Kết thúc giải vô địch bóng chuyền nữ Hà Tĩnh lần thứ VI
Chiều 16-10, tại nhà thi đấu thể thao huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh, giải vô địch bóng chuyền nữ Hà Tĩnh lần thứ VI bế mạc. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Thiều Đình Duy đến dự và trao thưởng cho các đội bóng đạt giải.
900x9064x850ax4d38x8f09x71d2x4a77x877fx5c31xX7x8d28x5e04x1b72x390dx3351x6490xX5x109cxXax76d1x4cf3x7691xXexX3xXexX1x579exX4xX3x647bxXdx5fc9xXdxX3x1efax5e9fxX3x26efx30f5xX4xX1xX3x131fx8828x5ba0xX1cxX3xX4xX1x9231x176fxb71xX2bxX3xX2bx4726xX3x4515x230bxX3xXcx1662xX2bxX1xX3xX5x90abxX2bxX3xXexX1x2908xX3x3b12x7e7axX0x8ef4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX10xX6x1f94xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10x4f24xXex58acxX6xX5xXdxX1cxX2bx1b0dxX3x7fbfxX30xX7xXexXdx8c74xX31xXaxX12x4b2dxX1xXdxX32xX30xX3xX2x76f1xX6bxX2x31b3xf93xX3xXex5a0fxXdxX3xX2bxX1xX39xX3xXexX1xXdxX3xX24x3285xX30xX3xXexX1x5fdaxX3xXexX1xX6xe4fxX3xX1xX30xX31x1459xX2bxX3xXcxX1xX8axX4xX1xX3xX38xX39xX3xX6bxX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX2bxX1xX87xX3xX1cxXdxX1exXdxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX4xX1xX3xX29xX2axX2bxX1cxX3xX4xX1xX30xX31xX32xX2bxX3xX2bxX36xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX2bxX1xX3xX5xX41xX2bxX3xXexX1xX46xX3xX48xX49xX3xX29xX14xX3x2dc0xX8axX4x8733xX3xXcx12d1x1c71x5538xX2bxX1cxX3xX29xX6xX2bxX3xXcxX30xX31x72c4xX2bxX3xX1cxXdx6066xXa0xX3xXcx51bcxX2bxX1xX3xX30x7055xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX2bxX1xX3xXcxX1xXdxX32xX30xX3x2efax7a1axX2bxX1xX3x2cd7xX30xX31xX3xX24xX14xX2bxX3xX5dx2155xX3xX21xX39xX3xXexXf4xX6xXa0xX3xXexX1xXf5xXf6xX2bxX1cxX3xX4xX1xXa0xX3xX4xX106xX4xX3xX24x58bdxXdxX3xX29xX2axX2bxX1cxX3xX24xX8axXexX3xX1cxXdxX1exXdxXf1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX10xX6xX5dxXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xX69xXexX6bxX6xX5xXdxX1cxX2bxX71xX3xX4xX10xX2bxXexX10xXf4xXaxX12xX0xXdxXeexX1cxX3xX7xXf4xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXf1xX29xX6xXa0xX1xX6xXexXdxX2bxX1xXf1xX21xX2bxX4bxX2bxX10x761cxX7xX4bx5fc8x518fxX2xX4bxf21x1d82xX5dxX1adx8e3bxX86xX86x5e67xX86xX86xXexX1b0xX2x2f30xX1acxX5xX86xXf1xX73xXbxX1cxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx2592xXa0xX5dxX31xXaxX12xX0xXexX6xX29xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX2bxX1cxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5dxX5dxXdxX2bxX1cxX9xXaxX2xXaxX3xX1a5xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX1adxX83xX1a9xXaxX3xX6xX5xXdxX1cxX2bxX9xXaxX4xX10xX2bxXexX10xXf4xXaxX3xX29xXa0xXf4xX5dxX10xXf4xX9xXaxX86xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX1a5xXdxX5dxXexX1xX71xX3xX1adxX83xX1a9xXbxX69x67faxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX71xX3xX1b0xX1a9xXbxX69xXaxX12xX0xXexX29xXa0xX5dxX31xX12xX0xXexXf4xX12xX0xXexX5dxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xX69xXexX6bxX6xX5xXdxX1cxX2bxX71xX3xX4xX10xX2bxXexX10xXf4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX6xXbxXexXdxXa0xX2bxXaxX12xXcxXf4xXf5xXf6xX2bxX1cxX3xX29xX6xX2bxX3xXcxX30xX31xX101xX2bxX3xX1cxXdxX106xXa0xX3xXcxX10axX2bxX1xX3x5197xX10fxX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX2bxX1xX3xXcxX1xXdxX32xX30xX3xX11fxX120xX2bxX1xX3xX124xX30xX31xX3xXexXf4xX6xXa0xX3xXexX1xXf5xXf6xX2bxX1cxX3xX4xX1xXa0xX3xX24xX147xXdxX3xX13x7f97xX3x7c80xX2bxX1xX3xX21xX22xX3xX21xX25xX4xX1xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexXf4xX12xX0xX4bxXexX29xXa0xX5dxX31xX12xX0xX4bxXexX6xX29xX5xX10xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d4xXa0xX5dxX31xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xX69xXexX6bxX6xX5xXdxX1cxX2bxX71xX3xX4xX10xX2bxXexX10xXf4xXaxX12xX0xXdxXeexX1cxX3xX7xXf4xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXf1xX29xX6xXa0xX1xX6xXexXdxX2bxX1xXf1xX21xX2bxX4bxX2bxX10xX1a5xX7xX4bxX1a8xX1a9xX2xX4bxX1acxX1adxX5dxX1adxX1b0xX86xX86xX1b3xX86xX86xXexX1b0xX2xX1b9xX1a8xX5xX2xXf1xX73xXbxX1cxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d4xXa0xX5dxX31xXaxX12xX0xXexX6xX29xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX2bxX1cxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5dxX5dxXdxX2bxX1cxX9xXaxX2xXaxX3xX1a5xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX1a9xX1a9xX1b0xXaxX3xX6xX5xXdxX1cxX2bxX9xXaxX4xX10xX2bxXexX10xXf4xXaxX3xX29xXa0xXf4xX5dxX10xXf4xX9xXaxX86xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX1a5xXdxX5dxXexX1xX71xX3xX1a9xX1a9xX1b0xXbxX69xX23axX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX71xX3xX1b0xX1adxXbxX69xXaxX12xX0xXexX29xXa0xX5dxX31xX12xX0xXexXf4xX12xX0xXexX5dxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xX69xXexX6bxX6xX5xXdxX1cxX2bxX71xX3xX4xX10xX2bxXexX10xXf4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX6xXbxXexXdxXa0xX2bxXaxX12xX1d4xXcxX7cxX3xXexXf4xX6xXa0xX3xXexX1xXf5xXf6xX2bxX1cxX3xX4xX1xXa0xX3xX4xX106xX4xX3xX48xX11fxX48xX3xX69xX30xX96xXexX3xX7x1b24xX4xX3xX2bxX1xX96xXexX3xX1cxXdxX1exXdxXf1xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexXf4xX12xX0xX4bxXexX29xXa0xX5dxX31xX12xX0xX4bxXexX6xX29xX5xX10xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d4xXa0xX5dxX31xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xX69xXexX6bxX6xX5xXdxX1cxX2bxX71xX3xX73xX30xX7xXexXdxX78xX31xXaxX12xXcxXf4xXa0xX2bxX1cxX3xXexX1x6f1fxXdxX3xX1cxXdxX6xX2bxX3xX1b9xX3xX2bxX1cxX39xX31xX3xX5xXdxX101xX2bxX3xXex81b6xX4xX87xX3xX4xX106xX4xX3xX4xX30xX147xX4xX3xXexXf4xX6xX2bxX1xX3xXexX39xXdxX3xX4x49cfxX6xX3xX1cxXdxX1exXdxX3xX5dxXdx4ea3xX2bxX3xXf4xX6xX3x59b6xX30xX31xX14xXexX3xX5xXdxXa5xXexXf1xX3x1cc2xX1xXdxX32xX30xX3xXexXf4x388exX2bxX3xX24xX96xX30xX3xX1xX6xX31xX87xX3xX2bxX1xXdxX32xX30xX3xXbxX1xX6xX3xX29xX2axX2bxX1cxX3xX24x9107xXbxX87xX3xXexX1xX30xX3xX1xX19xXexX3xX24xX22xX2bxX1cxX3xX24xX1exXa0xX3x6b76xX1xX106xX2bxX3xX1cxXdxX1exX3xX1x83adxXeexX3xXeexX147xX3xXexXf4xX101xX2bxX3xX24xX25xX6xX3xX29xX39xX2bxX3xX24xX14xX2bxX3xXexX1xX10xXa0xX3xX5dx3b80xXdxX3xX21xX39xX3xX4x9342xX3xX24xX147xX2bxX1cxX3xX2bxX1xXdxXa5xXexX3xXexX120xX2bxX1xXf1xX3xX124xXa0xX3xX24xXf5x72a1xX4xX3xX4xX1xX30x233cxX2bxX3xX29xX25xX3xXex235axXexX3xXex41c0xX3xX4x8951xX3xX7xXf6xX87xX3xX4xX1xX96xXexX3xX5xXf5xX57bxX2bxX1cxX3xX4xX1xX30xX31xX101xX2bxX3xXeexX22xX2bxX3xX2bx845exXeexX3xX2bxX6xX31xX3xX24xXf5xX57bxX4xX3xX4xX1exXdxX3xXexX1xXdxXa5xX2bxX3xX24xX106xX2bxX1cxX3xX535xX9bxXf1xX3xX7cxX106xX4xX3xX1cxXf5xX58fxX2bxX1cxX3xXeex98bxXexX3xXeex213fxXdxX3xX5xX41xX2bxX3xX24xX41xX30xX3xXexXdxX101xX2bxX3xXexX1xX6xXeexX3xX1cxXdxX6xX3xX1cxXdxX1exXdxX3xX24x7ccbxX3xX2bxX1xX504xXbxX3xX4xX30xX147xX4xX3xXexX1xXdxX3xX24xX96xX30xX3xX21xX5daxXdxX3xXexXdxX2bxX1xX3xXexX1xX41xX2bxX3xX4f0xX30xX14xXexX3xXexX53fxXeexX3xX4xX6xXa0xXf1xX3xX4fcxX1xX36xX2bxX1cxX3xX24xX147xXdxX3xX29xX2axX2bxX1cxX3xX4xX2axX3xX29xX32xX3xX5dxX39xX31xX3xXexX1xX39xX2bxX1xX3xXex4ecfxX4xX1xX3xX21xX39xX3xX5dxX39xX31xX3xX5dxX8axX2bxX3xX535xXdxX2bxX1xX3xX2bxX1cxX1xXdxXa5xXeexX3xXexX1xXdxX3xX24xX96xX30xX3xX2bxX1xXf5xX71xX3xX13xX2d2xX3xX2d4xX2bxX1xX87xX3xX38xXf5xX58fxX2bxX1cxX3x6867xX58fxX2bxX87xX3xX4fcxX1cxX1xXdxX3x829cxX30xX53fxX2bxX87xX3xX7cxX22xX2bxX1cxX3xXexX31xX3xX4xX563xX3xXbxX1xX41xX2bxX3xX124xXf5xX57bxX4xX3x123exX3xXcxX1d4x33b6xXcxX3xXexX1xXdxX3xX24xX96xX30xX3xX535xX1xX106xX3xXexX1xX39xX2bxX1xX3xX4xX22xX2bxX1cxXf1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d4xXa0xX5dxX31xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xX69xXexX6bxX6xX5xXdxX1cxX2bxX71xX3xX4xX10xX2bxXexX10xXf4xXaxX12xX0xXdxXeexX1cxX3xX7xXf4xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXf1xX29xX6xXa0xX1xX6xXexXdxX2bxX1xXf1xX21xX2bxX4bxX2bxX10xX1a5xX7xX4bxX1a8xX1a9xX2xX4bxX1acxX1adxX5dxX1adxX1b0xX86xX86xX1b3xX86xX86xXexX1b0xX2xX1b9xX1b3xX5xX1b0xXf1xX73xXbxX1cxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d4xXa0xX5dxX31xXaxX12xX0xXexX6xX29xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX2bxX1cxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5dxX5dxXdxX2bxX1cxX9xXaxX2xXaxX3xX1a5xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX1adxX1adxX83xXaxX3xX6xX5xXdxX1cxX2bxX9xXaxX4xX10xX2bxXexX10xXf4xXaxX3xX29xXa0xXf4xX5dxX10xXf4xX9xXaxX86xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX1a5xXdxX5dxXexX1xX71xX3xX1adxX1adxX83xXbxX69xX23axX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX71xX3xX1b0xX1b9xXbxX69xXaxX12xX0xXexX29xXa0xX5dxX31xX12xX0xXexXf4xX12xX0xXexX5dxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xX69xXexX6bxX6xX5xXdxX1cxX2bxX71xX3xX4xX10xX2bxXexX10xXf4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX6xXbxXexXdxXa0xX2bxXaxX12x7434xX1xX6xX3xXexX96xX2bxX3xX4xX22xX2bxX1cxX3xX24xX520xXbxX3xXeexX44fxXexX3xX4xX4e0xX6xX3xX24xX147xXdxX3xX13xX2d2xX3xX2d4xX2bxX1xX3xXexXf4xXa0xX2bxX1cxX3xXexXf4xX504xX2bxX3xX4xX1xX30xX2bxX1cxX3xX535xX14xXexX3xX21xX5daxXdxX3xX24xX147xXdxX3xX38xXf5xX58fxX2bxX1cxX3xX67fxX58fxX2bxXf1xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexXf4xX12xX0xX4bxXexX29xXa0xX5dxX31xX12xX0xX4bxXexX6xX29xX5xX10xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d4xXa0xX5dxX31xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xX69xXexX6bxX6xX5xXdxX1cxX2bxX71xX3xX73xX30xX7xXexXdxX78xX31xXaxX12xXcxXf4xX504xX2bxX3xX4xX1xX30xX2bxX1cxX3xX535xX14xXexX3xX1cxXdxX36xX6xX3xX1b0xX3xX24xX147xXdxX3xX13xX2d2xX3xX2d4xX2bxX1xX3xX21xX39xX3xX38xXf5xX58fxX2bxX1cxX3xX67fxX58fxX2bxX3xX5dxXdxX4eaxX2bxX3xXf4xX6xX3xX1xX96xXbxX3xX5dx6923xX2bxX87xX3xX24xX41xX31xX3xX535xX25xX4xX1xX3xXexX649xX2bxX1xXf1xX3xX7cxX58fxX3xX1xX147xXdxX3xX1cxXdxX39xX2bxX1xX3xX24xXdxX9bxXeexX3xX24xXf5xX57bxX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX24xX32xX30xX3xX4xX1xXa0xX3xX4xX1exX3xX1b0xX3xX24xX147xXdxXf1xX3xX13xX14xXexX3xX4f0xX30xX1exX3xX4xX1xX30xX2bxX1cxX3xX4xX30xX147xX4xX71xX3xX13xX2d2xX3xX2d4xX2bxX1xX3xX24xX5f9xX3xX21xXf5xX57bxXexX3xX5xX101xX2bxX3xX1cxXdxX39xX2bxX1xX3xX4xX1xXdxX14xX2bxX3xXexX1xX44fxX2bxX1cxX3xXexXf4xXf5xX5daxX4xX3xX38xXf5xX58fxX2bxX1cxX3xX67fxX58fxX2bxX3xXf6xX3xX1xXdxXa5xXbxX3xX24xX96xX30xX3xXexX1xX46xX3xX1b9xX3xX21xX5daxXdxX3xXexX10fxX3xX7xX588xX3xX2xX1adxX3xX6bxX3xX2xX1b9xX87xX3xX1cxXdxX39xX2bxX1xX3xX4xX1xX46xX4xX3xX21xX22xX3xX24xX25xX4xX1xX3xXeex56dfxX6xX3xX1cxXdxX1exXdxX3xX1b0xX86xX86xX1a8xX23axX3xX38xXf5xX58fxX2bxX1cxX3xX67fxX58fxX2bxX3xX21xX32xX3xX2bxX1xX120xX23axX3xX4xX106xX4xX3xX24xX147xXdxX71xX3xX7cxX22xX2bxX1cxX3xXexX31xX3xX4xX563xX3xXbxX1xX41xX2bxX3xX124xXf5xX57bxX4xX3xX6a4xX3xXcxX1d4xX6a8xXcxX3xX21xX39xX3xX4fcxX1cxX1xXdxX3xX689xX30xX53fxX2bxX3xX24x2621xX2bxX1cxX3xX1cxXdxX1exXdxX3xX29xX6xXf1xX3x86c0xXdxX1exXdxX3xX48xX11fxX48xX3xX69xX30xX96xXexX3xX7xX44fxX4xX3xX24xXf5xX57bxX4xX3xXexXf4xX6xXa0xX3xX4xX1xXa0xX3xXcxXf4xX41xX2bxX3xXcxX1xX25xX3xX48xX53fxX2bxX3x2feaxX24xX147xXdxX3xX38xXf5xX58fxX2bxX1cxX3xX67fxX58fxX2bx61c6xXf1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d4xX30xXexX1xXa0xXf4xXaxX12x6535xX30xX6xX2bxX1cxX3xX67fxX106xX2bxX1cxX0xX4bxXbxX12
Quang Sáng