Tăng trưởng chi tiêu cho quân sự trên toàn cầu năm 2018
Chi tiêu quân sự trên toàn cầu năm 2018 đã tăng 2,6% lên 1.800 tỷ USD, trong đó chi tiêu quân sự của Mỹ trong năm 2018 cũng tăng lần đầu tiên trong 7 năm.
e9bcxf72fx102ddx13971x177c8x15fb6x13e56x162fex110d4xX7x16247x17444x120c6x17c71x1169cx116d5xX5x12f90xXax171c5xXcx18358xfd44x14d3exX3xXex107e3x16e83x14498xX15xX16xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdx11dd5x13c92xX3xX4xX1x17256xX3x13c1fxX26x1274cxX15xX3xX7x182d9xX3xXexX19xX25xX15xX3xXexX2ax141b8xX15xX3xX4x164a5xX26xX3xX15xX14x1262dxX3x14783x174d4xX2x17752xX0x180f2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx122a9xX10xX6x12f75xXaxX12x1195bxX1xXdxX3xXexXdxX25xX26xX3xX2cxX26xX2exX15xX3xX7xX32xX3xXexX19xX25xX15xX3xXexX2axX3bxX15xX3xX4xX3fxX26xX3xX15xX14xX44xX3xX46xX47xX2xX49xX3xf146x182ffxX3xXexX14xX15xX16xX3xX46x123abxeb72x13c96xX3xX5xX25xX15xX3xX2x108aexX49xX47xX47xX3xXexf4ebxX3xf0f7x14aabx180abxX91xX3xXexX19xX2axX15xX16xX3xX88x1513fxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX25xX26xX3xX2cxX26xX2exX15xX3xX7xX32xX3xX4x1726axX6xX3xef02x166cbxX3xXexX19xX2axX15xX16xX3xX15xX14xX44xX3xX46xX47xX2xX49xX3xX4x144f0xX15xX16xX3xXexX14xX15xX16xX3xX5xX3fxX15xX3xX88xX3fxX26xX3xXexXdxX25xX15xX3xXexX19xX2axX15xX16xX3x17c53xX3xX15xX14xX44xX9axX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX10xX15xXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX44xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX60xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXex120dexX5xX10xX9xXaxfa6bxXdxX5dxXexX1x10706xX3xX49xX46x10d92xXbx13017x12cafxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX132xX3x13312xX46xX46xXbxX138xX139xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX132xX4bxX4bxXdxX9ax149d2xX6xX2axX1xX6xXexXdxX15xX1xX9ax179e3xX15xX4bxX15xX10xX12dxX7xX4bxX2xX143xX2xXf4xX4bxX2xX47xX136xX5dxX136xX2xX92xX136x17c1fxX136xX92xXexX46xX92xX143xX178xX5xX47x14e2fxXdxX15x1810dxX2axX16xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX4xX1xXdxXexXdxX10xX26xX2cxX9axfbf2xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX15xX16xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX25xX26xX3xX4xX1xX2axX3xX2cxX26xX2exX15xX3xX7xX32xX3xXexX19xX25xX15xX3xXexX2axX3bxX15xX3xX4xX3fxX26xX3xX15xX14xX44xX3xX46xX47xX2xX49xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xX5dxXdxX163xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5dxX19xX10xX5xX6xXexX10xX5dxXaxX12xX0xX7xXexX19xX2axX15xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX10xX15xXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX44xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5dxXexX1xX26xX44xX159xX3xX5dxX1xXdxX5dxX10xX3xXdxX60xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX128xX5xX10xX9xXaxX12dxXdxX5dxXexX1xX132xX3xX49xX2x1362cxXbxX138xX139xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX132xX3xX136xX241xX46xXbxX138xX139xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX132xX4bxX4bxXdxX9axX159xX6xX2axX1xX6xXexXdxX15xX1xX9axX163xX15xX4bxX15xX10xX12dxX7xX4bxX2xX143xX2xXf4xX4bxX2xX47xX136xX5dxX136xX46xX2xX136xX2xX136xX2xXexX46xX241xX241xX92xXf4xX5xX47xX9axX198xXbxX16x14ccdxX19xX9xXf4xX49xXf4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX15xX16xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX25xX26xX3xX4xX1xX2axX3xX2cxX26xX2exX15xX3xX7xX32xX3xXexX19xX25xX15xX3xXexX2axX3bxX15xX3xX4xX3fxX26xX3xX15xX14xX44xX3xX46xX47xX2xX49xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX7xXexX19xX2axX15xX16xX12xX0xX4bxX5dxXdxX163xX12xX0xX5dxXdxX163xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5dxX19xX10xX5xX6xXexX10xX5dxXaxX12xX0xX7xXexX19xX2axX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX25xX15xX3xX2cxX26xX6xX15xX132xX0xX4bxX7xXexX19xX2axX15xX16xX12xX0xX26xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX182xXexX1xX26xX44xX159xX182xX6xX15xX5dxX182xX7xX6xXbxX2axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX60xX1xXdxX3xXexXdxX25xX26xX3xX2cxX26x12713xX4xX3xXbxX1x159cbxX15xX16xX3xXexX1x14ff9xX3xX16xXdx14eb0xXdxX3xX88x156ebxXexX3x149c1x122efxX3xX5xf092xX4xX3xXexX19xX2axX15xX16xX3xX15xX14xX44xX3xX46xX47xX2xX49xXaxX3xX1xX19xX10xX185xX9xXaxX4bxX163xX26xX182xX36exX1xXdxX4bxX4xX1xXdxX182xXexXdxX10xX26xX182xX2cxX26xX2axX4xX182xXbxX1xX2axX15xX16xX182xXexX1xX10xX182xX16xXdxX2axXdxX182xX5dxX6xXexX182xX36exXdxX182xX5xX26xX4xX182xXexX19xX2axX15xX16xX182xX15xX6xX44xX182xX46xX47xX2xX49xX4bxX2xXf4xX46xX47xX2xX46xX9axX1xXexX44xXaxX12xX0xXdxX44xX16xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX4bxX44xX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xX46xX47xX4bxX15xX10xX12dxX7xX4bxX2xX143xX2xXf4xX4bxX2xX47xX49xX5dxX46xX46xX2xX136xXf4xX2xX136xXexX46xX143xX143xX143xX5xX2xX47xX182xX49xX241xX4xX143xX4xX4xX5dxX5dxX182xX178xX178xX2xX185xX182xX241xX178xX92xX5dxX182xX6xX9axX198xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX15xX16xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX25xX26xX3xX4xX1xX2axX3xX2cxX26xX2exX15xX3xX7xX32xX3xXexX19xX25xX15xX3xXexX2axX3bxX15xX3xX4xX3fxX26xX3xX15xX14xX44xX3xX46xX47xX2xX49xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxX163xX12xX0xX7xXexX19xX2axX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX60xX1xXdxX3xXexXdxX25xX26xX3xX2cxX26xX358xX4xX3xXbxX1xX35dxX15xX16xX3xXexX1xX363xX3xX16xXdxX367xXdxX3xX88xX36bxXexX3xX36exX36fxX3xX5xX372xX4xX3xXexX19xX2axX15xX16xX3xX15xX14xX44xX3xX46xX47xX2xX49xXaxX3xX1xX19xX10xX185xX9xXaxX4bxX163xX26xX182xX36exX1xXdxX4bxX4xX1xXdxX182xXexXdxX10xX26xX182xX2cxX26xX2axX4xX182xXbxX1xX2axX15xX16xX182xXexX1xX10xX182xX16xXdxX2axXdxX182xX5dxX6xXexX182xX36exXdxX182xX5xX26xX4xX182xXexX19xX2axX15xX16xX182xX15xX6xX44xX182xX46xX47xX2xX49xX4bxX2xXf4xX46xX47xX2xX46xX9axX1xXexX44xXaxX12xX60xX1xXdxX3xXexXdxX25xX26xX3xX2cxX26xX358xX4xX3xXbxX1xX35dxX15xX16xX3xXexX1xX363xX3xX16xXdxX367xXdxX3xX88xX36bxXexX3xX36exX36fxX3xX5xX372xX4xX3xXexX19xX2axX15xX16xX3xX15xX14xX44xX3xX46xX47xX2xX49xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX19xX2axX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xXcxX1xX10xX2axX3x104b8xXdx15894xX15xX3xX15xX16xX1xXdxX25xX15xX3xX4x16c81xX26xX3xX1xX35dxX6xX3xX159x10202xX15xX1xX3xX2cxX26xX358xX4xX3xXexX363xX3xXa3xXexX2axX4xX36exX1xX2axX5xX44xX3x16626xXa3x145e4x14029x10c7axX58cx172b0xX91xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX25xX26xX3xX2cxX26xX358xX4xX3xXbxX1xX35dxX15xX16xX3xXexX1xX363xX3xX16xXdxX367xXdxX3xX88xX89xX3xX88xX36bxXexX3xX88xX363xX15xX3xX44xX56cxX4xX3xX4xX6xX2axX3xX15xX1x12076xXexX3xX36ex11e86xX3xXex10eb0xX3xX7xX6xX26xX3xX60xX1xXdxX363xX15xX3xXexX19xX6xX15xX1xX3xX5xX36bxX15xX1xX91xX3xX4xX1xXc2xX3xX128xX363xX26xX3xX5dxX2axX3xX7xX32xX3xXexX14xX15xX16xX3xX44xX36bxX15xX1xX3xX15xX16xX2exX15xX3xX7x1360dxX4xX1xX3xX2cxX26xX358xX4xX3xXbxX1xX35dxX15xX16xX3xX4xXc2xX6xX3xXc5xXc6xX3xX163xX3bxX3xXcxX19xX26xX15xX16xX3xed8bxX26xX358xX4xX9axX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxX163xX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX4bxX26xX5xX12xX0xX5dxXdxX163xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX19xXaxX12xX0xX4bxX5dxXdxX163xX12xX0xX4bxX5dxXdxX163xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX2axX26xX19xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2axX3xX55fxXdxX10xXexX15xX6xX44x16abaxX0xX4bxXbxX12