Khoảnh khắc vui tươi của các bé mầm non Trí Đức
(Baohatinh.vn) - Trong những ngày cuối cùng của năm học 2019-2020, Trường Mầm non Trí Đức và Trí Đức II (TP Hà Tĩnh) đã tổ chức chụp ảnh kỷ yếu để lưu lại những kỷ niệm thật đẹp cho các em thời mẫu giáo.
c5adxfcf0xdc31xf1abxfa00x12343x137e5x116ddxd61fxX7x14c28x14166x15acbxee1cxeff0x11222xX5xe0d2xXax129ffx16200xX1x10eb0x124cfxff89xX1xX3xed13xX1x1377dxX4xX3xdf5cxec16xXdxX3xXex118cdxf35cxXdxX3xX4x11a17xX6xX3xX4x13931xX4xX3x12cbbx14d94xX3x15163xfca4xX33xX3xX17xX15xX17xX3xXcx11818x16ad0xX3xe49ax12bb3xX4xX0xfa74xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1286axX10xX6x14781xXaxX12xXcxX3cxX15xX17x15141xX3xX17xX1xebabxX17xX5cxX3xX17xX5cxfe4dxdad6xX3xX4xX20x16b8cxXdxX3xX4x16a0exX17xX5cxX3xX4xX29xX6xX3xX17x140ccxX33xX3xX1x1276dxX4xX3x15b34x14651xX2xd901xea89xX7fxX80xX7fxX80x1517exX3xXcxX3cxX24xe7baxX17xX5cxX3x14f5bxX34xX33xX3xX17xX15xX17xX3xXcxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX4xX3xX1fxX66xX3xXcxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX4xX3x15b53xXacxX3x13e9bxXcxfe7cxX3xX52xX66xX3xXcxdf27xX17xX1x133a0xX3x157b8xd014xX3xXex101b5xX3xX4xX1xX40xX4xX3xX4xX1x113f1xXbxX3xX16xX17xX1xX3xX1ax10362xX3xX67x1602exX20xX3xXbcxe3d1xX3xX5xX24xX20xX3xX5x14ebcxXdxX3xX17xX1xX60xX17xX5cxX3xX1axXd1xX3xX17xXdx1488exX33xX3xXexX1x12379xXexX3xXbcx15946xXbxX3xX4xX1xX15xX3xX4xX2dxX4xX3xX10xX33xX3xXexX1xX8dxXdxX3xX33xe3c0xX20xX3xX5cxXdxX2dxX15xfde2xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13325xX10xX17xXexX10xX3cxXaxX12xX0xXdxX33xX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX121xX10xX17xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXax159e5xXdxX55xXexX1x121afxX3xff23xX2x16320xXbx16324x11aebxX3xX1xX10xXdxX5cxX1xXexX14axX3xX14exX2xX80xXbxX150xX151xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14axX43xX43xXdxX111xX30xX6xX15xX1xX6xXexXdxX17xX1xX111xX1fxX17xX43xX17xX10xX145xX7xX43xX7fxX80xX7fxX14exX43xX2xX14exX14exX55x145d9xX80xX14cxX7fx161a5xX190xX18cxXex1674cxX7fxX82xX2xX190xX5xX80xX111x11f51xXbxX5cxcaaaxX3cxX9xX2xX14exX82xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX1xX3xX1axX1xX1cxX4xX3xX1fxX20xXdxX3xXexX24xX25xXdxX3xX4xX29xX6xX3xX4xX2dxX4xX3xX30xX31xX3xX33xX34xX33xX3xX17xX15xX17xX3xXcxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX4xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxX15xX17xXaxX12xX121xX2dxX4xX3xX4xX1xX2dxX20xX3xX33xX10axX20xX3xX5cxXdxX2dxX15xX3xX1x123bcxX17xX3xX17xX1xXdx13e97xX17xX3xX17x10d25xX3xXbcxX6fxX6xX3xXexX3cxX15xX17xX5cxX3xXexX3cxX6xX17xX5cxX3xXbxX1xXc9xX4xX3xX4x152f4xX3xX17xX1x135c3xX17xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX10xX17xXexX10xX3cxXaxX12xX0xXdxX33xX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX121xX10xX17xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX145xXdxX55xXexX1xX14axX3xX14cxX2xX14exXbxX150xX151xX3xX1xX10xXdxX5cxX1xXexX14axX3xX14exX2xX80xXbxX150xX151xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14axX43xX43xXdxX111xX30xX6xX15xX1xX6xXexXdxX17xX1xX111xX1fxX17xX43xX17xX10xX145xX7xX43xX7fxX80xX7fxX14exX43xX2xX14exX14exX55xX18cxX80xX14cxX7fxX14exX7fxX80xXexX14cxX14cxf951xX82xX194xX5xX80xX111xX19cxXbxX5cxX19fxX3cxX9xX82xX14cxX2b6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX1xX3xX1axX1xX1cxX4xX3xX1fxX20xXdxX3xXexX24xX25xXdxX3xX4xX29xX6xX3xX4xX2dxX4xX3xX30xX31xX3xX33xX34xX33xX3xX17xX15xX17xX3xXcxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX4xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxX15xX17xXaxX12xX3fxX230xX67xX3xX5xX66xX3xX55x163dfxXbxX3xXbcxXd8xX3xX4xX2dxX4xX3xX10xX33xX3xX5xX24xX20xX3xX5xXdfxXdxX3xX17xX1xX60xX17xX5cxX3xX1axX1xX15xX16xX17xX1xX3xX1axX1xX1cxX4xX3xXbcxXf6xXbxX3xXbcxcbe7xX3xX30xX210xX17xX3xX4xX214xX3xX5cxXdxX2dxX15xX111xX111xX111xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX10xX17xXexX10xX3cxXaxX12xX0xXdxX33xX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX121xX10xX17xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX145xXdxX55xXexX1xX14axX3xX14cxX2xX14exXbxX150xX151xX3xX1xX10xXdxX5cxX1xXexX14axX3xX14exX2xX80xXbxX150xX151xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14axX43xX43xXdxX111xX30xX6xX15xX1xX6xXexXdxX17xX1xX111xX1fxX17xX43xX17xX10xX145xX7xX43xX7fxX80xX7fxX14exX43xX2xX14exX14exX55xX18cxX80xX14cxX7fxX14exX190xX82xXexX82xX80xX14exX80xX2xX5xX80xX111xX19cxXbxX5cxX19fxX3cxX9xX14exX2xX14exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX1xX3xX1axX1xX1cxX4xX3xX1fxX20xXdxX3xXexX24xX25xXdxX3xX4xX29xX6xX3xX4xX2dxX4xX3xX30xX31xX3xX33xX34xX33xX3xX17xX15xX17xX3xXcxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX4xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxX15xX17xXaxX12xX111xX111xX111xX1fxX66xX3xX30xXdfxX17xX3xX30x15ee6xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX10xX17xXexX10xX3cxXaxX12xX0xXdxX33xX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX121xX10xX17xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX145xXdxX55xXexX1xX14axX3xX14cxX2xX14exXbxX150xX151xX3xX1xX10xXdxX5cxX1xXexX14axX3xX14exX2xX80xXbxX150xX151xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14axX43xX43xXdxX111xX30xX6xX15xX1xX6xXexXdxX17xX1xX111xX1fxX17xX43xX17xX10xX145xX7xX43xX7fxX80xX7fxX14exX43xX2xX14exX14exX55xX18cxX80xX14cxX7fxX14exX7fxX194xXexX82xX18cxX18cxX80xX2b6xX5xX80xX111xX19cxXbxX5cxX19fxX3cxX9xX82xX80xX190xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX1xX3xX1axX1xX1cxX4xX3xX1fxX20xXdxX3xXexX24xX25xXdxX3xX4xX29xX6xX3xX4xX2dxX4xX3xX30xX31xX3xX33xX34xX33xX3xX17xX15xX17xX3xXcxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX4xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxX15xX17xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxXexX10xX150xXexX83xX6xX5xXdxX5cxX17xX14axX3xX19cxX20xX7xXexXdx13091xX67xX151xXaxX12xe135xX1xX60xX17xX5cxX3xX30xX40xX4xX3xX1x101aaxX17xX1xX3xX4xX1xX230xX17xX3xX55xX20xX17xX5cxX3xX17xX1xXf6xX3xX17xX1xX66xX17xX5cxX3xXexX3cxX15xX17xX5cxX3xX1axX1xX20xX214xX17xX3xX1fxXdxX210xX17xX3xX17xX1xX66xX3xXexX3cxX24xX8dxX17xX5cxX88xX3xX17xX25xXdxX3xX33xX66xX3xX4xX2dxX4xX3xX10xX33xX3xX7xX1cxXbxX3xXbxX1xX16xXdxX3xX17x1051exXdxX3xX5xX8dxXdxX3xXexXdfxX33xX3xX30xXdxXedxXexX3xXbcxXd8xX3xX30xX24x157edxX4xX3xX1fxX66xX15xX3xX5xX5bbxXbxX3xX2xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX10xX17xXexX10xX3cxXaxX12xX0xXdxX33xX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX121xX10xX17xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX145xXdxX55xXexX1xX14axX3xX14cxX2xX14exXbxX150xX151xX3xX1xX10xXdxX5cxX1xXexX14axX3xX2b6xX194xX14cxXbxX150xX151xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14axX43xX43xXdxX111xX30xX6xX15xX1xX6xXexXdxX17xX1xX111xX1fxX17xX43xX17xX10xX145xX7xX43xX7fxX80xX7fxX14exX43xX2xX14exX14exX55xX18cxX80xX14cxX7fxX14exX18cxX2b6xXexX190xX2xX2xX14cxX2b6xX5xX80xX111xX19cxXbxX5cxX19fxX3cxX9xX2xX2xX190xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX1xX3xX1axX1xX1cxX4xX3xX1fxX20xXdxX3xXexX24xX25xXdxX3xX4xX29xX6xX3xX4xX2dxX4xX3xX30xX31xX3xX33xX34xX33xX3xX17xX15xX17xX3xXcxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX4xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxX15xX17xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxXexX10xX150xXexX83xX6xX5xXdxX5cxX17xX14axX3xX19cxX20xX7xXexXdxX549xX67xX151xXaxX12xX121xd973xX17xX5cxX3xX17xX1xX24xX3xX4xX2dxX4xX3xX6xX17xX1xX3xX4xX1xX31fxX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1fxXdxX210xX17xX88xX3xX4xX2dxX4xX3xX10xX33xX3xXbcxX24x148f5xX4xX3xX5cxX1xXdxX3xX5xXdfxXdxX3xX1xX559xX17xX1xX3xX16xX17xX1xX3xX1axX1xXdxX3xX1axX1xX15xX2dxX4xX3xX5xX210xX17xX3xX33xX559xX17xX1xX3xX4xX1xXdxXd4xX4xX3xX2dxX15xX3xX55xX66xXdxX3xXexX3cxX20xX67xca44xX17xX3xXexX1xX6bxX17xX5cxX3xX4xX29xX6xX3xf670xXdxXedxXexX3xX54exX6xX33xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX10xX17xXexX10xX3cxXaxX12xX0xXdxX33xX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX121xX10xX17xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX145xXdxX55xXexX1xX14axX3xX14cxX2xX14exXbxX150xX151xX3xX1xX10xXdxX5cxX1xXexX14axX3xX14exX2xX80xXbxX150xX151xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14axX43xX43xXdxX111xX30xX6xX15xX1xX6xXexXdxX17xX1xX111xX1fxX17xX43xX17xX10xX145xX7xX43xX7fxX80xX7fxX14exX43xX2xX14exX14exX55xX18cxX80xX14cxX7fxX18cxX2xX14exXexX14cxX82xX2xX14exX82xX5xX80xX111xX19cxXbxX5cxX19fxX3cxX9xX7fxX14exX194xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX1xX3xX1axX1xX1cxX4xX3xX1fxX20xXdxX3xXexX24xX25xXdxX3xX4xX29xX6xX3xX4xX2dxX4xX3xX30xX31xX3xX33xX34xX33xX3xX17xX15xX17xX3xXcxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX4xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxX15xX17xXaxX12xX121xX2dxX4xX3xX30xXdfxX17xX3xX17xX6xX33xX3xXexX1xX559xX3xX5xX31fxX4xX1xX3xX5xXbdxX33xX3xXexX3cxX15xX17xX5cxX3xXexX3cxX6xX17xX5cxX3xXbxX1xXc9xX4xX3xX7xX25xX3xX33xXdxX3xXexX3cxX1cxX17xX5cxX3xXexX1xX1cxXexX3xX17xX25xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX10xX17xXexX10xX3cxXaxX12xX0xXdxX33xX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX121xX10xX17xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX145xXdxX55xXexX1xX14axX3xX14cxX2xX14exXbxX150xX151xX3xX1xX10xXdxX5cxX1xXexX14axX3xX14exX2xX80xXbxX150xX151xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14axX43xX43xXdxX111xX30xX6xX15xX1xX6xXexXdxX17xX1xX111xX1fxX17xX43xX17xX10xX145xX7xX43xX7fxX80xX7fxX14exX43xX2xX14exX14exX55xX18cxX80xX14cxX7fxX18cxX18cxX2xXexX190xX18cxX7fxX190xX2xX5xX80xX111xX19cxXbxX5cxX19fxX3cxX9xX7fxX80xX2b6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX1xX3xX1axX1xX1cxX4xX3xX1fxX20xXdxX3xXexX24xX25xXdxX3xX4xX29xX6xX3xX4xX2dxX4xX3xX30xX31xX3xX33xX34xX33xX3xX17xX15xX17xX3xXcxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX4xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxX15xX17xXaxX12xX54exX1xXdxX72axX20xX3xX30xX40xX4xX3xX1xX559xX17xX1xX3xX1fxX5bbxXdxX3xX33xX20xX214xX17xX3xX1axXdxXd8xX20xX3xXexXdfxX15xX3xX55xX2dxX17xX5cxX3xXexX1x14b6axX3xX1fxX31fxX3xXbcxXbdxX3xXbcxX24xX6f2xX4xX3xX5cxX1xXdxX3xX5xXdfxXdxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX10xX17xXexX10xX3cxXaxX12xX0xXdxX33xX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX121xX10xX17xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX145xXdxX55xXexX1xX14axX3xX14cxX2xX14exXbxX150xX151xX3xX1xX10xXdxX5cxX1xXexX14axX3xX14exX2xX80xXbxX150xX151xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14axX43xX43xXdxX111xX30xX6xX15xX1xX6xXexXdxX17xX1xX111xX1fxX17xX43xX17xX10xX145xX7xX43xX7fxX80xX7fxX14exX43xX2xX14exX14exX55xX18cxX80xX14cxX7fxX14cxX2xX80xXexX2xX14exX2b6xX14cxX14exX5xX80xX111xX19cxXbxX5cxX19fxX3cxX9xX190xX14exX190xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX1xX3xX1axX1xX1cxX4xX3xX1fxX20xXdxX3xXexX24xX25xXdxX3xX4xX29xX6xX3xX4xX2dxX4xX3xX30xX31xX3xX33xX34xX33xX3xX17xX15xX17xX3xXcxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX4xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxX15xX17xXaxX12xX121xX6fxX17xX5cxX3xX150xXd4xXbxX3xX1xX66xX17xX5cxX3xXexX1xX66xX17xX1xX3xXexX210xX17xX3xX5xX5bbxXbxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX10xX17xXexX10xX3cxXaxX12xX0xXdxX33xX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX121xX10xX17xXexX10xX3cxX3xX55xXexX1xX20xX33xX30xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX145xXdxX55xXexX1xX14axX3xX14cxX2xX14exXbxX150xX151xX3xX1xX10xXdxX5cxX1xXexX14axX3xX14exX2xX80xXbxX150xX151xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14axX43xX43xXdxX111xX30xX6xX15xX1xX6xXexXdxX17xX1xX111xX1fxX17xX43xX17xX10xX145xX7xX43xX7fxX80xX7fxX14exX43xX2xX14exX14exX55xX18cxX80xX14cxX7fxX14cxX190xX14exXexX82xX7fxX7fxX18cxX80xX5xX80xX111xX19cxXbxX5cxX19fxX3cxX9xX190xX80xX14cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX1xX3xX1axX1xX1cxX4xX3xX1fxX20xXdxX3xXexX24xX25xXdxX3xX4xX29xX6xX3xX4xX2dxX4xX3xX30xX31xX3xX33xX34xX33xX3xX17xX15xX17xX3xXcxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX4xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxX15xX17xXaxX12x155baxX40xX4xX3xX1xX559xX17xX1xX3xX1axXd1xX3xX17xXdxXedxX33xX3xX4xX29xX6xX3xX4xX214xX3xXexX3cx149c5xX3xX5xX5bbxXbxX3xX54exX6xXdxX3xXb6exX6xX33xX30xXdxX7fxX3xXexX3cxX15xX17xX5cxX3xXexX3cxX6xX17xX5cxX3xXbxX1xXc9xX4xX3xX2dxX15xX3xXbcxX20axX17xX5cxX3xXbxX1xXc9xX4xX3xX5xX5bbxXbxX3x1072exXacxX3xX5xX15xX1fxX10xX3xX54exX6xXdxXb6exX6xX33xX30xXdxX7fx16433xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX10xX17xXexX10xX3cxXaxX12xX0xXdxX33xX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX121xX10xX17xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX145xXdxX55xXexX1xX14axX3xX14cxX2xX14exXbxX150xX151xX3xX1xX10xXdxX5cxX1xXexX14axX3xX14exX2xX80xXbxX150xX151xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14axX43xX43xXdxX111xX30xX6xX15xX1xX6xXexXdxX17xX1xX111xX1fxX17xX43xX17xX10xX145xX7xX43xX7fxX80xX7fxX14exX43xX2xX14exX14exX55xX18cxX80xX14cxX7fxX2b6xX2xX2b6xXexX14cxX14exX14cxX14exX18cxX5xX80xX111xX19cxXbxX5cxX19fxX3cxX9xX190xX18cxX14exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX1xX3xX1axX1xX1cxX4xX3xX1fxX20xXdxX3xXexX24xX25xXdxX3xX4xX29xX6xX3xX4xX2dxX4xX3xX30xX31xX3xX33xX34xX33xX3xX17xX15xX17xX3xXcxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX4xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxX15xX17xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxXexX10xX150xXexX83xX6xX5xXdxX5cxX17xX14axX3xX19cxX20xX7xXexXdxX549xX67xX151xXaxX12xX91x16565xXexX3xX17xX78xX33xX3xX1xX7cxX4xX3xX17xX60xX6xX3xX1axX1xX31xXbxX3xX5xXdfxXdxX3xX1fxX5bbxXdxX3xX30xXdxXd4xXexX3xX30xX6xX15xX3xX1ax12ff7xX3xX40xX4xX88xX3xX17xX1xX60xX17xX5cxX3xX1axXd1xX3xX17xXdxXedxX33xX3xXbcxXf6xXbxX111xX3xedfbxX6fxX3xXexX230xX33xX3xX1xX214xX17xX3xX17xX5cxX230xX67xX3xXexX1xX25xX3xX4xX29xX6xX3xX4xX2dxX4xX3xX10xX33xX3xX4xX1xX24xX6xX3xX1xXdxXd8xX20xX3xX1xXd4xXexX3xXcf6xX3xX17xX5cxX1xXb7xX6xX3xX4xX29xX6xX3xX1axX1xX15xX16xX17xX1xX3xX1axX1xX1cxX4xX3xX17xX66xX67xX88xX3xX17xX1xX24xX17xX5cxX3xX7xX6xX20xX3xX17xX66xX67xX88xX3xX1axX1xXdxX3xX5xX5bbxX17xX3xX5xX210xX17xX3xX1fxX66xX3xX17xX1xX559xX17xX3xX5xXdfxXdxX88xX3xX4xX1xX1cxX4xX3xX1x15d37xX17xX3xX4xX2dxX4xX3xX10xX33xX3xX7xX34bxX3xX3cxf490xXexX3xXexX1xX3dxX4xX1xX3xXexX1xX96exX3xX1fxX66xX3xX30xX20axXdxX3xX1xX20axXdxX111xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxX15xX17xX3xXbxX121xX10xX17xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxXexX10xX150xXexX83xX6xX5xXdxX5cxX17xX14axX3xX19cxX20xX7xXexXdxX549xX67xX151xXaxX12xX0xXdxX33xX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX121xX10xX17xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX145xXdxX55xXexX1xX14axX3xX14cxX2xX18cxXbxX150xX151xX3xX1xX10xXdxX5cxX1xXexX14axX3xX14exX2xX80xXbxX150xX151xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX43xX43xXdxX111xX30xX6xX15xX1xX6xXexXdxX17xX1xX111xX1fxX17xX43xX17xX10xX145xX7xX43xX7fxX80xX7fxX14exX43xX2xX80xX194xX55xX80xX80xX194xX190xX194xX2xX18cxXexX18cxX194xX190xX2xX194xX5xX80xX111xX19cxXbxX5cxX19fxX3cxX9xX82xX2xX14cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX1xX3xX1axX1xX1cxX4xX3xX1fxX20xXdxX3xXexX24xX25xXdxX3xX4xX29xX6xX3xX4xX2dxX4xX3xX30xX31xX3xX33xX34xX33xX3xX17xX15xX17xX3xXcxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX4xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxX15xX17xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxXexX10xX150xXexX83xX6xX5xXdxX5cxX17xX14axX3xX4xX10xX17xXexX10xX3cxX151xXaxX12xX111xX111xX111xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxX15xX17xX3xXbxX121xX10xX17xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxXexX10xX150xXexX83xX6xX5xXdxX5cxX17xX14axX3xX19cxX20xX7xXexXdxX549xX67xX151xXaxX12xX0xXdxX33xX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX121xX10xX17xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX145xXdxX55xXexX1xX14axX3xX14cxX2xX18cxXbxX150xX151xX3xX1xX10xXdxX5cxX1xXexX14axX3xX14exX2xX80xXbxX150xX151xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX43xX43xXdxX111xX30xX6xX15xX1xX6xXexXdxX17xX1xX111xX1fxX17xX43xX17xX10xX145xX7xX43xX7fxX80xX7fxX14exX43xX2xX80xX194xX55xX80xX80xX194xX190xX2b6xX2xX18cxXexX14cxX14cxX82xX82xX80xX5xX80xX111xX19cxXbxX5cxX19fxX3cxX9xX2xX2b6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX1xX3xX1axX1xX1cxX4xX3xX1fxX20xXdxX3xXexX24xX25xXdxX3xX4xX29xX6xX3xX4xX2dxX4xX3xX30xX31xX3xX33xX34xX33xX3xX17xX15xX17xX3xXcxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX4xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxX15xX17xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxXexX10xX150xXexX83xX6xX5xXdxX5cxX17xX14axX3xX4xX10xX17xXexX10xX3cxX151xXaxX12xX0xX10xX33xX12xX121xX2dxX4xX3xX10xX33xX3xX5xX5bbxXbxX3xX54exX6xXdxX3xX30xX6xX33xX30xXdxX3xX18cxX3xX4xX6fxX17xX5cxX3xX4xX214xX3xX5cxXdxX2dxX15xX3xX4xX6caxX17xX5cxX3xX4xX5a6xX3xX17xX1xX60xX17xX5cxX3xX5cxXdxX230xX67xX3xXbxX1xX96exXexX3xXexX1xX24xX3xX5cxXdxXbdxX17xX3xX1fxX20xXdxX3xX1fx117b4xX3xX30xX210xX17xX3xX17xX1xX6xX20xX0xX43xX10xX33xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX10xX17xXexX10xX3cxXaxX12xX0xXdxX33xX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX121xX10xX17xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX145xXdxX55xXexX1xX14axX3xX14cxX2xX14exXbxX150xX151xX3xX1xX10xXdxX5cxX1xXexX14axX3xX14exX2xX80xXbxX150xX151xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14axX43xX43xXdxX111xX30xX6xX15xX1xX6xXexXdxX17xX1xX111xX1fxX17xX43xX17xX10xX145xX7xX43xX7fxX80xX7fxX14exX43xX2xX14exX14exX55xX18cxX80xX14cxX7fxX2b6xX80xX2b6xXexX194xX14exX80xX190xX18cxX5xX80xX111xX19cxXbxX5cxX19fxX3cxX9xX82xX80xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX1xX3xX1axX1xX1cxX4xX3xX1fxX20xXdxX3xXexX24xX25xXdxX3xX4xX29xX6xX3xX4xX2dxX4xX3xX30xX31xX3xX33xX34xX33xX3xX17xX15xX17xX3xXcxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX4xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xX55xXdxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX5cxX83xX7xX20xX30xX83xX1xXexX33xX5xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxX15xX17xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxXexX10xX150xXexX83xX6xX5xXdxX5cxX17xX14axX3xX19cxX20xX7xXexXdxX549xX67xX151xXaxX12xX54exX1xX60xX17xX5cxX3xX1xX559xX17xX1xX3xX16xX17xX1xX3xX17xX66xX67xX3xX7xX34bxX3xX5xX66xX3xX1axXd1xX3xX17xXdxXedxX33xX3xX1axX1xX214xX17xX5cxX3xXexX1xXd8xX3xX17xX66xX15xX3x120c6xX20xX210xX17xX3xX1fxX72axX3xX17xX1xX60xX17xX5cxX3xX17xX78xX33xX3xXexX1xX2dxX17xX5cxX3xXexX20xXc0xXdxX3xX33xX34xX33xX3xX17xX15xX17xX3xXexX20xX67xXedxXexX3xXbcxXf6xXbxX0xX43xXbxX12xX0xX43xX55xXdxX1fxX12xX0xX55xXdxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX55xX3cxX10xX5xX6xXexX10xX55xXaxX12xX0xX20xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX83xXexX1xX20xX33xX30xX83xX6xX17xX55xX83xX7xX6xXbxX15xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXd4xXexX3xXcxX1xXdxXd4xX20xX3xX17xX1xXdxX3xX1fxX20xXdxX3xXexX24xX25xXdxX3xX1fxX66xX3xXcf6xX3xX17xX5cxX1xXb7xX6xX3xX4xX29xX6xX3xX4xX2dxX4xX3xX30xX31xX3xX91xX34xX33xX3xX17xX15xX17xX3xXcxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX4xXaxX3xX1xX3cxX10xX549xX9xXaxX43xX5cxXdxX6xX15xX83xX55xX20xX4xX43xXexX10xXexX83xXexX1xXdxX10xX20xX83xX17xX1xXdxX83xX1fxX20xXdxX83xXexX20xX15xXdxX83xX1fxX6xX83xX67xX83xX17xX5cxX1xXdxX6xX83xX4xX20xX6xX83xX4xX6xX4xX83xX30xX10xX83xX33xX6xX33xX83xX17xX15xX17xX83xXexX3cxXdxX83xX55xX20xX4xX43xX2xX82xX190xX80xX82xX80xX111xX1xXexX33xXaxX12xX0xXdxX33xX5cxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX43xX33xX10xX55xXdxX6xX43xX2xX7fxX80xX43xX17xX10xX145xX7xX43xX7fxX80xX7fxX7fxX43xX2xX14exX14exX55xX2xX2xX2b6xX18cxX2xX2xX2b6xXexX14cxX14cxX2xX80xX82xX5xX80xX111xX19cxXbxX5cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX1xX3xX1axX1xX1cxX4xX3xX1fxX20xXdxX3xXexX24xX25xXdxX3xX4xX29xX6xX3xX4xX2dxX4xX3xX30xX31xX3xX33xX34xX33xX3xX17xX15xX17xX3xXcxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX4xXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX55xXdxX1fxX12xX0xX7xXexX3cxX15xX17xX5cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXd4xXexX3xXcxX1xXdxXd4xX20xX3xX17xX1xXdxX3xX1fxX20xXdxX3xXexX24xX25xXdxX3xX1fxX66xX3xXcf6xX3xX17xX5cxX1xXb7xX6xX3xX4xX29xX6xX3xX4xX2dxX4xX3xX30xX31xX3xX91xX34xX33xX3xX17xX15xX17xX3xXcxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX4xXaxX3xX1xX3cxX10xX549xX9xXaxX43xX5cxXdxX6xX15xX83xX55xX20xX4xX43xXexX10xXexX83xXexX1xXdxX10xX20xX83xX17xX1xXdxX83xX1fxX20xXdxX83xXexX20xX15xXdxX83xX1fxX6xX83xX67xX83xX17xX5cxX1xXdxX6xX83xX4xX20xX6xX83xX4xX6xX4xX83xX30xX10xX83xX33xX6xX33xX83xX17xX15xX17xX83xXexX3cxXdxX83xX55xX20xX4xX43xX2xX82xX190xX80xX82xX80xX111xX1xXexX33xXaxX12xXcxXd4xXexX3xXcxX1xXdxXd4xX20xX3xX17xX1xXdxX3xX1fxX20xXdxX3xXexX24xX25xXdxX3xX1fxX66xX3xXcf6xX3xX17xX5cxX1xXb7xX6xX3xX4xX29xX6xX3xX4xX2dxX4xX3xX30xX31xX3xX91xX34xX33xX3xX17xX15xX17xX3xXcxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX4xX0xX43xX6xX12xX0xX43xX7xXexX3cxX15xX17xX5cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX55xXaxX12xX121xX1xX24xX25xX17xX5cxX3xXexX3cxX559xX17xX1xX3xXbbbxX737xX20xXdxX3xXcxXd4xXexX3xXcxX1xXdxXd4xX20xX3xX17xX1xXdxXbccxX3xX4xX29xX6xX3xXcxX3cxX24xX8dxX17xX5cxX3xX91xX34xX33xX3xX17xX15xX17xX3xXcxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX4xX3xXafxXcxXb1xX3xX52xX66xX3xXcxXb7xX17xX1xXbaxX3xX1fxX5bbxXdxX3xX17xX1xXdxX72axX20xX3xXexXdxXd4xXexX3xX33xXc9xX4xX3xX1fxX78xX17xX3xX17xX5cxX1xXedxX3xX1fxX20xXdxX3xX17xX1xXcd0xX17xX3xX1fxX66xX3xX7xX214xXdxX3xXbcxXcd0xX17xX5cxX3xXbcxXbdxX3xX33xX6xX17xX5cxX3xX5xXdfxXdxX3xX4xX1xX15xX3xX4xX2dxX4xX3xX30xX31xX3xX33xXcd0xXexX3xX17xX5cxX66xX67xX3xX5x12330xX3xXexX1xXf2xXexX3xX1fxX20xXdxX3xXexX24xX25xXdxX88xX3xXcf6xX3xX17xX5cxX1xXb7xX6xX111xX0xX43xXbxX12xX0xX43xX55xXdxX1fxX12xX0xX43xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX52xX7cxX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX33xX34xX33xX3xX17xX15xX17xX3xXcxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX4xX3xX1fxX20xXdxX3xX1xXcd0xXdxX3xX4xX1xX6f2xX3xX4xX1xX66xX15xX3xX150xX20xX230xX17xX3xX7fxX80xX7fxX80xXaxX3xX1xX3cxX10xX549xX9xXaxX43xX5cxXdxX6xX15xX83xX55xX20xX4xX43xX1xX15xX4xX83xX7xXdxX17xX1xX83xX33xX6xX33xX83xX17xX15xX17xX83xXexX3cxXdxX83xX55xX20xX4xX83xX1fxX20xXdxX83xX1xX15xXdxX83xX4xX1xX15xX83xX4xX1xX6xX15xX83xX150xX20xX6xX17xX83xX7fxX80xX7fxX80xX43xX2xX194xX18cxX190xX80xX2b6xX111xX1xXexX33xXaxX12xX0xXdxX33xX5cxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX43xX33xX10xX55xXdxX6xX43xX2xX7fxX80xX43xX17xX10xX145xX7xX43xX7fxX80xX80xX2xX43xX2xX14exX14exX55xX14exX7fxX7fxX7fxX2xX7fxX2b6xXexX2xX190xX2b6xX2xX190xX5xX80xX111xX19cxXbxX5cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX1xX3xX1axX1xX1cxX4xX3xX1fxX20xXdxX3xXexX24xX25xXdxX3xX4xX29xX6xX3xX4xX2dxX4xX3xX30xX31xX3xX33xX34xX33xX3xX17xX15xX17xX3xXcxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX4xXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX55xXdxX1fxX12xX0xX7xXexX3cxX15xX17xX5cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX52xX7cxX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX33xX34xX33xX3xX17xX15xX17xX3xXcxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX4xX3xX1fxX20xXdxX3xX1xXcd0xXdxX3xX4xX1xX6f2xX3xX4xX1xX66xX15xX3xX150xX20xX230xX17xX3xX7fxX80xX7fxX80xXaxX3xX1xX3cxX10xX549xX9xXaxX43xX5cxXdxX6xX15xX83xX55xX20xX4xX43xX1xX15xX4xX83xX7xXdxX17xX1xX83xX33xX6xX33xX83xX17xX15xX17xX83xXexX3cxXdxX83xX55xX20xX4xX83xX1fxX20xXdxX83xX1xX15xXdxX83xX4xX1xX15xX83xX4xX1xX6xX15xX83xX150xX20xX6xX17xX83xX7fxX80xX7fxX80xX43xX2xX194xX18cxX190xX80xX2b6xX111xX1xXexX33xXaxX12xX52xX7cxX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX33xX34xX33xX3xX17xX15xX17xX3xXcxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX4xX3xX1fxX20xXdxX3xX1xXcd0xXdxX3xX4xX1xX6f2xX3xX4xX1xX66xX15xX3xX150xX20xX230xX17xX3xX7fxX80xX7fxX80xX0xX43xX6xX12xX0xX43xX7xXexX3cxX15xX17xX5cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX55xXaxX12xX54exX1xe76exX33xX3xXexXdfxX15xX3xX33xX214xXdxX3xXexX3cxX24xX8dxX17xX5cxX3xX5cxXdxX96exXbxX3xXexX3cxX1041xX3xXexX3cxX16xXdxX3xX17xX5cxX1xXdxXedxX33xX3xX1axX1xX214xX17xX5cxX3xX5cxXdxX6xX3xX1fxX78xX17xX3xX1xX5a6xX6xX3xX5xX14c3xX3xX1xXcd0xXdxX3xXbcxX78xX17xX5cxX3xXexX3cxX24xX17xX5cxX3xX55xX31fxXbxX3xXcxXd4xXexX3xX4xXc0xX3xXexX3cxX20xX67xX72axX17xX88xX3xXcxX3cxX24xX8dxX17xX5cxX3xX91xX34xX33xX3xX17xX15xX17xX3xXcxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX4xX3xXafxXcxXb1xX3xX52xX66xX3xXcxXb7xX17xX1xXbaxX3xXbcxXbdxX3xXexXc0xX3xX4xX1xX40xX4xX3xX4xX1xX20x12c32xXdxX3xX1xX15xXdfxXexX3xXbcxXcd0xX17xX5cxX3xX1xXcd0xXdxX3xX4xX1xX6f2xX3xX4xX1xX66xX15xX3xX150xX20xX230xX17xX3xX4xX1xX15xX3xX1xX25xX17xX3xX194xX80xX80xX3xX10xX33xX3xX1xX7cxX4xX3xX7xXdxX17xX1xX111xX0xX43xXbxX12xX0xX43xX55xXdxX1fxX12xX0xX43xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb6exX31xX3xX91xX34xX33xX3xX17xX15xX17xX3xXcxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX4xX3xX1fxX20xXdxX3xX4xX6fxX17xX5cxX3xXexX1xXd4xX3xX5cxXdxX5bbxXdxX3xX1xX20xX67xX72axX17xX3xX30xX3dxX3xX1fxX66xX3xX1fxX20xXdxX3xX17xX1xXcd0xX17xX3xX4xX29xX6xX3xX5xX14c3xX3xX1xXcd0xXdxX3xX52xX6xX5xX5xX15xX145xX10xX10xX17xX3xX7fxX80xX2xX82xXaxX3xX1xX3cxX10xX549xX9xXaxX43xX5cxXdxX6xX15xX83xX55xX20xX4xX43xX30xX10xX83xX33xX6xX33xX83xX17xX15xX17xX83xXexX3cxXdxX83xX55xX20xX4xX83xX1fxX20xXdxX83xX4xX20xX17xX5cxX83xXexX1xX10xX83xX5cxXdxX15xXdxX83xX1xX20xX67xX10xX17xX83xX30xXdxX83xX1fxX6xX83xX1fxX20xXdxX83xX17xX1xX15xX17xX83xX4xX20xX6xX83xX5xX10xX83xX1xX15xXdxX83xX1xX6xX5xX5xX15xX145xX10xX10xX17xX83xX7fxX80xX2xX82xX43xX2xX194xX2xX18cxX14cxX2b6xX111xX1xXexX33xXaxX12xX0xXdxX33xX5cxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX43xX33xX10xX55xXdxX6xX43xX2xX7fxX80xX43xX17xX10xX145xX7xX43xX2xX82xX14exX190xX43xX14cxX82xX55xX14exX2xX82xX80xX7fxX2xX2xXexX7fxX18cxX14cxX14cxX5xX190xX83xX7fxX20xX194xX6xX2xX2b6xX7fxX7fxX111xX19cxXbxX5cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX1xX3xX1axX1xX1cxX4xX3xX1fxX20xXdxX3xXexX24xX25xXdxX3xX4xX29xX6xX3xX4xX2dxX4xX3xX30xX31xX3xX33xX34xX33xX3xX17xX15xX17xX3xXcxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX4xXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX55xXdxX1fxX12xX0xX7xXexX3cxX15xX17xX5cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb6exX31xX3xX91xX34xX33xX3xX17xX15xX17xX3xXcxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX4xX3xX1fxX20xXdxX3xX4xX6fxX17xX5cxX3xXexX1xXd4xX3xX5cxXdxX5bbxXdxX3xX1xX20xX67xX72axX17xX3xX30xX3dxX3xX1fxX66xX3xX1fxX20xXdxX3xX17xX1xXcd0xX17xX3xX4xX29xX6xX3xX5xX14c3xX3xX1xXcd0xXdxX3xX52xX6xX5xX5xX15xX145xX10xX10xX17xX3xX7fxX80xX2xX82xXaxX3xX1xX3cxX10xX549xX9xXaxX43xX5cxXdxX6xX15xX83xX55xX20xX4xX43xX30xX10xX83xX33xX6xX33xX83xX17xX15xX17xX83xXexX3cxXdxX83xX55xX20xX4xX83xX1fxX20xXdxX83xX4xX20xX17xX5cxX83xXexX1xX10xX83xX5cxXdxX15xXdxX83xX1xX20xX67xX10xX17xX83xX30xXdxX83xX1fxX6xX83xX1fxX20xXdxX83xX17xX1xX15xX17xX83xX4xX20xX6xX83xX5xX10xX83xX1xX15xXdxX83xX1xX6xX5xX5xX15xX145xX10xX10xX17xX83xX7fxX80xX2xX82xX43xX2xX194xX2xX18cxX14cxX2b6xX111xX1xXexX33xXaxX12xXb6exX31xX3xX91xX34xX33xX3xX17xX15xX17xX3xXcxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX4xX3xX1fxX20xXdxX3xX4xX6fxX17xX5cxX3xXexX1xXd4xX3xX5cxXdxX5bbxXdxX3xX1xX20xX67xX72axX17xX3xX30xX3dxX3xX1fxX66xX3xX1fxX20xXdxX3xX17xX1xXcd0xX17xX3xX4xX29xX6xX3xX5xX14c3xX3xX1xXcd0xXdxX3xX52xX6xX5xX5xX15xX145xX10xX10xX17xX3xX7fxX80xX2xX82xX0xX43xX6xX12xX0xX43xX7xXexX3cxX15xX17xX5cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX55xXaxX12xXcxe8e3xX3xX17xX1xX60xX17xX5cxX3xX1fxXf2xXexX3xX55xXc9xX17xX5cxX3xX1xX66xX17xX5cxX3xX17xX5cxX66xX67xX88xX3xX1199xX20xX6xX3xXcf6xX3xXexX24x15ca4xX17xX5cxX3xX7xX2dxX17xX5cxX3xXexXdfxX15xX3xX1fxX66xX3xX30xX66xX17xX3xXexX6xX67xX3xX1axX1xX31xX15xX3xX5xX31xX15xX3xX4xX29xX6xX3xX4xX2dxX4xX3xX4xX214xX3xX5cxXdxX2dxX15xX88xX3xX4xX2dxX4xX3xX30xXdfxX17xX3xX17xX1x121e9xX3xXcxX3cxX24xX8dxX17xX5cxX3xX33xX34xX33xX3xX17xX15xX17xX3xXcxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX4xX3xXafxXcxXb1xX3xX52xX66xX3xXcxXb7xX17xX1xXbaxX3xXbcxXbdxX3xX1xX66xX15xX3xX1xX40xX17xX5cxX3xX1xX5a6xX6xX3xXexX1xX230xX17xX3xX1fxX66xX15xX3xX1fxX6xXdxX3xX17xX1xX60xX17xX5cxX3xX17xX1xX230xX17xX3xX1fxXf2xXexX3xX1xX20xX67xX72axX17xX3xX30xX3dxX3xX1fxX66xX3xX1fxX20xXdxX3xX17xX1xXcd0xX17xX3xXexX3cxX15xX17xX5cxX3xX5xX14c3xX3xX1xXcd0xXdxX3xX52xX6xX5xX5xX15xX145xX10xX10xX17xX3xX7fxX80xX2xX82xX111xX0xX43xXbxX12xX0xX43xX55xXdxX1fxX12xX0xX43xX5xXdxX12xX0xX43xX20xX5xX12xX0xX55xXdxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3cxXaxX12xX0xX43xX55xXdxX1fxX12xX0xX43xX55xXdxX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11a91xX20xXexX1xX15xX3cxXaxX12xX54exX111xX3fxX0xX43xXbxX12
N.Đ