Chất lượng các dự án luật chưa như mong muốn
Kiên quyết không đưa ra Quốc hội những dự án luật chưa cần thiết.
95e7x10739x10bebx10134xeecbxc80cxc438xc1d7x9bf9xX7xb429xe697xcfa3x118c0xc50ex10cf4xX5x114f3xXax118daxe3d1xX1xd97dxXexX3xX5xf1e5x11c64xa0e0xb186xX3xX4xe680xX4xX3xaaa7xf973xX3xX1fxX1bxX3xX5xbd90xd5c0xXexX3xX4xX1xX19xX6xX3xX1bxX1xX19xX3x10e1bxae1dxX1bxX1cxX3xX36xX29xbb81xX1bxX0xfca9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf3abxX10xX6xX22xXaxX12xa1f1xXdxc305xX1bxX3xd92dxX29xf199x11465xXexX3xb5ffxX1xbc80xX1bxX1cxX3xb564xX19xX6xX3xcfccxX6xX3xe6e3xX29xX3dxX4xX3xX1x107c5xXdxX3xX1bxX1xd7f4xX1bxX1cxX3xX22xX23xX3xX1fxX1bxX3xX5xX29xX2axXexX3xX4xX1xX19xX6xX3xX4x11707xX1bxX3xXexX1xXdxX5dxXexf8aexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc6b3xX37xX22xX5cxXaxX12x10f9exX1fxX1bxX1cxX3xfceexX40xf6c8xa7b6xX3xX6dxX29xX3dxX4xX3xX1xX73xXdxX3xXexX1x11bbfxX37xX3xX5xX29xX2axX1bxX3x10447xX3xX4fxX73xXdxX3xXexX6axX19xefd5xX1bxX1cxX3xc329x10cb6xX3xecdexX23xX3xX60xXdxX5dxX1bxX3xX13xX1xX19xa91fxX1bxX1cxX3xXexX6axecc5xX1bxX1xX3xabf0xf445xX5cxX3xX22xX23xX1bxX1cxX3xX5xX29xX2axXexXb3xX3xXbxX1xX1fxXbxX3xX5xaa3dxX1bxX1xX3xX1bxae93xX36xX3x11ac9xe67dxX2xd60fxXb3xX3xX66xXdxXd6xX29xX3xX4xX1xecacxX1bxX1xX3xX13xX1xX19xXe3xX1bxX1cxX3xXexX6axXe9xX1bxX1xX3xXedxXeexX5cxX3xX22xX23xX1bxX1cxX3xX5xX29xX2axXexXb3xX3xXbxX1xX1fxXbxX3xX5xX102xX1bxX1xX3xX60xX1xd9f3xX6xX3x1014dxd20bxX147xX147xX3xXd5xeb77xX3xX1bxX107xX36xX3xX10axX10bxX2xacabxX3xX4xf741xX6xX3xX6dxX29xX3dxX4xX3xX1xX73xXdxX95xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX37xX22xX5cxXaxX12xXcxab7bxX1bxX1xX3xX66xX5dxX1bxX3xX1bxX6xX5cxXb3xX3xd3b6xX5cxX3xdca6xX6xX1bxX3xXcxX1xX19xXd1xX1bxX1cxX3xXd5xeaeaxX3xX6dxX29xX3dxX4xX3xX1xX73xXdxX3xX66xbea2xX3xX1bxX1xX2axX1bxX3xX66xX19xX1axX4xX3xX66xXd6xX3xX1bxX1cxX1xd929xX3xXd5xXd6xX3xX13xX1xX19xXe3xX1bxX1cxX3xXexX6axXe9xX1bxX1xX3xXedxXeexX5cxX3xX22xX23xX1bxX1cxX3xX5xX29xX2axXexXb3xX3xXbxX1xX1fxXbxX3xX5xX102xX1bxX1xX3xX1bxX107xX36xX3xX10axX10bxX2xX10dxX3xX1cx10992xX36xb8c4xX3xX13xX1xX17axX1bxX1xX3xXbxX1xX158xX3xX66xXd6xX3xX1bxX1cxX1xX1b4xX3xXb0xXb0xX3xX22xX23xX3xX1fxX1bxXb3xX3xXexX6axX37xX1bxX1cxX3xX66xX143xX3xXb0xX155xX3xX22xX23xX3xX1fxX1bxX3xX5xX29xX2axXexXb3xX3xX10axX3xX22xX23xX3xX1fxX1bxX3xXbxX1xX1fxXbxX3xX5xX102xX1bxX1xX95xX3xad99xXdxX102xX1bxX3xX55xXdx10c11xX36xX3xX7xX1fxXexX3xX1bxX1xXeexX1bxX3xX22xXeexX1bxX3xXexX3dxXdxX3xX4xX6xX37xX3xX66xXd6xX3xX1bxX1cxX1xX1b4xX3xX10axX3xX22xX23xX3xX1fxX1bxX3xX5xX29xX2axXexX95xX3xXcxf09exX6xX3xX1fxX1bxX3x10cfbxX1xXeexX1bxX3xX22xXeexX1bxX3xXexX3dxXdxX3xX4xX6xX37xX3xX66xXd6xX3xX1bxX1cxX1xX1b4xX3xX155xX3xX22xX23xX3xX1fxX1bxX3xX5xX29xX2axXexXb3xX3xX2xX3xX22xX23xX3xX1fxX1bxX3xXbxX1xX1fxXbxX3xX5xX102xX1bxX1xX95xX3xX187xX5cxX3xX18axX6xX1bxX3xX60xXdxX1bxX1xX3xXexX5dxX3xX66xXd6xX3xX1bxX1cxX1xX1b4xX3x10f3cxX3xX22xX23xX3xX1fxX1bxX3xX5xX29xX2axXexX95xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX37xX22xX5cxXaxX12xXcxX1xX10xX37xX3xX1bxX1xXdxXd6xX29xX3xX66xa0eexXdxX3xX18axXdxX23bxX29xX3xX6dxX29xX3dxX4xX3xX1xX73xXdxXb3xX3xX4xX1xX19xXe3xX1bxX1cxX3xXexX6axXe9xX1bxX1xX3xXedxXeexX5cxX3xX22xX23xX1bxX1cxX3xX5xX29xX2axXexXb3xX3xXbxX1xX1fxXbxX3xX5xX102xX1bxX1xX3xX4xX158xX6xX3xX6dxX29xX3dxX4xX3xX1xX73xXdxX3xX1bxX107xX36xX3xX10axX10bxX2xX10dxX3xX7xfa75xX3xX66xX19xX1axX4xX3xX4xXeexX1bxX3xX1bxX1xd38axX4xX3xX36xX73xXexX3xX4xX1fxX4xX1xX3xXexX1xX2axX1bxX3xXexX6axc0bcxX1bxX1cxXb3xX3xX66xXc0xX36xX3xX18axXc0xX37xX3xX4xX1xX15xXexX3xX5xX19xX1axX1bxX1cxX3xX4xX1fxX4xX3xX22xX23xX3xX1fxX1bxX3xX5xX29xX2axXexX95xX0xX40xXbxX12xX0xXexX6xX18axX5xX10xX3xac3bxXdxX22xXexX1xX9xXaxX10axX10bxX10bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1bxX1cxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX22xX22xXdxX1bxX1cxX9xXaxX2xXaxX3xX18axX37xX6axX22xX10xX6axX9xXaxX10bxXaxX3xX6xX5xXdxX1cxX1bxX9xXaxX4xX10xX1bxXexX10xX6axXaxX12xX0xXexX18axX37xX22xX5cxX12xX0xXexX6axX12xX0xXexX22xX12xX0xXdxX36xX1cxX3xX7xX6axX4xX9xXaxX40xX40xXdxX95xX18axX6xX37xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX95xXd5xX1bxX40xX1bxX10xX390xX7xX40xX2xX155xX10axX10axX40xX2xX10bxXb2xX22xX155xX2xX155xX155xX10axX10bxX10bxXexX155xX10bxX2c1xb2cexXb0xX5xX10bxX95xca56xXbxX1cxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX22xX12xX0xX40xXexX6axX12xX0xXexX6axX12xX0xXexX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX37xX1bxXaxX12x108a7xX2efxXdxX3xX18axXdxX23bxX29xX3xX270xX1cxX29xX5cxc78dxX1bxX3xXcxX1xX1fxXdxX3xX4fxX35exX4xX3xd70cxX66xX37xX14cxX1bxX3xc174xX1x1091bxX3xb9afxX57xX1bxbdbexX3xXbxX1xX1fxXexX3xX18axXdxX23bxX29xX3xef19xX3xX60xXdxX5dxX1bxX0xX40xXexX22xX12xX0xX40xXexX6axX12xX0xX40xXexX18axX37xX22xX5cxX12xX0xX40xXexX6xX18axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX37xX22xX5cxXaxX12xX448xX2efxXdxX3xX18axXdxX23bxX29xX3xXcxX6axX8dxX1bxX3xXcxX1xX1b4xX3xXd8xX29xX1bxX1cxX3xX461xX66xX37xX14cxX1bxX3xX448xXdxX102xX1bxX3xXa5xXdxX57xX1bxX46exX3xX4xX1xX37xX3xX6ax9aedxX1bxX1cxXb3xX3xXexX6axX37xX1bxX1cxX3xX7xX3dxX3xX4xX1fxX4xX3xX22xX23xX3xX1fxX1bxX3xX1bxX57xX29xX3xXexX6axX57xX1bxX3xXexX1xXe9xX3xX4xX143xX3xX1bxX1xXdxXd6xX29xX3xX22xX23xX3xX1fxX1bxX3xX66xX19xX1axX4xX3xX4xX1fxX4xX3xX4xXe3xX3xX5axX29xX6xX1bxXb3xX3xX66xX2efxXdxX3xX18axXdxX23bxX29xX3xX6dxX29xX3dxX4xX3xX1xX73xXdxX3xX66xXd6xX3xX1bxX1cxX1xX1b4xX3xXexX6axd6fexX1bxX1cxX3xX1bxX1xX6xX29xX95xX3xXabxX3dxX3xX5xX19xX1axX1bxX1cxX3xX22xX23xX3xX1fxX1bxX3xX5xX29xX2axXexXb3xX3xXbxX1xX1fxXbxX3xX5xX102xX1bxX1xX3xX66xX19xX1axX4xX3xX66xXd6xX3xX1bxX1cxX1xX1b4xX3xX66xX19xX6xX3xXd5xX14cxX37xX3xX13xX1xX19xXe3xX1bxX1cxX3xXexX6axXe9xX1bxX1xX3xXedxXeexX5cxX3xX22xX23xX1bxX1cxX3xX5xX29xX2axXexXb3xX3xXbxX1xX1fxXbxX3xX5xX102xX1bxX1xX3xX1bxX107xX36xX3xX10axX10bxX2xX10dxX3xX5xX14cxX3xX5axX29xX1fxX3xX1bxX1xXdxXd6xX29xX3xX7xX37xX3xXd5x11a89xXdxX3xX60xX1xXc0xX3xX1bxX107xX1bxX1cxX3xX4xX1xX29xadc7xX1bxX3xX18axX1b4xXb3xX3xX4xed5dxX1bxX1cxX3xX1bxX1xX19xX3xX5axX29xf058xX3xXexX1xXd1xXdxX3xX1cxXdxX6xX1bxX3xX4xX158xX6xX3xX4xX1fxX4xX3xX4xXe3xX3xX5axX29xX6xX1bxX3xXexX6axXe9xX1bxX1xXb3xX3xX4xXe3xX3xX5axX29xX6xX1bxX3xXexX1xX5c7xX36xX3xXexX6axX6xXb3xX3xX187xX5cxX3xX18axX6xX1bxX3xXcxX1xX19xXd1xX1bxX1cxX3xXd5xX196xX3xX6dxX29xX3dxX4xX3xX1xX73xXdxX3xXd5xX14cxX3xX60xX1xXc0xX3xX1bxX107xX1bxX1cxX3xXedxX10xX36xX3xXedxaa91xXexXb3xX3xXexX1xX62xX1bxX1cxX3xX5axX29xX6xX3xX4xX158xX6xX3xX6dxX29xX3dxX4xX3xX1xX73xXdxX95xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX37xX22xX5cxXaxX12xX448xX23bxX3xX18axXc0xX37xX3xX66xXc0xX36xX3xXexX17axX1bxX1xX3xX60xX1xXc0xX3xXexX1xXdxX3xX4xX158xX6xX3xX13xX1xX19xXe3xX1bxX1cxX3xXexX6axXe9xX1bxX1xXb3xX3xXexX6axX1fxX1bxX1xX3xX18axX1b4xX3xX66xXdxXd6xX29xX3xX4xX1xX117xX1bxX1xX3xX5axX29xX1fxX3xX1bxX1xXdxXd6xX29xX3xXd5xX14cxX3xX66xXc0xX36xX3xX18axXc0xX37xX3xX4xX1xX15xXexX3xX5xX19xX1axX1bxX1cxX3xX4xX158xX6xX3xX5xX29xX2axXexXb3xX3xX66xX2efxXdxX3xX18axXdxX23bxX29xX3xXcxX6axX8dxX1bxX3xXcxX1xX1b4xX3xXd8xX29xX1bxX1cxX3xX4xX1xX37xX3xX6axX4d8xX1bxX1cxXb3xX3xX5axX29xX5cxX5dxXexX3xX66xX1b4xX1bxX1xX3xX66xX19xX6xX3xX4xX1fxX4xX3xX22xX23xX3xX1fxX1bxX3xXd5xX14cxX37xX3xX13xX1xX19xXe3xX1bxX1cxX3xXexX6axXe9xX1bxX1xX3xXedxXeexX5cxX3xX22xX23xX1bxX1cxX3xX5xX29xX2axXexXb3xX3xXbxX1xX1fxXbxX3xX5xX102xX1bxX1xX3xX1bxX107xX36xX3xX10axX10bxX2xX10dxX3xX4xX8dxX1bxX3xXbxX1xXc0xXdxX3xX4xXeexX1bxX3xX1bxX1xX34bxX4xX3xX36xX73xXexX3xX4xX1fxX4xX1xX3xXexX1xX2axX1bxX3xXexX6axX35exX1bxX1cxXb3xX3xXedxX1fxX4xX3xX66xX1b4xX1bxX1xX3xX6axe9a9xX3xX7xX23xX3xX4xX8dxX1bxX3xXexX1xXdxX5dxXexXb3xX3xXbxX1xX2efxX36xX3xXd5xXdxXb3xX3xX66xX3dxXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX3xX66xXdxXd6xX29xX3xX4xX1xX117xX1bxX1xX3xXd5xX14cxX3xX1bxX1xX78xX1bxX1cxX3xX1bxX73xXdxX3xX22xX29xX1bxX1cxX3xX4xXe3xX3xX18axXc0xX1bxX3xX4xX158xX6xX3xX22xX23xX3xX1fxX1bxXb3xX3xX4xX1fxX4xX3xX66xXdxXd6xX29xX3xX60xXdxX102xX1bxX3xX4xX8dxX1bxX3xXexX1xXdxX5dxXexX3xX18axXc0xX37xX3xX66xXc0xX36xX3xXd5xXdxX102xX4xX3xX7xX37xX2efxX1bxX3xXexX1xXc0xX37xXb3xX3xX4xX1xX37xX3xX47axX3xX60xXdxX5dxX1bxX3xXd5xX14cxX3xXexX6axXe9xX1bxX1xX3xXedxX10xX36xX3xXedxX639xXexXb3xX3xXexX1xX62xX1bxX1cxX3xX5axX29xX6xX95xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX37xX22xX5cxXaxX12xX234xXdxX102xX4xX3xX5xX2axXbxX3xX13xX1xX19xXe3xX1bxX1cxX3xXexX6axXe9xX1bxX1xX3xXedxXeexX5cxX3xX22xX23xX1bxX1cxX3xX5xX29xX2axXexXb3xX3xXbxX1xX1fxXbxX3xX5xX102xX1bxX1xX3xX1bxX107xX36xX3xX10axX10bxX2xX10dxX3xXbxX1xXc0xXdxX3xX5axX29xX1fxX1bxX3xXexX6axXdxX102xXexX3xX36xX73xXexX3xX7xX3dxX3xX66xX1b4xX1bxX1xX3xX1xX19xX5b8xX1bxX1cxX3xX4xXe3xX3xX18axXc0xX1bxX1ebxX3xc090xX29xX3xXexXdxX57xX1bxX3xX66xX19xX6xX3xXd5xX14cxX37xX3xX13xX1xX19xXe3xX1bxX1cxX3xXexX6axXe9xX1bxX1xX3xX1bxX107xX36xX3xX10axX10bxX2xX10dxX3xX4xX1fxX4xX3xX22xX23xX3xX1fxX1bxX3xX1bxX1xX4d8xX36xX3xXexXdxX5dxXbxX3xXexX196xX4xX3xXexX1xX23bxX3xX4xX1xX5dxX3xX1xX143xX6xX3xX60xX1b4xXbxX3xXexX1xXd1xXdxX3xX4xX1fxX4xX3xXd5xX107xX1bxX3xX60xXdxX102xX1bxX3xX4xX158xX6xX3xX448xX2efxXdxX3xX1xX73xXdxX3xX448xX2efxXdxX3xX18axXdxX23bxX29xX3xXexX37xX14cxX1bxX3xX5axX29xX3dxX4xX3xX5xX8dxX1bxX3xXexX1xde47xX3xX146xX147xX3xX4xX158xX6xX3xX448xXc0xX1bxX1cxba9axX3xX4xX1fxX4xX3xX1bxX1cxX1xX1b4xX3xX5axX29xX5cxX5dxXexX3xX4xX158xX6xX3xXa5xX6xX1bxX3xX13xX1xX15xXbxX3xX1xX14cxX1bxX1xX3xXcxX6axX29xX1bxX1cxX3xX19xXe3xX1bxX1cxX3xX448xXc0xX1bxX1cxXb3xX3xXa5xX73xX3xX13xX1xX17axX1bxX1xX3xXexX6axX1b4xX921xX3xX88fxX29xX3xXexXdxX57xX1bxX3xX66xX19xX6xX3xXd5xX14cxX37xX3xX13xX1xX19xXe3xX1bxX1cxX3xXexX6axXe9xX1bxX1xX3xX1bxX107xX36xX3xX10axX10bxX2xX10dxX3xX4xX1fxX4xX3xX22xX23xX3xX1fxX1bxX3xX5xXdxX57xX1bxX3xX5axX29xX6xX1bxX3xXexX6axX23xX4xX3xXexXdxX5dxXbxX3xX66xX5dxX1bxX3xX4xX1fxX4xX3xX5axX29xX5cxX3xX66xX1b4xX1bxX1xX3xX4xX158xX6xX3xX4fxXdxX5dxX1bxX3xXbxX1xX1fxXbxX921xX3xX4xX1fxX4xX3xX22xX23xX3xX1fxX1bxX3xXbxX1xX196xX4xX3xXd5xX196xX3xX4xX1xX37xX3xXd5xXdxX102xX4xX3xXexX1fxXdxX3xX4xXe3xX3xX4xX15xX29xX3xX60xXdxX1bxX1xX3xXexX5dxXb3xX3xX4xXc0xXdxX3xXexX1xXdxX102xX1bxX3xX36xX62xXdxX3xXexX6axX19xXd1xX1bxX1cxX3xX66xX8dxX29xX3xXexX19xXb3xX3xX60xXdxX1bxX1xX3xX22xX37xX6xX1bxX1xX95xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX37xX22xX5cxXaxX12xX448xX2efxXdxX3xX18axXdxX23bxX29xX3xXd8xX6xX1bxX1xX3xaf87xXexX3xX461xX66xX37xX14cxX1bxX3xX55xXdxX57xX1bxX3xb699xXdxX6xX1bxX1cxX46exXb3xX3xX270xX1cxX29xX5cxX455xX1bxX3xXcxX1xX1fxXdxX3xX4fxX35exX4xX3xX461xX66xX37xX14cxX1bxX3xX467xX1xX469xX3xX46bxX57xX1bxX46exX3xX1bxX1xX15xX1bxX3xX36xX2efxX1bxX1xX1ebxX3xX13xX1xX117xX3xX66xX19xX6xX3xXd5xX14cxX37xX3xX13xX1xX19xXe3xX1bxX1cxX3xXexX6axXe9xX1bxX1xX3xX1bxX107xX36xX3xX10axX10bxX2xX10dxX3xX1bxX1xX78xX1bxX1cxX3xX22xX23xX3xX1fxX1bxX3xX66xX19xX1axX4xX3xXexX1xX29xX5cxX5dxXexX3xX36xXdxX1bxX1xX3xX6axX76fxX3xX6axX14cxX1bxX1cxX3xXd5xXd6xX3xX7xX23xX3xX4xX8dxX1bxX3xXexX1xXdxX5dxXexX3xX18axX6xX1bxX3xX1xX14cxX1bxX1xXb3xX3xXbxX1xX2efxX36xX3xXd5xXdxX3xX66xXdxXd6xX29xX3xX4xX1xX117xX1bxX1xXb3xX3xX66xX3dxXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX3xX1fxXbxX3xX22xX196xX1bxX1cxXb3xX3xX4xX1fxX4xX3xX1bxX73xXdxX3xX22xX29xX1bxX1cxX3xX4xXe3xX3xX18axXc0xX1bxX921xX3xX60xXdxX57xX1bxX3xX5axX29xX5cxX5dxXexX3xX60xX1xX62xX1bxX1cxX3xX66xX19xX6xX3xXd5xX14cxX37xX3xX13xX1xX19xXe3xX1bxX1cxX3xXexX6axXe9xX1bxX1xX3xX1bxX1xX78xX1bxX1cxX3xX22xX23xX3xX1fxX1bxX3xX4xX1xX19xX6xX3xX66xX1fxXbxX3xX914xX1bxX1cxX3xX66xX158xX3xX4xX1fxX4xX3xX66xXdxXd6xX29xX3xX60xXdxX102xX1bxX3xXexX1xX10xX37xX3xX5axX29xX5cxX3xX66xX1b4xX1bxX1xX3xX4xX158xX6xX3xeda7xX29xX2axXexX3xX18axX6xX1bxX3xX1xX14cxX1bxX1xX3xXd5xX107xX1bxX3xX18axXc0xX1bxX3xX5axX29xX5cxX3xXbxX1xX2efxX36xX3xXbxX1xX1fxXbxX3xX5xX29xX2axXexX95xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX37xX22xX5cxXaxX12xX234xXdxX102xX4xX3xX66xX19xX6xX3xX4xX1fxX4xX3xX22xX23xX3xX1fxX1bxX3xXd5xX14cxX37xX3xX13xX1xX19xXe3xX1bxX1cxX3xXexX6axXe9xX1bxX1xX3xX1bxX107xX36xX3xX10axX10bxX2xX10dxX3xXbxX1xXc0xXdxX3xXexX17axX1bxX1xX3xX66xX5dxX1bxX3xX5axX29xX5d9xX3xXexX1xXd1xXdxX3xX1cxXdxX6xX1bxXb3xX3xX60xX1xXc0xX3xX1bxX107xX1bxX1cxX3xXexX1xX23xX4xX3xXexX5dxX3xX4xX158xX6xX3xX4xXe3xX3xX5axX29xX6xX1bxX3xX7xX37xX2efxX1bxX3xXexX1xXc0xX37xXb3xX3xX4xXe3xX3xX5axX29xX6xX1bxX3xXexX1xX5c7xX36xX3xXexX6axX6xX3xX66xX23bxX3xXexX6axX1fxX1bxX1xX3xX22xX1e9xX1bxX3xX5axX29xX1fxX3xX1bxX1xXdxXd6xX29xX3xX22xX23xX3xX1fxX1bxX3xXd5xX14cxX37xX3xX36xX73xXexX3xX4xXe3xX3xX5axX29xX6xX1bxX3xX1bxX1xX4d8xX36xX3xX18axXc0xX37xX3xX66xXc0xX36xX3xX4xX1xX15xXexX3xX5xX19xX1axX1bxX1cxX3xXd5xX14cxX3xXexXdxX5dxX1bxX3xX66xX73xX3xX4xX1xX29xX5c7xX1bxX3xX18axX1b4xX3xX22xX23xX3xX1fxX1bxX95xX3xX55xX1xX62xX1bxX1cxX3xX1bxX57xX1bxX3xX1bxX107xX36xX3xX1bxX14cxX37xX3xX4xX5cfxX1bxX1cxX3xX66xXdxXd6xX29xX3xX4xX1xX117xX1bxX1xX3xX5xX29xX2axXexXb3xX3xXbxX1xX1fxXbxX3xX5xX102xX1bxX1xX95xX3xX234xXe9xX3xXd5xX2axX5cxXb3xX3xX60xXdxX57xX1bxX3xX5axX29xX5cxX5dxXexX3xX60xX1xX62xX1bxX1cxX3xX66xX19xX6xX3xX6axX6xX3xX6dxX29xX3dxX4xX3xX1xX73xXdxX3xX1bxX1xX78xX1bxX1cxX3xX22xX23xX3xX1fxX1bxX3xX5xX29xX2axXexX3xX60xX1xX62xX1bxX1cxX3xX4xX8dxX1bxX3xXexX1xXdxX5dxXexX95xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX37xX22xX5cxXaxX12xX448xX2efxXdxX3xX18axXdxX23bxX29xX3xX270xX1cxX29xX5cxX455xX1bxX3x108b7xX1bxX1xX3xXabxXe3xX1bxX3xX461xX66xX37xX14cxX1bxX3xX270xX6xX36xX3xX448xX1b4xX1bxX1xX46exX3xXbxX1xXc0xX1bxX3xX1fxX1bxX1xXb3xX3xX1xXdxX102xX1bxX3xX4xX143xX3xX1bxX1xXdxXd6xX29xX3xX1xX2efxX1bxX3xX4xX1xX5dxXb3xX3xXexX1xXdxX5dxX29xX3xX7xX143xXexX3xXd5xXd6xX3xX66xb0f7xXdxX3xX36xX5b8xXdxX3xXexX6axX37xX1bxX1cxX3xXedxXeexX5cxX3xX22xX23xX1bxX1cxX3xX22xX23xX3xX1fxX1bxX3xX5xX29xX2axXexX95xX3xX270xX1cxX29xX5cxX57xX1bxX3xX1bxX1xXeexX1bxX3xX5xX14cxX3xXd5xXe9xX3xX1bxX1xXdxXd6xX29xX3xX22xX23xX3xX1fxX1bxX3xX5xX29xX2axXexX3xX60xX1xX62xX1bxX1cxX3xX66xX19xX1axX4xX3xX1bxX1cxX1xXdxX57xX1bxX3xX4xX914xX29xX3xX60xX5d9xX3xX5xX19x116caxX1bxX1cxX3xX66xX1a2xX3xX66xX19xX6xX3xX6axX6xX3xX6dxX29xX3dxX4xX3xX1xX73xXdxX3xXedxX10xX36xX3xXedxX639xXexX95xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX37xX22xX5cxXaxX12xXcxX1xX10xX37xX3xX66xX2efxXdxX3xX18axXdxX23bxX29xX3xX270xX1cxX29xX5cxX455xX1bxX3xXd43xX1bxX1xX3xXabxXe3xX1bxXb3xX3xX187xX5cxX3xX18axX6xX1bxX3xXcxX1xX19xXd1xX1bxX1cxX3xXd5xX196xX3xX6dxX29xX3dxX4xX3xX1xX73xXdxX3xX4xX8dxX1bxX3xX66xX1fxX1bxX1xX3xX1cxXdxX1fxX3xXexX6axX1fxX4xX1xX3xX1bxX1xXdxX102xX36xX3xX4xXe3xX3xX5axX29xX6xX1bxX3xXexX6axX37xX1bxX1cxX3xXd5xXdxX102xX4xX3xXexX1xX23xX4xX3xX1xXdxX102xX1bxX3xX22xX23xX3xX1fxX1bxX3xX5xX29xX2axXexXb3xX3xXedxX10xX36xX3xXedxX639xXexX3xX4xX196xX3xXexX1xX23bxX3xXedxX10xX36xX3xX4xX143xX3xX18axX6xX37xX3xX1bxX1xXdxX57xX29xX3xX22xX23xX3xX1fxX1bxX3xX5xX29xX2axXexX3xX66xX19xX1axX4xX3xX4xX1xX29xX5c7xX1bxX3xX18axX1b4xX3xX66xX8dxX5cxX3xX66xX158xXb3xX3xX6axX76fxX3xX6axX14cxX1bxX1cxX3xXd5xX14cxX3xX60xX5d9xX3xX5xX19xXdeaxX1bxX1cxX95xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX29xX18axXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX13xX1xX2axX36xX3xXexX6axX455xX3xXexX6axX37xX1bxX1cxX3xXd5xXdxX102xX4xX3xX1fxXbxX3xX22xX196xX1bxX1cxX3xX5xX29xX2axXexX3xXd5xX14cxX37xX3xX4xX29xX73xX4xX3xX7xX3dxX1bxX1cxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX37xX22xX5cxXaxX12xXcxX6axX37xX1bxX1cxX3xXbxX1xXdxX57xX1bxX3xXexX1xXc0xX37xX3xX5xX29xX2axX1bxXb3xX3xX1bxX1xXdxXd6xX29xX3xX66xX2efxXdxX3xX18axXdxX23bxX29xX3xX6dxX29xX3dxX4xX3xX1xX73xXdxX3xX4xX1xX37xX3xX6axX4d8xX1bxX1cxXb3xX3xX4xX8dxX1bxX3xXbxX1xXc0xXdxX3xX5axX29xX5cxX3xX66xX1b4xX1bxX1xX3xX6axX76fxX3xXexX6axX1fxX4xX1xX3xX1bxX1xXdxX102xX36xX3xX4xX158xX6xX3xX4xXe3xX3xX5axX29xX6xX1bxX3xXexX6axX37xX1bxX1cxX3xXd5xXdxX102xX4xX3xX66xX23bxX3xX4xX1xX37xX3xX1bxX1xXdxXd6xX29xX3xX5xX29xX2axXexX3xX66xX1a2xX3xX66xX19xX1axX4xX3xX6dxX29xX3dxX4xX3xX1xX73xXdxX3xXexX1xX62xX1bxX1cxX3xX5axX29xX6xX3xX1bxX1xX19xX1bxX1cxX3xX4xX1xX2axX36xX3xXexX6axX455xX3xX1fxXbxX3xX22xX196xX1bxX1cxX3xXd5xX14cxX37xX3xX4xX29xX73xX4xX3xX7xX3dxX1bxX1cxX95xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX37xX22xX5cxXaxX12xX448xX2efxXdxX3xX18axXdxX23bxX29xX3xXa5xX53axXdxX3xa8d1xX2efxX1bxX1xX3xX4fxX53axX1bxX1cxX3xX461xX66xX37xX14cxX1bxX3xXa5xXe9xX1bxX1xX3xX467xX1xX19xX5b8xX4xX46exX3xX18axX914xX4xX3xXedxX469xX4xX3xXd5xXe9xX3xX1xXdxX102xX1bxX3xX1bxX6xX5cxXb3xX3xXexX6axX37xX1bxX1cxX3xX7xX3dxX3xX2xX155xX3xX5xX29xX2axXexX3xX66xX19xX1axX4xX3xX6dxX29xX3dxX4xX3xX1xX73xXdxX3xXexX1xX62xX1bxX1cxX3xX5axX29xX6xX3xX4xX143xX3xX1xXdxX102xX29xX3xX5xX23xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX14cxX1bxX1xX3xXexX1xXe9xX3xX4xX143xX3xX66xX5dxX1bxX3xX419xX3xX5xX29xX2axXexX3xX4xX1xX19xX6xX3xX66xX19xX1axX4xX3xXexX1xX23xX4xX3xX1xXdxX102xX1bxX95xX3xX270xX1cxX29xX5cxX57xX1bxX3xX1bxX1xXeexX1bxX3xX5xX14cxX3xXd5xXe9xX3xX1bxX1xXdxXd6xX29xX3xX4xXe3xX3xX5axX29xX6xX1bxX3xX5xX469xX1bxX1cxX3xXexX469xX1bxX1cxX3xXexX6axX37xX1bxX1cxX3xX66xXdxXd6xX29xX3xX1xX14cxX1bxX1xX3xXexX1xX23xX4xX3xX1xXdxX102xX1bxX3xX5xX29xX2axXexX95xX3xX234xXe9xX3xXd5xX2axX5cxXb3xX3xXexX6axX37xX1bxX1cxX3xX13xX1xX19xXe3xX1bxX1cxX3xXexX6axXe9xX1bxX1xX3xXedxXeexX5cxX3xX22xX23xX1bxX1cxX3xX5xX29xX2axXexXb3xX3xXbxX1xX1fxXbxX3xX5xX102xX1bxX1xX3xX1bxX107xX36xX3xX10axX10bxX2xX10dxX3xX4xX8dxX1bxX3xX4xX143xX3xX5axX29xX5cxX3xX66xX1b4xX1bxX1xX3xX6axX76fxXb3xX3xX4xX1fxX4xX3xX4xXe3xX3xX5axX29xX6xX1bxX3xXbxX1xXc0xXdxX3xX4xX143xX3xXexX6axX1fxX4xX1xX3xX1bxX1xXdxX102xX36xX3xXexX6axX37xX1bxX1cxX3xXd5xXdxX102xX4xX3xXexX1xX23xX4xX3xX1xXdxX102xX1bxX3xX5xX29xX2axXexX95xX3xX187xX5cxX3xX18axX6xX1bxX3xXcxX1xX19xXd1xX1bxX1cxX3xXd5xX196xX3xX6dxX29xX3dxX4xX3xX1xX73xXdxX3xX4xX8dxX1bxX3xX18axX6xX1bxX3xX1xX14cxX1bxX1xX3xX6axX76fxX3xX1xX19xX5b8xX1bxX1cxX3xX22xe3c9xX1bxX3xXexX1xX23xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1fxX4xX3xX5xX29xX2axXexX3xX66xX1a2xX3xX66xX19xX1axX4xX3xXexX1xX62xX1bxX1cxX3xX5axX29xX6xX3xXexX6axX37xX1bxX1cxX3xXexX1xXd1xXdxX3xX1cxXdxX6xX1bxX3xX7xX5b8xX36xX3xX1bxX1xX15xXexX95xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX37xX22xX5cxXaxX12xX448xX2efxXdxX3xX18axXdxX23bxX29xX3xX270xX1cxX29xX5cxX455xX1bxX3xXd43xX1bxX1xX3xXabxXe3xX1bxX3xX461xX66xX37xX14cxX1bxX3xX270xX6xX36xX3xX448xX1b4xX1bxX1xX46exX3xX1bxX57xX29xX3xX47axX3xX60xXdxX5dxX1bxXb3xX3xX187xX5cxX3xX18axX6xX1bxX3xXcxX1xX19xXd1xX1bxX1cxX3xXd5xX196xX3xX6dxX29xX3dxX4xX3xX1xX73xXdxX3xX4xX8dxX1bxX3xXbxX1xXc0xXdxX3xX5axX29xX5cxX3xX66xX1b4xX1bxX1xX3xX6axX76fxX3xX1bxX1cxX14cxX5cxX3xXexX1xX1fxX1bxX1cxX3xX4xX196xX3xXexX1xX23bxX3xX1xX19xX5b8xX1bxX1cxX3xX22xX11cbxX1bxX3xXexX1xXdxX3xX1xX14cxX1bxX1xX3xX5xX29xX2axXexX3xXexX1xXe9xX3xX36xX5b8xXdxX3xX5axX29xX5cxX3xX66xX1b4xX1bxX1xX3xX6axX76fxX3xXexX6axX1fxX4xX1xX3xX1bxX1xXdxX102xX36xX3xX66xX19xX1axX4xX3xX4xX1fxX3xX1bxX1xXeexX1bxXb3xX3xX4xXe3xX3xX5axX29xX6xX1bxX3xXexX6axX37xX1bxX1cxX3xXd5xXdxX102xX4xX3xX1fxXbxX3xX22xX196xX1bxX1cxX3xX5xX29xX2axXexX3xXd5xX14cxX37xX3xX4xX29xX73xX4xX3xX7xX3dxX1bxX1cxX95xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX37xX22xX5cxXaxX12xXcxX2efxXdxX3xX60xc99exX3xX1xX35exXbxX3xX1bxX14cxX5cxXb3xX3xX6dxX29xX3dxX4xX3xX1xX73xXdxX3xX7xX33exX3xXedxX10xX36xX3xXedxX639xXexX3xX13xX1xX19xXe3xX1bxX1cxX3xXexX6axXe9xX1bxX1xX3xXedxXeexX5cxX3xX22xX23xX1bxX1cxX3xX5xX29xX2axXexXb3xX3xXbxX1xX1fxXbxX3xX5xX102xX1bxX1xX3xX1bxX107xX36xX3xX10axX10bxX2xX155xX95xX3xXcxX1xX10xX37xX3xX66xX143xXb3xX3xX4xX1xX19xXe3xX1bxX1cxX3xXexX6axXe9xX1bxX1xX3xX7xX33exX3xX4xX143xX3xX7xX23xX3xX66xXdxXd6xX29xX3xX4xX1xX117xX1bxX1xX1ebxX3xXb80xX53axXdxX3xXexX1xXd1xXdxX3xX1xX2efxX1bxX3xXexX6axXe9xX1bxX1xX3xX4xX1fxX4xX3xX22xX23xX3xX1fxX1bxX3xXb80xX29xX2axXexX3xX4fxXc0xXdxX3xX5axX29xX6xX1bxX3xX461xX7xa6abxX6xX3xX66xXd8axXdxX46exXb3xX3xXb80xX29xX2axXexX3xXabxX13caxX6xX3xX66xXd8axXdxXb3xX3xX18axXd8axX3xX7xX29xX1bxX1cxX3xX36xX73xXexX3xX7xX3dxX3xX66xXdxXd6xX29xX3xX4xX158xX6xX3xXb80xX29xX2axXexX3xXa5xXc0xX37xX3xX1xXdxX23bxX36xX3xXedxX1a2xX3xX1xX73xXdxXb3xX3xXb80xX29xX2axXexX3xXabxX13caxX6xX3xX66xXd8axXdxXb3xX3xX18axXd8axX3xX7xX29xX1bxX1cxX3xX36xX73xXexX3xX7xX3dxX3xX66xXdxXd6xX29xX3xX4xX158xX6xX3xXb80xX29xX2axXexX3xXd8xX2efxX5cxX3xX1bxX1cxX1xXd6xXb3xX3xXb80xX29xX2axXexX3xXabxX13caxX6xX3xX66xXd8axXdxXb3xX3xX18axXd8axX3xX7xX29xX1bxX1cxX3xX36xX73xXexX3xX7xX3dxX3xX66xXdxXd6xX29xX3xX4xX158xX6xX3xXb80xX29xX2axXexX3xXa5xXc0xX37xX3xX1xXdxX23bxX36xX3xX5cxX3xXexX5dxXb3xX3xXb80xX29xX2axXexX3xX102exadd5xXexX3xXexX6axX2axX1bxX3xXcxXd8axX3xX5axX29xX3dxX4xX3xX234xXdxX102xXexX3xX270xX6xX36xX3xX461xX7xX13caxX6xX3xX66xXd8axXdxX46exXb3xX3xXb80xX29xX2axXexX3xX1xX73xX3xXexX1b4xX4xX1xX95xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX37xX22xX5cxXaxX12xXcxX1xX10xX37xX3xX13xX1xX19xXe3xX1bxX1cxX3xXexX6axXe9xX1bxX1xX3xX1bxX107xX36xX3xX10axX10bxX2xX155xXb3xX3xX4xX1fxX4xX3xX22xX23xX3xX1fxX1bxX3xXb80xX29xX2axXexX3xX4fxXc0xXdxX3xX5axX29xX6xX1bxX3xX461xX7xX13caxX6xX3xX66xXd8axXdxX46exXb3xX3xXb80xX29xX2axXexX3xXabxX13caxX6xX3xX66xXd8axXdxXb3xX3xX18axXd8axX3xX7xX29xX1bxX1cxX3xX36xX73xXexX3xX7xX3dxX3xX66xXdxXd6xX29xX3xX4xX158xX6xX3xXb80xX29xX2axXexX3xXa5xXc0xX37xX3xX1xXdxX23bxX36xX3xXedxX1a2xX3xX1xX73xXdxXb3xX3xXb80xX29xX2axXexX3xX102exX1484xXexX3xXexX6axX2axX1bxX3xXcxXd8axX3xX5axX29xX3dxX4xX3xX234xXdxX102xXexX3xX270xX6xX36xX3xX461xX7xX13caxX6xX3xX66xXd8axXdxX46exX3xXexX6axXe9xX1bxX1xX3xX6dxX29xX3dxX4xX3xX1xX73xXdxX3xX4xX1xX37xX3xX47axX3xX60xXdxX5dxX1bxX3xXexX2efxXdxX3xX60xX1323xX3xX1xX35exXbxX3xXexX1xX914xX3xXb0xX3xXd5xX14cxX3xXexX1xX62xX1bxX1cxX3xX5axX29xX6xX3xXexX2efxXdxX3xX60xX1323xX3xX1xX35exXbxX3xXexX1xX914xX3xXb2xXb3xX3xX22xX23xX3xX1fxX1bxX3xXb80xX29xX2axXexX3xXabxX13caxX6xX3xX66xXd8axXdxXb3xX3xX18axXd8axX3xX7xX29xX1bxX1cxX3xX36xX73xXexX3xX7xX3dxX3xX66xXdxXd6xX29xX3xX4xX158xX6xX3xXb80xX29xX2axXexX3xXd8xX2efxX5cxX3xX1bxX1cxX1xXd6xXb3xX3xXb80xX29xX2axXexX3xXabxX13caxX6xX3xX66xXd8axXdxXb3xX3xX18axXd8axX3xX7xX29xX1bxX1cxX3xX36xX73xXexX3xX7xX3dxX3xX66xXdxXd6xX29xX3xX4xX158xX6xX3xXb80xX29xX2axXexX3xXa5xXc0xX37xX3xX1xXdxX23bxX36xX3xX5cxX3xXexX5dxX3xXexX6axXe9xX1bxX1xX3xX6dxX29xX3dxX4xX3xX1xX73xXdxX3xX4xX1xX37xX3xX47axX3xX60xXdxX5dxX1bxX3xXexX2efxXdxX3xX60xX1323xX3xX1xX35exXbxX3xXexX1xX914xX3xXb2xX95xX40xX95xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX37xX29xX6axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX37xX3xX234xX37xXd5xX95xXd5xX1bxX0xX40xXbxX12
sydong