2 tay 2 dao xông vào trụ sở chém công an
(Baohatinh.vn) - Sau khi nhậu say, đối tượng Phan Hưng Hỷ đã cầm 2 tay 2 dao xông vào trụ sở Công an phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) chém trọng thương thượng úy công an.
8ce4xd789x116acx11ad0xad57x9a92xc51bx8e4axeed7xX7x1171cxe1f6x10c2bx9c14x9cfax103f7xX5xd459xXax10babx9ae8xX3xXexX6xc430xX3xX13xX3xf063xX6xb9dcxX3xc758xa739xf5a0xce48xX3xf6dcxb453xX1dxX3xXexaa7dxb25axX3xX7x103b9xX3xX4xX1x11393x11fa3xX3xX4xX20xX21xX22xX3xX6xX21xX0x96efxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcb99xX10xX6xX1bxXaxX12x11270xX6x9851xX3x9cecxX1xXdxX3xX21xX1xea43xX53xX3xX7xX6xX17xe480xX3x9189x9673xXdxX3xXexf674xf5f3xX21xX22xX3xc639xX1xX6xX21xX3xX4bxX68xX21xX22xX3xX4bxdc00xX3xX63x101f0xX3xX4xf7c0xX32xX3xX13xX3xXexX6xX17xX3xX13xX3xX1bxX6xX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX24xX25xX1dxX3xXexX29xX2axX3xX7xX2dxX3xc2b2xX20xX21xX22xX3xX6xX21xX3xXbxX1xX68x1076fxX21xX22xX3xe3f4x9321xX4xX3xX4bx8db1xX21xX22xX61xX3xXcxdd82xX3xX4bxXb1xX21xX22xX3xa18fxff86xX21xX1xX3xbc49xX4bxX25xX3xXcxXbfxX21xX1xf856xX3xX4xX1xX31xX32xX3xXexX29x920dxX21xX22xX3xXexX1xX68x109f5xX21xX22xX3xXexX1xX68xX69xX21xX22xX3x10ddfxX17xX3xX4xX20xX21xX22xX3xX6xX21xfbf1xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9dxX10xX21xXexX10xX29xXaxX12xX0xXdxX32xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9dxX10xX21xXexX10xX29xXaxX3xX7xXexX17xX5xX10xX9xXaxc384xXdxX1bxXexX1xc1c3xX3x9964xX2x8e9bxXbxX1fxdef9xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX129xX3xa05dxX2x10a50xXbxX1fxX130xXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX129xX3cxX3cxXdxXf0x92a5xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX21xX1xXf0xX24xX21xX3cxX21xX10xX124xX7xX3cxX13xX13cxX13xX13cxX3cxX2xX13x11930xX1bxX13xX2xX13xX13axf6e0xX12dxX169xXexX2xX12dxX2xX16fxX169xX5xX13cxXf0x1135axXbxX22xf285xX29xX9xX169xX169x10d55xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX6xX17xX3xX13xX3xX1bxX6xX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX24xX25xX1dxX3xXexX29xX2axX3xX7xX2dxX3xX4xX1xX31xX32xX3xX4xX20xX21xX22xX3xX6xX21xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9dxX6xXbxXexXdxX1dxX21xXaxX12xa4cexX64xXdxX3xXexX68xX69xX21xX22xX3xX6dxX1xX6xX21xX3xX4bxX68xX21xX22xX3xX4bxX78xX3xXexcff1xXdxX3xX4xXdbxX3xc631xX53xX6xX21xX3xX4xX20xX21xX22xX3xX6xX21xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX1dxX1bxX17xXaxX12xXcxX1xXdxc120xX53xX3xXexeb83xX3xXacxf3b5xXdxX3xae7bxXdx94b5xXexX3xX4bxX218xX21xX22xX61xX3xX6dxX1x11ae5xX3xXexX29xX68xX2dxX21xX22xX3xX9dxX20xX21xX22xX3xX6xX21xX3xXexX1xb062xX3xX1fxX7bxX3xX4bxXb1xX21xX22xX3xXbexXbfxX21xX1xX3xX4xX1xX1dxX3xX150xXdxX211xXexX61xX3xX63xXdbxX21xX3xX24xX23bxX3xX63xX6xX21xX22xX3xXexX1e7xX32xX3xX22xXdx10965xX3xX1xcee5xX21xX1xX3xX7x11a88xX3xX63xX64xXdxX3xX24xb3b2xXdxX3xX6dxX1xX6xX21xX3xX4bxX68xX21xX22xX3xX4bxX78xX3xXc3xX51xe1dfxX3xX2x10a6fxX169xX2xXcbxX3xXexX29xXe6xX3xXexX1e7xXdxX3xXexb77dxX3xX1bxf911xX21xX3xXbxX1xX64xX3xX12dxX61xX3xXbxX1xX68xXa8xX21xX22xX3xXacxXadxX4xX3xX4bxXb1xX21xX22xX61xX3xXcxXb7xX3xX4bxXb1xX21xX22xX3xXbexXbfxX21xX1xX3xX63xa3b3xX3xX63xXdx8d24xX53xX3xXexX29xX6xX3xX1xX25xX21xX1xX3xX24xXdxX3xX22xX29bxX17xX3xX29xX64xXdxX3xXexX29xX5bxXexX3xXexX26exX3xX4xX20xX21xX22xX3xX4xcc57xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX4xX1xX31xX32xX3xX21xX22xX68xXa8xXdxX3xX22xX29bxX17xX3xXexX1xX68xXdbxX21xX22xX3xXexc977xX4xX1xXf0xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX1dxX1bxX17xXaxX12xXcxX29xX68xX275xX4xX3xX63xX228xX61xX3xX55xX1xX1dx11241xX21xX22xX3xX13xX2xX3xX22xXdxXa8xX61xX3xX21xX22xX25xX17xX3xX2xX169xX3cxX12dxX61xX3xX7xX6xX53xX3xX55xX1xXdxX3xX53xX64xX21xX22xX3xX150xXdxX6xX3xXexX1e7xXdxX3xX1edxX53xX215xX21xX3xafb4xXdxX21xX1xX3xX4bxX218xX21xX22xX3xXexX1xX53xX2edxX4xX3xXexX298xX3xX1bxX29bxX21xX3xXbxX1xX64xX3xX2xX61xX3xXbxX1xX68xXa8xX21xX22xX3xX287xX6xX32xX3xX4bxXb1xX21xX22xX61xX3xX6dxX1xX6xX21xX3xX4bxX68xX21xX22xX3xX4bxX78xX3xX63xX7bxX3xX32xX6xX21xX22xX3xXexX1xX10xX1dxX3xX13xX3xX1bxX6xX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX24xX25xX1dxX3xXexX29xX2axX3xX7xX2dxX3xX9dxX20xX21xX22xX3xX6xX21xX3xXbxX1xX68xXa8xX21xX22xX3xXacxXadxX4xX3xX4bxXb1xX21xX22xX3xX4xX1xX31xX32xX3xXexX29xXd4xX21xX22xX3xXexX1xX68xXdbxX21xX22xX3xXcxX1xX68xX69xX21xX22xX3xXe6xX17xX3xX6dxXf0xX21bxXf0xX1cfxX3xXbxX1xX331xXdxX3xX21xX1xX5bxXbxX3xXacxX21dxX21xX1xX3xX24xXdxX21dxX21xX3xX1cfxX6xX3xX55xX1xX1dxX6xX3xX4bxXb1xX21xX22xX3xXbexXbfxX21xX1xX3xX63xX2c4xX3xX63xXdxX2c8xX53xX3xXexX29xX23bxXf0xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX1dxX1bxX17xXaxX12xX4bxXdxX21dxX21xX61xX3xX9dxX20xX21xX22xX3xX6xX21xX3xXexX1xX23bxX3xX1fxX7bxX3xX4bxXb1xX21xX22xX3xXbexXbfxX21xX1xX3xX63xX6xX21xX22xX3xXexXdxX211xXbxX3xXexX2axX4xX3xX63xXdxX2c8xX53xX3xXexX29xX6xX61xX3xX5xX25xX32xX3xX29x11d3cxXf0xX0xX3cxXbxX12xX0xX1bxXdxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1bxX29xX10xX5xX6xXexX10xX1bxXaxX12xX0xX7xXexX29xX1dxX21xX22xX12xXcxXdxX21xX3xX5xXdxefb5xX21xX3xX1edxX53xX6xX21xX129xX0xX3cxX7xXexX29xX1dxX21xX22xX12xX0xX53xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10x93f5xXexX1xX53xX32xX150xX4c9xX6xX21xX1bxX4c9xX7xX6xXbxX1dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXacxXadxXexX3xX63xX68xX69xX4xX3xX21xX22xX1xXdxX3xX4xX6xX21xX3xX22xX29bxX17xX3xX29xX6xX3xX24xX2axX3xX215xX21xX3xX32xX1e7xX21xX22xX3xX55xXdxX21xX1xX3xX1xX1dxX25xX21xX22xX3xX2dxX3xXcxXb7xX3xX4bxXb1xX21xX22xX3xXbexXbfxX21xX1xXaxX3xX1xX29xX10xe1a9xX9xXaxX3cxX6xX21xX4c9xX21xXdxX21xX1xX4c9xXexX29xX6xXexX4c9xXexX53xX3cxX150xX6xXexX4c9xX1bxX53xX1dxX4xX4c9xX21xX22xX1xXdxX4c9xX4xX6xX21xX4c9xX22xX6xX17xX4c9xX29xX6xX4c9xX24xX53xX4c9xX6xX21xX4c9xX32xX6xX21xX22xX4c9xX55xXdxX21xX1xX4c9xX1xX1dxX6xX21xX22xX4c9xX1dxX4c9xXexX1fxX4c9xX1xX1dxX21xX22xX4c9xX5xXdxX21xX1xX3cxX2xX28axX2xX183xX13axX13cxXf0xX1xXexX32xXaxX12xX0xXdxX32xX22xX3xX7xX29xX4xX9xXaxX3cxX32xX10xX1bxXdxX6xX3cxX2xX13xX13cxX3cxX21xX10xX124xX7xX3cxX13xX13cxX2xX169xX3cxX2xX12dxX13xX1bxX12dxX13cxX12dxX13xX12bxX13xX12bxXexX13axX13cxX13axX13xX28axX5xX13cxXf0xX17bxXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX6xX17xX3xX13xX3xX1bxX6xX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX24xX25xX1dxX3xXexX29xX2axX3xX7xX2dxX3xX4xX1xX31xX32xX3xX4xX20xX21xX22xX3xX6xX21xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxX6xX12xX0xX1bxXdxX24xX12xX0xX7xXexX29xX1dxX21xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXacxXadxXexX3xX63xX68xX69xX4xX3xX21xX22xX1xXdxX3xX4xX6xX21xX3xX22xX29bxX17xX3xX29xX6xX3xX24xX2axX3xX215xX21xX3xX32xX1e7xX21xX22xX3xX55xXdxX21xX1xX3xX1xX1dxX25xX21xX22xX3xX2dxX3xXcxXb7xX3xX4bxXb1xX21xX22xX3xXbexXbfxX21xX1xXaxX3xX1xX29xX10xX52axX9xXaxX3cxX6xX21xX4c9xX21xXdxX21xX1xX4c9xXexX29xX6xXexX4c9xXexX53xX3cxX150xX6xXexX4c9xX1bxX53xX1dxX4xX4c9xX21xX22xX1xXdxX4c9xX4xX6xX21xX4c9xX22xX6xX17xX4c9xX29xX6xX4c9xX24xX53xX4c9xX6xX21xX4c9xX32xX6xX21xX22xX4c9xX55xXdxX21xX1xX4c9xX1xX1dxX6xX21xX22xX4c9xX1dxX4c9xXexX1fxX4c9xX1xX1dxX21xX22xX4c9xX5xXdxX21xX1xX3cxX2xX28axX2xX183xX13axX13cxXf0xX1xXexX32xXaxX12xXacxXadxXexX3xX63xX68xX69xX4xX3xX21xX22xX1xXdxX3xX4xX6xX21xX3xX22xX29bxX17xX3xX29xX6xX3xX24xX2axX3xX215xX21xX3xX32xX1e7xX21xX22xX3xX55xXdxX21xX1xX3xX1xX1dxX25xX21xX22xX3xX2dxX3xXcxXb7xX3xX4bxXb1xX21xX22xX3xXbexXbfxX21xX1xX0xX3cxX6xX12xX0xX3cxX7xXexX29xX1dxX21xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1bxXaxX12xX287xX22xX1xXdxX3xX4xX6xX21xX3xX22xX29bxX17xX3xX29xX6xX3xX24xX2axX3xX215xX21xX3xX32xX1e7xX21xX22xX3xX2dxX3xXexX298xX3xX1bxX29bxX21xX3xXbxX1xX64xX3xX16fxX61xX3xXbxX1xX68xXa8xX21xX22xX3xX287xX6xX32xX3xX4bxXb1xX21xX22xX61xX3xXcxXb7xX3xX4bxXb1xX21xX22xX3xXbexXbfxX21xX1xX3xX55xX1xXdxX211xX21xX3xX2xX3xX21xX22xX68xXa8xXdxX3xX4xX1xX211xXexX61xX3xX2xX3xX21xX22xX68xXa8xXdxX3xX150xX23bxX3xXexX1xX68xXdbxX21xX22xX3xX63xX7bxX3xX150xX23bxX3xX9dxX20xX21xX22xX3xX6xX21xX3xX4bxX25xX3xXcxXbfxX21xX1xX3xX150xXadxXexX3xX22xXdxX266xX3xX7xX6xX53xX3xX169xX3xX22xXdxXa8xX3xX5xa8f1xX21xX3xXexX29xX64xX21xXf0xX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxX1bxXdxX24xX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX29xX53xX17xX3xX150xXadxXexX3xX55xc23dxX3xX22xX29bxX17xX3xX29xX6xX3xX215xX21xX3xX32xX1e7xX21xX22xX3xX55xXdxX21xX1xX3xX1xX1dxX25xX21xX22xX3xXexX1e7xXdxX3xXexX1xX23bxX3xX1fxX7bxX3xX4bxXb1xX21xX22xX3xXbexXbfxX21xX1xXaxX3xX1xX29xX10xX52axX9xXaxX3cxX6xX21xX4c9xX21xXdxX21xX1xX4c9xXexX29xX6xXexX4c9xXexX53xX3cxXexX29xX53xX17xX4c9xX150xX6xXexX4c9xX55xX10xX4c9xX22xX6xX17xX4c9xX29xX6xX4c9xX6xX21xX4c9xX32xX6xX21xX22xX4c9xX55xXdxX21xX1xX4c9xX1xX1dxX6xX21xX22xX4c9xXexX6xXdxX4c9xXexX1xXdxX4c9xX1fxX6xX4c9xX1xX1dxX21xX22xX4c9xX5xXdxX21xX1xX3cxX2xX28axX2xX183xX13xX13cxXf0xX1xXexX32xXaxX12xX0xXdxX32xX22xX3xX7xX29xX4xX9xXaxX3cxX32xX10xX1bxXdxX6xX3cxX2xX13xX13cxX3cxX21xX10xX124xX7xX3cxX13xX13cxX2xX169xX3cxX2xX12dxX13xX1bxX13axX2xX12dxX13xX16fxX13cxX13cxXexX183xX28axX13xX169xX169xX5xX13cxXf0xX17bxXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX6xX17xX3xX13xX3xX1bxX6xX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX24xX25xX1dxX3xXexX29xX2axX3xX7xX2dxX3xX4xX1xX31xX32xX3xX4xX20xX21xX22xX3xX6xX21xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxX6xX12xX0xX1bxXdxX24xX12xX0xX7xXexX29xX1dxX21xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX29xX53xX17xX3xX150xXadxXexX3xX55xX7cdxX3xX22xX29bxX17xX3xX29xX6xX3xX215xX21xX3xX32xX1e7xX21xX22xX3xX55xXdxX21xX1xX3xX1xX1dxX25xX21xX22xX3xXexX1e7xXdxX3xXexX1xX23bxX3xX1fxX7bxX3xX4bxXb1xX21xX22xX3xXbexXbfxX21xX1xXaxX3xX1xX29xX10xX52axX9xXaxX3cxX6xX21xX4c9xX21xXdxX21xX1xX4c9xXexX29xX6xXexX4c9xXexX53xX3cxXexX29xX53xX17xX4c9xX150xX6xXexX4c9xX55xX10xX4c9xX22xX6xX17xX4c9xX29xX6xX4c9xX6xX21xX4c9xX32xX6xX21xX22xX4c9xX55xXdxX21xX1xX4c9xX1xX1dxX6xX21xX22xX4c9xXexX6xXdxX4c9xXexX1xXdxX4c9xX1fxX6xX4c9xX1xX1dxX21xX22xX4c9xX5xXdxX21xX1xX3cxX2xX28axX2xX183xX13xX13cxXf0xX1xXexX32xXaxX12xXcxX29xX53xX17xX3xX150xXadxXexX3xX55xX7cdxX3xX22xX29bxX17xX3xX29xX6xX3xX215xX21xX3xX32xX1e7xX21xX22xX3xX55xXdxX21xX1xX3xX1xX1dxX25xX21xX22xX3xXexX1e7xXdxX3xXexX1xX23bxX3xX1fxX7bxX3xX4bxXb1xX21xX22xX3xXbexXbfxX21xX1xX0xX3cxX6xX12xX0xX3cxX7xXexX29xX1dxX21xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1bxXaxX12xXcxX29xX4a8xX21xX3xX63xX23bxX6xX3xX150xX25xX21xX3xXcxXb7xXf0xX3xX4bxXb1xX21xX22xX3xXbexXbfxX21xX1xX3xXc3xX4bxX25xX3xXcxXbfxX21xX1xXcbxX3xX24x9e27xX6xX3xX1fxX331xX17xX3xX29xX6xX3xX24xX2axX3xX215xX21xX3xX32xX1e7xX21xX22xX3xX55xXdxX21xX1xX3xX1xX1dxX25xX21xX22xX3xX5xX25xX32xX3xX2xX3xX21xX22xX68xXa8xXdxX3xX4xX1xX211xXexX61xX3xX2xX3xX21xX22xX68xXa8xXdxX3xX150xX23bxX3xXexX1xX68xXdbxX21xX22xXf0xX3xX4bxXdxX21dxX21xX3xX5xX26exX4xX3xX5xX68xX69xX21xX22xX3xX4xX20xX21xX22xX3xX6xX21xX3xX63xX6xX21xX22xX3xXexX29xX53xX17xX3xX150xXadxXexX3xX21xX22xX1xXdxX3xX4xX6xX21xX3xX22xX29bxX17xX3xX29xX6xX3xX24xX2axX3xX24xXdxX21dxX4xXf0xX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxX1bxXdxX24xX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX29xX4a8xX21xX3xX63xX68xXa8xX21xX22xX3xX32xX53xX6xX3xX32xX6xX3xXexXe6xX17xX3xX24xX2c8xX3xX1bxX218xX21xX22xX3xXexX1xX269xX3xX150xX23bxX3xX9dxX20xX21xX22xX3xX6xX21xX3xXcxXb7xX3xX4bxXb1xX21xX22xX3xXbexXbfxX21xX1xX3xX150xXadxXexX3xX22xXdxX266xXaxX3xX1xX29xX10xX52axX9xXaxX3cxXbxX1xX6xXbxX4c9xX5xX53xX6xXexX4c9xX1bxX1dxXdxX4c9xX7xX1dxX21xX22xX3cxXexX29xX10xX21xX4c9xX1bxX53xX1dxX21xX22xX4c9xX32xX53xX6xX4c9xX32xX6xX4c9xXexX53xX17xX4c9xX24xX10xX4c9xX1bxX53xX21xX22xX4c9xXexX1xXdxX4c9xX150xXdxX4c9xX4xX1dxX21xX22xX4c9xX6xX21xX4c9xXexX1fxX4c9xX1xX1dxX21xX22xX4c9xX5xXdxX21xX1xX4c9xX150xX6xXexX4c9xX22xXdxX53xX3cxX2xX28axX2xX2xX12dxX183xXf0xX1xXexX32xXaxX12xX0xXdxX32xX22xX3xX7xX29xX4xX9xXaxX3cxX32xX10xX1bxXdxX6xX3cxX2xX13xX13cxX3cxX21xX10xX124xX7xX3cxX13xX13cxX2xX12bxX3cxX2xX13xX12dxX1bxX13cxX2xX12dxX13xX13cxX2xX16fxXexX183xX13xX183xX169xX13cxX5xX13cxXf0xX17bxXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX6xX17xX3xX13xX3xX1bxX6xX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX24xX25xX1dxX3xXexX29xX2axX3xX7xX2dxX3xX4xX1xX31xX32xX3xX4xX20xX21xX22xX3xX6xX21xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxX6xX12xX0xX1bxXdxX24xX12xX0xX7xXexX29xX1dxX21xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX29xX4a8xX21xX3xX63xX68xXa8xX21xX22xX3xX32xX53xX6xX3xX32xX6xX3xXexXe6xX17xX3xX24xX2c8xX3xX1bxX218xX21xX22xX3xXexX1xX269xX3xX150xX23bxX3xX9dxX20xX21xX22xX3xX6xX21xX3xXcxXb7xX3xX4bxXb1xX21xX22xX3xXbexXbfxX21xX1xX3xX150xXadxXexX3xX22xXdxX266xXaxX3xX1xX29xX10xX52axX9xXaxX3cxXbxX1xX6xXbxX4c9xX5xX53xX6xXexX4c9xX1bxX1dxXdxX4c9xX7xX1dxX21xX22xX3cxXexX29xX10xX21xX4c9xX1bxX53xX1dxX21xX22xX4c9xX32xX53xX6xX4c9xX32xX6xX4c9xXexX53xX17xX4c9xX24xX10xX4c9xX1bxX53xX21xX22xX4c9xXexX1xXdxX4c9xX150xXdxX4c9xX4xX1dxX21xX22xX4c9xX6xX21xX4c9xXexX1fxX4c9xX1xX1dxX21xX22xX4c9xX5xXdxX21xX1xX4c9xX150xX6xXexX4c9xX22xXdxX53xX3cxX2xX28axX2xX2xX12dxX183xXf0xX1xXexX32xXaxX12xXcxX29xX4a8xX21xX3xX63xX68xXa8xX21xX22xX3xX32xX53xX6xX3xX32xX6xX3xXexXe6xX17xX3xX24xX2c8xX3xX1bxX218xX21xX22xX3xXexX1xX269xX3xX150xX23bxX3xX9dxX20xX21xX22xX3xX6xX21xX3xXcxXb7xX3xX4bxXb1xX21xX22xX3xXbexXbfxX21xX1xX3xX150xXadxXexX3xX22xXdxX266xX0xX3cxX6xX12xX0xX3cxX7xXexX29xX1dxX21xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1bxXaxX12xX9dxX20xX21xX22xX3xX6xX21xX3xXcxXb7xX3xX4bxXb1xX21xX22xX3xXbexXbfxX21xX1xX3xXc3xX4bxX25xX3xXcxXbfxX21xX1xXcbxX3xX24xX9f8xX6xX3xX1edxX53xX17xX211xXexX3xX63xX23bxX21xX1xX3xX55xX1xX2dxXdxX3xXexX64xX3xX24xX2axX3xX215xX21xX61xX3xX55xX1xX2dxXdxX3xXexX64xX3xX150xX23bxX3xX4xX6xX21xX61xX3xX29xX6xX3xX5xX21dxX21xX1xX3xXexX1e7xX32xX3xX22xXdxX6xX32xX3xX63xX64xXdxX3xX24xX275xXdxX3xX287xX22xX53xX17x8cf4xX21xX3xX1cfxX269xX21xX1xX3xfb2cxX21xX1xX3xXc3xX51xX287xX3xX2xX28axX28axX12dxX61xX3xXexX29xXe6xX3xXexX1e7xXdxX3xXexX1xX20xX21xX3xd8efxXdxX6xX3xXcxX1xX23bxX21xX1xX61xX3xX1fxX7bxX3xXcxX1xX6xX21xX1xX3xXacxX269xX21xX1xX3xXcxX1xX23bxX21xX1xX61xX3xX1xX53xX17xX21dxX21xX3xX1cfxe426xX4xX3xXcxX1xXd4xXcbxX3xX24xX2c8xX3xXexX2edxXdxX3x98d0xXexX25xX21xX22xX3xXexX29xX266xX3xXexX29xX215xXdxX3xXbxX1xX31xXbxX3xX4xX1xcac7xXexX3xX32xX6xX3xXexXe6xX17xaf85xXf0xX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxX1bxXdxX24xX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX3cxX53xX5xX12xX0xX1bxXdxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX29xXaxX12xX0xX3cxX1bxXdxX24xX12xX0xX3cxX1bxXdxX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd41xX53xXexX1xX1dxX29xXaxX12xX4bxX1dxX25xX21xX22xX3xXacxX215xX4xX1xX0xX3cxXbxX12
Hoàng Bách