Chelsea từ chối “bán” Mourinho cho Monaco
AS Monaco đã gây sốc khi hỏi “mua” HLV Jose Mourinho của Chelsea vào ngày hôm qua với giá 35 triệu bảng, và càng sốc hơn khi Roman Abramovich thẳng thừng từ chối đề nghị hấp dẫn đó.
a927x13f2bx12740x13d5cx12315x14b66xX0x13a07xc041xd604x14924x113e9xaefcx14bd5xXcxb901xc027x10413x14002xX2xebe9xXaxe0a6xXfxX4xceffxX6xX15xXaxXcxX15xXbxX8xX13xb5fbxX8xX9xX6xb9cexX2xX8xf15fx10a3dx144f5x10496xc759xX8x103d4x12427x11375xb7adxX2xX2bxX6xX2fxX8xX9xX6xX2fxX8xX2exX2fxX2bxXbxX9xX2fxX0xcc06xX6xX7xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x10ee0xX15xXbxX1xXfxX8xXcxX13xdce7xXaxX15xXexXfxX13xX15xbc97xX13xe3a6xXbxXaxX2xe7e2xX2bx126bcxX8x125dcxX30xXcxX13xX2xdb57xX59x126afxXfxX4xfb0fxaa94xX8xX2exX2fxX2bxXbxX9xX2fxX8x12f42xad96xX8xX66xd499xX59xX8xXcxX25xX9xX8xbf64xX6xX2xX8xX6xd95exX2xX8xX28xd261xX30xXbxX2cxX8xX51x134a4xdf23xX8xc762xX2fxXcxX15xX8xX2exX2fxX30xX31xX2xX2bxX6xX2fxX8xX9x11f24xXbxX8xX18xX6xX15xXaxXcxX15xXbxX8xX3xbdf7xX2fxX8xX2bxX66xXb6xX59xX8xX6xf993xX92xX8x146a7xX30xXbxX8xX3x14a53xX2xX8xX66xX2xX2axX8xd5f4x14d23xX8xX13xX31xX2xb567xX30xX8xX29xc5e2xX2bxX66x12192xX8xX3xXb6xX8xX9xXb6xX2bxX66xX8xXcxX25xX9xX8xX6xd913xX2bxX8xX89xX6xX2xX8xfb08xX2fxX92xXbxX2bxX8xX74xX29xX31xXbxX92xX2fxX3xX2xX9xX6xX8xX13xX6x1363fxX2bxX66xX8xX13xX6xX21xX2bxX66xX8xX13xX21xX8xX9xX6xX25xX2xX8xX7exe5b3xX8xX2bxX66xX6xa92dxX8xX6xc0e9xX10xX8xX1x10b1fxX2bxX8xX7exd2f5x1111cxX0xX42xX10xX4xX0xX13xXbxX29xXaxX15xX8xae1fxX2xX1xX13xX6xXexXfxf294xef99xX13cxXfxX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX2bxX66xXexXfxX7xXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX2bxX66xXexXfxX7xXfxX8xX29xX2fxX31xX1xX15xX31xXexXfxX13cxXfxX8xXbxXaxX2xX66xX2bxXexXfxX9xX15xX2bxX13xX15xX31xXfxX4xX0xX13xX29xX2fxX1xX59xX4xX0xX13xX31xX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x13f2cxX2fxX1xX59xXfxX8xXcxX13xX59xXaxX15xXexXfxX13xX15xX60xX13xX62xXbxXaxX2xX66xX2bxX68xX8xX6axX30xXcxX13xX2xX6fxX59xX71xXfxX4xX0xX2xX92xX66xX8xXcxX31xX9xXexXfxX42xX42xX2xX128xX29xXbxX2fxX6xXbxX13xX2xX2bxX6xX128xX3xX2bxX42xX2bxX15xX134xXcxX42xX7xXcfxf00exX1d6xX42xX7xX13cxc04bxX1xXcexX7xXcfxX13cxX1dbxX13cxX13cxX13x1331cxXcexXcfxXcexXcfxXaxX13cxX128xX6axX10xX66xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX2fxe9bfxX92xXbxX66xX15xXfxX8xX42xX4xX0xX42xX13xX1xX4xX0xX42xX13xX31xX4xX0xX13xX31xX4xX0xX13xX1xX4xX0xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xXbxX10xX13xX2xX2fxX2bxXfxX4xX74xX29xX31xXbxX92xX2fxX3xX2xX9xX6xX8xX3xX123xX2bxX8xX9xd476xX2bxX8xX13xX2xX2bxX8xX13x108f6xec8exX2bxX66xX8xX2exX2fxX30xX31xX2xX2bxX6xX2fxX0xX42xX10xX4xX0xX42xX1xX2xX3xX4xX0xX42xX13xX1xX4xX0xX42xX13xX31xX4xX0xX42xX13xX29xX2fxX1xX59xX4xX0xX42xX13xXbxX29xXaxX15xX4xX0xX42xX1xX2xX3xX4xX0xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX191xX2fxX1xX59xXfxX8xXcxX13xX59xXaxX15xXexXfxX13xX15xX60xX13xX62xXbxXaxX2xX66xX2bxX68xX8xX6axX30xXcxX13xX2xX6fxX59xX71xXfxX4xX74xXaxX15xXcxXcxXbxX2bxX1xX31xX2fxX8x146afxX31xX2fxX13xX2fxXdbxX8xX92x104faxX13xX8xX1xX2fxXbxX2bxX6xX8xX2bxX6xX82xX2bxX8xX2bx10485xX2xX8xX13xX2xe724xX2bxX66xX8xX2bxX66xX246x133a8xX2xX8xX1faxX13xXbxXaxX2xXbxX8xX3xXb6xX8xXaxXb6xX8xX9xX2d2xX8xX7exXbfxX2bxX66xX8xX9xXaaxXbxX8xX18xX98xX191xX8xX2exX2fxX2bxXbxX9xX2fxX8xX13xX2xX2d7xX13xX8xXaxX2c3xX8xX31x128eaxX2bxX66xX8xXbfxX2bxX66xX8xX7exX7fxX8xX66x13880xX10xX8xX66x11080xX8xX74xX29xX31xXbxX92xX2fxX3xX2xX9xX6xX8xX13x136b0xX2xX8xX98xX2fxX2bxX1xX2fxX2bxX8xX7excd43xX8xX0xXbxX8xX6xX31xX15xX6fxXexXfxX6xX13xX13xX10xX68xX42xX42xX29xX2fxX2bxX66xX1xXbxX10xXaxX30xXcxX128xX3xX2bxX42xX13xX2xX2bxX62xX29xXbxX2xX42xX13bx1464cxX42xX7xXcexXcfxXcfxXcfxX1dbxX42xX9xX2fxX62xX1xX2fxX2bxX66xX62xX92xX2fxX2bxXbxX9xX2fxX62xXcxXbxX2bxX62xXcxXbxX2bxX66xX62xX9xX6xX2xX62xX13xX2xX15xX2bxX62xX66xX2xXbxX2xX62xX9xX30xX30xX62xX92xX2fxX30xX31xX2xX2bxX6xX2fxX128xX29xX1xX10xXaxX30xXcxXfxX4xX7exXb6xX92xX8xX10xX6xX2axX2bxX8xX7exX246xXbxX8xX2exX2fxX30xX31xX2xX2bxX6xX2fxX8xX13xXc7xX2xX8xX60xb427xX8xX9xXbfxX2bxX66xX8xXc2xX30xX25xX9xX0xX42xXbxX4xX128xX8xX51xX2xXd4xX2bxX8xX13xX32cxX2xX8xX13xX246xXeaxX2bxX66xX8xXaxXbxX2xX8xX9xXaaxXbxX8xX9xX6xX2xX2d7xX2bxX8xXaxX246x125b8xX9xX8xX66xX2xXbxX8xX2bxX66xX246xX2dexX2xX8xX191x11622xX8xX247xX8xX75xX13xXbxX92xX6fxX2fxX31xX1xX8xX191xX31xX2xX1xX66xX15xX8xX7exXbxX2bxX66xX8xX29xX11cxX8xX7exX15xX8xX1x1409fxXbxX8xX2bxX66xX6xX2xcd03xX92xX8xX13xX31xX41dxX2bxX66xX8xXcxXbxX30xX8xX89xX6xX247xX2xX8xX7exe25bxX30xX8xX13xXd4xX8xX6xX32cxX2xX8xX9xXaaxXbxX8xX18xX6xX15xXaxXcxX15xXbxX8xX13xX32cxX2xX8xX66xX2xXd8xX2xX8xfe22xX66xX2fxX32cxX2xX8xX6xX32cxX2bxX66xX8xX74xX2bxX6xX128xX0xX42xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX191xX2fxX1xX59xXfxX8xXcxX13xX59xXaxX15xXexXfxX13xX15xX60xX13xX62xXbxXaxX2xX66xX2bxX68xX8xX6axX30xXcxX13xX2xX6fxX59xX71xXfxX4xX11xX6xX15xX2fxX8xX2bbxX31xX2fxX13xX2fxXdbxX8xX2exX2fxX2bxXbxX9xX2fxX8xXcxfa9exX2bxX8xXcxXb6xX2bxX66xX8xX9xX6xX2xX8xX9xX6xX2fxX8xX11xX6xX15xX8xX191xXaxX30xX15xXcxX8xXcxX25xX8xX13xX2xX117xX2bxX8xX66xX2xXd8xX2xX8xX10xX6xX127xX2bxX66xX8xX6xX3efxX10xX8xX7exX3fdxX2bxX66xX8xX9xXaaxXbxX8xX2exX2fxX30xX31xX2xX2bxX6xX2fxX8xX13xX31xX11cxX8xX66xX2xX2axX8xX3xXb6xX2fxX8xX89xX6xX2fxXd8xX2bxX66xX8xXcexXcfxX8xX13xX31xX2xXd4xX30xX8xX29xXd8xX2bxX66xX128xX8xX11xX30xX59xX8xX2bxX6xX2xX424xX2bxXdbxX8xX13xbf19xX8xX10xX6x12be8xX8xX2bxX66xX246xX2dexX2xX8xX456xX66xXbxX8xX2bxX6xXbxX2bxX6xX8xX9xX6xX127xX2bxX66xX8xXax11c75xX9xX8xX7exX437xX30xX8xX3xXb6xX8xX7exX246xX3efxX9xX8xX9xX6xX2fxX8xXaxXb6xX8xXcxbf0cxX8xX9xX6xX51cxX8xX9xX6xX11fxX10xX8xX13xX6xX30x1465exX2bxX8xX3xXc7xX2xX8xX92xX3bfxX9xX8xX66xX2xX2axX8xX66xX11fxX10xX8xX7exXbfxX2xXdbxX8xX3xXb6xX2fxX8xX89xX6xX2fxXd8xX2bxX66xX8xb8fbxX7xX8xX13xX31xX2xXd4xX30xX8xX29xXd8xX2bxX66xX128xX0xX42xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX191xX2fxX1xX59xXfxX8xXcxX13xX59xXaxX15xXexXfxX13xX15xX60xX13xX62xXbxXaxX2xX66xX2bxX68xX8xX6axX30xXcxX13xX2xX6fxX59xX71xXfxX4xX11xX6xXbfxX2bxX66xX8xX13xX2xX2bxX8xX2bxXb6xX59xX8xX9xX6xX2fxX8xX13xX6xX11fxX59xX8xX0xXbxX8xX6xX31xX15xX6fxXexXfxX6xX13xX13xX10xX68xX42xX42xX29xX2fxX2bxX66xX1xXbxX10xXaxX30xXcxX128xX3xX2bxX42xX13xX2xX2bxX62xX29xXbxX2xX42xX7xX1d6xX42xX7xXcexXcfxXcfxXcfxXcexX42xXbxX29xX31xXbxX92xX2fxX3xX2xX9xX6xX62xX9xX6xX2fxX62xX92xX2fxX30xX31xX2xX2bxX6xX2fxX62xX13xX6xX15xX92xX62xX9xX2fxX62xX6xX2fxX2xX62xX9xX30xX2fxX2xX128xX29xX1xX10xXaxX30xXcxXfxX4xX74xX29xX31xXbxX92xX2fxX3xX2xX9xX6xX8xX3xX123xX2bxX8xX9xX23exX2bxX8xX13xX2xX2bxX8xX13xX246xX247xX2bxX66xX8xX2exX2fxX30xX31xX2xX2bxX6xX2fxX0xX42xXbxX4xXdbxX8xX29xX11fxX13xX8xX9xX6xX11fxX10xX8xXcxdc59xX8xX13xX6xX55exX13xX8xXaxXb6xX8xX28xX456xX66xX246xX2dexX2xX8xX7exX31axX9xX8xX29xX2xXd4xX13xX2cxX8xX7exX7fxX8xX89xX6xX2xX2d7xX2bxX8xX18xX6xX15xXaxXcxX15xXbxX8xX10xX6xXd8xX2xX8xX2bxX6xX55exX2bxX8xX1dbxX8xX13xX31xX55exX2bxX8xX13xX6xX30xXbxX8xX9xX6xX51cxX8xXcxXbxX30xX8xX7xX7xX8xX3xX23exX2bxX66xX8xX7exX11fxX30xX8xX3xXb6xX8xX6xX2xXd4xX2bxX8xX7exXbxX2bxX66xX8xX3xX55exX13xX8xX3xX7fxX8xX247xX8xX3xX11cxX8xX13xX31xf93cxX8xX13xX6xX3bfxX8xX7xXcfxX8xX13xX31xX424xX2bxX8xX191xf473xX51xX128xX0xX42xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX191xX2fxX1xX59xXfxX8xXcxX13xX59xXaxX15xXexXfxX13xX15xX60xX13xX62xXbxXaxX2xX66xX2bxX68xX8xX6axX30xXcxX13xX2xX6fxX59xX71xXfxX4xX99xX117xX8xX10xX6xX437xX2bxX8xX92xb268xX2bxX6xXdbxX8xX2exX2fxX30xX31xX2xX2bxX6xX2fxX8xX9xbab0xX2bxX66xX8xX13xX66exX8xX13xX2xX2bxX8xX89xX6xX104xX2bxX66xX8xX7exX11cxX2bxX6xX8xX13xX246xXeaxX2bxX66xX8xXaxXbxX2xX8xX3xXc7xX2xX8xX7exX2c3xX2xX8xX29xX127xX2bxX66xX8xX11xX82xX59xX8xX98xX2fxX2bxX1xX2fxX2bxX68xX8xX28xX11xXbfxX2xX8xXcxX550xX8xX247xX8xXaxX32cxX2xX8xX89xX6xX2fxXd8xX2bxX66xX8xX1d6xX8xX2bx11c11xX92xX8xX2bx15038xXbxX128xX8xX18x142c6xX8xX13xX6xX337xX8xX6xXeaxX2bxX8xX13xX6xX15xX2fxX8xX6xX3efxX10xX8xX7exX3fdxX2bxX66xXdbxX8xX9xX6xX520xX2bxX66xX8xX13xXbfxX2xX8xX9xX23exX2bxX8xXcexX8xX2bxX78cxX92xX8xX3xXb6xX8xX581xX8xX13xX6xX2axX2bxX66xX8xX2bxX790xXbxX2cxX128xX0xX42xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX75xX2fxX30xX31xX9xX15xXfxX4xX11xX6xX15xX2fxX8xX191xX2fxX2bxX66xX1xXbxX10xXaxX30xXcxX0xX42xX10xX4xX0xX42xX1xX2xX3xX4
namthanh