Công ty Cổ phần In Hà Tĩnh khẩn trương khôi phục sản xuất
(Baohatinh.vn) - Ngay sau khi nước rút, sáng nay (22/10) Công ty Cổ phần In Hà Tĩnh đã huy động nhân lực khẩn trương sửa chữa máy móc, phơi sấy vật tư, khôi phục sản xuất.
af88x10446xc9ddx11fc1xe34dxf6d2x119aexd590x112d4xX7xe334x136e5xfdd0xd50dx10f45xf502xX5x10cdcxXax12bf6xceadxb571xfa82x10428xX3xXexb790xX3xX13xb075xX3xXbxX1x1325dxX15xX3xba38xX15xX3x1362ax10639xX3xXcx138a6xX15xX1xX3xdc65xX1xd446xX15xX3xXexef0bxdd03xd616xX15xX16xX3xX2exX1xX14xXdxX3xXbxX1x14329xX4xX3xX7x10a3exX15xX3xfe1cx11019x1238exXexX0x13d72xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX10xX6x1161bxXaxX12x108c3xX16xX6xX19xX3xX7xX6xX49xX3xX2exX1xXdxX3xX15xX35x13c1exX4xX3xX34x10c61xXex10b05xX3xX7x10eacxX15xX16xX3xX15xX6xX19xX3xfff7x11f44xX83xX4dxX2x13ba4x11e4fxX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX1cxX3xXbxX1xX20xX15xX3xX23xX15xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX15xX1xX3x1116exd5c2xX3xX1xX49xX19xX3xXa5xcfdexX15xX16xX3xX15xX1xf9f7xX15xX3xX5xfdadxX4xX3xX2exX1xX30xX15xX3xXexX34xX35xX36xX15xX16xX3xX7x1386bxX6xX3xX4xX1x10bfdxX6xX3x12f58xX7axX19xX3xXcfx13243xX4xX77xX3xXbxX1xX36xXdxX3xX7xX4axX19xX3xf438x1035bxXexX3xXexX35xX77xX3xX2exX1xX14xXdxX3xXbxX1xX41xX4xX3xX7xX45xX15xX3xX48xX49xX4axXex12072xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14226x12b4axX5fxX19xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX48xXexb886xX6xX5xXdxX16xX15xf69dxX3xX4xX10xX15xXexX10xX34xe384xXaxX12xX0xXdxXcfxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX34xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxbd1axXdxX5fxXexX1xX122xX3xfb78xX2xdce5xXbxX48xX12axX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX122xX3x13fd5xX2xX87xXbxX48xX12axXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX4dxX4dxXdxXfbxbeefxX6xX10cxX1xX6xXexXdxX15xX1xXfbxXe1xX15xX4dxX15xX10xX149xX7xX4dxX83xX87xX15fxX83xX4dx10fdcxX83xX5fxX15fxX2xX15fxX2xd8a0xX15fx1255cxXexX152xX152x10e21xX2xX18cxX5xX87xXfbxb443xXbxX16xf06axX34xX9xX195xX193xX18cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX1cxX3xXbxX1xX20xX15xX3xX23xX15xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX15xX1xX3xX2exX1xX30xX15xX3xXexX34xX35xX36xX15xX16xX3xX2exX1xX14xXdxX3xXbxX1xX41xX4xX3xX7xX45xX15xX3xX48xX49xX4axXexXaxX3xX149xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX150xX2xX152xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX15fxX2xX87xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX10cxX15xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX48xXexX11cxX6xX5xXdxX16xX15xX122xX3xX4xX10xX15xXexX10xX34xX12axXaxX12xX62xX1xXdxd542xX49xX3xXe1xXe2xXexX3xXexX35xX3xX175xXdxX3xX1xX35xX3xX1x14848xX15xX16xX3xXbxX1xX45xXdxX3xXa5xX6xX15xX16xX3xXa5xX35x11906xX4xX3xXbxX1xX36xXdxX3xX2exX1xX14xX77xX3xe27axXe1xX71xXexX3xXe1xX7axXexe8f0xX3xX5x10d87xXdxX3xX2xX3xXbxX1xX20xX15xX3xXexX1xXdx10df3xXexX3xX1xX275xXdxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX10cxX5fxX19xXaxX12x13567xX15xX16xX3xX62xX16xX49xX19xe7b8xX15xX3xb4a5x11619xX15xX3x13615xX1xX75xX3xfac3xX3x12f9dxXdxX7axXcfxX3xXa5x11403xX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX4xX1xX10cxX3xX175xXdx143d0xXexX77xX3xXexX34xX10cxX15xX16xX3xXa5xX25dxXexX3xXcfxX35xX6xX3xX5xbb45xX3xXexX34xcc49xX15xX3xXa5x13979xX6xX3xX175xX27xX15xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX15xX1xX3xXe1xc113xX6xX3x13d36xX49xX6xX77xX3xXcfxda84xX4xX3xX5fx1080exX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXa5xXa6xX3xX34xX4axXexX3xX15x1369exX3xX5xXb7xX4xX3xXexX34xX10cxX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX7axX4xX3xXbxX1x10443xX15xX16xX3xX4xX1xX2b8xX15xX16xX77xX3xX5fxXdxX3xX5fx137c5xXdxX77xX3xX2exX2e0xX3xX2exe9aaxX4xX1xX3xXe1xXe2xXexX3xXexX35xX77xX3xXcfxX7axX19xX3xXcfxXd4xX4xX3xX15xX1xX35xX15xX16xX3xX5fxX10cxX3xXcfxX35xX6xX3xX2f7xX49xX7axX3xX5xX71xX15xX3xX15xX2e0xX15xX3xX15xX35xX71xX4xX3xX15xX16xXe2xXbxX3xX7xXb3xX49xX3xXexX34xX10cxX15xX16xX3xX15xX1xX27xX3xXcfxX7axX19xX3xXexX2f4xX3xX152xX87xX11cxX193xX87xX4xXcfxX77xX3xX16xXb3xX19xX3xXexX1xXdxX282xXexX3xX1xX275xXdxX3xX15xX2fdxX15xX16xX3xX15xX23cxXfbxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX10cxX5fxX19xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX48xXexX11cxX6xX5xXdxX16xX15xX122xX3xX4xX10xX15xXexX10xX34xX12axXaxX12xX0xXdxXcfxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX34xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX5fxXexX1xX122xX3xX150xX2xX152xXbxX48xX12axX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX122xX3xX15fxX152xX199xXbxX48xX12axXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX4dxX4dxXdxXfbxX175xX6xX10cxX1xX6xXexXdxX15xX1xXfbxXe1xX15xX4dxX15xX10xX149xX7xX4dxX83xX87xX15fxX83xX4dxX18cxX83xX5fxX15fxX2xX15fxX195xX193xX15fxX195xXexX2xX18cxX83xX83xX18cxX5xX87xXfbxX19fxXbxX16xX1a2xX34xX9xX18cxX195xX83xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX1cxX3xXbxX1xX20xX15xX3xX23xX15xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX15xX1xX3xX2exX1xX30xX15xX3xXexX34xX35xX36xX15xX16xX3xX2exX1xX14xXdxX3xXbxX1xX41xX4xX3xX7xX45xX15xX3xX48xX49xX4axXexXaxX3xX149xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX150xX2xX152xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX15fxX152xX199xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX10cxX15xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX48xXexX11cxX6xX5xXdxX16xX15xX122xX3xX4xX10xX15xXexX10xX34xX12axXaxX12x108a7xX7axX19xX3xXcfxXd4xX4xX3xX175xX2e4xX3xX1xX35xX3xX1xX24dxX15xX16xX3xX5fxX10cxX3xX15xX16xXe2xXbxX3xX15xX35xX71xX4xX3xXa5xX6xX15xX16xX3xXa5xX35xX25dxX4xX3xX2exX1xX30xX15xX3xXexX34xX35xX36xX15xX16xX3xX7xXc7xX6xX3xX4xX1xXccxX6xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX10cxX5fxX19xXaxX12xX62xX1xXdxX23cxX49xX3xX5xX10cxX275xXdxX3xXe1xXe2xXexX3xXexX35xX3xX15xX1xX35xX122xX3xX2b2xXdxX4axX19xX3xX34xX339xXdxX77xX3xX16xXdxX4axX19xX3xX4xX49xXadxX15xX77xX3xXcfxXb7xX4xX3xXdxX15xX3xXe1xX27xX3xX15xX1xXdxX23cxX49xX3xX4axX15xX3xXbxX1xX30xXcfxX3xXa5xXa6xX3xX1xX10cxX27xX15xX3xXexX1xX27xX15xX1xX3xX4xX1xX35xX6xX3xX2exX2e4xXbxX3xX16xXdxX6xX10cxX3xX4xX1xX10cxX3xX2exX1xX7axX4xX1xX3xX1xX27xX15xX16xX77xX3xXcfxX2fdxX4xX3xX5fxX301xX3xXa5xXa6xX3xXa5xX35xX25dxX4xX3xX2exX2e0xX3xX5xX2e0xX15xX3xX4xX6xX10cxX3xX15xX1xX35xX15xX16xX3xXe1x12ecaxX15xX3xX15xX16xXe2xXbxX3xX7xXb3xX49xX3xXexX34xX10cxX15xX16xX3xX15xX35xX71xX4xXfbxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX10cxX5fxX19xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX48xXexX11cxX6xX5xXdxX16xX15xX122xX3xX4xX10xX15xXexX10xX34xX12axXaxX12xX0xXdxXcfxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX34xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX5fxXexX1xX122xX3xX150xX2xX152xXbxX48xX12axX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX122xX3xX15fxX2xX87xXbxX48xX12axXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX4dxX4dxXdxXfbxX175xX6xX10cxX1xX6xXexXdxX15xX1xXfbxXe1xX15xX4dxX15xX10xX149xX7xX4dxX83xX87xX15fxX83xX4dxX18cxX83xX5fxX15fxX2xX15fxX83xX2xX195xX152xXexX83xX199xX199xX18cxX199xX5xX87xXfbxX19fxXbxX16xX1a2xX34xX9xX150xX152xX152xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX1cxX3xXbxX1xX20xX15xX3xX23xX15xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX15xX1xX3xX2exX1xX30xX15xX3xXexX34xX35xX36xX15xX16xX3xX2exX1xX14xXdxX3xXbxX1xX41xX4xX3xX7xX45xX15xX3xX48xX49xX4axXexXaxX3xX149xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX150xX2xX152xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX15fxX2xX87xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX10cxX15xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX48xXexX11cxX6xX5xXdxX16xX15xX122xX3xX4xX10xX15xXexX10xX34xX12axXaxX12xXcxX34xX35xX71xX4xX3xXa5xXd4xX77xX3xXexX2f4xX3xX7xX7axX15xX16xX3xX2xX199xX4dxX2xX87xX77xX3xX15xX35xX71xX4xX3xXa5xXa6xX3xXe1xX27xX10cxX3xX15xX1xX27xX3xXcfxX7axX19xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX10cxX5fxX19xXaxX12xfb22xX2fdxX4xX3xX175xXdxX282xXexX77xX3xX15xX1xXdxX23cxX49xX3xXcfxX7axX19xX3xXcfxXd4xX4xX3xXexX34xX2e4xX3xX16xXdxX7axX3xX1xX27xX15xX16xX3xXex12f74xX3xXa5x14149xX15xX16xX3xX15xX1xX35xX122xX3xXcfxX7axX19xX3xXdxX15xX77xX3xXcfxX7axX19xX3xX4xee44xXexX77xX3xXcfxX7axX19xX3xX4xX7axX15xX3xX5xX7axX15xX16xc891xXfbxXa5xXa6xX3xX175xX2e4xX3xX15xX16xXe2xXbxX3xX4xX1xf19dxXcfxX3xXexX34xX10cxX15xX16xX3xX15xX35xX71xX4xXfbxX3xXcxX1xXdxX282xXexX3xX1xX275xXdxX3xX175xX6xX15xX3xXa5xX20xX49xX3xX35xX71xX4xX3xXexX341xX15xX1xX3xX1xX27xX15xX16xX3xXexX788xX3xXa5xX78bxX15xX16xXfbxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX10cxX5fxX19xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX48xXexX11cxX6xX5xXdxX16xX15xX122xX3xX4xX10xX15xXexX10xX34xX12axXaxX12xX0xXdxXcfxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX34xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX5fxXexX1xX122xX3xX150xX2xX152xXbxX48xX12axX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX122xX3xX15fxX2xX87xXbxX48xX12axXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX4dxX4dxXdxXfbxX175xX6xX10cxX1xX6xXexXdxX15xX1xXfbxXe1xX15xX4dxX15xX10xX149xX7xX4dxX83xX87xX15fxX83xX4dxX18cxX83xX5fxX15fxX2xX15fxX83xX195xX87xX152xXexX83xX193xX152xX193xX152xX5xX87xXfbxX19fxXbxX16xX1a2xX34xX9xX150xX15fxX150xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX1cxX3xXbxX1xX20xX15xX3xX23xX15xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX15xX1xX3xX2exX1xX30xX15xX3xXexX34xX35xX36xX15xX16xX3xX2exX1xX14xXdxX3xXbxX1xX41xX4xX3xX7xX45xX15xX3xX48xX49xX4axXexXaxX3xX149xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX150xX2xX152xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX15fxX2xX87xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX10cxX15xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX48xXexX11cxX6xX5xXdxX16xX15xX122xX3xX4xX10xX15xXexX10xX34xX12axXaxX12xX62xX1xXdxX23cxX49xX3xXe1xXe2xXexX3xXexX35xX3xX175xX2e4xX3xX15xX16xXe2xXbxX3xXexX34xX10cxX15xX16xX3xX15xX35xX71xX4xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX10cxX5fxX19xXaxX12xX762x13ed4xX3xXa5xX45xXcfxX3xX175xX45xX10cxX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX7axX4xX3xXdxX15xX3xX4axX15xX3xX4xX7axX4xX3xXexX27xXdxX3xX5xXdxX282xX49xX3xXexX49xX19xX2e0xX15xX3xXexX34xX49xX19xX23cxX15xX3xX2f7xX49xX6xX15xX3xXexX34x1256cxX15xX16xX77xX3xXa5xX2fdxX4xX3xX175xXdxX282xXexX3xX5xX27xX3xX175xX7axX10cxX3xX26xX27xX3xXcxX2axX15xX1xX77xX3xX15xX16xX6xX19xX3xX7xX6xX49xX3xX2exX1xXdxX3xX15xX35xX71xX4xX3xX34xX75xXexX77xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX2acxX3xX23xX15xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX15xX1xX3xXa5xXa6xX3xX1xX49xX19xX3xXa5xXadxX15xX16xX3xX5xXb7xX4xX3xX5xX35xX25dxX15xX16xX3xX5xX6xX49xX3xX4xX1xX301xXdxX77xX3xX7xXc7xX6xX3xX4xX1xXccxX6xX3xXcfxX7axX19xX3xXcfxXd4xX4xX77xX3xX5fxX9a3xX15xX3xX5fx13f6bxXbxX3xX15xX1xX27xX3xX48xX35xc0c5xX15xX16xX77xX3xXbxX1xX36xXdxX3xXbxX1xX10cxX15xX16xX3xXe1xXe2xXexX3xXexX35xX7b1xX3xXa5xX969xX3xXa5xX45xXcfxX3xX175xX45xX10cxX3xXbxX1xX41xX4xX3xX1xX78bxXdxX3xX7xX45xX15xX3xX48xX49xX4axXexXfbxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX10cxX5fxX19xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX48xXexX11cxX6xX5xXdxX16xX15xX122xX3xX4xX10xX15xXexX10xX34xX12axXaxX12xX0xXdxXcfxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX34xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX5fxXexX1xX122xX3xX150xX2xX152xXbxX48xX12axX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX122xX3xX150xX2xX152xXbxX48xX12axXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX4dxX4dxXdxXfbxX175xX6xX10cxX1xX6xXexXdxX15xX1xXfbxXe1xX15xX4dxX15xX10xX149xX7xX4dxX83xX87xX15fxX83xX4dxX18cxX83xX5fxX15fxX2xX15fxX83xX15fxX15fxX195xXexX199xX193xX2xX15fxX15fxX5xX87xXfbxX19fxXbxX16xX1a2xX34xX9xX18cxX152xX152xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX1cxX3xXbxX1xX20xX15xX3xX23xX15xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX15xX1xX3xX2exX1xX30xX15xX3xXexX34xX35xX36xX15xX16xX3xX2exX1xX14xXdxX3xXbxX1xX41xX4xX3xX7xX45xX15xX3xX48xX49xX4axXexXaxX3xX149xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX150xX2xX152xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX150xX2xX152xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX10cxX15xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX48xXexX11cxX6xX5xXdxX16xX15xX122xX3xX4xX10xX15xXexX10xX34xX12axXaxX12xX62xX1xXdxX23cxX49xX3xX4xX49xXadxX15xX3xX16xXdxX4axX19xX3xX16xXdxX7axX3xXexX34xX2e4xX3xX1xX27xX15xX16xX3xX4xX1xX41xX4xX3xXexX34xXdxX282xX49xX3xXa5xX78bxX15xX16xX3xX175xX2e4xX3xX1xX35xX3xX1xX24dxX15xX16xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX10cxX5fxX19xXaxX12xX762xX35xX25dxX4xX3xX175xXdxX2c9xXexX77xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX2acxX3xX23xX15xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX15xX1xX3xX5xX27xX3xX5fxX10cxX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX282xXbxX3xX4xX1x135c4xX3xX5xXb7xX4xX3xXexX34xX10cxX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX7axX4xX3xXdxX15xX3xX4axX15xX3xXexX34xX2e0xX15xX3xXa5xX2e4xX6xX3xX175xX27xX15xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX15xX1xXfbxX3xX762xX2fdxX4xX3xX175xXdxX282xXexX77xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXa5xX6xX15xX16xX3xXexX1xXb7xX4xX3xX1xXdxX282xX15xX3xX15xX1xXdxX282xXcfxX3xXe1xX41xX3xXdxX15xX3xX4xX7axX4xX3xXexX27xXdxX3xX5xXdxX282xX49xX3xXexX49xX19xX2e0xX15xX3xXexX34xX49xX19xX23cxX15xX3xX4xX1xX10cxX3xXex1034exX15xX1xX3xX15xX1xX35xX122xX3xX10bxX7axX10cxX3xX26xX27xX3xXcxX2axX15xX1xX77xX3xXexX275xXbxX3xX4xX1xX341xX3xXcxX1xX14xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xXexX35xX3xXexX35xXa2exX15xX16xX3xXe1xX27xX3xX4xX7axX4xX3xXexX27xXdxX3xX5xXdxX282xX49xX3xXexX49xX19xX2e0xX15xX3xXexX34xX49xX19xX23cxX15xX3xX4xXc1fxX6xX3xX4xX7axX4xX3xX7xXa2exX77xX3xX15xX16xX27xX15xX1xX77xX3xXa5xX2e4xX6xX3xXbxX1xX35xX36xX15xX16xXfbxX0xX4dxXbxX12xX0xX5fxXdxXe1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxX34xX10xX5xX6xXexX10xX5fxXaxX12xX0xX7xXexX34xX10cxX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX2e0xX15xX3xX2f7xX49xX6xX15xX122xX0xX4dxX7xXexX34xX10cxX15xX16xX12xX0xX49xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX11cxXexX1xX49xXcfxX175xX11cxX6xX15xX5fxX11cxX7xX6xXbxX10cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXadxX15xX16xX3xXa5xX78bxX15xX16xX3xX5fxX10cxX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX282xXbxX3xXexX275xX10cxX3xXa5xXadxX15xX16xX3xX5xXb7xX4xX3xX5xX71xX15xX3xXbxX1xX7axXexX3xXexX34xXdxX969xX15xX3xX2exXdxX15xX1xX3xXexX2c9xX3xXexX1xX2e4xX3xX48xXa6xX3xXbxX1xX341xX6xX3xX10bxX7a1xX4xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX15xX1xXaxX3xX1xX34xX10x10235xX9xXaxX4dxX2exX1xX10cxXdxX11cxX15xX16xX1xXdxX10xXbxX4dxX4xX10cxX15xX16xX11cxX5fxX10cxX15xX16xX11cxX5fxX10cxX6xX15xX1xX11cxX15xX16xX1xXdxX10xXbxX11cxXexX6xX10cxX11cxX5fxX10cxX15xX16xX11cxX5xX49xX4xX11cxX5xX10cxX15xX11cxXbxX1xX6xXexX11cxXexX34xXdxX10xX15xX11cxX2exXdxX15xX1xX11cxXexX10xX11cxXexX1xXdxX11cxX48xX6xX11cxXbxX1xXdxX6xX11cxX175xX6xX4xX11cxX1xX6xX11cxXexXdxX15xX1xX4dxX2xX199xX199xX193xX2xX199xXfbxX1xXexXcfxXaxX12xX0xXdxXcfxX16xX3xX7xX34xX4xX9xXaxX4dxXcfxX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX83xX87xX4dxX15xX10xX149xX7xX4dxX83xX87xX15fxX87xX4dxX2xX87xX199xX5fxX152xX2xX195xX87xX193xX15fxX18cxXexX193xX15fxX193xX152xX5xX199xX11cxX18cxX83xX5fxX150xX87xX193xX152xX152xX83xX83xXexX199xX195xX18cxX15fxX87xX5xX87xXfbxX19fxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX1cxX3xXbxX1xX20xX15xX3xX23xX15xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX15xX1xX3xX2exX1xX30xX15xX3xXexX34xX35xX36xX15xX16xX3xX2exX1xX14xXdxX3xXbxX1xX41xX4xX3xX7xX45xX15xX3xX48xX49xX4axXexXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxXe1xX12xX0xX7xXexX34xX10cxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXadxX15xX16xX3xXa5xX78bxX15xX16xX3xX5fxX10cxX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX282xXbxX3xXexX275xX10cxX3xXa5xXadxX15xX16xX3xX5xXb7xX4xX3xX5xX71xX15xX3xXbxX1xX7axXexX3xXexX34xXdxX969xX15xX3xX2exXdxX15xX1xX3xXexX2c9xX3xXexX1xX2e4xX3xX48xXa6xX3xXbxX1xX341xX6xX3xX10bxX7a1xX4xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX15xX1xXaxX3xX1xX34xX10xXdc7xX9xXaxX4dxX2exX1xX10cxXdxX11cxX15xX16xX1xXdxX10xXbxX4dxX4xX10cxX15xX16xX11cxX5fxX10cxX15xX16xX11cxX5fxX10cxX6xX15xX1xX11cxX15xX16xX1xXdxX10xXbxX11cxXexX6xX10cxX11cxX5fxX10cxX15xX16xX11cxX5xX49xX4xX11cxX5xX10cxX15xX11cxXbxX1xX6xXexX11cxXexX34xXdxX10xX15xX11cxX2exXdxX15xX1xX11cxXexX10xX11cxXexX1xXdxX11cxX48xX6xX11cxXbxX1xXdxX6xX11cxX175xX6xX4xX11cxX1xX6xX11cxXexXdxX15xX1xX4dxX2xX199xX199xX193xX2xX199xXfbxX1xXexXcfxXaxX12xX13xXadxX15xX16xX3xXa5xX78bxX15xX16xX3xX5fxX10cxX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX282xXbxX3xXexX275xX10cxX3xXa5xXadxX15xX16xX3xX5xXb7xX4xX3xX5xX71xX15xX3xXbxX1xX7axXexX3xXexX34xXdxX969xX15xX3xX2exXdxX15xX1xX3xXexX2c9xX3xXexX1xX2e4xX3xX48xXa6xX3xXbxX1xX341xX6xX3xX10bxX7a1xX4xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX15xX1xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX34xX10cxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX13xXadxX15xX16xX3xXa5xX78bxX15xX16xX3xX5fxX10cxX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX282xXbxX77xX3xX5fxX10cxX6xX15xX1xX3xX15xX1xXb3xX15xX3xXexX1xX2e4xX3xX48xXa6xX3xX26xX78bxX15xX16xX3xe850xX2axX15xX1xX3xX2exX1xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX2f4xX15xX16xX3xX2exX1xed92xX15xX16xX3xXa5xX2e4xX15xX1xX3xXe1xX6xXdxX3xXexX34xX32axX3xX2f7xX49xX6xX15xX3xXexX34xX9a3xX15xX16xX77xX3xXexX275xX10cxX3xXa5xXadxX15xX16xX3xX5xXb7xX4xX3xXexX10cxX3xX5xX71xX15xX3xX4xX1xX10cxX3xX7xXb7xX3xXbxX1xX7axXexX3xXexX34xXdxX969xX15xX3xX4xXc1fxX6xX3xXexX34xX49xX15xX16xX3xXexXb3xXcfxX3xX2exXdxX15xX1xX3xXexX2c9xX77xX3xXe1xX2a9xX15xX3xX1xXd4xX6xX77xX3xX48xXa6xX3xX1xXadxXdxX3xXbxX1xX341xX6xX3xX10bxX7a1xX4xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX15xX1xXfbxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxXe1xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax1431exX10cxX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX282xXbxX3xXexX34xd104xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX15xX1xX3xX15xX313xX3xX5xXb7xX4xX3xX2exX1xX1054xX15xX16xX3xXa5xX2e4xX15xX1xX3xXe1xX2e4xX3xXexX34xX341xX3xXexX34xX2e0xX15xX3xXexX1xX35xX36xX15xX16xX3xXexX34xX35xX339xX15xX16xXaxX3xX1xX34xX10xXdc7xX9xXaxX4dxX2exX1xX10cxXdxX11cxX15xX16xX1xXdxX10xXbxX4dxX5fxX10cxX6xX15xX1xX11cxX15xX16xX1xXdxX10xXbxX11cxXexX34xX10xX11cxX1xX6xX11cxXexXdxX15xX1xX11cxX15xX10cxX11cxX5xX49xX4xX11cxX2exX1xX6xX15xX16xX11cxX5fxXdxX15xX1xX11cxXe1xXdxX11cxXexX34xXdxX11cxXexX34xX10xX15xX11cxXexX1xX49xX10cxX15xX16xX11cxXexX34xX49xX10cxX15xX16xX4dxX2xX199xX199xX15fxX152xX2xXfbxX1xXexXcfxXaxX12xX0xXdxXcfxX16xX3xX7xX34xX4xX9xXaxX4dxXcfxX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX83xX87xX4dxX15xX10xX149xX7xX4dxX83xX87xX195xX199xX4dxX2xX195xX152xX5fxX152xX2xX87xX15fxX199xX2xX199xXexX195xX150xX87xX152xX5xX87xX11cxX2xX152xX2xX5fxX152xX87xX199xX15fxX87xX87xX87xXexX150xX83xX83xX193xX5xX18cxX11cxX2xXfbxX19fxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX1cxX3xXbxX1xX20xX15xX3xX23xX15xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX15xX1xX3xX2exX1xX30xX15xX3xXexX34xX35xX36xX15xX16xX3xX2exX1xX14xXdxX3xXbxX1xX41xX4xX3xX7xX45xX15xX3xX48xX49xX4axXexXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxXe1xX12xX0xX7xXexX34xX10cxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX10ecxX10cxX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX282xXbxX3xXexX34xX10fbxX3xX26xX27xX3xXcxX2axX15xX1xX3xX15xX313xX3xX5xXb7xX4xX3xX2exX1xX1054xX15xX16xX3xXa5xX2e4xX15xX1xX3xXe1xX2e4xX3xXexX34xX341xX3xXexX34xX2e0xX15xX3xXexX1xX35xX36xX15xX16xX3xXexX34xX35xX339xX15xX16xXaxX3xX1xX34xX10xXdc7xX9xXaxX4dxX2exX1xX10cxXdxX11cxX15xX16xX1xXdxX10xXbxX4dxX5fxX10cxX6xX15xX1xX11cxX15xX16xX1xXdxX10xXbxX11cxXexX34xX10xX11cxX1xX6xX11cxXexXdxX15xX1xX11cxX15xX10cxX11cxX5xX49xX4xX11cxX2exX1xX6xX15xX16xX11cxX5fxXdxX15xX1xX11cxXe1xXdxX11cxXexX34xXdxX11cxXexX34xX10xX15xX11cxXexX1xX49xX10cxX15xX16xX11cxXexX34xX49xX10cxX15xX16xX4dxX2xX199xX199xX15fxX152xX2xXfbxX1xXexXcfxXaxX12xX10ecxX10cxX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX282xXbxX3xXexX34xX10fbxX3xX26xX27xX3xXcxX2axX15xX1xX3xX15xX313xX3xX5xXb7xX4xX3xX2exX1xX1054xX15xX16xX3xXa5xX2e4xX15xX1xX3xXe1xX2e4xX3xXexX34xX341xX3xXexX34xX2e0xX15xX3xXexX1xX35xX36xX15xX16xX3xXexX34xX35xX339xX15xX16xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX34xX10cxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xXcxX34xX10cxX15xX16xX3xX175xX2b8xXdxX3xX4xX45xX15xX1xX3xX4xX275xX15xX1xX3xXexX34xX6xX15xX1xX3xX4xX6xX10cxX77xX3xX4xX7axX4xX3xX5fxX10cxX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX282xXbxX3xXexX34xX10fbxX3xXa2exX3xX26xX27xX3xXcxX2axX15xX1xX3xXa5xXa6xX3xX5xX49xX14xX15xX3xX15xX313xX3xX5xXb7xX4xX3xXexX1xX6xX19xX3xXa5xX1cxXdxX3xXa5xX969xX3xX4xX1xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX41xX4xX3xX2exX1xX7axX4xX1xX3xX1xX27xX15xX16xX77xX3xX2exX1xX1054xX15xX16xX3xXa5xX2e4xX15xX1xX3xXe1xX2e4xX3xXexX34xX341xX77xX3xX4xX1xX313xX3xXa5xb5b5xX15xX16xX3xXe1xXccxX15xX16xX3xX4xX1xX7a1xX4xX3xXexX34xX2e0xX15xX3xXexX1xX2e4xX3xXexX34xX35xX339xX15xX16xXfbxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxXe1xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX7axX4xX3xXexX49xX19xX2e0xX15xX3xX16xXdxX7axX10cxX3xX16xX7a1xX15xX3xX5xXdxX23cxX15xX3xXe1xX71xXdxX3xX48xXb3xX19xX3xX5fxXb7xX15xX16xX3xX762xX45xX15xX16xX3xXa2exX3xX26xX27xX3xXcxX2axX15xX1xXaxX3xX1xX34xX10xXdc7xX9xXaxX4dxX48xX6xX19xX11cxX5fxX49xX15xX16xX11cxX5fxX6xX15xX16xX4dxX4xX10cxX15xX16xX11cxXexX6xX4xX11cxXexX49xX19xX10xX15xX11cxX16xXdxX6xX10cxX11cxX16xX6xX15xX11cxX5xXdxX10xX15xX11cxXe1xX10cxXdxX11cxX48xX6xX19xX11cxX5fxX49xX15xX16xX11cxX5fxX6xX15xX16xX11cxX10cxX11cxX1xX6xX11cxXexXdxX15xX1xX4dxX2xX199xX152xX150xX152xX199xXfbxX1xXexXcfxXaxX12xX0xXdxXcfxX16xX3xX7xX34xX4xX9xXaxX4dxXcfxX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX83xX87xX4dxX15xX10xX149xX7xX4dxX83xX87xX83xX199xX4dxX2xX87xX152xX5fxX2xX2xX152xX195xX195xX15fxX193xXexX2xX18cxX195xX2xX5xX15fxX11cxX2xX83xX193xX5fxX195xX2xX150xX195xX15fxX152xX15fxXexX195xX18cxX15fxX199xX152xX5xX87xXfbxX19fxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX1cxX3xXbxX1xX20xX15xX3xX23xX15xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX15xX1xX3xX2exX1xX30xX15xX3xXexX34xX35xX36xX15xX16xX3xX2exX1xX14xXdxX3xXbxX1xX41xX4xX3xX7xX45xX15xX3xX48xX49xX4axXexXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxXe1xX12xX0xX7xXexX34xX10cxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX7axX4xX3xXexX49xX19xX2e0xX15xX3xX16xXdxX7axX10cxX3xX16xX7a1xX15xX3xX5xXdxX23cxX15xX3xXe1xX71xXdxX3xX48xXb3xX19xX3xX5fxXb7xX15xX16xX3xX762xX45xX15xX16xX3xXa2exX3xX26xX27xX3xXcxX2axX15xX1xXaxX3xX1xX34xX10xXdc7xX9xXaxX4dxX48xX6xX19xX11cxX5fxX49xX15xX16xX11cxX5fxX6xX15xX16xX4dxX4xX10cxX15xX16xX11cxXexX6xX4xX11cxXexX49xX19xX10xX15xX11cxX16xXdxX6xX10cxX11cxX16xX6xX15xX11cxX5xXdxX10xX15xX11cxXe1xX10cxXdxX11cxX48xX6xX19xX11cxX5fxX49xX15xX16xX11cxX5fxX6xX15xX16xX11cxX10cxX11cxX1xX6xX11cxXexXdxX15xX1xX4dxX2xX199xX152xX150xX152xX199xXfbxX1xXexXcfxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xXexX7axX4xX3xXexX49xX19xX2e0xX15xX3xX16xXdxX7axX10cxX3xX16xX7a1xX15xX3xX5xXdxX23cxX15xX3xXe1xX71xXdxX3xX48xXb3xX19xX3xX5fxXb7xX15xX16xX3xX762xX45xX15xX16xX3xXa2exX3xX26xX27xX3xXcxX2axX15xX1xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX34xX10cxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX4e9xX301xX6xX3xXexX1xX49xX3xX15xX27xX19xX77xX3xX15xX16xX27xX15xX1xX3xXcxX49xX19xX2e0xX15xX3xX16xXdxX7axX10cxX3xX4xXc1fxX6xX3xX762xX45xX15xX16xX3xXexX34xX32axX15xX3xX199xX87xX3xXexX49xX1cxXdxXfbxX3xX62xX16xX27xX15xX1xX3xXcxX49xX19xX2e0xX15xX3xX16xXdxX7axX10cxX3xX26xX27xX3xXcxX2axX15xX1xX77xX3xX5fxX35xX71xXdxX3xX7xXb7xX3xX5xXa6xX15xX1xX3xXa5xX275xX10cxX3xX4xXc1fxX6xX3xX762xX45xX15xX16xX3xX4xX2dcxX15xX16xX3xXa5xXa6xX3xX4xXd4xX3xXa5xXd4xX15xX16xX3xX16xXd4xXbxX3xXe1xX27xX10cxX3xX15xX1xXccxX15xX16xX3xXexX1xX7a1xX15xX16xX3xX5xX25dxXdxX3xXe1xX10fbxX3xXe1xX6xX15xX16xX3xXcfxX27xX3xXa5xX4axXexX3xX15xX35xX71xX4xX3xXexX6xX3xX16xXdxX27xX15xX1xX3xXa5xX35xX25dxX4xX3xXexX34xX10cxX15xX16xX3xX7xX49xX2b8xXexX3xX4xX1xX2fdxX15xX16xX3xXa5xX35xX339xX15xX16xX3xX199xX87xX3xX15xX2a9xXcfxX3xX2f7xX49xX6xXfbxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxXe1xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX49xX5xX12xX0xX5fxXdxXe1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX34xXaxX12xX0xX4dxX5fxXdxXe1xX12xX0xX4dxX5fxXdxXe1xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbadfxX49xXexX1xX10cxX34xXaxX12xX10bxX7axX3xXcxXb3xX15xX0xX4dxXbxX12
Bá Tân