Khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy
(Baohatinh.vn) - Thượng tá Nguyễn Văn Cảnh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hương Quang vừa cho biết: Đơn vị vừa ra quyết định khởi tố một đối tượng tràng trữ trái phép chất ma túy.
9d97x141ecxe46ax128c3x1613exe3dex13a8cxc632x12243xX7x15f5dx9f84x141adxe050x11ebbxf927xX5x1411cxXaxcafdxf8e1xX1x16b94xXdxX3xXex1501exX3x13d4bxX19xXdxX3xXexac5dxc7bcx1541cx14ef6xX3xXexa229xX22xX23xX3xXexec7ex1640bxX3xXexX2bxdf84xXdxX3xXbxX1x15839xXbxX3xX4xX1x16305xXexX3x13ca4xX6xX3xXexdc56xfc50xX0xa760xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxXexX10x152d4xXexdf42xX6xX5xXdxX23xX22xc250xX3xf2bax17bbdxX7xXexXdx14b0exX42xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaebaxX10xX6x1729fxXaxX12xXcxX1xX20xX21xX22xX23xX3xXexX30xX3xffc5xX23xX5fxX42xbed1xX22xX3x131b0xb7ddxX22xX3x10ab6x15a23xX22xX1xX3xX56xX3xc1b3x14e3axX22xX3xXexX2bxX20xX15xX22xX23xX3xX91xX92xX22xX3x15345xXdx155c7xX22xX3xXbxX1x117c1xX22xX23xX3xX6fxX20x14d85xX22xX23xX3x1634bxX5fxX6xX22xX23xX3x17027x15460xX6xX3xX4xX1xeac9xX3xa3faxXdx1236exXexX5cxX3xX91xXadxX22xX3xXb7x13772xX3xXb7xXb8xX6xX3xX2bxX6xX3x12384xX5fxX42xXc1xXexX3xX1bxXcaxX22xX1xX3x15413xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX3dxb194xXexX3xX1bxX19xXdxX3xXexX20xX21xX22xX23xX3xXexX2bxX26xX22xX23xX3xXexX2bxX2cxX3xXexX2bxX30xXdxX3xXbxX1xX35xXbxX3xX4xX1xX3axXexX3xX3dxX6xX3xXexX41xX42x12431xX0xX44xXbxX12xX0xXexX6xXbfxX5xX10xX3xb202xXdxX72xXexX1xX9xXaxd466x115a5xX127xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX22xX23xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX72xX72xXdxX22xX23xX9xXaxX2xXaxX3xXbfxXbdxX2bxX72xX10xX2bxX9xXaxX127xXaxX3xX6xX5xXdxX23xX22xX9xXaxX4xX10xX22xXexX10xX2bxXaxX12xX0xXexXbfxXbdxX72xX42xX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX72xX12xX0xXdxX3dxX23xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX44xX44xXdxX113xXbfxX6xXbdxX1xX6xXexXdxX22xX1xX113xXb7xX22xX44xX22xX10xX11fxX7xX44xX2xf720xbe01x17179xX44xX2xX127xda0dxX72xX126xX127xX19bxddfaxX195xX127xX127xXexX196xX195xX2xX1a0xX195xX5xX127xX113xX5exXbxX23xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXexX72xX12xX0xX44xXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX72xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX6xXbxXexXdxXbdxX22xXaxX12xX91xX19xXdxX3xXexX20xX21xX22xX23xX3xX4x17780xX22xX23xX3xXexX6xX22xX23xX3xXb7x142c7xXexX3xXbfxXcaxX3xXbfx1362bxXexX3xX23xXdxX2cxX0xX44xXexX72xX12xX0xX44xXexX2bxX12xX0xX44xXexXbfxXbdxX72xX42xX12xX0xX44xXexX6xXbfxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX23xX22xX5cxX3xX5exX5fxX7xXexXdxX63xX42xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xXbdxX72xX42xXaxX12xXcxX2bxX20x116eexX4xX3xX1bx14d4bx1834bxX3xXb7xX26xXbdxX3xX5xX41xX4xX3xX2xef57xX3xX23xXdx16b57xX3xX195xX127xX3xXbxX1xX41xXexX3xX22xX23xX26xX42xX3xe9a8xX44xX2xX126xX44xX126xX127xX2xX195xX248xX3xXex1519cxXdxX3xX4xfb53xX42xX3xX54xX87xX22xX23xX3xXexX1xX5fxXe7xX4xX3xXdexX1xX19xXdxX3xX195xX248xX3xXexX1xXcaxX3xXexX2bxX3axX22xX3xX86x14b49xX3xXb1xX5fxX6xX22xX23xX248xX3xX5x135d3xX4xX3xX5xX20xXadxX22xX23xX3xXexX2bxXdxX22xX1xX3xX7xX30xXexX3xX91xX92xX22xX3xXa0xXdxXa2xX22xX3xXbxX1xXa7xX22xX23xX3xX6fxX20xXadxX22xX23xX3xXb1xX5fxX6xX22xX23xX3xX1bxb5e4xX3xX4xX1xc531xX3xXexX2bxfc05xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX1xX21xXbxX3xXb7xX243xXdxX3xX8ax108afxX22xX23xX3xX6xX22xX3xX1xX5fxX42xe4b0xX22xX3xX86xX296xX3xXb1xX5fxX6xX22xX23xX3xXbxX1xX30xXexX3xX1xXdxX2f1xX22xX3xXb7xX26xX3xXbfxX1f3xXexX3xXd3xX5fxX8bxX3xXexX6xX22xX23xX3xX1bxX19xXdxX3xXexX20xX21xX22xX23xX3x1373dxXa2xX3xX86xX87xX22xX3xXcxX1xXbdxX272xXdxX3xd6b7xX7fxX3xX2xX197xX266xX197xdb4axX248xX3xXd3xX5fxXa2xX3xXd3xX5fxX30xX22xX3xX54xX2cfxX3xX6fxX20xXadxX22xX23xX3xXb1xX5fxX6xX22xX23xX3x18117xX86xX296xX3xXb1xX5fxX6xX22xX23xX335xX3xXdexX1xXdxX3xX1bxX6xX22xX23xX3xXexX2bxX26xX22xX23xX3xXexX2bxX2cxX3xXexX2bxXbdxX22xX23xX3xX22xX23xX20xX257xXdxX3xX127xX248xX2xX3xX23xX247xXdxX3xX22xX1x11606xX3xX1xXa2xX56xX2bxX2e7xX56xXdxX22xX3xX350xX4xX247xX3xXexX2bx11d48xX22xX23xX3xX5xX20xX21xX22xX23xX3xX127xX248xX126xX1a0xX1a0xX3xX23xX6xX3dxX335xX3xXb7xX26xX3xX126xX3xXdexXdxX3dxX3xXbfxXadxX3dxX3xXexXdxXa2xX3dxX3xX72xX1e2xX22xX23xX3xX1bxd3c4xX3xX7x12591xX3xX72x128f9xX22xX23xX3xX3dxX6xX3xXexX41xX42xX113xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb688xX5fxXexX1xXbdxX2bxXaxX12xXcxX1xXc1xX3xd815xX272xX22xX1xX0xX44xXbxX12
Thế Mạnh