Báo động đạo ôn cổ bông, người dân Nghi Xuân vẫn “bình chân như vại”
(Baohatinh.vn) - Vụ xuân năm 2017, Nghi Xuân ,Hà Tĩnh từng mất trắng hơn 50% diện tích lúa do đạo ôn cổ bông. Lẽ ra, sau sự cố gây này, công tác phòng dịch phải đặc biệt được quan tâm. Tuy nhiên, đến thời điểm này, không ít người dân lại tỏ ra thờ ơ với căn bệnh vốn được coi là “chết bất ngờ” này.
f5ddx13418x12f6cx106a6x1105fx189a9x1042ax148bbx1745cx14a15x1a187x16fafx1a224x15368x119afx193adxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax1752fx1462ex1507exXexX0x13439xXaxX17xX18xX19xXexX0x11e33xfaeexX19x186b8xXexX0xXax10c14xX9xf63exXdxX18x19ec0xX2fx1403dx12be6x178b0xX5x19cb1xXbxXdxX17xX32xXexfee5x18541xX24xX9x10a78x11d5fx1050ax170e4xX9xX3fx1adf6xX24xX9x19b69xX41xX9xX2cx1b56exX9xX23xX48xX41xX42x17b95xX9xX41xX42x10887x184cdxX35xX9xX19x1aba3xX41xX9x11bd9xX42xXaxX35xX9x1bb87x1947cxX5bxX41xX9x12632x18c26xX41xX9xX32xX23x16df5xX41xXaxX9xX2cxXaxX5bxX41xX9xX41xXaxX56xX9xX68xX45xX35xX32xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x177f6xX17xX18xX19xX32xXexX0xX17xXcxXexX9x15d81x14500xX9x15120xX64xX5bxX41xX9xX41x11abfxXcxX9x182aex16436xX2ax13cabxX52xX9xX5exX42xXaxX35xX9xX63xX64xX5bxX41xX9xX52xX8fx141a7xX9xX5x1ba13xX41xXaxX9xXbx1b95bxX41xX42xX9xXcxf774xXbxX9xXbx195cfx1775bxX41xX42xX9xXax13b11xX41xX9x162dfxXa7x191e3xX9xX19xX35x13ca3xX41xX9xXbx13436xX2cxXaxX9xXdx15c3exX18xX9xX19xX24xX9xX3fxX45xX24xX9xX48xX41xX9xX2cxX4cxX9xX23xX48xX41xX42x19858xX9x16a4cx1a0baxX9xXc9xX18xX52xX9xX2fxX18xX64xX9xX2fx1290fxX9xX2cx1a9acxX9xX42xX5bxX26xX9xX41xXb8xX26xX52xX9xX2cxX48xX41xX42xX9xXbxX3cxX2cxX9xX33xXax1b1b5xX41xX42xX9xX19x143ebxX2cxXaxX9xX33xXax1b234xX35xX9xX3fx12572xX2cxX9xX23xX35xXd8xXbxX9xX3fxX56x13296xX2cxX9x1b97exX64xX18xX41xX9xXbxX5bxXcxXf5xX9xX5xX64xX26xX9xX41xXaxX35x107fdxX41xX52xX9xX3fx1a0ebxX41xX9xXbxXaxX57xX35xX9xX3fxX35x152b9xXcxX9xX41xXb8xX26xX52xX9x12eafxXaxX48xX41xX42xX9xXdcxXbxX9xX41xX42xX56xX57xX35xX9xX19xX5bxX41xX9xXdxX45xX35xX9xXbx10f06xX9xXc9xX18xX9xXbxXaxX57xX9xXcfxX9xX68x15f2cxX35xX9xX2cxXa3xX41xX9xX23xXd8xX41xXaxX9xX68xX106xX41xX9xX3fxX56xX135xX2cxX9xX2cxX24xX35xX9xXdxXb8xX9x17dedxX2cxXaxX14exXbxX9xX23xXc5xXbxX9xX41xX42xX57x1b81axX9xX41xXb8xX26xXf5xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX9dxXbx13857xX18xXdxX35xX42xX41x12730xX9xX2cxX17xX41xXbxX17xXc9x166fbxX32xXexX0xX35xXcxX42xX9xX2fxXc9xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1dexX1cxX1cxX35xXf5xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxXf5xX68xX41xX1cxX41xX17x11100xX2fxX1cxX2ax16872xX2ax1522bxX1cxX2axXa7xXa6xX19xX211xX2axXd2xXa6xXa6x1a420xX211xXbx1454cxX20fx11cd8xXdxXa7xXf5x13480xX33xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX20bxX35xX19xXbxXaxX1dexX211xXa7xXa7xX33xX9dxX1e6xXaxX17xX35xX42xXaxXbxX1dexX221xXa7xXa7xX33xX9dxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX23xX18xX24xX9xX19xX24xX41xX42xX9xX19xX18xX24xX9xX24xX41xX9xX2cxX24xX9xX23xX24xX41xX42xX9xX41xX42xX64xX24xX35xX9xX19xX18xX41xX9xX41xX42xXaxX35xX9xX9dxX64xX18xX41xX9xX68xX18xX41xX9xX23xX35xX41xXaxX9xX2cxXaxX18xX41xX9xX41xXaxX64xX9xX68xX18xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX9dxXbxX1d8xX18xXdxX35xX42xX41xX1dexX9xX225xX64xX2fxXbxX35x15e24xX26xX1e6xX32xXexX9axX9bxX9xX9dxX64xX5bxX41xX9xX41xXa3xXcxX9xXa6xXa7xX2axXa9xX52xX9xXbxX24xXb8xX41xX9xXaxX64xX26xXd8xX41xX9xX5exX42xXaxX35xX9xX63xX64xX5bxX41xX52xX8fxXb8xX9xX5xXbbxX41xXaxX9xX2cx117b0xX9xX2axXf5xX20fxXa7xXa7xX1cxX21cxXf5xXa7xXa9xXd2xX9xXaxX18xX9xXdxXe1xX18xX9xX9dxX64xX5bxX41xX9xX23xX121xX9xX127xX41xXaxX9xXaxX56x135b8xX41xX42xX9xX23xX31dxX35xX9xX23xXd8xX41xXaxX9xX3fxX45xX24xX9xX48xX41xX42xX9xX2cxX4cxX9xX23xX48xX41xX42xXf5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX5xXc9xX56xX31dxX41xX42xX9xX33xXaxX11cxX41xX42xX9xX5exX5ex11805xX7xX5xX5exX5xX9xXaxX64xX26xXd8xX41xX9xX5exX42xXaxX35xX9xX63xX64xX5bxX41xX9xX5xXc9x14459xX41xX9xX9axXa3xX41xX9xX5xXc9xX6exX41xXaxX9xXdxX24xX9xXdxXcaxX41xX42xX1dexX9xX1a0xX8fxX35xXd8xX41xX9xXbxX45xX35xX52xX9xXdx18749xX41xXaxX9xX3fxX45xX24xX9xXaxX64xX26xXd8xX41xX9xX68xXb8xX9xX2cxX3cxX2cxX9xX2cxXcfxX9xX138xX64xX18xX41xX9xX2cxXaxX64xX26xX149xX41xX9xXcxX48xX41xX9xX41xXaxX56xX9xX1a0xX41xX42x12afbxX35xX9xXbxXc9xX149xX41xX9xXdxfc1fxX18xX1adxX52xX9xX2cxXaxXdcxX41xXaxX9xX138xX64xX26x1baf7xX41xX9xX2cxX3cxX2cxX9xX9dxX398xX9xX2cx1b7dbxX41xX42xX9xX68xXb8xX24xX9xX2cxX64xX40xX2cxX9xX138xX64xX26xX14exXbxX9xXdxX35xXd8xXbxX9xXbxXc9xX56xX184xX2cxX9xX41xX42xX64xX26xX9xX2cxXcfxX9xX9dxX127xX26xX9xXc9xX18xX9xX23xXd8xX41xXaxX9xX3fxX45xX24xX9xX48xX41xX9xX2cxX4cxX9xX23xX48xX41xX42xX9xXbxXc9xX149xX41xX9xXdxXe1xX18xX9xX3fxX18xX41xX42xX9xX3fxX14exX41xX9xXc9xXc5xXbxX9xX42xX376xX41xXf5xX9xX5xXaxX14exX9xX41xXaxX56xX41xX42xX52xX9xX41xX42xX56xX57xX35xX9xX19xX5bxX41xX9xX2cxX3cxX2cxX9xX3fxX121xX18xX9xX33xXaxX56xXcfxX41xX42xX9xX68xX69xX41xX9xX1a0xX23xX6exX41xXaxX9xX2cxXaxX5bxX41xX9xX41xXaxX56xX9xX68xX45xX35xX1adxXf5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX9axX9bxX9xX9dxX64xX5bxX41xX9xX41xXa3xXcxX9xXa6xXa7xX2axXa9xX52xX9xX5exX42xXaxX35xX9xX63xX64xX5bxX41xX9xX2cxX2faxX9xX2axXf5xX20fxXa7xXa7xX1cxX21cxXf5xXa7xXa9xXd2xX9xXaxX18xX9xXdxXe1xX18xX9xX9dxX64xX5bxX41xX9xX23xX121xX9xX127xX41xXaxX9xXaxX56xX31dxX41xX42xX9xX23xX31dxX35xX9xX23xXd8xX41xXaxX9xX3fxX45xX24xX9xX48xX41xX42xX9xX2cxX4cxX9xX23xX48xX41xX42xX52xX9xXbxXaxX35xXd8xXbxX9xXaxX45xX35xX9xXdxX149xX41xX9xX3fxX14exX41xX9xXaxXb8xX41xX42xX9xX2cxXaxX9bxX2cxX9xXbx17784xX9xX3fxX3c7xX41xX42xXf5xX9xX5exX42xX64xX26xX149xX41xX9xX41xXaxX5bxX41xX9xX2cxXax11f98xX9xX26xX14exX64xX9xX3fxX56xX135xX2cxX9xX2cxX3cxX2cxX9xX41xX42xXb8xX41xXaxX9xX2cxXax17c1exX2cxX9xX41xXa3xX41xX42xX9xX9dxX3cxX2cxX9xX3fxX121xX41xXaxX9xXdxXb8xX9xX42xX35xX106xX41xX42xX9x16b4fxX5xXaxX35xX149xX41xX9xX56xX64xX9xX20fx15b1axX9xXcxX69xX41xX9xX2cxX127xXcxX9xX68xX184xX35xX9xX23xXd8xX41xXaxX9xX3fxX45xX24xX9xX48xX41xX9xX2cxX4cxX9xX23xX48xX41xX42xX52xX9xXbxXaxX57xX35xX9xX42xX35xX18xX41xX9xXdxXe1xX18xX9xXbxXc9xX4cxX9xX23xX48xX41xX42xX9xX41xXaxX18xX41xXaxX9xX42xX12bxX33xX9xXbxXaxX57xX35xX9xXbxX35xX14exXbxX9xX23xXc5xXbxX9xXdxX135xX35xX9xX3fxX398xX9xX160xXaxX35xX14exX41xX9xX41xXc5xXcxX9xX68xX35xX9xX160xXaxX64x120fdxX41xX9xX33xXaxX3cxXbxX9xX2fxX35xX41xXaxX9xX68xXb8xX9xXdxX5bxX26xX9xXdxX18xX41xX9xX41xXaxX18xX41xXaxXf5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX3bxX149xX41xX9xX2cxX45xX41xXaxX9xX3fxX2faxX52xX9xX68xX35xXd8xX2cxX9xX33xXaxX11cxX41xX42xX9xX2cxXaxX106xX41xX42xX9xX19xX121xX2cxXaxX9xX23xXd8xX41xXaxX9xX2cxX3e9xX41xX42xX9xX2cxXaxX56xX18xX9xX3fxX56xX135xX2cxX9xX2cxXaxXe1xX9xXbxXc9x13adexX41xX42xX9xX41xX149xX41xX9xX160xXaxX35xX9xX19xX121xX2cxXaxX9xX23xXd8xX41xXaxX9xX9dxX127xX26xX9xXc9xX18xX52xX9xX2cxX48xX41xX42xX9xXbxX3cxX2cxX9xX2cxX53exX64xX9xX2cxXaxfffbxX18xX9xX160xXaxX48xX41xX42xX9xX2cxX11cxX41xX9xXaxX35xXd8xX64xX9xX138xX64xX127xXf5xX9xX1a0x1a485xX5bxX26xX9xXdxXb8xX9xX2cxXa3xX41xX9xX23xXd8xX41xXaxX9xX42xX5bxX26xX9xX41xX149xX41xX9xX2cxX3cxX35xX9xX2cxXaxX14exXbxX9xX23xXc5xXbxX9xX41xX42xX57xXf5xX9xX3bxX31dxX35xX9xX68x19cd5xX26xX52xX9xXbxXc9xX56xX184xX2cxX9xX160xXaxX35xX9xXdxXe1xX18xX9xXbxXc9xX4cxX9xX23xX48xX41xX42xX9xXa9xX9xX41xX42xXb8xX26xX9xX33xXaxX127xX35xX9xX33xXaxX64xX41xX9xX33xXaxX11cxX41xX42xX9xX19xX121xX2cxXaxX9xXdxX376xX41xX9xX2axX9xX68xXb8xX9xX33xXaxX64xX41xX9xXdxX376xX41xX9xXa6xX9xX2fxX18xX64xX9xX160xXaxX35xX9xXbxXc9xX4cxX9xX23xX48xX41xX42xX9xXd2xX9xX41xX42xXb8xX26xX1adxX9x193afxX9xX48xX41xX42xX9xX5xXc9xX6exX41xXaxX9xX160xXaxX64xX26xX14exX41xX9xX2cxX3cxX24xXf5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXex16693xX9xXbxXaxX53exX2cxX9xX3fxX56xX135xX2cxX9xXbxX376xXcxX9xX138xX64xX18xX41xX9xXbxXc9xX63cxX41xX42xX9xX3fxX12bxX2cxX9xX23xX35xXd8xXbxX9xX2cxX527xX18xX9xX2cxX48xX41xX42xX9xXbxX3cxX2cxX9xX33xXaxX64xX41xX9xXbxXaxX64xX106xX2cxX9xX33xXaxX11cxX41xX42xX9xX23xXd8xX41xXaxX52xX9xXbxXc0xX9xXbxXaxX3cxX41xX42xX9xX21cxX52xX9xXdxX398xX41xXaxX9xX3fxX45xX24xX9xX5exX42xXaxX35xX9xX63xX64xX5bxX41xX9xX3fxX398xX9xX26xX149xX64xX9xX2cxX376xX64xX9xX2cxX3cxX2cxX9xX3fxX121xX18xX9xX33xXaxX56xXcfxX41xX42xX9xX160xXaxX48xX41xX42xX9xX3fxX56xX135xX2cxX9xXdxXcfxX9xXdxXb8xX9xX68xX184xX35xX9xX23xXd8xX41xXaxX9xX3fxX45xX24xX9xX48xX41xX9xX2cxX4cxX9xX23xX48xX41xX42xXf5xX9xX4xX3cxX2cxX9xX9dxX398xX9xX41xXaxX56xX1dexX9xX63xX64xX5bxX41xX9xXf7xX35xX149xX41xX52xX9xX63xX64xX5bxX41xX9x11d1cx1ad49x19a76xX9xX2cxX3e9xX41xX42xX9xX2cxX2faxX9xX2cxXaxXdcxX41xXaxX9xX2fxX3cxX2cxXaxX9xXax1714axX9xXbxXc9xX135xX9xXd2xXa7xXd4xX9xX160xX35xX41xXaxX9xX33xXaxXdcxX9xX33xXaxX64xX41xX9xXbxXaxX64xX106xX2cxX9xX33xXaxX11cxX41xX42xX9xXbxXc9xXc0xX9xX2cxXaxX24xX9xX42xX376xX41xX9xX221xXd2xXa7xX9xXaxX18xXf5xX9xX4xX48xX41xX42xX9xXbxX3cxX2cxX9xXbxX64xX26xX149xX41xX9xXbxXc9xX64xX26xX3dexX41xX9xX33xXaxX11cxX41xX42xX9xX41xX42xXc0xX18xX9xX23xXd8xX41xXaxX9xX3fxX45xX24xX9xX48xX41xX9xX2cxX4cxX9xX23xX48xX41xX42xX9xX2cxX3e9xX41xX42xX9xX3fxX56xX135xX2cxX9xX33xXaxX3cxXbxX9xX3fxX35xX9xXaxXb8xX41xX42xX9xX41xX42xXb8xX26xX9xXbxXc9xX149xX41xX9xXaxXd8xX9xXbxXaxX106xX41xX42xX9xXdxX24xX18xX9xXbxXc9xX64xX26xX3dexX41xX9xXbxXaxX18xX41xXaxX9xXbxXc5xXbxX9xX2cxX127xX9xX2cxX3cxX2cxX9xX9dxX398xXf5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX42xX9xX2fxXc9xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1dexX1cxX1cxX35xXf5xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxXf5xX68xX41xX1cxX41xX17xX20bxX2fxX1cxX2axX20fxX2axX211xX1cxX2axXa7xXa6xX19xX211xX2axXd2xXa6xXa6xX21cxX211xXbxXa6xX2axX221xX2axXdxX2axXf5xX225xX33xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX20bxX35xX19xXbxXaxX1dexX211xXa7xXa7xX33xX9dxX1e6xXaxX17xX35xX42xXaxXbxX1dexX221xXa7xXa7xX33xX9dxX1e6xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX1dexX23xXdxX24xX2cxX160xX1e6xXcxX18xXc9xX42xX35xX41xX1d8xXdxX17xX2c5xXbxX1dexX18xX64xXbxX24xX1e6xXcxX18xXc9xX42xX35xX41xX1d8xXc9xX35xX42xXaxXbxX1dexX18xX64xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX23xX18xX24xX9xX19xX24xX41xX42xX9xX19xX18xX24xX9xX24xX41xX9xX2cxX24xX9xX23xX24xX41xX42xX9xX41xX42xX64xX24xX35xX9xX19xX18xX41xX9xX41xX42xXaxX35xX9xX9dxX64xX18xX41xX9xX68xX18xX41xX9xX23xX35xX41xXaxX9xX2cxXaxX18xX41xX9xX41xXaxX64xX9xX68xX18xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX9dxXbxX1d8xX18xXdxX35xX42xX41xX1dexX9xX225xX64xX2fxXbxX35xX2c5xX26xX1e6xX32xXexX807xX12bxX2cxX9xX19x11b10xX9xX3fxX398xX9xX3fxX56xX135xX2cxX9xX160xXaxX64xX26xX14exX41xX9xX2cxX3cxX24xX9xX41xXaxX56xX41xX42xX9xXbxXc9xX149xX41xX9xXbxXaxX103xX2cxX9xXbxX14exX52xX9xX2cxXax15485xX9xX2cxX2faxX9xX2fxX106xX9xXdcxXbxX9xX41xX42xX56xX57xX35xX9xX19xX5bxX41xX9xXbxXaxX48xX41xX9xX8fxX56xXcfxX41xX42xX9xX807xX808xX9xX558xX63xX64xX5bxX41xX9xX807xX808xX9xX563xX9xX33xXaxX64xX41xX9xXbxXaxX64xX106xX2cxX9xX33xXaxX11cxX41xX42xX9xXbxXc9xXc0xX9xX23xXd8xX41xXaxX9xX3fxX45xX24xX9xX48xX41xX9xX2cxX4cxX9xX23xX48xX41xX42xXf5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX5xXc9xX24xX41xX42xX9xX160xXaxX35xX9xX41xX42xXb8xX41xXaxX9xX2cxXaxX53exX2cxX9xX41xXa3xX41xX42xX52xX9xX2cxXaxXdcxX41xXaxX9xX138xX64xX26xX3dexX41xX9xX2cxX3cxX2cxX9xX3fxX121xX18xX9xX33xXaxX56xXcfxX41xX42xX9xXc9xXc5xXbxX9xX138xX64xX26xX14exXbxX9xXdxX35xXd8xXbxX9xX68xXb8xX24xX9xX2cxX64xX40xX2cxX52xX9xXbxXaxX6exX9xX41xX42xX56xX57xX35xX9xX19xX5bxX41xX9xXdxX45xX35xX9xXbxX178xX9xXc9xX18xX9xXbxXaxX57xX9xXcfxXf5xX9xX5xXaxX17xX24xX9xXdxX121xX2cxXaxX9xXbxXaxX57xX35xX9xX68xX9bxX52xX9xX3fxX14exX41xX9xXbxXaxX57xX35xX9xX3fxX35xX158xXcxX9xX41xXb8xX26xX52xX9xX2cxX2faxX9xX42xX376xX41xX9xX21cxXf5xXa7xXa7xXa7xX9xXaxX18xX9xX33xXaxX127xX35xX9xX33xXaxX64xX41xX9xXbxXaxX64xX106xX2cxX9xXdxX376xX41xX9xX2axXf5xX9xX5xX64xX26xX9xX41xXaxX35xX149xX41xX52xX9xX138xX64xX18xX9xX160xXaxX127xX24xX9xX2fxX3cxXbxX9xXbxXaxX103xX2cxX9xXbxX14exX52xX9xXcxX184xX35xX9xX2cxXaxXa2dxX9xX2cxX2faxX9xXcxX40xXbxX9xX2fxX106xX9xXaxX40xX9xX19xX5bxX41xX9xXbxXc9xX149xX41xX9xX3fxX121xX18xX9xX23xXb8xX41xX9xX9dxX398xX9xX63xX64xX5bxX41xX9xX807xX808xX9xXbxXc9xX35xX158xX41xX9xX160xXaxX18xX35xX9xX33xXaxX64xX41xX9xXbxXaxX64xX106xX2cxXf5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX103xX2cxX9xXbxX14exX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxXc5xX26xX52xX9xX160xXaxX48xX41xX42xX9xX2cxXaxXa2dxX9xXbxXaxX57xX9xXcfxX9xX68xX184xX35xX9xX68xX35xXd8xX2cxX9xX33xXaxX64xX41xX9xXbxXaxX64xX106xX2cxX52xX9xX41xX42xX56xX57xX35xX9xX19xX5bxX41xX9xX41xXaxX35xX3dexX64xX9xX9dxX398xX9xX2cxX11cxX41xX9xXbxXaxX35xX14exX64xX9xXcxX12bxX41xX9xXcxXb8xX9xX3fxXa3xX41xX42xX9xX160x13c70xX9xXcxX64xX18xX9xXbxXaxX64xX106xX2cxX9xX33xXaxX11cxX41xX42xX9xX23xXd8xX41xXaxX9xX3fxX45xX24xX9xX48xX41xX9xXbxX45xX35xX9xX2cxX3cxX2cxX9xX2cxXcfxX9xX2fxX31dxX9xX2cxX64xX41xX42xX9xX2cxXc5xX33xX9xXbxXaxX64xX106xX2cxX9xX2cxX2faxX9xX64xX26xX9xXbxXdcxX41xXf5xX9xX5xXc9xX64xX41xX42xX9xXbxX5bxXcxX9x1911exX41xX42xX9xX19xX9bxX41xX42xX9x180c4xX8fxXc8bxX5xX9xX35exX9xX4xX5bxX26xX9xXbxXc9xX48xX41xX42xX9xX68xX6b0xXbxX9xX41xX64xX48xX35xX9xX3fxX14exX41xX9xX41xX18xX26xX9xX2cxXaxXa2dxX9xX41xXaxX6b0xX41xX9xX3fxX56xX135xX2cxX9xX19xX64xX26xX9xX41xXaxXc5xXbxX9xX3fxXcfxX41xX9xX3fxX12bxXbxX9xXaxXb8xX41xX42xX9xX2cxX527xX18xX9xX9dxX398xX9xX63xX64xX5bxX41xX9xX5xXc9xX56xX57xX41xX42xX9xX68xX184xX35xX9xXdxX56xX135xX41xX42xX9xXbxXaxX64xX106xX2cxX9xX3fxX527xX9xX33xXaxX64xX41xX9xX2cxXaxX24xX9xX211xXa7xX9xXaxX18xXf5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX5exX42xX24xX45xX35xX9xXbxXc9xXc0xX9xX9dxX398xX9xX63xX64xX5bxX41xX9xX8fxX3c7xX41xX42xX52xX9xX63xX64xX5bxX41xX9xX9axX35xX149xX41xX9xX2cxX2faxX9xX2cxX3cxX2cxX9xX8fxX5xX63xX9xX5exX48xX41xX42xX9xX41xX42xXaxX35xXd8xX33xX9xX3fxX127xXcxX9xX41xXaxX6b0xX41xX9xX68xX121xX9xXbxXc9xXdcxX9xX3fxX376xX64xX9xXcxX106xX35xX9xX2cxX64xX41xX42xX9xX2cxXc5xX33xX9xXbxXaxX64xX106xX2cxX9xX33xXaxX11cxX41xX42xX9xXbxXc9xXc0xX9xX2cxXaxX24xX9xXaxXcfxX41xX9xXa9xXa7xXa7xX9xXaxX18xX9xXbxXc9xX149xX41xX9xX3fxX121xX18xX9xX23xXb8xX41xX52xX9xX2cxX3cxX2cxX9xX9dxX398xX9xX2cxX11cxX41xX9xXdxX45xX35xX9xX41xX42xX56xX57xX35xX9xX19xX5bxX41xX9xX3fxX3dexX64xX9xXcxX64xX18xX9xXbxXaxX64xX106xX2cxX9xXbxXc9xX48xX35xX9xX41xX4cxX35xX9xXbxXc9xX149xX41xX9xXbxXaxX121xX9xXbxXc9xX56xX57xX41xX42xXf5xX9xX1a0xX807xX64xX18xX9xX31dxX9xX3fxX5bxX64xX9xXdxXb8xX9xX138xX64xX26xX3dexX41xX9xX2cxX527xX18xX9xX41xX42xX56xX57xX35xX9xX19xX5bxX41xXf5xX9xX4xX2faxX9xX3fxX35xX3dexX64xX52xX9xX2cxXax11fa5xX41xX42xX9xXcxX18xX26xX9xX9dxX127xX26xX9xXc9xX18xX9xX2cxXaxX64xX26xXd8xX41xX9xX42xX6exX9xX2cxXcfxX9xX138xX64xX18xX41xX9xX2cxXaxX53exX2cxX9xX41xXa3xX41xX42xX9xX2cxXaxXe11xX41xX42xX9xX23xX35xX14exXbxX9xX3fxX56xX57xX41xX42xX9xX41xXb8xX24xX9xXcxXb8xX9xXdxX376xX41xX1adxX9xX1d8xX9x1266bxX35xX3cxXcxX9xX3fxX106xX2cxX9xX5xXc9xX64xX41xX42xX9xXbxX5bxXcxX9xX53exX41xX42xX9xX19xX9bxX41xX42xX9xXc8bxX8fxXc8bxX5xX9xX35exX9xX4xX5bxX26xX9xXbxXc9xX3c7xX41xX42xX9xX68xX6b0xXbxX9xX41xX64xX48xX35xX9xX5exX42xXaxX35xX9xX63xX64xX5bxX41xX9xX5exX42xX64xX26x1668axX41xX9xX681xX53exX2cxX9xXc8bxXaxX3cxX41xXaxX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX18xX26xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x12b65xX64xXbxXaxX24xXc9xX32xXexX8fxX24xXb8xX35xX9xX5exX18xXcxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Hoài Nam