Nga phát triển công nghệ radar có thể biến Su-57 thành máy bay thế hệ 5+
Thế hệ radar ROFAR mới được phát triển trên nền tảng radar mảng định pha chủ động (AESA).
9728xaab4xef01xecf6xc483xeb29xbe76x9913x1076cxX7x9e75xa440xb78cxff2ex10c55xa940xX5xaa76xXaxcab2xac97x115abxX6xX3xXbxX1xcb15xXexX3xXex10b8cxXdxff57xe5ecxX3xX4xead2xX20xX14xX3xX20xX14xX1x11153xX3xX1dxX6xe755xX6xX1dxX3xX4xc290xX3xXexX1xX1fxX3xa47dxXdxc308xX20xX3xd1c3xfee6x11d94xf39dxcd69xX3xXexX1xe82cxX20xX1xX3xd715xX19x1131bxX3xX39xX6xX4cxX3xXexX1xX3bxX3xX1xX2axX3xX41x9b95xX0xe1b6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11407xX10xX6xX2exXaxX12xXcxX1xX3bxX3xX1xX2axX3xX1dxX6xX2exX6xX1dxX3x11a97xc3f5xa59exc697xX7exX3xX4axcd12xXdxX3xe383xcaecx9a63xX4xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xXexX1dxab06xX20xX3xX20xfe2exX20xX3xXex1019dxX20xX14xX3xX1dxX6xX2exX6xX1dxX3xX4axXa2xX20xX14xX3xX88xa3e1xX20xX1xX3xXbxX1xX6xX3xX4xX1xee2fxX3xX88xcd79xX20xX14xX3xabe9xX81xdd70xX3exX81xfd44xfa0cxX0xX5cxXbxX12xX0xX2exXdxf22cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10f35xX7xXexX40xX7xX3fxX4axX4axX6xX1dxX4cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10002xXdbxX2exX4cxXaxX12xXcxX1dxX6xX20xX14xX3xXexXdxX20xX3x10202xX10xX20xXexX6xX3xX2ex9a3axX20xX3xX20xX14xX3fxd878xX20xX3xXexXdxX20xX3xXexd104xX3xX20xX14xX46xX20xX1xX3xX4xX23xX20xX14xX3xX20xX14xX1xXdxX2axXbxX3x1056bxX3fx9785xX4xX3xXbxX1x11b40xX20xX14xX3xX13xX14xX6x10a95xX3xXcxbf27xX3xX1xX8axXbxX3xXexX1xXdxX3bxXexX3xba33xX3bxX3xX4xX23xX20xX14xX3xX20xX14xX1xX2axX3xX1dxX6xX2exX6xX1dxX3xeeaaxX7exXc5xXcxX3xX88xX6xX20xX14xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xX1xX2axX3xXexX1xX12exX20xX14xX3xX1dxX6xX2exX6xX1dxX3xX1xX46xX20xX14xX3xX149xX1xX23xX20xX14xX3xX4axX85xXdxX3xX2ex103d8xX6xX3xXexX1dxX9axX20xX3xX20xX14xX3fxX4cxX9axX20xX3xXexc882xX4xX3xX12cxX3fxX6xX20xX14xX3xX40xX3xX88xXdxX2axX20xX3xXex990fxX3xX12cxX3fxdbfcxXexX3xX4axXa2xX20xX14xX3xXbxX1xX6xX3xX4xX1xXbcxX3xX88xXbfxX20xX14xX3xXc3xX7exX7fxX80xX81xX7exXc8xX3xX4axX85xXdxX3xX4xX33xX3xX149xX1xXa2xX3xX20xde03xX20xX14xX3xX39xXdxX3bxX20xX3xX4xX19xX4xX3xX4axX19xX4cxX3xX39xX6xX4cxX3xX3exX3fxX40xX41xX42xX3xX1xXdxX2axX20xX3xXexfffcxXdxX3xXexX1xX46xX20xX1xX3xX4axX19xX4cxX3xX39xX6xX4cxX3xX4xX1xXdxX3bxX20xX3xX88xeb80xX3fxX3xXexX1xX3bxX3xX1xX2axX3xX41xX5axXc9xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX2exXdxXd1xX12xX0xX2exXdxXd1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdbxX7xXexX40xX4xXdbxX20xXexX10xX20xXexXaxX12xX0xX2exXdxXd1xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xXdbxX2exX4cxXaxX12xXcxX1xX3bxX3xX1xX2axX3xX1dxX6xX2exX6xX1dxX3xX7exX7fxX80xX81xX7exX3xX4axX85xXdxX3xX88xX89xX8axX4xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xXexX1dxX9axX20xX3xX20xX9exX20xX3xXexXa2xX20xX14xX3xX1dxX6xX2exX6xX1dxX3xX4axXa2xX20xX14xX3xX88xXb2xX20xX1xX3xXbxX1xX6xX3xX4xX1xXbcxX3xX88xXbfxX20xX14xX3xXc3xX81xXc5xX3exX81xXc8xXc9xX3xXcxX1xX10xXdbxX3xX88xX1ffxXdxX3xX2exXdxX2axX20xX3xX15cxX7exXc5xXcxX13axX3xX4xX23xX20xX14xX3xX20xX14xX1xX2axX3xX1dxX6xX2exX6xX1dxX3xX4axX85xXdxX3xX14xXdxf078xXbxX3xX1xX2axX3xXexX1xX12exX20xX14xX3xX20xX1x9a8axX3xX14x10c12xX20xX3xXd1xX46xX3xX1xXdbxX1ffxXexX3xX88xXbfxX20xX14xX3xX1xXdxX2axX3fxX3xX12cxX3fxXa2xX3xX1xbc21xX20xX3xXexX118xX3xae60xX40xdc04xX3xX5x11e43xX20xX3xX7xXdbxX3xXd1xX85xXdxX3xX4xX19xX4xX3xX1xX2axX3xXexX1xX12exX20xX14xX3xX81xXc5xX3exX81xX3xX1xXdxX2axX20xX3xXexX1ffxXdxXc9xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xXdbxX2exX4cxXaxX12xf74dxX3fxX19xX3xXexX1dxf6dcxX20xX1xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xX4xX23xX20xX14xX3xX20xX14xX1xX2axX3xX1dxX6xX2exX6xX1dxX3xX4axX85xXdxX3xX88xf7ccxX3xX88xX89xX8axX4xX3xXexXdxX3bxX20xX3xX1xX46xX20xX1xX3xXexX118xX3xX20xX1dexX4axX3xX313xcb24xX2xX41xXc9xX3xXcxX1dxXdbxX20xX14xX3xX12cxX3fxX19xX3xXexX1dxX358xX20xX1xX3xXexX1xX1b1xX3xX20xX14xX1xXdxX2axX4axX13axX3xX20xX14xX3fxX4cxX9axX20xX3xX4axX10axX3fxX3xX1dxX6xX2exX6xX1dxX3xX7exX7fxX80xX81xX7exX3xX4xX3fxX20xX14xX3xX4xX217xXbxX3xX149xX1xXa2xX3xX20xX1dexX20xX14xX3xXbxX1xX19xXexX3xX1xXdxX2axX20xX3xX4xX19xX4xX3xX4ax11a8fxX4xX3xXexXdxX9axX3fxX3xX4xa89dxX3xX20xX1xX2f0xX3xX20xX1xX89xX3xX4axX19xX4cxX3xX39xX6xX4cxX3xXexX46xX20xX14xX3xX1xX358xX20xX1xX3xd00bxX3xX149xX1xXdbxXa2xX20xX14xX3xX4xX19xX4xX1xX3xXexX85xXdxX3xX41xX395xX395xX149xX4axXc9xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xXdbxX2exX4cxXaxX12xX0xXdxX4axX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxe2a7xX10xX20xXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX4cxX5xX10xX9xXaxd97exXdxX2exXexX1xf32axX3xfc2cxX2xX41xXbxb9ccxa25bxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX461xX3xX315xX313x9752xXbxX467xX468xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxXc9xX39xX6xXdbxX1xX6xXexXdxX20xX1xXc9xXd1xX20xX5cxX20xX10xX45cxX7xX5cxX313xX395xX313xX474xX5cxX2xX395xc091xX2exb48exX313xX395xX313xX41xX49exX41xXexX313xX315xX2xX42xX5xX49exX40xX313xX41xXc9x11107xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xX4xX23xX20xX14xX3xX20xX14xX1xX2axX3xX1dxX6xX2exX6xX1dxX3xX4xX33xX3xXexX1xX1fxX3xX39xXdxX3bxX20xX3xX3exX3fxX40xX41xX42xX3xXexX1xX46xX20xX1xX3xX4axX19xX4cxX3xX39xX6xX4cxX3xXexX1xX3bxX3xX1xX2axX3xX41xX5axXaxX3xX45cxXdxX2exXexX1xX9xXaxX463xX2xX41xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX315xX313xX474xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44dxX6xXbxXexXdxXdbxX20xXaxX12xX7exX7fxX80xX81xX7exX3xX5xX46xX3xX4xX23xX20xX14xX3xX20xX14xX1xX2axX3xX1dxX6xX2exX6xX1dxX3xX4axX85xXdxX3xX88xX89xX8axX4xX3xX88xX19xX20xX1xX3xX14xXdxX19xX3xX4axX1ffxX20xX1xX3xX4axa29cxX3xX1xX30dxX20xX3xX20xX1xXdxX9exX3fxX3xX7xXdbxX3xXd1xX85xXdxX3xX4xX19xX4xX3xX2exX133xX20xX14xX3xX1dxX6xX2exX6xX1dxX3xXexX1dxX3fxX4cxX9exX20xX3xXexX1xX12exX20xX14xXc9xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xXdbxX2exX4cxXaxX12xfbc5xXdxX1fxX4axX3xX149xX1xX19xX4xX3xX39xXdxX2axXexX3xX5xX85xX20xX3xX20xX1xX217xXexX3xX4xXbcxX6xX3xX7exX7fxX80xX81xX7exX3xX7xXdbxX3xXd1xX85xXdxX3xX81xXc5xX3exX81xX3xX5xX46xX3xXd1xXdxX2axX4xX3xX4axX413xX3xX1dxXbfxX20xX14xX3xX39xX1dexX20xX14xX3xXexX318xX20xX3xX1xXdbxX1ffxXexX3xX88xXbfxX20xX14xX3xXd1xX85xXdxX3xX7xX190xX3xX14xX33xXbxX3xX4axeecfxXexX3xX1xX2axX3xXexX1xX12exX20xX14xX3xXbxX1xX19xXexX3xX4xX1xbc5bxX4axX3xX12cxX3fxX6xX20xX14xX3xXexX1b1xX3xX149xX3bxXexX3xX1xX8axXbxX3xXd1xX85xXdxX3xX7xX33xX20xX14xX3xX1dxX6xX2exX6xX1dxX3xXexX1dxX3fxX4cxX9exX20xX3xXexX1xX12exX20xX14xXc9xX3xX13xX1xe226xX3xXd1xXdxX2axX4xX3xX4xX33xX3xXexX1xX1fxX3xXexX1xX6xX4cxX3xX88xX13dxXdxX3xX1xa078xX20xX3xX1xX8axXbxX3xX4xX19xX4xX3xX4xX1xX3bxX3xX88xXbfxX3xX5xX46xX4axX3xXd1xXdxX2axX4xX3xXd1xX46xX3xX4axX413xX3xX1dxXbfxX20xX14xX3xX39xX1dexX20xX14xX3xXexX318xX20xX3xX12cxX3fxX1b5xXexX3xX1dxX6xX2exX6xX1dxX3xX413xX3xX39xX89xX85xX4xX3xX7xX33xX20xX14xX3xXexX85xXdxX3xX2xX395xX395xX3x10e45xX6bx10e5bxX13axX3xX7exX7fxX80xX81xX7exX3xX4xX33xX3xX5xX8axXdxX3xXexX1xX3bxX3xX1dxX217xXexX3xX5xX85xX20xX3xXd1xX358xX3xX4xX1xX89xX6xX3xXbxX1xX89xX30dxX20xX14xX3xXexXdxX2axX20xX3xX20xX46xXdbxX3xX4xX33xX3xX149xX1xXa2xX3xX20xX1dexX20xX14xX3xX88xX12exXdxX3xXbxX1xX33xX3xX1xXdxX2axX3fxX3xX12cxX3fxXa2xX3xXd1xX85xXdxX3xX20xX33xXc9xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xXdbxX2exX4cxXaxX12xX44dxX61cxX20xX14xX3xXd1xX85xXdxX3xX88xX33xX13axX3xXd1xXdxX2axX4xX3xX14xcce1xX4cxX3xX20xX1xXdxdc47xX3fxX3xX1xXdbxX609xX4xX3xX19xXbxX3xX4xX1xX3bxX3xX88xXdxX2axX20xX3xXexX1b1xX3xXd1xX85xXdxX3xX7exX7fxX80xX81xX7exX3xX4xe38dxX20xX14xX3xX149xX1xX33xX3xX149xX1xX1dexX20xX3xX1xX30dxX20xX3xX20xX1xXdxX9exX3fxX3xX7xXdbxX3xXd1xX85xXdxX3xX1dxX6xX2exX6xX1dxX3xXexX1dxX3fxX4cxX9exX20xX3xXexX1xX12exX20xX14xXc9xX3xX44dxX1xX3fxX4cxX9axX20xX3xX14xXdxX6xX3xXexX1xX3fxXbfxX4xX3xX15cxX7exXc5xXcxX3xXexdb9axX20xX1xX3xXexXdbxX19xX20xX13axX3xX4xX19xX4xX3xXexX1xXdxX3bxXexX3xX39xXb2xX3xX14xX737xX4cxX3xX20xX1xXdxX73dxX3fxX3xXbxX1xXa2xXdxX3xX4xX33xX3xX4xX23xX20xX14xX3xX7xX3fxX217xXexX3xX4axX1ffxX20xX1xX3xX1xX30dxX20xX3xXexX1xX64fxXdxX3xX88xXdxX1fxX4axX3xX1xXdxX2axX20xX3xXexX1ffxXdxX3xXexX118xX3xX315xX40xX49exX3xX5xX318xX20xX3xX4axX85xXdxX3xX4xX33xX3xXexX1xX1fxX3xX14xX737xX4cxX3xXa2xX20xX1xX3xX1xX89xX413xX20xX14xX3xXexX85xXdxX3xX2exXa2xXdxX3xX7xX33xX20xX14xX3xX4xX23xX20xX14xX3xXexX19xX4xX3xX4xXbcxX6xX3xX1dxX6xX2exX6xX1dxX3xX7exX7fxX80xX81xX7exXc9xX3x10893xX3xXexX1xX64fxXdxX3xX88xXdxX1fxX4axX3xX1xXdxX2axX20xX3xXexX1ffxXdxX13axX3xX4xX1xX89xX6xX3xX4xX33xX3xX4axX19xX4cxX3xX39xX6xX4cxX3xX14xX737xX4cxX3xX20xX1xXdxX73dxX3fxX3xX20xX46xXdbxX3xX4axX1ffxX20xX1xX3xX4axX568xX3xX20xX1xX89xX3xXd1x11de5xX4cxX3xX88xX89xX8axX4xX3xXexX1dxX6xX20xX14xX3xX39xXb2xX3xXexX1dxX9axX20xX3xX4xX19xX4xX3xXbxX1xX89xX30dxX20xX14xX3xXexXdxX2axX20xX3xX1xX46xX20xX14xX3xX149xX1xX23xX20xX14xX3xX12cxX3fxX737xX20xX3xX7xX190xXc9xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xXdbxX2exX4cxXaxX12xX6bxXdxX2axX20xX3xXexX1ffxXdxX13axX3xX4xX19xX4xX3xXexX1xX23xX20xX14xX3xXexXdxX20xX3xXd1xX9exX3xX12cxX3fxX19xX3xXexX1dxX358xX20xX1xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xXd1xX46xX3xXexX1xX64fxXdxX3xX88xXdxX1fxX4axX3xX88xX89xX6xX3xXd1xX46xXdbxX3xXexX1dxX6xX20xX14xX3xX39xXb2xX3xX1dxX6xX2exX6xX1dxX3xX7exX7fxX80xX81xX7exX3xX4axX85xXdxX3xX4xX1xX89xX6xX3xX88xX89xX8axX4xX3xX4xX23xX20xX14xX3xX39xX12exXc9xX3xXcxX3fxX4cxX3xX20xX1xXdxX9axX20xX13axX3xX15cxX7exXc5xXcxX3xX2exX190xX3xX149xXdxX3bxX20xX3xX7xX568xX3xX1xXdbxX46xX20xX3xXexX1xX46xX20xX1xX3xX20xX14xX3fxX4cxX9axX20xX3xX4axX10axX3fxX3xX7xX85xX4axX3xX88xX1fxX3xXexX1dxX6xX20xX14xX3xX39xXb2xX3xXexX1xX1b1xX3xX20xX14xX1xXdxX2axX4axX3xXexX1dxX9axX20xX3xX4axX19xX4cxX3xX39xX6xX4cxX3xX4xX1xXdxX3bxX20xX3xX88xX217xX3fxX3xXexX1xX3bxX3xX1xX2axX3xXexX1xc9c9xX3xX41xX3xX3exX3fxX40xX41xX42xXc9xX3x106a3xX85xXdxX3xX1xX2axX3xXexX1xX12exX20xX14xX3xX1dxX6xX2exX6xX1dxX3xX4axX85xXdxX13axX3xX4axX19xX4cxX3xX39xX6xX4cxX3xX4xX1xXdxX3bxX20xX3xX88xX217xX3fxX3xX3exX3fxX40xX41xX42xX3xX1xXdbxX46xX20xX3xXexXdbxX46xX20xX3xX4xX33xX3xXexX1xX1fxX3xX467xX3bxXbxX3xXd1xX46xXdbxX3xXexX1xX3bxX3xX1xX2axX3xX41xX5axX3xX20xX1xX64fxX3xXexX7a8xX20xX1xX3xX20xX1dexX20xX14xX3xX4axX1ffxX20xX1xX3xX4axX568xX3xX1xX30dxX20xX3xX88xX19xX20xX14xX3xX149xX1fxX3xX7xXdbxX3xXd1xX85xXdxX3xX4xX19xX4xX3xX2exX133xX20xX14xX3xX4axX19xX4cxX3xX39xX6xX4cxX3xX4xX1xXdxX3bxX20xX3xX88xX217xX3fxX3xX4xX61cxX20xX14xX3xXexX1xX3bxX3xX1xX2axX3xXexX1dxX9axX20xX3xXexX1xX3bxX3xX14xXdxX85xXdxXc9xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xXdbxX2exX4cxXaxX12xX0xXdxX4axX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX44dxX10xX20xXexX10xX1dxX3xX2exXexX1xX3fxX4axX39xXaxX3xX7xXexX4cxX5xX10xX9xXaxX45cxXdxX2exXexX1xX461xX3xX463xX2xX41xXbxX467xX468xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX461xX3xX315xX49cxX463xXbxX467xX468xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxXc9xX39xX6xXdbxX1xX6xXexXdxX20xX1xXc9xXd1xX20xX5cxX20xX10xX45cxX7xX5cxX313xX395xX313xX474xX5cxX2xX395xX49cxX2exX49exX313xX395xX313xX42xX395xX42xXexX42xX315xX2xX41xX5xX395xX40xX313xX49exXc9xX4b0xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xX4xX23xX20xX14xX3xX20xX14xX1xX2axX3xX1dxX6xX2exX6xX1dxX3xX4xX33xX3xXexX1xX1fxX3xX39xXdxX3bxX20xX3xX3exX3fxX40xX41xX42xX3xXexX1xX46xX20xX1xX3xX4axX19xX4cxX3xX39xX6xX4cxX3xXexX1xX3bxX3xX1xX2axX3xX41xX5axXaxX3xX45cxXdxX2exXexX1xX9xXaxX463xX2xX41xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX315xX49cxX463xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44dxX6xXbxXexXdxXdbxX20xXaxX12xX9b9xX85xXdxX3xX1dxX6xX2exX6xX1dxX3xX7exX7fxX80xX81xX7exX13axX3xX3exX3fxX40xX41xX42xX3xX4xX33xX3xXexX1xX1fxX3xX88xX89xX8axX4xX3xX467xX3bxXbxX3xXd1xX46xXdbxX3xX2exX133xX20xX14xX3xX4axX19xX4cxX3xX39xX6xX4cxX3xXexX1xX3bxX3xX1xX2axX3xX41xX5axX3xX20xX1xX64fxX3xX89xX3fxX3xXexX1xX3bxX3xX4xX23xX20xX14xX3xX20xX14xX1xX2axXc9xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xXdbxX2exX4cxXaxX12xX15cxX1xX23xX20xX14xX3xX4xX1x9eb4xX3xX4xX33xX3xX13xX14xX6xX13axX3xX4xXa2xX3x11c7bxaad0xX13axX3xXcxX1dxX3fxX20xX14xX3xX352xX3fxX12exX4xX3xXd1xX46xX3xX6bxX46xX20xX3xX352xX3fxX12exX4xX3xX4xX75fxX20xX14xX3xX88xX6xX20xX14xX3xX20xX14xX1xXdxX9axX20xX3xX4xX9aexX3fxX3xX4xX23xX20xX14xX3xX20xX14xX1xX2axX3xX7exX7fxX80xX81xX7exXc9xX3xXcxX3fxX4cxX3xX20xX1xXdxX9axX20xX13axX3xX4xX1xX89xX6xX3xX4xX33xX3xXexX1xX23xX20xX14xX3xXexXdxX20xX3xXd1xX9exX3xXexX1xX46xX20xX1xX3xXexX190xX3fxX3xX20xX14xX1xXdxX9axX20xX3xX4xX9aexX3fxX3xX2exX133xX20xX14xX3xX1dxX6xX2exX6xX1dxX3xX4axX85xXdxX3xX413xX3xX4xX19xX4xX3xX12cxX3fxX12exX4xX3xX14xXdxX6xX3xX20xX33xXdxX3xXexX1dxX9axX20xXc9xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xXdbxX2exX4cxXaxX12xXbfexX85xXdxX3xX88xX737xX4cxX13axX3xX81xX20xX1xX3xX88xX37cxX3xXexX1xX1b1xX3xX20xX14xX1xXdxX2axX4axX3xX4axXbfxXexX3xX4axXdbxX2exX3fxX5xX10xX3xX1dxX6xX2exX6xX1dxX3xX19xXbxX3xX2exX3eexX20xX14xX3xX4xX23xX20xX14xX3xX20xX14xX1xX2axX3xX7exX7fxX80xX81xX7exX3xXd1xX85xXdxX3xX4xX19xX4xX3xXbxX1xX318xX20xX3xXexX1b1xX3xXexX1xX3fxX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX1xX1fxX3xX1dxX1a0xX20xX3xX5xX46xX4axX3xXexX118xX3xX6b5xX6xX5xX5xXdxX3fxX4axX3xX13xXdxXexX1dxXdxX2exX10xXc9xX3xXcxX3fxX4cxX3xX20xX1xXdxX9axX20xX13axX3xXexX118xX3xX20xX14xX3fxX4cxX9axX20xX3xX4axX10axX3fxX3xX4xX23xX20xX14xX3xX20xX14xX1xX2axX3xXexX85xXdxX3xX7xXa2xX20xX3xXbxX1x1126cxX4axX3xX4xX33xX3xX149xX1xXa2xX3xX20xX1dexX20xX14xX3xX1xXdbxX1ffxXexX3xX88xXbfxX20xX14xX3xXexX1xX190xX4xX3xXexX3bxX3xX4xX318xX20xX3xXexX1xX64fxXdxX3xX14xXdxX6xX20xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xXd1xX46xX3xX1xXdbxX46xX20xX3xXexX1xXdxX2axX20xX3xX1dxX217xXexX3xX2exX46xXdxXc9xX0xX5cxXbxX12xX0xX2exXdxXd1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2exX1dxX10xX5xX6xXexX10xX2exXaxX12xX0xX7xXexX1dxXdbxX20xX14xX12xXcxXdxX20xX3xX5xXdxX9axX20xX3xX12cxX3fxX6xX20xX461xX0xX5cxX7xXexX1dxXdbxX20xX14xX12xX0xX3fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX40xXexX1xX3fxX4axX39xX40xX6xX20xX2exX40xX7xX6xXbxXdbxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xX1xX1b5xX3xX5xXbfxX3xXexX1xX23xX20xX14xX3xXexXdxX20xX3xXd1xX9exX3xXbfexXdxX6b5xX40xX49exX2xX3xXd1xX46xX3xXexXdxX9axX4axX3xX149xX7a8xX4xX1xX3xXexX1xX3bxX3xX1xX2axX3xX463xX3xXexX3fxX4cxX2axXexX3xX4axX883xXexXaxX3xX1xX1dxX10xd91bxX9xXaxX5cxXd1xX3fxX40xX149xX1xXdxX5cxX20xX14xX6xX40xX1xX10xX40xX5xXdbxX40xXexX1xXdbxX20xX14xX40xXexXdxX20xX40xXd1xX10xX40xX4axXdxX14xX40xX49exX2xX40xXd1xX6xX40xXexXdxX10xX4axX40xX149xXdxX4xX1xX40xXexX1xX10xX40xX1xX10xX40xX463xX40xXexX3fxX4cxX10xXexX40xX4axX6xXexX5cxX2xX474xX41xX41xX41xX315xXc9xX1xXexX4axXaxX12xX0xXdxX4axX14xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX5cxX4axX10xX2exXdxX6xX5cxX2xX313xX395xX5cxX20xX10xX45cxX7xX5cxX313xX395xX313xX49cxX5cxX2xX395xX49cxX2exX463xX2xX49exX313xX474xX49exX463xXexX463xX42xX49exX315xX49exX5xX395xXc9xX4b0xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xX4xX23xX20xX14xX3xX20xX14xX1xX2axX3xX1dxX6xX2exX6xX1dxX3xX4xX33xX3xXexX1xX1fxX3xX39xXdxX3bxX20xX3xX3exX3fxX40xX41xX42xX3xXexX1xX46xX20xX1xX3xX4axX19xX4cxX3xX39xX6xX4cxX3xXexX1xX3bxX3xX1xX2axX3xX41xX5axXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX2exXdxXd1xX12xX0xX7xXexX1dxXdbxX20xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xX1xX1b5xX3xX5xXbfxX3xXexX1xX23xX20xX14xX3xXexXdxX20xX3xXd1xX9exX3xXbfexXdxX6b5xX40xX49exX2xX3xXd1xX46xX3xXexXdxX9axX4axX3xX149xX7a8xX4xX1xX3xXexX1xX3bxX3xX1xX2axX3xX463xX3xXexX3fxX4cxX2axXexX3xX4axX883xXexXaxX3xX1xX1dxX10xXe54xX9xXaxX5cxXd1xX3fxX40xX149xX1xXdxX5cxX20xX14xX6xX40xX1xX10xX40xX5xXdbxX40xXexX1xXdbxX20xX14xX40xXexXdxX20xX40xXd1xX10xX40xX4axXdxX14xX40xX49exX2xX40xXd1xX6xX40xXexXdxX10xX4axX40xX149xXdxX4xX1xX40xXexX1xX10xX40xX1xX10xX40xX463xX40xXexX3fxX4cxX10xXexX40xX4axX6xXexX5cxX2xX474xX41xX41xX41xX315xXc9xX1xXexX4axXaxX12xX13xX14xX6xX3xX1xX1b5xX3xX5xXbfxX3xXexX1xX23xX20xX14xX3xXexXdxX20xX3xXd1xX9exX3xXbfexXdxX6b5xX40xX49exX2xX3xXd1xX46xX3xXexXdxX9axX4axX3xX149xX7a8xX4xX1xX3xXexX1xX3bxX3xX1xX2axX3xX463xX3xXexX3fxX4cxX2axXexX3xX4axX883xXexX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX1dxXdbxX20xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2exXaxX12xX3exX12exX3xXbxX1xX883xX20xX3xX1xX6xXdxX3xX2exX190xX3xX19xX20xX3xXd1xX75fxX3xX149xX1xX7a8xX3xX88xX318xX4cxX3xXexX1xX6xX4axX3xXd1xX2f3xX20xX14xX3xX4xXbcxX6xX3xX13xX14xX6xX3xX5xX46xX3xXexXdxX9axX4axX3xX149xX7a8xX4xX1xX3xX88xX19xX20xX1xX3xX4xX1xX609xX20xX3xXexX318xX4axX3xX467xX6xX3xXbfexXdxX6b5xX40xX49exX2xX3xXd1xX46xX3xX4xX1xXdxX3bxX20xX3xX88xX217xX3fxX3xX4xX30dxX3xXexX46xX20xX14xX3xX1xX358xX20xX1xX3xX149xX1xX23xX20xX14xX3xX20xX14xX89xX64fxXdxX3xX5xX19xXdxX3xXexX1xX3bxX3xX1xX2axX3xX463xX3xX5xX46xX3xXd1xX217xX20xX3xX88xX9exX3xXexX1xX3fxX3xX1xX2e2xXexX3xX7xX190xX3xX12cxX3fxX6xX20xX3xXexX737xX4axX3xX7xX737xX3fxX3xX7xX1a0xX4xX3xXexX118xX3xX39xX19xXdbxX3xX4xX1xX7a8xX3xX12cxX3fxX12exX4xX3xXexX3bxXc9xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX2exXdxXd1xX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf3xX19xXdbxX3xXbfexXbffxX461xX3xX80xX40xX313xX313xX3xXexX1xX3fxX6xX3xX3exX3fxX40xX41xX42xX3xX4xXa2xX3xX149xX1xX23xX20xX14xX3xX4xX1xXdxX3bxX20xX3xXexX1dxXdbxX20xX14xX3xXd1xX46xX3xX20xX14xXdbxX46xXdxX3xXexX318xX4axX3xX20xX1xX358xX20xXaxX3xX1xX1dxX10xXe54xX9xXaxX5cxXd1xX3fxX40xX149xX1xXdxX5cxX39xX6xXdbxX40xX4axX4cxX40xXe54xX40xX313xX313xX40xXexX1xX3fxX6xX40xX7xX3fxX40xX41xX42xX40xX4xX6xX40xX149xX1xXdbxX20xX14xX40xX4xX1xXdxX10xX20xX40xXexX1dxXdbxX20xX14xX40xXd1xX6xX40xX20xX14xXdbxX6xXdxX40xXexX6xX4axX40xX20xX1xXdxX20xX5cxX2xX474xX41xX2xX49cxX463xXc9xX1xXexX4axXaxX12xX0xXdxX4axX14xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX5cxX4axX10xX2exXdxX6xX5cxX2xX313xX395xX5cxX20xX10xX45cxX7xX5cxX313xX395xX313xX42xX5cxX2xX313xX49cxX2exX463xX313xX313xX49exX49exX315xX315xXexX49exX49exX315xX49cxX5xX2xXc9xX4b0xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xX4xX23xX20xX14xX3xX20xX14xX1xX2axX3xX1dxX6xX2exX6xX1dxX3xX4xX33xX3xXexX1xX1fxX3xX39xXdxX3bxX20xX3xX3exX3fxX40xX41xX42xX3xXexX1xX46xX20xX1xX3xX4axX19xX4cxX3xX39xX6xX4cxX3xXexX1xX3bxX3xX1xX2axX3xX41xX5axXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX2exXdxXd1xX12xX0xX7xXexX1dxXdbxX20xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf3xX19xXdbxX3xXbfexXbffxX461xX3xX80xX40xX313xX313xX3xXexX1xX3fxX6xX3xX3exX3fxX40xX41xX42xX3xX4xXa2xX3xX149xX1xX23xX20xX14xX3xX4xX1xXdxX3bxX20xX3xXexX1dxXdbxX20xX14xX3xXd1xX46xX3xX20xX14xXdbxX46xXdxX3xXexX318xX4axX3xX20xX1xX358xX20xXaxX3xX1xX1dxX10xXe54xX9xXaxX5cxXd1xX3fxX40xX149xX1xXdxX5cxX39xX6xXdbxX40xX4axX4cxX40xXe54xX40xX313xX313xX40xXexX1xX3fxX6xX40xX7xX3fxX40xX41xX42xX40xX4xX6xX40xX149xX1xXdbxX20xX14xX40xX4xX1xXdxX10xX20xX40xXexX1dxXdbxX20xX14xX40xXd1xX6xX40xX20xX14xXdbxX6xXdxX40xXexX6xX4axX40xX20xX1xXdxX20xX5cxX2xX474xX41xX2xX49cxX463xXc9xX1xXexX4axXaxX12xXf3xX19xXdbxX3xXbfexXbffxX461xX3xX80xX40xX313xX313xX3xXexX1xX3fxX6xX3xX3exX3fxX40xX41xX42xX3xX4xXa2xX3xX149xX1xX23xX20xX14xX3xX4xX1xXdxX3bxX20xX3xXexX1dxXdbxX20xX14xX3xXd1xX46xX3xX20xX14xXdbxX46xXdxX3xXexX318xX4axX3xX20xX1xX358xX20xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX1dxXdbxX20xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2exXaxX12xX13xX1xa5a1xX20xX14xX3xX4xX3fxXbfxX4xX3xf726xX88xX12exXdxX3xX88xX318xX3fxX3xXexX1dxX9axX20xX3xX14xXdxX217xX4cxb4c2xX3xX14xXdxX134bxX6xX3xXexXdxX9axX4axX3xX149xX7a8xX4xX1xX3xXexX46xX20xX14xX3xX1xX358xX20xX1xX3xXexXdxX9axX20xX3xXexXdxX3bxX20xX3xX20xX1xX217xXexX3xX4xXbcxX6xX3xX13xX14xX6xX3xXd1xX46xX3xXbfexXbffxX3xXd1xX10axX20xX3xX5xX3fxX23xX20xX3xXexX1xX3fxX3xX1xX2e2xXexX3xX88xX89xX8axX4xX3xX7xX190xX3xX12cxX3fxX6xX20xX3xXexX737xX4axX3xXexX118xX3xX14xXdxX85xXdxX3xXexX1dxX3fxX4cxX9exX20xX3xXexX1xX23xX20xX14xXc9xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX2exXdxXd1xX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf3xX6xX3xX103xX6xX20xX3xXexXdxX20xX3xX1dxaf54xX20xX14xX3xX3exX3fxX40xX41xX42xX3xX39xXb2xX3xX1dxX6xX2exX6xX1dxX3xXbxX1xX19xXexX3xX1xXdxX2axX20xXc9xXc9xXc9xXexX118xX3xX467xX6x9d04xXaxX3xX1xX1dxX10xXe54xX9xXaxX5cxXd1xX3fxX40xX149xX1xXdxX5cxX39xX6xX40xX5xX6xX20xX40xXexXdxX20xX40xX1dxX6xX20xX14xX40xX7xX3fxX40xX41xX42xX40xX39xXdxX40xX1dxX6xX2exX6xX1dxX40xXbxX1xX6xXexX40xX1xXdxX10xX20xX40xXexX3fxX40xX467xX6xX5cxX2xX474xX49exX463xX41xX313xXc9xX1xXexX4axXaxX12xX0xXdxX4axX14xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX5cxX4axX10xX2exXdxX6xX5cxX2xX313xX395xX5cxX20xX10xX45cxX7xX5cxX313xX395xX313xX463xX5cxX2xX313xX49cxX2exX49exX395xX41xX41xX395xX49exX313xXexX41xX463xX463xX49cxX5xX2xXc9xX4b0xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xX4xX23xX20xX14xX3xX20xX14xX1xX2axX3xX1dxX6xX2exX6xX1dxX3xX4xX33xX3xXexX1xX1fxX3xX39xXdxX3bxX20xX3xX3exX3fxX40xX41xX42xX3xXexX1xX46xX20xX1xX3xX4axX19xX4cxX3xX39xX6xX4cxX3xXexX1xX3bxX3xX1xX2axX3xX41xX5axXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX2exXdxXd1xX12xX0xX7xXexX1dxXdbxX20xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf3xX6xX3xX103xX6xX20xX3xXexXdxX20xX3xX1dxX13fexX20xX14xX3xX3exX3fxX40xX41xX42xX3xX39xXb2xX3xX1dxX6xX2exX6xX1dxX3xXbxX1xX19xXexX3xX1xXdxX2axX20xXc9xXc9xXc9xXexX118xX3xX467xX6xX1422xXaxX3xX1xX1dxX10xXe54xX9xXaxX5cxXd1xX3fxX40xX149xX1xXdxX5cxX39xX6xX40xX5xX6xX20xX40xXexXdxX20xX40xX1dxX6xX20xX14xX40xX7xX3fxX40xX41xX42xX40xX39xXdxX40xX1dxX6xX2exX6xX1dxX40xXbxX1xX6xXexX40xX1xXdxX10xX20xX40xXexX3fxX40xX467xX6xX5cxX2xX474xX49exX463xX41xX313xXc9xX1xXexX4axXaxX12xXf3xX6xX3xX103xX6xX20xX3xXexXdxX20xX3xX1dxX13fexX20xX14xX3xX3exX3fxX40xX41xX42xX3xX39xXb2xX3xX1dxX6xX2exX6xX1dxX3xXbxX1xX19xXexX3xX1xXdxX2axX20xXc9xXc9xXc9xXexX118xX3xX467xX6xX1422xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX1dxXdbxX20xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2exXaxX12xXcxX1dxX3fxX4cxX9exX20xX3xXexX1xX23xX20xX14xX3xXf3xX6xX3xX103xX6xX20xX3xX4xX1xXdbxX3xX1dxX13fexX20xX14xX3xXexXdxX9axX4axX3xX149xX7a8xX4xX1xX3xXexX46xX20xX14xX3xX1xX358xX20xX1xX3xX3exX3fxX40xX41xX42xX3xX4xXbcxX6xX3xX13xX14xX6xX3xX2exX73dxX3xX39xXb2xX3xXbxX1xX19xXexX3xX1xXdxX2axX20xX3xX20xX14xX6xX4cxX3xX4xXa2xX3xXd1xX85xXdxX3xX4xX19xX4xX3xX1dxX6xX2exX6xX1dxX3xX4xXa2xX20xX1xX3xX14xXdxX85xXdxX3xXexX1xX3bxX3xX1xX2axX3xX4xX75fxXc9xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX2exXdxXd1xX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5cxX3fxX5xX12xX0xX2exXdxXd1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1dxXaxX12xX0xX5cxX2exXdxXd1xX12xX0xX5cxX2exXdxXd1xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exXdbxX3fxX1dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXdbxX3xX352xX5acxX13x101aaxX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX2exXdxXd1xX12xX0xX5cxX2exXdxXd1xX12