Giá điện có thể tăng vào tuần tới
Sau nhiều thông tin về việc tăng giá điện vào đầu năm 2019, Bộ Công Thương đang báo cáo về việc điều chỉnh giá điện vào tuần tới với mức trên 8%.
a890x112a2xf54exbac2x11bbexba24x12900x12bb8xcab5xX7xe721x116d0x107e7x10a7cxae8dxdc06xX5xded6xXax1210bxfdacxXdx129e8xX3xcdccxXdx10ccdxd7abxX3xX4x11e37xX3xXexX1xd593xX3xXex108e7xX1ax118ccxX3x1330fxf53cxb843xX3xXex13560xde2fxX1axX3xXex12862xXdxX0xf14bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcaddxX10xX6x13c0fxXaxX12x1141axX6xX2dxX3xX1axX1xXdx13c16xX2dxX3xXexX1x12b72xX1axX26xX3xXexXdxX1axX3xX28xX51xX3xX28xXdxX19xX4xX3xXexX24xX1axX26xX3xX26xXdxX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX28xX29xX2axX3xX17xX2exX2dxX3xX1axX24xf544xX3x11ad8x1241axX2x122afx12d71xX3x10aa2x113c8xX3xc737xX56xX1axX26xX3xXcxX1x10e3bxf19fxX1axX26xX3xX17xX6xX1axX26xX3x1002axX15xX2axX3xX4xX15xX2axX3xX28xX51xX3xX28xXdxX19xX4xX3xX17xXdxX51xX2dxX3xX4xX1x12658xX1axX1xX3xX26xXdxX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX28xX29xX2axX3xXexX2dxX2exX1axX3xXexX32xXdxX3xX28xX32xXdxX3xX7exe556xX4xX3xXexca40xf83cxX1axX3x10bbaxb83fx1214dxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX2axX47xf871xXaxX12xX4axX15xX1axX26xX3xX1axX6xXedxX3x132ebxX35x12ccfxX84xX3xX86xX87xX3xX89xX56xX1axX26xX3xXcxX1xX90xX91xX1axX26xX3xX17x11329xX3xX4xX1dxX3xX4xX2dxX87xX4xX3xX1x10f18xXbxX3xX28xX32xXdxX3xX4xea9axXbxX3xXexXd4xXd5xX1axX3xX28xX51xX3xX28xXdxX19xX4xX3xX17xXdxX51xX2dxX3xX4xX1xXb1xX1axX1xX3xXexX24xX1axX26xX3xX26xXdxX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX28xX29xX2axX3xXexX1x11e8exXdxX3xX26xXdxX6xX1axX3xXexX32xXdxXdaxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX2axX47xXedxXaxX12xXcxX1xX10xX2axX3xXbxX1xX90xX91xX1axX26xX3xX15xX1axX3xX7exX29xX3xX86xX87xX3xX89xX56xX1axX26xX3xXcxX1xX90xX91xX1axX26xX3xX17xX90xX6xX3xXd4xX6xX84xX3xXcx10893xXbxX3xX17xX2axX29xX1axX3xd286xXdxX19xX1axX3xX5x11960xX4xX3x122ffxXdxX19xXexX3xcaafxX6xX7exX3x101a0xf015xX1acxX1b1x12853xX3xX7xcb53xX3xXexX24xX1axX26xX3xX26xXdxX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3x13873xX3xX7exXd0xX4xX3xXd8xX84xXfbxde98xXd9xX3xXexXd4xX2axX1axX26xX3xXexX1xX15xX1axX26xX3xXfbxX3xX1axX29xXedxXdaxX3xXcxX1xX150xXdxX3xX26xXdxX6xX1axX3xX4xfbc2xX3xXexX1xX21xX3xX4xX1xX90xX6xX3xX17xX90xaa2cxX4xX3xX4xX1xc780xXexX84xX3xX1axX1xX90xX1axX26xX3xX1axX26xX2dx11041xX1axX3xXexXdxX1axX3xX4x12ae1xX6xX3x10ed6xXdxX1axX26xXdaxX28xX1axX3xXexX1xX56xX1axX26xX3xX9axX15xX2axX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX5xX29xX3xX1axX26xX6xXedxX3xXexXd4xX2axX1axX26xX3xXexX2dxX2exX1axX3xXexX32xXdxXdaxX0xX35xXbxX12xX0xXexX6xX9axX5xX10xX3xX7xXexXedxX5xX10xX9xXaxX7exX6xXd4xX26xXdxX1axf758xX3xX80xXbx10421xX3xX6xX2dxXexX2ax1279cxXaxX12xX0xXexX9axX2axX47xXedxX12xX0xXexXd4xX12xX0xXexX47xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX10xX1axXexX10xXd4xXaxX12xX0xXdxX7exX26xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xXexX24xX1axX26xX3xX28xX29xX2axX3xXexX2dxX2exX1axX3xXexX32xXdxX3xX1x106d5xX1axX1xX3xdce6xX1axX1xX3xX2xX3xXaxX3xX7xXd4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX268xX35xX35xXdxXdaxX9axX6xX2axX1xX6xXexXdxX1axX1xXdaxX28xX1axX35xX1axX10x12840xX7xX35xX2xX83xX81xX83xX35xX2xX81xX1d5xX47xX80xX2x10324xXf9xX81xXfbxX83xXexX2fdxXfbxfc3axX2xX5xX2xXdax1022fxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xXexX24xX1axX26xX3xX28xX29xX2axX3xXexX2dxX2exX1axX3xXexX32xXdxXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xX35xXexX47xX12xX0xX35xXexXd4xX12xX0xXexXd4xX12xX0xXexX47xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX6xXbxXexXdxX2axX1axXaxX12xX13xXdxX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX7xX1bcxX3xX17xXdxX51xX2dxX3xX4xX1xXb1xX1axX1xX3xXexXd4xX2axX1axX26xX3xXexX1xX15xX1axX26xX3xXfbxX3xX28xX32xXdxX3xX7exXd0xX4xX3xXexXd4xXd5xX1axX3xXd8xXd9xXdaxX3x11b97xX1axX1xX268xX3xfaf4xXdaxX44xXdaxX0xX35xXbxX12xX0xX35xXexX47xX12xX0xX35xXexXd4xX12xX0xX35xXexX9axX2axX47xXedxX12xX0xX35xXexX6xX9axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX2axX47xXedxXaxX12xX39exX2exX1axX3xXexX24xX1axX26xX3xX26xXdxX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX26xX2exX1axX3xX1axX1xX121xXexX3xX5xX29xX3xXexX1xX15xX1axX26xX3xX2xX80xX35xX80xX81xX2xX305xXdaxX3xX44xXdxX19xX1axX3xXex11e3bxXdxX84xX3xX17xX404xXdxX3xX47xXdxX19xX1axX3xX1b6xX1acxX1b1xX3xX4xX1xX2axX3xX9axXdxc1bcxXexX3xX17xX10exX3xX26cxb82bxXedxX3xX47xX1a9xX1axX26xX3xX9axX15xX2axX3xX4xX15xX2axX3xX17xX15xX1axX1xX3xX26xXdxX15xX84xX3xXexdc5bxX1axX1xX3xXexX2axX15xX1axX3xX26xXdxX15xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX43dxX3xX17xX21xX3xX5xX29xX7exX3xX4xX91xX3xX7xX1ccxX3xXexX24xX1axX26xX3xX26xXdxX15xX3xX17xXdxX19xX1axXdaxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX2axX47xXedxXaxX12xXcxXd4xX90xX32xX4xX3xX17xX1dxX3xX28xX29xX2axX3xX1axX26xX29xXedxX3xXfbxX81xX35xX2xX2xX35xX80xX81xX2xXd8xX84xX3xX86xX87xX3xX89xX56xX1axX26xX3xXcxX1xX90xX91xX1axX26xX3xX17xX10exX3xX4xX56xX1axX26xX3xX9axX208xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX43dxX3xX7xX2caxX1axX3xX26cxX2dxX121xXexX3xe3d1xXdxX1axX1xX3xX47xX2axX6xX1axX1xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1axX24xX7exX3xX80xX81xX2xX305xX3xX4xX21dxX6xX3xX1b6xX1acxX1b1xXdaxX3xX89xX1f6xX3xXexX1xX21xX84xX3xX26xXdxX15xX3xXexX1xX29xX1axX1xX3xX7xX2caxX1axX3xX26cxX2dxX121xXexX3xX4cbxXdxX1axX1xX3xX47xX2axX6xX1axX1xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1axX24xX7exX3xX80xX81xX2xX305xX3xX5xX29xX3xX2xXdaxX1d5xX1d5xX305xX84xX305xX305xX3xX17xX215xX1axX26xX35xX4cbx12728xX1xX84xX3xXexX24xX1axX26xX3xX81xX84xX2xXf9xXd9xX3xX7xX2axX3xX28xX32xXdxX3xX1axX24xX7exX3xX80xX81xX2xX1d5xXdaxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX2axX47xXedxXaxX12xXcxb2e7xX1axX26xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX43dxX3xX7xX2caxX1axX3xX26cxX2dxX121xXexX3xX4cbxXdxX1axX1xX3xX47xX2axX6xX1axX1xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1axX24xX7exX3xX80xX81xX2xX305xX3xX5xX29xX3xX80xX83xX2xXdaxX80xX305xXd8xX84xX2fdxX1d5xX3xXex1198fxX3xX17xX215xX1axX26xX3xX1b5xXexX1xX2dxX3xX1axX1xX19bxXbxX3xXexc891xX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xX5xb5a7xX84xX3xX1axX1xX90xX203xX1axX26xX3xX9axX15xX1axX3xXexX29xXdxX3xX7xX2caxX1axX3xX4xX208xX3xX17xb0c6xX1axX1xX3xX28xX29xX3xX28xX19bxXexX3xXexX90xX3xXexX1xX2dxX3xX1xX215xXdxX84xX3xXexX1xX2dxX3xX1axX1xX19bxXbxX3xXexX5b7xX3xX1xX2axX404xXexX3xX17xX87xX1axX26xX3xX4xX1xX2axX3xXexX1xX2dxXd5xX3xX4xX87xXexX3xX17xXdxX19xX1axX3xX17xX10exX3xX17xX90xX203xX4xX3xXexX43dxX1axX1xX3xX26xXdxX2caxX7exX3xXexXd4xX5b7xX3xXexXd4xX2axX1axX26xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX43dxX3xX7xX2caxX1axX3xX26cxX2dxX121xXexX3xX4cbxXdxX1axX1xX3xX47xX2axX6xX1axX1xX3xX17xXdxX19xX1axX1b9xXdaxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX2axX47xXedxXaxX12xX89xX1xXdxX3xXbxX1xX43dxX3xX7xX2caxX1axX3xX26cxX2dxX121xXexX3xX4cbxXdxX1axX1xX3xX47xX2axX6xX1axX1xX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX404xXdxX3xX4xX15xX4xX3xX1xX2dxXedxX19xX1axX84xX3xX26cxX10exX3xX17xX2caxX2axX3xX4cbxX1xX2dxX3xX28xX1a9xX4xX3xX4xX1xX90xX6xX3xX1axX208xXdxX3xX5xX90xX32xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3x128e8xX2dxX208xX4xX3xX26xXdxX6xX3xX17xX90xX203xX4xX3xX1xX404xX4xX1xX3xXexX2axX15xX1axX3xX28xX29xX2axX3xX26xXdxX15xX3xXexX1xX29xX1axX1xX3xX7xX2caxX1axX3xX26cxX2dxX121xXexX3xX4cbxXdxX1axX1xX3xX47xX2axX6xX1axX1xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1axX24xX7exX3xX80xX81xX2xX305xXdaxX3xXcxX568xX1axX26xX3xX4cbxX1xX2axX2caxX1axX3xX9axaa50xX3xX26xXdxX15xX3xX4xX1xX2axX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX43dxX3xX7xX2caxX1axX3xX26cxX2dxX121xXexX3xX4cbxXdxX1axX1xX3xX47xX2axX6xX1axX1xX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX404xXdxX3xX4xX15xX4xX3xX26cxX10exX84xX3xX1xX2dxXedxX19xX1axX3xX17xX2caxX2axX3xX1axX29xXedxX3xX5xX29xX3xX2xXd8xX2fdxX84xXfbxXfbxX3xXexX5a5xX3xX17xX215xX1axX26xXdaxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX2axX47xXedxXaxX12xe888xX2axX6xX1axX1xX3xXexX1xX2dxX3xX9axX15xX1axX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1axX24xX7exX3xX80xX81xX2xX305xX3xX5xX29xX3xX80xXd8xX83xXdaxX83xXf9xX2fdxX84xX305xXd8xX3xXexX5a5xX3xX17xX215xX1axX26xX272xX3xXexX90xX91xX1axX26xX3xXd0xX1axX26xX3xX26xXdxX15xX3xX9axX15xX1axX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX1xX90xX91xX1axX26xX3xXbxX1x132efxX7exX3xX9axX2c6xX1axX1xX3xX6bexX2dxX422xX1axX3xXexX1xX1a9xX4xX3xX1xXdxX19xX1axX3xX5xX29xX3xX2xXdaxX1d5xX1d5xX81xX84xX2xX83xX3xX17xX215xX1axX26xX35xX4cbxX533xX1xXdaxX0xX35xXbxX12xX0xXexX6xX9axX5xX10xX3xX7xXexXedxX5xX10xX9xXaxX7exX6xXd4xX26xXdxX1axX268xX3xX80xXbxX26cxX3xX6xX2dxXexX2axX272xXaxX12xX0xXexX9axX2axX47xXedxX12xX0xXexXd4xX12xX0xXexX47xX12xX0xXdxX7exX26xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xXexX24xX1axX26xX3xX28xX29xX2axX3xXexX2dxX2exX1axX3xXexX32xXdxX3xX1xX2c6xX1axX1xX3xX2caxX1axX1xX3xX80xX3xXaxX3xX7xXd4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX268xX35xX35xXdxXdaxX9axX6xX2axX1xX6xXexXdxX1axX1xXdaxX28xX1axX35xX1axX10xX2efxX7xX35xX2xX83xX81xX83xX35xX2xX81xX1d5xX47xX80xX2xX2fdxXf9xX81xXfbxX83xXexXf9xX2fdxX1d5xXf9xX5xX80xXdaxX30axXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xXexX24xX1axX26xX3xX28xX29xX2axX3xXexX2dxX2exX1axX3xXexX32xXdxXaxX3xX35xX12xX0xX35xXexX47xX12xX0xX35xXexXd4xX12xX0xXexXd4xX12xX0xXexX47xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX6xXbxXexXdxX2axX1axXaxX12xX13xXdxX15xX3xX9axX15xX1axX3xX5x128e3xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1xX2axX404xXexX3xX1xXdxX19xX1axX3xXexX404xXdxXdaxX3xX1b1xX26xX2dxX215xX1axX268xX3xX1b6xX1acxX1b1xXdaxX0xX35xXbxX12xX0xX35xXexX47xX12xX0xX35xXexXd4xX12xX0xX35xXexX9axX2axX47xXedxX12xX0xX35xXexX6xX9axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX2axX47xXedxXaxX12xXcxX1xXd0xX3xXexXd4xX90xX1ccxX1axX26xX3xX86xX87xX3xX89xX56xX1axX26xX3xXcxX1xX90xX91xX1axX26xX3xX1a3x11a90xX1axX26xX3xX44xX2axX29xX1axX26xX3xd761xX1axX3xX4xX1xX2axX3xX9axXdxX41bxXexX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX43dxX3xX17xX2exX2dxX3xX28xX29xX2axX3xX4xX1xX2axX3xX7xX2caxX1axX3xX26cxX2dxX121xXexX3xX17xXdxX19xX1axX84xX3xXexXd4xX2axX1axX26xX3xX17xX1dxX3xX4xX1dxX3xXexX1xX6xX1axX3xX17xX15xX84xX3xX47xX2exX2dxX3xXexX24xX1axX26xX3xX26xXdxX15xX84xX3xX1axX26xX2dxX215xX1axX3xX4cbxX1xX43dxX3xX4xX121xXbxX3xX4xX1xX2axX3xXbxX1xX15xXexX3xX17xXdxX19xX1axX3xX4x10b8bxX1axX26xX3xX17xX10exX3xX17xX41bxX1axX3xX26xXdxX32xXdxX3xX1xX404xX1axX3xX4cbxX1xX6xXdxX3xXexX1xX15xX4xXdaxXdaxXdaxX3xX13xXdxX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX4cbxX1xX56xX1axX26xX3xX17xX90xX203xX4xX3xX17xXdxX51xX2dxX3xX4xX1xXb1xX1axX1xX3xX17xX10exX3xX26xX422xXedxX3xX4cbxX1xX1dxX3xX4cbxX1xX24xX1axX3xX4xX1xX2axX3xX1xXdxX19xX2dxX3xX6bexX2dxX2caxX3xX4cbxXdxX1axX1xX3xX47xX2axX6xX1axX1xX3xX28xX29xX3xX1xX2axX404xXexX3xX17xX87xX1axX26xX3xX4xX21dxX6xX3xX1axX26xX29xX1axX1xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1xXdxX19xX1axX3xX1axX6xXedxX3xX28xX29xX3xX1axX24xX7exX3xX80xX81xX2xX83xXdaxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX2axX47xXedxXaxX12xX86xXd5xX1axX3xX4xX404xX1axX1xX3xX17xX1dxX84xX3xXcxX1xXd0xX3xXexXd4xX90xX1ccxX1axX26xX3xX97dxX1axX3xX4xX9ecxX1axX26xX3xX47xX1a9xX3xX9axX15xX2axX3xX1xXdxX19xX1axX3xXexX90xX203xX1axX26xX3xX1b6xX5xX3xX1b1xXdxX1axX2axX3xX28xX29xX2axX3xX1axX24xX7exX3xX80xX81xX2xX83xX3xX26xX422xXedxX3xX1xX404xX1axX3xX1xX15xX1axX84xX3xX2caxX1axX1xX3xX1xX90xX1ccxX1axX26xX3xXexX32xXdxX3xX28xXdxX19xX4xX3xXexX43dxX4xX1xX3xX1axX90xX32xX4xX3xX28xX29xX3xX1xX2axX404xXexX3xX17xX87xX1axX26xX3xX4xX21dxX6xX3xX4xX15xX4xX3xX1axX1xX29xX3xX7exX15xXedxX3xXexX1xX21dxXedxX3xX17xXdxX19xX1axXdaxX3xX89xX15xX4xX3xX4cbxX1xX2axX2caxX1axX3xX4xX1xXd5xX1axX1xX3xX5xX19xX4xX1xX3xXexX5a5xX3xX26xXdxX15xX3xX4xd6dexX1axX3xX5xX404xXdxX3xX4xX1xX90xX6xX3xXbxX1xX422xX1axX3xX9axX568xX3xX4xX21dxX6xX3xX1b6xX1acxX1b1xX3xX28xX29xX2axX3xX26xXdxX15xX3xXexX1xX29xX1axX1xX3xX7xX2caxX1axX3xX26cxX2dxX121xXexX3xX4cbxXdxX1axX1xX3xX47xX2axX6xX1axX1xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX4xX9ecxX1axX26xX3xX5xX29xX3xX15xXbxX3xX5xX1a9xX4xX3xX17xX208xXdxX3xX28xX32xXdxX3xX1b6xX1acxX1b1xXdaxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX2axX47xXedxXaxX12xX1a3xX21xX3xX9axX2caxX2axX3xX17xX2caxX7exX3xX1b6xX1acxX1b1xX3xX4cbxXdxX1axX1xX3xX47xX2axX6xX1axX1xX3xX4xX1dxX3xX5xX10exXdxX84xX3xXexX24xX1axX26xX3xX4xX90xX150xX1axX26xX3xXexXdxX51xX7exX3xX5xX1a9xX4xX3xXexX29xXdxX3xX4xX1xX43dxX1axX1xX3xX17xX2exX2dxX3xXexX90xX3xX28xX29xX2axX3xXbxX1xX15xXexX3xX17xXdxX19xX1axX84xX3xX86xX87xX3xX89xX56xX1axX26xX3xXcxX1xX90xX91xX1axX26xX3xX17xX10exX3xXexXd4xXdxX21xX1axX3xX4cbxX1xX6xXdxX3xX26cxX422xXedxX3xX47xX1a9xX1axX26xX3xX4cbxX5daxX4xX1xX3xX9axX2caxX1axX3xX17xXdxX51xX2dxX3xX1xX29xX1axX1xX3xX26xXdxX15xX3xX9axX15xX1axX3xX5xX903xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX4xX21dxX6xX3xX1axX24xX7exX3xX80xX81xX2xX83xXdaxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX2axX2dxXd4xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2axX3xX220xXdxX1axX26xXdaxX28xX1axX0xX35xXbxX12