7 nguyên nhân gây xơ gan không do rượu
Xơ gan được cho là kết quả từ việc lạm dụng rượu và chất ma túy. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều nguyên nhân khác gây nên tình trạng này.
a013x13e12x157f7xcf1ex14588xcdadx10e61xf85fxda1fxX7x1387bx12a59xd06fxb3b2xff14xf3aexX5xe94exXaxf44axb373xX3x14438xeb38x1379ax1272dx1003bxX15xX3xX15xX1x14ec1xX15xX3xX16xX1exX18xX3x145d2xb2bcxX3xX16xX6xX15xX3xc0f4xX1xb8a2xX15xX16xX3xc02exf5d5xX3x11ac7x1243dx131ecxX17xX0x1371bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11f83xX10xX6xX32xXaxX12x1487axX26xX3xX16xX6xX15xX3x11ff9xX36xX37xX4xX3xX4xX1xX33xX3xX5xb23axX3xX2cxca8exXexX3xb891xX17xe75exX3xXex10d8exX3xc950xXdx135c4xX4xX3xX5x10b07xa6b8xX3xX32xee53xX15xX16xX3xX35xX36xX37xX17xX3xX6dxX60xX3xX4xX1x13bf4xXexX3xX74xX6xX3xXexaeabxX18xdd78xX3x14d26xX19xX15xX3xX4xX73xX15xX1xX3xX56x13366xX3xX4x14777xX15xX16xX3xX4xX9axX3xX35xX85xXexX3xX15xX1xXdxa84exX17xX3xX15xX16xX17xX18xX19xX15xX3xX15xX1xX1exX15xX3xX2cxX1x1520cxX4xX3xX16xX1exX18xX3xX15xX19xX15xX3xXex12badxX15xX1xX3xXexX35xX73xX15xX16xX3xX15xX60xX18xX8exX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX33xX32xX18xXaxX12xX0xXdxX74xX16xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX3axX3axXdxX8exa960xX6xX33xX1xX6xXexXdxX15xX1xX8exX6dxX15xX3axX15xX10x13bc9xX7xX3axX2xX13x148f2xX2xX3axX2xX10dx1260exX32xX10dxX10dxa128xXexX13x14eb9xX116xfcc2xX5xX10dxX8exb895xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX17xX18xX10xX15xX3xX15xX1xX6xX15xX3xX16xX6xX18xX3xX25xX33xX3xX16xX6xX15xX3xX2cxX1xX33xX15xX16xX3xX32xX33xX3xX35xX17xX33xX17xXaxX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX16xX1xXexab45xX11bx1142dxX11bxXbxX25xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX33xX32xX18xXaxX12xX0xX7xXexX35xX33xX15xX16xX12xX2xX8exX3xee00xXdxX19xX74xX3xX16xX6xX15xX3xX32xX33xX3xX6dxXdx146c0xX35xX8cxXexX0xX3axX7xXexX35xX33xX15xX16xX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX33xX32xX18xXaxX12x1155axc95bxXexX3xXexX35xX33xX15xX16xX3xX15xX1xdd9fxX15xX16xX3xX15xX16xX17xX18xX19xX15xX3xX15xX1xX1exX15xX3xX1xX60xX15xX16xX3xX56xf850xX17xX3xX4x138a5xX6xX3xXf9xX6fxX15xX1xX3xX25xX26xX3xX16xX6xX15xX3xX5xX60xX3xX6dxXdxX19xX74xX3xX16xX6xX15xX3xX32xX33xX3xX6dxXdxX196xX35xX8cxXexf6ccxX3xX15xX1xX36xX3xX6dxXdxX19xX74xX3xX16xX6xX15xX3xX90xX202xX3xe085xX3xX1xX33x12854xX4xX3xe284xX8exX3xX188xXdxX19xX74xX3xX16xX6xX15xX3xX90xX3xX5xX60xX3xX74xX1b9xXexX3xXf9xX6fxX15xX1xX3xX15xX1xXdxec65xX74xX3xXexX35x10b53xX15xX16xX3xX32xX33xX3xX6dxXdxX196xX35xX8cxXexX3xX6dxXdxX19xX74xX3xX16xX6xX15xX3xX90xX3xX16xX1exX18xX3xX35xX6xX3xX32x1580exX15xX3xX56xX63xX15xX3xXexbd5fxX15xX3xXexX1xX36xX26xX15xX16xX3xX74xX2exX3xX6dxX60xX3xX6dxXdxX19xX74xX3xX16xX6xX15xX8exX3xX1b8xX218xXexX3xX2cxX1xXbcxX4xX202xX3xX6dxXdxX19xX74xX3xX16xX6xX15xX3xX214xX3xX5xX1exX18xX3xXexX35xX17xX18xXabxX15xX3xX66xX17xX6xX3xX56xX36xce5cxX15xX16xX3xX74xXbcxX17xX202xX3xX32x11442xX4xX1xX3xX4xX26xX3xXexX1xaa78xX3xX2cxX1xXbcxX4xX3xX1xX33xX218xX4xX3xX66xX17xX6xX15xX3xX1xX6fxX3xXexXc8xX15xX1xX3xX32xX77xX4xX3xX2cxX1xX2exX15xX16xX3xXf9xX68xX33xX3xX6dxX6fxX8exX3xX188xXdxX196xX35xX8cxXexX3xX15xX60xX18xX3xX4xX9dxX15xX16xX3xX32xX25exX15xX3xX56xX63xX15xX3xX7xae91xX33xX3xX6dxX60xX3xX25xX26xX3xX16xX6xX15xX3x14a56xX3xX16xXdxX6xXdxX3xX56xX33xX73xX15xX3xX7xX6xX17xX8exX3xX1b8xX218xX4xX3xX32xX23dxX3xX6dxXdxX19xX74xX3xX16xX6xX15xX3xX21bxX3xX5xX60xX3xX35xX85xXexX3xX1xXdxX63xX74xX202xX3xX15xX1xX36xX15xX16xX3xX15xX9axX3xX4xX9axX3xXexX1xX2b9xX3xX25xX68xX18xX3xX35xX6xX3xX30axX3xX15xX1xX1c4xX15xX16xX3xX15xX16xX36xX2a6xXdxX3xXexX35xX36xc6e1xX4xX3xX56xX1exX18xX3xX56x147aaxX3xXf9xX2b0xX3xX15xX1xXdxX238xX74xX3xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX188xXdxX19xX74xX3xX16xX6xX15xX3xX90xX3xX196xX3xXf9xX6fxX15xX1xX3xX6dxXdxX19xX74xX3xX16xX6xX15xX3xX90xX3xX6dxX60xX3xX4xXbcxX4xX1xX3xX56xXdxXabxX17xX3xXexX35xX2b0xXaxX3xX1xX35xX10xea34xX9xXaxX1xXexXexXbxX15exX3axX3axX7xX17xX4xX2cxX1xX33xX10xX32xX33xXdxX7xX33xX15xX16xX8exX6dxX15xX3axX6dxXdxX10xX74xX196xX16xX6xX15xX196xXf9xX196xXf9xX10xX15xX1xX196xX6dxXdxX10xX74xX196xX16xX6xX15xX196xXf9xX196xX6dxX6xX196xX4xX6xX4xX1xX196xX32xXdxX10xX17xX196xXexX35xXdxX196xX4xX15xX2xX116xX119xX3axXaxX3xXexX6xX35xX16xX10xXexX9xXaxcc39xXf9xX5xX6xX15xX2cxXaxX12xX6dxXdxX19xX74xX3xX16xX6xX15xX3xXf9xX0xX3axX6xX12xX8exX3xce28xXdxX2b9xX74xX3xX4xX1xX17xX15xX16xX3xX4xX1dexX6xX3xX6dxXdxX19xX74xX3xX16xX6xX15xX3xX6dxXdxX196xX35xX8cxXexX3xX5xX60xX3xX4xXbcxX4xX3xXexX35xXdxX6fxX17xX3xX4xX1x1248exX15xX16xX3xXexX1xX36xX2a6xX15xX16xX3xX1exX74xX3xXexX1xX1daxX74xX3xXexX35xX33xX15xX16xX3xX15xX1xX1c4xX15xX16xX3xX15xX16xX60xX18xX3xX56xX1daxX17xX3xX6dxX60xX3xX2cxX1xXdxX3xX4xXbcxX4xX3xXexX35xXdxX6fxX17xX3xX4xX1xX44fxX15xX16xX3xX35x12075xX3xX35xX6fxXexX3xXexX1xXc8xX3xXexX266xX15xX3xXexX1xX36xX26xX15xX16xX3xXexX1xX36xX2a6xX15xX16xX3xX2cxX1xX2exX15xX16xX3xXexX1xX2b9xX3xX56xX68xX33xX3xX15xX16xX36xX37xX4xX8exX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX33xX32xX18xXaxX12xX0xX7xXexX35xX33xX15xX16xX12x14db3xX8exX3xX90xX6fxX15xX1xX3xX16xX6xX15xX3xX15xX1xXdxX238xX74xX3xX74x11d97xX3xX2cxX1xX2exX15xX16xX3xX32xX33xX3xX35xX36xX37xX17xX0xX3axX7xXexX35xX33xX15xX16xX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX33xX32xX18xXaxX12xX214xX9axX3xX74xX1b9xXexX3xX7x15851xX3xXf9xX6fxX15xX1xX3xX32xX33xX3xX5xX524xXdxX3xX7xX524xX15xX16xX3xX4xX9axX3xXexX1xX2b9xX3xX32xX25exX15xX3xXexX362xXdxX3xXf9xX6fxX15xX1xX3xX16xX6xX15xX3xX15xX1xXdxX238xX74xX3xX74xX4efxX3xX2cxX1xX2exX15xX16xX3xX32xX33xX3xX35xX36xX37xX17xX3xX15xX1xX36xX3xXexXdxX2b9xX17xX3xX56xX36xX2a6xX15xX16xX202xX3xX1xX17xX18xX63xXexX3xXbcxXbxX3xX4xX6xX33xX202xX3xXf9xaa9exX33xX3xXbxX1xXc8xX202xX3xX6dxX8exX6dx14838xX3xX188xXabxX3xX4xX26xX3xXf9xX68xX15xX202xX3xXex1596exX4xX3xX15xX16xX1xf796xX15xX3xX56xX1b9xX15xX16xX3xX74xX73xX4xX1xX3xX25xX68xX18xX3xX35xX6xX3xX32xX33xX3xXexbd9dxX4xX1xX3xXexX77xX3xX4xX1xX85xXexX3xXf9xX585xX33xX3xX6dxX60xX3xX4xX1xX33xX5xX10xX7xXexX10xX35xX33xX5xX3xX1xXc8xX15xX1xX3xXexX1xX60xX15xX1xX3xXexX35xX33xX15xX16xX3xX16xX6xX15xX3xX32xX25exX15xX3xXexX362xXdxX3xX16xX6xX15xX3xX15xX1xXdxX238xX74xX3xX74xX4efxX8exX3xXcxXc8xX15xX1xX3xXexX35xX73xX15xX16xX3xX15xX60xX18xX3xX16xX1exX18xX3xX7xX2fdxX33xX3xX30axX3xX74xX2exX3xX16xX6xX15xX3xX2cxX1xfbbdxX10xX3xX74xX73xX15xX1xX202xX3xX32xX1daxX15xX3xX32xX1daxX15xX3xX16xX1exX18xX3xX25xX26xX3xX16xX6xX15xX8exX3x13ea7xX9axX3xX4xX9axX3xXexX1xX2b9xX3xX32xX25exX15xX3xXexX362xXdxX3xX4xXbcxX4xX3xXf9xXdxX63xX15xX3xX4xX1xX44fxX15xX16xX3xX15xX1xX36xX3xX6dxX60xX15xX16xX3xX32xX6xX202xX3xXexX35xX36xX362xX15xX16xX3xXf9xX77xX15xX16xX590xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX33xX32xX18xXaxX12xX0xX7xXexX35xX33xX15xX16xX12xX11bxX8exX3xXcxX1xX17xX524xX4xX0xX3axX7xXexX35xX33xX15xX16xX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX33xX32xX18xXaxX12xb5e5x15095xX3xX32xX77xX15xX16xX3xX2cxX585xX33xX3xX32xX60xXdxX3xX4xXbcxX4xX3xX5xX33xX73xXdxX3xXexX1xX17xX524xX4xX3xX2cxX19xX3xX56xX26xX15xX3xX15xX1xX36xX3xXexX1xX17xX524xX4xX3xX4xX1xX524xX15xX16xX3xXexX35xX1daxX74xX3xX4xX68xX74xX3xX6dxX60xX3xX74xX1b9xXexX3xX7xX524xX3xX2cxX1xXbcxX15xX16xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX9axX3xXexX1xX2b9xX3xX4xX9dxX15xX16xX3xX32xX25exX15xX3xXexX362xXdxX3xX25xX26xX3xX16xX6xX15xX8exX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX33xX32xX18xXaxX12xX0xX7xXexX35xX33xX15xX16xX12xX119xX8exX3xX188xXdxX19xX74xX3xX16xX6xX15xX3xXexdc23xX3xX74xXdxX238xX15xX0xX3axX7xXexX35xX33xX15xX16xX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX33xX32xX18xXaxX12xXcxXc8xX15xX1xX3xXexX35xX73xX15xX16xX3xX15xX60xX18xX3xX2cxX1xXbcxX4xX3xX6dxX362xXdxX3xX6dxXdxX19xX74xX3xX16xX6xX15xX3xX32xX33xX3xX6dxXdxX196xX35xX8cxXexX8exX3xXcxX35xX33xX15xX16xX3xXf9xX6fxX15xX1xX3xX15xX60xX18xX202xX3xX4xX26xX3xX4xX1xX63xX3xX74xXdxX238xX15xX3xX32xX2b0xX4xX1xX3xX4xX1dexX6xX3xX4xX26xX3xXexX1xX2b9xX3xXf9xX59exXexX3xX56xX1daxX17xX3xXexX85xX15xX3xX4xX2exX15xX16xX3xX4xXbcxX4xX3xXexX63xX3xXf9xX60xX33xX3xX16xX6xX15xX3xX32xX25exX15xX3xXexX362xXdxX3xX7xX2fdxX33xX3xX6dxX60xX3xX6dxXdxX19xX74xX8exX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX33xX32xX18xXaxX12xX0xX7xXexX35xX33xX15xX16xX12xX160xX8exX3x1074exX15xX16xX3xX32xX25exX15xX3xX74x151afxXexX3xXf9xX2b0xX3xXexX266xX15xX3xXexX1xX36xX26xX15xX16xX0xX3axX7xXexX35xX33xX15xX16xX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX33xX32xX18xXaxX12xX4fxX26xX3xX16xX6xX15xX3xX74xX834xXexX3xX15xX16xX17xX18xX19xX15xX3xXbxX1xXbcxXexX3xX1xX33xX218xX4xX3xX524xX15xX16xX3xX32xX25exX15xX3xX74xX834xXexX3xXf9xX2b0xX3xXexX266xX15xX3xXexX1xX36xX26xX15xX16xX3xX4xX9dxX15xX16xX3xX4xX9axX3xXexX1xX2b9xX3xX5xX60xX3xX15xX16xX17xX18xX19xX15xX3xX15xX1xX1exX15xX3xX16xX1exX18xX3xX25xX26xX3xX16xX6xX15xX8exX3xc6c7xX1xXdxX3xX56xXdxXabxX17xX3xX15xX60xX18xX3xX25xX68xX18xX3xX35xX6xX202xX3xX524xX15xX16xX3xX32xX25exX15xX3xX74xX834xXexX3xX2cxX1xX2exX15xX16xX3xXexX1xX2b9xX3xX32xX25exX15xX3xX5xX36xX17xX3xX74xX834xXexX3xX1xXc8xX15xX1xX3xXexX1xX60xX15xX1xX3xXexX35xX33xX15xX16xX3xX16xX6xX15xX202xX3xX74xX834xXexX3xX6dxX524xX15xX3xX4xX1daxX15xX3xX4xX1xX33xX3xX4xXbcxX4xX3xX1xX33xX73xXexX3xX56xX1b9xX15xX16xX3xX15xX1xX36xX3xXexXdxX19xX17xX3xX1xX9axX6xX3xX74xX4efxX3xX6dxX60xX3xX4xXbcxX4xX3xX5xX33xX73xXdxX3xX6dxXdxXexX6xX74xXdxX15xX3xXexX6xX15xX3xXexX35xX33xX15xX16xX3xX4xX1xX85xXexX3xXf9xX585xX33xX3xX2cxX1xXbcxX4xX8exX3xX6c2xX75bxX3xXexX5bcxX4xX1xX3xXexX77xX3xX32xX2b0xX4xX1xX3xX1xXc8xX15xX1xX3xXexX1xX60xX15xX1xX3xX7xX2fdxX33xX3xX6dxX60xX3xX16xX1exX18xX3xXexX266xX15xX3xXexX1xX36xX26xX15xX16xX3xX16xX6xX15xX8exX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX33xX32xX18xXaxX12xX0xX7xXexX35xX33xX15xX16xX12xX112xX8exX3xX6c2xX17xX18xX3xXexXdxX74xX3xX5xX218xXbxX3xX56xXdxX3xX5xX218xXbxX3xX5xX73xXdxX0xX3axX7xXexX35xX33xX15xX16xX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX33xX32xX18xXaxX12xX1b8xX1b9xXexX3xX15xX16xX1xXdxX19xX15xX3xX4xX44fxX17xX3xXexX1xX75bxX4xX3xX1xXdxX6fxX15xX3xX15xd242xX74xX3xX4dcxX10dxX2xX11bxX3xX4xX1x1421fxX3xX35xX6xX3xX35xc9d3xX15xX16xX3xX56xX1b9xX3xX4xX44fxX15xX16xX3xX16xX6xX15xX3xXexXa0axX15xX16xX3xX30axX3xX15xX1xX1c4xX15xX16xX3xXf9xX6fxX15xX1xX3xX15xX1xX1exX15xX3xXf9xX2b0xX3xXf9xX6fxX15xX1xX3xXexXdxX74xX3xX1xX33xX218xX4xX3xX7xX17xX18xX3xXexXdxX74xX8exX3xXcxX17xX18xX3xX15xX1xXdxX19xX15xX202xX3xX74xX44fxX4xX3xX56xX1b9xX3xXexX266xX15xX3xXexX1xX36xX26xX15xX16xX3xX16xX6xX15xX3xX4xX9dxX15xX16xX3xXbxX1xX77xX3xXexX1xX17xX1b9xX4xX3xX6dxX60xX33xX3xX56xX1b9xX3xX15xX218xX15xX16xX3xX4xX1dexX6xX3xXf9xX6fxX15xX1xX3xXexXdxX74xX8exX3xX645xX1xX36xX15xX16xX3xX56xX1b9xX3xX4xX44fxX15xX16xX3xX16xX6xX15xX3xX5xX60xX3xX74xX44fxX4xX3xX56xX1b9xX3xX56xXbcxX15xX1xX3xX16xXdxXbcxX3xX16xX6xX15xX3xXexX35xX30axX3xX15xX19xX15xX3xX18xX63xX17xX3xX7xX6xX17xX3xX7xX17xX18xX3xXexXdxX74xX3xX6dxX60xX3xX15xX63xX17xX3xX2cxX1xX2exX15xX16xX3xX56xX36xX37xX4xX3xX56xXdxXabxX17xX3xXexX35xX2b0xX3xX15xX9axX3xX4xX9axX3xXexX1xX2b9xX3xX16xX1exX18xX3xX25xX26xX3xX16xX6xX15xX8exX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX33xX32xX18xXaxX12xX0xX7xXexX35xX33xX15xX16xX12xX13xX8exX3xX90xX6fxX15xX1xX3xX74xX73xX15xX3xXexX5bcxX15xX1xX3xX2cxX1xXbcxX4xX0xX3axX7xXexX35xX33xX15xX16xX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX33xX32xX18xXaxX12xX1b8xX1b9xXexX3xX7xX524xX3xXf9xX6fxX15xX1xX3xX74xX73xX15xX3xXexX5bcxX15xX1xX3xX4xX9axX3xXexX1xX2b9xX3xX32xX25exX15xX3xX56xX63xX15xX3xX25xX26xX3xX16xX6xX15xX3xX15xX1xX36xX3xX25xX26xX3xX15xX6xX15xX16xX3xX196xX3xX74xX1b9xXexX3xX2cxX1xX17xX18xX63xXexX3xXexX834xXexX3xX32xXdxX3xXexX35xX17xX18xXabxX15xX3xX68xX15xX1xX3xX1xX36xX30axX15xX16xX3xXexX362xXdxX3xX4xX1xX44fxX4xX3xX15xXa0axX15xX16xX3xX16xX6xX15xX3xX1xX33xX218xX4xX3xX2cxX1xX68xX3xX15xXa0axX15xX16xX3xX16xX6xX15xX3xX4xX1xX17xX18xX2b9xX15xX3xX1xX9axX6xX3xX16xX5xX18xX4xX33xX16xX10xX15xX3xXexX1xX60xX15xX1xX3xX16xX5xX17xX4xX33xX7xX10xX8exX3xX90xX6fxX15xX1xX3xXexX1xX6bxX6xX3xX7xX59exXexX3x13f32xX7xX59exXexX3xX56xX36xX37xX4xX3xX1xX85xXbxX3xXexX1xX17xX3xX6dxX60xX3xXexX5bcxX4xX1xX3xXexX35xX1c4xX3xX66xX17xXbcxX3xX15xX1xXdxXabxX17xX3xXexX35xX33xX15xX16xX3xX16xX6xX15xf008xX3xX4xX9axX3xXexX1xX2b9xX3xX4xX9dxX15xX16xX3xX32xX25exX15xX3xXexX362xXdxX3xX7xX2fdxX33xX8exX3xX90xX6fxX15xX1xX3x113f4xXdxX5xX7xX33xX15xX3xX16xX1exX18xX3xX35xX6xX3xXf9xX30axXdxX3xX7xX524xX3xX5xX36xX37xX15xX16xX3xX56xaaa1xX15xX16xX3xXexX5bcxX4xX1xX3xXexX35xX1c4xX3xXf9xX85xXexX3xXexX1xX36xX2a6xX15xX16xX3xXexX35xX33xX15xX16xX3xX16xX6xX15xX3xX4xX9dxX15xX16xX3xX4xX9axX3xXexX1xX2b9xX3xX32xX25exX15xX3xXexX362xXdxX3xXexX266xX15xX3xXexX1xX36xX26xX15xX16xX3xX6dxX60xX3xX7xX2fdxX33xX8exX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6c2xX33xX17xX35xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX33xX3xX90xX6c2xX3xXcxX17xX18xX63xXexX3xX1b8xX6xXdxX3axX6c2xX8bfxX421xX6c2xX0xX3axXbxX12