Đảm bảo pháp luật được tuân thủ thống nhất
(Baohatinh.vn) - Kháng nghị phúc thẩm hình sự là quyền năng pháp lý quan trọng của viện kiểm sát nhằm đảm bảo cho pháp luật được tuân thủ nghiêm chỉnh và thống nhất. Thực hiện quyền năng này, thời gian qua, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh đã có nhiều giải pháp tích cực và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động xét xử, ổn định tình hình chính trị địa phương.
c1f4xc773xdad0x14ac7x156abxd1b9xc939xfc1cxX6x14ec8x158e9xX1xda52x12a09x15662x13c4bxf662x104adxdf16xXdxX4xXexX9x140bbx139adx136dcxfff5xXcx13f5cxX2xXcxX1bxX18xcab3xX2xX1xX18x10b7cxX3xX2xXdxX18xe67cxea5exX2xX18x107dfxXcxX18xX2xX6x10bc0xX0x14d29xX1xX16xX0xX18xeffbxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX10xX11xXdxX4xXexX9xX16x14a12x1601bxX2axX2xd225xX4bx12f81xX2xX1xX18xX19xX1xX2xX4xf485x149baxXdxX2x121edx10998xd978xX3xX2xXdxX58x14ccaxXcxX2xXdxX18x115adxX2xXdxX18xcadcxXcxX1bxX2xXcxX18x12c33xXdxX0xX34xX18xX39xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x147c4xXexX5xe585xX9xX16xX17xX18xX19xXcxX1bxX2xXcxX1bxX18xX20xX2xX1xX18xX24xX3xX2xXdxX18xX29xX2axX2xX18xX2dxXcxX18xX2xX6xX32xX2xX4x157a2xX2x154a0xX58x13544xe763xXcxX2xXcx11cf0xXcxX1bxX2xX1xX18xX19xX1xX2xX4x13a4exX2xXaaxX58xX5xXcxX2xXdxXfxd4d0xXcxX1bxX2xX3xX68xX5xX2x126b4xX11x10717xXcxX2x1437exX11xdcadxX2axX2xX6xX19xXdxX2xXcxX18xf3acxX2axX2xX5cxX4bxX2axX2xX4exX4bxX50xX2xX3xX18xX50xX2xX1xX18xX19xX1xX2xX4xX58xX59xXdxX2xX5cxX5dxX5exX3xX2xXdxX58xX63xXcxX2xXdxX18xX68xX2xXcxX1bxX18xX11x1018bxX2axX2xX3xX18x12e13xXcxX18xX2xXccxXa8xX2xXdxX18xX6cxXcxX1bxX2xXcxX18xX72xXdx12738xX2xX10xX18xX32xX3xX2xX18xX11xXcexXcxX2xXaaxX58xXacxXadxXcxX2xXcxXb1xXcxX1bxX2xXcxXa8xXacx13ebfxX2xXdxX18xdb4cxX11xX2xX1bxX11xX5xXcxX2xXaaxX58xX5xX137xX2x14b44xX11xXcexXcxX2xX17xX11xXd3xX2axX2xX6xX19xXdxX2xXcxX18xX63xXcxX2xX87xX63xXcxX2xe44dxX17x12c1axd7a8xf04ax128d5xX2xXdxX10cxXcxX18xX2xX5cx1131fxX2xX3x13db1xX2xXcxX18xX11xXadxX58xX2xX1bxX11xX4bxX11xX2xX1xX18xX19xX1xX2xXdx12995xX3xX18xX2xX3xX32xX3xX2xXccxXa8xX2xX18xX11xXcexX58xX2xXaaxX58xX4bxX137xX2xX1bxX16fxX1xX2xX1xX18x137e7xXcxX2xXcxX63xXcxX1bxX2xX3xX5xX50xX2xX3xX18xX72xXdxX2xX4xX5dxX5exXcxX1bxX2xX18xX50x13d1bxXdxX2xX5cxfe24xXcxX1bxX2x12ea3x15077xXdxX2xX1bexc2a0xX137xX2x11990xXcxX2xX5cxX20xXcxX18xX2xXdxX2dxXcxX18xX2xX18xX2dxXcxX18xX2xX3xX18xX182xXcxX18xX2xXdxXfxX20xX2xX5cxX20xX5xX2xX1xX18xX5dxd7f3xXcxX1bxX11dxX0xX34xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xc62bxX50xX87xXacxX9xX16xX10xXfxX5xX50xX2xX5cxX1c6xX11xX2xXccx1346exX11xX2xX3xX18xX24xXcxX1bxX2xXdxca05xX11xX137xX2xX10xXfxX5dxc9e3xXcxX1bxX2xX1xX18xecb3xXcxX1bxX2xX10xX18xX32xX3xX2xX18xXa8xXcxX18xX2xXaaxX58xXacxXadxXcxX2xX3xX216xXcxX1bxX2xXdxX6cxX137xX2xXd1xX11xXd3xX2axX2xX6xX19xXdxX2xX1bexX1bfxXdxX2xX1bexX1c3xX2xX1xX18xX24xX3xX2xXdxX18xX29xX2axX2xX19xXcxX2xX18xX2dxXcxX18xX2xX6xX32xX137xX2xX148xX11xXcexXcxX2xX17xX161xX162xX163xX2xXdxX10cxXcxX18xX2xX10xXfxX19dxXcxX2xX10xX18xX20xX2xX10xX63xX2axX2xX3xX18xX50xX2xX4exX11x1286bxXdx13a04xX2xX4axXd3xX2xXdxX18xX32xX3xX2xX18xX11xXcexXcxX2xXdxX6cxXdxX2xXaaxX58xXacxXadxXcxX2xXcxXb1xXcxX1bxX2xXd1xX18xX19xXcxX1bxX2xXcxX1bxX18xX20xX137xX2xXdxXfxX5dxX20cxX3xX2xX18xX288xXdxX137xX2xX148xX11xXcexXcxX2xX17xX161xX162xX163xX2xX1xX18xX4bxX11xX2xXd1xX18xX216xXcxX1bxX2xXcxX1bx12b48xXcxX1bxX2xXcxX63xXcxX1bxX2xX3xX5xX50xX2xX3xX18xX72xXdxX2xX4xX5dxX5exXcxX1bxX2xX18xX50xX1b6xXdxX2xX5cxX1baxXcxX1bxX2xXdxX18xX32xX3xX2xX18xXa8xXcxX18xX2xXaaxX58xXacxXadxXcxX2xX3xX216xXcxX1bxX2xXdxX6cxX2xXccxXa8xX2xXd1xX11xXd3xX2axX2xX6xX19xXdxX2xX1bexX1bfxXdxX2xX1bexX1c3xX2xX3xX19xX3xX2xX1xX18xX11xX107xXcxX2xXdxX223xX5xX11dxX0xX34xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xce02xX5xX1xXdxX11xX50xXcxX9xX16xX0xX11xX2axX1bxX2xX6xXdxXacxX4xXexX8xX9x16585xX11xX87xXdxX18xX28axeacfxX35bxe0c9xX1xX1bex13a86xX18xXexX11xX1bxX18xXdxX28ax16215xf78dx12c37xX1xX1bexX9xX2xX5xX4xXdxX8xX9xX87xX5xX2axX2xX4exX5xX50xX2xX1xX18xX5xX1xX2xX4xX58xX5xXdxX2xX87xX58xX50xX3xX2xXdxX58xX5xXcxX2xXdxX18xX58xX2xXdxX18xX50xXcxX1bxX2xXcxX18xX5xXdxX9xX2xX6xXfxX3xX8xX9xX34xX34xX11xX11dxX4exX5xX50xX18xX5xXdxX11xXcxX18xX11dxXccxXcxX34xXcxXexX355xX6xX34xX39xX369xX368xX35dxX34xX39xX35dxX35bxX87xX35bxX39xX39x11750xedfaxX35bxX3c7xXdxX35bx10146xX35dxX369xX4xX3c8xX11dx13b5exX1xX1bxX9xX2xX34xX16xX0xX34xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX340xX5xX1xXdxX11xX50xXcxX9xX16xX148xX11xXcexXcxX2xX17xX161xX162xX163xX2xXd1xX18xX216xXcxX1bxX2xXcxX1bxX2d6xXcxX1bxX2xXcxX63xXcxX1bxX2xX3xX5xX50xX2xX3xX18xX72xXdxX2xX4xX5dxX5exXcxX1bxX2xX18xX50xX1b6xXdxX2xX5cxX1baxXcxX1bxX2xXdxX18xX32xX3xX2xX18xXa8xXcxX18xX2xXaaxX58xXacxXadxXcxX2xX3xX216xXcxX1bxX2xXdxX6cxX2xXccxXa8xX2xXd1xX11xXd3xX2axX2xX6xX19xXdxX2xX1bexX1bfxXdxX2xX1bexX1c3xX2xX3xX19xX3xX2xX1xX18xX11xX107xXcxX2xXdxX223xX5xX2xX5cxXd3xX2xXdxX18xX32xX3xX2xX18xX11xXcexXcxX2xXdxX6cxXdxX2xXaaxX58xXacxXadxXcxX2xXcxXb1xXcxX1bxX2xXd1xX18xX19xXcxX1bxX2xXcxX1bxX18xX20xX11dxX2x147ebxXcxX18xX28axX2xX10xXfxX19dxXcxX2xX148xX5dxX1e9xXcxX1bxX0xX34xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1fcxX50xX87xXacxX9xX16xX10xX1b6xX11xX2xX3xX19xX3xX2xX1xX18xX11xX107xXcxX2xXdxX223xX5xX2xX1bexX1bfxXdxX2xX1bexX1c3xX2xX6xX1e9xX2xXdxX18xX29xX2axX137xX2xXd1xX18xX11xX2xX1xX18xX19xXdxX2xX18xX11xXcexXcxX2xX4exX4bxXcxX2xX19xXcxX137xX2xXaaxX58xXacxX288xXdxX2xX5cxX20xXcxX18xX2xX3xX16fxX2xX87xX72xX58xX2xX18xX11xXcexX58xX2xXccxX11xX2xX1xX18xX1b6xX2axX2xXccxXadxX2xX19xX1xX2xX87xfee6xXcxX1bxX2xX1xX18xX19xX1xX2xX4xX58xX59xXdxX137xX2xX148xX11xXcexXcxX2xX17xX161xX162xX163xX2xX6xcc2exX2xXacxX107xX58xX2xX3xX19dxX58xX2xXdxX223xX5xX2xX19xXcxX2xX1xX18xX6cxX11xX2xX18xX5exX1xX137xX2xX3xX1c3xX2xXd1xX11xXd3xX2axX2xX6xX19xXdxX2xXccxX11xX107xXcxX2xXdxX18xXexX50xX2xX87x14fb0xX11xX137xX2xXd1xX11xXd3xX2axX2xXdxXfxX5xX2xX18x163e2xX2xX6xX1e9xX137xX2xXdxX18xX58xX2xXdxX18xX59xX1xX2xXdxX18xX107xX2axX2xX3xX18x164e2xXcxX1bxX2xX3xX579xX2xXcxX18xXdcxX2axX2xXdxX18xX32xX3xX2xX18xX11xXcexXcxX2xXaaxX58xXacxXadxXcxX2xXd1xX18xX19xXcxX1bxX2xXcxX1bxX18xX20xX2xX1xX18xX24xX3xX2xXdxX18xX29xX2axX11dxX2xX10xXfxX107xXcxX2xX3xX1e9xX2xX6xX21dxX2xXcxX18x112c0xXcxX1bxX2xX3xX18xX579xXcxX1bxX2xX4xXbbxX2xXccxX5b8xXcxX1bxX2xX3xX18xeeaexX3xX137xX2xXccxX11xXcexXcxX2xXd1xX11xXd3xX2axX2xX6xX19xXdxX2xX4exX5xXcxX2xX18xXa8xXcxX18xX2xXaaxX58xXacxX288xXdxX2xX5cxX20xXcxX18xX2xXd1xX18xX19xXcxX1bxX2xXcxX1bxX18xX20xX2xXd1xX18xX11xX2xX4exX4bxXcxX2xX19xXcxX137xX2xXaaxX58xXacxX288xXdxX2xX5cxX20xXcxX18xX2xX6xX1e9xX2xXdxX18xX29xX2axX2xX3xX18xX5dxX5xX2xX3xX16fxX2xX18xX11xXcexX58xX2xX4xX32xX3xX2xX1xX18xX19xX1xX2xX4xX58xX59xXdxX11dxX2xX10xX2d6xX2xX5cxX16fxX2xX6xX523xX2xX4xXa8xX2axX2xX1xX18xX19xXdxX2xX6xX11xXcxX18xX2xXcxX1bxX5xXacxX2xX2axX1baxXdxX2xX1bxX11xX5xX11xX2xX5cxX50xX1b6xXcxX2xXdxX6cxX2xXdxX509xXcxX1bxX2xX2axX20cxX11xX2xX5cxX16fxX2xX4xXa8xX2xXdxX223xX5xX2xX19xXcxX2xX3xX72xX1xX2xXdxXfxX107xXcxX2xX1xX18xX4bxX11xX2xX1bexXexX2axX2xX1bexX1bfxXdxX2xX4xX1b6xX11xX2xX4exX4bxXcxX2xX19xXcxX137xX2xXaaxX58xXacxX288xXdxX2xX5cxX20xXcxX18xX2xX4exX20xX2xXd1xX18xX19xXcxX1bxX2xXcxX1bxX18xX20xX2xXdxX18xXexX50xX2xXdxX18xX68xX2xXdxX509xX3xX2xX1xX18xX24xX3xX2xXdxX18xX29xX2axX11dxX0xX34xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1fcxX50xX87xXacxX9xX16xX162xX288xX58xX2xXd1xX18xX19xXcxX1bxX2xXcxX1bxX18xX20xX2xX3xX68xX5xX2xXccxX11xXcexXcxX2xXd1xX11xXd3xX2axX2xX6xX19xXdxX2xX3xX16fxX2xX3xXb1xXcxX2xX3xX579xX2xX5cxX5dxX5exX3xX2xXdxX223xX5xX2xX19xXcxX2xX3xX72xX1xX2xX1xX18xX24xX3xX2xXdxX18xX29xX2axX2xX3xX18xX72xX1xX2xXcxX18xX59xXcxX2xX6xX523xX2xX4xXa8xX2axX2xXdxX18xX5xXacxX2xX5cxX1c6xX11xX2xX3xXb1xXcxX2xX4exX4bxXcxX2xXcxX1baxX11xX2xX87xX58xXcxX1bxX2xX4exX4bxXcxX2xX19xXcxX137xX2xXaaxX58xXacxX288xXdxX2xX5cxX20xXcxX18xX2xX6xX1e9xX2xXdxX18xX29xX2axX2xXdxXfxX5dxX20cxX3xX2xX5cxX16fxX2xX3xX16fxX2xX6xX5xX11xX2xX4xX19dxX2axX137xX2xXccxX11xX2xX1xX18xX1b6xX2axX2xX1xX18xX19xX1xX2xX4xX58xX59xXdxX11dxX2x13e23xX509xX3xX2xXdxX11xX107xX58xX2xX3xX58xX6cxX11xX2xX3x10eadxXcxX1bxX2xX3xX68xX5xX2xX3xX216xXcxX1bxX2xXdxX19xX3xX2xXd1xX18xX19xXcxX1bxX2xXcxX1bxX18xX20xX2xX1xX18xX24xX3xX2xXdxX18xX29xX2axX2xX4xXa8xX2xXcxX18xXdcxX2axX2xX4exX4bxX50xX2xX5cxX4bxX2axX2xX3xX18xX50xX2xXccxX11xXcexX3xX2xX19xX1xX2xX87xX509xXcxX1bxX2xX1xX18xX19xX1xX2xX4xX58xX59xXdxX2xXcxX1bxX18xX11xX107xX2axX2xX3xX18xX10cxXcxX18xX2xXccxXa8xX2xXdxX18xX6cxXcxX1bxX2xXcxX18xX72xXdxX137xX2xX1bxX16fxX1xX2xX1xX18xX19dxXcxX2xXccxXa8xX50xX2xXccxX11xXcexX3xX2xX1bxX11xX5b8xX2xXccxX5b8xXcxX1bxX2xXd1x13107xX2xX3xX5dxX1e9xXcxX1bxX2xX1xX18xX19xX1xX2xX4xX58xX59xXdxX137xX2xXdxXb1xXcxX1bxX2xX3xX5dxX13bxXcxX1bxX2xX1xX18xX19xX1xX2xX3xX18xX288xX11dxX0xX34xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1fcxX50xX87xXacxX9xX16xX10xX2d6xX2xX5cxX19dxX58xX2xXcxXb1xX2axX2xX5cxX288xXcxX2xXcxX5xXacxX137xX2xXccxX11xXcexXcxX2xXd1xX11xXd3xX2axX2xX6xX19xXdxX2xX3c8xX2xX3xX72xX1xX2xX5cxX16cxX2xXd1xX18xX19xXcxX1bxX2xXcxX1bxX18xX20xX2xX1xX18xX24xX3xX2xXdxX18xX29xX2axX2xX39xX35dxX2xXccxX509xX2xX39xX369xX2xX4exX20xX2xX3xX19xX50xX2xX15fxXd1xX18xX19xXcxX1bxX2xXcxX1bxX18xX20xX2xXcxX1bxX5xXcxX1bxX2xX3xX72xX1xX2xX3c8xX2xXccxX509xX2xX36axX2xX4exX20xX2xX3xX19xX50xX137xX2xXd1xX18xX19xXcxX1bxX2xXcxX1bxX18xX20xX2xXdxXfxX107xXcxX2xX3xX72xX1xX2xX3cdxX2xXccxX509xX2x12224xX2xX4exX20xX2xX3xX19xX50xX164xX11dxX2xX162xX1baxX11xX2xX87xX58xXcxX1bxX2xXd1xX18xX19xXcxX1bxX2xXcxX1bxX18xX20xX2xX5cxX5xX2xX87xX1b6xXcxX1bxX137xX2xXdxXfxX50xXcxX1bxX2xX5cxX16fxX137xX2xX3xX18xX68xX2xXacxX288xX58xX2xX4xXa8xX2xXd1xX18xX19xXcxX1bxX2xXcxX1bxX18xX20xX2xXccxXadxX2xXdxX1c6xXcxX1bxX2xX18xX5exX1xX2xX18xX2dxXcxX18xX2xX1xX18xX1b6xXdxX137xX2xX5cxX5dxX13bxXcxX1bxX2xX4xX6cxX11xX2xX1bexX1bfxXdxX2xX1bexX1c3xX2xXd1xX18xX216xXcxX1bxX2xXcxX1bxX18xX11xX107xX2axX2xX2axX11xXcxX18xX137xX2xX19xX1xX2xX87xX509xXcxX1bxX2xXd1xX18xX216xXcxX1bxX2xX5cxX24xXcxX1bxX2xX4exX11xXcexXcxX2xX1xX18xX19xX1xX2xXdxX5dxX2xX1xX18xX19xX1xX11dxX11dxX11dxX2xX4axX5xX2xX6xX6cxX2xX3xX19xX3xX2xX4exX4bxXcxX2xXd1xX18xX19xXcxX1bxX2xXcxX1bxX18xX20xX2xX3xX16fxX2xX3xXb1xXcxX2xX3xX579xX2xX1xX18xX19xX1xX2xX4xXbbxX2xX3xX18xX182xXcxX18xX2xX1bexX19xX3xX137xX2xXdxX18xX58xXacxX288xXdxX2xX1xX18xX509xX3xX137xX2xX5cxX4bxX2axX2xX4exX4bxX50xX2xXdxX182xXcxX18xX2xXdxXfxX5xXcxX18xX2xXdxX509xXcxX1bxX11dxX2xX163xX50xX2xXccxX59xXacxX137xX2xX39xX35dxX35dx15f59xX2xXd1xX18xX19xXcxX1bxX2xXcxX1bxX18xX20xX2xX5cxX5dxX5exX3xX2xXccxX11xXcexXcxX2xX17xX161xX162xX163xX2xX3xX72xX1xX2xXdxXfxX107xXcxX2xX4exX4bxX50xX2xXccxXcexX2xXccxXa8xX2xXdxX223xX5xX2xX19xXcxX2xX3xX18xX72xX1xX2xXcxX18xX59xXcxX11dxX0xX34xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1fcxX50xX87xXacxX9xX16xX4axX19xXcxX1bxX2xX3xX18xX24xX2xXbbxX137xX2xX3xX16fxX2xXcxX18xX5b8xXcxX1bxX2xXdxXfxX5dxX13bxXcxX1bxX2xX18xX5exX1xX2xXaaxX58xXacxX288xXdxX2xX5cxX20xXcxX18xX2xX3xX68xX5xX2xXdxX223xX5xX2xX19xXcxX2xX3xX18xX5dxX5xX2xX3xX18xX182xXcxX18xX2xX1bexX19xX3xX2xXcxX18xX5dxXcxX1bxX2xX4exX20xX2xX3xX19xX50xX137xX2xXcxX1bxX5dxX13bxX11xX2xXdxX18xX5xX2axX2xX1bxX11xX5xX2xXdxX6cxX2xXdxX509xXcxX1bxX2xXd1xX18xX216xXcxX1bxX2xX4exX11xX288xXdxX2xX5cxXd3xX2xXdxX18xX32xX3xX2xX18xX11xXcexXcxX2xXaaxX58xXacxXadxXcxX2xXd1xX18xX19xXcxX1bxX2xX3xX19xX50xX137xX2xXaaxX58xX5xX2xXd1xX18xX19xXcxX1bxX2xXcxX1bxX18xX20xX2xX3xX68xX5xX2xXd1xX11xXd3xX2axX2xX6xX19xXdxX137xX2xXdxX223xX5xX2xX19xXcxX2xX3xX72xX1xX2xX1xX18xX24xX3xX2xXdxX18xX29xX2axX2xX5cxX16cxX2xX6xX1c3xX5xX2xX19xXcxX2xX5cxXd3xX2xX4exX4bxX50xX2xXccxXcexX2xXaaxX58xXacxXadxXcxX2xX4xX5exX11xX2xX18xX5exX1xX2xX1xX18xX19xX1xX2xX3xX18xX50xX2xX18xXc4xX11dxX2xX4axX11xXd3xXcxX2xX18xX2dxXcxX18xX2xXcxX18xX5dxX2xXccxX509xX2xX19xXcxX2xX84xX563xX2xX10xX11xX288xXcxX2xX163x139b9xXcxX1bxX2xX1xX18xX1b6xX2axX2xXdxX1baxX11xX2xXdxXa8xXcxX1bxX2xXdxXfxX5b8xX2xXdxXfxX19xX11xX2xX1xX18xX1bfxX1xX2xX3xX18xX72xXdxX2xX2axX5xX2xXdxX24xXacxX11dxX2xX10xXfxX5dxX20cxX3xX2xX5cxX16fxX137xX2xX4exX20xX2xX3xX19xX50xX2xX163xXb6fxXcxX1bxX2xX5cxX5xXcxX1bxX2xX3xX18xX72xX1xX2xX18xXa8xXcxX18xX2xX18xX2dxXcxX18xX2xX1xX18xX1b6xXdxX2xX3c8xX2xXcxXb1xX2axX2xX369xX2xXdxX18xX19xXcxX1bxX2xXdxX7a4xX2xX3xX68xX5xX2xX39xX2xX4exX4bxXcxX2xX19xXcxX2xXd1xX18xX19xX3xX2xX15fxXdxX18xX13bxX11xX2xX18xX1b6xXcxX2xXdxX7a4xX2xX3xX223xXcxX2xX4xX1b6xX11xX2xX1xX18xX4bxX11xX2xX3xX18xX72xX1xX2xX18xXa8xXcxX18xX2xX39xX2xXcxXb1xX2axX2xX35bxX2xXdxX18xX19xXcxX1bxX2xX39xX2xXcxX1bxXa8xXacxX164xX11dxX2xX10xX1c6xXcxX1bxX2xX18xX5exX1xX2xX18xX2dxXcxX18xX2xX1xX18xX1b6xXdxX2xX3xX68xX5xX2xX3xX4bxX2xX3c8xX2xX4exX4bxXcxX2xX19xXcxX2xXdxX18xX2dxX2xX4exX20xX2xX3xX19xX50xX2xX1xX18xX4bxX11xX2xX3xX18xX72xX1xX2xX18xXa8xXcxX18xX2xX18xX2dxXcxX18xX2xX1xX18xX1b6xXdxX2xX3xX18xX58xXcxX1bxX2xX4xXa8xX2xX3cdxX2xXcxXb1xX2axX2xX35bxX2xXdxX18xX19xXcxX1bxX2xX39xX2xXcxX1bxXa8xXacxX137xX2xXcxX18xX5dxXcxX1bxX2xX87xX50xX2xXdxX182xXcxX18xX2xX6xX5xX11xX2xXdxX18xX13bxX11xX2xX1bxX11xX5xXcxX2xX3xX223xXcxX2xX4xX1b6xX11xX2xX3xX18xX5dxX5xX2xX3xX18xX72xX1xX2xX18xXa8xXcxX18xX2xX3xX68xX5xX2xX4exX20xX2xX3xX19xX50xX2xXcxX107xXcxX2xXdxX223xX5xX2xX19xXcxX2xX5cxX16cxX2xXdxX1c6xXcxX1bxX2xX18xX5exX1xX2xX6xX5xX11xX137xX2xX4exX58xX1baxX3xX2xX4exX20xX2xX3xX19xX50xX2xX1xX18xX4bxX11xX2xX3xX18xX72xX1xX2xX18xXa8xXcxX18xX2xX18xX2dxXcxX18xX2xX1xX18xX1b6xXdxX2xX3xX18xX58xXcxX1bxX2xX4xXa8xX2xX3cdxX2xXcxXb1xX2axX2xX35bxX2xXdxX18xX19xXcxX1bxX2xX3c8xX8f7xX2xXcxX1bxXa8xXacxX137xX2xX1bxX63xXacxX2xX4exX72xXdxX2xX4xX5exX11xX2xX3xX18xX50xX2xX4exX20xX2xX3xX19xX50xX2xX3c8xX3cdxX2xXcxX1bxXa8xXacxX11dxX0xX34xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1fcxX50xX87xXacxX9xX16x14459xX18xX16fxX2xX148xX11xXcexXcxX2xXdxXfxX5dxX21dxXcxX1bxX2xX148xX11xXcexXcxX2xX17xX161xX162xX163xX2xXdxX10cxXcxX18xX2xe8e3xX107xX2xX10xX18xX20xX2xd14axX58xf0cdxXcxX18xX2xX84xX50xX5xX2xX3xX18xX50xX2xX4exX11xX288xXdxX28axX2xX10xX18xX32xX3xX2xX18xX11xXcexXcxX2xXaaxX58xXacxXadxXcxX2xXd1xX18xX19xXcxX1bxX2xXcxX1bxX18xX20xX137xX2xXccxX11xXcexXcxX2xXd1xX11xXd3xX2axX2xX6xX19xXdxX2xX5cxX16cxX2xXacxX107xX58xX2xX3xX19dxX58xX2xXdxX223xX5xX2xX19xXcxX2xX3xX72xX1xX2xXdxXfxX107xXcxX2xXdxXfxX32xX3xX2xXdxX11xX288xX1xX2xX1bexXexX2axX2xX1bexX1bfxXdxX2xX4xX1b6xX11xX2xX1xX18xX19xXcxX2xXaaxX58xXacxX288xXdxX2xX3xX68xX5xX2xXdxX223xX5xX2xX19xXcxX2xX3xX72xX1xX2xX87xX5dxX20cxX11xX2xX5cxXd3xX2xXfxX5xX2xXcxX18xX5b8xXcxX1bxX2xX4exX4bxXcxX2xX19xXcxX2xX5cxX24xXcxX1bxX2xX1xX18xX19xX1xX2xX4xX58xX59xXdxX11dxX2xX340xX19xX3xX2xXd1xX18xX19xXcxX1bxX2xXcxX1bxX18xX20xX2xX1xX18xX24xX3xX2xXdxX18xX29xX2axX2xX3xX68xX5xX2xXccxX11xXcexXcxX2xXd1xX11xXd3xX2axX2xX6xX19xXdxX2xX5cxX16cxX2xXdxX18xXd3xX2xX18xX11xXcexXcxX2xXdxX182xXcxX18xX2xXd1xX11xX107xXcxX2xXaaxX58xXacxX288xXdxX2xXdxXfxX50xXcxX1bxX2xX5cxX72xX58xX2xXdxXfxX5xXcxX18xX2xX1xX18xX223xXcxX1bxX137xX2xX3xX18xX6cxXcxX1bxX2xXdxX1baxX11xX2xX1xX18xX1b6xX2axX137xX2xX1bxX16fxX1xX2xX1xX18xX19dxXcxX2xX18xX1b6xXcxX2xX3xX18xX288xX2xXccxXa8xX2xXd1xX18xX5ccxX3xX2xX1xX18xX509xX3xX2xXccxX11xXcexX3xX2xX19xX1xX2xX87xX509xXcxX1bxX2xX1xX18xX19xX1xX2xX4xX58xX59xXdxX2xXd1xX18xX216xXcxX1bxX2xX5cxX24xXcxX1bxX2xXdxXfxX50xXcxX1bxX2xX1bxX11xX4bxX11xX2xXaaxX58xXacxX288xXdxX2xX19xXcxX2xX18xX2dxXcxX18xX2xX6xX32xX2xX3xX68xX5xX2xXdxX223xX5xX2xX19xXcxX360xX2xX4exX4bxX50xX2xXccxXcexX2xXaaxX58xXacxXadxXcxX2xX4xX5exX11xX137xX2xX4xX5exX11xX2xX182xX3xX18xX2xX18xX5exX1xX2xX1xX18xX19xX1xX2xX3xX68xX5xX2xX4exX20xX2xX3xX19xX50xX137xX2xXcxX1bxX5dxX13bxX11xX2xX4exX20xX2xX18xX1b6xX11xX2xXccxXa8xX2xXcxX18xX5b8xXcxX1bxX2xXcxX1bxX5dxX13bxX11xX2xXdxX18xX5xX2axX2xX1bxX11xX5xX2xXdxX6cxX2xXdxX509xXcxX1bxX2xXd1xX18xX19xX3xX11dxX2xXd88xX58xX5xXcxX2xXdxXfxXc4xXcxX1bxX2xXcxX18xX72xXdxX2xX4xXa8xX137xX2xXaaxX58xX5xX2xX5cxX16fxX137xX2xX5cxX4bxX2axX2xX4exX4bxX50xX2xX3xX18xX50xX2xX1xX18xX19xX1xX2xX4xX58xX59xXdxX2xX5cxX5dxX5exX3xX2xXdxX18xX32xX3xX2xX18xX11xXcexXcxX2xX2axX1baxXdxX2xX3xX19xX3xX18xX2xXdxX18xX6cxXcxX1bxX2xXcxX18xX72xXdxX137xX2xX3xX18xX182xXcxX18xX2xX1bexX19xX3xX2xXccxXa8xX2xXcxX1bxX18xX11xX107xX2axX2xX2axX11xXcxX18xX11dxX0xX34xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x143cexX58xXdxX18xX50xXfxX9xX16xXd62xX18xX5xXcxX2xX10xX18xX5xXcxX18xX2xX84xX50xX5xX0xX34xX1xX16
Phan Thanh Hoa