9xX33xX18xX55xX56xX9xX42xX17xX3dxX41xX9xXaxX26xX17xX9xX23xX35xX9xXbxX3dxX26xX17xX41xX9xX6axX6bxX9xX41xX18xXcxX9xXbxX3dxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xXbxXaxX3dxXcxX23xX9xX19xXaxX35xX19xX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX18cxX24xX3dxX55xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xdcccxX35xX41xX42xXdaxX110xX41xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe