Lo ngại Brexit, người dân Anh đổ xô xin nhập quốc tịch Pháp
3.173 công dân Anh đã xin nhập quốc tịch Pháp năm 2017, gấp 10 lần so với năm 2015, thời điểm trước khi diễn ra cuộc trưng cầu ý dân về Brexit.
9fd9x14e73x15b33x16177xaf08xb714x14855x119eax119fdx11986xf467x162d7x12b06x1634fx15603x15d05xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax9ffdxf722x14722xXexX0xa13bxXaxX17xX18xX19xXexX0x12801xbb90xX19xc4b0xXexX0xXax168a3xX9x16518xXdxX18x12bfdxX2fx16dc2x10789xcc6fxX5xe35fxXbxXdxX17xX32xXex12317xX24xX9xecdfxfe21xf4a4xX35xX9xb6d1x15750xX17x14448xX35xXbx100fbxX9xX3exX3fx11cc9x1041axX35xX9xX19xf172xX3exX9x11e8dxX3exXaxX9xce96xf8a0xX9xX46x1675exX9xX46xX35xX3exX9xX3exXaxf78cxX33xX9xe28exaebdxfd6bxX2cxX9xXbx1056cxX2cxXaxX9xX7xXaxe0d7xX33xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x114e1xX17xX18xX19xX32xXexbbc4x13385xX2ax10445xX8cxX9xX2cxX5dxX3exX3fxX9xX19xX52xX3exX9xX55xX3exXaxX9xX59x13adaxX9xX46xX35xX3exX9xX3exXaxX65xX33xX9xX68xX69xX6axX2cxX9xXbxX6exX2cxXaxX9xX7xXaxX74xX33xX9xX3ex1248dxXcxX9x11446x11609xX2axX8fxX49xX9xX3fxff84xX33xX9xX2axXbfxX9xXdx11f1dxX3exX9xX2fxX24xX9x12e42x16202xX35xX9xX3exXbbxXcxX9xXbexXbfxX2axfd2dxX49xX9xXbxXaxX4exX35xX9xX59xX35x16a77xXcxX9xXbxX44xX4dxXd3xX2cxX9xd0d4xXaxX35xX9xX19xX35xa9bcxX3exX9xX44xX18xX9xX2cxX69x14847xX2cxX9xXbxX44xX4dxX3exX3fxX9xX2cxXccxX69xX9x1032bxX9xX19xX52xX3exX9xXd2x11074xX9xX43xX44xX17xX46xX35xXbxX8dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX43xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX2fxX6axX9xXdxX35xbb11xX69xX9xXbxb51fxX9xX43xXfexX9xa59axXfexX35xX9xXd2xf515xX9xX7xXaxX74xX33xX9xX59xX4dx1435cxX2cxX9xX23xX74xX24xX9xX2cxXaxf854xX9xX7xXaxX74xX33xX9xX59xXbbxX3exX3fxX9xXbx1183exX35xX9xX59xXccxX69xX9xXbxX69xXccxX3exX9xX3ex12363xX26xX49xX9xXbxX44xX24xX3exX3fxX9xX3exXbbxXcxX9xXbexXbfxX2axX8fxX9xX59xXa0xX9xX2cx11d23xX9xX8cxX8dxX2axX8fxX8cxX9xX2cxX5dxX3exX3fxX9xX19xX52xX3exX9xX55xX3exXaxX9xX3exXfexX33xX9xX59x114f6xX3exX9xX46xX35xX3exX9xX3exXaxX65xX33xX9xX68xX69xX6axX2cxX9xXbxX6exX2cxXaxX9xX7xXaxX74xX33xX9xXd2xX174xX9xXaxX1a5xX3exX9xX2axX8dxXddxXbfxXbfxX9xX3exX3fxX4dxX4exX35xX49xX9xXbxaa68xX2cxX9xXcxXfexXbxX9xX3ex14ff8xX18xX9xXbxX44xX24xX3exX3fxX9xX2fxX6axX9xX3exX174xX26xX49xX9xX59xXa0xX9xX59xX4dxX151xX2cxX9xX2cxXc5xX33xX9xX86xXfexX9xX2cxXaxX35x13c18xX69xX9xX7xXaxX74xX33xX8dxX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX44xX3fxX35xX3ex132bcxX9xXbexX33xX46xX9xX18xX69xXbxX24xa177xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX44xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX3fxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxe095xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXdxX24xX9xX3exX3fxX18xX35xX9xX23xX44xX17xX46xX35xXbxX9xX3exX3fxX69xX24xX35xX9xX19xX18xX3exX9xX18xX3exXaxX9xX19xX24xX9xX46xX24xX9xX46xX35xX3exX9xX3exXaxX18xX33xX9xX68xX69xX24xX2cxX9xXbxX35xX2cxXaxX9xX33xXaxX18xX33xX32xX9xX2fxX44xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX220xX1cxX1cxX35xX8dxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX8dxXd2xX3exX1cxX3exX17xb088xX2fxX1cxX2axeeb7xXbfxXbexX1cxX8fxX8fxX19x12f5cxX2axX2axXbexXddxX2axXbfxXbxe3f5xXddxX2bcxXddxXdxXbfxX8dx14546xX33xX3fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX44xXexX0xXbxX44xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xXexX0xX35xXex127d6xX3exXaxX9xXcxX35xX3exXaxX9xXaxf3a9xX18xX8dxX9xX2fbxX3exXaxX220xX9xX55xX7xX0xX1cxX35xXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX44xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX43xX24xX19xX26xX32xXexX4xX24xX3exX9xX2fxX6axX9xX3exX174xX26xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxXc5xX26xX9xXdxX174xX3exX9xX2fxX18bxX3exX3fxX9xX2cxX5dxX3exX3fxX9xX19xX52xX3exX9xX55xX3exXaxX9xX59xX5axX9xX46xX5dxX9xX59xX35xX9xX46xX35xX3exX9xX68xX69xX6axX2cxX9xXbxX6exX2cxXaxX9xX2cxX74xX2cxX9xX3exX4dxXd3xX2cxX9xX2cxXaxX52xX69xX9xde15xX69xX9xXd2x13622xX3exX9xX2cxXaxX4dxX18xX9xX19xX13exX3exX3fxX9xXdxX40xX35xX49xX9xX19xX24xX9xX167xX3exXaxX9xXaxX4dx12a9exX3exX3fxX9xX2cxf443xX18xX9xX2fx15239xX9xXf0xX35xX13axX3exX9xX43xX44xX17xX46xX35xXbxX8dxX9xX5xX44xX24xX3exX3fxX9xX3exXbbxXcxX9xXbexXbfxX2axaf7fxX49xX9xXbxX1d5xX2cxX9xX3exXbbxXcxX9xX19xX35xXf6xX3exX9xX44xX18xX9xX2cxX69xXfexX2cxX9xXbxX44xX4dxX3exX3fxX9xX2cxXccxX69xX9xX10bxX9xX19xX52xX3exX9xX19xX396xX3exX9xX59xX200xX3exX9xX43xX44xX17xX46xX35xXbxX9xXbxX40xX35xX9xX55xX3exXaxX49xX9xX2cxX18bxX9xXaxX1a5xX3exX9xX2axX8dxX8cxXbfxXbfxX9xX2cxX5dxX3exX3fxX9xX19xX52xX3exX9xX55xX3exXaxX9xX59xXa0xX9xX3exXfexX33xX9xX59xX1a5xX3exX9xX3exXaxX65xX33xX9xXbxX6exX2cxXaxX9xX7xXaxX74xX33xX8dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX43xX24xX19xX26xX32xXexae07xX24xX9xXd2xXd3xX35xX9xX3exXbbxXcxX9xXbexXbfxX2axXddxX49xX9xXbxX1d5xX2cxX9xX3exXbbxXcxX9xXbxX44xX4dxXd3xX2cxX9xXf0xXaxX35xX9xX19xX35xXf6xX3exX9xX44xX18xX9xX2fxX3baxX9xXf0xX35xX13axX3exX9xX43xX44xX17xX46xX35xXbxX49xX9xXbxXax15f5fxX9xX2cxX24xX3exX9xX2fxX6axX9xX2cxX5dxX3exX3fxX9xX19xX52xX3exX9xX55xX3exXaxX9xX46xX35xX3exX9xX3exXaxX65xX33xX9xX68xX69xX6axX2cxX9xXbxX6exX2cxXaxX9xX7xXaxX74xX33xX9xXaxX35xX13axX3exX9xX3exX18xX26xX9xX59xXa0xX9xX2cxX18xX24xX9xX3fxXc5xX33xX9xX3fxXccxX3exX9xX2axXbfxX9xXdxXccxX3exX8dxX9xX5xX44xX24xX3exX3fxX9xX3exXbbxXcxX9xXbexXbfxX2axXddxX49xX9xX2cxXax12bcdxX9xX2cxX18bxX9xX8cxX2b5xX3d6xX9xX59xX1a5xX3exX9xX2cxX3b6xX18xX9xX2cxX5dxX3exX3fxX9xX19xX52xX3exX9xX55xX3exXaxX9xX46xX35xX3exX9xX3exXaxX65xX33xX9xXbxX6exX2cxXaxX9xX7xXaxX74xX33xX8dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX43xX24xX19xX26xX32xXexX5xX44x169c6xX3exX9xXbxXaxX3baxX2cxX9xXbxX200xX49xX9xX7xXaxX74xX33xX9xXf0xXaxX5dxX3exX3fxX9xX33xXaxX167xX35xX9xXdxX174xX9xX3exX4dxXd3xX2cxX9xX2cxXaxX52xX69xX9xX392xX69xX9xX19xX69xX26xX9xX3exXaxXc5xXbxX9xX2cxXaxX1d5xX3exX3fxX9xXf0xX35xX200xX3exX9xXdxX4dxX151xX3exX3fxX9xX2cxX5dxX3exX3fxX9xX19xX52xX3exX9xX55xX3exXaxX9xX46xX35xX3exX9xX3exXaxX65xX33xX9xXbxX6exX2cxXaxX9xXbxXbbxX3exX3fxX9xX59xXfexXbxX9xX23xX35xX200xX3exX9xXbxX44xX24xX3exX3fxX9xXbexX9xX3exXbbxXcxX9xX68xX69xX18xX8dxX9xX4xX74xX2cxX9xX3exX4dxXd3xX2cxX9xXbxX35xX200xX33xX9xX3exXaxX65xX3exX9xX3exXaxX35xX112xX69xX9xX59xX1a5xX3exX9xX3exXaxXc5xXbxX9xXdxX174xX9x12176xX44xX17xXdxX18xX3exX19xX49xX9x153bbxX1d5xX2cxX49xX9xX5xXaxX69xd22bxX9xX5f2xX35xXe7xX3exX9xXd2xX174xX9xX5e9xXbxX18xXdxX26xX8dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX43xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX23xX74xX24xX9xX2cxXaxX15axX9xX55xX3exXaxX49xX9xXbxX15axX3exXaxX9xXbxX13exX9xXbxXaxX4exX35xX9xX59xX35xXe7xXcxX9xXbxXaxX74xX3exX3fxX9xX8fxX1cxXbexXbfxX2axX3d6xX9xX59xX200xX3exX9xX3exX18xX26xX49xX9xX59xXa0xX9xX2cxX18bxX9xX2axX8fxX8dxXbfxXbfxXbfxX9xX2cxX5dxX3exX3fxX9xX19xX52xX3exX9xX55xX3exXaxX9xX3exXfexX33xX9xX59xX1a5xX3exX9xX46xX35xX3exX9xX59xX5axX35xX9xX2fxX18xX3exX3fxX9xX68xX69xX6axX2cxX9xXbxX6exX2cxXaxX9xX2cxX74xX2cxX9xX3exX4dxXd3xX2cxX9xXf0xXaxX74xX2cxX9xXbxX44xX24xX3exX3fxX9xX3bxX35xX544xX3exX9xXcxX35xX3exXaxX9xX2cxXaxX52xX69xX9xX392xX69xX8dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX43xX24xX19xX26xX32xXexX4xX24xX3exX9xX2fxX6axX9xX3exX174xX26xX9xX3exXaxX35xX112xX69xX9xXf0xXaxX167xX9xX3exXbbxX3exX3fxX9xX2cxc41fxX3exX9xXbxXbbxX3exX3fxX9xX2cxX18xX24xX9xX23xX3b1xX35xX9xXaxX35xX13axX3exX9xX2cxX18bxX9xX59xX200xX3exX9xX2axX49xXbexX9xXbxX44xX35xX13axX69xX9xX3exX3fxX4dxX4exX35xX9xX55xX3exXaxX9xX2fxX35xX3exXaxX9xX2fxX6axX3exX3fxX9xXbxX40xX35xX9xX2cxXaxX52xX69xX9xX392xX69xX9xXdxX148xX2cxX9xX59xX6exX18xX8dxX9xX143xXaxad73xX3exX3fxX9xX3exX3fxX4dxX4exX35xX9xX3exX174xX26xX9xXdxX24xX9xX3exX3fxX40xX35xX9xX2fxX18xX69xX9xXf0xXaxX35xX9xX3exX4dxXd3xX2cxX9xX55xX3exXaxX9xX44xX4exX35xX9xX3bxX35xX544xX3exX9xXcxX35xX3exXaxX9xX2cxXaxX52xX69xX9xX392xX69xX9xXd2xX174xX24xX9xXbxXaxX4exX35xX9xX59xX35xXe7xXcxX9xXbxXaxX74xX3exX3fxX9xX8cxX1cxXbexXbfxX2axX2c4xX49xX9xX2cxX5dxX3exX3fxX9xX19xX52xX3exX9xX55xX3exXaxX9xX2fx13b08xX9xXf0xXaxX5dxX3exX3fxX9xX59xX4dxX151xX2cxX9xX59xX167xXcxX9xX23xX167xX24xX9xX2cxX74xX2cxX9xX68xX69xX26xX112xX3exX9xXdxX151xX35xX9xXbxX4dxX1a5xX3exX3fxX9xX59xX4dxX1a5xX3exX3fxX9xX3exXaxX4dxX9xX2cxX5dxX3exX3fxX9xX19xX52xX3exX9xX2cxXaxX52xX69xX9xX392xX69xX9xXf0xXaxX35xX9xX2fxX35xX3exXaxX9xX2fxX6axX3exX3fxX9xXd2xX174xX9xXdxX174xXcxX9xXd2xX35xX13axX2cxX9xXbxX40xX35xX9xX2cxX74xX2cxX9xX3exX4dxXd3xX2cxX9xXbxXaxX69xXfexX2cxX9xX3bxX35xX544xX3exX9xXcxX35xX3exXaxX9xX2cxXaxX52xX69xX9xX392xX69xX8dxX1cxX8dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX45fxX24xX69xX44xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xcb62xX3xX841xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe