Với giá 6,1 triệu USD, Chanathip là cầu thủ đắt giá nhất Đông Nam Á
Theo thông tin từ FOX Sports Asia, CLB Consadole Sapporo đã quyết định mua đứt tiền vệ người Thái Lan Chanathip Songkrasin với mức giá 6,1 triệu USD (hơn 140 tỉ đồng).
7ae6x8d9ax110ffxe057xd487xaaf9x102c1x8831x879dxX7xebbexe1bbxb380x8db2x957exd1cdxX5xa675xXax112b3xff39x920bxXdxX3xd0c2xXdx107c8xX3xe4dbxcb07xX2xX3xXex9f0fxXdxc80fxa747xX3x112fexad91xec52xX1cxX3x8ed6xX1xX6x103d8xX6xXexX1xXdxXbxX3xX5xeff5xX3xX4x9f36xX23xX3xXexX1xf918xX3xa6baxde89xXexX3xX17xXdxX19xX3xX2dxX1xf6a2xXexX3xa682xb1f4xX2dxX17xX3xdd4fxX6x9bebxX3xc844xX0xcd85xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeeccxX10xX6xba53xXaxX12xXcxX1xX10xb083xX3xXexX1xX4dxX2dxX17xX3xXexXdxX2dxX3xXex10394xX3x9ab6x10744x8786xX3xX26xXbxX6fxX20xXexX7xX3x11829xX7xXdxX6xX1cxX3xX2ax1184bxe1eaxX3xX2axX6fxX2dxX7xX6xX69xX6fxX5xX10xX3xX26xX6xXbxXbxX6fxX20xX6fxX3xX3fxce6bxX3xd481xX23x9607x104fdxXexX3xX3fxaaacxX2dxX1xX3xX53xX23xX6xX3xX3fx9295xXexX3xXexXdxbb2dxX2dxX3xad34xX22xX3xX2dxX17xa2c0x8691xXdxX3xXcxX1xX19xXdxX3xX90xX6xX2dxX3xX2axX1xX6xX2dxX6xXexX1xXdxXbxX3xX26xX6fxX2dxX17xe86exX20xX6xX7xXdxX2dxX3xXc0xX14xXdxX3xX53xXb8xX4xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1cxX2xX3xXexX20xXdxX22xX23xX3xX25xX26xX27xX3xf90dxX1x7f8cxX2dxX3xX2xda6cxfd08xX3xXex10eefxX3xX3fxac31xX2dxX17xdc2axc089xX0xX57xXbxX12xX0xX69xXdxXc0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX13xX2axX26xX6fxX20xXexX6xf797xX5xX10xc76exX2dx10804xX20xX10xXc0xXdxX10xb7d3xc3abxX6fxX69xX10xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX10xX2dxXexX10xX20xXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX69xX10xXexX6xXdxX5xcb08xXdxX53xX17xX15fxX5xXdxX17xX1xXexX12axX6fxc947xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2axX1xX6xX2dxX6xXexX1xXdxXbxX3xXexX20xX6fxX2dxX17xX3xX53xX35xX23xX3xX19xX6fxX3xX2axX90xX91xX3xX2axX6fxX2dxX7xX6xX69xX6fxX5xX10xX3xX26xX6xXbxXbxX6fxX20xX6fxX3xX15fxX3xc3e4xX2dxX1x8891xX3x10fc2xX15fxX90x7ed5xX89xee81xX25xX1acxXaxX3xX1xX20xX10xfb6dxX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1a7xX57xX57xX4xX69xX2dxX112xXexX23xX6fxXdxXexX20xX10xX112xXc0xX2dxX57xXexX1xX23xX53xX12axdf18xX135xX57x8234x10327xX1bxX57xbfd9xX108xX2xX1d9xX57xX2xX1dcxX57xX2xX1dcxX57xX1dcxX2xa7d3xX1bxX1d9xX107x9077xX1d8xX2xX1d8xX107xX1bxa6f4xX1dcxX1d9xX1bxX107xX1d9xX1e9xX1bxX108xX1f3xX1bxX1dcxX1bxX108xX1e9xX1dcxX1d8xX1d8xX1dcxX108xX1dcxX1bxX1bxX107xX108xX108xX1f3xX1e9xX1d8xX1dcxX1bxX2dxX15fxX2xX1d8xX107xX107xX1bxX108xX107xX108xX107xX107xX1e9xX108xX1e9xX2xX2xX1d8xX2xX1d9xX1edxX108xX1edxX2xX1f3xX112xfc15xXbxX17xXaxX3xXexX6xX20xX17xX10xXexX9xXaxX1d5xX12axX5xX6xX2dxXe0xXaxX3xX20xX10xX5xX9xXaxX2dxX6fxX6fxXbxX10xX2dxX10xX20xXaxX3xX69xX6xXexX6xX15fxX1b6xX6xX2dxX4xXaaxX12axX6fxX16bxX15fxX17xX20xX6fxX23xXbxX9xXaxXdxX53xX17xX15fxX5xXdxX17xX1xXexX12axX6fxX16bxXaxX12xX0xXdxX53xX17xX3xXdxX69xX9xXaxXdxX53xX17xX1d5xX1b6xX1edxX108xX4xX1edxX1edxX4xX108xX15fxX1b6xX69xX10xX1edxX15fxX2xX2xX10xX1d9xX15fxX12axX2xX6xX108xX15fxX1d9xX1edxX108xX69xX107xX108xX1d8xX1e9xX108xX1edxX2xX69xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX17xX1xXexX12axX6fxX16bxX15fxX4xX6fxX2dxXexX10xX2dxXexXaxX3xX7xXexXaaxX5xX10xX9xXaxX69xXdxX7xXbxX5xX6xXaaxX1a7xX3xX12axX5xX6fxX4xXe0x8b80xX3xX53xX6xX20xX17xXdxX2dxX15fxX5xX10xX1b6xXexX1a7xX3xX6xX23xXexX6fxX2d4xX3xX53xX6xX20xX17xXdxX2dxX15fxX20xXdxX17xX1xXexX1a7xX3xX6xX23xXexX6fxX2d4xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1cxX2xX3xXexX20xXdxX22xX23xX3xX25xX26xX27xX1cxX3xX2axX1xX6xX2dxX6xXexX1xXdxXbxX3xX5xX35xX3xX4xX38xX23xX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX40xXexX3xX17xXdxX19xX3xX2dxX1xX49xXexX3xX4cxX4dxX2dxX17xX3xX51xX6xX53xX3xX55xX3xX15fxX3xX1a4xX2dxX1xX3xX2xX112xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a7xX57xX57xXdxX112xX12axX6xX6fxX1xX6xXexXdxX2dxX1xX112xXc0xX2dxX57xX2dxX10xX135xX7xX57xX2xX1d9xX1d8xX108xX57xX2xX1dcxX107xX69xX107xX108xX1d9xX107xX1d8xX2xX1dcxXexX107xX107xX1edxX1bxX5xX2xX112xX22cxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1cxX2xX3xXexX20xXdxX22xX23xX3xX25xX26xX27xX1cxX3xX2axX1xX6xX2dxX6xXexX1xXdxXbxX3xX5xX35xX3xX4xX38xX23xX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX40xXexX3xX17xXdxX19xX3xX2dxX1xX49xXexX3xX4cxX4dxX2dxX17xX3xX51xX6xX53xX3xX55xXaxX3xX135xXdxX69xXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxXaxX3xX69xX6xXexX6xX15fxX6fxX20xXdxX17xXdxX2dxX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1a7xX57xX57xX4xX69xX2dxX112xXexX23xX6fxXdxXexX20xX10xX112xXc0xX2dxX57xX1dcxX108xX2xX1d9xX57xX2xX1dcxX57xX2xX1dcxX57xX1dcxX2xX1e9xX1bxX1d9xX107xX1edxX1d8xX2xX1d8xX107xX1bxX1f3xX1dcxX1d9xX1bxX107xX1d9xX1e9xX1bxX108xX1f3xX1bxX1dcxX1bxX108xX1e9xX1dcxX1d8xX1d8xX1dcxX108xX1dcxX1bxX1bxX107xX108xX108xX1f3xX1e9xX1d8xX1dcxX1bxX2dxX15fxX2xX1d8xX107xX107xX1bxX108xX107xX108xX107xX107xX1e9xX108xX1e9xX2xX2xX1d8xX2xX1d9xX1edxX108xX1edxX2xX1f3xX112xX22cxXbxX17xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX6xXbxXexXdxX6fxX2dxXaxX3xX69xX6xXexX6xX15fxXbxX5xX6xX4xX10xX1xX6fxX5xX69xX10xX20xX9xXax8b4exX2dxX1xabeexXbxX3xX4xX1xcde7xX3xXexX1x8e8cxX4xX1xb145xXaxX12xX2axX1xX6xX2dxX6xXexX1xXdxXbxX3xXexX20xX6fxX2dxX17xX3xX53xX35xX23xX3xX19xX6fxX3xX2axX90xX91xX3xX2axX6fxX2dxX7xX6xX69xX6fxX5xX10xX3xX26xX6xXbxXbxX6fxX20xX6fxX3xX15fxX3xX0xX10xX53xX12xX101xX1a4xX2dxX1xX1a7xX3xX1a9xX15fxX90xX1acxX89xX1aexX25xX1acxX111xX0xX57xX10xX53xX12xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxXc0xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX6fxX69xXaaxXaxX12xX51xX1xXc5xX3xXc0xX49bxXaaxX1cxX3xX2axX1xX6xX2dxX6xXexX1xXdxXbxX3xX101xX1dcxX1d8xX3xXexX23x1000cxXdxX111xX3xX3fxXa6xX3xX4xX1xX4a4xX2dxX1xX3xXexX1xXb8xX4xX3xXc0xXc5x108a0xXexX3xXa8xX23xX6xX3xXexX1xX3dxX3xX53xX4dxX2dxX3xXexX23xXaax90d5xX2dxX3xX12fxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX2dxX10xX7xX3xX51xX10xXdxX5xX3xX1acxXexX1xX10xX20xXdxX69xX17xX10xX3xX101xX3fxX6xX2dxX17xX3xX4xX1xX103xXdxX3xX12ax7d29xX2dxX17xX3xf701xX3xX2axX90xX91xX3xX2axX6xX20xX69xXdxX1b6xX1b6xX1cxX3xX89xX2dxX1xX111xX3xX3fxX54bxX3xXexX20xX579xX3xXexX1xX35xX2dxX1xX3xX4xX38xX23xX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX40xXexX3xX17xXdxX19xX3xX2dxX1xX49xXexX3xX4cxX4dxX2dxX17xX3xX51xX6xX53xX3xX55xX112xX3xXcxX20xXc5xX14xX4xX3xX3fxX575xX1cxX3xXexX1xX3dxX3xXexX1xX35xX2dxX1xX3xX1acxXexX1xX10xX20xXdxX69xX17xX10xX3xX3fxXc5xX539xX4xX3xX3fxXafxX2dxX1xX3xX17xXdxX19xX3xX4xX1xX23xXaaxX54bxX2dxX3xX2dxX1xXc5xX539xX2dxX17xX3xXc0xX35xX6fxX3xXe0xX1xX6fxb9f3xX2dxX17xX3xX1f3xX1cxX1edxX3xXexX20xXdxX22xX23xX3xX25xX26xX27xX112xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX6fxX69xXaaxXaxX12xX26xX579xX3xX69xfd93xX3xX17xXdxX19xX3xXexX20xXafxX3xX4xX1xX23xXaaxX54bxX2dxX3xX2dxX1xXc5xX539xX2dxX17xX3xX4xX3dxX6xX3xX2axX1xX6xX2dxX6xXexX1xXdxXbxX3xXexda6axX2dxX17xX3xXc0xce79xXexX3xX2dxX1xXc5xX3xXc0xX49bxXaaxX3xX5xX35xX3xX2dxX1xXc6xX3xX6xX2dxX1xX3xXexad5axX6xX3xX7xX19xX2dxX17xX3xX20xa820xX4xX3xX20xd353xX3xXexX20xX6fxX2dxX17xX3xX53xX35xX23xX3xX19xX6fxX3xX2axX90xX91xX3xX2axX6fxX2dxX7xX6xX69xX6fxX5xX10xX3xX26xX6xXbxXbxX6fxX20xX6fxX112xX3xX2axX1xX6xX2dxX6xXexX1xXdxXbxX3xX17xXdxX6xX3xX2dxX1xX49bxXbxX3xX3fx9a4axXdxX3xX12axX575xX2dxX17xX3xX4xe479xX3xX4xX3dxX6xX3xX2axX4dxX2dxX17xX3xX13xXdxX2dxX1xX3xXexX20xX6fxX2dxX17xX3xX12axX5fcxX2dxX3xX1xX539xXbxX3xX3fxX10exX2dxX17xX3xX4xX1xX6fxX3xX53xXc5xX539xX2dxX3xXexX7cxX3xX136xX23xX6xXexX1xX6fxX2dxX17xX3xX25xX2dxXdxXexX10xX69xX3xXc0xX35xX6fxX3xX2dxX64exX53xX3xX1dcxX108xX2xX1e9xX112xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX6fxX69xXaaxXaxX12xX51xX17xX6xXaaxX3xX5xX49bxXbxX3xXexXb8xX4xX1cxX3xX2axX1xX6xX2dxX6xXexX1xXdxXbxX3xX1x10f68xX6xX3xX2dxX1xX49bxXbxX3xX20xX49xXexX3xX2dxX1xX6xX2dxX1xX3xXc0xX35xX3xXexX20xX579xX3xXexX1xX35xX2dxX1xX3xXexX20xa9d4xX3xX4xX6b1xXexX3xXe0xX1xX4dxX2dxX17xX3xXexX1xX54bxX3xXexX1xX6xXaaxX3xXexX1xXabxX3xX579xX3xX2axX6fxX2dxX7xX6xX69xX6fxX5xX10xX3xX26xX6xXbxXbxX6fxX20xX6fxX112xX3x10b9axX3xX53xf283xX6xX3xX17xXdxX5fcxXdxX3xXc0xX7cxX6xX3xXa8xX23xX6xX1cxX3xX2axX1xX6xX2dxX6xXexX1xXdxXbxX3xX20xX6xX3xX7x8cfaxX2dxX3xXexX525xX2dxX17xX3xX4xX6b1xX2dxX17xX3xX1f3xX2xX3xXexX20xX49bxX2dxX3xXc0xX35xX3xX17xX1xXdxX3xX1edxX3xX12axX35xX2dxX3xXexX1xX40xX2dxX17xX3xX17xX575xXbxX3xX4xX4dxX2dxX17xX3xX17xXdxX4a0xXbxX3xX2axX6fxX2dxX7xX6xX69xX6fxX5xX10xX3xX26xX6xXbxXbxX6fxX20xX6fxX3xX17xXdxX35xX2dxX1xX3xXc0xXafxX3xXexX20xX4a4xX3xXexX1xXb8xX3xX107xX3xXex1003axXdxX3xX1a9xX15fxX90xX10xX6xX17xX23xX10xX3xX101xX4xX6xX6fxX3xX2dxX1xX49xXexX3xXexX20xX6fxX2dxX17xX3xX5xXafxX4xX1xX3xX7x9bfexX3xX2axX90xX91xX111xX112xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX6fxX69xXaaxXaxX12xX51xX17xX35xXaaxX3xX1f3xX15fxX2xX1dcxX3xXc0xX7cxX6xX3xXa8xX23xX6xX1cxX3xX2axX1xX6xX2dxX6xXexX1xXdxXbxX3xX3fxXa6xX3xX3fxXc5xX539xX4xX3xX12axX38xX23xX3xX4xX1xX653xX2dxX3xX5xX35xX3xX2axX38xX23xX3xXexX1xX3dxX3xX16bxX23xX49xXexX3xX7xX40xX4xX3xX2dxX1xX49xXexX3xX53xX786xX6xX3xX17xXdxX5fcxXdxX3xX4xX3dxX6xX3xX3fxX6b1xXdxX3xX12axX575xX2dxX17xX3xX2dxX35xXaaxX112xX0xX57xXbxX12xX0xX69xXdxXc0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX69xX20xX10xX5xX6xXexX10xX69xXaxX12xX0xX7xXexX20xX6fxX2dxX17xX12xXcxXdxX2dxX3xX5xXdxb524xX2dxX3xXa8xX23xX6xX2dxX1a7xX0xX57xX7xXexX20xX6fxX2dxX17xX12xX0xX23xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX15fxXexX1xX23xX53xX12axX15fxX6xX2dxX69xX15fxX7xX6xXbxX6fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX66xX90xX13xX3xX4cxXcxX3xXcxX1xX19xXdxX3xX90xX6xX2dxX1a7xX3xc49cxX13xXdxX22xXexX3xX51xX6xX53xX3xX5xX35xX3xX3fxd7a7xXdxX3xXexX1xX3dxX3xX2dxd00dxX2dxX17xX3xXe0x10545xX3xX2dxX1xX49xXexX3xX4xX3dxX6xX3xX4xX1xX4a0xX2dxX17xX3xXexX4dxXdxd883xXaxX3xX1xX20xX10xX1b6xX9xXaxX57xX12axX6fxX2dxX17xX15fxX69xX6xX57xX1xX5xXc0xX15fxX69xXexX15fxXexX1xX6xXdxX15fxX5xX6xX2dxX15fxXc0xXdxX10xXexX15fxX2dxX6xX53xX15fxX5xX6xX15fxX69xX6fxXdxX15fxXexX1xX23xX15fxX2dxX6xX2dxX17xX15fxXe0xXaaxX15fxX2dxX1xX6xXexX15fxX4xX23xX6xX15fxX4xX1xX23xX2dxX17xX15fxXexX6fxXdxX57xX2xX1bxX2xX107xX108xX108xX112xX1xXexX53xXaxX12xX0xXdxX53xX17xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX57xX53xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX1dcxX108xX57xX2dxX10xX135xX7xX57xX2xX1d9xX1f3xX1d9xX57xX2xX108xX1bxX69xX1d8xX1dcxX1dcxX1d8xX1d9xX2xX108xXexX1bxX1edxX1e9xX1e9xX5xX1d8xX112xX22cxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1cxX2xX3xXexX20xXdxX22xX23xX3xX25xX26xX27xX1cxX3xX2axX1xX6xX2dxX6xXexX1xXdxXbxX3xX5xX35xX3xX4xX38xX23xX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX40xXexX3xX17xXdxX19xX3xX2dxX1xX49xXexX3xX4cxX4dxX2dxX17xX3xX51xX6xX53xX3xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxXc0xX12xX0xX7xXexX20xX6fxX2dxX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX66xX90xX13xX3xX4cxXcxX3xXcxX1xX19xXdxX3xX90xX6xX2dxX1a7xX3xX919xX13xXdxX22xXexX3xX51xX6xX53xX3xX5xX35xX3xX3fxX927xXdxX3xXexX1xX3dxX3xX2dxX92fxX2dxX17xX3xXe0xX934xX3xX2dxX1xX49xXexX3xX4xX3dxX6xX3xX4xX1xX4a0xX2dxX17xX3xXexX4dxXdxX948xXaxX3xX1xX20xX10xX1b6xX9xXaxX57xX12axX6fxX2dxX17xX15fxX69xX6xX57xX1xX5xXc0xX15fxX69xXexX15fxXexX1xX6xXdxX15fxX5xX6xX2dxX15fxXc0xXdxX10xXexX15fxX2dxX6xX53xX15fxX5xX6xX15fxX69xX6fxXdxX15fxXexX1xX23xX15fxX2dxX6xX2dxX17xX15fxXe0xXaaxX15fxX2dxX1xX6xXexX15fxX4xX23xX6xX15fxX4xX1xX23xX2dxX17xX15fxXexX6fxXdxX57xX2xX1bxX2xX107xX108xX108xX112xX1xXexX53xXaxX12xX66xX90xX13xX3xX4cxXcxX3xXcxX1xX19xXdxX3xX90xX6xX2dxX1a7xX3xX919xX13xXdxX22xXexX3xX51xX6xX53xX3xX5xX35xX3xX3fxX927xXdxX3xXexX1xX3dxX3xX2dxX92fxX2dxX17xX3xXe0xX934xX3xX2dxX1xX49xXexX3xX4xX3dxX6xX3xX4xX1xX4a0xX2dxX17xX3xXexX4dxXdxX948xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX20xX6fxX2dxX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX66xX90xX13xX3xX136xXdxX5xX6fxXc0xX6xX2dxX3x8468xX6xX22cxX10xXc0xX6xX4xX3xX4xX3dxX6xX3xX4cxXcxX3xXcxX1xX19xXdxX3xX90xX6xX2dxX3xX2dxX1xX49bxX2dxX3xX3fxXafxX2dxX1xX3xX4cxXcxX3xX13xXdxX22xXexX3xX51xX6xX53xX3xX5xX35xX3xX3fxX927xXdxX3xXexX1xX3dxX3xX2dxX92fxX2dxX17xX3xXe0xX934xX3xX2dxX1xX49xXexX3xXexX801xXdxX3xX89xX7exX7exX3xX2axX23xXbxX3xX1dcxX108xX2xX1d9xX3xX7xX40xXbxX3xXexX14xXdxX112xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxXc0xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX91xX80xX66xX3xX7exX12dxX7exX89xX3xXexX1xX19xX2dxX17xX3xX1edxX112xX1dcxX108xX2xX1d9xX1a7xX3xX4cxX6b1xXdxX3xXexX23xXaaxX54bxX2dxX3xX13xXdxX22xXexX3xX51xX6xX53xX3xX12axX66axX3xX16bxX6xX3xXcxX1xX19xXdxX3xX90xX6xX2dxXaxX3xX1xX20xX10xX1b6xX9xXaxX57xX12axX6fxX2dxX17xX15fxX69xX6xX57xX12axX16bxX1xX15fxX1b6xXdxX1b6xX6xX15fxXexX1xX6xX2dxX17xX15fxX1edxX15fxX1dcxX108xX2xX1d9xX15fxX69xX6fxXdxX15fxXexX23xXaaxX10xX2dxX15fxXc0xXdxX10xXexX15fxX2dxX6xX53xX15fxX12axX6fxX15fxX16bxX6xX15fxXexX1xX6xXdxX15fxX5xX6xX2dxX57xX2xX1bxX2xX1f3xX1f3xX1edxX112xX1xXexX53xXaxX12xX0xXdxX53xX17xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX57xX53xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX1dcxX108xX57xX2dxX10xX135xX7xX57xX2xX1d9xX1f3xX1d9xX57xX2xX108xX1d8xX69xX107xX1dcxX1dcxX1dcxX108xX107xX1edxXexX1d9xX107xX107xX1e9xX5xX1dcxX15fxX4xX1xXdxX2dxX1xX15fxXexX1xX23xX4xX15fxX12axX6xX23xX15fxX16bxX6fxX2dxX17xX112xX22cxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1cxX2xX3xXexX20xXdxX22xX23xX3xX25xX26xX27xX1cxX3xX2axX1xX6xX2dxX6xXexX1xXdxXbxX3xX5xX35xX3xX4xX38xX23xX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX40xXexX3xX17xXdxX19xX3xX2dxX1xX49xXexX3xX4cxX4dxX2dxX17xX3xX51xX6xX53xX3xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxXc0xX12xX0xX7xXexX20xX6fxX2dxX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX91xX80xX66xX3xX7exX12dxX7exX89xX3xXexX1xX19xX2dxX17xX3xX1edxX112xX1dcxX108xX2xX1d9xX1a7xX3xX4cxX6b1xXdxX3xXexX23xXaaxX54bxX2dxX3xX13xXdxX22xXexX3xX51xX6xX53xX3xX12axX66axX3xX16bxX6xX3xXcxX1xX19xXdxX3xX90xX6xX2dxXaxX3xX1xX20xX10xX1b6xX9xXaxX57xX12axX6fxX2dxX17xX15fxX69xX6xX57xX12axX16bxX1xX15fxX1b6xXdxX1b6xX6xX15fxXexX1xX6xX2dxX17xX15fxX1edxX15fxX1dcxX108xX2xX1d9xX15fxX69xX6fxXdxX15fxXexX23xXaaxX10xX2dxX15fxXc0xXdxX10xXexX15fxX2dxX6xX53xX15fxX12axX6fxX15fxX16bxX6xX15fxXexX1xX6xXdxX15fxX5xX6xX2dxX57xX2xX1bxX2xX1f3xX1f3xX1edxX112xX1xXexX53xXaxX12xX91xX80xX66xX3xX7exX12dxX7exX89xX3xXexX1xX19xX2dxX17xX3xX1edxX112xX1dcxX108xX2xX1d9xX1a7xX3xX4cxX6b1xXdxX3xXexX23xXaaxX54bxX2dxX3xX13xXdxX22xXexX3xX51xX6xX53xX3xX12axX66axX3xX16bxX6xX3xXcxX1xX19xXdxX3xX90xX6xX2dxX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX20xX6fxX2dxX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX783xX3xX12axX5fcxX2dxX17xX3xX16bxXabxXbxX3xX1xX801xX2dxX17xX3xXexX1xX19xX2dxX17xX3xX1edxX112xX1dcxX108xX2xX1d9xX3xXc0xX7cxX6xX3xX3fxXc5xX539xX4xX3xX90xX4cxX91xX4cxX3xXcxX1xXabxX3xX17xXdxX14xXdxX3xX101xX7exX12dxX7exX89xX111xX3xX4xX4dxX2dxX17xX3xX12axX927xX1cxX3xX4cxXcxX3xX13xXdxX22xXexX3xX51xX6xX53xX3xXexXdxXabxXbxX3xXexX755xX4xX3xX17xXdxac15xX3xX2dxX17xX23xXaaxX8c8xX2dxX3xXc0xXafxX3xXexX20xX4a4xX3xX2xX108xX1dcxX3xXexX1xXabxX3xX17xXdxX14xXdxX1cxX3xX1xX801xX2dxX17xX3xX2xX1e9xX3xX2axX1xX7a5xX23xX3xX55xX3xXc0xX35xX3xX7xX927xX3xX2xX3xX4cxX4dxX2dxX17xX3xX51xX6xX53xX3xX55xX112xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxXc0xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1dcxX2xX3xX4xX38xX23xX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX40xXexX3xX17xXdxX19xX3xX2dxX1xX49xXexX3xXexX1xXabxX3xX17xXdxX14xXdxXaxX3xX1xX20xX10xX1b6xX9xXaxX57xX12axX6fxX2dxX17xX15fxX69xX6xX57xX1dcxX2xX15fxX4xX6xX23xX15fxXexX1xX23xX15fxX69xX6xXexX15fxX17xXdxX6xX15fxX2dxX1xX6xXexX15fxXexX1xX10xX15fxX17xXdxX6fxXdxX57xX2xX1bxX2xX1dcxX1bxX1e9xX112xX1xXexX53xXaxX12xX0xXdxX53xX17xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX57xX53xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX1dcxX108xX57xX2dxX10xX135xX7xX57xX2xX1d9xX1f3xX1d9xX57xX2xX1dcxX107xX69xX1f3xX2xX1d8xX1f3xX2xX1f3xX107xXexX1dcxX1e9xX108xX1edxX5xX1e9xX15fxX2xX112xX22cxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1cxX2xX3xXexX20xXdxX22xX23xX3xX25xX26xX27xX1cxX3xX2axX1xX6xX2dxX6xXexX1xXdxXbxX3xX5xX35xX3xX4xX38xX23xX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX40xXexX3xX17xXdxX19xX3xX2dxX1xX49xXexX3xX4cxX4dxX2dxX17xX3xX51xX6xX53xX3xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxXc0xX12xX0xX7xXexX20xX6fxX2dxX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1dcxX2xX3xX4xX38xX23xX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX40xXexX3xX17xXdxX19xX3xX2dxX1xX49xXexX3xXexX1xXabxX3xX17xXdxX14xXdxXaxX3xX1xX20xX10xX1b6xX9xXaxX57xX12axX6fxX2dxX17xX15fxX69xX6xX57xX1dcxX2xX15fxX4xX6xX23xX15fxXexX1xX23xX15fxX69xX6xXexX15fxX17xXdxX6xX15fxX2dxX1xX6xXexX15fxXexX1xX10xX15fxX17xXdxX6fxXdxX57xX2xX1bxX2xX1dcxX1bxX1e9xX112xX1xXexX53xXaxX12xX1dcxX2xX3xX4xX38xX23xX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX40xXexX3xX17xXdxX19xX3xX2dxX1xX49xXexX3xXexX1xXabxX3xX17xXdxX14xXdxX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX20xX6fxX2dxX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX66xX6xXdxX3xX2dxX17xX4dxXdxX3xX7xX6xX6fxX3xX3fxXabxX2dxX3xXexX7cxX3xX51xX6xX53xX3xX136xdef8xX3xX5xX35xX3xX51xX10xXaaxX53xX6xX20xX3xXc0xX35xX3xX90xXdxX6fxX2dxX10xX5xX3xX136xX10xX7xX7xXdxX3xX3fxXc5xX539xX4xX3xX1xXa6xX2dxX17xX3xXe0xXdxX54bxX53xX3xXexX6fxX19xX2dxX3xX23xXaaxX3xXexX4a4xX2dxX3x873axX12fxX136xX1aexX3xX3fxXafxX2dxX1xX3xX17xXdxX19xX3xX4xX6xX6fxX3xX2dxX1xX49xXexX3xXexX1xXabxX3xX17xXdxX14xXdxX1cxX3xX5xX38xX2dxX3xX5xXc5xX539xXexX3xX5xX35xX3xX1dcxX1e9xX2xX3xXc0xX35xX3xX1dcxX107xX107xX3xXexX20xXdxX22xX23xX3xX25xX26xX27xX112xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxXc0xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX23xX5xX12xX0xX69xXdxXc0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX20xXaxX12xX0xX57xX69xXdxXc0xX12xX0xX57xX69xXdxXc0xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX6fxX23xX20xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX6fxX3xXcxX23xX525xXdxX3xXexX20xac19xX0xX57xXbxX12