Mâm cơm nhanh gọn ngày đầu tuần giá 75.000 đồng
Những món ăn thật ngon sẽ khiến ngày đầu tuần của bạn trở nên hứng khởi hơn rất nhiều.
6533x6b8axadb1xa688x88abx6b95x8743x99cfx88bfx6660xX8xc316xedd3x8c04xf353xb77fxXcxXdxXbx6a4axX0x91ccx9511xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxd360x7dc4xX2xXdxX6xXexXbxX4xXdxX2xXdxX6xXexXaxXbxe531x7328xa9a9xX4xX5xae42xX2fxX4x9f05xX14xX7xX35xX14xX4xa747x6dc5xX35xX4xX35xX3bxb52bxd047xX4x7b99xe91fx9759xX4xXdxX46xX45xX35xX4xX3bxX2xe33fxX4xf435x87b4xa01fxda25xX54xX54xX4xX44x918cxX35xX3bxXbxX12xX2dxX2exX2fxX4xX5xX32xX2fxX4xX35xX14xX7xX35xX14xX4xX3bxX3cxX35xX4xX35xX3bxX41xX42xX4xX44xX45xX46xX4xXdxX46xX45xX35xX4xX3bxX2xX4fxX4xX51xX52xX53xX54xX54xX54xX4xX44xX59xX35xX3bxX0xee38xX14xX15xX12xX0xX8exX1xX2xX3xX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exac97xXexX7xX1xXbxX12x92dcxX14xd77fxX35xX3bxX4xX2fx9a90xX35xX4xd114xX35xX4xXdxX14xc536xXdxX4xX35xX3bxf22exX35xX4xX8xe938xX4xd880xX14xX2xb0a6xX35xX4xX35xX3bxX41xX42xX4xX44xX45xX46xX4xXdxX46xX45xX35xX4xX5xdda0xX7xX4xc0ecxa12cxX35xX4xXdxbc76x667fxX4xX35xdc6fxX35xX4xX14xf7b1xX35xX3bxX4xXc3xX14xXe1xX2xX4xX14xX32xX35xX4xXe0x9effxXdxX4xX35xX14xX2x7752xX46xX53xX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exb2aaxXbdxX1xX42xXbxX12xX0xX8xXdxXe0xXbdxX35xX3bxX12xX1fxXa3xb271xd992xX4x73f6x93f3xXa9xX4xX11fxX122xX2dxX4xX121xe802xb596xX4xX1fxX12bxX12axXa9xX0xX8exX8xXdxXe0xXbdxX35xX3bxX12xX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX10exXbdxX1xX42xXbxX12xX10exX7xX4xX5xX14xc3a9xX4xXc3xX14xXbdxX4xX5xXd8xX4xX5x92f1xX2xX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX10exXbdxX1xX42xXbxX12xX11fxX7xX35xX14xX4xXdxXe0xXe8xX35xX3bxX4xX5xX41xX4xX5xX14xX46xX7xX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX10exXbdxX1xX42xXbxX12xX11fxX15exX2xX4xXdxX14xX15exXbdxX4xXcxX41xXbdxX4xX35xXf6xX2fxX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX10exXbdxX1xX42xXbxX12xX1fxX14xXdcxX5xX14xX4xX5xX7xX2fxX4xXdxXe0xX4fxX35xX3bxX4xX2fxX2x675bxX35xX3bxX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX10exXbdxX1xX42xXbxX12xX0xX2xX2fxX3bxX4xX7xX6xXdxXaxXbxX2fxX7xX2fxX4xX5xXbdxX2fxX4xX35xX14xX7xX35xX14xX4xX3bxXbdxX35xX4xX35xX3bxX7xX42xX4xX1xX7xX46xX4xXdxX46xX7xX35xX4xX3bxX2xX7xX4xX51xX52xX4xX54xX54xX54xX4xX1xXbdxX35xX3bxXbxX4xX8xXdxX42xX6xXexXaxXbxX1xX2xX8xX1exX6xX7xX42xe2f6xXdbxX6xXbdxX5xXc3xec7dxX2fxX7xXe0xX3bxX2xX35xf4ccxX6xXexc176xXdxX234xX7xX46xXdxXbdxX23axX2fxX7xXe0xX3bxX2xX35xX241xXe0xX2xX3bxX14xXdxX234xX7xX46xXdxXbdxXbxX4xX8xXe0xX5xXaxXbxX8exX8exX2xX53xXdbxX7xXbdxX14xX7xXdxX2xX35xX14xX53xX3xX35xX8exX35xXexd886xX8xX8exX15x80dbxb789x6e86xX8exX15xX54xX27bxX1xX15xX15xX27cxXdxX27dxX15xc7d2xX27dxX6xX54xX53xa6ebxX1exX3bxXbxX4xX8exX12xX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX10exXbdxX1xX42xXbxX12xXa3x72a9xX42xX4xX5xa597xX35xX3bxX4xXdxX14xXexXbdxX4xX1xe668xX2xX4xX5xX4fxX5xX14xX4xX6xX41xX2fxX4xX35xX14xXabxX35xX3bxX4xX2fxXb0xX35xX4xXb3xX35xX4xX35xX41xX42xX4xX35xX14x8675xX4xXdxX14xXc6xX4xX35xX41xXbdxX4xX35xX14x9b6dxf7bexX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX10exXbdxX1xX42xXbxX12xX0xX8xXdxXe0xXbdxX35xX3bxX12xX1fxX14xb93dxXdxX4xXdbxX7xX4xX5xX14xX154xX4xXc3xX14xXbdxX4xX5xXd8xX4xX5xX15exX2xX0xX8exX8xXdxXe0xXbdxX35xX3bxX12xX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX10exXbdxX1xX42xXbxX12xX0xX2xX2fxX3bxX4xX7xX6xXdxXaxXbxX2fxX7xX2fxX4xX5xXbdxX2fxX4xX35xX14xX7xX35xX14xX4xX3bxXbdxX35xX4xX35xX3bxX7xX42xX4xX1xX7xX46xX4xXdxX46xX7xX35xX4xX3bxX2xX7xX4xX51xX52xX4xX54xX54xX54xX4xX1xXbdxX35xX3bxXbxX4xX8xXdxX42xX6xXexXaxXbxX1xX2xX8xX1exX6xX7xX42xX234xXdbxX6xXbdxX5xXc3xX23axX2fxX7xXe0xX3bxX2xX35xX241xX6xXexX244xXdxX234xX7xX46xXdxXbdxX23axX2fxX7xXe0xX3bxX2xX35xX241xXe0xX2xX3bxX14xXdxX234xX7xX46xXdxXbdxX23axX277xX2xX1xXdxX14xX234xX27bxX54xX54xX1exXcxXbxX4xX8xXe0xX5xXaxXbxX8exX8exX2xX53xXdbxX7xXbdxX14xX7xXdxX2xX35xX14xX53xX3xX35xX8exX35xXexX277xX8xX8exX15xX27bxX27cxX27dxX8exX15xX54xX27bxX1xX15xX15xX27cxXdxX51xX27dxX51xd8f6xX6xX15xX53xX28exX1exX3bxXbxX4xX8exX12xX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX10exXbdxX1xX42xXbxX12xXa9xX3bxX46xX42xXe4xX35xX4xX6xX2xX1d3xX46xX234xX4xX1fxX14xX305xXdxX4xXdbxX7xX4xX5xX14xX154xf0acxX4xX5xXd8xX4xX5xX15exX2xX41axX4xX14xXdcxXdxX4xXdxX2xXe4xX46xX41axX4xX2fxf558xX2fxX41axX4xX2fxX46x6f88xX2xX41axX4xX44xX2d8x6becxX35xX3bxX41axX4xX14xXdcxXdxX4xX35xXe4xX2fxX41axX4xX14xX41xX35xX14xX4xXdxa13cxX2fxX53xX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX10exXbdxX1xX42xXbxX12xX0xXexX2fxX12xX11fxX4fxX5xX14xX4xX6xX41xX2fxX4xXdxX14xX305xXdxX4xXdbxX7xX4xX5xX14xX154xX4xXc3xX14xXbdxX4xX5xXd8xX4xX5xX15exX2xX4xX35xX14xX2d8xX4xX8xX7xX46xX234xX0xX8exXexX2fxX12xX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX10exXbdxX1xX42xXbxX12xX241xX4xX1fxX14xX305xXdxX4xXdbxX7xX4xX5xX14xX154xX4xXe0x9bb9xX7xX4xX8xXdcxX5xX14xX41axX4xX44xXexX2fxX4xX6xX46xf309xX5xX4xX8xX32xX4x9598xX46xX7xX4xX15xX4xX6xX45xX35xX4xX35xX2d8xbafcxX5xX4xX8x99c8xX2xX4xXe0xX59xX2xX4xX3xX4ddxXdxX4xXe0xX7xX41axX4xX44xc7c9xX4xX35xX3bxX46xX4cbxX2xX41axX4xXdxX14xX4fxX2xX4xX5xXbdxX35xX4xX5xX14x84d4xX41axX4xX2d8xX4ddxX1exX4xX3xX4ddxX2xX4xX14xXdcxXdxX4xX35xXe4xX2fxX41axX4xXdbxX4cbxXdxX4xX5xX7xX35xX14xX41axX4xX14xXdcxXdxX4xXdxX2xXe4xX46xX41axX4xX44xX2d8xX43bxX35xX3bxX41axX4xX14xX41xX35xX14xX4xXdxX44fxX2fxX4xXdbxXb3xX2fxX53xX4xX1fxX14xX43bxX2xX4xX3bxX2xX7xX35xX4xX2d8xX4ddxX1exX4xXc3xX14xXbdxX15exX35xX3bxX4xX3e2xX54xX4xX1exX14xf45fxXdxX53xX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX10exXbdxX1xX42xXbxX12xX241xX4xX11fxXd8xX4xX5xX15exX2xX4xXe0xX4bcxX7xX4xX8xXdcxX5xX14xX41axX4xXdbxcff9xX4xX44xX4e1xX2xX41axX4xX5xX42fxXdxX4xX2fxX2xXc6xX35xX3bxX4xX3xd7a0xX7xX4xXb3xX35xX4xdd95xX35xXe4xX35xX4xX1xX41xX42xX4xXc3xX14xXbdxX15exX35xX3bxX4xX15xX41axX52xX4xX241xX4xX289xX5xX2fx6e46xX53xX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX10exXbdxX1xX42xXbxX12xX241xX4xX10exX42fxX5xX4xX5xX14xX15exXbdxX4xX6xXe4xX35xX4xXdbxXc6xX1exX41axX4xXdxX14xX42fxX35xX3bxX4xX44xX2d8xX43bxX35xX3bxX4xX5xX14xXbdxX4xXdxX14xX41xX35xX14xX4xX2fxX41xX46xX4xX5xX4fxX35xX14xX4xX3bxX2xX4fxX35xX41axX4xX44xX588xX4xX35xX2d8xX4ddxX5xX4xX44xX2d8xX43bxX35xX3bxX4xXdxX14xX42fxX35xX3bxX4xX3xX41xXbdxX4xXdxX4e1xX4xX44xb5dexX35xX3bxX4xXdxX14xX305xXdxX4xX6x74d2xX35xX4xX44xX7xX35xX3bxX4xX2d8xX4ddxX1exX53xX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX10exXbdxX1xX42xXbxX12xX241xX4xX10exX42fxX5xX4xX35xX59xX2xX4xX6xXe4xX35xX4xXdbxXc6xX1exX41axX4xX1exX14xX2xX4xXdxX14xX32xX2fxX4xX14xX41xX35xX14xX4xXdxX44fxX2fxX41axX4xX5xX14xXbdxX4xXdxX14xX305xXdxX4xX3xX41xXbdxX4xX44xX15exXbdxX4xX8xXb3xX35xX4xX6xXdcxX2xX4xXdxX14xX505xX4xX44xX588xX4xX35xX2d8xX4ddxX5xX4xXcxX2exX2fxX4xXcxXf6xX1exX4xX2fxef1axXdxX4xXdxX14xX305xXdxX53xX4xb02bxX14xX2xX4xX35xX59xX2xX4xXdxX14xX305xXdxX4xX8xX4e1xX2xX4xX6xX45xX35xX4xX15xX4xXdxX14xX505xX4xX44xX588xX4xX5xXd8xX4xX5xX15exX2xX4xX3xX41xXbdxX41axX4xX44xX15exXbdxX4xX44xXfcxX46xX41axX4xXbdxX2fxX4xX6xX4bcxX7xX4xX35xX14x7fc0xX4xX6xX2xX46xX4xXe0xX2xX46xX4xX44xXc6xX35xX4xXc3xX14xX2xX4xXdxX14xX305xXdxX4xX3xX41xX4xX5xXd8xX4xX5xX15exX2xX4xX5xX14xX44fxX35xX4xX2fxXfcxX2fxX4xX6xX41xX4xX44xX2d8xX62fxX5xX53xX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX10exXbdxX1xX42xXbxX12xX0xX8xXdxXe0xXbdxX35xX3bxX12xX11fxX15exX2xX4xXdxX14xX15exXbdxX4xXcxX41xXbdxX4xX35xXf6xX2fxX0xX8exX8xXdxXe0xXbdxX35xX3bxX12xX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX10exXbdxX1xX42xXbxX12xX0xX2xX2fxX3bxX4xX7xX6xXdxXaxXbxX2fxX7xX2fxX4xX5xXbdxX2fxX4xX35xX14xX7xX35xX14xX4xX3bxXbdxX35xX4xX35xX3bxX7xX42xX4xX1xX7xX46xX4xXdxX46xX7xX35xX4xX3bxX2xX7xX4xX51xX52xX4xX54xX54xX54xX4xX1xXbdxX35xX3bxXbxX4xX8xXdxX42xX6xXexXaxXbxX1xX2xX8xX1exX6xX7xX42xX234xXdbxX6xXbdxX5xXc3xX23axX2fxX7xXe0xX3bxX2xX35xX241xX6xXexX244xXdxX234xX7xX46xXdxXbdxX23axX2fxX7xXe0xX3bxX2xX35xX241xXe0xX2xX3bxX14xXdxX234xX7xX46xXdxXbdxX23axX277xX2xX1xXdxX14xX234xX27bxX54xX54xX1exXcxXbxX4xX8xXe0xX5xXaxXbxX8exX8exX2xX53xXdbxX7xXbdxX14xX7xXdxX2xX35xX14xX53xX3xX35xX8exX35xXexX277xX8xX8exX15xX27bxX27cxX27dxX8exX15xX54xX27bxX1xX15xX15xX27cxXdxX15xX52xX54xX27cxX6xX289xX53xX28exX1exX3bxXbxX4xX8exX12xX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX10exXbdxX1xX42xXbxX12xXa9xX3bxX46xX42xXe4xX35xX4xX6xX2xX1d3xX46xX234xX4xX11fxX15exX2xX4xXdxX14xX15exXbdxX41axX4xX35xXf6xX2fxX4xX14xX2d8xX32xX35xX3bxX41axX4xX14xXdcxXdxX4xX35xXe4xX2fxX41axX4xX14xX41xX35xX14xX4xXdxX44fxX2fxX53xX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX10exXbdxX1xX42xXbxX12xX11fxX4fxX5xX14xX4xX6xX41xX2fxX4xX5xX15exX2xX4xXdxX14xX15exXbdxX4xXcxX41xXbdxX4xX35xXf6xX2fxX4xX35xX14xX2d8xX4xX8xX7xX46xX234xX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX10exXbdxX1xX42xXbxX12xX241xX4xX11fxX15exX2xX4xXdxX14xX15exXbdxX4xXe0xX4bcxX7xX4xX8xXdcxX5xX14xX41axX4xXdxX14xX4fxX2xX4xX3xX4fxXdxX53xX4xXa9xXf6xX2fxX4xX14xX2d8xX32xX35xX3bxX4xXc3xX14xX4e1xX4xX35xX3bxX2exX2fxX4xX35xXe1xX53xX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX10exXbdxX1xX42xXbxX12xX241xX4xX10exX42fxX5xX4xX5xX14xX15exXbdxX4xX6xXe4xX35xX4xXdbxXc6xX1exX41axX4xXdxX14xXe4xX2fxX4xX1xX45xX46xX4xXb3xX35xX41axX4xX44xX62fxX2xX4xX1xX45xX46xX4xX35xXb0xX35xX3bxX4xXdxX14xX505xX4xX1exX14xX2xX4xXdxX14xX32xX2fxX4xX14xX41xX35xX14xX4xXdxX44fxX2fxX41axX4xX8xX7xX46xX4xX44xXb0xX4xX5xX14xXbdxX4xX5xX15exX2xX4xXdxX14xX15exXbdxX4xX3xX41xX4xX35xXf6xX2fxX4xX14xX2d8xX32xX35xX3bxX4xX3xX41xXbdxX4xXcxX41xXbdxX4xX5xX2afxX35xX3bxX4xX15xX4xX6xX55cxX5xX41axX4xXdxX14xXe4xX2fxX4xX14xXdcxXdxX4xX35xXe4xX2fxX4xX5xX14xXbdxX4xX3xX59axX7xX4xXb3xX35xX41axX4xXcxX41xXbdxX4xXc3xX14xXbdxX15exX35xX3bxX4xX3e2xX241xX27cxX4xX1exX14xX55cxXdxX4xX6xX41xX4xX2fxXb0xX35xX4xXb3xX35xX4xX14xXbdxX41xX35xX4xXdxX14xX41xX35xX14xX53xX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX10exXbdxX1xX42xXbxX12xX0xX8xXdxXe0xXbdxX35xX3bxX12xX11fxX7xX35xX14xX4xXdxXe0xXe8xX35xX3bxX4xX35xXf6xX46xX4xX5xX41xX4xX5xX14xX46xX7xX0xX8exX8xXdxXe0xXbdxX35xX3bxX12xX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX10exXbdxX1xX42xXbxX12xX0xX2xX2fxX3bxX4xX7xX6xXdxXaxXbxX2fxX7xX2fxX4xX5xXbdxX2fxX4xX35xX14xX7xX35xX14xX4xX3bxXbdxX35xX4xX35xX3bxX7xX42xX4xX1xX7xX46xX4xXdxX46xX7xX35xX4xX3bxX2xX7xX4xX51xX52xX4xX54xX54xX54xX4xX1xXbdxX35xX3bxXbxX4xX8xXdxX42xX6xXexXaxXbxX1xX2xX8xX1exX6xX7xX42xX234xXdbxX6xXbdxX5xXc3xX23axX2fxX7xXe0xX3bxX2xX35xX241xX6xXexX244xXdxX234xX7xX46xXdxXbdxX23axX2fxX7xXe0xX3bxX2xX35xX241xXe0xX2xX3bxX14xXdxX234xX7xX46xXdxXbdxX23axX277xX2xX1xXdxX14xX234xX27bxX54xX54xX1exXcxXbxX4xX8xXe0xX5xXaxXbxX8exX8exX2xX53xXdbxX7xXbdxX14xX7xXdxX2xX35xX14xX53xX3xX35xX8exX35xXexX277xX8xX8exX15xX27bxX27cxX27dxX8exX15xX54xX27bxX1xX15xX15xX27cxXdxX289xX52xX54x7359xX6xX3e2xX53xX28exX1exX3bxXbxX4xX8exX12xX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX10exXbdxX1xX42xXbxX12xXa9xX3bxX46xX42xXe4xX35xX4xX6xX2xX1d3xX46xX234xX4xX1fxXe0xXe8xX35xX3bxX4xX3bxX41xX41axX4xX5xX41xX4xX5xX14xX46xX7xX41axX4xX14xX41xX35xX14xX4xXdxX2exX42xX41axX4xX14xXdcxXdxX4xX35xXe4xX2fxX41axX4xXdbxX4cbxXdxX4xX5xX7xX35xX14xX53xX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX10exXbdxX1xX42xXbxX12xX11fxX4fxX5xX14xX4xX6xX41xX2fxX4xX5xX7xX35xX14xX4xXdxXe0xXe8xX35xX3bxX4xX35xXf6xX46xX4xX5xX41xX4xX5xX14xX46xX7xX4xX35xX14xX2d8xX4xX8xX7xX46xX234xX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX10exXbdxX1xX42xXbxX12xX241xX4xX11fxX41xX4xX5xX14xX46xX7xX4xXdbxX588xX4xX2fxX55cxX2xX4xX5xX7xX46xX41axX4xX14xX41xX35xX14xX4xXdxX2exX42xX4xX5xX42fxXdxX4xX14xXdcxXdxX4xX6xX625xX46xX53xX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX10exXbdxX1xX42xXbxX12xX241xX4xX10exX42fxX5xX4xX5xX14xX15exXbdxX4xX6xXe4xX35xX4xXdbxXc6xX1exX41axX4xX1exX14xX2xX4xXdxX14xX32xX2fxX4xX14xX41xX35xX14xX4xXdxX44fxX2fxX41axX4xX5xX14xXbdxX4xX5xX41xX4xX5xX14xX46xX7xX4xX3xX41xXbdxX4xX44xX15exXbdxX4xX2fxXfcxX2fxX41axX4xXdxX14xXe4xX2fxX4xXdbxX4cbxXdxX4xX5xX7xX35xX14xX41axX4xX44xX588xX4xX6xX2d8xX62fxX35xX3bxX4xX35xX2d8xX4ddxX5xX4xX3xX59axX7xX4xXb3xX35xX41axX4xX44xX46xX35xX4xX8xX4e1xX2xX4xX6xXe4xX35xX53xX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX10exXbdxX1xX42xXbxX12xX241xX4xX6adxX14xX2xX4xX35xX59xX2xX4xX5xX7xX35xX14xX4xX8xX4e1xX2xX4xXdxX14xX505xX4xX5xX14xXbdxX4xXdbxX4fxXdxX4xXdxXe0xXe8xX35xX3bxX4xX44xX4fxX35xX14xX4xXdxX7xX35xX4xX3xX41xXbdxX41axX4xX35xX14xX7xX35xX14xX4xXdxX7xX42xX4xX1xX2afxX35xX3bxX4xX44x9c7fxX7xX4xXc3xX14xX46xXf6xX42xX4xX44xXfcxX46xX4xX35xX59xX2xX4xX5xX7xX35xX14xX4xX6xXe4xX35xX53xX4x9f49xX7xX46xX4xX44xXb0xX41axX4xXdbxXdcxX35xX4xXdxX14xX15exX4xX14xX41xX35xX14xX4xXdxX2exX42xX4xX5xX46xX435xX2xX4xX5xX2afxX35xX3bxX53xX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX10exXbdxX1xX42xXbxX12xX241xX4xX1fxXe0xX2d8xX4ddxX5xX4xXc3xX14xX2xX4xXb3xX35xX4xXdxX14xX505xX4xX5xX14xXbdxX4xXdxX14xXe4xX2fxX4xX14xXdcxXdxX4xX35xXe4xX2fxX41axX4xX35xXc6xX2fxX4xX3xX59axX7xX4xX2fxX2xX1d3xX35xX3bxX4xX6xX41xX4xX44xX2d8xX62fxX5xX53xX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX10exXbdxX1xX42xXbxX12xX0xX8xXdxXe0xXbdxX35xX3bxX12xX1fxX14xXdcxX5xX14xX4xX5xX7xX2fxX4xXdxXe0xX4fxX35xX3bxX4xX2fxX2xX1d3xX35xX3bxX0xX8exX8xXdxXe0xXbdxX35xX3bxX12xX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX10exXbdxX1xX42xXbxX12xX0xX2xX2fxX3bxX4xX7xX6xXdxXaxXbxX2fxX7xX2fxX4xX5xXbdxX2fxX4xX35xX14xX7xX35xX14xX4xX3bxXbdxX35xX4xX35xX3bxX7xX42xX4xX1xX7xX46xX4xXdxX46xX7xX35xX4xX3bxX2xX7xX4xX51xX52xX4xX54xX54xX54xX4xX1xXbdxX35xX3bxXbxX4xX8xXdxX42xX6xXexXaxXbxX1xX2xX8xX1exX6xX7xX42xX234xXdbxX6xXbdxX5xXc3xX23axX2fxX7xXe0xX3bxX2xX35xX241xX6xXexX244xXdxX234xX7xX46xXdxXbdxX23axX2fxX7xXe0xX3bxX2xX35xX241xXe0xX2xX3bxX14xXdxX234xX7xX46xXdxXbdxX23axX277xX2xX1xXdxX14xX234xX27bxX54xX54xX1exXcxXbxX4xX8xXe0xX5xXaxXbxX8exX8exX2xX53xXdbxX7xXbdxX14xX7xXdxX2xX35xX14xX53xX3xX35xX8exX35xXexX277xX8xX8exX15xX27bxX27cxX27dxX8exX15xX54xX27bxX1xX15xX15xX27cxXdxX27cxX3e2xXab3xX3e2xX6xX27cxX53xX28exX1exX3bxXbxX4xX8exX12xX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX10exXbdxX1xX42xXbxX12xXa9xX3bxX46xX42xXe4xX35xX4xX6xX2xX1d3xX46xX234xX4xe455xX46xX15exX4xX5xX7xX2fxX41axX4xXdbxX4cbxXdxX4xXdxX14xXdcxX5xX14xX4xXe0xX7xX46xX4xX5xX2exX46xX41axX4xX44xX2d8xX43bxX35xX3bxX53xX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX10exXbdxX1xX42xXbxX12xX0xXexX2fxX12xX11fxX4fxX5xX14xX4xX6xX41xX2fxX4xXdxX14xXdcxX5xX14xX4xX5xX7xX2fxX4xX35xX14xX2d8xX4xX8xX7xX46xX234xX0xX8exXexX2fxX12xX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX10exXbdxX1xX42xXbxX12xX241xX4xX11fxX7xX2fxX4xX3xX42fxXdxX4xX6xXf6xX42xX4xX35xX2d8xX4ddxX5xX53xX4xc852xX2xXabxX4xX6xXdcxX2xX4xX3xX6e9xX41axX4xXdbxX6e9xX4xX14xXc6xXdxX4xXe0xX46xX4cbxXdxX53xX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX10exXbdxX1xX42xXbxX12xX241xX4xX11fxX14xXbdxX4xX35xX2d8xX4ddxX5xX4xX5xX7xX2fxX4xX3xX41xXbdxX4xX35xX59xX2xX41axX4xXdbxX42fxX5xX4xX6xXe4xX35xX4xXdbxXc6xX1exX41axX4xX44xX46xX35xX4xX3xX4ddxX2xX4xX6xX4bcxX7xX4xX35xX14xX6e9xX4xX35xX14xXf6xXdxX4xX44xX4f1xX4xX35xX2d8xX4ddxX5xX4xX5xX7xX2fxX4xXf6xX2fxX4xX35xX14xX2d8xX35xX3bxX4xXc3xX14xX4e1xX35xX3bxX4xX8xX4e1xX2xX53xX4xX6adxX14xX2xX4xX44xX46xX35xX4xXdbxXdcxX35xX4xX35xX14xX4ddxX4xX2fxXe1xX4xX35xX42fxX1exX4xX35xX14xX2e4xX2e5xX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX10exXbdxX1xX42xXbxX12xX241xX4xX10exX4cbxXdxX4xXdxX14xXdcxX5xX14xX4xXdxXe0xX4cbxX35xX4xX3xX4ddxX2xX4xX44xX2d8xX43bxX35xX3bxX41axX4xX44xXexX2fxX4xX14xcd33xX7xX4xXdxX7xX35xX4xX3xX4ddxX2xX4xX35xX2d8xX4ddxX5xX4xXf6xX2fxX53xX4xXc85xX7xX46xX4xX44xXb0xX4xX44xX588xX4xXdbxX4cbxXdxX4xXdxX14xXdcxX5xX14xX4xX3xX41xXbdxX4xX35xX59xX2xX4xX35xX2d8xX4ddxX5xX4xX5xX7xX2fxX53xX4xX6adxX14xX46xXf6xX42xX4xX44xXfcxX46xX4xXdxX7xX42xX4xX44xX4f1xX4xXdbxX4cbxXdxX4xXdxX14xXdcxX5xX14xX4xX14xXf7cxX7xX4xX4d1xX46xX42xX1d3xX35xX4xX3xX4ddxX2xX4xX35xX2d8xX4ddxX5xX4xX5xX7xX2fxX53xX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX10exXbdxX1xX42xXbxX12xX241xX4xX6adxX14xX2xX4xX35xX59xX2xX4xXdxX14xXdcxX5xX14xX4xX8xX4e1xX2xX4xX6xXb3xX35xX4xXdxXb3xX35xX4xXdxX14xX505xX4xXdxX42fxXdxX4xXdbxXc6xX1exX41axX4xX44xX4f1xX4xX14xX32xX2xX4xX35xX3bxX46xX4cbxX2xX4xXe0xX59xX2xX4xX44xX588xX4xXdxX14xXdcxX5xX14xX4xX5xX7xX2fxX4xX3xX41xXbdxX4xX3xX6e9xX4xX5xX7xX2fxX41axX4xX5xXf6xXdxX4xX3xX41xXbdxX4xX35xX3bxXb3xX35xX4xX2fxX4fxXdxX4xXdxXd8xX4xX6xXdcxX35xX14xX4xXc3xX14xXbdxX15exX35xX3bxX4xX289xX4xXdxX2xXc6xX35xX3bxX4xX6xX41xX4xXb3xX35xX4xX35xX3bxXbdxX35xX53xX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX10exXbdxX1xX42xXbxX12xX0xX8xXdxXe0xXbdxX35xX3bxX12xX11fxXa3x7cfbxX4xefd8xXa3xbc56xX4xX2dxX12bx82b5xX4xXa9xXea4xX12bxa872x6661xXa9xX4x7eb8xX10a2x8c27xX12bxX0xX8exX8xXdxXe0xXbdxX35xX3bxX12xX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX10exXbdxX1xX42xXbxX12xX1fxX14xX305xXdxX4xXdbxX7xX4xX5xX14xX154xX4xXc3xX14xXbdxX4xX5xXd8xX4xX5xX15exX2xX234xX4xX27cxX52xX53xX54xX54xX54xX4xX44xX59xX35xX3bxX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX10exXbdxX1xX42xXbxX12xX11fxX7xX35xX14xX4xXdxXe0xXe8xX35xX3bxX4xX35xXf6xX46xX4xX5xX41xX4xX5xX14xX46xX7xX234xX4xX15xX54xX53xX54xX54xX54xX4xX44xX59xX35xX3bxX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX10exXbdxX1xX42xXbxX12xX11fxX15exX2xX4xXdxX14xX15exXbdxX4xXcxX41xXbdxX4xX35xXf6xX2fxX234xX4xX15xX289xX53xX54xX54xX54xX4xX44xX59xX35xX3bxX53xX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX10exXbdxX1xX42xXbxX12xX1fxX14xXdcxX5xX14xX4xX5xX7xX2fxX234xX4xX27dxX53xX54xX54xX54xX4xX44xX59xX35xX3bxX0xX8exX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exXc85xXbdxX46xXe0xX5xXexXbxX12xX1fxX14xXexXbdxX4x757fxX2fxX1xXexX1exX53xX3xX35xX0xX8exX1exX12