Vợ chồng trẻ mở trang trại thua lỗ, quay sang làm bìa đất giả vay tiền ngân hàng ở Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã thu giữ 4 bìa đất giả.
da03x18557x11ff4x13de1x18c7ex19283x150e1x1052bxe133xX7x190bbx1289dx1597dx11a55x19a79xe57cxX5x11f38xXaxX3xX7xXex17f9bxX5xX10xX9xXaxXexX10x15246xXexe676xX6xX5xXdx120d2x16691x1729fxX3x133cfx17b78xX7xXexXdx13b35xX15x196d9xXax15f19x19c56x18a57xX3xX4xX1x131d0xX23xX22xX3xXex17daex11948xX3x1102fx14796xX3xXexX3axX6xX23xX22xX3xXexX3ax19b3exXdxX3xXexX1xX27xX6xX3xX5x14de8x108c0xX3x11e27xX27xX6xX15xX3xX7xX6xX23xX22xX3xX5x11cb6xX3dxX3x197d6x171eexX6xX3x17169x10425xXexX3xX22xXdx16c77xX3x15e14xX6xX15xX3xXexXdx196aaxX23xX3xX23xX22x14645xX23xX3xX1xX5fxX23xX22xX3xX3exX3x12bccxX5fxX3xXcx1756cxX23xX1xX0xe55bxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX10xX6x188d5xXaxX2fx1781axX27x18106xX3xXexX3axX63xX23xX1xX3xX66xXdxX74xX27xX3xXexX3axX6xX52xX3x10534x144c0xX3xX54xX27xX6xX23xX3xXb4x1a605x19b21xXcxX3xXb4x179f8xX23xX22xX3xX6xX23xX3xX1xX27xX15x1906axX23xX3xXb4xX6xX23xX3x14ae7x18282xX4xX3x12151xX83xX5fxX3xXcxX87xX23xX1x16460xX3xX66x1551fxX3xXexX1xX27xX3xX22xXdx15e10xX3x19baexX3xX62xX63xX6xX3xX66xX67xXexX3xX22xXdxX6cxf0a7xX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12d3ex145aexX9dxX15xXaxX2fx11165xX22xX5fxX15xX3xf8a4xX8bx129a3xX52xX3xXb4xXb5xX3xX54xX27xX6xX23xX3xXb4xXbdxXbexXcxX3xXb4xXc2xX23xX22xX3xX6xX23xX3xX1xX27xX15xXccxX23xX3xXb4xX6xX23xX3xXd3xXd4xX4xX3xX3axX6xX3xX54xX27xX15x1a290xXexX3xX66x1585cxX23xX1xX3x12a0bxX1xX3exXdxX3xXex119aaxX3xX6ex18650xX3xXa2xX23xX3xX1xX63xX23xX1xX3xX7xefdaxX52xX3xX14axX1xX3exXdxX3xXexX150xX3xX62xX146xX3xX4xX6xX23xX3xec50xX3xX66xX150xXdxX3xXexebe3xX31xX23xX22xX3xXexX3ax124a6xX23xX3xX66xX146xX6xX3xX62xX5fxX23xX3xX6exX74xX3xXexXd4xXdxX3x114c5xX7x18f6bxX3xX9dxX153xX23xX22xX3xXexX5fxXdxX3xX5xXdxXccxX27xX3xX22xXdxX6cxX3xX4x12b3fxX6xX3xX4xXb5xX3xX54xX27xX6xX23xX52xX3xXex18e3bxX3xX4xX1x1798cxX4x111f0xXf9xX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10axX9dxX15xXaxX2fxX0xXdxX3dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb4xX10xX23xXexX10xX3axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax13275xXdxX9dxXexX1xX24xX3x19edcxX2x15028xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXecxX2xfcefxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX3axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8bxX8bxXdxXf9xX62xX6xX10axX1xX6xXexXdxX23xX1xXf9xX6exX23xX8bxX23xX10xX1edxX7xX8bxX170xX205xX170xX1f4xX8bxX2xX205xX1f4xX9dxX1f6xX170xX114xXecxX1f6xX205xX116xXexXecx15d8exX114xXecxX170xX5xX205xXf9xX26xXbxX22xf025xX3axX9xXecxX205xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX4xX1xX35xX23xX22xX3xXexX3axX3bxX3xX3dxX3exX3xXexX3axX6xX23xX22xX3xXexX3axX48xXdxX3xXexX1xX27xX6xX3xX5xX51xX52xX3xX54xX27xX6xX15xX3xX7xX6xX23xX22xX3xX5xX5fxX3dxX3xX62xX63xX6xX3xX66xX67xXexX3xX22xXdxX6cxX3xX6exX6xX15xX3xXexXdxX74xX23xX3xX23xX22xX79xX23xX3xX1xX5fxX23xX22xX3xX3exX3xX83xX5fxX3xXcxX87xX23xX1xXaxX3xX1edxXdxX9dxXexX1xX9xXaxX1f4xX2xX1f6xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXecxX2xX205xXaxX3xX8bxX2fxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb4xX6xXbxXexXdxX10axX23xXaxX2fxXb4xXb5xX3xX54xX27xX6xX23xX3xXb4xXbdxXbexXcxX3xXexX150xX23xX22xX3xX66xX48xXexX3xX54xX27xX15xX142xXexX3xX66xX146xX23xX1xX3xX14axX1xX3exXdxX3xXexX150xX3xX6exX153xX3xXa2xX23xX52xX3xX14axX1xX3exXdxX3xXexX150xX3xX62xX146xX3xX4xX6xX23xX3xX6exX31xX3xX4xX1xX35xX23xX22xX3x14aeaxX1xX6xX23xX3xXb4xX6xX10axX3xX30x1a8daxX23xX3xX6exX5fxX3xX10fxX22xX27xX15x11a04xX23xX3xXcxX1xX146xX3xXd3xX5fxX23xX1xX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10axX9dxX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX10axX3xX14axX142xXexX3xX54xX27xX6cxX3xX66xXdxX74xX27xX3xXexX3axX6xX52xX3xX6exX5fxX10axX3xX4xX27xX150xXdxX3xX23xX335xX3dxX3xX170xX205xX2xX23dxX52xX3xX32bxX1xX6xX23xX3xXb4xX6xX10axX3xX30xX335xX23xX3xXd7xXbdxX10fxX3xX2x1a5b7xX23dxX23dxXdfxX3xX6exX5fxX3xX6exX31xX3xX5xX5fxX3xX10fxX22xX27xX15xX33fxX23xX3xXcxX1xX146xX3xXd3xX5fxX23xX1xX3xXd7xXbdxX10fxX3xX2xX39bxX39bxX205xXdfxX52xX3xX66xX74xX27xX3xXexX3axfda9xX3xXexX48xXdxX3xX1cxXe2xX3xXcxX3axX27xX23xX22xX3xXd3xXd4xX4xX52xX3xX1xX27xX15xXccxX23xX3xXb4xX6xX23xX3xXd3xXd4xX4xX3xX3dxX3exX3xX3axXd4xX23xX22xX3xXexX3axX6xX23xX22xX3xXexX3axX48xXdxX3xX4xX1xX335xX23xX3xX23xX27xXc2xXdxX3xX5xX31xX23xX3xXexX48xXdxX3xXexX1xXc2xX23xX3xXb4xX35xX23xX3xXbdxX10axXdxX52xX3xX1cxXe2xX3xXcxX3axX27xX23xX22xX3xXd3xXd4xX4xXf9xX3xXa0xX27xXa2xX3xXexX3axX63xX23xX1xX3xX14axXdxX23xX1xX3xX9dxX10axX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX6xX3xX5xX51xX3xX23xX17exX23xX3xX6exX31xX3xX4xX1xX35xX23xX22xX3xX30xX335xX23xX3xX66xXe2xX3xX6exX6xX15xX3xX3dxX177xX31xX23xX3xX23xX1xXdxX74xX27xX3xX23xXb5xXdxXf9xX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10axX9dxX15xXaxX2fxXcxX3axX10axX23xX22xX3xX66x11ba1xX52xX3xX6exX6xX15xX3xXexX48xXdxX3xX10fxX22xX79xX23xX3xX1xX5fxX23xX22xX3xX10fxX10fx15994xX32bxXcxX10fxXcxX3xX4xX1xXdxX3xX23xX1xXa2xX23xX1xX3xX1xX27xX15xXccxX23xX3xXb4xX6xX23xX3xXd3xXd4xX4xX3xX7xX150xX3xXexXdxX74xX23xX3xX114xX205xX205xX3xXexX3axXdxXccxX27xX3xX66xX35xX23xX22xX3xX62x18afcxX23xX22xX3xX1xX63xX23xX1xX3xXexX1xX1b8xX4xX3xX6exX6xX15xX3xXexX1xX142xX3xX4xX1xX67xXbxX3xX6exX5fxX3xX6exX6xX15xX3xX3dxX177xX31xX23xX3xXexXdxX74xX23xX3xXex12e9bxX3xX3dxXd4xXexX3xX7xX150xX3xX23xX22xX177x1721dxXdxX3xXexX1xX79xX23xX3xX54xX27xX10xX23xX3xX66x15e79xX3xX9dxX27xX15xX3xXexX3axX63xX3xX4xXc2xX23xX22xX3xX6exXdxXccxX4xX3xX14axXdxX23xX1xX3xX9dxX10axX6xX23xX1xXf9xX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10axX9dxX15xXaxX2fxXbexX142xX23xX3xX22xXdxXeaxX6xX3xX23xX335xX3dxX3xX170xX205xX2xX39bxX52xX3xX9dxX10axX3xX4xX48dxX3xX23xX1xXdxX74xX27xX3xX23xX22xX177xX513xXdxX3xX66x15844xXdxX3xX23xX31xX3xX23xX1xX177xX23xX22xX3xX6exX31xX3xX4xX1xX35xX23xX22xX3xX30xX335xX23xX3xX4xX1xX177xX6xX3xX4xX48dxX3xX14axX1xX6cxX3xX23xX335xX23xX22xX3xX4xX1xXdxX3xXexX3axX6cxX3xX23xX17exX23xX3xXd3xX5fxX23xX1xX3xX66xXe2xX3xX23xX6cxX15xX3xX7xXdxX23xX1xX3xffddxX3xX66xX146xX23xX1xX3xX5xX5fxX3dxX3xX22xXdxX6cxX3x183d4xXb4xX10fxXa0xXbdx1781bxX3xX66xX67xXexX3xXd7xX22x17085xXdxX3xX5xX5fxX3xX62xX63xX6xX3xX66xX67xXexXdfxX3xX6exffbdxXdxX3xX3dxX153xX4xX3xX66x18808xX4xX1xX3xXexX48xX10axX3xX5xX57bxX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX66xX150xXdxX3xX6exX5eexXdxX3xX23xX1xXeaxX23xX22xX3xX4xX1xX10axX3xX6exX6xX15xX3xXexX3axX177xX5eexX4xX3xX66xX48dxXf9xX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10axX9dxX15xXaxX2fxX0xXdxX3dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb4xX10xX23xXexX10xX3axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1edxXdxX9dxXexX1xX24xX3xX1f4xX2xX1f6xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXecxX2xX205xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX3axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8bxX8bxXdxXf9xX62xX6xX10axX1xX6xXexXdxX23xX1xXf9xX6exX23xX8bxX23xX10xX1edxX7xX8bxX170xX205xX170xX1f4xX8bxX2xX205xX1f4xX9dxX1f6xX170xX114xXecxX1f4xX114xX2xXexX39bxXecxX114xX39bxX2xX5xX205xXf9xX26xXbxX22xX247xX3axX9xX114xX170xX39bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX4xX1xX35xX23xX22xX3xXexX3axX3bxX3xX3dxX3exX3xXexX3axX6xX23xX22xX3xXexX3axX48xXdxX3xXexX1xX27xX6xX3xX5xX51xX52xX3xX54xX27xX6xX15xX3xX7xX6xX23xX22xX3xX5xX5fxX3dxX3xX62xX63xX6xX3xX66xX67xXexX3xX22xXdxX6cxX3xX6exX6xX15xX3xXexXdxX74xX23xX3xX23xX22xX79xX23xX3xX1xX5fxX23xX22xX3xX3exX3xX83xX5fxX3xXcxX87xX23xX1xXaxX3xX1edxXdxX9dxXexX1xX9xXaxX1f4xX2xX1f6xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXecxX2xX205xXaxX3xX8bxX2fxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb4xX6xXbxXexXdxX10axX23xXaxX2fxX114xX3xX62xX63xX6xX3xX66xX67xXexX3xX3dxX5fxX3xXb4xXb5xX3xX54xX27xX6xX23xX3xXb4xXbdxXbexXcxX3xXb4xXc2xX23xX22xX3xX6xX23xX3xX1xX27xX15xXccxX23xX3xXb4xX6xX23xX3xXd3xXd4xX4xX3xXexX1xX27xX3xX22xXdxXeaxX3xX5xX5fxX3xX22xXdxX6cxXf9xX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10axX9dxX15xXaxX2fxXcxX507xX3xX14axX1xX10axX6cxX23xX22xX3xX4xX27xX150xXdxX3xXexX1xXa2xX23xX22xX3xX2xX205xX8bxX170xX205xX2xX39bxX3xX66xX142xX23xX3xXexX1xXa2xX23xX22xX3xX2xX2xX8bxX170xX205xX2xX39bxX52xX3xXexX1xXc2xX23xX22xX3xX54xX27xX6xX3xXexXdxX23xX3xX23xX1x144ffxX23xX3xX54xX27xX6cxX23xX22xX3xX4xXa2xX10axX3xX6exX74xX3xX6exXdxXccxX4xX3xX5xX5fxX3dxX3xX22xXdxX67xX15xX3xXexX513xX3xXexX3axX17exX23xX3xX66xXdxXccxX23xX3xXexX1xX10axX48xXdxX3xX4xX1a7xX6xX3xX4xX1xX35xX23xX22xX52xX3xX10fxX22xX27xX15xX33fxX23xX3xXcxX1xX146xX3xXd3xX5fxX23xX1xX3xX66xXe2xX3xX4xX1xX1a7xX3xX66xXd4xX23xX22xX3xX5xXdxX17exX23xX3xX1xXccxX3xX6exX5eexXdxX3xX3dxXd4xXexX3xX23xX22xX177xX513xXdxX3xX14axX1xXc2xX23xX22xX3xX54xX27xX10xX23xX3xX62xXdxX142xXexX3xX66xe480xXexX3xX5xX5fxX3dxX3xX1f6xX3xX62xX63xX6xX3xX66xX67xXexX3xX6exX5eexXdxX3xX22xXdxXa2xX3xX3dxX51xXdxX3xX4xXa2xXdxX3xX9dxX6xX10axX3xX66xXd4xX23xX22xX3xXexX507xX3xX2xX52xX1f6xX3xXexX3axXdxXccxX27xX3xX66xX35xX23xX22xX3xX66xX142xX23xX3xX1f6xX3xXexX3axXdxXccxX27xX3xX66xX35xX23xX22xXf9xX3xXd3xX5fxX23xX1xX3xX22xX192xXdxX3xXexX1xXc2xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX6exX74xX3xX62xX63xX6xX3xX66xX67xXexX3xX4xX1xX10axX3xX23xX22xX177xX513xXdxX3xX66xX5fxX23xX3xXc2xX23xX22xX3xXexX507xX3x1394fxX6xX5xX10axX3xX4xX48dxX3xXexX5fxXdxX3xX14axX1xX10axX6cxX23xX3xX190xX32bxX1xX6xX23xXb4xX6xX10axX30xX6xX23xX1baxXf9xX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10axX9dxX15xXaxX2fxX1f6xX3xX62xX63xX6xX3xX66xX67xXexX3xX3dxX5fxX3xXd3xX5fxX23xX1xX3xX66xX860xXexX3xX5xX5fxX3dxX3xX22xX35xX3dxX24xX3xX114xX3xX62xX63xX6xX3xX66xX67xXexX3xX66xX335xX23xX22xX3xX14axX5c2xX3xXexX17exX23xX3xX23xX22xX177xX513xXdxX3xX7xX192xX3xX9dxX153xX23xX22xX3xX32bxX1xX6xX23xX3xXb4xX6xX10axX3xX30xX335xX23xX3xX6exX5fxX3xX10fxX22xX27xX15xX33fxX23xX3xXcxX1xX146xX3xXd3xX5fxX23xX1xX52xX3xXexX3axX10axX23xX22xX3xX66xX48dxX3xX170xX3xXexX1xX192xX6xX3xX66xX67xXexX3xX4xX48dxX3xX66xX146xX6xX3xX4xX1xf9d9xX3xXexX48xXdxX3xXexX1b4xX3xX9dxX79xX23xX3xXbxX1xX150xX3xXcxf9f1xX23xX22xX3xXd3xXdxX17exX23xX52xX3xXexX1xX146xX3xXexX3axX67xX23xX3xXbexX35xX23xX22xX3xXd3xXd4xX4xX3xX6exX5fxX3xX2xX3xX62xX63xX6xX3xX66xX67xXexX3xX4xX48dxX3xX66xX146xX6xX3xX4xX1xX996xX3xXexX48xXdxX3xXexX1xXc2xX23xX3xXb4xX35xX23xX3xXbdxX10axXdxX52xX3xX1cxXe2xX3xXcxX3axX27xX23xX22xX3xXd3xXd4xX4xX2dxX3xX2xX3xX62xX63xX6xX3xX66xX67xXexX3xX66xX335xX23xX22xX3xX14axX5c2xX3xXexX17exX23xX3xX23xX22xX177xX513xXdxX3xX7xX192xX3xX9dxX153xX23xX22xX3xX32bxX1xX6xX23xX3xXcxX3axX5dexX23xX22xX3xXbexX63xX23xX1xX3xX6exX5fxX3xXbexX860xX23xX22xX3xXcxX1xX146xX3xX10fxX22xX1xX87xX6xX3xXd7xXexX3axX3caxX3xXexX48xXdxX3xXexX1b4xX3xX9dxX79xX23xX3xXbxX1xX150xX3xXcxX9a8xX23xX22xX3xXd3xXdxX17exX23xX52xX3xXexX1xX146xX3xXexX3axX67xX23xX3xXbexX35xX23xX22xX3xXd3xXd4xX4xXdfxX52xX3xXexX1xX192xX6xX3xX66xX67xXexX3xX4xX48dxX3xX66xX146xX6xX3xX4xX1xX996xX3xXexX48xXdxX3xXexX1b4xX3xX9dxX79xX23xX3xXbxX1xX150xX3xXcxX9a8xX23xX22xX3xXd3xXdxX17exX23xX52xX3xXexX1xX146xX3xXexX3axX67xX23xX3xXbexX35xX23xX22xX3xXd3xXd4xX4xX2dxX3xX2xX3xX62xX63xX6xX3xX66xX67xXexX3xX22xXdxX6cxX3xX1xXdxXccxX23xX3xX4xX1xX177xX6xX3xX1cxXa2xX4xX3xX66xX146xX23xX1xX3xX66xX177xX31xX4xXf9xX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10axX9dxX15xXaxX2fxXd3xX5fxX23xX1xX3xX66xXe2xX3xX170xX3xX5x16dd8xX23xX3xX7xX192xX3xX9dxX153xX23xX22xX3xX62xX63xX6xX3xX66xX67xXexX3xX22xXdxX6cxX3xX66xXe2xX3xX5xX5fxX3dxX3xXexX3axX17exX23xX3xX6exX5fxX10axX3xX3dxX153xX4xX3xX66xX5f6xX4xX1xX3xX6exX6xX15xX3xXexX1xX142xX3xX4xX1xX67xXbxX3xXexX48xXdxX3xX4xXa2xX4xX3xX23xX22xX79xX23xX3xX1xX5fxX23xX22xX3xXexX3axX17exX23xX3xX66xX146xX6xX3xX62xX5fxX23xX3xX6exX5eexXdxX3xX7xX150xX3xXexXdxX74xX23xX3xX1xX5fxX23xX22xX3xXexX3axX335xX3dxX3xXexX3axXdxXccxX27xX3xX66xX35xX23xX22xXf9xX3xXbdxX150xX3xXexXdxX74xX23xX3xX23xX5fxX15xX3xX6exX31xX3xX4xX1xX35xX23xX22xX3xX30xX335xX23xX3xX9dxX9a8xX23xX22xX3xX66xX521xX3xXexX3axX6cxX3xX4xXa2xX4xX3xX14axX1xX10axX6cxX23xX3xX23xX31xX3xXexX3axX177xX5eexX4xX3xX66xX48dxX52xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX17exX27xX3xX4xXa2xX3xX23xX1xX79xX23xX3xX6exX5fxX3xX14axXdxX23xX1xX3xX9dxX10axX6xX23xX1xX3xXexX3axX6xX23xX22xX3xXexX3axX48xXdxXf9xX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10axX9dxX15xXaxX2fxXa0xX27xXa2xX3xXexX3axX63xX23xX1xX3xX66xXdxX74xX27xX3xXexX3axX6xX52xX3xXb4xXb5xX3xX54xX27xX6xX23xX3xXb4xXbdxXbexXcxX3xXb4xXc2xX23xX22xX3xX6xX23xX3xX1xX27xX15xXccxX23xX3xXb4xX6xX23xX3xXd3xXd4xX4xX3xX66xXe2xX3xXexX1xX27xX3xX22xXdxXeaxX3xXecxX3xX62xX63xX6xX3xX66xX67xXexX3xX22xXdxX6cxX52xX3xXexX3axX10axX23xX22xX3xX66xX48dxX3xX4xX48dxX3xX2xX3xX62xX6cxX23xX3xXbxX1xXc2xX3xXexXc2xX3xX62xX63xX6xX3xX66xX67xXexX3xX22xXdxX6cxXf9xX3xX109xX63xX6xX3xX66xX67xXexX3xX22xXdxX6cxX3xX4xX57bxX23xX3xX5xX48xXdxX3xX1xXdxXccxX23xX3xX4xX1xX177xX6xX3xXexX1xX27xX3xX22xXdxXeaxX3xX66xX177xX31xX4xXf9xX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10axX9dxX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX10axX3xX14axX142xXexX3xX5xX27xe979xX23xX3xX22xXdxXa2xX3dxX3xX66xX146xX23xX1xX3xX4xX1a7xX6xX3xX32bxX1xX57bxX23xX22xX3x17ab9x16723xX3xXexX1xX27xXcb7xXexX3xX1xX63xX23xX1xX3xX7xX15exX3xX1exX3xXb4xXc2xX23xX22xX3xX6xX23xX3xXexX996xX23xX1xX3xX83xX5fxX3xXcxX87xX23xX1xX52xX3xX7xX150xX3xX62xX63xX6xX3xX66xX67xXexX3xX3dxX5fxX3xXb4xXb5xX3xX54xX27xX6xX23xX3xXb4xXbdxXbexXcxX3xXb4xXc2xX23xX22xX3xX6xX23xX3xX1xX27xX15xXccxX23xX3xXb4xX6xX23xX3xXd3xXd4xX4xX3xXexX1xX27xX3xX22xXdxXeaxX3xXexX3axX17exX23xX3xX5xX5fxX3xX22xXdxX6cxXf9xX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10axX9dxX15xXaxX2fxXb4xXb5xX3xX54xX27xX6xX23xX3xXb4xXbdxXbexXcxX3xXb4xXc2xX23xX22xX3xX6xX23xX3xX1xX27xX15xXccxX23xX3xXb4xX6xX23xX3xXd3xXd4xX4xX3xX66xX6xX23xX22xX3xXexXdxX142xXbxX3xXexX153xX4xX3xX66xXdxX74xX27xX3xXexX3axX6xX52xX3xX4xX1a7xX23xX22xX3xX4xX150xX3xX1xX35xX3xX7xXb5xX52xX3xX5xX5fxX3dxX3xX3axe157xX3xX1xX5fxX23xX1xX3xX6exXdxX3xXbxX1xX48xX3dxX3xXexXd4xXdxX3xX4xX1a7xX6xX3xX6exX31xX3xX4xX1xX35xX23xX22xX3xX32bxX1xX6xX23xX3xXb4xX6xX10axX3xX30xX335xX23xX3xX6exX5fxX3xX10fxX22xX27xX15xX33fxX23xX3xXcxX1xX146xX3xXd3xX5fxX23xX1xX3xXexX1xX10xX10axX3xX54xX27xX15xX3xX66xX146xX23xX1xX3xX4xX1a7xX6xX3xXbxX1xXa2xXbxX3xX5xX27xXcb7xXexXf9xX0xX8bxXbxX2fxX0xX9dxXdxX6exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX9dxX3axX10xX5xX6xXexX10xX9dxXaxX2fxX0xX7xXexX3axX10axX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX17exX23xX3xX54xX27xX6xX23xX24xX0xX8bxX7xXexX3axX10axX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX3dxX62xX1exX6xX23xX9dxX1exX7xX6xXbxX10axXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd3xX507xX6xX3xX190xX4xX1xX48xX15xX1baxX3xX1cxX27xX67xXexX3xX14axX1x173a4xX27xX3xX5xX6xX10axX3xX66xXd4xX23xX22xX3xX54xX27xX6xX3xX10fxX10xX1edxX3x11324xX10xX6xX5xX6xX23xX9dxX52xX3xX23xXeaxX3xX23dx143eexX3xX3exX3xX83xX5fxX3xXcxX87xX23xX1xX3xX5xX87xX23xX1xX3xXa2xX23xX3xX2xX1f6xX3xX23xX335xX3dxX3xXexX9a8xXaxX3xX1xX3axX10xX2bxX9xXaxX8bxXbxX1xX6xXbxX1exX5xX27xX6xXexX1exX9dxX10axXdxX1exX7xX10axX23xX22xX8bxX5xX27xX6xX1exX4xX1xX6xX15xX1exX1cxX27xX6xXexX1exX14axX1xX6xX27xX1exX5xX6xX10axX1exX9dxX10axX23xX22xX1exX54xX27xX6xX1exX23xX10xX1edxX1exX8e1xX10xX6xX5xX6xX23xX9dxX1exX23xX27xX1exX23dxX1cxX1exX10axX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX5xXdxX23xX1xX1exX6xX23xX1exX2xX1f6xX1exX23xX6xX3dxX1exXexX27xX8bxX2xX39bxXecxX114xX170xX205xXf9xX1xXexX3dxXaxX2fxX0xXdxX3dxX22xX3xX7xX3axX4xX9xXaxX8bxX3dxX10xX9dxXdxX6xX8bxX2xX170xX205xX8bxX23xX10xX1edxX7xX8bxX170xX205xX170xX1f6xX8bxX2xX114xX2xX9dxXecxX2xX205xXecxX2xX170xXecxXexX23dxX170xX1f6xX205xX116xX5xX205xXf9xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX4xX1xX35xX23xX22xX3xXexX3axX3bxX3xX3dxX3exX3xXexX3axX6xX23xX22xX3xXexX3axX48xXdxX3xXexX1xX27xX6xX3xX5xX51xX52xX3xX54xX27xX6xX15xX3xX7xX6xX23xX22xX3xX5xX5fxX3dxX3xX62xX63xX6xX3xX66xX67xXexX3xX22xXdxX6cxX3xX6exX6xX15xX3xXexXdxX74xX23xX3xX23xX22xX79xX23xX3xX1xX5fxX23xX22xX3xX3exX3xX83xX5fxX3xXcxX87xX23xX1xXaxX3xX8bxX2fxX0xX8bxX6xX2fxX0xX9dxXdxX6exX2fxX0xX7xXexX3axX10axX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd3xX507xX6xX3xX190xX4xX1xX48xX15xX1baxX3xX1cxX27xX67xXexX3xX14axX1xXe76xX27xX3xX5xX6xX10axX3xX66xXd4xX23xX22xX3xX54xX27xX6xX3xX10fxX10xX1edxX3xXe8axX10xX6xX5xX6xX23xX9dxX52xX3xX23xXeaxX3xX23dxXe97xX3xX3exX3xX83xX5fxX3xXcxX87xX23xX1xX3xX5xX87xX23xX1xX3xXa2xX23xX3xX2xX1f6xX3xX23xX335xX3dxX3xXexX9a8xXaxX3xX1xX3axX10xX2bxX9xXaxX8bxXbxX1xX6xXbxX1exX5xX27xX6xXexX1exX9dxX10axXdxX1exX7xX10axX23xX22xX8bxX5xX27xX6xX1exX4xX1xX6xX15xX1exX1cxX27xX6xXexX1exX14axX1xX6xX27xX1exX5xX6xX10axX1exX9dxX10axX23xX22xX1exX54xX27xX6xX1exX23xX10xX1edxX1exX8e1xX10xX6xX5xX6xX23xX9dxX1exX23xX27xX1exX23dxX1cxX1exX10axX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX5xXdxX23xX1xX1exX6xX23xX1exX2xX1f6xX1exX23xX6xX3dxX1exXexX27xX8bxX2xX39bxXecxX114xX170xX205xXf9xX1xXexX3dxXaxX2fxXd3xX507xX6xX3xX190xX4xX1xX48xX15xX1baxX3xX1cxX27xX67xXexX3xX14axX1xXe76xX27xX3xX5xX6xX10axX3xX66xXd4xX23xX22xX3xX54xX27xX6xX3xX10fxX10xX1edxX3xXe8axX10xX6xX5xX6xX23xX9dxX52xX3xX23xXeaxX3xX23dxXe97xX3xX3exX3xX83xX5fxX3xXcxX87xX23xX1xX3xX5xX87xX23xX1xX3xXa2xX23xX3xX2xX1f6xX3xX23xX335xX3dxX3xXexX9a8xX0xX8bxX6xX2fxX0xX8bxX7xXexX3axX10axX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX9dxXaxX2fxX30xX5eexXdxX3xXexX1xX1a7xX3xX66xX10axX48xX23xX3xX5xX507xX6xX3xX1cxX27xX67xXexX3xX14axX1xXe76xX27xX3xX5xX6xX10axX3xX66xXd4xX23xX22xX3xX54xX27xX6xX3xX10fxX10xX1edxX3xXe8axX10xX6xX5xX6xX23xX9dxX52xX3xXcxX3axXafcxX23xX3xXcxX1xX146xX3xX83xX10axX6xX3xXd7xXbdxX10fxX3xX2xX39bxX23dxX205xX52xX3xXexX3axX3caxX3xX1xX27xX15xXccxX23xX3xXd3xXd4xX4xX3xX83xX5fxX52xX3xX83xX5fxX3xXcxX87xX23xX1xXdfxX3xX66xXe2xX3xX14axX1xXdxX142xX23xX3xXecxX3xX23xX48xX23xX3xX23xX1xX79xX23xX3xX7xXcb7xXbxX3xX62x19328xX15xX3xX6exX5eexXdxX3xXexX1b4xX23xX22xX3xX7xX150xX3xXexXdxX74xX23xX3xX1xXb5xX23xX3xX2xX52xX23dxX3xXex1a59axX3xX66xX35xX23xX22xXf9xX0xX8bxXbxX2fxX0xX8bxX9dxXdxX6exX2fxX0xX8bxX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX114xX3xX54xX27xX5c2xX3xX62xX5fxX3xX62xX146xX3xX5xX507xX6xX3xXexX63xX23xX1xX52xX3xX3dxX67xXexX3xX170xX205xX3xXexX11b0xX3xX66xX35xX23xX22xXaxX3xX1xX3axX10xX2bxX9xXaxX8bxX6xX23xX1exX23xXdxX23xX1xX1exXexX3axX6xXexX1exXexX27xX8bxX2xX114xX1exX54xX27xX15xX1exX62xX6xX1exX62xXdxX1exX5xX27xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX3dxX6xXexX1exX170xX205xX1exXexX15xX1exX9dxX10axX23xX22xX8bxX2xX39bxX114xX116xXecxX2xXf9xX1xXexX3dxXaxX2fxX0xXdxX3dxX22xX3xX7xX3axX4xX9xXaxX8bxX3dxX10xX9dxXdxX6xX8bxX2xX170xX205xX8bxX23xX10xX1edxX7xX8bxX170xX205xX170xX114xX8bxX2xX205xX1f6xX9dxX205xX2xX1f6xX2xX114xXecxX2xXexXecxX2xX1f6xX2xX5xX205xX1exX1xX6xX23xX22xX1exX1f4xXecxX205xX116xX1exX2xX1f6xX39bxX170xX2xX2xX114xX23dxX114xX23dxXf9xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX4xX1xX35xX23xX22xX3xXexX3axX3bxX3xX3dxX3exX3xXexX3axX6xX23xX22xX3xXexX3axX48xXdxX3xXexX1xX27xX6xX3xX5xX51xX52xX3xX54xX27xX6xX15xX3xX7xX6xX23xX22xX3xX5xX5fxX3dxX3xX62xX63xX6xX3xX66xX67xXexX3xX22xXdxX6cxX3xX6exX6xX15xX3xXexXdxX74xX23xX3xX23xX22xX79xX23xX3xX1xX5fxX23xX22xX3xX3exX3xX83xX5fxX3xXcxX87xX23xX1xXaxX3xX8bxX2fxX0xX8bxX6xX2fxX0xX9dxXdxX6exX2fxX0xX7xXexX3axX10axX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX114xX3xX54xX27xX5c2xX3xX62xX5fxX3xX62xX146xX3xX5xX507xX6xX3xXexX63xX23xX1xX52xX3xX3dxX67xXexX3xX170xX205xX3xXexX11b0xX3xX66xX35xX23xX22xXaxX3xX1xX3axX10xX2bxX9xXaxX8bxX6xX23xX1exX23xXdxX23xX1xX1exXexX3axX6xXexX1exXexX27xX8bxX2xX114xX1exX54xX27xX15xX1exX62xX6xX1exX62xXdxX1exX5xX27xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX3dxX6xXexX1exX170xX205xX1exXexX15xX1exX9dxX10axX23xX22xX8bxX2xX39bxX114xX116xXecxX2xXf9xX1xXexX3dxXaxX2fxX2xX114xX3xX54xX27xX5c2xX3xX62xX5fxX3xX62xX146xX3xX5xX507xX6xX3xXexX63xX23xX1xX52xX3xX3dxX67xXexX3xX170xX205xX3xXexX11b0xX3xX66xX35xX23xX22xX0xX8bxX6xX2fxX0xX8bxX7xXexX3axX10axX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX9dxXaxX2fxX32bxX1xX57bxX23xX22xX3xXb4xX6cxX23xX1xX3xX7xXa2xXexX3xX1xX63xX23xX1xX3xX7xX15exX3xXd7xXb4xXc2xX23xX22xX3xX6xX23xX3xX10fxX22xX1xXccxX3x18c00xX23xXdfxX3xX4xX1xX10axX3xX62xXdxX142xXexX3xXexX3axX10axX23xX22xX3xX66xX177xX513xX23xX22xX3xX9dxX79xX15xX3xX5xX507xX6xX3xX66xX6cxX10axX3xX6exX507xX6xX3xXbxX1xXa2xXexX3xX1xXdxXccxX23xX3xX66xXafcxX27xX3xXexX1xXa2xX23xX22xX3xX1f4xX3xX66xXe2xX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1xXcb7xX23xX3xX23xX48xX23xX3xX23xX1xX79xX23xX3xX62xX146xX3xX5xX507xX6xX3xX23xX1xXdxX74xX27xX3xXexXdxX74xX23xX3xX23xX1xX67xXexX3xXexX3axX10axX23xX22xX3xX2xX114xX3xX23xX22xX177xX513xXdxX3xX5xX5fxX3xX62xX5fxX3xXd3xX17exX3xXcxX1xX146xX3xX10fxX22xX79xX23xX52xX3xX1f6xX170xX3xXexX27xX1b4xXdxX52xX3xX9dxX10axX6xX23xX1xX3xX23xX1xX79xX23xX3xX3exX3xXcxX32bxX3xX83xXb4x17734xXf9xX0xX8bxXbxX2fxX0xX8bxX9dxXdxX6exX2fxX0xX8bxX5xXdxX2fxX0xX8bxX27xX5xX2fxX0xX9dxXdxX6exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3axXaxX2fxX0xX8bxX9dxXdxX6exX2fxX0xX8bxX9dxXdxX6exX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13e3xX27xXexX1xX10axX3axXaxX2fxX0xX62xX2fxXbexXf9xXcxX0xX8bxX62xX2fxX0xX8bxXbxX2f
Đ.T