Liban chỉ định thẩm phán uy tín tiến hành điều tra vụ nổ ở Beirut
Thẩm phán Fadi Sawan, được biết đến là người "cầm cân, nảy mực" liêm chính và công minh ở Liban, đã được giao nhiệm vụ làm sáng tỏ vụ nổ ở cảng Beirut hồi tuần trước.
7842x7c0ax12937xd87ax838cxa25dxabcex1099cxd7caxX7xfb02x7f97x111dax963fx119e5xc635xX5x9d1axXax11785xcd48xXdx1120cxX6x12bbbxX3xX4xX1x12668xX3xb480xe5f5xX17xX1xX3xXexX1x8759x11bd8xX3xXbxX1xdc1bxX17xX3xb50dx127dcxX3xXexfbd2xX17xX3xXexXdxd7d2xX17xX3xX1x7b2axX17xX1xX3xX1dxXdxe0d3xX2cxX3xXex830dxX6xX3x9de1xd276xX3xX17x102a1xX3x9c53xX3xabcbxX10xXdxX43xX2cxXexX0xe084xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxba2bxX10xX6xb92dxXaxX12xXcxX1xX24xX25xX3xXbxX1xX29xX17xX3xa402xX6xX67xXdxX3xc14fxX6xab7cxX6xX17x125a6xX3xX1dx8e34x10ef0xX4xX3xX15xXdxX35xXexX3xX1dxX35xX17xX3xX5xX39xX3xX17x12924xX81x9f88xXdxX3xfc2axX4xd842xX25xX3xX4x10fe3xX17xX7exX3xX17xe117xX2dxX3xX25xd0c2xX4x8c02xX3xX5xXdx96e5xX25xX3xX4xX1xX30xX17xX1xX3xX46xX39xX3xX4xd79axX17xX92xX3xX25xXdxX17xX1xX3xX4cxX3xX13xXdxX15xX6xX17xX7exX3xX1dxd6f8xX3xX1dxX81xX82xX4xX3xX92xXdxX6xb6d3xX3xX17xX1xXdx7c4dxX25xX3xX46xX47xX3xX5xX39xX25xX3xX7xX29xX17xX92xX3xXexcc49xX3xX46xX47xX3xX17xX4axX3xX4cxX3xX4xXa2xX17xX92xX3xX4exX10xXdxX43xX2cxXexX3xX1x11af5xXdxX3xXexX2cxX99xX17xX3xXexX43xX81x12025xX4x110b6xX0xX55xXbxX12xX0xX67xXdxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xX10xXexX6xXdxX5xX7x112ebxX127xX7xX2cxX25xX25xX6xX43xX2dxX3xX4xX25xX7xb143xX67xX10xX7xX4xXaxX12xX0xXdxX25xX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx81c0xX10xX17xXexX10xX43xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX7bxXdxX67xXexX1xc31bxX3xd706xX2xf4b3xXbxed6fx8a5axX3xX1xX10xXdxX92xX1xXexX15cxX3xe3bbxf40axea6fxXbxX162xX163xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX55xX55xXdxX10fxX15xX6xXd6xX1xX6xXexXdxX17xX1xX10fxX46xX17xX55xX17xX10xX7bxX7xX55x9071xbeb4xX16dxX190xX55xX2xX191xb8e3xX67xX15exX191xX15exX16dxX191xX191xX16fxXexX16dxX190xX15ex910axX5xX16exX134xXexXexX162xX46xX17xX46xX2cxX134xX17xXd6xX134xX15xX10xXdxX43xX2cxXexX134xX191xX2xX10fx9577xXbxX92xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX6xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xX1dxX1exX17xX1xX3xXexX1xX24xX25xX3xXbxX1xX29xX17xX3xX2cxX2dxX3xXexX30xX17xX3xXexXdxX35xX17xX3xX1xX39xX17xX1xX3xX1dxXdxX3fxX2cxX3xXexX43xX6xX3xX46xX47xX3xX17xX4axX3xX4cxX3xX4exX10xXdxX43xX2cxXexXaxX3xX7bxXdxX67xXexX1xX9xXaxX15exX2xX160xXaxX3xX1xX10xXdxX92xX1xXexX9xXaxX16dxX16exX16fxXaxX3xX55xX12xX0xX55xX67xXdxX46xX12xX0xX67xXdxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xX10xXexX6xXdxX5xX7xX127xX127xX7xX2cxX25xX25xX6xX43xX2dxX3xX4xX25xX7xX134xX67xX10xX7xX4xXaxX12xX0xX55xX67xXdxX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX6xXbxXexXdxXd6xX17xXaxX12xbe09xX1xebedxXdxX3xX15xd444xX4xX3xX5xXacxX17xX3xXexd42cxX3xX46xX47xX3xX17xX4axX3xX4cxX3xX4xXa2xX17xX92xX3xX4exX10xXdxX43xX2cxXexX7exX3xX13xXdxX15xX6xX17xX3xX17xX92xX39xX2dxX3xX16fxX55xX197xX55xX190xX191xX190xX191xX10fxX3x106d3xe8cbxX17xX1xX15cxX3xedfaxX74x8b04xX55xXcxXcxee15x11d69xfdbcxa250xX0xX55xXbxX12xX0xX67xXdxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xX10xXexX6xXdxX5xX7xX127xX127xX7xX2cxX25xX25xX6xX43xX2dxX3xX4xX25xX7xX134xX67xX10xX7xX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exXd6xX67xX2dxXaxX12xX2b4xX92xX39xX2dxX3xX2xX16fxX55xX197xX7exX3xXexX43xa391xX17xX3xX2xX191xX3xX17xX92xX39xX2dxX3xX7xX6xX2cxX3xX46xX47xX3xX17xX4axX3x11708xXdxX17xX1xX3xX1xXd6xX39xX17xX92xX3xX4cxX3xX4exX10xXdxX43xX2cxXexX3xX4xac97xX6xX3xX13xXdxX15xX6xX17xX7exX3xX17xX1xX39xX3xX4xX1xcba1xX4xX3xXexX43xX29xX4xX1xX3xX17xX81xX10dxX4xX3xX17xX39xX2dxX3xX1dxXccxX3xX4xX1xX1bxX3xX1dxX1exX17xX1xX3xX25xbf31xXexX3xXexX1xX24xX25xX3xXbxX1xX29xX17xX3xX4xX26exX3xX2cxX2dxX3xXexX30xX17xX3xX1dxX339xX17xX92xX3xX1dxX99xX2cxX3xX4xX2cxX358xX4xX3xX1dxXdxX3fxX2cxX3xXexX43xX6xX3xX46xX3fxX3xX46xX47xX3xX46xXdxXdbxX4xX10fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exXd6xX67xX2dxXaxX12xXcxX1xX10xXd6xX3xX4xX29xX4xX3xX17xX92xX2cxX102xX17xX3xXexXdxX17xX3xXexX81xX3xXbxX1xX29xXbxX7exX3xXcxX1xX24xX25xX3xXbxX1xX29xX17xX3xX74xX6xX67xXdxX3xX79xX6xX7bxX6xX17xX3xX1dxXccxX3xX1dxX81xX82xX4xX3xX92xXdxX6xXd6xX3xX17xX1xXdxXdbxX25xX3xX46xX47xX3xX5xX39xX25xX3xX7xX29xX17xX92xX3xXexXebxX3xX46xX47xX3xX17xX4axX3xX4cxX3xX4xXa2xX17xX92xX3xX4exX10xXdxX43xX2cxXexX3xX1xX102xXdxX3xXexX2cxX99xX17xX3xXexX43xX81xX10dxX4xX10fxX3x1178cxX17xX92xX3xX79xX6xX7bxX6xX17xX3xX1dxX81xX82xX4xX3xX15xXdxX35xXexX3xX1dxX35xX17xX3xX5xX39xX3xX17xX92xX81xX94xXdxX3xX97xX4xX99xX25xX3xX4xX9dxX17xX7exX3xX17xXa2xX2dxX3xX25xXa6xX4xXa8xX3xX5xXdxXacxX25xX3xX4xX1xX30xX17xX1xX3xX46xX39xX3xX4xXb9xX17xX92xX3xX25xXdxX17xX1xX3xX4cxX3xX13xXdxX15xX6xX17xX10fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exXd6xX67xX2dxXaxX12xXcxX2cxX2dxX3xX17xX1xXdxXacxX17xX7exX3xX46xX1exX3xXexX1xX24xX25xX3xXbxX1xX29xX17xX3xX17xX39xX2dxX3xX7x9958xX3xX314xX1xXb9xX17xX92xX3xX1dxX30xX4xX1xX3xXexX1xX9dxX17xX3xX4xX1xdf1axXexX3xX46xX4b7xX17xX3xX4xX29xX4xX3xX15xX358xX3xXexX43xX81xX4cxX17xX92xX3xX1dxX81x11b14xX17xX92xX3xX4xX1xX339xX4xX3xX46xX39xX3xX4xX29xX4xX3xX4xXa6xX2cxX3xX15xX358xX3xXexX43xX81xX4cxX17xX92xX7exX3xXexX1xX6xX2dxX3xX46xX39xXd6xX3xX1dxX26exX3xX46xXdxXdbxX4xX3xX17xX39xX2dxX3xX7xX4a3xX3xX67xXd6xX3xX25xX358xXexX3xX4xX4cexX3x9e62xX2cxX6xX17xX3xXexX81xX3xXbxX1xX29xXbxX3xX4xX1xX2cxX2dxXacxX17xX3xXexX43xX29xX4xX1xX3xX4xX329xX6xX3xX4xX1xX30xX17xX1xX3xXbxX1xX329xX3xX1dxXa2xX25xX3xX17xX1xXdxXdbxX25xX10fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exXd6xX67xX2dxXaxX12xXcxX43xX81xX10dxX4xX3xX1dxX26exX7exX3xX17xX92xX39xX2dxX3xX2xX16dxX55xX197xX7exX3xXcxX1xX339xX3xXexX43xX81xX4cxX17xX92xX3xX2b4xX92xXd6xbfa9xXdxX3xX92xXdxX6xXd6xX3x127fdx1108exX3xXbxX1xX47xX3xXexX43xX29xX4xX1xX3xX4xX29xX4xX3xX46xX4b7xX17xX3xX1dxX3fxX3xX4xX1xX30xX17xX1xX3xXexX43xX1exX3x7cc0xX6xX46xXdxX67xX3xX64xX6xX5xX10xX3xX4xX1xXd6xX3xX15xXdxX35xXexX3xX148xX47xX4xX3xb981xXdxX3fxX2cxX3xXexX43xX6xX3xX5xXdxXacxX17xX3xX15xX6xX17xX92xX3xX581xX582xX3xX2a6xX74xX4exd2f7xX2b5xX3xX7xX4a3xX3xXexX1xX6xX25xX3xX92xXdxX6xX3xX4xX2cxX358xX4xX3xX1dxXdxX3fxX2cxX3xXexX43xX6xX3xX46xX3fxX3xX46xX47xX3xX17xX4axX3xX4cxX3xX4exX10xXdxX43xX2cxXexX3xXexX1xX10xXd6xX3xX1dxX3fxX3xX17xX92xX1xX1exX3xX4xX329xX6xX3xX17xX1xX39xX3xX4xX1xX339xX4xX3xXexX43xX29xX4xX1xX3xX13xXdxX15xX6xX17xX10fxX3xX64xXdxXdbxX17xX3xX2aexX1xX29xXbxX3xX4xfd70xX17xX92xX3xX1dxXccxX3xX25xX4cxX3xX4xX2cxX358xX4xX3xX1dxXdxX3fxX2cxX3xXexX43xX6xX3xX43xXdxXacxX17xX92xX3xX43xX4a3xX3xX46xX3fxX3xX46xX47xX3xX46xXdxXdbxX4xX10fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exXd6xX67xX2dxXaxX12xXcxX4axX17xX92xX3xXexX1xX272xX17xX92xX3xX13xXdxX15xX6xX17xX3xX581xXdxX4xX1xX10xX5xX3xX2acxXd6xX2cxX17xX3xXexX43xX81xX10dxX4xX3xX1dxX26exX3xX1dxXccxX3xXexX27axX3xX4xX1xX272xXdxX3xX25xX4cxX3xX25xX358xXexX3xX4xX2cxX358xX4xX3xX1dxXdxX3fxX2cxX3xXexX43xX6xX3xX50fxX2cxX272xX4xX3xXexX35xX3xXexX1xX10xXd6xX3xX5xX94xXdxX3xX314xXacxX2cxX3xX92xc69cxXdxX3xX4xX329xX6xX3xX17xX1xXdxX3fxX2cxX3xX17xX1xX39xX3xX5xXccxX17xX1xX3xX1dxX579xXd6xX3xXexX1xX35xX3xX92xXdxX10dxXdxX3xX46xX39xX3xX4xX29xX4xX3xXexX4axX3xX4xX1xX339xX4xX3xX50fxX2cxX272xX4xX3xXexX35xX3xX4xX635xX17xX92xX3xX17xX1xX81xX3xX17xX92xX81xX94xXdxX3xX67xX9dxX17xX3xX13xXdxX15xX6xX17xX10fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exXd6xX67xX2dxXaxX12xX2b3xX47xX3xX17xX4axX3xX162xXa2xX2dxX3xX43xX6xX3xX17xX92xX39xX2dxX3xX16fxX55xX197xX3xXexX579xXdxX3xX25xX358xXexX3xX17xX1xX39xX3xX314xX1xXd6xX3xX4cxX3xX4xXa2xX17xX92xX3xX4exX10xXdxX43xX2cxXexX3xXexX81xX4cexX17xX92xX3xX1dxX81xX4cexX17xX92xX3xX25xX358xXexX3xXexX43x857axX17xX3xX1dxX358xX17xX92xX3xX1dxX4b7xXexX3xX4xX26exX3xX1dxX358xX3xX5xX10dxX17xX3xX16fxX7exX160xX7exX3xX1dxXccxX3xX314xX1xXdxX35xX17xX3xX2xX1a4xX190xX3xX17xX92xX81xX94xXdxX3xXexX1xXdxXdbxXexX3xX25xX579xX17xX92xX7exX3xX30xXexX3xX17xX1xX4b7xXexX3xX15exX10fxX160xX191xX191xX3xX17xX92xX81xX94xXdxX3xX15xX1exX3xXexX1xX81xX4cexX17xX92xX3xX46xX39xX3xX1xXdxXdbxX17xX3xX4xX2ffxX17xX3xX314xX1xXd6xXa2xX17xX92xX3xX16dxX191xX134xX16fxX191xX3xX17xX92xX81xX94xXdxX3xX25xX4b7xXexX3xXexX30xX4xX1xX10fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exXd6xX67xX2dxXaxX12xX2b3xX47xX3xX17xX4axX3xX4xX2ffxX17xX3xX314xX1xXdxX35xX17xX3xX314xX1xXd6xXa2xX17xX92xX3xX16dxX191xX191xX10fxX191xX191xX191xX3xX17xX92xX81xX94xXdxX3xX25xX4b7xXexX3xX17xX1xX39xX3xX4xe3f6xX6xX10fxX3x82aaxXdxX10dxXdxX3xX4xX1xX339xX4xX3xX81xX10dxX4xX3xXexX30xX17xX1xX3xXexX1xXdxXdbxXexX3xX1xX579xXdxX3xX5xXacxX17xX3xXexX10dxXdxX3xX2xX160xX3xXex9464xX3x9ef2xX79xX5a3xX7exX3xXexX43xXd6xX17xX92xX3xX314xX1xXdxX3xX4xX29xX4xX3xX4xX2cxX358xX4xX3xX1dxX39xX25xX3xXbxX1xX29xX17xX3xX92xXdxd4b7xX6xX3xX4xX1xX30xX17xX1xX3xXbxX1xX329xX3xX46xX10dxXdxX3xc334xX2cxX582xX3xXcxXdxX3fxX17xX3xXexXdbxX3xX50fxX2cxX272xX4xX3xXexX35xX3xX2a6xX5d4xX581xX74xX2b5xX3xX5xX579xXdxX3xX1dxX6xX17xX92xX3xX15xX1exX3xX1dxc0eexX17xX1xX3xXexX43xXdbxX10fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exXd6xX67xX2dxXaxX12xX148xX29xX4xX3xX314xX35xXexX3xX50fxX2cxXa2xX3xX1dxXdxX3fxX2cxX3xXexX43xX6xX3xX7xX4cexX3xX15xX358xX3xX4xX1xXd6xX3xXexX1xX4b7xX2dxX3xXexX8cdxX17xX1xX3xXexX43xX579xX17xX92xX3xX5xX4cexX3xX5xX39xX3xX50fxX2cxXa2xX17xX3xX5xf8eexX3xX46xX39xX3xX46xX780xX17xX3xX1xX39xX17xX1xX3xX314xX1xXd6xX3xX4xX1xX339xX6xX3xX46xX780xXexX3xX5xXdxXdbxX2cxX3xX4xX26exX3xX17xX92xX2cxX2dxX3xX4xX4cexX3xX4xX1xX29xX2dxX3xX17xX4axX3xX4xX6xXd6xX3xX4cxX3xX4xXa2xX17xX92xX3xX4exX10xXdxX43xX2cxXexX3xXexX43xXd6xX17xX92xX3xX17xX1xXdxX3fxX2cxX3xX17xced2xX25xX3xX50fxX2cxX6xX3xX5xX39xX3xX17xX1xX895xX17xX92xX3xX17xX92xX2cxX2dxXacxX17xX3xX17xX1xX9dxX17xX3xX67xcf09xX17xX3xX1dxX35xX17xX3xX46xX47xX3xX17xX4axX3xXexX43xXacxX17xX10fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exXd6xX67xX2dxXaxX12xX64xXdxXdbxX17xX3xX17xX92xX81xX94xXdxX3xX67xX9dxX17xX3xX13xXdxX15xX6xX17xX3xX1dxX6xX17xX92xX3xX43xX4b7xXexX3xX15xX4b7xXexX3xX15xX8cdxX17xX1xX3xXexX43xX81xX10dxX4xX3xX46xXdxXdbxX4xX3xX25xX358xXexX3xX5xX81xX82xX17xX92xX3xX314xX1xX4axX17xX92xX3xX5xX102xX3xX1xX26exX6xX3xX4xX1xX4b7xXexX3xX6xX25xX25xXd6xX17xXdxX2cxX25xX3xX17xXdxXexX43xX6xXexX10xX3xX15xX1exX3xX5xX81xX2cxX3xX92xXdxX895xX3xXexX43xXd6xX17xX92xX3xX17xX1xXdxX3fxX2cxX3xX17xX977xX25xX3xXexX43xX94xXdxX3xXexX579xXdxX3xX4xXa2xX17xX92xX3xXexX43xXacxX17xX7exX3xX15xX4b7xXexX3xX4xX1xX4b7xXbxX3xX17xX1xX895xX17xX92xX3xX4xXa2xX17xX1xX3xX15xX29xXd6xX3xX6xX17xX3xXexXd6xX39xX17xX10fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exXd6xX67xX2dxXaxX12xX13xX39xX17xX3xX7xX26exX17xX92xX3xX15xXdxfa60xX2cxX3xXexX8cdxX17xX1xX3xXbxX1xXa2xX17xX3xX1dxX272xXdxX3xX4xX329xX6xX3xX17xX92xX81xX94xXdxX3xX67xX9dxX17xX3xX1dxXccxX3xX314xX1xXdxX35xX17xX3xX4xX1xX30xX17xX1xX3xXbxX1xX329xX3xX4xX329xX6xX3xXcxX1xX329xX3xXexX81xX10dxX17xX92xX3xX64xX6xX7xX7xX6xX17xX3xX5a3xXdxX6xX15xX3xXbxX1xXa2xXdxX3xXexX27axX3xX4xX1xX339xX4xX10fxX3xX2b4xX92xX39xX2dxX3xX2xX16dxX55xX197xX7exX3xX8a6xX2cxX272xX4xX3xX1xX358xXdxX3xX13xXdxX15xX6xX17xX3xX1dxXccxX3xXexX1xXb9xX17xX92xX3xX50fxX2cxX6xX3xXexX8cdxX17xX1xX3xXexX43xX579xX17xX92xX3xX314xX1xX24xX17xX3xX4xX4b7xXbxX3xX314x1138fxXd6xX3xX67xX39xXdxX3xX190xX3xXexX2cxX99xX17xX7exX3xXexX579xXd6xX3xX1dxXdxX3fxX2cxX3xX314xXdxXdbxX17xX3xXbxX1xX29xXbxX3xX5xX925xX3xX4xX1xXd6xX3xX46xXdxXdbxX4xX3xX17xX92xX977xX17xX3xX4xX1xccaaxX17xX3xX4xX29xX4xX3xX4xX2cxX358xX4xX3xX15xXdxXa89xX2cxX3xXexX8cdxX17xX1xX10fxX0xX55xXbxX12xX0xX67xXdxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX43xXexXdxX4xX5xX10xX134xXbxX1xXd6xXexXd6xXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1xXd6xXexXd6xXaxX3xX1xX43xX10xb366xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX15cxX55xX55xX4xX67xX17xXdxX25xX92xX10fxX46xXdxX10xXexX17xX6xX25xXbxX5xX2cxX7xX10fxX46xX17xX55xX2cxXbxX5xXd6xX6xX67xX10xX67xX55xX15xXd6xX314xXexXexX1bdxX55xX190xX191xX190xX191xX127xX191xX197xX127xX2xX16fxX55xXexXexX162xX46xX17xX127xX46xX2cxX127xX17xXd6xX127xX15xX10xXdxX43xX2cxXexX127xX191xX190xX10fxX1bdxXbxX92xXaxX3xX67xX6xXexX6xX134xX67xX10xX7xX4xX9xXaxX13xXa6xX4xX3xX5xX81xX82xX17xX92xX3xX4xX339xX2cxX3xX1xX358xX3xXexX8cdxX25xX3xX314xXdxX35xX25xX3xX17xX579xX17xX3xX17xX1xX9dxX17xX3xX67xX81xX10dxXdxX3xX1dxX272xX17xX92xX3xX1dxX4axX3xX17xX29xXexX3xX7xX6xX2cxX3xX46xX47xX3xX17xX4axX3xX314xXdxX17xX1xX3xX1xXd6xX39xX17xX92xX3xX4cxX3xX4exX10xXdxX43xX2cxXexX7exX3xX13xXdxX15xX6xX17xX3xX17xX92xX39xX2dxX3xX15exX55xX197xX55xX190xX191xX190xX191xX10fxX3xX2a6xX2a7xX17xX1xX15cxX3xX2acxX74xX2aexX55xXcxXcxX2b2xX2b3xX2b4xX2b5xXaxX3xX67xX6xXexX6xX134xXdxX17xX67xX10xX162xX9xXaxX191xXaxX12xX0xXdxX25xX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX25xX7xX134xXbxX1xXd6xXexXd6xX3xXdxX148xX10xX17xXexX10xX43xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX67xXdxX7xXbxX5xX6xX2dxX15cxX3xX15xX5xXd6xX4xX314xX163xX3xX25xX6xX43xX92xXdxX17xX134xX5xX10xXb9dxXexX15cxX3xX6xX2cxXexXd6xX163xX3xX25xX6xX43xX92xXdxX17xX134xX43xXdxX92xX1xXexX15cxX3xX6xX2cxXexXd6xX163xX3xX7bxXdxX67xXexX1xX15cxX3xX15exX2xX160xXbxX162xX163xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX6xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xX1dxX1exX17xX1xX3xXexX1xX24xX25xX3xXbxX1xX29xX17xX3xX2cxX2dxX3xXexX30xX17xX3xXexXdxX35xX17xX3xX1xX39xX17xX1xX3xX1dxXdxX3fxX2cxX3xXexX43xX6xX3xX46xX47xX3xX17xX4axX3xX4exX10xXdxX43xX2cxXexX3xX1xX8cdxX17xX1xX3xXa2xX17xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX55xX55xXdxX10fxX15xX6xXd6xX1xX6xXexXdxX17xX1xX10fxX46xX17xX55xX17xX10xX7bxX7xX55xX190xX191xX16dxX190xX55xX2xX191xX197xX67xX15exX191xX15exX16dxX16dxX191xX15exXexX16exX16exX16dxX5xX2xX10fxX1bdxXbxX92xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX6xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xX1dxX1exX17xX1xX3xXexX1xX24xX25xX3xXbxX1xX29xX17xX3xX2cxX2dxX3xXexX30xX17xX3xXexXdxX35xX17xX3xX1xX39xX17xX1xX3xX1dxXdxX3fxX2cxX3xXexX43xX6xX3xX46xX47xX3xX17xX4axX3xX4cxX3xX4exX10xXdxX43xX2cxXexXaxX3xX7bxXdxX67xXexX1xX9xXaxX15exX2xX160xXaxX3xX67xX6xXexX6xX134xXbxX1xXd6xXexXd6xX134xXd6xX43xXdxX92xXdxX17xX6xX5xX134xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX15cxX55xX55xX4xX67xX17xXdxX25xX92xX10fxX46xXdxX10xXexX17xX6xX25xXbxX5xX2cxX7xX10fxX46xX17xX55xXexX15exX190xX191xX55xX2cxXbxX5xXd6xX6xX67xX10xX67xX55xX15xXd6xX314xXexXexX1bdxX55xX190xX191xX190xX191xX127xX191xX197xX127xX2xX16fxX55xXexXexX162xX46xX17xX127xX46xX2cxX127xX17xXd6xX127xX15xX10xXdxX43xX2cxXexX127xX191xX190xX10fxX1bdxXbxX92xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX67xXdxX46xX12xX0xX67xXdxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX43xXexXdxX4xX5xX10xX134xXbxX1xXd6xXexXd6xXaxX12xX0xX55xX67xXdxX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX6xXbxXexXdxXd6xX17xXaxX12xX13xXa6xX4xX3xX5xX81xX82xX17xX92xX3xX4xX339xX2cxX3xX1xX358xX3xXexX8cdxX25xX3xX314xXdxX35xX25xX3xX17xX579xX17xX3xX17xX1xX9dxX17xX3xX67xX81xX10dxXdxX3xX1dxX272xX17xX92xX3xX1dxX4axX3xX17xX29xXexX3xX7xX6xX2cxX3xX46xX47xX3xX17xX4axX3xX314xXdxX17xX1xX3xX1xXd6xX39xX17xX92xX3xX4cxX3xX4exX10xXdxX43xX2cxXexX7exX3xX13xXdxX15xX6xX17xX3xX17xX92xX39xX2dxX3xX15exX55xX197xX55xX190xX191xX190xX191xX10fxX3xX2a6xX2a7xX17xX1xX15cxX3xX2acxX74xX2aexX55xXcxXcxX2b2xX2b3xX2b4xX2b5xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exXd6xX67xX2dxXaxX12xXcxX43xXd6xX17xX92xX3xX15xX272xXdxX3xX4xXa2xX17xX1xX3xX1dxX26exX7exX3xX17xX92xX39xX2dxX3xX2xX16fxX55xX197xX7exX3xX4exX358xX3xXexX43xX81xX4cxX17xX92xX3xX8a6xX2cxX272xX4xX3xXbxX1xX2ffxX17xX92xX3xX2aexX1xX29xXbxX3xX74xX5xXd6xX43xX10xX17xX4xX10xX3xX2aexX6xX43xX5xX2dxX7exX3xX1dxX6xX17xX92xX3xX4cxX3xXexX1xX977xX25xX3xX13xXdxX15xX6xX17xX7exX3xX1dxXccxX3xX1xX272xXdxX3xXexX1xed95xX4xX3xX17xX81xX10dxX4xX3xX17xX39xX2dxX3xXexX1xX39xX17xX1xX3xX5xX780xXbxX3xX25xX358xXexX3xX4xX1xX30xX17xX1xX3xXbxX1xX329xX3xX25xX10dxXdxX3xX4xX26exX3xX314xX1xXa2xX3xX17xX977xX17xX92xX3xXexX1xXa6xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX29xX4xX3xX4xXa2xXdxX3xX4xX29xX4xX1xX3xX4xX4cexX3xX4xX4b7xX2cxX3xX4xX99xX17xX3xXexX1xXdxX35xXexX3xX17xX1xX81xX3xX2dxXacxX2cxX3xX4xX99xX2cxX3xX4xX329xX6xX3xX4xX358xX17xX92xX3xX1dxX102xX17xX92xX3xX50fxX2cxX272xX4xX3xXexX35xX10fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exXd6xX67xX2dxXaxX12xX13xX94xXdxX3xX314xXacxX2cxX3xX92xX6d2xXdxX3xX4xX329xX6xX3xX15xX39xX3xX2aexX6xX43xX5xX2dxX3xX1dxX81xX82xX4xX3xX1dxX81xX6xX3xX43xX6xX3xX7xX6xX2cxX3xX4xX2cxX358xX4xX3xX1xX358xXdxX3xX314xXdxX35xX17xX3xX46xX10dxXdxX3xXcxX4axX17xX92xX3xXexX1xX272xX17xX92xX3xX17xX81xX10dxX4xX3xX4xX1xX329xX3xX17xX1xX39xX3xX581xXdxX4xX1xX10xX5xX3xX2acxXd6xX2cxX17xX10fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exXd6xX67xX2dxXaxX12xXcxX1xX10xXd6xX3xXexX1xXb9xX17xX92xX3xX15xX29xXd6xX3xX4xX329xX6xX3xX2aexX1xX329xX3xXcxX4axX17xX92xX3xXexX1xX272xX17xX92xX3xX13xXdxX15xX6xX17xX7exX3xX4exX358xX3xXexX43xX81xX4cxX17xX92xX3xX2aexX6xX43xX5xX2dxX3xX4xX1xXd6xX3xX15xXdxX35xXexX3xXcxX4axX17xX92xX3xXexX1xX272xX17xX92xX3xX2aexX1xX29xXbxX3xc90axX25xX25xX6xX17xX2cxX10xX5xX3xX581xX6xX4xX43xXd6xX17xX3xX7xX4a3xX3xXexX43xX4cxX3xX5xX579xXdxX3xX4exX10xXdxX43xX2cxXexX3xX1dxXa89xX3xXexXdxX35xXbxX3xXexX47xX4xX3xX1dxX39xX25xX3xXbxX1xX29xX17xX3xX46xX10dxXdxX3xX92xXdxX10dxXdxX3xX4xX1xX339xX4xX3xX13xXdxX15xX6xX17xX3xX46xX3fxX3xX7xXa6xX3xX4xX99xX17xX3xXexX1xXdxX35xXexX3xXbxX1xXa2xXdxX3xX4xX26exX3xX25xX358xXexX3xX4xX1xX30xX17xX1xX3xXbxX1xX329xX3xX1dxXd6xX39xX17xX3xX314xX35xXexX3xX4xX26exX3xXexX1xXa89xX3xXexXdxX35xX17xX3xX1xX39xX17xX1xX3xX4xXa2xXdxX3xX4xX29xX4xX1xX10fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exXd6xX67xX2dxXaxX12xXcxX43xXd6xX17xX92xX3xX314xX1xX2cxXb9xX17xX3xX314xX1xX4axX3xX4xX1xX2cxX2dxX35xX17xX3xXexX1xX977xX25xX3xX13xXdxX15xX6xX17xX7exX3xX15xX39xX3xX2aexX6xX43xX5xX2dxX3xX1dxXccxX3xX1dxX35xX17xX3xX4xXa2xX17xX92xX3xX4exX10xXdxX43xX2cxXexX7exX3xX17xX4cexXdxX3xXexXdxX35xXbxX3xX17xX1xX780xX17xX3xX4xX1xX2cxX2dxX35xX17xX3xX1xX39xX17xX92xX3xX4xX339xX2cxX3xXexX43xX82xX3xX4xX329xX6xX3xX2aexX1xX29xXbxX3xX67xX39xX17xX1xX3xX4xX1xXd6xX3xX13xXdxX15xX6xX17xX10fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exXd6xX67xX2dxXaxX12xX8a6xX2cxX6xX17xX3xX4xX1xX339xX4xX3xX2aexX1xX29xXbxX3xX17xXacxX2cxX3xX43xd884xX3xX2aexX6xX43xXdxX7xX3xX7xX4a3xX3xX4xX2cxX17xX92xX3xX4xX4b7xXbxX3xX4xX1xXd6xX3xX4exX10xXdxX43xX2cxXexX3xX25xX358xXexX3xX15xXdbxX17xX1xX3xX46xXdxXdbxX17xX3xX67xXccxX3xX4xX1xXdxX35xX17xX3xX190xX160xX191xX3xX92xXdxX81xX94xX17xX92xX3xX46xX39xX3xX7xX4a3xX3xX7xX10dxX25xX3xX1dxXdxX3fxX2cxX3xX1dxX358xX17xX92xX3xX1a4xX191xX191xX3xX15xXdxX17xX1xX3xX7xX582xX3xXexX10dxXdxX3xX17xX81xX10dxX4xX3xX17xX39xX2dxX3xX1x7b8cxX3xXexX43xX82xX10fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exXd6xX67xX2dxXaxX12xX148xb66cxX17xX92xX3xX17xX92xX39xX2dxX7exX3xX2b4xX92xXd6xX579xXdxX3xXexX43xX81xX4cxX17xX92xX3xX5d4xX43xX6xX17xX3xe711xX6xX46xX6xX67xX3x87a4xX6xX43xXdxXb9dxX3xX4xX635xX17xX92xX3xX4xX26exX3xX4xX2cxX358xX4xX3xX92xXb54xXbxX3xX46xX10dxXdxX3xX17xX92xX81xX94xXdxX3xX1dxX102xX17xX92xX3xX4xX4b7xXbxX3xX13xXdxX15xX6xX17xX3xX148xX1xX6xX43xX15xX10xX5xX3xd02axX10xX1xX15xX10xX3xXexX579xXdxX3xX4exX10xXdxX43xX2cxXexX10fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exXd6xX67xX2dxXaxX12xXcxX579xXdxX3xX4xX2cxX358xX4xX3xX92xXb54xXbxX7exX3xX2b4xX92xXd6xX579xXdxX3xXexX43xX81xX4cxX17xX92xX3xX12c7xX6xX43xXdxXb9dxX3xX314xX1x8afexX17xX92xX3xX1dxX1exX17xX1xX3xX5xX780xXbxX3xXexX43xX81xX94xX17xX92xX3xX17xX1xX4b7xXexX3xX50fxX2cxX29xX17xX3xX4xX329xX6xX3xX17xX81xX10dxX4xX3xX17xX39xX2dxX3xX4xX1xXd6xX3xX43xb7dbxX17xX92xX3xX13xXdxX15xX6xX17xX3xX4xX26exX3xX314xX1xXa2xX3xX17xX977xX17xX92xX3xX1dxX81xX6xX3xX43xX6xX3xX17xX1xX895xX17xX92xX3xX50fxX2cxX2dxX35xXexX3xX1dxX1exX17xX1xX3xX5xXdxXacxX17xX3xX50fxX2cxX6xX17xX3xX1dxX35xX17xX3xXexX81xX4cexX17xX92xX3xX5xX6xXdxX3xX1dxX4b7xXexX3xX17xX81xX10dxX4xX7exX3xX1dxX102xX17xX92xX3xXexX1xX94xXdxX3xX17xX1xX4b7xX17xX3xX25xX579xX17xX1xX3xXcxX10xX1xX43xX6xX17xX3xX7xX4a3xX3xX329xX17xX92xX3xX1xX358xX3xX4xX29xX4xX3xX50fxX2cxX2dxX35xXexX3xX1dxX1exX17xX1xX3xX4xX329xX6xX3xX13xXdxX15xX6xX17xX10fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exXd6xX67xX2dxXaxX12xX41dxX17xX92xX3xX4xX635xX17xX92xX3xX4xX1xXd6xX3xX15xXdxX35xXexX7exX3xX314xX1xXb9xX17xX92xX3xX4xX1xX1bxX3xX148xX1xX30xX17xX1xX3xXbxX1xX329xX3xX5d4xX43xX6xX17xX7exX3xX25xX39xX3xX4xXa2xX3xX4xX29xX4xX3xX4xXb9xX17xX92xX3xXexX2dxX3xX5d4xX43xX6xX17xX3xX1dxX3fxX2cxX3xX7xdd1fxX17xX3xX7xX39xX17xX92xX3xX1xX82xXbxX3xXexX29xX4xX3xX46xX10dxXdxX3xX4xX29xX4xX3xX1dxX272xXdxX3xXexX29xX4xX3xX13xXdxX15xX6xX17xX3xXexX43xXacxX17xX3xXexX4b7xXexX3xX4xXa2xX3xX5xbac5xX17xX1xX3xX46xXa6xX4xX10fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exXd6xX67xX2dxXaxX12xX148xX635xX17xX92xX3xXexX579xXdxX3xX4xX2cxX358xX4xX3xX92xXb54xXbxX3xXexX43xXacxX17xX7exX3xX1xX6xXdxX3xX15xXacxX17xX3xX1dxXccxX3xXexX1xXa2xXd6xX3xX5xX2cxX780xX17xX3xX314xX1xXa2xX3xX17xX977xX17xX92xX3xX1xX82xXbxX3xXexX29xX4xX3xX92xXdxX895xX6xX3xX4xX1xX30xX17xX1xX3xXbxX1xX329xX3xX1xX6xXdxX3xX17xX81xX10dxX4xX3xXexX43xXd6xX17xX92xX3xX4xX29xX4xX3xX5xX1497xX17xX1xX3xX46xXa6xX4xX3xX17xX1xX81xX3xXexX29xXdxX3xXexX1xXdxX35xXexX7exX3xX7xXa2xX17xX3xX162xX2cxX4b7xXexX3xX1dxXdxXdbxX17xX3xX46xX39xX3xX1xX1289xX3xXexX43xX82xX3xX2dxX3xXexX35xX10fxX0xX55xXbxX12xX0xX67xXdxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xX43xX10xX5xX6xXexX10xX67xXaxX12xX0xX7xXexX43xXd6xX17xX92xX12xXcxXdxX17xX3xX5xXdxXacxX17xX3xX50fxX2cxX6xX17xX15cxX0xX55xX7xXexX43xXd6xX17xX92xX12xX0xX2cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX134xXexX1xX2cxX25xX15xX134xX6xX17xX67xX134xX7xX6xXbxXd6xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2b3xX47xX3xX17xX4axX3xXexX579xXdxX3xX4exX10xXdxX43xX2cxXexX3xX67xX81xX10dxXdxX3xX92xX26exX4xX3xX17xX1xX8cdxX17xX3xX4xX1xX2cxX2dxXacxX17xX3xX92xXdxX6xXaxX3xX1xX43xX10xXb9dxX9xXaxX55xX15xXdxX17xX1xX134xX5xX2cxX6xX17xX55xX46xX2cxX134xX17xXd6xX134xXexX6xXdxX134xX15xX10xXdxX43xX2cxXexX134xX67xX2cxXd6xXdxX134xX92xXd6xX4xX134xX17xX1xXdxX17xX134xX4xX1xX2cxX2dxX10xX17xX134xX92xXdxX6xX55xX2xX16exX15exX197xX16exX2xX10fxX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX92xX3xX7xX43xX4xX9xXaxX55xX25xX10xX67xXdxX6xX55xX2xX190xX191xX55xX17xX10xX7bxX7xX55xX190xX191xX16dxX190xX55xX2xX191xX160xX67xX190xX191xX197xX160xX2xX2xX191xXexX1a4xX190xX2xX2xX1a4xX5xX191xX10fxX1bdxXbxX92xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX6xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xX1dxX1exX17xX1xX3xXexX1xX24xX25xX3xXbxX1xX29xX17xX3xX2cxX2dxX3xXexX30xX17xX3xXexXdxX35xX17xX3xX1xX39xX17xX1xX3xX1dxXdxX3fxX2cxX3xXexX43xX6xX3xX46xX47xX3xX17xX4axX3xX4cxX3xX4exX10xXdxX43xX2cxXexXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxX46xX12xX0xX7xXexX43xXd6xX17xX92xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2b3xX47xX3xX17xX4axX3xXexX579xXdxX3xX4exX10xXdxX43xX2cxXexX3xX67xX81xX10dxXdxX3xX92xX26exX4xX3xX17xX1xX8cdxX17xX3xX4xX1xX2cxX2dxXacxX17xX3xX92xXdxX6xXaxX3xX1xX43xX10xXb9dxX9xXaxX55xX15xXdxX17xX1xX134xX5xX2cxX6xX17xX55xX46xX2cxX134xX17xXd6xX134xXexX6xXdxX134xX15xX10xXdxX43xX2cxXexX134xX67xX2cxXd6xXdxX134xX92xXd6xX4xX134xX17xX1xXdxX17xX134xX4xX1xX2cxX2dxX10xX17xX134xX92xXdxX6xX55xX2xX16exX15exX197xX16exX2xX10fxX1xXexX25xXaxX12xX2b3xX47xX3xX17xX4axX3xXexX579xXdxX3xX4exX10xXdxX43xX2cxXexX3xX67xX81xX10dxXdxX3xX92xX26exX4xX3xX17xX1xX8cdxX17xX3xX4xX1xX2cxX2dxXacxX17xX3xX92xXdxX6xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX43xXd6xX17xX92xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xX148xXa6xX2cxX3xX1dxXdxXdbxXbxX3xX46xXdxXacxX17xX3xX148xX4cexX3xX50fxX2cxX6xX17xX3xXcxX8cdxX17xX1xX3xX15xX29xXd6xX3xXcxX43xX2cxX17xX92xX3xX81xX4cexX17xX92xX3xX581xX582xX3xX2a6xX148xX5d4xX2acxX2b5xX7exX3xfaa2xXd6xX15xX10xX43xXexX3xX4exX6xX10xX43xX3xX4xX1xXd6xX3xX15xXdxX35xXexX7exX3xX46xX47xX3xX17xX4axX3xX314xXdxX17xX1xX3xX1xXd6xX39xX17xX92xX3xX4cxX3xX4exX10xXdxX43xX2cxXexX3xX314xX1xXdxX35xX17xX3xX2xX191xX191xX3xX17xX92xX81xX94xXdxX3xXexX1xXdxXdbxXexX3xX25xX579xX17xX92xX3xX46xX39xX3xX1xX39xX17xX92xX3xX17xX92xX39xX17xX3xX17xX92xX81xX94xXdxX3xX15xX1exX3xXexX1xX81xX4cexX17xX92xX3xX17xX1xXdxX3fxX2cxX3xX314xX1xXa2xX3xX17xX977xX17xX92xX3xX5xX39xX3xX67xXd6xX3xX4xX26exX3xX46xX635xX3xX314xX1xX30xX3xX50fxX2cxX9dxX17xX3xX7xXa6xX3xX15xXacxX17xX3xXexX43xXd6xX17xX92xX7exX3xX4xX1xX339xX3xX314xX1xXb9xX17xX92xX3xX1dxX4cexX17xX3xXexX1xX2cxX99xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xX5xX39xX3xX67xXd6xX3xX6xX25xX25xXd6xX17xXdxX2cxX25xX3xX17xXdxXexX43xX6xXexX10xX10fxX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX46xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX329xX3xXexX81xX10dxX17xX92xX3xX13xX10xX15xX6xX17xXd6xX17xX3xXexX2cxX2dxXacxX17xX3xX15xX272xX3xXexXd6xX39xX17xX3xX15xX358xX3xX4xX1xX30xX17xX1xX3xXbxX1xX329xX3xXexX27axX3xX4xX1xX339xX4xXaxX3xX1xX43xX10xXb9dxX9xXaxX55xX50fxX2cxXd6xX4xX134xXexX10xX55xXexX1xX2cxX134xXexX2cxXd6xX17xX92xX134xX5xX10xX15xX6xX17xXd6xX17xX134xXexX2cxX2dxX10xX17xX134xX15xXd6xX134xXexXd6xX6xX17xX134xX15xXd6xX134xX4xX1xXdxX17xX1xX134xXbxX1xX2cxX134xXexX2cxX134xX4xX1xX2cxX4xX55xX2xX16exX15exX197xX197xX16fxX10fxX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX92xX3xX7xX43xX4xX9xXaxX55xX25xX10xX67xXdxX6xX55xX2xX190xX191xX55xX17xX10xX7bxX7xX55xX190xX191xX16dxX190xX55xX2xX191xX160xX67xX190xX191xX160xX16fxX15exX2xX16dxXexX2xX2xX2xX2xX5xX2xX10fxX1bdxXbxX92xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX6xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xX1dxX1exX17xX1xX3xXexX1xX24xX25xX3xXbxX1xX29xX17xX3xX2cxX2dxX3xXexX30xX17xX3xXexXdxX35xX17xX3xX1xX39xX17xX1xX3xX1dxXdxX3fxX2cxX3xXexX43xX6xX3xX46xX47xX3xX17xX4axX3xX4cxX3xX4exX10xXdxX43xX2cxXexXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxX46xX12xX0xX7xXexX43xXd6xX17xX92xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX329xX3xXexX81xX10dxX17xX92xX3xX13xX10xX15xX6xX17xXd6xX17xX3xXexX2cxX2dxXacxX17xX3xX15xX272xX3xXexXd6xX39xX17xX3xX15xX358xX3xX4xX1xX30xX17xX1xX3xXbxX1xX329xX3xXexX27axX3xX4xX1xX339xX4xXaxX3xX1xX43xX10xXb9dxX9xXaxX55xX50fxX2cxXd6xX4xX134xXexX10xX55xXexX1xX2cxX134xXexX2cxXd6xX17xX92xX134xX5xX10xX15xX6xX17xXd6xX17xX134xXexX2cxX2dxX10xX17xX134xX15xXd6xX134xXexXd6xX6xX17xX134xX15xXd6xX134xX4xX1xXdxX17xX1xX134xXbxX1xX2cxX134xXexX2cxX134xX4xX1xX2cxX4xX55xX2xX16exX15exX197xX197xX16fxX10fxX1xXexX25xXaxX12xXcxX1xX329xX3xXexX81xX10dxX17xX92xX3xX13xX10xX15xX6xX17xXd6xX17xX3xXexX2cxX2dxXacxX17xX3xX15xX272xX3xXexXd6xX39xX17xX3xX15xX358xX3xX4xX1xX30xX17xX1xX3xXbxX1xX329xX3xXexX27axX3xX4xX1xX339xX4xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX43xXd6xX17xX92xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xXcxX1xX329xX3xXexX81xX10dxX17xX92xX3xX13xX10xX15xX6xX17xXd6xX17xX3xX64xX6xX7xX7xX6xX17xX3xX5a3xXdxX6xX15xX3xX1xXb9xX25xX3xX2xX191xX55xX197xX3xXexX1xXb9xX17xX92xX3xX15xX29xXd6xX3xXexXd6xX39xX17xX3xX15xX358xX3xX4xX1xX30xX17xX1xX3xXbxX1xX329xX3xX4xX329xX6xX3xXb9xX17xX92xX3xXexX27axX3xX4xX1xX339xX4xX3xX7xX6xX2cxX3xX46xX47xX3xX17xX4axX3xXexX1xXa2xX25xX3xX314xX1xX272xX4xX3xX4cxX3xX4exX10xXdxX43xX2cxXexX10fxX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX46xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4exX358xX3xXexX43xX81xX4cxX17xX92xX3xXcxX1xXb9xX17xX92xX3xXexXdxX17xX3xX13xX10xX15xX6xX17xXd6xX17xX3xXexX27axX3xX4xX1xX339xX4xX7exX3xXexX1xX27axX6xX3xX17xX1xX780xX17xX3xX97xX7xXa6xX3xXexX1xX4b7xXexX3xXexX43xX29xX4xX1xXa8xX3xX4xX329xX6xX3xX148xX1xX30xX17xX1xX3xXbxX1xX329xXaxX3xX1xX43xX10xXb9dxX9xXaxX55xXexX43xX2cxX17xX92xX134xX67xXd6xX17xX92xX55xX15xXd6xX134xXexX43xX2cxXd6xX17xX92xX134xXexX1xXd6xX17xX92xX134xXexXdxX17xX134xX5xX10xX15xX6xX17xXd6xX17xX134xXexX2cxX134xX4xX1xX2cxX4xX134xXexX1xX2cxX6xX134xX17xX1xX6xX17xX134xX7xX2cxX134xXexX1xX6xXexX134xXexX43xX6xX4xX1xX134xX4xX2cxX6xX134xX4xX1xXdxX17xX1xX134xXbxX1xX2cxX55xX2xX16exX15exX197xX2xX1a4xX10fxX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX92xX3xX7xX43xX4xX9xXaxX55xX25xX10xX67xXdxX6xX55xX2xX190xX191xX55xX17xX10xX7bxX7xX55xX190xX191xX16dxX2xX55xX2xX191xX197xX67xX191xX2xX197xX160xX15exX190xX1a4xXexX16fxX16dxX191xX16dxX16exX5xX191xX10fxX1bdxXbxX92xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX6xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xX1dxX1exX17xX1xX3xXexX1xX24xX25xX3xXbxX1xX29xX17xX3xX2cxX2dxX3xXexX30xX17xX3xXexXdxX35xX17xX3xX1xX39xX17xX1xX3xX1dxXdxX3fxX2cxX3xXexX43xX6xX3xX46xX47xX3xX17xX4axX3xX4cxX3xX4exX10xXdxX43xX2cxXexXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxX46xX12xX0xX7xXexX43xXd6xX17xX92xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4exX358xX3xXexX43xX81xX4cxX17xX92xX3xXcxX1xXb9xX17xX92xX3xXexXdxX17xX3xX13xX10xX15xX6xX17xXd6xX17xX3xXexX27axX3xX4xX1xX339xX4xX7exX3xXexX1xX27axX6xX3xX17xX1xX780xX17xX3xX97xX7xXa6xX3xXexX1xX4b7xXexX3xXexX43xX29xX4xX1xXa8xX3xX4xX329xX6xX3xX148xX1xX30xX17xX1xX3xXbxX1xX329xXaxX3xX1xX43xX10xXb9dxX9xXaxX55xXexX43xX2cxX17xX92xX134xX67xXd6xX17xX92xX55xX15xXd6xX134xXexX43xX2cxXd6xX17xX92xX134xXexX1xXd6xX17xX92xX134xXexXdxX17xX134xX5xX10xX15xX6xX17xXd6xX17xX134xXexX2cxX134xX4xX1xX2cxX4xX134xXexX1xX2cxX6xX134xX17xX1xX6xX17xX134xX7xX2cxX134xXexX1xX6xXexX134xXexX43xX6xX4xX1xX134xX4xX2cxX6xX134xX4xX1xXdxX17xX1xX134xXbxX1xX2cxX55xX2xX16exX15exX197xX2xX1a4xX10fxX1xXexX25xXaxX12xX4exX358xX3xXexX43xX81xX4cxX17xX92xX3xXcxX1xXb9xX17xX92xX3xXexXdxX17xX3xX13xX10xX15xX6xX17xXd6xX17xX3xXexX27axX3xX4xX1xX339xX4xX7exX3xXexX1xX27axX6xX3xX17xX1xX780xX17xX3xX97xX7xXa6xX3xXexX1xX4b7xXexX3xXexX43xX29xX4xX1xXa8xX3xX4xX329xX6xX3xX148xX1xX30xX17xX1xX3xXbxX1xX329xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX43xXd6xX17xX92xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xX4exX358xX3xXexX43xX81xX4cxX17xX92xX3xXcxX1xXb9xX17xX92xX3xXexXdxX17xX3xX13xX10xX15xX6xX17xXd6xX17xX3xX581xX6xX17xX6xX5xX3xX2acxX15xX67xX10xX3xX79xX6xX25xX6xX67xX3xX17xX92xX39xX2dxX3xX16exX55xX197xX3xX1dxXdbxX3xX1dxX4cexX17xX3xX162xXdxX17xX3xXexX27axX3xX4xX1xX339xX4xX7exX3xX160xX3xX17xX92xX39xX2dxX3xX7xX6xX2cxX3xX46xX47xX3xX17xX4axX3xX314xXb1fxXbxX3xX5xX39xX25xX3xX1xX39xX17xX92xX3xX17xX92xX1xX8cdxX17xX3xX17xX92xX81xX94xXdxX3xXexX1xX81xX4cexX17xX92xX3xX46xXd6xX17xX92xX3xXexX579xXdxX3xXexX1xX329xX3xX1dxXb9xX3xX4exX10xXdxX43xX2cxXexX10fxX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX46xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX55xX2cxX5xX12xX0xX67xXdxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX43xXaxX12xX0xX55xX67xXdxX46xX12xX0xX55xX67xXdxX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xXd6xX2cxX43xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXd6xX3xX2b3xXdxX10xXexX17xX6xX25x11976xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX46xX12