Hà Tĩnh tập trung triển khai phương án GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam
(Baohatinh.vn) - Tập trung công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân là bước đi quan trọng đã, đang được các địa phương trong vùng bị ảnh hưởng dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam (đoạn qua Hà Tĩnh) triển khai nhằm đảm bảo tiến độ dự án.
6ff6xba17xd724x109d7xcf9bxc3f7x925cxd84cx9391xX7xc3ecx103faxe4fcxa204xab7dxc895xX5xef34xXax938exe616xe83axX3xXcx9a66x7be1xX1xX3xXexa174xXbxX3xXexf6c0xea1axX18xeb68xX3xXexX20xXdxd33dxX18xX3x974cxX1xX6xXdxX3xXbxX1xbd7cx7645xX18xX23xX3xc775xX18xX3xfa16xfc29x9bbfxc493xX3xc297x732axX3xX37xX18xX3xX4xX6x805exX3xXexdce0xX4xX3xX3dxc9caxX4xX3xf839xX3xa40fxX6xc86bxX0x70ecxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX3fxXaxX12xXcxX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xX4xddffxX18xX23xX3xXexX37xX4xX3xXexX21xa38bxf720xX18xX3xXexX20xX21xX81xbc9dxX18x8bb0xX3xXex8df8xX47xX3xX7xX40xX3xc621xe4caxX18xX23xX3xXexX1xX21xX1cxX18xX3xX4xX6xX47xX3xXexX20xX47xX18xX23xX3xX18xX1xee0dxX18xX3xX3fxXabxX18xX3xX5xX14xX3xb032xX32xbd2exX4xX3xX94xXdxX3xeb1axX21xX6xX18xX3xXexX20xdb10xX18xX23xX3xX94xaa94xX8bxX3xX94xX6xX18xX23xX3xX94xX32xc24exX4xX3xX4xX37xX4xX3xX94xd1eexX6xX3xXbxX1xX32xX33xX18xX23xX3xXexX20xX47xX18xX23xX3x72aaxdffbxX18xX23xX3xXb5xXdbxX3xbbc1xX18xX1xX3xX1xX32x10129xX18xX23xX3xX3fxX40xX3xX37xX18xX3xa8aexXabxX81xX3xX3fxX40xX18xX23xX3xX94xX32xab9fxX18xX23xX3xX4xX6xX47xX3xXexX4axX4xX3xX3dxX4exX4xX3xX51xX3xX53xX6xX55xX3x77d6xX94xX47xX8exX18xX3xXbdxX21xX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1x10100xX3xXexX20xXdxX28xX18xX3xX2bxX1xX6xXdxX3xX18xX1xccd2xX55xX3xX94xXf3xX55xX3xXb5xXf3xX47xX3xXexXdxa46cxX18xX3xX94x978fxX3xX3fxX40xX3xX37xX18x732exX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX47xX3fxX81xX3xXbxf2a7xX10xX18xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX51xX6xX5xXdxX23xX18xbdddxX3xX4xX10xX18xXexX10xX20xb87dxXaxX12xX0xXdxX55xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX172xX10xX18xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxe66dxXdxX3fxXexX1xX18bxX3xe44fxX2xea94xXbxX103xX193xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX18bxX3xX1bbxX2xe31dxXbxX103xX193xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18bxX57xX57xXdxX15cxXb5xX6xX47xX1xX6xXexXdxX18xX1xX15cxXebxX18xX57xX18xX10xX1b2xX7xX57xX2xbb8fx86d3xdc2fxX57xX1f3xfb17xX3fxX1bbxX1cax766axc6e6xX1faxX1caxX1faxXexX1f1xX1bbxX2xX1f3xX1f1xX5xX1caxX15cx799axXbxX23xe1c2xX20xX9xX1f1xX1fbxX1fbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXexX20xXdxX28xX18xX3xX2bxX1xX6xXdxX3xXbxX1xX32xX33xX18xX23xX3xX37xX18xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX3xX37xX18xX3xX4xX6xX47xX3xXexX4axX4xX3xX3dxX4exX4xX3xX51xX3xX53xX6xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX6xXbxXexXdxX47xX18xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX51xX6xX5xXdxX23xX18xX18bxX3xX4xX10xX18xXexX10xX20xX193xXaxX12xX172xX37xX18xX3xXb5xX155xX3xX103xXc9xX3xd073xX82xX18xX3xX13xX95xX3xX23xc0dexXbxX3xX23x7aacxX8bxX3xX18xX4exX55xX3xXb5xX4exXexX3xXexXabxX55xX3xXexX32xX8bxX3xX18xX23xX21xX81x7e31xX18xX3xXebxXc4xX18xX23xX3xX4xcc82xX6xX3xX18xX23xX32xX10exXdxX3xX3fxXabxX18xX3xXexX20xX47xX18xX23xX3xXebxXdxX2c0xX4xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX8bxX3xX3fxXdxX3xX3fxX10exXdxX8bxX3xXexX37xXdxX3xX94xXdbxX18xX1xX3xX4xX32xX3xXbxX1x10526xX4xX3xXebxX2fdxX3xX3fxX40xX3xX37xX18xX3xX103xXabxX81xX3xX3fxX40xX18xX23xX3xX94xX32xX10exX18xX23xX3xX4xX6xX47xX3xXexX4axX4xX3xX3dxX4exX4xX3xX51xX3xX53xX6xX55xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX47xX3fxX81xXaxX12xdffdxX40xX3xX37xX18xX3xX103xXabxX81xX3xX3fxX40xX18xX23xX3xX94xX32xX10exX18xX23xX3xX4xX6xX47xX3xXexX4axX4xX3xX3dxX4exX4xX3xX51xX3xX53xX6xX55xX3xX94xX47xX8exX18xX3xX94xXdxX3xXbdxX21xX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX3fxX14xXdxX3xX2bxX1xX47xXf3xX18xX23xX3xX1bbxX8bxX1f1xX3xX2bxX55xX8bxX3xXf3xX18xX1xX3xX1xX32xXf9xX18xX23xX3xX94xX151xX18xX3xX1f2xX3xX103xXc9xX18bxX3xa4bdxd133xX4xX3xbc7cxX17xX18xX1xX8bxX3xX29dxX82xX18xX3xX13xX95xX8bxX3xX3a0xX3a1xX4xX3xXcxX1xXdbxX18xX1xX3xX124xX3a0xX3a1xX4xX3xXcxX1xXc4xX135xX3xXebxXb7xXdxX3xXexe401xX18xX23xX3xX3fxXdxX2c0xX18xX3xXexc00fxX4xX1xX3xX2bxX1xX47xXf3xX18xX23xX3xXexX20xX82xX18xX3xX1bbxX1caxX3xX1xX6xX3xX94x9789xXexX3xX7xXf3xX18xX3xX103xX21xX3ecxXexX3xXebxX14xX3xX94xX3ecxXexX3xXf9xX15cxX3xX3a0xX2a5xX4xX3xXb5xXdxX2c0xXexX8bxX3xX3fxX40xX3xX37xX18xX3xX7x7a30xX3xXf3xX18xX1xX3xX1xX32xXf9xX18xX23xX3xXexX20xX40xX4xX3xXexXdxX151xXbxX3xX94xX151xX18xX3xX2bxX1xX47xXf3xX18xX23xX3xX2xX1caxX1caxX3xX18xX1xX14xX3xX3fxXabxX18xX8bxX3xXexX20xX47xX18xX23xX3xX94xe1e5xX3xX1f3xX1fbxX3xX18xX1xX14xX3xX3fxXabxX18xX3xXbxX1xXf3xXdxX3xX3fxXdxX3xX3fxX10exXdxX3xX18xX1xX14xX3xX4x105aaxX6xX8bxX3xXebxX1cxXexX3xX2bxXdxX151xX18xX3xXexX20xed75xX4xX3xX94xX151xX18xX3xX18xX33xXdxX3xXf9xX3xX55xXb7xXdxX15cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX47xX3fxX81xXaxX12xX3a0xX28xX3xXexX8exX47xX3xX7xX40xX3xX94xX95xX18xX23xX3xXexX1xX21xX1cxX18xX3xX4xX6xX47xX3xXexX20xX47xX18xX23xX3xX18xX1xXabxX18xX3xX3fxXabxX18xX8bxX3xX13xX155xXdxX3xX94xX95xX18xX23xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX1xX21xX81xX2c0xX18xX3xX3a0xX3a1xX4xX3xXcxX1xXc4xX3xXebxX14xX3xX4xX37xX4xX3xX94xXdbxX6xX3xXbxX1xX32xX33xX18xX23xX3xX4xX448xX3xX3fxX40xX3xX37xX18xX3xX94xXdxX3xXbdxX21xX6xX3xX94xXc9xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xX4xX6xX47xX3xX4xX1xX47xX3xX4xX77xX18xX23xX3xXexX37xX4xX3xXexX21xX81xX82xX18xX3xXexX20xX21xX81xX89xX18xX8bxX3xXexX3cbxX3xX4xX1xX3a1xX4xX3xX18xX1xXdxX89xX21xX3xX4xX21xX155xX4xX3xX1xXc4xXbxX8bxX3xX18xX4exX55xX3xXb5xX4exXexX3xXexXabxX55xX3xXexX32xX8bxX3xX18xX23xX21xX81xX2c0xX18xX3xXebxXc4xX18xX23xX3xX4xX37xX4xX3xX1xX155xX3xX3fxXabxX18xX15cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX47xX3fxX81xXaxX12xX3a0xX151xX18xX3xX18xX6xX81xX8bxX3xX2xX1caxX1caxd578xX3xX1xX155xX3xX3fxXabxX18xX3xX4xX2c9xX6xX3xX1f2xX3xX103xXc9xX3xX94xXc9xX3xX7xd7e2xX18xX3xX7xX14xX18xX23xX3xXbxX1xX4axXdxX3xX1xXd3xXbxX3xXebxXb7xXdxX3xX4xX1xX3d5xX18xX1xX3xXbdxX21xX81xX89xX18xX3xXexX20xX47xX18xX23xX3xXebxXdxX2c0xX4xX3xX94xX47xX3xX94xX8exX4xX8bxX3xX2bxXdxX28xX55xX3xX94xX151xX55xX3xX94xX3ecxXexX3xX94xX6xXdxX8bxX3xXexX14xXdxX3xX7xXf3xX18xX3xXebxX14xX3xX3fxXdxX3xX3fxX10exXdxX3xX94xX151xX18xX3xX2bxX1xX21xX3xXexX37xXdxX3xX94xXdbxX18xX1xX3xX4xX32xX3xX124xXcxX3a0xX172xX135xX15cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX47xX3fxX81xX3xXbxX172xX10xX18xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX51xX6xX5xXdxX23xX18xX18bxX3xX4xX10xX18xXexX10xX20xX193xXaxX12xX0xXdxX55xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX172xX10xX18xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxX1b2xXdxX3fxXexX1xX18bxX3xX1b9xX2xX1bbxXbxX103xX193xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX18bxX3xX1bbxX2xX1caxXbxX103xX193xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18bxX57xX57xXdxX15cxXb5xX6xX47xX1xX6xXexXdxX18xX1xX15cxXebxX18xX57xX18xX10xX1b2xX7xX57xX2xX1f1xX1f2xX1f3xX57xX1f3xX1f6xX3fxX1bbxX1caxX1f1xX1caxX1f6xX1fbxX1b9xXexX1fbxX1faxX1f1xX1f2xX1b9xX5xX1caxX15cxX208xXbxX23xX20bxX20xX9xX2xX1f6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXexX20xXdxX28xX18xX3xX2bxX1xX6xXdxX3xXbxX1xX32xX33xX18xX23xX3xX37xX18xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX3xX37xX18xX3xX4xX6xX47xX3xXexX4axX4xX3xX3dxX4exX4xX3xX51xX3xX53xX6xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX6xXbxXexXdxX47xX18xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX51xX6xX5xXdxX23xX18xX18bxX3xX4xX10xX18xXexX10xX20xX193xXaxX12xXcxX1xX77xX18xX3xXcxXdxX151xX18xX3xXcxX1xXc4xX8bxX3xX103xXc9xX3xX29dxX82xX18xX3xX13xX95xX3xX5xX14xX3xX55xX155xXexX3xXexX20xX47xX18xX23xX3xX18xX1x9794xX18xX23xX3xXexX1xX77xX18xX3xXb5xXdbxX3xXf3xX18xX1xX3xX1xX32xXf9xX18xX23xX3xXbxX1xXf3xXdxX3xX3fxXdxX3xX3fxX10exXdxX3xXbxX1xX2fdxX4xX3xXebxX2fdxX3xX3fxX40xX3xX37xX18xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX47xX3fxX81xXaxX12xX3a0xX2a5xX4xX3xXb5xXdxX2c0xXexX8bxX3xXebxXdxX2c0xX4xX3xXbdxX21xX81xX3xX1xX47xX8exX4xX1xX3xX2bxX1xX21xX3xXcxX3a0xX172xX3xX94xXf3xX55xX3xXb5xXf3xX47xX3xX81xX151xX21xX3xXexX4axX3xXexX1xX21xX1cxX18xX3xX5xXd3xXdxX3xXexX20xX47xX18xX23xX3xX1xX47xX8exXexX3xX94xX155xX18xX23xX3xX94xX10exXdxX3xX7xX4axX18xX23xX8bxX3xX7xXf3xX18xX3xX103xX21xX3ecxXexX3xX1xX14xX18xX23xX3xX18xX23xX14xX81xX3xX4xaeddxX18xX23xX3xX18xX1xX32xX3xX81xX151xX21xX3xXexX4axX3xXexXabxX55xX3xX5xXdxX18xX1xX8bxX3xXbxX1xX47xX18xX23xX3xXexX1xX2c9xX81xX3xX94xXc9xX3xX94xX32xXd3xX4xX3xXb5xX14xX18xX3xXb5xX8exX4xX3xXexX1xX4axX18xX23xX3xX18xX1xX3ecxXexX3xX2bxbe7exX3xX23xXdxX773xX6xX3xX4xX1xX3d5xX18xX1xX3xXbdxX21xX81xX89xX18xX3xX94xXdbxX6xX3xXbxX1xX32xX33xX18xX23xX3xXebxX14xX3xX4xX37xX4xX3xX1xX155xX3xX3fxXabxX18xX15cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX47xX3fxX81xXaxX12x7179xX18xX23xX3xX53xX23xX21xX81xc818xX18xX3xX3a4xdb9dxX18xX3xXcxX1xX6xX47xX3xa470xX3xX3dxX3d5xX3xXexX1xX32xX3xX3a0xXf3xX18xX23xX3xX2c9xX81xX3xX103xXc9xX3xX3a0xX3a1xX4xX3xX3a4xX17xX18xX1xX3xX4xX1xX47xX3xXb5xXdxX151xXexX8bxX3xX94xXdbxX6xX3xXbxX1xX32xX33xX18xX23xX3xX4xX448xX3xX1bbxX1f3xX3xX1xX155xX3xX124xXexX1xX77xX18xX3xX3a4xX17xX18xX1xX3xX3bxX1xX475xX4xX8bxX3xX3a4xX17xX18xX1xX3xX13xf0fdxX6xX135xX3xXb5xXdbxX3xXf3xX18xX1xX3xX1xX32xXf9xX18xX23xX3xXb5xXf9xXdxX3xX3fxX40xX3xX37xX18xX3xX94xX32xX10exX18xX23xX3xX4xX6xX47xX3xXexX4axX4xX3xX3dxX4exX4xX3xX8b4xX3xX53xX6xX55xX8bxX3xXbxX1xXf3xXdxX3xX3fxXdxX3xX3fxX10exXdxX3xX94xX151xX18xX3xXebxXecxX18xX23xX3xXcxX3a0xX172xX15cxX3xX3a0xX28xX3xXexX8exX47xX3xX7xX40xX3xX94xX95xX18xX23xX3xXexX1xX21xX1cxX18xX8bxX3xX4xX77xX18xX23xX3xX2bxX1xX6xXdxX8bxX3xX55xXdxX18xX1xX3xXb5xX8exX4xX1xX8bxX3xX94xXdbxX6xX3xXbxX1xX32xX33xX18xX23xX3xX94xXc9xX3xXexX1xX32xX10exX18xX23xX3xX103xX21xX81xX82xX18xX3xXexX21xX81xX82xX18xX3xXexX20xX21xX81xX89xX18xX3xXexX1xX77xX18xX23xX3xXbdxX21xX6xX3xX4xX37xX4xX3xX4xX21xX155xX4xX3xX1xXc4xXbxX3xXebxXb7xXdxX3xX4xX37xX4xX3xX1xX155xX3xX3fxXabxX18xX3xXb5xXdbxX3xXf3xX18xX1xX3xX1xX32xXf9xX18xX23xX3xXebxX14xX3xXbdxX21xX6xX3xX4xX37xX4xX3xX2bxX82xX18xX1xX3xXexX1xX77xX18xX23xX3xXexXdxX18xX3xX2bxX1xX37xX4xX3xX18xX1xX6xX21xX15cxX3xX3a0xX2a5xX4xX3xXb5xXdxX2c0xXexX8bxX3xXebxXdbxX3xXexX20xX3d5xX3xX103xXabxX81xX3xX3fxX40xX18xX23xX3xX2bxX1xX21xX3xXcxX3a0xX172xX3xX2bxX1xX47xXf3xX18xX23xX3xX2xX8bxX2xX3xX1xX6xX3xX94xXc9xX3xX94xX32xXd3xX4xX3xXb5xX4axX3xXexX20xX3d5xX3xXbxX1xXecxX3xX1xXd3xXbxX8bxX3xX94xXf3xX55xX3xXb5xXf3xX47xX3xX81xX82xX21xX3xX4xf985xX21xX3xX4xX2c9xX6xX3xX18xX23xX32xX10exXdxX3xX3fxXabxX18xX15cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX47xX3fxX81xX3xXbxX172xX10xX18xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX51xX6xX5xXdxX23xX18xX18bxX3xX4xX10xX18xXexX10xX20xX193xXaxX12xX0xXdxX55xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX172xX10xX18xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxX1b2xXdxX3fxXexX1xX18bxX3xX1b9xX2xX1bbxXbxX103xX193xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX18bxX3xX1bbxX2xX1caxXbxX103xX193xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18bxX57xX57xXdxX15cxXb5xX6xX47xX1xX6xXexXdxX18xX1xX15cxXebxX18xX57xX18xX10xX1b2xX7xX57xX2xX1f1xX1f2xX1f3xX57xX1f3xX1f6xX3fxX1bbxX1caxX1f1xX2xX1f2xX1caxX1faxXexX1faxX1f2xX1caxX1b9xX1f2xX5xX1caxX15cxX208xXbxX23xX20bxX20xX9xX2xX1caxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXexX20xXdxX28xX18xX3xX2bxX1xX6xXdxX3xXbxX1xX32xX33xX18xX23xX3xX37xX18xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX3xX37xX18xX3xX4xX6xX47xX3xXexX4axX4xX3xX3dxX4exX4xX3xX51xX3xX53xX6xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX6xXbxXexXdxX47xX18xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX51xX6xX5xXdxX23xX18xX18bxX3xX4xX10xX18xXexX10xX20xX193xXaxX12xX13xX155xXdxX3xX94xX95xX18xX23xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX1xX21xX81xX2c0xX18xX3xX3a0xX3a1xX4xX3xXcxX1xXc4xX3xX1xXc4xXbxX3xXexX21xX81xX82xX18xX3xXexX20xX21xX81xX89xX18xX3xXebxX89xX3xX4xX77xX18xX23xX3xXexX37xX4xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX3xX37xX18xX3xXebxXb7xXdxX3xX4xX1xX3d5xX18xX1xX3xXbdxX21xX81xX89xX18xX3xX4xX37xX4xX3xX94xXdbxX6xX3xXbxX1xX32xX33xX18xX23xX3xXebxX14xX3xX4xX37xX4xX3xX1xX155xX3xX3fxXabxX18xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX47xX3fxX81xXaxX12xXcxX8exXdxX3xX103xXc9xX3xX29dxX82xX18xX3xX13xX95xX8bxX3xX18xX23xX6xX81xX3xX7xX6xX21xX3xX2bxX1xXdxX3xX4xX448xX3xX4xX1xX2c9xX3xXexX20xX32xX33xX18xX23xX3xXbxX1xX82xX3xX3fxX21xX81xX2c0xXexX3xX3fxX40xX3xX37xX18xX3xX94xX32xX10exX18xX23xX3xX4xX6xX47xX3xXexX4axX4xX3xX3dxX4exX4xX3xX8b4xX3xX53xX6xX55xX3xX7xX413xX3xX94xXdxX3xXbdxX21xX6xX3xX94xXdbxX6xX3xXb5xX14xX18xX8bxX3xX94xX2a5xX4xX3xXb5xXdxX2c0xXexX3xX7xX6xX21xX3xX2bxX1xXdxX3xX18xX1xX1cxX18xX3xXb5xX14xX18xX3xX23xXdxX6xX47xX3xX55xX4axX4xX3xXf3xX18xX1xX3xX1xX32xXf9xX18xX23xX8bxX3xX4xX1xX3d5xX18xX1xX3xXbdxX21xX81xX89xX18xX3xX94xXdbxX6xX3xXbxX1xX32xX33xX18xX23xX3xX94xXc9xX3xXexX21xX81xX82xX18xX3xXexX20xX21xX81xX89xX18xX3xX4xX2fdxX3xXexX1xX28xX3xX94xX151xX18xX3xXexX1cxX18xX3xX18xX23xX32xX10exXdxX3xX3fxXabxX18xX8bxX3xX18xX23xX1xXdxX82xX55xX3xX4xX3ecxX55xX3xX2bxX1xX77xX18xX23xX3xX103xXabxX81xX3xX3fxX40xX18xX23xX8bxX3xX4xX33xXdxX3xX18xXb7xXdxX3xXexX20xX47xX18xX23xX3xXbxX1xX8exX55xX3xXebxXdxX3xX3axX3bxX3cxX3dxX15cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX47xX3fxX81xXaxX12xf734xX3axXdxX6xX3xX94x9390xX18xX1xX3xXexX77xXdxX3xX4xXecxX18xX23xX3xXebxXb7xXdxX3xX18xX1xXdxX89xX21xX3xX1xX155xX3xXexX20xX47xX18xX23xX3xXexX1xX77xX18xX3xX18xX144xX55xX3xXexX20xX47xX18xX23xX3xXbxX1xX8exX55xX3xXebxXdxX3xXb5xXdbxX3xXf3xX18xX1xX3xX1xX32xXf9xX18xX23xX8bxX3xXbxX1xXf3xXdxX3xX3fxXdxX3xX3fxX10exXdxX15cxX3xX3cxX2a5xX4xX3xX3fxXecxX3xX18xX1xX14xX3xX4xX466xX6xX3xX94xXc9xX3xX2bxXdxX82xX18xX3xX4xX4axX8bxX3xX2bxX1xX6xX18xX23xX3xXexX20xX6xX18xX23xX8bxX3xXebxX32xX10exX18xX3xXexX32xXd3xX4xX3xX94xXa55xX21xX3xXexX32xX3xXb5xX14xXdxX3xXb5xXf3xX18xX8bxX3xX4xX448xX3xXexX1xX21xX3xX18xX1xX1cxXbxX8bxX3xX7xX47xX18xX23xX3xXebxXd45xX3xX7xX40xX3xXbxX1xX37xXexX3xXexX20xXdxX28xX18xX3xX4xX1xX21xX18xX23xX3xX4xX2c9xX6xX3xXbdxX21xX82xX3xX1xX32xX33xX18xX23xX8bxX3xX94xX3ecxXexX3xX18xX32xXb7xX4xX8bxX3xX23xXdxX6xX3xX94xXd45xX18xX1xX3xX7xX5a4xX18xX3xX7xX14xX18xX23xX3xX3fxXdxX3xX3fxX10exXdxX3xX18xX1xX14xX3xX4xX466xX6xX8bxX3xXexX14xXdxX3xX7xXf3xX18xX3xX94xX151xX18xX3xX18xX33xXdxX3xXf9xX3xX55xXb7xXdxX15cxX3xX3cxX47xX18xX23xX3xX55xX21xX4axX18xX3xX4xX2c9xX6xX3xX4xX1xX475xX18xX23xX3xXexX77xXdxX3xX5xX14xX3xX94xX32xXd3xX4xX3xX94xX89xX18xX3xXb5xXecxX3xX94xXf3xX55xX3xXb5xXf3xX47xX3xXbxX1xXecxX3xX1xXd3xXbxX8bxX3xX18xX33xXdxX3xXf9xX3xX55xXb7xXdxX3xX124xX2bxX1xX21xX3xXcxX3a0xX172xX135xX3xXbxX1xXf3xXdxX3xXb5xX144xX18xX23xX3xX1xX47xX2a5xX4xX3xX1xX33xX18xX3xX18xX33xXdxX3xXf9xX3xX4xX81fx94ecxX3xX8b4xX3xX6xX18xX1xX3xX53xX23xX21xX81xX8a8xX18xX3xX172xX1xX3d5xX3xX13xX47xX6xX18xX3xX124xXexX1xX77xX18xX3xXcxXdxX151xX18xX3xXcxX1xXc4xX8bxX3xX103xXc9xX3xX29dxX82xX18xX3xX13xX95xX135xX3xXb5xX14xX81xX3xXex7c8bxX15cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX47xX3fxX81xXaxX12xX8a0xX18xX23xX3xX3a0xX2a5xX18xX23xX3xX3axXdxX6xX18xX23xX3xXcxX20xX21xX18xX23xX3xX51xX3xX3bxX1xX448xX3xX172xX1xX2c9xX3xXexXdbxX4xX1xX3xc9bdxX3dxX53xX33exX3xX1xX21xX81xX2c0xX18xX8bxX3xX172xX1xX2c9xX3xXexXdbxX4xX1xX3xX13xX155xXdxX3xX94xX95xX18xX23xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX1xX21xX81xX2c0xX18xX3xX3a0xX3a1xX4xX3xXcxX1xXc4xX3xX4xX1xX47xX3xXb5xXdxX151xXexX8bxX3xX7xX6xX21xX3xX2bxX1xXdxX3xXexXdxX151xXbxX3xX18xX1xX1cxX18xX3xXb5xX14xX18xX3xX23xXdxX6xX47xX8bxX3xXbdxX21xXf3xX18xX3xX5xbf22xX3xX55xX4axX4xX3xX23xXdxXb7xXdxX3xXbxX1xX8exX55xX3xXebxXdxX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX124xXexX1xX37xX18xX23xX3xX1bbxX57xX1f6xX1caxX2xX1f1xX135xX8bxX3xX13xX155xXdxX3xX94xX95xX18xX23xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX1xX21xX81xX2c0xX18xX3xX3a0xX3a1xX4xX3xXcxX1xXc4xX3xX94xXc9xX3xXexX3cbxX3xX4xX1xX3a1xX4xX3xXexX20xXdxX28xX18xX3xX2bxX1xX6xXdxX3xX18xX23xX6xX81xX3xX4xX37xX4xX3xXb5xX32xXb7xX4xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX2bxXdbxXbxX3xXexX1xX10exXdxX8bxX3xX94xX475xX18xX23xX3xXexX20xXd45xX18xX1xX3xXexX40xX3xXbdxX21xX81xX3xX94xXdbxX18xX1xX3xXebxX14xX3xXbdxX21xX81xX89xX18xX3xX5xXd3xXdxX3xX18xX23xX32xX10exXdxX3xX3fxXabxX18xX8bxX3xX94xXf3xX55xX3xXb5xXf3xX47xX3xX2bxX1xX77xX18xX23xX3xX94xX28xX3xX103xXf3xX81xX3xX20xX6xX3xXexXd45xX18xX1xX3xXexX20xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX3ecxXbxX8bxX3xX2bxX1xXdxX151xX21xX3xX18xX8exXdxX8bxX3xX2bxX1xXdxX151xX21xX3xX2bxXdxX2c0xX18xX3xXebxX89xX3xX7xX6xX21xX15cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX47xX3fxX81xX3xXbxX172xX10xX18xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX51xX6xX5xXdxX23xX18xX18bxX3xX4xX10xX18xXexX10xX20xX193xXaxX12xX0xXdxX55xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX172xX10xX18xXexX10xX20xX3xX3fxXexX1xX21xX55xXb5xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxX1b2xXdxX3fxXexX1xX18bxX3xX1b9xX2xX1bbxXbxX103xX193xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX18bxX3xX1bbxX1caxX1f1xXbxX103xX193xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18bxX57xX57xXdxX15cxXb5xX6xX47xX1xX6xXexXdxX18xX1xX15cxXebxX18xX57xX18xX10xX1b2xX7xX57xX2xX1f1xX1f2xX1f3xX57xX1f3xX1f6xX3fxX1bbxX1caxX1f1xX1caxX1caxX1bbxX1f1xXexX1faxX1f6xX1fbxX1bbxX1bbxX5xX1caxX15cxX208xXbxX23xX20bxX20xX9xX1f2xX1fbxX1bbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXexX20xXdxX28xX18xX3xX2bxX1xX6xXdxX3xXbxX1xX32xX33xX18xX23xX3xX37xX18xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX3xX37xX18xX3xX4xX6xX47xX3xXexX4axX4xX3xX3dxX4exX4xX3xX51xX3xX53xX6xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX6xXbxXexXdxX47xX18xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX51xX6xX5xXdxX23xX18xX18bxX3xX4xX10xX18xXexX10xX20xX193xXaxX12xb0c7xX1xX21xX3xXcxX3a0xX172xX3xX3a0xX95xX18xX23xX3xXcxX1xX2c9xX18xX23xX8bxX3xX103xXc9xX3xX29dxX82xX18xX3xX13xX95xX8bxX3xX3fxXdxX2c0xX18xX3xXexX3d5xX4xX1xX3xX2xX8bxX1f1xX3xX1xX6xX3xXexX1xX21xX1cxX18xX3xX5xXd3xXdxX3xX23xXdxX6xX47xX3xXexX1xX77xX18xX23xX8bxX3xX94xXf3xX55xX3xXb5xXf3xX47xX3xX4xX37xX4xX3xX81xX151xX21xX3xXexX4axX3xXexXabxX55xX3xX5xXdxX18xX1xX8bxX3xXbxX1xX47xX18xX23xX3xXexX1xX2c9xX81xX3xX94xXc9xX3xX94xX32xXd3xX4xX3xX4xX1xX3d5xX18xX1xX3xXbdxX21xX81xX89xX18xX3xXebxX14xX3xX18xX23xX32xX10exXdxX3xX3fxXabxX18xX3xX5xX40xX6xX3xX4xX1xXc4xX18xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX47xX3fxX81xXaxX12xX172xX2fdxX3xXexX1xX28xX8bxX3xX94xX151xX18xX3xXexX1xX10exXdxX3xX94xXdxX28xX55xX3xX18xX14xX81xX8bxX3xX94xXc9xX3xX1xX47xX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX4xX77xX18xX23xX3xXexX37xX4xX3xX94xX47xX3xXebxX413xX3xXb5xXf3xX18xX3xX94xX95xX3xX94xXdbxX6xX3xX4xX1xX3d5xX18xX1xX193xX3xX2bxX1xXf3xX47xX3xX7xX37xXexX3xX3fxXdxX3xX3fxX10exXdxX3xX4xX37xX4xX3xX4xX77xX18xX23xX3xXexX20xXd45xX18xX1xX3xX1xX8exX3xXexXa55xX18xX23xX3xX94xXdxX2c0xX18xX8bxX3xXebxXdxX8a8xX18xX3xXexX1xX77xX18xX23xX8bxX3xX18xX32xXb7xX4xX3xX7xX8exX4xX1xebd3xX193xX3xX103xX37xX4xX3xX94xXdbxX18xX1xX3xXebxXdbxX3xXexX20xX3d5xX3xXebxX14xX3xXexX20xXd45xX18xX1xX3xXbxX1xX82xX3xX3fxX21xX81xX2c0xXexX3xXbdxX21xX81xX3xX1xX47xX8exX4xX1xX3xX1f6xX3xX2bxX1xX21xX3xXcxX3a0xX172xX3xXf9xX3xX1f6xX3xX103xXc9xX3xX3a0xX3a1xX4xX3xX3a4xX17xX18xX1xX8bxX3xX29dxX82xX18xX3xX13xX95xX3xX124xX1f6xX8bxX1f1xX3xX1xX6xX135xX15cxX3xX33exX40xX3xX2bxXdxX151xX18xX8bxX3xXexX20xX47xX18xX23xX3xXexX1xX37xX18xX23xX3xX2xX2xX57xX1f6xX1caxX2xX1f1xX3xX7xX413xX3xXexXdxX151xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX2bxXdxX28xX55xX3xX94xX151xX55xX3xXexX1xX40xX4xX3xX94xXdbxX6xX15cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX47xX3fxX81xXaxX12xX172xX81fxX18xX23xX3xXexX1xX10xX47xX3xX77xX18xX23xX3xX3a0xX2a5xX18xX23xX3xX3axXdxX6xX18xX23xX3xXcxX20xX21xX18xX23xX8bxX3xX18xX23xX47xX14xXdxX3xX3fxXdxX2c0xX18xX3xXexX3d5xX4xX1xX3xX94xX3ecxXexX3xX94xX6xXdxX8bxX3xX18xX1xX14xX3xX4xX466xX6xX8bxX3xXebxX1cxXexX3xX2bxXdxX151xX18xX3xXexX20xX475xX4xX3xXb5xXdbxX3xXf3xX18xX1xX3xX1xX32xXf9xX18xX23xX3xX4xX906xX18xX3xX4xX448xX3xX1f2xX1caxX1f3xX3xX18xX23xX77xXdxX3xX55xX155xX3xXbxX1xXf3xXdxX3xX3fxXdxX3xX3fxX10exXdxX15cxX3xX3a0xXabxX81xX3xX5xX14xX3xX81xX151xX21xX3xXexX4axX3xXexXabxX55xX3xX5xXdxX18xX1xX8bxX3xX4xXa55xX18xX3xXbxX1xXf3xXdxX3xX5xX14xX55xX3xXexX4axXexX3xX4xX77xX18xX23xX3xXexX37xX4xX3xXexX21xX81xX82xX18xX3xXexX20xX21xX81xX89xX18xX8bxX3xXebxX1cxX18xX3xX94xX155xX18xX23xX3xX94xX28xX3xX18xX23xX32xX10exXdxX3xX3fxXabxX18xX3xX94xX95xX18xX23xX3xXexX1xX21xX1cxX18xX3xXexX1xX40xX4xX3xX1xXdxX2c0xX18xX8bxX3xX94xXf3xX55xX3xXb5xXf3xX47xX3xXexXdxX151xX18xX3xX94xX155xX3xX94xX89xX3xX20xX6xX15cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX47xX3fxX81xXaxX12xX33exX40xX3xX37xX18xX3xX103xXabxX81xX3xX3fxX40xX18xX23xX3xX94xX32xX10exX18xX23xX3xX4xX6xX47xX3xXexX4axX4xX3xX3dxX4exX4xX3xX8b4xX3xX53xX6xX55xX3xX5xX14xX3xX3fxX40xX3xX37xX18xX3xX4xX3ecxXbxX3xXbdxX21xX4axX4xX3xX23xXdxX6xX8bxX3xX4xX448xX3xXf8bxX3xX18xX23xX1xX17xX6xX3xX5xXb7xX18xX3xXebxX89xX3xX11b4xXcxX51xb30exX13xX8bxX3x9ac0xX3bxe8fdxX53xX15cxX3xX33exX40xX3xX37xX18xX3xX94xXdxX3xXbdxX21xX6xX3xX18xX1xXdxX89xX21xX3xX94xXdbxX6xX3xXbxX1xX32xX33xX18xX23xX8bxX3xXexX20xX47xX18xX23xX3xX94xX448xX3xX4xX448xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX8bxX3xXbxX1xX8exX55xX3xXebxXdxX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX5xXb7xX18xX15cxX3xX3a4xXd45xX3xXebxX1cxX81xX8bxX3xX94xX28xX3xX94xXf3xX55xX3xXb5xXf3xX47xX3xXexXdxX151xX18xX3xX94xX155xX8bxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX94xXc9xX8bxX3xX94xX6xX18xX23xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXexX20xXdxX28xX18xX3xX2bxX1xX6xXdxX3xXbxX1xX32xX33xX18xX23xX3xX37xX18xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xXexX1xX10xX47xX3xX94xX475xX18xX23xX3xXexX20xXd45xX18xX1xX3xXexX40xX8bxX3xXbdxX21xX81xX3xX94xXdbxX18xX1xX8bxX3xX94xX2a5xX4xX3xXb5xXdxX2c0xXexX3xX5xX14xX55xX3xXexX4axXexX3xX4xX77xX18xX23xX3xXexX37xX4xX3xXexX21xX81xX82xX18xX3xXexX20xX21xX81xX89xX18xX8bxX3xXexX8exX47xX3xX7xX40xX3xX94xX95xX18xX23xX3xXexX1xX21xX1cxX18xX3xXexX20xX47xX18xX23xX3xX18xX1xXabxX18xX3xX3fxXabxX18xX3xX18xX23xX6xX81xX3xXexda45xX3xX94xXa55xX21xX15cxX0xX57xXbxX12xX0xXexX6xXb5xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX103xX6xX18xX1xX18xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX23xX9xXaxX1caxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX3fxX3fxXdxX18xX23xX9xXaxX1fbxXaxX12xX0xXexXb5xX47xX3fxX81xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX47xX3fxX81xXaxX12xX33exX40xX3xX37xX18xX3xX4xX6xX47xX3xXexX4axX4xX3xX3dxX4exX4xX3xX51xX3xX53xX6xX55xX3xX94xX47xX8exX18xX3xX33exXdxX8a8xX18xX3xX172xX1xXabxX21xX3xX124xX53xX23xX1xX2c0xX3xX1506xX18xX135xX3xX51xX3xX3dxXc9xXdxX3xX3a4xXc4xXexX3xX124xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX135xX3xX4xX448xX3xXexX3cbxX18xX23xX3xX55xX3a1xX4xX3xX94xXa55xX21xX3xXexX32xX3xX2xX1f2xX15cxX1fbxX1f1xX1b9xX3xXexa144xX3xX94xX95xX18xX23xX8bxX3xX3fxX40xX3xX2bxXdxX151xX18xX3xX1xX47xX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX18xX8acxX55xX3xX1f6xX1caxX1f6xX2xX15cxX3xc9b1xXdxX82xX18xX23xX3xX94xX47xX8exX18xX3xXbdxX21xX6xX3xX1xX21xX81xX2c0xX18xX3xX3a0xX3a1xX4xX3xXcxX1xXc4xX3xX4xX448xX3xX2bxX1xX47xXf3xX18xX23xX3xX1bbxX1caxX3xX1xX6xX3xX94xX3ecxXexX3xX4xX37xX4xX3xX5xX47xX8exXdxX3xX124xXexX20xX47xX18xX23xX3xX94xX448xX3xX4xX448xX3xX1f2xX8bxX2xX3xX1xX6xX3xX94xX3ecxXexX3xXf9xX3xX135xX3xXebxX14xX3xX2bxX1xX47xXf3xX18xX23xX3xX2xX1caxX1caxX3xX18xX1xX14xX3xX3fxXabxX18xX3xXb5xXdbxX3xXf3xX18xX1xX3xX1xX32xXf9xX18xX23xX3xXexX20xX40xX4xX3xXexXdxX151xXbxX3xXb5xXf9xXdxX3xX3fxX40xX3xX37xX18xX15cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX47xX3fxX81xXaxX12xXcxX3cbxX18xX23xX3xX2bxXdxX18xX1xX3xXbxX1xX3d5xX3xX4xX1xX47xX3xX4xX77xX18xX23xX3xXexX37xX4xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX5xX14xX3xX1f6xX1caxX2xX3xXexX16d0xX3xX94xX95xX18xX23xX8bxX3xX3fxX47xX3xXf2exX3dxX53xX33exX3xX1xX21xX81xX2c0xX18xX3xX3a0xX3a1xX4xX3xXcxX1xXc4xX3xX5xX14xX55xX3xX4xX1xX2c9xX3xX94xXa55xX21xX3xXexX32xX3xXexXdxX28xX21xX3xX3fxX40xX3xX37xX18xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX94xX47xX8exX18xX3xXbdxX21xX6xX3xX94xXdbxX6xX3xXb5xX14xX18xX15cxX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX3fxX12xX0xX57xXexX20xX12xX0xX57xXexXb5xX47xX3fxX81xX12xX0xX57xXexX6xXb5xX5xX10xX12xX0xX3fxXdxXebxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3fxX20xX10xX5xX6xXexX10xX3fxXaxX12xX0xX7xXexX20xX47xX18xX23xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX82xX18xX3xXbdxX21xX6xX18xX18bxX0xX57xX7xXexX20xX47xX18xX23xX12xX0xX21xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX51xXexX1xX21xX55xXb5xX51xX6xX18xX3fxX51xX7xX6xXbxX47xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11b4xX1xXf9xXdxX3xX4xX77xX18xX23xX3xX3fxX40xX3xX37xX18xX3xX4xX6xX47xX3xXexX4axX4xX3xX3dxX4exX4xX3xX51xX3xX53xX6xX55xX3xX94xXa55xX21xX3xXexXdxX82xX18xX3xXebxX14xX47xX3xX18xX23xX14xX81xX3xX2xX1b9xX57xX1f1xXaxX3xX1xX20xX10xd9c6xX9xXaxX57xX4xX1xXdxX18xX1xX51xXexX20xXdxX57xX2bxX1xX47xXdxX51xX4xX47xX18xX23xX51xX3fxX21xX51xX6xX18xX51xX4xX6xX47xX51xXexX47xX4xX51xXb5xX6xX4xX51xX18xX6xX55xX51xX3fxX6xX21xX51xXexXdxX10xX18xX51xXebxX6xX47xX51xX18xX23xX6xX81xX51xX2xX1b9xX51xX1f1xX57xX2xX1f3xX1faxX1f1xX1f1xX1fbxX15cxX1xXexX55xXaxX12xX0xXdxX55xX23xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX57xX55xX10xX3fxXdxX6xX57xX2xX1f6xX1caxX57xX18xX10xX1b2xX7xX57xX2xX1f1xX1f2xX1b9xX57xX1f3xX1f3xX3fxX1bbxX2xX1bbxX1bbxX1f3xX1fbxX1f1xXexX1faxX1b9xX1bbxX1b9xX5xX1f3xX51xX3fxX21xX47xX18xX23xX15cxX208xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXexX20xXdxX28xX18xX3xX2bxX1xX6xXdxX3xXbxX1xX32xX33xX18xX23xX3xX37xX18xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX3xX37xX18xX3xX4xX6xX47xX3xXexX4axX4xX3xX3dxX4exX4xX3xX51xX3xX53xX6xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX3fxXdxXebxX12xX0xX7xXexX20xX47xX18xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11b4xX1xXf9xXdxX3xX4xX77xX18xX23xX3xX3fxX40xX3xX37xX18xX3xX4xX6xX47xX3xXexX4axX4xX3xX3dxX4exX4xX3xX51xX3xX53xX6xX55xX3xX94xXa55xX21xX3xXexXdxX82xX18xX3xXebxX14xX47xX3xX18xX23xX14xX81xX3xX2xX1b9xX57xX1f1xXaxX3xX1xX20xX10xX18ccxX9xXaxX57xX4xX1xXdxX18xX1xX51xXexX20xXdxX57xX2bxX1xX47xXdxX51xX4xX47xX18xX23xX51xX3fxX21xX51xX6xX18xX51xX4xX6xX47xX51xXexX47xX4xX51xXb5xX6xX4xX51xX18xX6xX55xX51xX3fxX6xX21xX51xXexXdxX10xX18xX51xXebxX6xX47xX51xX18xX23xX6xX81xX51xX2xX1b9xX51xX1f1xX57xX2xX1f3xX1faxX1f1xX1f1xX1fbxX15cxX1xXexX55xXaxX12xX11b4xX1xXf9xXdxX3xX4xX77xX18xX23xX3xX3fxX40xX3xX37xX18xX3xX4xX6xX47xX3xXexX4axX4xX3xX3dxX4exX4xX3xX51xX3xX53xX6xX55xX3xX94xXa55xX21xX3xXexXdxX82xX18xX3xXebxX14xX47xX3xX18xX23xX14xX81xX3xX2xX1b9xX57xX1f1xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX20xX47xX18xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3fxXaxX12xX33exX40xX3xX37xX18xX3xX94xX32xX10exX18xX23xX3xXb5xX155xX3xX4xX6xX47xX3xXexX4axX4xX3xX3dxX4exX4xX3xX51xX3xX53xX6xX55xX3xX94xX47xX8exX18xX3xX172xX6xX55xX3xc10exX155xX3xX51xX3xX1acdxX6xX3x9e4dxX33xX18xX3xX7xX413xX3xX94xX32xXd3xX4xX3xX2bxX1xXf9xXdxX3xX4xX77xX18xX23xX3xXebxX14xX47xX3xX18xX23xX14xX81xX3xX2xX1b9xX57xX1f1xX15cxX3xX3a0xXabxX81xX3xX5xX14xX3xX3fxX40xX3xX37xX18xX3xX94xXa55xX21xX3xXexXdxX82xX18xX3xX94xX32xXd3xX4xX3xX2bxX1xXf9xXdxX3xX4xX77xX18xX23xX3xX103xXabxX81xX3xX3fxX40xX18xX23xX3xXexX20xX47xX18xX23xX3xX2xX2xX3xX3fxX40xX3xX37xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xXa55xX18xX3xX4xX2c9xX6xX3xX4xX6xX47xX3xXexX4axX4xX3xX3dxX4exX4xX3xX51xX3xX53xX6xX55xX3xXbxX1xX3d5xX6xX3xX3a0xX77xX18xX23xX3xX124xXexX20xX47xX18xX23xX3xX94xX448xX3xX4xX448xX3xX94xX47xX8exX18xX3xXexX160exX3xX172xX6xX47xX3xX3dxX95xX3xX51xX3xX53xX6xX55xX3xX3a0xXdbxX18xX1xX3xX94xX151xX18xX3xX3dxXc9xXdxX3xX3a4xXc4xXexX3xX51xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX135xX3xX23xXdxX6xXdxX3xX94xX47xX8exX18xX3xX1f6xX1caxX2xX1f3xX51xX1f6xX1caxX1f6xX1caxX15cxX0xX57xXbxX12xX0xX57xX3fxXdxXebxX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX33exX160exX18xX23xX3xXexX1xXdxX3xX4xX77xX18xX23xX3xX4xX37xX4xX3xX4xX77xX18xX23xX3xXexX20xXd45xX18xX1xX3xXexX20xX47xX18xX23xX3xXbxX1xX8exX55xX3xXebxXdxX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX4xX6xX47xX3xXexX4axX4xX3xX3dxX4exX4xX3xX51xX3xX53xX6xX55xX3xXbdxX21xX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX20xX10xX18ccxX9xXaxX57xX3fxX6xX21xX51xXexX21xX57xX3fxX21xX18xX23xX51xXexX1xXdxX51xX4xX47xX18xX23xX51xX4xX6xX4xX51xX4xX47xX18xX23xX51xXexX20xXdxX18xX1xX51xXexX20xX47xX18xX23xX51xXbxX1xX6xX55xX51xXebxXdxX51xX23xXbxX55xXb5xX51xX4xX6xX47xX51xXexX47xX4xX51xXb5xX6xX4xX51xX18xX6xX55xX51xXbdxX21xX6xX51xX1xX6xX51xXexXdxX18xX1xX57xX2xX1f3xX1f3xX2xX1bbxX1f1xX15cxX1xXexX55xXaxX12xX0xXdxX55xX23xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX57xX55xX10xX3fxXdxX6xX57xX2xX1f6xX1caxX57xX18xX10xX1b2xX7xX57xX2xX1f1xX1f2xX2xX57xX2xX1caxX1b9xX3fxX1f2xX2xX1caxX1f6xX1fbxX1bbxX1faxXexX1f2xX1bbxX1fbxX1f1xX1f3xX5xX1caxX15cxX208xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXexX20xXdxX28xX18xX3xX2bxX1xX6xXdxX3xXbxX1xX32xX33xX18xX23xX3xX37xX18xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX3xX37xX18xX3xX4xX6xX47xX3xXexX4axX4xX3xX3dxX4exX4xX3xX51xX3xX53xX6xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX3fxXdxXebxX12xX0xX7xXexX20xX47xX18xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX33exX160exX18xX23xX3xXexX1xXdxX3xX4xX77xX18xX23xX3xX4xX37xX4xX3xX4xX77xX18xX23xX3xXexX20xXd45xX18xX1xX3xXexX20xX47xX18xX23xX3xXbxX1xX8exX55xX3xXebxXdxX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX4xX6xX47xX3xXexX4axX4xX3xX3dxX4exX4xX3xX51xX3xX53xX6xX55xX3xXbdxX21xX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX20xX10xX18ccxX9xXaxX57xX3fxX6xX21xX51xXexX21xX57xX3fxX21xX18xX23xX51xXexX1xXdxX51xX4xX47xX18xX23xX51xX4xX6xX4xX51xX4xX47xX18xX23xX51xXexX20xXdxX18xX1xX51xXexX20xX47xX18xX23xX51xXbxX1xX6xX55xX51xXebxXdxX51xX23xXbxX55xXb5xX51xX4xX6xX47xX51xXexX47xX4xX51xXb5xX6xX4xX51xX18xX6xX55xX51xXbdxX21xX6xX51xX1xX6xX51xXexXdxX18xX1xX57xX2xX1f3xX1f3xX2xX1bbxX1f1xX15cxX1xXexX55xXaxX12xX33exX160exX18xX23xX3xXexX1xXdxX3xX4xX77xX18xX23xX3xX4xX37xX4xX3xX4xX77xX18xX23xX3xXexX20xXd45xX18xX1xX3xXexX20xX47xX18xX23xX3xXbxX1xX8exX55xX3xXebxXdxX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX4xX6xX47xX3xXexX4axX4xX3xX3dxX4exX4xX3xX51xX3xX53xX6xX55xX3xXbdxX21xX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX20xX47xX18xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3fxXaxX12xX3a0xXabxX81xX3xX5xX14xX3xX81xX82xX21xX3xX4xXa55xX21xX3xX55xX14xX3xXf2exX3dxX53xX33exX3xXexd72exX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXebxX160exX6xX3xX94xX32xX6xX3xX20xX6xX3xX94xX4axXdxX3xXebxXb7xXdxX3xX4xX37xX4xX3xX94xXdbxX6xX3xXbxX1xX32xX33xX18xX23xX8bxX3xX94xX33xX18xX3xXebxXdbxX3xX5xXdxX82xX18xX3xXbdxX21xX6xX18xX3xX18xX1xX144xX55xX3xXexX20xX37xX18xX1xX3xX4xX1xX95xX18xX23xX3xX4xX1xd54bxX47xX8bxX3xX5xXc9xX18xX23xX3xXbxX1xX3d5xX3xXexX20xX47xX18xX23xX3xX94xXa55xX21xX3xXexX32xX3xX103xXabxX81xX3xX3fxX40xX18xX23xX8bxX3xX94xX2a5xX4xX3xXb5xXdxX2c0xXexX3xX5xX14xX3xX94xX28xX3xXexX1xX21xX1cxX18xX3xX5xXd3xXdxX3xXexX20xX47xX18xX23xX3xXebxXdxX2c0xX4xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xXebxX14xX3xXexX20xXdxX28xX18xX3xX2bxX1xX6xXdxX3xX103xXabxX81xX3xX3fxX40xX18xX23xX3xX3fxX40xX3xX37xX18xX3xX94xX32xX10exX18xX23xX3xXb5xX155xX3xX4xX6xX47xX3xXexX4axX4xX3xX3dxX4exX4xX3xX51xX3xX53xX6xX55xX3xXbdxX21xX6xX3xX94xXdbxX6xX3xXb5xX14xX18xX3xX1xX21xX81xX2c0xX18xX3xX3a0xX3a1xX4xX3xXcxX1xXc4xX15cxX0xX57xXbxX12xX0xX57xX3fxXdxXebxX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX3a1xX3xXexX20xX32xXf9xX18xX23xX3xX3dxX155xX3xX3axXcxX51xX3a4xXcxX3xX53xX23xX21xX81xX8a8xX18xX3xX53xX1xX1cxXexX3xX2bxXdxX28xX55xX3xXexX20xX6xX3xX1xXdxX2c0xX18xX3xXexX20xX32xX10exX18xX23xX3xX3fxX40xX3xX37xX18xX3xX4xX6xX47xX3xXexX4axX4xX3xX3dxX4exX4xX3xX51xX3xX53xX6xX55xX3xX94xX47xX8exX18xX3xXbdxX21xX6xX3xX1xX21xX81xX2c0xX18xX3xX3a0xX3a1xX4xX3xXcxX1xXc4xXaxX3xX1xX20xX10xX18ccxX9xXaxX57xX3fxX6xX21xX51xXexX21xX57xXexX1xX21xX51xXexX20xX21xX47xX18xX23xX51xXb5xX47xX51xX23xXexX51xXebxXexX51xX18xX23xX21xX81xX10xX18xX51xX18xX1xX6xXexX51xX2bxXdxX10xX55xX51xXexX20xX6xX51xX1xXdxX10xX18xX51xXexX20xX21xX47xX18xX23xX51xX3fxX21xX51xX6xX18xX51xX4xX6xX47xX51xXexX47xX4xX51xXb5xX6xX4xX51xX18xX6xX55xX51xX3fxX47xX6xX18xX51xXbdxX21xX6xX51xX1xX21xX81xX10xX18xX51xX3fxX21xX4xX51xXexX1xX47xX57xX2xX1f3xX2xX1b9xX1fbxX1b9xX15cxX1xXexX55xXaxX12xX0xXdxX55xX23xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX57xX55xX10xX3fxXdxX6xX57xX2xX1f6xX1caxX57xX18xX10xX1b2xX7xX57xX2xX1f1xX2xX1b9xX57xX2xX1bbxX1f6xX3fxX1f6xX2xX1caxX1f2xX1b9xX1bbxX1f2xXexX1bbxX1caxX1f2xX1f1xX1f1xX5xX1caxX15cxX208xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXexX20xXdxX28xX18xX3xX2bxX1xX6xXdxX3xXbxX1xX32xX33xX18xX23xX3xX37xX18xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX3xX37xX18xX3xX4xX6xX47xX3xXexX4axX4xX3xX3dxX4exX4xX3xX51xX3xX53xX6xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX3fxXdxXebxX12xX0xX7xXexX20xX47xX18xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX3a1xX3xXexX20xX32xXf9xX18xX23xX3xX3dxX155xX3xX3axXcxX51xX3a4xXcxX3xX53xX23xX21xX81xX8a8xX18xX3xX53xX1xX1cxXexX3xX2bxXdxX28xX55xX3xXexX20xX6xX3xX1xXdxX2c0xX18xX3xXexX20xX32xX10exX18xX23xX3xX3fxX40xX3xX37xX18xX3xX4xX6xX47xX3xXexX4axX4xX3xX3dxX4exX4xX3xX51xX3xX53xX6xX55xX3xX94xX47xX8exX18xX3xXbdxX21xX6xX3xX1xX21xX81xX2c0xX18xX3xX3a0xX3a1xX4xX3xXcxX1xXc4xXaxX3xX1xX20xX10xX18ccxX9xXaxX57xX3fxX6xX21xX51xXexX21xX57xXexX1xX21xX51xXexX20xX21xX47xX18xX23xX51xXb5xX47xX51xX23xXexX51xXebxXexX51xX18xX23xX21xX81xX10xX18xX51xX18xX1xX6xXexX51xX2bxXdxX10xX55xX51xXexX20xX6xX51xX1xXdxX10xX18xX51xXexX20xX21xX47xX18xX23xX51xX3fxX21xX51xX6xX18xX51xX4xX6xX47xX51xXexX47xX4xX51xXb5xX6xX4xX51xX18xX6xX55xX51xX3fxX47xX6xX18xX51xXbdxX21xX6xX51xX1xX21xX81xX10xX18xX51xX3fxX21xX4xX51xXexX1xX47xX57xX2xX1f3xX2xX1b9xX1fbxX1b9xX15cxX1xXexX55xXaxX12xXcxX1xX3a1xX3xXexX20xX32xXf9xX18xX23xX3xX3dxX155xX3xX3axXcxX51xX3a4xXcxX3xX53xX23xX21xX81xX8a8xX18xX3xX53xX1xX1cxXexX3xX2bxXdxX28xX55xX3xXexX20xX6xX3xX1xXdxX2c0xX18xX3xXexX20xX32xX10exX18xX23xX3xX3fxX40xX3xX37xX18xX3xX4xX6xX47xX3xXexX4axX4xX3xX3dxX4exX4xX3xX51xX3xX53xX6xX55xX3xX94xX47xX8exX18xX3xXbdxX21xX6xX3xX1xX21xX81xX2c0xX18xX3xX3a0xX3a1xX4xX3xXcxX1xXc4xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX20xX47xX18xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3fxXaxX12xX1ad5xX37xX18xX23xX3xX1f6xX1f2xX57xX1bbxX8bxX3xXcxX1xX3a1xX3xXexX20xX32xXf9xX18xX23xX3xX3dxX155xX3xX3axXcxX3a4xXcxX3xX53xX23xX21xX81xX8a8xX18xX3xX53xX1xX1cxXexX3xX94xXdxX3xX2bxXdxX28xX55xX3xXexX20xX6xX3xX1xXdxX2c0xX18xX3xXexX20xX32xX10exX18xX23xX3xX33exX40xX3xX37xX18xX3xXexX21xX81xX151xX18xX3xX94xX32xX10exX18xX23xX3xX4xX6xX47xX3xXexX4axX4xX3xX3dxX4exX4xX3xX8b4xX3xX53xX6xX55xX3xX94xX47xX8exX18xX3xX33exXdxX8a8xX18xX3xX172xX1xXabxX21xX3xX8b4xX3xX3dxXc9xXdxX3xX3a4xXc4xXexX3xXexX8exXdxX3xX94xX47xX8exX18xX3xX23xXdxX6xX47xX3xXebxXb7xXdxX3xX94xX82xX3xX1acdxX6xX3xX3axXdxX6xX18xX23xX3xX103xXc9xX3xX29dxX82xX18xX3xX13xX95xX3xXebxX14xX3xX94xX47xX8exX18xX3xX23xXdxX6xX47xX3xXebxXb7xXdxX3xX1504xX21xX4axX4xX3xX5xX155xX3xX1faxX1506xX3xXexX8exXdxX3xX2bxX55xX3xX1fbxab95xX1fbxX1faxX1caxX3xX124xX1xX21xX81xX2c0xX18xX3xX3a0xX3a1xX4xX3xXcxX1xXc4xX3xX51xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX135xX15cxX3xX3bxX1xX448xX3xX172xX1xX2c9xX3xXexXdbxX4xX1xX3xXf2exX3dxX53xX33exX3xXexX1e5cxX18xX1xX3xX33exX32xX33xX18xX23xX3xXcxX3ecxXexX3xXcxX1xX4exX18xX23xX3xX4xXecxX18xX23xX3xX94xXdxX3xXebxXb7xXdxX3xX94xX47xX14xX18xX15cxX0xX57xXbxX12xX0xX57xX3fxXdxXebxX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3bxX1xX4axXdxX3xX1xXd3xXbxX3xXexX20xXdxX28xX18xX3xX2bxX1xX6xXdxX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX33exX40xX3xX37xX18xX3xX4xX6xX47xX3xXexX4axX4xX3xX3dxX4exX4xX3xX51xX3xX53xX6xX55xX3xX94xX47xX8exX18xX3xXbdxX21xX6xX3xX3a0xX3a1xX4xX3xXcxX1xXc4xXaxX3xX1xX20xX10xX18ccxX9xXaxX57xX3fxX6xX21xX51xXexX21xX57xXbxX1xX47xXdxX51xX1xX47xXbxX51xXexX20xXdxX10xX18xX51xX2bxX1xX6xXdxX51xX23xXbxX55xXb5xX51xX3fxX21xX51xX6xX18xX51xX4xX6xX47xX51xXexX47xX4xX51xXb5xX6xX4xX51xX18xX6xX55xX51xX3fxX47xX6xX18xX51xXbdxX21xX6xX51xX3fxX21xX4xX51xXexX1xX47xX57xX2xX1b9xX1fbxX1fbxX1f2xX1b9xX15cxX1xXexX55xXaxX12xX0xXdxX55xX23xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX57xX55xX10xX3fxXdxX6xX57xX2xX1f6xX1caxX57xX18xX10xX1b2xX7xX57xX2xX1faxX1fbxX1caxX57xX1faxX1caxX3fxX1bbxX2xX1faxX1fbxX1b9xX1bbxX1caxXexX2xX1caxX1b9xX1f2xX1fbxX5xX1caxX15cxX208xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXexX20xXdxX28xX18xX3xX2bxX1xX6xXdxX3xXbxX1xX32xX33xX18xX23xX3xX37xX18xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX3xX37xX18xX3xX4xX6xX47xX3xXexX4axX4xX3xX3dxX4exX4xX3xX51xX3xX53xX6xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX3fxXdxXebxX12xX0xX7xXexX20xX47xX18xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3bxX1xX4axXdxX3xX1xXd3xXbxX3xXexX20xXdxX28xX18xX3xX2bxX1xX6xXdxX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX33exX40xX3xX37xX18xX3xX4xX6xX47xX3xXexX4axX4xX3xX3dxX4exX4xX3xX51xX3xX53xX6xX55xX3xX94xX47xX8exX18xX3xXbdxX21xX6xX3xX3a0xX3a1xX4xX3xXcxX1xXc4xXaxX3xX1xX20xX10xX18ccxX9xXaxX57xX3fxX6xX21xX51xXexX21xX57xXbxX1xX47xXdxX51xX1xX47xXbxX51xXexX20xXdxX10xX18xX51xX2bxX1xX6xXdxX51xX23xXbxX55xXb5xX51xX3fxX21xX51xX6xX18xX51xX4xX6xX47xX51xXexX47xX4xX51xXb5xX6xX4xX51xX18xX6xX55xX51xX3fxX47xX6xX18xX51xXbdxX21xX6xX51xX3fxX21xX4xX51xXexX1xX47xX57xX2xX1b9xX1fbxX1fbxX1f2xX1b9xX15cxX1xXexX55xXaxX12xX3bxX1xX4axXdxX3xX1xXd3xXbxX3xXexX20xXdxX28xX18xX3xX2bxX1xX6xXdxX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX33exX40xX3xX37xX18xX3xX4xX6xX47xX3xXexX4axX4xX3xX3dxX4exX4xX3xX51xX3xX53xX6xX55xX3xX94xX47xX8exX18xX3xXbdxX21xX6xX3xX3a0xX3a1xX4xX3xXcxX1xXc4xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX20xX47xX18xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3fxXaxX12xX172xX1xXdxX89xX21xX3xX2xX1f2xX57xX2xX1f6xX8bxX3xX3dxX6xX18xX3xXbdxX21xXf3xX18xX3xX5xXf8bxX3xX3fxX40xX3xX37xX18xX3xX1b9xX3xX51xX3xX3dxX155xX3xX3axXcxX3a4xXcxX3xXbxX1xX4axXdxX3xX1xXd3xXbxX3xXebxXb7xXdxX3xX13xX155xXdxX3xX94xX95xX18xX23xX3xX3axXdxXf3xXdxX3xXbxX1xX448xX18xX23xX3xX55xX2a5xXexX3xXb5xX144xX18xX23xX3xX124xX3axX3bxX3cxX3dxX135xX3xX1xX21xX81xX2c0xX18xX3xX3a0xX3a1xX4xX3xXcxX1xXc4xX3xX124xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX135xX3xXexX3cbxX3xX4xX1xX3a1xX4xX3xX4xX21xX155xX4xX3xX1xXc4xXbxX3xXexX20xXdxX28xX18xX3xX2bxX1xX6xXdxX3xX4xX77xX18xX23xX3xXexX37xX4xX3xX3axX3bxX3cxXcxX8bxX3xXexX37xXdxX3xX94xXdbxX18xX1xX3xX4xX32xX3xX3fxX40xX3xX37xX18xX3xX94xX32xX10exX18xX23xX3xX4xX6xX47xX3xXexX4axX4xX3xX3dxX4exX4xX3xX53xX6xX55xX3xX94xX47xX8exX18xX3xX33exXdxX8a8xX18xX3xX172xX1xXabxX21xX3xX51xX3xX3dxXc9xXdxX3xX3a4xXc4xXexX15cxX0xX57xXbxX12xX0xX57xX3fxXdxXebxX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX21xX5xX12xX0xX3fxXdxXebxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX20xXaxX12xX0xX57xX3fxXdxXebxX12xX0xX57xX3fxXdxXebxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1506xX21xXexX1xX47xX20xXaxX12xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX13xX47xX14xXdxX3xX8b4xX3xX1acdxX82xX3xXcxX21xX3ecxX18xX0xX57xXbxX12
Thanh Hoài – Lê Tuấn