Ngói nát, cột mục, đình làng 300 năm tuổi vùng di sản Hà Tĩnh “kêu cứu”!
(Baohatinh.vn) - Đình làng Trường Lưu, xã Trường Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) có niên đại hơn 300 năm và được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2008. Ngôi đình này hiện đang xuống cấp trầm trọng, cần kịp thời tu sửa.
2f9axdeb8xb723xc399x10eb5xa6e7x11422xec42x91f5xX7xabc3x5ab5x5a1cxe7fbx46dax97e9xX5x4fbdxXax8b15xb514x5e92x6e8dxXdxX3x99a5xa192xXexbb1axX3xX4x7598xXexX3x3c90x860axX4xX1bxX3x7906x447fxX18xX1xX3xX5x982exX18xX14xX3x4386x67edxX31xX3xX18x4adbxX21xX3xXexa5d2x6db8xXdxX3xf17fxa09axX18xX14xX3xfccaxXdxX3xX7x30e1xX18xX3xca01xX2cxX3xXcx96d4xX18xX1xX3xc1a1x6b87x86b9xX39xX3xX4x10d5cxX39x10aeex9466xX0xb7dexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX10xX6xX42xXaxX12x81cbxX27xX18xX1xX3xX5xX2cxX18xX14xX3xXcxd4c9x649dx118cexX18xX14xX3x558exX7dxX39xX1bxX3x112ecx4300xX3xXcxX7cxX7dxX7exX18xX14xX3xX82xX1exX4xX3x6880x891dxX6xX18xX3xX82xX1exX4xX1bxX3xX49xX2cxX3xXcxX4dxX18xX1x412exX3xX4xX15xX3xX18xXdxX53xX18xX3xX26xf254xXdxX3xX1x1108exX18xX3xX30xX31xX31xX3xX18xX35xX21xX3xX3dxX2cxX3xX26xX7dx609cxX4xX3xX4x30cexX18xX14xX3xX18xX1x11194xX18xX3xX5xX2cxX3xX42xXdxX3xXex77dbxX4xX1xX3xX5x84d3xX4xX1xX3xX7x8789xX3xX4x5c14xXbxX3xXex5812xX18xX1xX3xX18xX35xX21xX3x116e5xX31xX31x105eax9db1xX3xX13xX14xXc9xXdxX3xX26xX27xX18xX1xX3xX18xX2cxa3e5xX3xX1xXdxe774xX18xX3xX26xX6xX18xX14xX3xX87xX39x9d7fxX18xX14xX3xX4xXe6xXbxX3xXexX7cx3f95xX21xX3xXexX7cx8df5xX18xX14xX1bxX3xX4xX11cxX18xX3xX52xXdexXbxX3xXexX1xX7exXdxX3xXexX39xX3xX7xXe3xX6xXf6xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX10xX18xXexX10xX7cxXaxX3xX7xXexX104xX5xX10xX9xXaxXexX10xX87xXex54d6xX6xX5xXdxX14xX18x6017xX3xX4xX10xX18xXexX10xX7cx3575xXaxX12xX0xXdxX21xX14xX3xX7xXexX104xX5xX10xX9xXaxcb53xXdxX42xXexX1xX162xX3xd4f9xX2x6b16xXbxX87xX16axX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX162xX3xda43xX2xX31xXbxX87xX16axXaxX3xX7xX7cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX162xX5cxX5cxXdxXf6x5b3fxX6x700dxX1xX6xXexXdxX18xX1xXf6xX3dxX18xX5cxX18xX10xX179xX7xX5cxX2x10d4axX18fxd3b6xX5cxX180xX1b8xX42xX2xX2xX31xX182xX30xX31xX182xXexX1baxX31xX1baxX31xX18fxX5xX31xXf6x6367xXbxX14xa261xX7cxX9xX1baxX180xX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX19xXexX1bxX3xX4xX1exXexX3xX21xX22xX4xX1bxX3xX26xX27xX18xX1xX3xX5xX2cxX18xX14xX3xX30xX31xX31xX3xX18xX35xX21xX3xXexX39xX3axXdxX3xX3dxX3exX18xX14xX3xX42xXdxX3xX7xX46xX18xX3xX49xX2cxX3xXcxX4dxX18xX1xX3xX51xX52xX53xX39xX3xX4xX57xX39xX59xX5axXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX6xXbxXexXdxX1a7xX18xXaxX3xX7xXexX104xX5xX10xX9xXaxXexX10xX87xXexX15cxX6xX5xXdxX14xX18xX162xX3xX4xX10xX18xXexX10xX7cxX16axXaxX12xX71xX27xX18xX1xX3xX5xX2cxX18xX14xX3xXcxX7cxX7dxX7exX18xX14xX3xX82xX7dxX39xX3xX26xX7dxXc5xX4xX3xX4xXc9xX18xX14xX3xX18xX1xXcfxX18xX3xX5xX2cxX3xX42xXdxX3xXexXd9xX4xX1xX3xX5xXdexX4xX1xX3xX7xXe3xX3xX4xXe6xXbxX3xXexXeaxX18xX1xX3xX18xX35xX21xX3xXf2xX31xX31xXf5xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc7dexX1a7xX42xX104xXaxX12xcd02xX18xX14xX3xX13xX14xX39xX104xe7d2xX18xX3xX49xX39xX104xX3xX82x8c80xX3xX15cxX3xbbcdxX1xX15xX3xX96xX1xc213xX3xXexXdexX4xX1xX3xX49xX1exXdxX3xX26x3f71xX18xX14xX3xX14xXdxX6xX3xXexX1exX4xX3xX42xf63exX18xX14xX3xX1xX121xX3xX13xX14xX39xX104xX2c4xX18xX3xX49xX39xX104xX1bxX3xX4xc4c9xX18xX14xX3xX5xX2cxX3xX18xX14xX7dxX7exXdxX3x10201xX39xX46xX18xX3xX5xXd9xX3xXexX1a7xX2cxX18xX3xX1a5xX1exX3xX42xXdxX3xXexXd9xX4xX1xX3xX5xXdexX4xX1xX3xX7xXe3xX3xX5xX2cxX18xX14xX3xXcxX7cxX7dxX7exX18xX14xX3xX82xX7dxX39xX3xX4xX1xX1a7xX3xX1a5xXdx8e39xXexX162xX3xX51xX71xX27xX18xX1xX3xX26xX7dxXc5xX4xX3xX87x991axX104xX3xX42x9fa3xX18xX14xX3xX3dxX2cxX1a7xX3xX4xX39xX112xXdxX3xXexX1xX346xX3xX52x1125fxX3x11574xf5b4xf874xX370xX1bxX3xX5xX2cxX3xX18xXb5xXdxX3xX26x5defxX3xXexX1xX7exX3xX30xX3xX3dxXdexX3xXexX1xXdxX53xX18xX3xXexX1xX11cxX18xX3xX3dxX2cxX3xX2xX3xX3dxXdexX3xX18xX1xX356xX18xX3xXexX1xX11cxX18xX3xXexX1xX10xX1a7xX3xX310xX39xX6xX18xX3xX18xXdxX108xX21xX3xXexX356xX21xX3xX5xXdxX18xX1xX3xX4xX2d6xX6xX3xX42xX356xX18xX3xX5xX2cxX18xX14xX59xXf6xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b6xX1a7xX42xX104xX3xXbxX96xX10xX18xXexX10xX7cxXaxX12xX0xXdxX21xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX10xX18xXexX10xX7cxXaxX3xX7xXexX104xX5xX10xX9xXaxX179xXdxX42xXexX1xX162xX3xX180xX2xX18fxXbxX87xX16axX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX162xX3xX18fxX2xX31xXbxX87xX16axXaxX3xX7xX7cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX162xX5cxX5cxXdxXf6xX1a5xX6xX1a7xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf6xX3dxX18xX5cxX18xX10xX179xX7xX5cxX2xX1b8xX18fxX1baxX5cxX180xX1b8xX42xX2xX2xX31xX182xX18fxX182xXf5xXexX1baxX18fxX31xX1baxX182xX5xX31xXf6xX1cfxXbxX14xX1d2xX7cxX9xXf5xX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX19xXexX1bxX3xX4xX1exXexX3xX21xX22xX4xX1bxX3xX26xX27xX18xX1xX3xX5xX2cxX18xX14xX3xX30xX31xX31xX3xX18xX35xX21xX3xXexX39xX3axXdxX3xX3dxX3exX18xX14xX3xX42xXdxX3xX7xX46xX18xX3xX49xX2cxX3xXcxX4dxX18xX1xX3xX51xX52xX53xX39xX3xX4xX57xX39xX59xX5axXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX6xXbxXexXdxX1a7xX18xXaxX12xX82xfa52xXbxX3xX18xX14xX15xXdxX3xX5xXc5xXbxX3xX26xX88xX3xX3dx3569xX1bxX3xX18xX1x42a1xX18xX14xX3xX5xfb89xX4xX3xX21xX7dxX6xX3xXexX1a7xX1bxX3xX18xX7dxX4cexX4xX3xX42xX1exXexX3xXexX7cxX53xX18xX3xX18xX15xX4xX3xX26xX27xX18xX1xX3xX87xX39xX112xX18xX14xX3xX18xd289xX18xX3xX5xX53xX18xX1xX3xX5xX19xX18xX14xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b6xX1a7xX42xX104xX3xXbxX96xX10xX18xXexX10xX7cxXaxX3xX7xXexX104xX5xX10xX9xXaxXexX10xX87xXexX15cxX6xX5xXdxX14xX18xX162xX3xX1cfxX39xX7xXexXdx7428xX104xX16axXaxX12xX71xX27xX18xX1xX3xX14xX2e2xX21xX3xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX11cxX18xX3xX4xX1xXd9xX18xX1xX3xX5xX2cxX3xXexX1xX7dxXc5xX18xX14xX3xX26xXdxX108xX18xX3xX95xX18xXb5xXdxX3xXexX1xX7exX3xX4xX19xX4xX3xX3dxXdexX3xXexX1xX11cxX18xXa6xX3xX3dxX2cxX3xX1xXb1xX3xX26xXdxX108xX18xX3xX95xX18xXb5xXdxX3xX18xX14xX7dxX7exXdxX3xX42xX356xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX1a7xXb1xXexX3xX3dxX35xX18xX3xX1xX15xX6xX3xXexX356xX21xX3xX5xXdxX18xX1xXa6xXf6xX3xX13xXb5xXdxX3xX26xX356xX104xX1bxX3xX3dxX2cxX1a7xX3xX18xX14xX2cxX104xX3xX2xXf2xX5cxX180xX3xX95xX356xX21xX3xX5xXdexX4xX1xXa6xX3xX1x8a80xX18xX14xX3xX18xX35xX21xX1bxX3xX18xX14xX7dxX7exXdxX3xX42xX356xX18xX3xXexX3axX3xX4xX1xX57xX4xX3xX5xX2c4xX3xX52xa7fcxX3xXbxX1xX22xX4xX3xX26xX37cxX3xX4xX11cxX39xX3xX4xX1xX1a7xX3xX310xX39xX112xX4xX3xXexX1xX19xXdxX3xX42xX356xX18xX3xX6xX18xX1bxX3xX42xX356xX18xX3xX5xX2cxX18xX14xX3xX26xX7dxXc5xX4xX3xXe6xX21xX3xX18xX1a7xX3xX7xX39xX18xX14xX3xXexX4e8xX4xXf6xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b6xX1a7xX42xX104xXaxX12xXcxX1a7xX2cxX18xX3xX1a5xX1exX3xX52xXdxX346xX18xX3xXexX7cxX4e8xX4xX3xX4xX2d6xX6xX3xX26xX27xX18xX1xX3xX26xX7dxXc5xX4xX3xX87xX356xX104xX3xX42xX35axX18xX14xX1bxX3xXexX1xXdxX346xXexX3xX52xX346xX3xXexX1xX10xX1a7xX3xXbxX1xX1a7xX18xX14xX3xX4xX19xX4xX1xX3xXexX1xX7exXdxX3xX49xXcfxX39xX3xX82xX53xXf6xX3xX82xX1a7xXb1xXdxX3xX14x3011xX3xX42xX3exX18xX14xX3xX26xX37cxX3xX42xX35axX18xX14xX3xX26xX27xX18xX1xX3xX26xX511xX39xX3xX1a5xX5edxX18xX14xX3xX14xX6b8xX3xX21xXd9xXexX3xX3dxX2cxX3xX26xX7dxXc5xX4xX3xX4xX1xXb1xX21xX3xXexX7cxX3axX3xX7cxX2e2xX18xX14xX3xXbxX1xX7dxXc5xX18xX14xX3xX4xX3exX18xX14xX3xX4xX19xX4xX3xX1xX1a7xX6xX3xX3dxX35xX18xX3xXexXdxX18xX1xX3xX87xX46xX1a7xX3xX52xX1xX19xX4xXf6xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b6xX1a7xX42xX104xX3xXbxX96xX10xX18xXexX10xX7cxXaxX12xX0xXdxX21xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX10xX18xXexX10xX7cxXaxX3xX7xXexX104xX5xX10xX9xXaxX179xXdxX42xXexX1xX162xX3xX180xX2xX18fxXbxX87xX16axX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX162xX3xX18fxX2xX31xXbxX87xX16axXaxX3xX7xX7cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX162xX5cxX5cxXdxXf6xX1a5xX6xX1a7xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf6xX3dxX18xX5cxX18xX10xX179xX7xX5cxX2xX1b8xX18fxX1baxX5cxX180xX1b8xX42xX2xX2xX31xX182xX1baxX30xX2xXexX180xX180xX1b8xXf2xX31xX5xX31xXf6xX1cfxXbxX14xX1d2xX7cxX9xX2xX2xX18fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX19xXexX1bxX3xX4xX1exXexX3xX21xX22xX4xX1bxX3xX26xX27xX18xX1xX3xX5xX2cxX18xX14xX3xX30xX31xX31xX3xX18xX35xX21xX3xXexX39xX3axXdxX3xX3dxX3exX18xX14xX3xX42xXdxX3xX7xX46xX18xX3xX49xX2cxX3xXcxX4dxX18xX1xX3xX51xX52xX53xX39xX3xX4xX57xX39xX59xX5axXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX6xXbxXexXdxX1a7xX18xXaxX12xX13xX1xX4e3xX18xX14xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX346xXexX3xX4xX1xXb1xX21xX3xXexX7cxX3axX3xXexXdxX18xX1xX3xX87xX46xX1a7xX3xX18xX6xX104xX3xX26xX88xX3xX1a5xXdexX3xX21xX112xXdxX3xX21xX121xXexX3xX26xX22xX4xX3xX52xX1xX1a7xb44fxXexX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b6xX1a7xX42xX104xXaxX12x66c4xX6xX39xX3xX1xXb5xX18xX3xX30xX31xX31xX3xX18xX35xX21xX1bxX3xX18xX14xXc9xXdxX3xX26xX27xX18xX1xX3xX18xX14xX2cxX104xX3xX21xX1exXexX3xX87xX39xX112xX18xX14xX3xX4xXe6xXbxX3xXexX7cxX11cxX21xX3xXexX7cxX121xX18xX14xXf6xX3xX13xX1xX4e3xX18xX14xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX346xXexX3xX4xX1xXb1xX21xX3xXexX7cxX3axX3xXexXdxX18xX1xX3xX87xX46xX1a7xX3xX18xX6xX104xX3xX26xX88xX3xX1a5xXdexX3xX21xX112xXdxX3xX21xX121xXexX3xX26xX22xX4xX3xX52xX1xX1a7xX855xXexX1bxX3xX5xX4cexXbxX3xX18xX14xX15xXdxX3xX5xXc5xXbxX3xX26xX88xX3xX3dxX4dexX1bxX3xX21xX19xXdxX3xX26xX27xX18xX1xX3xX1a5xXdexX3xX7xX22xXexX3xX87xX39xX112xX18xX14xX1bxX3xX18xX1xXdxX511xX39xX3xX4xX1exXexX3xX26xX88xX3xX1a5xXdexX3xX21xX22xX4xX3xX52xX1xXc9xX18xX14xX3xX4xX15xX3xX52xX1xX46xX3xX18xX35xX18xX14xX3xX4xX1xX112xX18xX14xX3xX26xX4dex35cfxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b6xX1a7xX42xX104xX3xXbxX96xX10xX18xXexX10xX7cxXaxX12xX0xXdxX21xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX10xX18xXexX10xX7cxXaxX3xX7xXexX104xX5xX10xX9xXaxX179xXdxX42xXexX1xX162xX3xX180xX2xX18fxXbxX87xX16axX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX162xX3xX18fxX2xX31xXbxX87xX16axXaxX3xX7xX7cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX162xX5cxX5cxXdxXf6xX1a5xX6xX1a7xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf6xX3dxX18xX5cxX18xX10xX179xX7xX5cxX2xX1b8xX18fxX1baxX5cxX180xX1b8xX42xX2xX2xX31xX182xX180xX31xX2xXexX1baxXf5xXf2xX30xX31xX5xX31xXf6xX1cfxXbxX14xX1d2xX7cxX9xX180xX30xX1baxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX19xXexX1bxX3xX4xX1exXexX3xX21xX22xX4xX1bxX3xX26xX27xX18xX1xX3xX5xX2cxX18xX14xX3xX30xX31xX31xX3xX18xX35xX21xX3xXexX39xX3axXdxX3xX3dxX3exX18xX14xX3xX42xXdxX3xX7xX46xX18xX3xX49xX2cxX3xXcxX4dxX18xX1xX3xX51xX52xX53xX39xX3xX4xX57xX39xX59xX5axXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX6xXbxXexXdxX1a7xX18xXaxX12xX13xX1xXdxX511xX39xX3xX4xX1exXexX3xX26xX88xX3xX1a5xXdexX3xX21xX22xX4xX1bxX3xX52xX1xXc9xX18xX14xX3xX4xX15xX3xX52xX1xX46xX3xX18xX35xX18xX14xX3xX4xX1xX112xX18xX14xX3xX26xX4dexX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b6xX1a7xX42xX104xXaxX12xXaxX13xX1xX4e3xX18xX14xX3xX5xX4e8xX4xX3xX21xX7dxX6xX3xXexX1a7xX1bxX3xX18xX7dxX4cexX4xX3xX42xX1exXexX3xXexX7cxX53xX18xX3xX18xX15xX4xX3xX26xX27xX18xX1xX3xX87xX39xX112xX18xX14xX3xX18xX511xX18xX3xX5xX53xX18xX1xX3xX5xX19xX18xX14xXf6xX3xX71xX37cxX3xX1xXb1xX18xX3xX4xX1xX346xX3xX18xX7dxX4cexX4xX3xXexX1xXe6xX21xX3xX87xX39xX112xX18xX14xX3xX14xX6b8xX1bxX3xXexXc9xXdxX3xX1a5xX39xX1exX4xX3xXbxX1xX46xXdxX3xX5xXe6xX104xX3xX5xX19xX3xX4xX1xX39xX112xXdxX1bxX3xX21xX1a7xX3xX4xX6xX39xX3xX5xX15xXexX3xX3dxX2cxX1a7xXf6xX3xX13xX1xXdxX511xX39xX3xX5xX11cxX18xX3xX4xX1xX4e8xX18xX14xX3xXexXc9xXdxX3xX3dxX2cxX1a7xX3xXexX7cxX1a7xX18xX14xX3xX42xX356xX18xX3xX87xXdxX18xX3xX18xX14xX15xXdxX3xX4xX2d6xX6xX3xX18xX14xX7dxX7exXdxX3xX42xX356xX18xX3xX26xX37cxX3xX3dxX511xX3xX5xXc5xXbxX3xX1a5xX3axX3xX7xX39xX18xX14xX3xX18xX1xX4e3xX18xX14xX3xX4xX1xX6b8xX3xX1a5xXdexX3xX3dxX4dexX3xX18xX1xX7dxX18xX14xX3xX18xX14xX7dxX7exXdxX3xX42xX356xX18xX3xX52xX1xXc9xX18xX14xX3xX26xX2e2xX18xX14xX3xX2ccxX3xX3dxX27xX3xX1xX121xX3xX4xX1xX1a7xX3xX7cxX5edxX18xX14xX3xX18xX14xX15xXdxX3xXexX1x930cxX6xX3xX26xX15xX3xX52xX1xXc9xX18xX14xX3xXbxX1xX3exX3xX1xXc5xXbxX3xX3dxX4cexXdxX3xX4xX1xX112xX18xX3xXexX356xX21xX3xX5xXdxX18xX1xX59xX1bxX3xXc9xX18xX14xX3xX13xX14xX39xX104xX2c4xX18xX3xX49xX39xX104xX3x8e5fxXb1xX18xX1xX1bxX3xX18xX14xX7dxX7exXdxX3xX1a5xX46xX1a7xX3xX3dxX108xX3xX26xX511xX18xX3xX4xX1xX1a7xX3xX1xX6xX104xXf6xX0xX5cxXbxX12xX0xX1a5xX5xX1a7xX4xX52xX310xX39xX1a7xXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX7cxXdxX4xX1xX42xX6xX18xXaxX12xX0xX42xXdxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1a7xX18xXexX10xX18xXexXaxX3xX7xXexX104xX5xX10xX9xXaxXexX10xX87xXexX15cxX6xX5xXdxX14xX18xX162xX3xX1cfxX39xX7xXexXdxX552xX104xX16axXaxX12xX0xX10xX21xX12xX49xX39xX104xX108xX18xX3xX96xX6xX18xX3xX82xX1exX4xX3xX26xX88xX3xX4xX15xX3xX52xX346xX3xX1xX1a7xXb1xX4xX1xX3xX26xX11cxX39xX3xXexX7dxX3xX26xX37cxX3xX1a5xX46xX1a7xX3xX3dxX108xX3xX42xXdxX3xXexXd9xX4xX1xX3xX26xX27xX18xX1xX3xXcxX7cxX7dxX7exX18xX14xX3xX82xX7dxX39xX3xX18xX1xX7dxX18xX14xX3xX42xX1a7xX3xX4xX1xX7dxX6xX3xX4xX15xX3xX52xXdxX18xX1xX3xXbxX1xXd9xX3xX18xX53xX18xX3xX4xX1xX7dxX6xX3xX26xX7dxXc5xX4xX3xXexX1xX35axX4xX3xX1xXdxX108xX18xXf6xX3xX13xX6xX104xX1bxX3xX1xX39xX104xX108xX18xX3xX26xX6xX18xX14xX3xX4xX1xX7exX3xf927xX2b6xX13x11062xX3xXexXeaxX18xX1xX3xX4xX15xX3xX42xX35axX3xX19xX18xX3xX310xX39xX104xX3xX1xX1a7xXb1xX4xX1xX3xX5xXb1xXdxX3xX82xX2cxX18xX14xX3xX36fxX35xX18xX3xX1xX1a7xX19xX3xXcxX7cxX7dxX7exX18xX14xX3xX82xX7dxX39xXf6xX3xecf0xX1xXdxX3xX42xX35axX3xX19xX18xX3xX26xX7dxXc5xX4xX3xXexX1xX35axX4xX3xX1xXdxX108xX18xX3xXexX1xX27xX3xX26xX27xX18xX1xX3xXcxX7cxX7dxX7exX18xX14xX3xX82xX7dxX39xX3xX18xX15xXdxX3xX7cxXdxX53xX18xX14xX3xX3dxX2cxX3xX4xX19xX4xX3xX42xXdxX3xXexXd9xX4xX1xX3xX52xX1xX19xX4xX3xX18xX15xXdxX3xX4xX1xX39xX18xX14xX3xf1d3xX3xX87xX88xX3xXcxX7cxX7dxX7exX18xX14xX3xX82xX1exX4xX3xX7x6fc1xX3xXexX7cxX3exX18xX14xX3xXexX39xX3xX3dxX2cxX3xXbxX1xX22xX4xX3xX42xX35axX18xX14xX3xX5xXb1xXdxXf6xX0xX5cxX10xX21xX12xX0xX5cxX42xXdxX3dxX12xX0xX42xXdxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX39xXexX1xX1a7xX7cxXaxX3xX7xXexX104xX5xX10xX9xXaxXexX10xX87xXexX15cxX6xX5xXdxX14xX18xX162xX3xX7cxXdxX14xX1xXexX16axXaxX12xX0xX7xXexX7cxX1a7xX18xX14xX12xX2bcxX18xX14xX3xXcxX7cxX11cxX18xX3xX71xX27xX18xX1xX3xX49xX3exX18xX14xX3xX15cxX3xXcxX7cxX7dxXd66xX18xX14xX3xX2d0xX1xX2efxX18xX14xX3xX36fxX35xX18xX3xX1xX15xX6xX3xX15cxX3xXcxX1xXc9xX18xX14xX3xXexXdxX18xX3xX1xX39xX104xX108xX18xX3xX96xX6xX18xX3xX82xX1exX4xX0xX5cxX7xXexX7cxX1a7xX18xX14xX12xX0xX5cxX42xXdxX3dxX12xX0xX5cxX1a5xX5xX1a7xX4xX52xX310xX39xX1a7xXexX10xX12xX0xX42xXdxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX42xX7cxX10xX5xX6xXexX10xX42xXaxX12xX0xX39xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX15cxXexX1xX39xX21xX1a5xX15cxX6xX18xX42xX15cxX7xX6xXbxX1a7xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXc9xXdxX3xX26xX27xX18xX1xX3xX1xX2cxX18xX14xX3xXexX7cxX35xX21xX3xXexX39xX3axXdxX3xXd66xX3xXcxX3exX18xX14xX3x1020bxX18xX1xXf6xXf6xXf6xX3xXaxX3xX1xX7cxX10xX552xX9xXaxX5cxX18xX39xXdxX15cxX1xX1a7xX18xX14xX15cxX7xX1a7xX18xX14xX15cxX5xX6xX5cxX18xX14xX1a7xXdxX15cxX42xXdxX18xX1xX15cxX1xX6xX18xX14xX15cxXexX7cxX6xX21xX15cxXexX39xX1a7xXdxX15cxX1a7xX15cxXexX39xX18xX14xX15cxX6xX18xX1xX15cxX52xX10xX39xX15cxX4xX39xX39xX5cxX2xXf5xX2xX31xX180xX31xXf6xX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX14xX3xX7xX7cxX4xX9xXaxX5cxX21xX10xX42xXdxX6xX5cxX2xXf2xX31xX5cxX18xX10xX179xX7xX5cxX2xX1b8xX18fxXf2xX5cxX2xXf2xXf5xX42xXf2xX2xX18fxX30xX30xX31xX18fxXexXf5xXf5xX1baxX2xXf5xX5xX31xXf6xX1cfxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX19xXexX1bxX3xX4xX1exXexX3xX21xX22xX4xX1bxX3xX26xX27xX18xX1xX3xX5xX2cxX18xX14xX3xX30xX31xX31xX3xX18xX35xX21xX3xXexX39xX3axXdxX3xX3dxX3exX18xX14xX3xX42xXdxX3xX7xX46xX18xX3xX49xX2cxX3xXcxX4dxX18xX1xX3xX51xX52xX53xX39xX3xX4xX57xX39xX59xX5axXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX42xXdxX3dxX12xX0xX7xXexX7cxX1a7xX18xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXc9xXdxX3xX26xX27xX18xX1xX3xX1xX2cxX18xX14xX3xXexX7cxX35xX21xX3xXexX39xX3axXdxX3xXd66xX3xXcxX3exX18xX14xX3xXe99xX18xX1xXf6xXf6xXf6xX3xXaxX3xX1xX7cxX10xX552xX9xXaxX5cxX18xX39xXdxX15cxX1xX1a7xX18xX14xX15cxX7xX1a7xX18xX14xX15cxX5xX6xX5cxX18xX14xX1a7xXdxX15cxX42xXdxX18xX1xX15cxX1xX6xX18xX14xX15cxXexX7cxX6xX21xX15cxXexX39xX1a7xXdxX15cxX1a7xX15cxXexX39xX18xX14xX15cxX6xX18xX1xX15cxX52xX10xX39xX15cxX4xX39xX39xX5cxX2xXf5xX2xX31xX180xX31xXf6xX1xXexX21xXaxX12xX13xX14xXc9xXdxX3xX26xX27xX18xX1xX3xX1xX2cxX18xX14xX3xXexX7cxX35xX21xX3xXexX39xX3axXdxX3xXd66xX3xXcxX3exX18xX14xX3xXe99xX18xX1xXf6xXf6xXf6xX3xXaxX52xX53xX39xX3xX4xX57xX39xX59xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX7cxX1a7xX18xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX42xXaxX12xXcxX7cxX46xXdxX3xX310xX39xX6xX3xX1xX2cxX18xX14xX3xXexX7cxX35xX21xX3xX18xX35xX21xX1bxX3xX26xX346xX18xX3xX18xX6xX104xX1bxX3xX71xX27xX18xX1xX3xXcxX7cxX39xX18xX14xX3xXd66xX3xXexX1xXc9xX18xX3xX96xX1xX356xX39xX3xXcxX7cxX39xX18xX14xX1bxX3xX87xX88xX3xXcxX3exX18xX14xX3xXe99xX18xX1xX3xX95xX71xX57xX4xX3xXcxX1xX121xX1bxX3xX49xX2cxX3xXcxX4dxX18xX1xXa6xX3xX26xX88xX3xX87xX39xX112xX18xX14xX3xX4xXe6xXbxX3xX18xX14xX1xXdxX53xX21xX3xXexX7cxX121xX18xX14xXf6xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX42xXdxX3dxX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX96xX46xX3xX87xX15xX21xX3xX14xX15xXbxX3xXexXdxX511xX18xX3xXbxX1xX22xX4xX3xX42xX35axX18xX14xX3xX18xX14xXc9xXdxX3xX26xX511xX18xX3xX182xX31xX31xX3xX18xX35xX21xX3xXexX39xX3axXdxX3xXd66xX3xX49xX2cxX3xXcxX4dxX18xX1xXaxX3xX1xX7cxX10xX552xX9xXaxX5cxX18xX39xXdxX15cxX1xX1a7xX18xX14xX15cxX7xX1a7xX18xX14xX15cxX5xX6xX5cxX4xX6xX15cxX87xX1a7xX21xX15cxX14xX1a7xXbxX15cxXexXdxX10xX18xX15cxXbxX1xX39xX4xX15cxX42xX39xX18xX14xX15cxX18xX14xX1a7xXdxX15cxX42xX10xX18xX15cxX182xX31xX31xX15cxX18xX6xX21xX15cxXexX39xX1a7xXdxX15cxX1a7xX15cxX1xX6xX15cxXexXdxX18xX1xX5cxX2xX1baxX1baxXf5xX31xX1baxXf6xX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX14xX3xX7xX7cxX4xX9xXaxX5cxX21xX10xX42xXdxX6xX5cxX2xXf2xX31xX5cxX18xX10xX179xX7xX5cxX2xX1b8xX30xX30xX5cxX2xX182xXf2xX42xXf2xX2xX1baxX182xX182xX2xX1baxXexX18fxX1b8xX18fxX31xX18fxX5xX31xXf6xX1cfxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX19xXexX1bxX3xX4xX1exXexX3xX21xX22xX4xX1bxX3xX26xX27xX18xX1xX3xX5xX2cxX18xX14xX3xX30xX31xX31xX3xX18xX35xX21xX3xXexX39xX3axXdxX3xX3dxX3exX18xX14xX3xX42xXdxX3xX7xX46xX18xX3xX49xX2cxX3xXcxX4dxX18xX1xX3xX51xX52xX53xX39xX3xX4xX57xX39xX59xX5axXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX42xXdxX3dxX12xX0xX7xXexX7cxX1a7xX18xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX96xX46xX3xX87xX15xX21xX3xX14xX15xXbxX3xXexXdxX511xX18xX3xXbxX1xX22xX4xX3xX42xX35axX18xX14xX3xX18xX14xXc9xXdxX3xX26xX511xX18xX3xX182xX31xX31xX3xX18xX35xX21xX3xXexX39xX3axXdxX3xXd66xX3xX49xX2cxX3xXcxX4dxX18xX1xXaxX3xX1xX7cxX10xX552xX9xXaxX5cxX18xX39xXdxX15cxX1xX1a7xX18xX14xX15cxX7xX1a7xX18xX14xX15cxX5xX6xX5cxX4xX6xX15cxX87xX1a7xX21xX15cxX14xX1a7xXbxX15cxXexXdxX10xX18xX15cxXbxX1xX39xX4xX15cxX42xX39xX18xX14xX15cxX18xX14xX1a7xXdxX15cxX42xX10xX18xX15cxX182xX31xX31xX15cxX18xX6xX21xX15cxXexX39xX1a7xXdxX15cxX1a7xX15cxX1xX6xX15cxXexXdxX18xX1xX5cxX2xX1baxX1baxXf5xX31xX1baxXf6xX1xXexX21xXaxX12xX96xX46xX3xX87xX15xX21xX3xX14xX15xXbxX3xXexXdxX511xX18xX3xXbxX1xX22xX4xX3xX42xX35axX18xX14xX3xX18xX14xXc9xXdxX3xX26xX511xX18xX3xX182xX31xX31xX3xX18xX35xX21xX3xXexX39xX3axXdxX3xXd66xX3xX49xX2cxX3xXcxX4dxX18xX1xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX7cxX1a7xX18xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX42xXaxX12xXcxX7cxX46xXdxX3xX310xX39xX6xX3xX18xX1xXdxX511xX39xX3xXexX1xX35xX18xX14xX3xXexX7cxX11cxX21xX3xX4xX2d6xX6xX3xX5xXdexX4xX1xX3xX7xXe3xX1bxX3xX26xX511xX18xX3xX4xX46xX3xX2b6xX346xX18xX3xX49xX2cxX39xX3xX95xXbxX1xX7dxX7exX18xX14xX3xX71xX57xX4xX3xXcxX1xX39xXcfxX18xX1bxX3xXcxX36exX3xX49xX2e2xX18xX14xX3xX82xX4dxX18xX1xX1bxX3xX49xX2cxX3xXcxX4dxX18xX1xXa6xX3xX1a5xXdexX3xX87xX39xX112xX18xX14xX3xX4xXe6xXbxX3xX18x4a95xX18xX14xX3xX18xX511xXf6xX3xX13xX14xX7dxX7exXdxX3xX42xX356xX18xX3xX26xXdexX6xX3xXbxX1xX7dxXb5xX18xX14xX3xX26xX88xX3xX4xX1xX39xX18xX14xX3xXexX6xX104xX3xX14xX15xXbxX3xX7xX57xX4xX3xXbxX1xX22xX4xX3xX42xX35axX18xX14xX3xX5xXb1xXdxX3xX18xX14xXc9xXdxX3xX26xX511xX18xX3xXexX7cxX53xX18xX3xX182xX31xX31xX3xX18xX35xX21xX3xXexX39xX3axXdxX3xX18xX2cxX104xXf6xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX42xXdxX3dxX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXc9xXdxX3xX26xX511xX18xX3xX4xX3axX3xX1xXb5xX18xX3xXf2xX31xX31xX3xX18xX35xX21xX3xXexX39xX3axXdxX3xXd66xX3xX49xX2cxX3xXcxX4dxX18xX1xX3xX51xX52xX53xX39xX3xX4xX57xX39xX59xX5axXaxX3xX1xX7cxX10xX552xX9xXaxX5cxX18xX39xXdxX15cxX1xX1a7xX18xX14xX15cxX7xX1a7xX18xX14xX15cxX5xX6xX5cxX18xX14xX1a7xXdxX15cxX42xX10xX18xX15cxX4xX1a7xX15cxX1xX1a7xX18xX15cxXf2xX31xX31xX15cxX18xX6xX21xX15cxXexX39xX1a7xXdxX15cxX1a7xX15cxX1xX6xX15cxXexXdxX18xX1xX15cxX52xX10xX39xX15cxX4xX39xX39xX5cxX2xX1baxX18fxX31xX31xX30xXf6xX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX14xX3xX7xX7cxX4xX9xXaxX5cxX21xX10xX42xXdxX6xX5cxX2xXf2xX31xX5cxX18xX10xX179xX7xX5cxX2xX1b8xXf2xXf2xX5cxX180xX1b8xX42xX31xXf2xX2xX182xX1b8xX30xX2xXexX182xX1b8xX1b8xX1b8xXf2xX5xX31xXf6xX1cfxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX19xXexX1bxX3xX4xX1exXexX3xX21xX22xX4xX1bxX3xX26xX27xX18xX1xX3xX5xX2cxX18xX14xX3xX30xX31xX31xX3xX18xX35xX21xX3xXexX39xX3axXdxX3xX3dxX3exX18xX14xX3xX42xXdxX3xX7xX46xX18xX3xX49xX2cxX3xXcxX4dxX18xX1xX3xX51xX52xX53xX39xX3xX4xX57xX39xX59xX5axXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX42xXdxX3dxX12xX0xX7xXexX7cxX1a7xX18xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXc9xXdxX3xX26xX511xX18xX3xX4xX3axX3xX1xXb5xX18xX3xXf2xX31xX31xX3xX18xX35xX21xX3xXexX39xX3axXdxX3xXd66xX3xX49xX2cxX3xXcxX4dxX18xX1xX3xX51xX52xX53xX39xX3xX4xX57xX39xX59xX5axXaxX3xX1xX7cxX10xX552xX9xXaxX5cxX18xX39xXdxX15cxX1xX1a7xX18xX14xX15cxX7xX1a7xX18xX14xX15cxX5xX6xX5cxX18xX14xX1a7xXdxX15cxX42xX10xX18xX15cxX4xX1a7xX15cxX1xX1a7xX18xX15cxXf2xX31xX31xX15cxX18xX6xX21xX15cxXexX39xX1a7xXdxX15cxX1a7xX15cxX1xX6xX15cxXexXdxX18xX1xX15cxX52xX10xX39xX15cxX4xX39xX39xX5cxX2xX1baxX18fxX31xX31xX30xXf6xX1xXexX21xXaxX12xX13xX14xXc9xXdxX3xX26xX511xX18xX3xX4xX3axX3xX1xXb5xX18xX3xXf2xX31xX31xX3xX18xX35xX21xX3xXexX39xX3axXdxX3xXd66xX3xX49xX2cxX3xXcxX4dxX18xX1xX3xX51xX52xX53xX39xX3xX4xX57xX39xX59xX5axX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX7cxX1a7xX18xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX42xXaxX12xX71xX511xX18xX3xXcxX7cxXb1xX18xX14xX3xXd66xX3xX87xX15xX21xX3xX36fxX4dxX18xX1xX3xX2d0xX1xX4e8xX4xX1bxX3xX5xX2cxX18xX14xX3xXcxX7cxX39xX18xX14xX3xX71xXdexX18xX1xX1bxX3xX87xX88xX3xX49xX7dxXb5xX18xX14xX3xXcxX1xX2d6xX104xX3xX95xX49xX7dxXb5xX18xX14xX3xXd11xX1xX53xX1bxX3xX49xX2cxX3xXcxX4dxX18xX1xXa6xX3xX5xX2cxX3xX18xX14xXc9xXdxX3xX26xX511xX18xX3xX4xX3axX3xX3dxX4cexXdxX3xX52xXdxX346xX18xX3xXexX7cxX4e8xX4xX3xX26xX1exX4xX3xX26xX19xX1a7xX1bxX3xX26xX7dxXc5xX4xX3xX87xX356xX104xX3xX42xX35axX18xX14xX3xXexXb9dxX3xX26xX11cxX39xX3xXexX1xX7exXdxX3xX13xX14xX39xX104xX2c4xX18xXf6xX3x8d60xX39xX6xX3xXexX1xX35xX18xX14xX3xXexX7cxX11cxX21xX3xX4xX2d6xX6xX3xX5xXdexX4xX1xX3xX7xXe3xX1bxX3xX18xX1xXdxX511xX39xX3xX1xXb1xX18xX14xX3xX21xX22xX4xX3xX52xXdxX346xX18xX3xXexX7cxX4e8xX4xX3xX4xX2d6xX6xX3xX18xX14xXc9xXdxX3xX26xX511xX18xX3xX1xXb5xX18xX3xXf2xX31xX31xX3xX18xX35xX21xX3xXexX39xX3axXdxX3xX18xX2cxX104xX3xX1xX7dxX3xX1xc769xX18xX14xX3xX18xX138bxX18xX14xX1bxX3xX4xX11cxX18xX3xX26xX7dxXc5xX4xX3xXexX39xX3xX1a5xX3axX1bxX3xXexXc9xX18xX3xXexXb1xX1a7xX3xX52xX1xe734xX18xX3xX4xXe6xXbxXf6xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX42xXdxX3dxX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5cxX39xX5xX12xX0xX42xXdxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX7cxXaxX12xX0xX5cxX42xXdxX3dxX12xX0xX5cxX42xXdxX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfafdxX39xXexX1xX1a7xX7cxXaxX12xX49xX1a7xX2cxX18xX14xX3xX13xX14xX39xX104xX53xX18xX0xX5cxXbxX12
Hoàng Nguyên