Đê, kè xuống cấp, người dân Lộc Hà lo mất đất sản xuất
(Baohatinh.vn) - Nhiều tuyến đê, kè trên địa bàn huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã xuống cấp nghiêm trọng, nhất là sau những cơn bão lớn trong năm 2017, khiến hàng ngàn hộ dân lo lắng vì không thể tiến hành sản xuất...
7758x8d58xc64dx85dcxc36cx8583x87abxa1ddx903fxf124xc223x7edaxa509xeac9x8feexcfaexX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxdfe5xc1a1xb51fxXexX0xd7faxXaxX17xX18xX19xXexX0xad27x7908xX19x8895xXexX0xXaxe9f9xX9x8746xXdxX18xb729xX2fxe0c5xab13x8adbxX5xc856xXbxXdxX17xX32xXexd2c2x8514xa4dbxX9x8d82xd288xX9xacffxe18axef4cxa327xe375xX9xX2cxc765xX33xX3dxX9xX45xX46xf417x96cbxX35xX9xX19x78f0xX45xX9xf498xb468xX2cxX9x80ebx96afxX9xXdxX24xX9xXcxX49xXbxX9xc005xX49xXbxX9xX2fxa516xX45xX9xX42xX43xX49xXbxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5bxX17xX18xX19xX32xXex97d1xXaxX35x91b5xX43xX9xXbxX43xX26x8354xX45xX9xX65xX3cxX3dxX9xX3fxX40xX9xXbxc16bxX3cxX45xX9xX65xb521xX18xX9xX23xX5cxX45xX9xXaxX43xX26x7b26xX45xX9xX57xX58xX2cxX9xX5bxX5cxX9xb2bcxX5bxX5cxX9xX5xe989xX45xXaxb6d1xX9xX65x9be2xX9xX42xX43xX44xX45xX46xX9xX2cxX49xX33xX9xX45xX46xXaxX35xX3cxXcxX9xXbxX9bx9977xX45xX46xX3dxX9xX45xXaxX49xXbxX9xXdxX5cxX9xX2fxX18xX43xX9xX45xXax93ecxX45xX46xX9xX2cxccc4xX45xX9xX23xXbfxX24xX9xXdxcf9axX45xX9xXbxX9bxX24xX45xX46xX9xX45x78e6xXcxX9xaa29xa495xX2ax80d4xX3dxX9xX3fxXaxX35xX90xX45xX9xXaxX5cxX45xX46xX9xX45xX46xX5cxX45xX9xXaxX58xX9xX19xX54xX45xX9xXdxX24xX9xXdxf55bxX45xX46xX9xc752xbc10xX9xX3fxXax9333xX45xX46xX9xXbxXaxe3d2xX9xXbxX35xX90xX45xX9xXaxX5cxX45xXaxX9xX2fxX6axX45xX9xX42xX43xX49xXbxf361xX145xX145xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xc3fcxX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX9bxX24xX45xX46xXexe4eexX40xX9xX23xX35xX131xX45xX9xX2fxaef8xX33xX9xX65xb742xX145xX145xX145xX1xX0xX1cxX2fxXbxX9bxX24xX45xX46xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX157xX24xX19xX26xX32xXexX5xX43xX26xX90xX45xX9xX3fxX40xX9xX23xX35xX131xX45xX9xX2cx9867xX18xX9xXaxX43xX26xXaaxX45xX9xX57xX58xX2cxX9xX5bxX5cxX9xX23xX122xXbxX9xX65x88b3xX43xX9xXbxa3b6xX9xX4xX6axX45xX46xX9xX2cxb2a1xX9xX5xXaxf1f5xX2cxXaxX9xX165xX35xXcxX9xX45xX44xX35xX9xX19xX5cxX35xX9xX65xX90xX45xX9xXaxX90xXbxX9xX42xXbfxX9xX5xXaxXa0xX45xXaxX9xX57xX58xX2cxX3dxX9xX126xXf4xX35xX9xXbxX172xX45xX46xX9xX2cxXaxX35xX8axX43xX9xX19xX5cxX35xX9xX2axX2axX3dxX101xX9xX3fxXcxX145xX9xX5xX1bdxX9xX45xXaxX35xX8axX43xX9xX45xXfexXcxX9xX45xX18xX26xX3dxX9xX19xX24xX9xX6axX45xXaxX9xXaxX4fxc478xX45xX46xX9xX2cxX1a4xX18xX9xX23xXbfxX24xX9xXbxX44xX3dxX9xX42xe80dxX35xX9xXcxd082xX45xX9xX2cxX1a4xX18xX9xXbxXaxX50xX35xX9xX46xX35xX18xX45xX145xX145xX145xX9xX45xX3cxX45xX9xXbxX43xX26xX90xX45xX9xX65xX3cxX9xX45xX5cxX26xX9xX65xXbfxX9xX42xX43xX44xX45xX46xX9xX2cxX49xX33xX9xX45xX46xXaxX35xX3cxXcxX9xXbxX9bxXd4xX45xX46xX3dxX9xX3fxXaxX12bxX45xX46xX9xX65xX6axXcxX9xX23xX6axX24xX9xX45xXaxX35xXaaxXcxX9xX126x781exX9xX2cxXaxX44xX45xX46xX9xX2fxX1c9xXbxX9xXdxX226xX9xX23xX50xX9xX23xX35xX131xX45xX9xX3fxXaxX35xX9xX2cxX237xX9xX23xXbfxX24xX145xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX157xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX46xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX17xX9xX3fxX17xX9xX42xX43xX24xX45xX46xX9xX2cxX18xX33xX9xX45xX46xX43xX24xX35xX9xX19xX18xX45xX9xXdxX24xX2cxX9xXaxX18xX9xXdxX24xX9xXcxX18xXbxX9xX19xX18xXbxX9xX2fxX18xX45xX9xX42xX43xX18xXbxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xda2fxX35xX19xXbxXaxd842xf6bbxX102xX102xX33xX42x96c8xXaxX17xX35xX46xXaxXbxX313xb0f4xX102xX102xX33xX42xX32xX9xX2fxX9bxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX313xX1cxX1cxX35xX145xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX45xXaxX145xX126xX45xX1cxX45xX17xX30exX2fxX1cxX2axX104xX321xaeb4xX1cxX104xX104xX19xX101xX2ax8ca9xX2axX314xX2axX314xXbxX321xc604xX101xXdxX102xX145xb0d2xX33xX46xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX45xX32xXexX4xX44xX45xX46xX9xX65x9827xX45xX46xX9xXcxX43xX44xX35xX9xX5xXaxX1c9xX2cxXaxX9xX4xXaxX54xX43xX9xX23xXa0xX9xX45xX4fxXf4xX2cxX9xX2cxX43xX44xX45xX9xXbxX9bxX12bxX35xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX157xX24xX19xX26xX32xXexX3bx84caxX2cxX9xX23xX35xXaaxXbxX3dxX9xX2fxX18xX43xX9xX2cxXecxX45xX9xX23xXbfxX24xX9xX2fxX44xX9xX2axX102xX3dxX9xX45xXaxX35xX8axX43xX9xX65xX24xX1c9xX45xX9xX3fxX40xX9xX23xX35xX131xX45xX9xX2cxXaxX122xX45xX9xX2fxX237xX45xX46xX9xX65xX35xX9xb839xX43xX18xX9xX42xXbfxX9xX5xXaxX1c9xX2cxXaxX9xX165xX35xXcxX9xX65xXbfxX9xX23xXa0xX9xX2fxX16exX33xX9xXaxX24xX5cxX45xX9xXbxX24xX5cxX45xX9xX126xXf4xX35xX9xX2cxXaxX35xX8axX43xX9xX19xX5cxX35xX9xX46xX1b9xX45xX9xX321xX102xX102xXcxX145xX9xbf71xc9a9xX9xX2cxX44xX9xX45xX5cxX26xX9xX65xXbfxX9xX3fxXaxX35xX90xX45xX9xXaxX5cxX45xX46xX9xX45xX46xX5cxX45xX9xXcxX0xX2fxX43xX33xXexX359xX0xX1cxX2fxX43xX33xXexX9xX23xd149xX45xX3dxX9xX9bxX1c5xX2cxX145xX145xX145xX9xXbxX49xX33xX9xX65xX1b9xX26xX9xX45xXaxX5cxX9xX19xX54xX45xX3dxX9xX2cxXaxc4c8xX145xX145xX145xX3dxX9xX46xX54xX26xX9xX6axX45xXaxX9xXaxX4fxX226xX45xX46xX9xX45xX46xXaxX35xX3cxXcxX9xXbxX9bxXd4xX45xX46xX9xX65xX50xX35xX9xX2fxX44xX45xX46xX9xX2cxX1a4xX18xX9xX45xX46xX4fxX50xX35xX9xX19xX54xX45xX319xX9xXaxX43xX26xXaaxX45xX9xX65xXbfxX9xXaxX43xX26xX9xX65xX58xX45xX46xX9xXaxX5cxX45xX46xX9xX45xX46xX5cxX45xX9xX45xX46xX5cxX26xX9xX2cxX12bxX45xX46xX9xX65xX131xX9xX19xXd4xX45xX9xX19x7cc5xX33xX9xX2fxX44xX9xX9bxX1c5xX2cxX9xX23xeaa3xX45xX9xX45xX5cxX26xX145xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX157xX24xX19xX26xX32xXexX4xX237xX9xX65xX35xX8axX43xX9xXdxX1c9xX9xXdxX5cxX9xXbxX1bdxX9xX23xX18xX24xX9xX45xXfexXcxX9xX45xX18xX26xX3dxX9xX226xX9xX126xXa0xX9xXbxX9bx9d20xX9x8d21xX45xX44xX35xd1a9xX9xXaxX18xX35xX9xX65xX1b9xX43xX9xXbxX43xX26xX90xX45xX9xX3fxX40xX9xX45xXaxX4fxX45xX46xX9xX2cxXaxX534xX45xXaxX9xX3faxX43xX26xX8axX45xX9xX126xX5cxX9xX45xX46xX4fxX50xX35xX9xX19xX54xX45xX9xX42xXbfxX9xX5xXaxX1c9xX2cxXaxX9xX157x878bxX45xX46xX9xX2cxXaxd538xX45xX46xX9xXaxX35xX131xX43xX9xX126xX127xX9xX2fxX18xX24xX9xX65xXa0xX18xX9xX33xXaxX4fxXecxX45xX46xX9xXcxX127xX45xXaxX9xXdxX1c9xX35xX9xX3fxXaxX12bxX45xX46xX9xX2cxX237xX9xX3fxX40xX9xX23xX35xX131xX45xX9xX2cxXaxX122xX45xX9xX2fxX237xX45xX46xX1xX9xX536xX3bxX24xX1c9xX45xX9xX3fxXaxX12bxX45xX46xX9xX3fxX40xX9xX45xX5cxX26xX9xX19xX5cxX35xX9xX3fxXaxX24xX6axX45xX46xX9xX101xX9xX3fxXcxX3dxX9xX45xX576xXcxX9xXbxX9bxX3cxX45xX9xX65xXa0xX18xX9xX23xX5cxX45xX9xX321xX9xXbxXaxX12bxX45xX9xXb4x8f82xX43xX54xX45xX9xX5bxX23bxX18xX3dxX9xX7xXaxe09axX9xX87xX46xXaxXb9xX18xX3dxX9xX5xX9bxX43xX45xX46xX9xX87xX46xXaxXb9xX18xX3dxX9xX7xXaxX605xX9x91f5xX16exX43xXbcxX145xX9xX2xX24xX9xX3fxXaxX12bxX45xX46xX9xX2cxX237xX9xX3fxX40xX9xX2cxXaxX122xX45xX9xX2fxX237xX45xX46xX9xX45xX3cxX45xX9xX3fxXaxX35xX9xX46xX35xX237xX9xXcxX1c9xX45xXaxX3dxX9xXbxX9bxX35xX8axX43xX9xX2cxX4fxX50xX45xX46xX3dxX9xX3fxXaxX24xX6axX45xX46xX9xX2axX352xX102xX9xXaxX58xX9xX19xX54xX45xX9xX45xXecxX35xX9xX65xX54xX26xX9xX33xXaxX6axX35xX9xX2cxXaxXa0xX43xX9xX2cxX6axX45xXaxX9xX536xX65xX49xXbxX9xXdxX226xX3dxX9xX45xX4fxXf4xX2cxX9xX45xX46xX16exX33xX145xX145xX145xX1xX53axX9xa263xX9xX7xXaxX237xX9xX4xXaxX1a4xX9xXbxXa0xX2cxXaxX9xc615xX157xX87xX2xX9xX42xXbfxX9xX5xXaxX1c9xX2cxXaxX9xX157xX576xX45xX46xX9xX5xX9bxX1b9xX45xX9xaf04xXfexX45xX9xX5bxX35xX90xX43xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX90xXbxX145xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX157xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX9bxX24xX45xX46xXexX3bxX3cxX9xX2fxX12bxX45xX46xX9xX45xX4fxXf4xX2cxX9xX2cxX43xX44xX45xX0xX1cxX2fxXbxX9bxX24xX45xX46xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX157xX24xX19xX26xX32xXexX6c5xXf4xX35xX9xX65xXa0xX18xX9xXaxX127xX45xXaxX9xX65xX4fxX481xX2cxX9xX23xX18xX24xX9xX23xXd4xX2cxX9xX23xX226xX35xX9xX65xX3cxX9xX126xX5cxX9xX3fxX40xX3dxX9xX2cxX43xX58xX2cxX9xX2fxX44xX45xX46xX9xX536xX126xX43xX35xX3dxX9xX23xX43xX383xX45xX53axX9xX2cxX1a4xX18xX9xX45xX46xX4fxX50xX35xX9xX19xX54xX45xX9xX57xX58xX2cxX9xX5bxX5cxX9xX46xX1b9xX45xX9xX45xXaxX4fxX9xX33xXaxX290xX9xXbxXaxX43xX58xX2cxX9xX126xX5cxX24xX9xXaxXaaxX9xXbxXaxX44xX45xX46xX9xX2cxXaxX17xX9xX2cxXaxX122xX45xX9xX45xX5cxX26xX145xX9xX5xX43xX26xX9xX45xXaxX35xX3cxX45xX3dxX9xX126xX127xX9xX45xXaxX35xX8axX43xX9xXdx8b07xX9xX19xX24xX3dxX9xX2cxXaxX4fxX18xX9xX23xX18xX24xX9xX46xX35xX50xX9xX45xX46xX4fxX50xX35xX9xX19xX54xX45xX9xX45xXecxX35xX9xX65xX54xX26xX9xX26xX3cxX45xX9xXbxX54xXcxX9xXcx9893xX35xX9xX3fxXaxX35xX9xX45xX46xXaxX17xX9xXbxX35xX45xX9xX23xXbfxX24xX9xXdx9a09xX3dxX9xX2fxX237xX45xX46xX9xX2cxX43xX383xX45xX46xX1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX157xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX6adxX157xX87xX2xX9xXaxX43xX26xXaaxX45xX9xX57xX58xX2cxX9xX5bxX5cxX3dxX9xXbxX43xX26xX90xX45xX9xX65xX3cxX9xX2fxX12bxX45xX46xX9xX5xX6axX9xX87xX46xXaxX40xX45xX9xX23xX18xX24xX9xX23xXd4xX2cxX9xXbxX1bdxX9xX42xXbfxX9xb5c1xX2cxXaxX9xX5bxX16exX43xX9xX65xX90xX45xX9xX5xXaxX1c9xX2cxXaxX9xX165xX35xXcxX3dxX9xX126xXf4xX35xX9xXbxX172xX45xX46xX9xX2cxXaxX35xX8axX43xX9xX19xX5cxX35xX9xX359xX359xX3dxX104xX9xX3fxXcxX145xX9xX5xX43xX26xX90xX45xX9xX65xX3cxX9xX65xX4fxX481xX2cxX9xX45xX54xX45xX46xX9xX2cxX49xX33xX9xXbxX1bdxX9xX45xXaxXe7xX45xX46xX9xX45xXfexXcxX9xX2axX34bxX314xX102xX9xX126xX5cxX9xXbxX35xX90xX33xX9xXbxX290xX2cxX9xX65xX4fxX481xX2cxX9xX45xX54xX45xX46xX9xX2cxX49xX33xX3dxX9xX3fxX35xX3cxX45xX9xX2cxX44xX9xXaxX5cxX45xX46xX9xX45xXfexXcxX9xX3faxX43xX18xX9xX2cxX1c5xX2cxX9xX19xX438xX9xX1c5xX45xX9xX321xX314xX2axX104xX9xX126xX5cxX9xc089xX2xX157xX3dxX9xX2cxXaxX4fxXecxX45xX46xX9xXbxX9bxX127xX45xXaxX9xX45xX54xX45xX46xX9xX2cxX49xX33xX9xX65xX3cxX9xX2fxX12bxX45xX46xX3dxX9xX65xX3cxX9xX23xX35xX131xX45xX9xX2cxX1a4xX18xX9xX4xXaxX534xX45xXaxX9xX33xXaxX1a4xdbe7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX157xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX46xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX17xX9xX3fxX17xX9xX42xX43xX24xX45xX46xX9xX2cxX18xX33xX9xX45xX46xX43xX24xX35xX9xX19xX18xX45xX9xXdxX24xX2cxX9xXaxX18xX9xXdxX24xX9xXcxX18xXbxX9xX19xX18xXbxX9xX2fxX18xX45xX9xX42xX43xX18xXbxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX30exX35xX19xXbxXaxX313xX314xX102xX102xX33xX42xX319xXaxX17xX35xX46xXaxXbxX313xX321xX102xX102xX33xX42xX32xX9xX2fxX9bxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX313xX1cxX1cxX35xX145xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX45xXaxX145xX126xX45xX1cxX45xX17xX30exX2fxX1cxX2axX104xX321xX34bxX1cxX104xX104xX19xX101xX2axX352xX2axX314xX2axX314xXbxX2axX2axX321xX314xXdxX2axX145xX35exX33xX46xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX45xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX42xXbxX69exX18xXdxX35xX46xX45xX313xX9xX35exX43xX2fxXbxX35xdb06xX26xX319xX32xXexX3bxX3cxX9xX23xX18xX24xX9xX3fxXaxX43xX9xX45xX43xX12bxX35xX9xXbxX9bxX383xX45xX46xX9xXbxXaxX1a4xX26xX9xX2fxX6axX45xX9xX42xXbfxX9xX5xXaxX1c9xX2cxXaxX9xX157xX576xX45xX46xX9xX23xXa0xX9xX45xX4fxXf4xX2cxX9xX2cxX43xX44xX45xX9xXbxX9bxX12bxX35xX9xXaxX5cxX45xX46xX9xXbxX9bxXfexXcxX9xXcx9ebcxXbxX145xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX157xX24xX19xX26xX32xXexX5xX1bdxX9xX45xXfexXcxX9xX101xX102xX102x9965xX9xX65xX90xX45xX9xX45xX18xX26xX3dxX9xX65xX4fxX481xX2cxX9xX2fxX438xX9xX3faxX43xX18xX45xX9xXbxX54xXcxX9xX46xX35xX605xX33xX9xX65xcba6xX9xX2cxX1a4xX18xX9xX5xX9bxX43xX45xX46xX9xX4fxXecxX45xX46xX3dxX9xX6adxX157xX87xX2xX9xXbxd1afxX45xXaxX9xX126xX5cxX9xX2cxX1c5xX2cxX9xX45xX46xX5cxX45xXaxX9xX2cxX49xX33xX9xXbxXac2xX45xXaxX3dxX9xXaxXaaxX9xXbxXaxX44xX45xX46xX9xX65xX3cxX9xX2fxX12bxX45xX46xX9xXaxX43xX26xXaaxX45xX9xX57xX58xX2cxX9xX5bxX5cxX9xX65xXbfxX9xX65xX4fxX481xX2cxX9xX157xX58xX9xX87xX87xab5fxX7xX5xX87xX5xX9xXbxXaxa334xX18xX9xXbxXaxX43xX16exX45xX9xX126xX8axX9xX3fxebe6xX9xXbxXaxX43xX16exXbxX9xX126xX5cxX9xX6adxX157xX87xX2xX9xXbxXac2xX45xXaxX9xX33xXaxX3cxX9xX19xX43xX26xXaaxXbxX9xX359xX9xX19xX438xX9xX1c5xX45xX3dxX9xX46xX383xXcxX9xXbxX1bdxX9xX42xXbfxX9xX7xXaxX463xX9xX57xX4fxX43xX9xX65xX90xX45xX9xX5xXaxXa0xX45xXaxX9xX57xX58xX2cxX145xX9xX3bxX90xX45xX9xX45xX18xX26xX3dxX9xXbxX43xX26xX90xX45xX9xX65xX3cxX9xX45xX5cxX26xX9xX65xXbfxX9xX65xX4fxX481xX2cxX9xX3fxX35xX3cxX45xX9xX2cxX44xX9xX101xX321xX3dxX101xX9xX3fxXcxX3dxX9xXbxX9bxX24xX45xX46xX9xX65xX237xX9xX2axX321xX3dxX352xX9xX3fxXcxX9xX2cxXaxX4fxX18xX9xX3fxX35xX3cxX45xX9xX2cxX44xX9xXcxX3bexXbxX9xX65xX3cxX145xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX157xX24xX19xX26xX32xXexX5xX43xX26xX9xX45xXaxX35xX3cxX45xX3dxX9xX2cxX237xX9xXbxXaxX131xX9xX19xX24xX9xXbxXaxX35xX90xX43xX9xX3fxX35xX45xXaxX9xX33xXaxX534xX9xX45xX3cxX45xX9xX65xX24xX1c9xX45xX9xX65xX3cxX9xX2fxX12bxX45xX46xX9xXbxX1c9xX35xX9xX65xXa0xX18xX9xX23xX5cxX45xX9xX2cxX1c5xX2cxX9xX42xXbfxX9xX5bxX58xX9xX3bxX58xX3dxX9xX5xXaxX1c9xX2cxXaxX9xX157xX576xX45xX46xX9xX2cxXaxX4fxX18xX9xX65xX4fxX481xX2cxX9xX45xX54xX45xX46xX9xX2cxX49xX33xX9xX3fxX35xX3cxX45xX9xX2cxX44xX145xX9xX157xX226xX35xX9xX126xX16exX26xX3dxX9xXaxf1d2xX9xX2cxX237xX9xXcxX4fxX18xX9xXbxX24xX3dxX9xX46xX35xX237xX9xXdxXf4xX45xX9xXdxX5cxX9xX45xXaxX35xX8axX43xX9xX65xX35xX131xXcxX9xXbxX1c9xX35xX9xX101xX9xX42xXbfxX9xX45xX5cxX26xX9xXdxX1c9xX35xX9xX33xXaxX6axX35xX9xX2cxXaxXa0xX43xX9xX2cxX6axX45xXaxX9xX45xX46xX16exX33xX9xXdxX290xXbxX3dxX9xXbxX9bxX35xX8axX43xX9xX2cxX4fxX50xX45xX46xX3dxX9xX6axX45xXaxX9xXaxX4fxX226xX45xX46xX9xX45xX3bexX45xX46xX9xX45xX8axX9xX65xX90xX45xX9xX65xX50xX35xX9xX2fxX44xX45xX46xX3dxX9xX2fxX6axX45xX9xX42xX43xX49xXbxX9xX2cxX1a4xX18xX9xX45xX46xX4fxX50xX35xX9xX19xX54xX45xX3dxX9xX45xXaxX49xXbxX9xXdxX5cxX9xX2cxX1c5xX2cxX9xXaxX58xX9xX45xX43xX12bxX35xX9xXbxX9bxX383xX45xX46xX9xXbxXaxX1a4xX26xX9xX2fxX6axX45xX9xXb4xX87xX5xX5xX437xXbcxX145xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX157xX24xX19xX26xX32xXexX2xX24xX9xXbxXaxX35xX90xX43xX9xX65xX383xX45xX46xX9xX23xX58xX3dxX9xX42xX43xX44xX45xX46xX9xX2cxX49xX33xX9xX3fxXa66xX24xX9xX19xX5cxX35xX3dxX9xXbxX43xX26xX90xX45xX9xX65xX3cxX9xX2fxX12bxX45xX46xX9xX226xX9xX2cxX1c5xX2cxX9xX42xXbfxX9xX5xXaxX1c9xX2cxXaxX9xX4xXaxX54xX43xX3dxX9xX5xXaxX1c9xX2cxXaxX9xX157xX576xX45xX46xX3dxX9xX5bxX58xX9xX3bxX58xX9xX65xXbfxX9xX23xXa0xX9xX65x8a15xXbxX3dxX9xX126xXaaaxX9xX45xXaxX35xX8axX43xX9xX65xX24xX1c9xX45xX9xXbxX9bxX24xX45xX46xX9xX23xXbfxX24xX9xX2fxX44xX9xX2axX102xX3dxX9xX46xX54xX26xX9xX45xX46xX16exX33xX9xX45xX46xXaxX35xX3cxXcxX9xXbxX9bxXd4xX45xX46xX9xX126xX5cxX9xXdxX5cxXcxX9xXbxX172xX45xX9xXbxXaxX49xXbxX9xXdxXf4xX45xX9xX126xX8axX9xX87xX5xX5xX437xX9xX2cxX1a4xX18xX9xX45xX46xX4fxX50xX35xX9xX19xX54xX45xX145xX145xX145xX9xX4xX290xX9xXbxXaxX131xX313xX9xX3bxX3cxX9xX126xX5cxX9xX2cxX44xX45xX46xX9xX3fxXaxX24xX9xXcxX43xX44xX35xX9xX42xXbfxX9xX5xXaxX1c9xX2cxXaxX9xX4xXaxX54xX43xX9xX23xXa0xX9xX65xXd81xXbxX9xXaxX24xX5cxX45xX9xXbxX24xX5cxX45xX9xX352xX102xXcxX9xX126xX5cxX9xX2axX9xX2cxX44xX45xX46xX9xX3fxXaxX4f3xX43xX9xX65xX58xX9xX2axX3dxX352xXcxX9xX23xXa0xX9xXbxX9bxX12bxX35xX319xX9xXbxX43xX26xX90xX45xX9xX65xX3cxX9xX23xX35xX131xX45xX3dxX9xX65xX3cxX9xX2cxd714xX18xX9xX2fxX12bxX45xX46xX9xX3fxX90xXbxX9xXaxX481xX33xX9xX46xX35xX18xX24xX9xXbxXaxX12bxX45xX46xX9xX19xXd4xX2cxX9xX23xX50xX9xX23xX35xX131xX45xX9xXaxX43xX26xXaaxX45xX9xX57xX58xX2cxX9xX5bxX5cxX9xX23xXa0xX9xX23xX24xX45xX46xX3dxX9xX42xX12bxX3dxX9xX2fxX290xXbxX9xXdxX605xX45xX9xXcxX3bexXbxX9xX65xX3cxX3dxX9xX126xXf4xX35xX9xX19xX35xXaaxX45xX9xXbxX534xX2cxXaxX9xX101xX145xX101xX352xX102xX9xXcxX101xX319xX9xX65xX3cxX9xX23xX18xX24xX9xX87xX5xX5xX437xX9xX42xXbfxX9xX5xXaxX1c9xX2cxXaxX9xX157xX576xX45xX46xX9xX23xXa0xX9xX2fxX1c9xXbxX9xXdxX226xX9xX45xX3bexX45xX46xX3dxX9xX2cxX43xX44xX45xX9xXbxX9bxX12bxX35xX9xXbxXaxX54xX45xX9xX65xX3cxX9xX19xX5cxX35xX9xX2axX352xX102xXcxX145xX145xX145xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX157xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX46xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX17xX9xX3fxX17xX9xX42xX43xX24xX45xX46xX9xX2cxX18xX33xX9xX45xX46xX43xX24xX35xX9xX19xX18xX45xX9xXdxX24xX2cxX9xXaxX18xX9xXdxX24xX9xXcxX18xXbxX9xX19xX18xXbxX9xX2fxX18xX45xX9xX42xX43xX18xXbxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX30exX35xX19xXbxXaxX313xX314xX102xX102xX33xX42xX319xXaxX17xX35xX46xXaxXbxX313xX321xX102xX102xX33xX42xX32xX9xX2fxX9bxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX313xX1cxX1cxX35xX145xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX45xXaxX145xX126xX45xX1cxX45xX17xX30exX2fxX1cxX2axX104xX321xX34bxX1cxX104xX104xX19xX101xX2axX352xX2axX314xX2axX314xXbxX34bxX352xX2axXdxX101xX145xX35exX33xX46xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX45xX32xXexX6c5xXaaaxX9xX65xX3cxX3dxX9xX126xXaaaxX9xX3fxX40xX3dxX9xX45xXaxX35xX8axX43xX9xX65xX383xX45xX46xX9xXcxX43xX44xX35xX9xX45xX4fxXf4xX2cxX9xX9bxX18xX9xX126xX5cxX24xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXbxXaxX1a4xX26xX9xXbxX9bxX35xX8axX43xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX157xX24xX19xX26xX32xXexX3bxX35xX9xX19xXd4xX2cxX9xX65xX3cxX9xX23xX18xX24xX9xX126xX463xX45xX46xX9xX87xX5xX5xX437xX9xXbxXaxX54xXcxX9xX2cxX18xX45xXaxX9xX9bxX58xX45xX46xX9xX101xX359xX9xXaxX18xX9xX2cxX1a4xX18xX9xX42xXbfxX9xX5xXaxX1c9xX2cxXaxX9xX157xX576xX45xX46xX9xX2fxX18xX43xX9xX45xXaxX35xX8axX43xX9xXbxXaxX1c5xX45xX46xX9xX23xXbfxX24xX9xX2fxX44xX9xX2axX102xX9xX65xX35xX9xX3faxX43xX18xX9xX126xe2acxX45xX9xX2cxX23bxX45xX9xX45xX46xX43xX26xX3cxX45xX9xX2cxX6axXcxX9xX46xX35xX1c5xX2cxX9xX23xX5cxX45xX46xX9xXaxX24xX5cxX45xX46xX145xX145xX145xX9xX157xX1b9xX43xX9xX3fxXaxX12bxX45xX46xX9xX3fxXaxX534xX9xX35xXcxX9xX122xX45xX46xX9xX126xX1083xX45xX9xX23xX18xX24xX9xXbxX9bxX463xXcxX9xX65xX90xX45xX9xX45xXaxX237xX35xX9xXdxX23bxX45xX46xX145xX9xX61fxX58xXbxX9xX126xX463xX45xX46xX9xX87xX5xX5xX437xX9xXbxX9bxX463xX9xX33xXaxX605xX3dxX9xX45xXaxX58xX45xX9xX45xXaxXa0xX33xX9xX23xX7e6xX45xX46xX9xX2cxXaxX44xX2cxX9xXbxX9bxX12bxX35xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX2cxX24xX45xX9xX45xX4fxXf4xX2cxX145xX9xX5bxX35xXaaxX45xX9xX126xX1083xX45xX9xX2cxXaxX4fxX18xX9xX2cxX237xX9xX23xX49xXbxX9xX3fxb585xX9xXcxX58xXbxX9xXaxX24xX1c9xXbxX9xX65xX58xX45xX46xX9xX45xX5cxX24xX9xX45xXaxX576xXcxX9xX3fxXaxX12bxX35xX9xX33xXaxX290xX2cxX9xX2fxX6axX45xX9xX42xX43xX49xXbxX3dxX9xX45xX43xX12bxX35xX9xXbxX9bxX383xX45xX46xX3dxX9xX23xX226xX35xX9xXaxXaaxX9xXbxXaxX44xX45xX46xX9xX65xX3cxX9xX23xX18xX24xX9xX226xX9xX65xX54xX26xX9xX65xXbfxX9xXbxX9bxX226xX9xX45xX3cxX45xX9xX126xX12bxX9xXaxX35xXaaxX43xX145xX9xX3bxX3cxX3dxX9xX2cxX44xX45xX46xX9xX23xXa0xX9xX45xX4fxXf4xX2cxX9xX2cxX43xX44xX45xX9xX33xXaxXfexX45xX46xX9xXbxX1bdxX45xX46xX9xX65xX24xX1c9xX45xX9xX19xX5cxX35xX9xXbxX9bxX3cxX45xX9xXbxX9bxXfexXcxX9xXcxXa66xXbxX3dxX9xXaxX24xX57cxXcxX9xX2fxX54xX43xX9xX321xX69exX352xXcxX3dxX9xX45xXaxX18xXcxX9xX45xXaxX226xX9xX65xX1c5xX145xX145xX145xX9xX87xX4fxXf4xX2cxX9xXbxX9bxX24xX45xX46xX9xX65xX3cxX3dxX9xX45xX46xX24xX5cxX35xX9xX65xX3cxX9xXbxXaxX12bxX45xX46xX3dxX9xXdxX3cxX45xX9xX42xX43xX44xX45xX46xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXbxXaxX1a4xX26xX9xXbxX9bxX35xX8axX43xX145xX145xX145xX9xX536xX4xXaxX605xX45xX46xX9xXbxX12bxX35xX9xX65xXbfxX9xX3fxX35xXaaxXbxX9xX2fxXd81xX2cxX3dxX9xXbxX9bxX122xX45xX46xX9xXbxX18xX26xX145xX9xef12xX35xX50xX9xX2cxXaxXac2xX9xX2cxX23bxX45xX9xXbxX9bxX12bxX45xX46xX9xX2cxXaxX50xX9xX126xX5cxX24xX9xX2fxX438xX9xX46xX35xX605xX33xX9xX65xXaaaxX9xX2cxX1a4xX18xX9xX87xXaxX5cxX9xX45xX4fxXf4xX2cxX9xX65xX131xX9xX65xX122xX33xX9xXdxX1c9xX35xX9xX65xX3cxX3dxX9xXdxX122xX33xX9xXdxX1c9xX35xX9xX2cxX44xX45xX46xX9xXbxXaxX127xX9xXcxX18xX26xX9xX9bxX18xX9xXcxXf4xX35xX9xXbxX35xX90xX33xX9xXbxX290xX2cxX9xX2cxX6axX35xX9xXbxX1c9xX24xX9xX18xX24xX9xXaxX383xX3dxX9xX42xX43xX44xX45xX46xX9xX46xX35xX44xX45xX46xX145xX145xX145xX53axX3dxX9xX12bxX45xX46xX9xX5xXaxX18xX45xXaxX9xX69exX9xXcxX58xXbxX9xXaxX58xX9xX45xX43xX12bxX35xX9xX226xX9xX65xX54xX26xX3dxX9xXcxX122xXbxX9xX45xX46xX49xX45xX9xXdxXaaxX3dxX9xX45xX237xX35xX145xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX157xX24xX19xX26xX32xXexX165xXaxX12bxX45xX46xX9xX2cxXaxXac2xX9xX12bxX45xX46xX9xX5xXaxX18xX45xXaxX3dxX9xX45xXaxX35xX8axX43xX9xXaxX58xX9xX19xX54xX45xX9xX87xX5xX5xX437xX3dxX9xXdxX5cxXcxX9xXcxX43xX44xX35xX145xX145xX145xX9xXbxX1c9xX35xX9xX5bxX58xX9xX3bxX58xX3dxX9xX5xXaxX1c9xX2cxXaxX9xX4xXaxX54xX43xX3dxX9xX5xXaxX1c9xX2cxXaxX9xX157xX576xX45xX46xX3dxX9xX5xXaxX1c9xX2cxXaxX9xX165xX35xXcxX9xXcxX5cxX9xX2cxXaxX605xX45xX46xX9xXbxX12bxX35xX9xX2cxX237xX9xX19xXa0xX33xX9xXbxX35xX90xX33xX9xX42xX605xX2cxX9xX65xX8axX43xX9xX23xX5cxX26xX9xXbxXb10xX9xXcxX24xX45xX46xX9xXcxX43xX44xX45xX9xX65xX4fxX481xX2cxX9xX2cxXaxX534xX45xXaxX9xX3faxX43xX26xX8axX45xX9xX2cxX1c5xX2cxX9xX2cxX49xX33xX9xX23xX44xX9xXbxX9bxX534xX9xX3fxX35xX45xXaxX9xX33xXaxX534xX9xX45xX54xX45xX46xX9xX2cxX49xX33xX3dxX9xXdxX5cxXcxX9xXcxXf4xX35xX9xX45xXaxXe7xX45xX46xX9xX65xX35xX131xXcxX9xXaxX4fxX9xXaxXb10xX45xX46xX3dxX9xX45xX4fxXf4xX2cxX9xX2cxX43xX44xX45xX9xXbxX9bxX12bxX35xX145xX145xX145xX9xX65xX131xX9xX3fxXa0xX33xX9xXbxX172xX9xX2cxXaxXd81xX2cxX9xX2fxX6axX45xX9xX42xX43xX49xXbxX9xX126xX290xX9xX65xX1b9xX43xX9xX45xXfexXcxX9xX101xX102xX2axXa88xX3dxX9xX172xX45xX9xX65xXa0xX45xXaxX9xX2cxX43xX58xX2cxX9xX2fxX44xX45xX46xX145xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX8f9xX43xXbxXaxX24xX9bxX32xXexX5xX9bxXd4xX45xX46xX9xX5xX43xXaaxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Trọng Tuệ