Bị điện giật tử vong do vướng đường dây rò rỉ tại đầm tôm
(Baohatinh.vn) - Ông Nguyễn Viết Hải – Chủ tịch UBND xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh xác nhận, một lao động vừa tử vong trên địa bàn do vướng vào dây điện bị rò rỉ.
2a8cx7363xa48cx2db6x757bx6630x7c35xbb05xb1c2xd01axc8dbx86d8x89d8x8b0cx4f12x49f1xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax3228x965fx4031xXexX0xc32cxXaxX17xX18xX19xXexX0x6ad1xa66cxX19x4073xXexX0xXax2c7bxX9x4f37xXdxX18x6844xX2fxcd83x95f8x3675xX5xd108xXbxXdxX17xX32xXexc25ax7b95xX9xa993xX35x9252x2dd1xX9xccfbxX35x7bb6xXbxX9xXbx77b5xX9x9759xX24xX41xX43xX9xX19xX24xX9xX4bxb939xb006xX41xX43xX9xX3exX54xa08axX41xX43xX9xX19xacb1xX26xX9x8dfdx89a3xX9xX63x5924xX9xXbxa3c0xX35xX9xX3ex54dbxXcxX9xXbx4eb0xXcxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x883dxX17xX18xX19xX32xXex937axX41xX43xX9x880fxX43x6284xX26x9765xX41xX9x4369xX35x39d2xXbxX9xX84xcde3xX35xX9x7056xX9xX4xXax8490xX9xXbxX3cxX2cxXaxX9xc36dxX3bxX8exX2xX9xa31ax3e2exX9xX5xXaxX6axX2cxXaxX9xX3bxa96bxX41x32fdxX9xXaxX90xX26xX40xX41xX9xX5xXaxX6axX2cxXaxX9xX84xXb8xX9x5e36xX9xX84xXb8xX9xX5x5a79xX41xXaxX9xXaex3a0fxX2cxX9xX41xXaxX45xX41xXbaxX9xXcxb42bxXbxX9xXdxX18xX24xX9xX3exXe0xX41xX43xX9xX4bx634cxX18xX9xXbxX49xX9xX4bxX24xX41xX43xX9xXbxX63x5d3bxX41xX9xX3exX3cxX18xX9xX23xXb8xX41xX9xX19xX24xX9xX4bxX54xX55xX41xX43xX9xX4bxXb8xX24xX9xX19xX60xX26xX9xX3exX35xX40xX41xX9xX23xX3cxX9xX63xX64xX9xX63xX67x4c52xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxX63xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33x5c57xX1cxX1cxX35xX123xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxX123xX4bxX41xX1cxX41xX17x3b3bxX2fxX1cxX2ax5e57xX2ax96c1xX1cxX2ax5f62x3e1fxX19xX2axX2ax6139xX161xX164x58f4xX169xXbxX165x9e17xX2axX170xXdxX164xX123xaf4cxX33xX43xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX15bxX35xX19xXbxXaxX147xX170xX164xX164xX33xXaex87a8xXaxX17xX35xX43xXaxXbxX147x802dxX164xX164xX33xXaexX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX23xX35xX9xX19xX35xX17xX41xX9xX43xX35xX18xXbxX9xXbxX90xX9xX4bxX24xX41xX43xX9xX19xX24xX9xX4bxX90xX24xX41xX43xX9xX19xX90xX24xX41xX43xX9xX19xX18xX26xX9xX63xX24xX9xX63xX35xX9xXbxX18xX35xX9xX19xX18xXcxX9xXbxX24xXcxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXaexXbxXcbxX18xXdxX35xX43xX41xX147xX9xX176xX90xX2fxXbxX35x76ebxX26xX18dxX32xXex94c6xXaxX90xX9xX4bxc951xX2cxX9xXaexX9bxX26xX9xX63xX18xX9xX4bx7761xX9xXbxX18xX35xX9xX41xX6axX41xX9xc5f5xXaxX35xX97xX41xX9xX18xX41xXaxX9xX213xX123xX9xXbxX49xX9xX4bxX24xX41xX43xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX8exX6axX41xX9xX41xXaxX60xX41xX9xXdxXb8xX9xX18xX41xXaxX9xX8exX43xX90xX26xX92xX41xX9x9b36x50f6xX41xXaxX9xX213xX123xX9xb739x9616xX8exX9xX2axb2cfxX169xX27axXbaxX9xXbxX63x7bf7xX9xXbxX6axX35xX9xXaexXafxX9xX276xb611xX41xX9x3be4xXe0xX2cxXbaxX9xXaxX90xX26xX40xX41xX9xX4xX18xX41xX9xX28exXe0xX2cx60c7xX9xX3exX18xX41xX43xX9xXdxXb8xXcxX9xXbxXaxX90xXfaxX9xX2cxX9bxX35xX9xXbxX6axX24xX9xX18xX24xX9xX41xX90xX72xX35xX9xXbxX72xXcxX9xX2cxXaxX24xX9xXcxXe0xXbxX9xXaxXe0xX9xX19xX60xX41xX9x5bb1xX9xXaex5103xXcxX9xX5xX60xX41xX9xX7xXaxX24xX41xX43xXbaxX9xXaexXafxX9xX5xXaxX6axX2cxXaxX9xX3bxXb8xX41xX123xX9xX213xXaxX24xX9bxX41xX43xX9xX2axX164xXaxX9xX2fxXd6xX41xX43xX9xX41xX43xXb8xX26xX9xX16cxX195xX1cxX161xXbaxX9xX18xX41xXaxX9xX213xX123xX9xXbxXedxX9xX19xX54xX55xX35xX9xX18xX24xX9xXbxX72xXcxX9xXdxXfaxX41xXbaxX9xX19xX24xX9xX23x5322xXbxX9xX2cx4973xX41xX9xX41xXfaxX41xX9xX4bxX54xX55xX41xX43xX9xX4bxXb8xX24xX9xX3exX54xX5bxX41xX43xX9xX19xX60xX26xX9xX63xX64xX9xX63xX67xXbaxX9xX23xX3cxX9xX3exX35xX40xX41xX9xX43xX35xX45xXbxX9xX41xX43xXafxX9xXaexX90x51f8xX41xX43xX9xX18xX24xX123xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX8exX43xX18xX26xX9xXdxX45xX33xX9xXbx63c9xX2cxXbaxX9xX18xX41xXaxX9xX213xX123xX9xX3exX54x3c6bxX2cxX9xX2fxX28bxX9xX2cxX38bxX90xX9xXbxX6axX35xX9xX2cxXax3ef1xXbaxX9xX2fxX18xX90xX9xX3exX2d6xX9xX3exX54xX18xX9xXbxX55xX35xX9xX3bxX40xX41xXaxX9xX4bxX35xX40xX41xX9xX26dxX18xX9xX22dxXaxX24xX18xX9xX84xXb8xX9xX5xXd1xX41xXaxX9xX2cxX32cxX33xX9xX2cxX38bxX90xX123xX9xX5xX90xX26xX9xX41xXaxX35xXfaxX41xXbaxX9xX41xX6axX41xX9xX41xXaxX60xX41xX9xX3exXafxX9xXbxX49xX9xX4bxX24xX41xX43xX9xX2fxX18xX90xX9xX3exX2d6xX123xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xc097xX90xXbxXaxX24xX63xX32xXexX5xX63xX6exX41xX9xX95xX54xX28bxX41xX43xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Trần Vương