Trận chung kết Việt Nam - Uzbekistan có thể bị hoãn
Lúc 9h30 (giờ Hà Nội) hôm nay 27/1, Ban tổ chức cho biết trận đấu vẫn diễn ra bình thường nhưng khuyến cáo người hâm mộ ngay kể cả khi đã vào sân cũng không nên bỏ cuống vé, phòng trường hợp có thay đổi phút chót.
825ex8a97xaedcx100e9x12c9bx1138dx1010axc82bx860axb57cxcff4xa198xd24fxcd9exf3b7xd1c8xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxd543x108b1x10274xXexX0xf340xXaxX17xX18xX19xXexX0xa9d5x8bcaxX19x10549xXexX0xXax110cbxX9x9e9fxXdxX18xc01cxX2fxb45axed8ax10a6bxX5xc881xXbxXdxX17xX32xXexX5x10136x12798x11514xX9xX2cxXaxdfa8xX3ex8b48xX9x116a7x11429xXbxX9xe3e9xX35x8de8xXbxX9xbb84xX18xXcxX9x10a88xX9xafedxb3e1xX23xX17xX46xX35xX2fxXbxX18xX3exX9xX2cx121a1xX9xXbxXax1058exX9xX23xd14bxX9xXaxX24xc8e0xX3exX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xc322xX17xX18xX19xX32xXexe027x11987xX2cxX9x9770xXaxa0e6xae83xX9xde8dxX44xX35x121dbxX9xX7ex122a7xX9xX4fx10399xX35x9bd2xX9xXax93d4xXcxX9xX3exX18xX26xX9x91bfxc68fxX1cxX2axa06dxX9x12753xX18xX3exX9xXbxdc04xX9xX2cxXax1255exX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX47xXbxX9xXbxX3cxX3dxX3exX9x83cfxbe52xX42xX9x11c1axd594xX3exX9xX19xX35x11425xX3exX9xX3cxX18xX9xX23xc019xX3exXaxX9xXbxXax11eaaxX90xX3exX44xX9xX3exXaxXd9xX3exX44xX9xX46xXaxX42xX26xX47xX3exX9xX2cxc896xX24xX9xX3exX44xXd9xX90xX35xX9xXaxbf0fxXcxX9xXcxX96xX9xX3exX44xX18xX26xX9xX46xX65xX9xX2cxdb67xX9xX46xXaxX35xX9xXc2xX6cxX9xXc6xX93xX24xX9xX2fxXf6xX3exX9xX2cxb3c2xX3exX44xX9xX46xXaxX9bxX3exX44xX9xX3exe205xX3exX9xX23x121adxX9xX2cxX42xaacdxX3exX44xX9xXc6x1200cxXa6xX9xX33xXaxccf8xX3exX44xX9xXbxX3cxXd9xX90xX3exX44xX9xXaxa09axX33xX9xX2cxX61xX9xXbxXaxX18xX26xX9xXc2xXadxX35xX9xX33xXaxX85xXbxX9xX2cxXaxX61xXbxeed7xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXbxX33xXdxX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x9a05xX35xX19xXbxXax1199cxX9xf177xXa3xX158xXa2xf631x114cfxd5dexX32xX9xX23xX24xX3cxX19xX17xX3cxX31xX32xX8bxX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX2fxX33xX18xX2cxX35xX3exX44xX31xX32xX8bxX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX33xX18xX19xX19xX35xX3exX44xX31xX32xX8axX32xX9xX18xXdxX35xX44xX3exX31xX32xX2cxX17xX3exXbxX17xX3cxX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX3cxXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX44xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX17exX35xX19xXbxXaxX183xd380xXa3xX8axX33xc53dxX32xX9xX2fxX3cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX183xX1cxX1cxX35xX158xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX158xXc6xX3exX1cxX3exX17xX17exX2fxX1cxX2axX185xX8bxd08cxX1cxX2axX8bxX189xX19xX189xX2axX2axX8bxX1e9xX2axXa2xXbxXa3xX213xX88xX8axXdxX8bxX158x10da9xX33xX44xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX3cxX18xX3exX9xX2cxXaxX42xX3exX44xX9xX46xX17xXbxX9xXc6xX35xX17xXbxX9xX3exX18xXcxX9xX42xX56xX23xX17xX46xX35xX2fxXbxX18xX3exX9xX2cxX24xX9xXbxXaxX17xX9xX23xX35xX9xXaxX24xX18xX3exX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX3cxXexX0xXbxX3cxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xXexX5xX42xX26xX47xXbxX9xX3cx950cxX35xX9xXbxX3cxd4d2xX3exX44xX9xX1edxX61xX18xX9x1062bxX9xX5xXaxXd9xX90xX3exX44xX9xX4xXaxXf6xX42xX158xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX3cxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXbxX33xXdxX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX23xX24xX3cxX19xX17xX3cxX31xX32xX8bxX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX2fxX33xX18xX2cxX35xX3exX44xX31xX32xX8bxX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX33xX18xX19xX19xX35xX3exX44xX31xX32xX8axX32xX9xX18xXdxX35xX44xX3exX31xX32xX2cxX17xX3exXbxX17xX3cxX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX3cxXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX44xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX17exX35xX19xXbxXaxX183xX1e9xXa3xX8axX33xX1edxX32xX9xX2fxX3cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX183xX1cxX1cxX35xX158xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX158xXc6xX3exX1cxX3exX17xX17exX2fxX1cxX2axX185xX8bxX213xX1cxX2axX8bxX189xX19xX189xX2axX2axX8bxX1e9xX2axXa2xXbxXa2xX8axX1e9xX1e9xXdxX2axX158xX228xX33xX44xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX3cxX18xX3exX9xX2cxXaxX42xX3exX44xX9xX46xX17xXbxX9xXc6xX35xX17xXbxX9xX3exX18xXcxX9xX42xX56xX23xX17xX46xX35xX2fxXbxX18xX3exX9xX2cxX24xX9xXbxXaxX17xX9xX23xX35xX9xXaxX24xX18xX3exX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX3cxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa8xX24xX19xX26xX32xXex10c3exX18xX42xX9xXcxX96xXbxX9xX3exX44xX93xX26xX9xX19xX68xX42xX9xX122xXcxXa6xX9xXaxX9bxXcxX9xX3exX18xX26xX9xXbxXaxX90xX35xX9xXbxX35xX47xXbxX9xXbx8547xX35xX9xX5xXaxXd9xX90xX3exX44xX9xX4xXaxXf6xX42xXa6xX9xXbxe106xX3exXaxX9xc8b3xX35xX18xX3exX44xX9xX5xX9bxX9xX8dxX5xX3cxX42xX3exX44xX9x9b15xX42xX12axX2cxX98xX9xXdxX413xX35xX9xX2cxXaxX42xX26xX65xX3exX9xX23xX35xX47xX3exX9xX1edxXc3xX42xX158xX9xX5xX42xX26xX47xXbxX9xX3cxX294xX35xX9xX19xX93xX26xX9xX2fxX42xX12axXbxX9xXc2xX122xXcxXa6xX9xX33xXax120d3xX9xXbxX3cxX299xX3exX44xX9xXbxXaxX93xX3exXaxX9xX33xXaxX12axX158xX9xX4fxXaxX35xX4cxXbxX9xXc2xX96xX9xX1edxX42xX12axX3exX44xX9xXbxXaxXc3xX33xX158xX9x9dcfxXc3xXbxX9xX3exXd9x121afxX2cxX9xXbxfecbxX9xX19xXf6xX3exX9xXc2xX18xX3exX44xX9xXbxX3cxX105xX35xX9x12cbcxX42xX18xX9xXc2xX140xXbxX9xX3cxX12fxXbxX9xX46xX49fxX9xXdx113b5xX2cxX9xX46xX65xX9xXbxcf64xX9xX3ex1266exXcxX9xX2axX88xX185xX189xX158xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa8xX24xX19xX26xX32xXexX84xX35xX122xX3exX9xXc2xX24xX93xX3exX9xX23xX61xX3exX44xX9xXc2xXecxX9xX2cxXaxXf6xX42xX9x128bbxX9xX8dxdd5bx9450xX4xX98xX9xX2cxXaxXd9xX18xX9xX4afxX42xX26xX47xXbxX9xXc2xX68xX3exXaxX9xX2cxX61xX9xXaxX24xX6cxX3exX9xXbxX3cxX3dxX3exX9xXc2xXc3xX42xX9xXaxX18xX26xX9xX46xXaxX9bxX3exX44xX158xX9xX7exa566xX9xX2cxXaxX424xX9xX46xXaxX42xX26xX47xX3exX9xX2cxXecxX24xX9xX4xX495xX4axX9xX44xX35xb48exX9xXdxX413xX35xX9xX2cxX42xX12axX3exX44xX9xXc6xX12fxXa6xX9xXc2xX65xX9xX2cxX61xX9xXbxXaxX65xX9xX23xb77cxX35xX9xXaxX24xX93xX3exX9xXbxX35xa80fxX3exX9xXaxX24x11d18xX2cxX9xX2fx9d88xX9xX19xX4bfxX3exX44xX9xX2cxXaxX24xX9xX3exX44xX93xX26xX9xX46xXaxXecxX2cxXa6xX9xXbxX3cxX24xX3exX44xX9xXbxX3cxXd9xX90xX3exX44xX9xXaxX140xX33xX9xXbxX3cxX3dxX3exX9xXc2xXc3xX42xX9xX23xX42xX96xX2cxX9xX33xXaxX105xX35xX9xXdx105a5xX35xX9xXdxX413xX35xX9xXc6xXd3xX9xXdxcd4cxX9xX19xX24xX9xXbxXaxX90xX35xX9xXbxX35xX47xXbxX158xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa8xX24xX19xX26xX32xXexX32xX4xXaxX85xX3exX44xX9xXbxX9bxX35xX9xX2cxXaxXd9xX18xX9xX3exXaxX3dxX3exX9xXc2xXd9xX140xX2cxX9xX23xXc3xXbxX9xX2cxXb1xX9xXbxXaxX9bxX3exX44xX9xX23xXecxX24xX9xX3exX93xX24xX9xXc6xX56exX9xXc6xX35xX4cxX2cxX9xXaxX24xX6cxX3exX158xX9xX4axXd3xX9xXc6xX3dxX26xX9xXbxX24xX93xX3exX9xXc2xX96xX35xX9xXc6xXc7xX3exX9xX2cxXaxX42x110ccxX3exX9xX23xX68xX9xX2cxX635xX3exX9xXbxXaxX3dxX3exX9xX2cxXaxX24xX9xXbxX3cxX3dxX3exX9xXc2xXc3xX42xX32xXa6xX9xX5xXadxX3exX44xX9xXbxXaxXd9xX9xX46xX5bdxX9xX84xX35xX122xX3exX9xXc2xX24xX93xX3exX9xX23xX61xX3exX44xX9xXc2xXecxX9xX4axX35xX4cxXbxX9xX4fxX18xXcxX9xX84xX122xX9xX7exX24xX93xX35xX9xX500xX3exXaxX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fxb964xX9xXc6xX49bxX35xX9xX4axX3exX8xX1edxX33xX3cxX17xX2fxX2fxX158xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa8xX24xX19xX26xX32xXex113e3xX532xX35xX9xX2fxabfbxX9xX2cxXaxX42xX635xX3exX9xX23xX68xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxX3cxX3dxX3exX9xXc2xXc3xX42xX9xX4afxX42xX18xX3exX9xXbxX3cxX532xX3exX44xX9xX3exXaxXc3xXbxX9xX44xX35xX105xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xXc2xX47xX3exX9xXdxX85xX2cxX9xX3exX93xX26xX9xXc6xXc7xX3exX9xXbxX35xX47xX33xX9xX19xX35xXccxX3exX158xX9xX4xXecxX2cxX9xX2cxX9bxX3exX44xX9xX3exXaxXf6xX3exX9xXc2xX18xX3exX44xX9xX19xX532xX3exX9xX19xad6fxX33xX9xXcxX573xXbxX9xX2fxXf6xX3exX9xXc6xX93xX9xX46xXaxXecxX3exX9xXc2xX93xX35xX158xX9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa8xX24xX19xX26xX32xXexX495xX96xX35xX9xX55xXa2xX8axX9xX4axX35xX4cxXbxX9xX4fxX18xXcxX9xX2cxX117xX3exX44xX9xX2cxXaxX42xX635xX3exX9xX23xX68xX9xX1edxX24xX3exX44xX9xX44xX35xX93xX26xX9xXcxX49bxX35xX158xX9xX495xX61xX9xXdxX93xX9xXdxX24xX413xX35xX9xXc2xXd9xX140xX2cxX9xXc2xX61xX3exX44xX9xXbxXaxX122xXcxX9xXc2xX35xX3exXaxX9xXc2xX42xX3cxX18xX9xX8dxXcxX96xXbxX9xX19xX413xX3exX44xX9xXaxX140xX33xX9xX46xX35xXcxX9xX3exXaxX71axX98xX9xXc2xX65xX9xXbxXaxX35xX9xXc2xXc3xX42xX9xXbxX3cxX24xX3exX44xX9xXc2xX35xX56exX42xX9xX46xX35xX4cxX3exX9xXbxX42xX26xX47xXbxX9xX3cxX294xX35xX158xX9xX6b1xX96xXbxX9xX3exX44xX93xX26xX9xXbxX3cxXd9xX49bxX2cxX9xXc2xX61xXa6xX9xX2cxX61xX9xXcxX573xXbxX9xXbxX413xX35xX9xX5xXaxXd9xX90xX3exX44xX9xX4xXaxXf6xX42xXa6xX9xX9bxX3exX44xX9xX7exX24xX93xX35xX9xX500xX3exXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX47xXbxX183xX9xX32xX4xXaxX85xX3exX44xX9xXbxX9bxX35xX9xXc2xX6cxX9xX2cxXaxX42xX635xX3exX9xX23xX68xX9xX3exX44xX18xX26xX9xXbxX4c6xX9xX2a1xX9xX3exXaxX93xXa6xX9xXbxX3cxXd9xX49bxX2cxX9xX46xXaxX35xX9xX2fxX18xX3exX44xX9xXc2xXf6xX26xX9xX19xX6b6xX9xX44xX35xX105xX35xX158xX9xX495xd302xX2cxXaxX9xXbxXaxXf6xX3exX9xX7exX84xX4axX9xXbxX3cxXd9xX2a1xX3exX44xX9xX7xX18xX3cxX46xX9xX7exX18xX3exX44xX53xX2fxX17xX24xX9xXc2xX6cxX9xX46xX35xX65xXcxX9xXbxX3cxX18xX9xX44xX35xX93xX26xX9xX2cxX46dxX18xX9xXbxX4c6xX3exX44xX9xX2cxaa86xX42xX9xXbxXaxX46dxX32xX158xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa8xX24xX19xX26xX32xXexX3ebxX24xX9xXc6xX49bxX35xX9xX2cxXecxX2cxX9xX2cxX898xX42xX9xXbxXaxX46dxX9xX55xX56xX23xX17xX46xX35xX2fxXbxX18xX3exX9xXc6xX12axX3exX9xX2a1xX9xX1edxXb1xX9xXdxX413xX3exXaxXa6xX9xX4axX35xX4cxXbxX9xX4fxX18xXcxX9xX2fxa8d3xX9xX44xX573xX33xX9xX3exXaxX35xX56exX42xX9xX23xXc3xXbxX9xXdxX140xX35xX9xX3exX47xX42xX9xXbxXaxX35xX9xXc2xXc3xX42xX9xXbxX3cxX24xX3exX44xX9xXc2xX35xX56exX42xX9xX46xX35xX4cxX3exX9xXbxXaxX90xX35xX9xXbxX35xX47xXbxX9xXaxX35xX4cxX3exX9xX3exX18xX26xX158xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa8xX24xX19xX26xX32xXexX32xX495xX18xX9xX2fxX12axX9xX2cxXecxX2cxX9xX2cxX898xX42xX9xXbxXaxX46dxX9xX4axX35xX4cxXbxX9xX4fxX18xXcxX9xX2cxXaxXd9xX18xX9xXbxX4c6xX3exX44xX9xXc2xXecxX9xX46xXaxX35xX9xXbxX3cxX90xX35xX9xX2cxX61xX9xXbxX42xX26xX47xXbxX158xX9xX495xXf6xX26xX9xXdxX93xX9xX46xXaxX61xX9xX46xXaxX4c9xX3exX158xX9xX4fxXaxXd9xX3exX44xX9xX2cxXaxX85xX3exX44xX9xXbxX9bxX35xX9xX33xXaxX105xX35xX9xX2cxX61xX9xXbxX35xX3exXaxX9xXbxXaxX898xX3exX9xXc2xX65xX9xXc6xXd9xX140xXbxX9xX4afxX42xX18xXa6xX9xX44xX35xX93xX3exXaxX9xX46xX47xXbxX9xX4afxX42xX105xX9xXbxX12axXbxX9xXbxX3cxX24xX3exX44xX9xX3exX44xX93xX26xX9xX2cxXaxX42xX3exX44xX9xX46xX47xXbxX32xXa6xX9xX4xX9bxX3exX44xX9xX7xXaxXd9xX140xX3exX44xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fxX68cxX158xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3ebxX24xX42xX3cxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX4axX3exX8xX1edxX33xX3cxX17xX2fxX2fxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe