Ngày tàn của các cửa hàng bán lẻ tại Mỹ?
Business Insider giới thiệu hình ảnh các siêu thị đổ nát, hoặc trống vắng, như minh chứng cho ngày tàn của các cửa hàng bán lẻ trên khắp nước Mỹ.
3f3fx7c9bx8a07x424cx9c83xd119x5521x3f6cxc708xX7xd10dx5ea2x669bx7c96x9ce7xbc7cxX5x64d8xXax481axb63exa7fbxac23x9939xX3xXexX15x8a87xX3xX4xa970xX6xX3xX4x5212xX4xX3xX4x43c3xX6xX3xX1xX15xX1axX14xX3x73c7xX21xX1axX3xX5x544cxX3xXex95c8xXdxX3x71d1xa924xc983xX0xa68cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4e5cxX10xX6x9901xXaxX12xa57cx5cf2xX7xXdxX1axX10xX7xX7xX3x436cxX1axX7xXdxX4exX10x7a25xX3xX14xXdx6739xXdxX3xXexX1xXdx93f5xX52xX3xX1xc00dxX1axX1xX3xc673xX1axX1xX3xX4xX21xX4xX3xX7xXdx6647xX52xX3xXexX1xca47xX3xd06bx4fb9xX3xX1axX21xXexcbefxX3xX1xd32cxb029xX4xX3xXexX60x854cxX1axX14xX3x53b4xb8e6xX1axX14xX89xX3xX1axX1x5802xX3x5e12xXdxX1axX1xX3xX4xX1x6d85xX1axX14xX3xX4xX1xX8cxX3xX1axX14xX15xX16xX3xXexX15xX1axX3xX4xX1dxX6xX3xX4xX21xX4xX3xX4xX25xX6xX3xX1xX15xX1axX14xX3xX2dxX21xX1axX3xX5xX32xX3xXexX60xX7cxX1axX3xad34xX1xX97xXbxX3xX1axX9exX64xX4xX3xX38xX39xd4a9xX0xX3cxXbxX12xX0xXexX6xX2dxX5xX10xX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXa0xX6xX60xX14xXdxX1axd143xX3x4c03xXbx4524xX3xX6xX52xXexX8cx6c6bxXaxX12xX0xXexX2dxX8cxX4exX16xX12xX0xXexX60xX12xX0xXexX4exX12xX0xXdxXa0xX14xX3xX7xX60xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfaxX3cxX3cxXdxXe1xX2dxX6xX8cxX1xX6xXexXdxX1axX1xXe1xX96xX1axX3cxX1axX10xb25dxX7xX3cxX2x79dbx5195x52e1xX3cxX2x7dafxXfcxX4exXfcxX2x7ef5xX2x86a5x489cxX149xXexXfcxX148x8c11xX2xX5xX141xXe1xacecxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1axX14xX6xX16xX3xXexX6xX1axX3xX4xX52xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX4xX52xX6xX3xX1xX6xX1axX14xX3xX2dxX6xX1axX3xX5xX10xX3xXexX6xXdxX3xXa0xX16xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXexX4exX12xX0xX3cxXexX60xX12xX0xXexX60xX12xX0xXexX4exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd30bxX6xXbxXexXdxX8cxX1axXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfexXex8535xX6xX5xXdxX14xX1axXfaxX3xX153xX52xX7xXexXdxbb8fxX16xX104xXaxX12xX1a5xX1x46cbxX3xX60xXdxX7cxX1axX14xX3xX1ax4f39xXa0xX3xXfcxX141xX2xX13cxX89xX3xX1x7149xX1axX3xX148xXe1xX149xX141xX141xX3xX4xX25xX6xX3xX1xX15xX1axX14xX3xX2dxX21xX1axX3xX5xX32xX3xX4ex82fexX3xXd5xXdx9173xX1axX3xX83xa346xX1axX14xX3xX4xX25xX6xX3xXexX60xX7cxX1axX3xXexX8cxX15xX1axX3xX1axX9exX64xX4xX3xX38xX39xXe1xX3xX4bxX6axX3xXexX1xX92xX1axX14xX3xX4xX25xX6xX3xX1xX15xX1axX14xX3xX5xX64xX1axX3xX1axX1xX9exX3xX38xX6xX4xX16xXaxX7xX89xX3x7d56xX10xX6xX60xX7xX89xX3x8a60xX1a5x7037xX10xX1axX1axX10xX16xX89xX3xX4x866axX1axX14xX3xX1axX1xX9exX3xX4xX21xX4xX3xX1axX1xX15xX3xX2dxX21xX1axX3xX5xX32xX3xX1axX1xX9exX3xX51xX1a5xX51x5848xX89xX3x9423xX2dxX10xX60xX4xX60xX8cxXa0xX2dxXdxX10xX3x4745xX3xcb25xXdxXexX4xX1xX89xX3xX96xX15xX3xX51xX10xX2dxX10xX3xX83x6332xX52xX3x9281xX52xX16xX1fexXexX3xX83xX81xX1axX1xX3xX83xX202xX1axX14xX3xX4xX25xX6xX3xX1xX15xX1axX14xX3xX4xX1xa7a5xX4xX3xX4xX25xX6xX3xX1xX15xX1axX14xX3xX4xX1dxX6xX3xXa0xX6exX1axX1xXe1xX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxXexX4exX12xX0xX3cxXexX60xX12xX0xX3cxXexX2dxX8cxX4exX16xX12xX0xX3cxXexX6xX2dxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2dxX5xX10xX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXa0xX6xX60xX14xXdxX1axXfaxX3xXfcxXbxXfexX3xX6xX52xXexX8cxX104xXaxX12xX0xXexX2dxX8cxX4exX16xX12xX0xXexX60xX12xX0xXexX4exX12xX0xXdxXa0xX14xX3xX7xX60xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfaxX3cxX3cxXdxXe1xX2dxX6xX8cxX1xX6xXexXdxX1axX1xXe1xX96xX1axX3cxX1axX10xX138xX7xX3cxX2xX13cxX13dxX13exX3cxX2xX141xXfcxX4exXfcxX2xX146xX2xX148xX149xX149xXexX146xX141xX148xX2xX5xX2xXe1xX153xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1axX14xX6xX16xX3xXexX6xX1axX3xX4xX52xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX4xX52xX6xX3xX1xX6xX1axX14xX3xX2dxX6xX1axX3xX5xX10xX3xXexX6xXdxX3xXa0xX16xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXexX4exX12xX0xX3cxXexX60xX12xX0xXexX60xX12xX0xXexX4exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a5xX6xXbxXexXdxX8cxX1axXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfexXexX1b9xX6xX5xXdxX14xX1axXfaxX3xX153xX52xX7xXexXdxX1c6xX16xX104xXaxX12xX38xXdxX1axX1xX3xX4xX1xXa7xX1axX14xX3xX60x7a49xX3xX1axX1x4531xXexX3xX4xX1xX8cxX3xX1axX14xX15xX16xX3xXexX15xX1axX3xX4xX1dxX6xX3xX2dxX21xX1axX3xX5xX32xX3xX4xX1x53c8xX1axX1xX3xX5xX15xX3xX4xX21xX4xX3xX7xXdxX7cxX52xX3xXexX1xX81xX3xX83xb3ecxX3xX4xX1xX1fexXexX3xX1axX1xX9exX3xXexX1xX1fexX3xX1axX15xX16xXe1xX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxXexX4exX12xX0xX3cxXexX60xX12xX0xX3cxXexX2dxX8cxX4exX16xX12xX0xX3cxXexX6xX2dxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2dxX5xX10xX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXa0xX6xX60xX14xXdxX1axXfaxX3xXfcxXbxXfexX3xX6xX52xXexX8cxX104xXaxX12xX0xXexX2dxX8cxX4exX16xX12xX0xXexX60xX12xX0xXexX4exX12xX0xXdxXa0xX14xX3xX7xX60xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfaxX3cxX3cxXdxXe1xX2dxX6xX8cxX1xX6xXexXdxX1axX1xXe1xX96xX1axX3cxX1axX10xX138xX7xX3cxX2xX13cxX13dxX13exX3cxX2xX141xXfcxX4exXfcxX2xX146xX2xX148xX149xX149xXexX14exX149xX146xX13exX5xXfcxXe1xX153xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1axX14xX6xX16xX3xXexX6xX1axX3xX4xX52xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX4xX52xX6xX3xX1xX6xX1axX14xX3xX2dxX6xX1axX3xX5xX10xX3xXexX6xXdxX3xXa0xX16xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXexX4exX12xX0xX3cxXexX60xX12xX0xXexX60xX12xX0xXexX4exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a5xX6xXbxXexXdxX8cxX1axXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfexXexX1b9xX6xX5xXdxX14xX1axXfaxX3xX153xX52xX7xXexXdxX1c6xX16xX104xXaxX12x80faxX1xXdxX3xXd5xX1xX21xX4xX1xX3xX1xX15xX1axX14xX3xX1axX14xX15xX16xX3xX4xX15xX1axX14xX3xX4xX1xX52x782dxX1axX14xX3xXa0xX52xX6xX3xX7xX97xXa0xX3xXexX60xX1faxX4xX3xXexX52xX16xX1fexX1axX89xX3xX7xX92xX3xXbxX1x5c95xX1axX3xX4xX1dxX6xX3xX4xX21xX4xX3xX4xX25xX6xX3xX1xX15xX1axX14xX3xX2dxX21xX1axX3xX5xX32xX3xX83xX408xX3xX83xX9exca5exX4xX3xX83xX81xX1axX1xX3xX83xX8cxX35xXexX3xXexX35xXdxX3xX38xX39xXe1xX3xXcxX1xX10xX8cxX3xXd5xX1xX72xX8cxX3xX7xX21xXexX3xX4xX1dxX6xX3xX1a5xX52xX7xX1xXa0xX6xX1axX3xX27exX3x846bxX6xXd5xX10xX1c6xXdxX10xX5xX4exX89xX3xX7xX92xX3xX5xX9exX577xX1axX14xX3xXd5xX1xX21xX4xX1xX3xX14xX1x50aexX3xXexX1xX1d6xXa0xX3xX4xX21xX4xX3xX7xXdxX7cxX52xX3xXexX1xX81xX3xX83xX408xX3xX14xXdxX72xXa0xX3xX146xX141x6e62xX3xXexX60xX8cxX1axX14xX3xX14xXdxX6xXdxX3xX83xX8cxX35xX1axX3xXfcxX141xX2xX141xX3xX83xX1fexX1axX3xXfcxX141xX2xX13dxXe1xX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxXexX4exX12xX0xX3cxXexX60xX12xX0xX3cxXexX2dxX8cxX4exX16xX12xX0xX3cxXexX6xX2dxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2dxX5xX10xX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXa0xX6xX60xX14xXdxX1axXfaxX3xXfcxXbxXfexX3xX6xX52xXexX8cxX104xXaxX12xX0xXexX2dxX8cxX4exX16xX12xX0xXexX60xX12xX0xXexX4exX12xX0xXdxXa0xX14xX3xX7xX60xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfaxX3cxX3cxXdxXe1xX2dxX6xX8cxX1xX6xXexXdxX1axX1xXe1xX96xX1axX3cxX1axX10xX138xX7xX3cxX2xX13cxX13dxX13exX3cxX2xX141xXfcxX4exXfcxX2xX146xX2xX148xX149xX149xXexX2xX146xX146xX14exX5xX13dxXe1xX153xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1axX14xX6xX16xX3xXexX6xX1axX3xX4xX52xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX4xX52xX6xX3xX1xX6xX1axX14xX3xX2dxX6xX1axX3xX5xX10xX3xXexX6xXdxX3xXa0xX16xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXexX4exX12xX0xX3cxXexX60xX12xX0xXexX60xX12xX0xXexX4exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a5xX6xXbxXexXdxX8cxX1axXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfexXexX1b9xX6xX5xXdxX14xX1axXfaxX3xX153xX52xX7xXexXdxX1c6xX16xX104xXaxX12xX4bxX6axX3xXexX1xX92xX1axX14xX3xb809xXdxX1axX4xX8cxX5xX1axX3x9086xX3xX1a5xX1xXdxX4xX6xX14xX8cxX3xXfcxX3xX1axX1d6xXa0xX3xX7xX6xX52xX3xXd5xX1xXdxX3xX83xX202xX1axX14xX3xX4xX25xX6xX3xX83xX408xX3xXexX1xX6xX16xX3xX83xX84xXdxX3xX1xX8cxX15xX1axX3xXexX8cxX15xX1axX89xX3xXex80f2xX3xXexX60xX52xX1axX14xX3xXex8664xXa0xX3xXexX1xX9exX1e0xX1axX14xX3xXa0xX35xXdxX3xX7xcfefxXa0xX3xX52xX3d6xXexX3xXexX60xX716xX3xXexX1xX15xX1axX1xX3xX96x84adxX1axX14xX3xX83xX3d6xXexX3xX1xX8cxX6xX1axX14xX89xX3xX96xX97xX1axX14xX3xX1axX14xX9ex7634xXdxX3xX293xX52xX6xX3xX5xX35xXdxXe1xX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxXexX4exX12xX0xX3cxXexX60xX12xX0xX3cxXexX2dxX8cxX4exX16xX12xX0xX3cxXexX6xX2dxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2dxX5xX10xX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXa0xX6xX60xX14xXdxX1axXfaxX3xXfcxXbxXfexX3xX6xX52xXexX8cxX104xXaxX12xX0xXexX2dxX8cxX4exX16xX12xX0xXexX60xX12xX0xXexX4exX12xX0xXdxXa0xX14xX3xX7xX60xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfaxX3cxX3cxXdxXe1xX2dxX6xX8cxX1xX6xXexXdxX1axX1xXe1xX96xX1axX3cxX1axX10xX138xX7xX3cxX2xX13cxX13dxX13exX3cxX2xX141xXfcxX4exXfcxX2xX146xX2xX148xX149xX149xXexX13cxX148xX2xX148xX5xX149xXe1xX153xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1axX14xX6xX16xX3xXexX6xX1axX3xX4xX52xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX4xX52xX6xX3xX1xX6xX1axX14xX3xX2dxX6xX1axX3xX5xX10xX3xXexX6xXdxX3xXa0xX16xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXexX4exX12xX0xX3cxXexX60xX12xX0xXexX60xX12xX0xXexX4exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a5xX6xXbxXexXdxX8cxX1axXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfexXexX1b9xX6xX5xXdxX14xX1axXfaxX3xX153xX52xX7xXexXdxX1c6xX16xX104xXaxX12xX4bxX6axX3xXexX1xX92xX1axX14xX3xX7xXdxX7cxX52xX3xXexX1xX81xX3xX1axX15xX16xX3xX2dxX52xX53axX4xX3xXbxX1xX72xXdxX3xX83xX202xX1axX14xX3xX4xX25xX6xX3xX7xX6xX52xX3xXd5xX1xXdxX3xXa0xX53axXexX3xX5xX8cxX35xXexX3xX4xX21xX4xX3xX4xX25xX6xX3xX1xX15xX1axX14xX3xXexX35xXdxX3xX83xX758xX16xX89xX3xX2dxX6xX8cxX3xX14x9498xXa0xX3xX23fxX10xX6xX60xX7xX3xX4exX74fxX1axX14xX3xX1xX8cxX35xXexX3xX83xX53axX1axX14xXe1xX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxXexX4exX12xX0xX3cxXexX60xX12xX0xX3cxXexX2dxX8cxX4exX16xX12xX0xX3cxXexX6xX2dxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2dxX5xX10xX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXa0xX6xX60xX14xXdxX1axXfaxX3xXfcxXbxXfexX3xX6xX52xXexX8cxX104xXaxX12xX0xXexX2dxX8cxX4exX16xX12xX0xXexX60xX12xX0xXexX4exX12xX0xXdxXa0xX14xX3xX7xX60xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfaxX3cxX3cxXdxXe1xX2dxX6xX8cxX1xX6xXexXdxX1axX1xXe1xX96xX1axX3cxX1axX10xX138xX7xX3cxX2xX13cxX13dxX13exX3cxX2xX141xXfcxX4exXfcxX2xX146xX2xX148xX149xX149xXexX2xX148xX13cxXfcxX5xX146xXe1xX153xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1axX14xX6xX16xX3xXexX6xX1axX3xX4xX52xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX4xX52xX6xX3xX1xX6xX1axX14xX3xX2dxX6xX1axX3xX5xX10xX3xXexX6xXdxX3xXa0xX16xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXexX4exX12xX0xX3cxXexX60xX12xX0xXexX60xX12xX0xXexX4exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a5xX6xXbxXexXdxX8cxX1axXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfexXexX1b9xX6xX5xXdxX14xX1axXfaxX3xX153xX52xX7xXexXdxX1c6xX16xX104xXaxX12xX4bxX15xX1axX14xX3xX5xX8cxX35xXexX3xX4xX25xX6xX3xX1xX15xX1axX14xX89xX3xX7xXdxX7cxX52xX3xXexX1xX81xX3xX4xX1xX1fexXexX3xXd5xX1xX97xXbxX3xX1axX9exX64xX4xX3xX38xX39xX3xX83xX9exX577xX4xX3xXbxX1xX202xX1axX14xX3xX96xXdxX7cxX1axX3xX4xX1dxX6xX3xX51xX52xX7xXdxX1axX10xX7xX7xX3xX5axX1axX7xXdxX4exX10xX60xX3xX14xX1xXdxX3xX5xX35xXdxXe1xX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxXexX4exX12xX0xX3cxXexX60xX12xX0xX3cxXexX2dxX8cxX4exX16xX12xX0xX3cxXexX6xX2dxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2dxX5xX10xX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXa0xX6xX60xX14xXdxX1axXfaxX3xXfcxXbxXfexX3xX6xX52xXexX8cxX104xXaxX12xX0xXexX2dxX8cxX4exX16xX12xX0xXexX60xX12xX0xXexX4exX12xX0xXdxXa0xX14xX3xX7xX60xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfaxX3cxX3cxXdxXe1xX2dxX6xX8cxX1xX6xXexXdxX1axX1xXe1xX96xX1axX3cxX1axX10xX138xX7xX3cxX2xX13cxX13dxX13exX3cxX2xX141xXfcxX4exXfcxX2xX146xX2xX148xX149xX149xXexX146xX149xX146xX2xX5xX148xXe1xX153xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1axX14xX6xX16xX3xXexX6xX1axX3xX4xX52xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX4xX52xX6xX3xX1xX6xX1axX14xX3xX2dxX6xX1axX3xX5xX10xX3xXexX6xXdxX3xXa0xX16xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXexX4exX12xX0xX3cxXexX60xX12xX0xXexX60xX12xX0xXexX4exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a5xX6xXbxXexXdxX8cxX1axXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfexXexX1b9xX6xX5xXdxX14xX1axXfaxX3xX153xX52xX7xXexXdxX1c6xX16xX104xXaxX12xXcxX60xX52xX1axX14xX3xXexX758xXa0xX3xXexX1xX9exX1e0xX1axX14xX3xXa0xX35xXdxX3x8e6axX10xX14xX10xX1axX4xX16xX3xX23fxX293xX52xX6xX60xX10xX3xX716xX3xXb82xXdxX4xX1xXa0xX8cxX1axX4exX89xX3x595cxXdxX60xX14xXdxX1axXdxX6xX3xX4x5674xX1axX3xX1xX8cxX35xXexX3xX83xX53axX1axX14xX3xX1axX1xX9exX1axX14xX3xXa0xX53axXexX3xX5xX8cxX35xXexX3xX4xX25xX6xX3xX1xX15xX1axX14xX3xXexX35xXdxX3xX83xX758xX16xX3xX83xX408xX3xX83xX202xX1axX14xX3xX4xX25xX6xXe1xX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxXexX4exX12xX0xX3cxXexX60xX12xX0xX3cxXexX2dxX8cxX4exX16xX12xX0xX3cxXexX6xX2dxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2dxX5xX10xX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXa0xX6xX60xX14xXdxX1axXfaxX3xXfcxXbxXfexX3xX6xX52xXexX8cxX104xXaxX12xX0xXexX2dxX8cxX4exX16xX12xX0xXexX60xX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX14xX1xXexXfaxX3xX13cxX13cxXfcxXe1xXfcxXbxXfexX104xXaxX12xX0xXexX4exX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX14xX1xXexXfaxX3xX13cxX13cxXfcxXe1xXfcxXbxXfexX104xXaxX12xX0xXdxXa0xX14xX3xX7xX60xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfaxX3cxX3cxXdxXe1xX2dxX6xX8cxX1xX6xXexXdxX1axX1xXe1xX96xX1axX3cxX1axX10xX138xX7xX3cxX2xX13cxX13dxX13exX3cxX2xX141xXfcxX4exXfcxX2xX146xX2xX148xX149xX149xXexX13cxX146xX13dxX14exX5xX13cxXe1xX153xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1axX14xX6xX16xX3xXexX6xX1axX3xX4xX52xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX4xX52xX6xX3xX1xX6xX1axX14xX3xX2dxX6xX1axX3xX5xX10xX3xXexX6xXdxX3xXa0xX16xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXexX4exX12xX0xX3cxXexX60xX12xX0xXexX60xX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX14xX1xXexXfaxX3xXfcxX148xXbxXfexX104xXaxX12xX0xXexX4exX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX14xX1xXexXfaxX3xXfcxX148xXbxXfexX104xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a5xX6xXbxXexXdxX8cxX1axXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfexXexX1b9xX6xX5xXdxX14xX1axXfaxX3xX153xX52xX7xXexXdxX1c6xX16xX104xXaxX12xb44cxX52xX72xX1axX3xX5xb31exX3xX7xXdxX7cxX52xX3xXexX1xX81xX3xX5xX3d6xXbxX3xX7xX1faxX3xXexX60xX92xX1axX14xX3xXexX60xX72xXdxX3xX2dxcec2xX1axX14xX3xX4xX21xX4xX3xX2dxX72xX1axX14xX3xXexX60xX6xX1axX14xX3xXexX60xX3f3xX3xXa0xX15xX52xX3xX7xX97xX4xXe1xX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxXexX4exX12xX0xX3cxXexX60xX12xX0xX3cxXexX2dxX8cxX4exX16xX12xX0xX3cxXexX6xX2dxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2dxX5xX10xX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXa0xX6xX60xX14xXdxX1axXfaxX3xXfcxXbxXfexX3xX6xX52xXexX8cxX104xXaxX12xX0xXexX2dxX8cxX4exX16xX12xX0xXexX60xX12xX0xXexX4exX12xX0xXdxXa0xX14xX3xX7xX60xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfaxX3cxX3cxXdxXe1xX2dxX6xX8cxX1xX6xXexXdxX1axX1xXe1xX96xX1axX3cxX1axX10xX138xX7xX3cxX2xX13cxX13dxX13exX3cxX2xX141xXfcxX4exXfcxX2xX146xX2xX148xX149xX149xXexX2xX149xX13cxX2xX5xX13exXe1xX153xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1axX14xX6xX16xX3xXexX6xX1axX3xX4xX52xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX4xX52xX6xX3xX1xX6xX1axX14xX3xX2dxX6xX1axX3xX5xX10xX3xXexX6xXdxX3xXa0xX16xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXexX4exX12xX0xX3cxXexX60xX12xX0xXexX60xX12xX0xXexX4exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a5xX6xXbxXexXdxX8cxX1axXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfexXexX1b9xX6xX5xXdxX14xX1axXfaxX3xX153xX52xX7xXexXdxX1c6xX16xX104xXaxX12xX13xX1xX9exX1axX14xX3xX7xXdxX7cxX52xX3xXexX1xX81xX3xX96x95f1xX1axX3xX96xX97xX1axX14xX3xX96xX32xX3xXd5xX1x8796xX1axX14xX3xXd5xX1xX21xX4xX3xX14xX6exX3xX83xX408xX3xX1axX14xX74fxX1axX14xX3xX1xX8cxX35xXexX3xX83xX53axX1axX14xXe1xX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxXexX4exX12xX0xX3cxXexX60xX12xX0xX3cxXexX2dxX8cxX4exX16xX12xX0xX3cxXexX6xX2dxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2dxX5xX10xX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXa0xX6xX60xX14xXdxX1axXfaxX3xXfcxXbxXfexX3xX6xX52xXexX8cxX104xXaxX12xX0xXexX2dxX8cxX4exX16xX12xX0xXexX60xX12xX0xXexX4exX12xX0xXdxXa0xX14xX3xX7xX60xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfaxX3cxX3cxXdxXe1xX2dxX6xX8cxX1xX6xXexXdxX1axX1xXe1xX96xX1axX3cxX1axX10xX138xX7xX3cxX2xX13cxX13dxX13exX3cxX2xX141xXfcxX4exXfcxX2xX146xX2xX148xX149xX149xXexX149xX13exX13dxX148xX5xX14exXe1xX153xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1axX14xX6xX16xX3xXexX6xX1axX3xX4xX52xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX4xX52xX6xX3xX1xX6xX1axX14xX3xX2dxX6xX1axX3xX5xX10xX3xXexX6xXdxX3xXa0xX16xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXexX4exX12xX0xX3cxXexX60xX12xX0xXexX60xX12xX0xXexX4exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a5xX6xXbxXexXdxX8cxX1axXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfexXexX1b9xX6xX5xXdxX14xX1axXfaxX3xX153xX52xX7xXexXdxX1c6xX16xX104xXaxX12xXcxX1xX10xX8cxX3xX4ex8499xX3xX5xXdxX6axX52xX3xXexX74fxX3xX26fxX60xX10xX10xX1axX3xX23fxXexX60xX10xX10xXexX3xX272xX4exX96xXdxX7xX8cxX60xX7xX89xX3xXa0xX53axXexX3xXbxX1xX767xX1axX3xX2dxX6xX3xX4xX21xX4xX3xX7xXdxX7cxX52xX3xXexX1xX81xX3xX83xXa7xX1axX14xX3xXexX60xX9exX64xX4xX3xX1axX14xX52xX16xX3xX4xX1e0xX3xX1axX14xX74fxX1axX14xX3xX1xX8cxX35xXexX3xX83xX53axX1axX14xX3xX4exX8cxX3xX4xX21xX4xX3xX4xX25xX6xX3xX1xX15xX1axX14xX3xX83xX202xX1axX14xX3xX4xX25xX6xXe1xX3xX51exX1xXdxX3xX4xX21xX4xX3xX7xXdxX7cxX52xX3xXexX1xX81xX3xXd5xX1xXea4xX1axX14xX3xX4xXba7xX1axX3xX4xX21xX4xX3xX4xX25xX6xX3xX1xX15xX1axX14xX3xX4xX1xX1dxX3xX83xX35xX8cxX3xX1axX1xX9exX3xX23fxX10xX6xX60xX7xX89xX3xX96xXdxX6axX4xX3xXexX8f3xX1axX3xXexX35xXdxX3xX1xX767xX52xX3xX1axX1xX9exX3xX2dxX3d6xXexX3xXd5xX1xX72xX3xXexX1xXdxXe1xX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxXexX4exX12xX0xX3cxXexX60xX12xX0xX3cxXexX2dxX8cxX4exX16xX12xX0xX3cxXexX6xX2dxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2dxX5xX10xX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXa0xX6xX60xX14xXdxX1axXfaxX3xXfcxXbxXfexX3xX6xX52xXexX8cxX104xXaxX12xX0xXexX2dxX8cxX4exX16xX12xX0xXexX60xX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX14xX1xXexXfaxX3xX13cxX13cxXfcxXbxXfexX104xXaxX12xX0xXexX4exX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX14xX1xXexXfaxX3xX13cxX13cxXfcxXbxXfexX104xXaxX12xX0xXdxXa0xX14xX3xX7xX60xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfaxX3cxX3cxXdxXe1xX2dxX6xX8cxX1xX6xXexXdxX1axX1xXe1xX96xX1axX3cxX1axX10xX138xX7xX3cxX2xX13cxX13dxX13exX3cxX2xX141xXfcxX4exXfcxX2xX146xX2xX148xX149xX149xXexX149xX13cxX13cxX141xX5xX2xX141xXe1xX153xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1axX14xX6xX16xX3xXexX6xX1axX3xX4xX52xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX4xX52xX6xX3xX1xX6xX1axX14xX3xX2dxX6xX1axX3xX5xX10xX3xXexX6xXdxX3xXa0xX16xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXexX4exX12xX0xX3cxXexX60xX12xX0xXexX60xX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX14xX1xXexXfaxX3xXfcxX148xXe1xX148xXbxXfexX104xXaxX12xX0xXexX4exX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX14xX1xXexXfaxX3xXfcxX148xXe1xX148xXbxXfexX104xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a5xX6xXbxXexXdxX8cxX1axXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfexXexX1b9xX6xX5xXdxX14xX1axXfaxX3xX153xX52xX7xXexXdxX1c6xX16xX104xXaxX12xX1a5xX21xX4xX3xX4xX25xX6xX3xX1xX15xX1axX14xX3xX23fxX10xX6xX60xX7xX3xX4xX92xX3xX1axX3f3xX52xX3xX14xXdxXfccxX3xXd5xX1xX21xX4xX1xX3xX2dxXd65xX1axX14xX3xX4xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX7cxX52xX3xX14xXdxX72xXa0xX3xX14xXdxX21xX89xX3xXd5xX1xX52xX16xX1fexX1axX3xXa0xX408xXdxXe1xX3xX13xX1xX9exX1axX14xX3xX14exX13exX3xX4xX25xX6xX3xX1xX15xX1axX14xX3xXbxX1xX72xXdxX3xX83xX202xX1axX14xX3xX4xX25xX6xX3xX1axX1d6xXa0xX3xX1axX6xX16xXe1xX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxXexX4exX12xX0xX3cxXexX60xX12xX0xX3cxXexX2dxX8cxX4exX16xX12xX0xX3cxXexX6xX2dxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2dxX5xX10xX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXa0xX6xX60xX14xXdxX1axXfaxX3xXfcxXbxXfexX3xX6xX52xXexX8cxX104xXaxX12xX0xXexX2dxX8cxX4exX16xX12xX0xXexX60xX12xX0xXexX4exX12xX0xXdxXa0xX14xX3xX7xX60xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfaxX3cxX3cxXdxXe1xX2dxX6xX8cxX1xX6xXexXdxX1axX1xXe1xX96xX1axX3cxX1axX10xX138xX7xX3cxX2xX13cxX13dxX13exX3cxX2xX141xXfcxX4exXfcxX2xX146xX2xX148xX149xX149xXexX13exX2xX13dxX13cxX5xX2xX2xXe1xX153xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1axX14xX6xX16xX3xXexX6xX1axX3xX4xX52xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX4xX52xX6xX3xX1xX6xX1axX14xX3xX2dxX6xX1axX3xX5xX10xX3xXexX6xXdxX3xXa0xX16xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXexX4exX12xX0xX3cxXexX60xX12xX0xXexX60xX12xX0xXexX4exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a5xX6xXbxXexXdxX8cxX1axXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfexXexX1b9xX6xX5xXdxX14xX1axXfaxX3xX153xX52xX7xXexXdxX1c6xX16xX104xXaxX12xX51exXa0xX6xX60xXexX3xXexX1xX6exX3xX2dxX81xX3xX4xX1xX1cdxX3xXexX60xX3f3xX4xX1xX3xX96xX6exX3xX7xX1faxX3xXexX1xXdxX1fexX52xX3xX1axX14xX1d6xX1axX3xX1axX97xXbxX3xXexX60xX8cxX1axX14xX3xX4xX21xX4xX3xX14xXdxX6xX1axX3xX1xX15xX1axX14xXe1xX3xX23fxX10xX6xX60xX7xX3xX4exX1faxX3xXd5xXdxX1fexX1axX3xX83xX202xX1axX14xX3xX4xX25xX6xX3xXfcxX13dxX13exX3xX4xX25xX6xX3xX1xX15xX1axX14xX3xX51exXa0xX6xX60xXexX3xXexX60xX8cxX1axX14xX3xX1axX1d6xXa0xX3xXfcxX141xX2xX13cxX3xX1axX15xX16xXe1xX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxXexX4exX12xX0xX3cxXexX60xX12xX0xX3cxXexX2dxX8cxX4exX16xX12xX0xX3cxXexX6xX2dxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2dxX5xX10xX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXa0xX6xX60xX14xXdxX1axXfaxX3xXfcxXbxXfexX3xX6xX52xXexX8cxX104xXaxX12xX0xXexX2dxX8cxX4exX16xX12xX0xXexX60xX12xX0xXexX4exX12xX0xXdxXa0xX14xX3xX7xX60xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfaxX3cxX3cxXdxXe1xX2dxX6xX8cxX1xX6xXexXdxX1axX1xXe1xX96xX1axX3cxX1axX10xX138xX7xX3cxX2xX13cxX13dxX13exX3cxX2xX141xXfcxX4exXfcxX2xX146xX2xX148xX149xX149xXexX14exX13exX146xX2xX5xX2xXfcxXe1xX153xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1axX14xX6xX16xX3xXexX6xX1axX3xX4xX52xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX4xX52xX6xX3xX1xX6xX1axX14xX3xX2dxX6xX1axX3xX5xX10xX3xXexX6xXdxX3xXa0xX16xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXexX4exX12xX0xX3cxXexX60xX12xX0xXexX60xX12xX0xXexX4exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a5xX6xXbxXexXdxX8cxX1axXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfexXexX1b9xX6xX5xXdxX14xX1axXfaxX3xX153xX52xX7xXexXdxX1c6xX16xX104xXaxX12xXcxX6exX1axX1xX3xX4xX72xX1axX1xX3xX1xX35xX3xX14xXdxX21xX3xX83x9b3cxX3xXfexX72xX3xX1xX15xX1axX14xX3xX4xX251xX1axX14xX3xX4exXdx73d1xX1axX3xX60xX6xX3xXexX35xXdxX3xX38xX6xX4xX16xXaxX7xXe1xX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxXexX4exX12xX0xX3cxXexX60xX12xX0xX3cxXexX2dxX8cxX4exX16xX12xX0xX3cxXexX6xX2dxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2dxX5xX10xX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXa0xX6xX60xX14xXdxX1axXfaxX3xXfcxXbxXfexX3xX6xX52xXexX8cxX104xXaxX12xX0xXexX2dxX8cxX4exX16xX12xX0xXexX60xX12xX0xXexX4exX12xX0xXdxXa0xX14xX3xX7xX60xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfaxX3cxX3cxXdxXe1xX2dxX6xX8cxX1xX6xXexXdxX1axX1xXe1xX96xX1axX3cxX1axX10xX138xX7xX3cxX2xX13cxX13dxX13exX3cxX2xX141xXfcxX4exXfcxX2xX146xX2xX148xX149xX149xXexX149xXfcxX13dxX5xX2xX13dxXe1xX153xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1axX14xX6xX16xX3xXexX6xX1axX3xX4xX52xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX4xX52xX6xX3xX1xX6xX1axX14xX3xX2dxX6xX1axX3xX5xX10xX3xXexX6xXdxX3xXa0xX16xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXexX4exX12xX0xX3cxXexX60xX12xX0xXexX60xX12xX0xXexX4exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a5xX6xXbxXexXdxX8cxX1axXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfexXexX1b9xX6xX5xXdxX14xX1axXfaxX3xX153xX52xX7xXexXdxX1c6xX16xX104xXaxX12xXcxX1xX557xXexX3xXd5xX1xX202xX3xX83xX150axX3xXexX1xX52xX16xX1fexXexX3xXbxX1xX2aexX4xX3xXd5xX1xX21xX4xX1xX3xX1xX15xX1axX14xX3xX96xX290xX3xX4xX1xX3d6xXexX3xX5xX9exX577xX1axX14xX3xX7xX72xX1axX3xXbxX1x44eaxXa0xX3xXd5xX1xXdxX3xXa0xX15xX3xX1xX15xX1axX14xX3xX1xX202xX6xX3xX96xXa7xXexX3xX96xX9exX1e0xX1axX14xX3xX96xX408xXdxX3xXexX60xX7cxX1axX3xXd5xX1xX97xXbxX3xX7xX15xX1axXe1xX3xX38xX6xX4xX16xXaxX7xX3xX4exX74fxX1axX14xX3xX1xX8cxX35xXexX3xX83xX53axX1axX14xX3xX148xX13exX3xX4xX25xX6xX3xX1xX15xX1axX14xX3xXexX60xX8cxX1axX14xX3xX1axX1d6xXa0xX3xXfcxX141xX2xX13cxXe1xX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxXexX4exX12xX0xX3cxXexX60xX12xX0xX3cxXexX2dxX8cxX4exX16xX12xX0xX3cxXexX6xX2dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23fxX8cxX52xX60xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX8cxX3xX51xX52xX7xXdxX1axX10xX7xX7xX3xX5axX1axX7xXdxX4exX10xX60xX3cx7cd3xXdxX1axX14xX0xX3cxXbxX12