Hà Tĩnh nỗ lực rút ngắn khoảng cách mất cân bằng giới tính khi sinh
(Baohatinh.vn) - Với tỷ số giới tính khi sinh còn cao 111,58 bé trai/100 bé gái, Hà Tĩnh vẫn đang trong hành trình nỗ lực để rút ngắn khoảng cách mất cân bằng giới tính khi sinh.
d081x12a16x1728ax17859x18d5dx11c2fx16985x18e9fxf518xX7x18a77x1582ax10323x12a2exf40dx16a8exX5x18499xXax12e1cx18d85x15eeexX3xXcx13911x13c5axX1xX3xX18xf55exX3xX5xfb7exX4xX3x16a8cx1711axXexX3xX18x14f66xf637xX18xX3x13752xX1x10322x14a7fxX18xX27xX3xX4x158e9xX4xX1xX3x15b78x12e65xXexX3xX4x142d4xX18xX3x15567x180c3xX18xX27xX3xX27xXdx15cc9xXdxX3xXexf491xX18xX1xX3xX2bxX1xXdxX3xX7xXdxX18xX1xX0xddbdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x1667axXaxX12x16d73xX46xXdxX3xXex11ba4xX3xX7xd538xX3xX27xXdxX46xXdxX3xXexX4axX18xX1xX3xX2bxX1xXdxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4x17f20xX18xX3xX4xX6xX2dxX3xX2xX2xX2xf9d6xfae0xebd4xX3xX3fx1029bxX3xXexX22xX6xXdxX57xX2xf9daxXa1xX3xX3fxX99xX3xX27xX33xXdxX94xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3x11339x11b58xX18xX3x106c7xX6xX18xX27xX3xXexX22xX2dxX18xX27xX3xX1xX14xX18xX1xX3xXexX22xfa96xX18xX1xX3xX18xX1cxX3xX5xX1fxX4xX3xXb8x1186dxX3xX22xX23xXexX3xX18xX27xX28xX18xX3xX2bxX1xX2dxX2exX18xX27xX3xX4xX33xX4xX1xX3xX37xX38xXexX3xX4xX3cxX18xX3xX3fxX40xX18xX27xX3xX27xXdxX46xXdxX3xXexX4axX18xX1xX3xX2bxX1xXdxX3xX7xXdxX18xX1xf3d2xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14e47xX18xXexX10xX22xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexd5ffxX5xX10xX9xXaxXexX10x10f37xXexf9d7xX6xX5xXdxX27xX18x17660xX3xX4xX10xX18xXexX10xX22x1705bxXaxX12xf6f4xX38xXexX3xX4xX3cxX18xX3xX3fxX40xX18xX27xX3xX27xXdxX46xXdxX3xXexX4axX18xX1xX3xXex148c5xX3x183a4x16a8fxX6xX18xX3xX18xXdx11871xX37xX3xX4x17cf5xX6xX3xX18xX27x11574xea59xXdxX3xX69xX3cxX18xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd5c8xX2dxX69xX12axXaxX12x15249x11f58xX18xX3x16145xXa1xX3xXexX15fx14cb3xXdxX94xX3xX4xX1x17fdcxX3xdddcxX27xX15fxX12ax11269xX18xX3xXcxX1xX199xX3xX13xX15fxX165xX3xec5dxX3xXexX1xfb9fxX18xX3x10cf3xX94xX3xX131x12abdxX3x12619x11550xX37xX3x16c68xX17xX18xX1xX3xe1baxX1b7xX1b8xX37xX3x1121axX15fxX12axdf79xX18x113edxX3xXb8xX1b5xX3xX4x16204xX3xX18exX3xX4xX2dxX18xX3xX27xX33xXdxX10cxX3xX1b7xX15fxf45fxX4xX3xX7xX74xX18xX27xX3xX4xX169xX6xX3xX4xX2exX3xX27xXdxX6xX3xXb8xXcaxX18xX1xX3xXbxX1xfc73xX3xXexX1xX15fxX1dfxX4xX3xXb4xX14xX2dxX3xX18xX1x130b1xX18xX27xX3xX4xX1xX15fxX12ax10051xX18xX3xXb8xXdxX3xX3fxXdxXd6xX18xX3xX4xX169xX6xX3xX4xX1x148adxX18xX27xX3xXb4xX14xX3xX4xX1xXdxX20fxX4xX3xX37xX33xX12axX3xX37xX6xX12axX3xX4xX169xX6xX3xXb4x18affxX94xX3xX18xX1xX16exX18xX27xX3xX37x14393xX3xX16exX46xX4xX3xX4xX1d0xX3xXexX1xX1c8xX37xX3xX4xX2dxX18xX94xX3xXb8xec35xX4xX3xX3fxXdxX165xXexX3xX5xX14xX3xX4xX2dxX18xX3xXexX22xX6xXdxX3xX18xX74xXdxX3xX69x10db2xXdxX3xXexX1aexX18xX27xX3xXb8xX16exX16fxX18xX27xX3xXb4xXb5xX18xX3xX5xX15fxX1aexX18xX3xX1xXdxX165xX18xX3xX1xX207xX15fxX3xXexX22xX2dxX18xX27xX3xX7xX15fxX12axX3xX18xX27xX1xX17xX3xX4xX169xX6xX3xX4xX1xX199xX10cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX184xX2dxX69xX12axXaxX12xX1b7xX1xX199xX3xX13xX15fxX165xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x14895xX139xX3x1812dxX184xXdxX20fxXexX3xXb8xX1aexX18xX27xX3xX4xX2dxX18xX3xX5xX14xX3xXb4xX38xXexX3xXb4xX2exX3xX18xX1xX16exX18xX27xX3xXexX1aexXdxX3xXb4xXb5xX18xX3xX37xX15fxX74xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX1xX1c8xX37xX3xXb4xX46xXdxX3xX1xX12axX3xXb4x12b8axX18xX27xX3xX4xX1d0xX3xX4xX2dxX18xX3xXexX22xX6xXdxX3xXb8xXd6xX3xX4xX1d0xX3xX18xX27xX16exX16fxXdxX3xX18xX74xXdxX3xX69xX271xXdxX3xXexX1aexX18xX27xX3xXb8xX16exX16fxX18xX27x16613xX10cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX184xX2dxX69xX12axXaxX12xX0xXdxX37xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b7xX10xX18xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxd3fbxXdxX69xXexX1xX139xX3xX1b1xX2xX95xXbxX131xX141xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX139xX3xX18exX2xXa1xXbxX131xX141xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX57xX57xXdxX10cxX3fxX6xX2dxX1xX6xXexXdxX18xX1xX10cxXb4xX18xX57xX18xX10xX36dxX7xX57x113f6xX2xX2xX3a6xX57xX1b1xX96xX69xX2xX3a6xX3a6xXa1xX96xXa1xX3a6xXexX96xXa1xX96xX95xX96xX5xXa1xX10cx13852xXbxX27x1402fxX22xX9xX3a6xX96x18a71xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX18xX1cxX3xX5xX1fxX4xX3xX22xX23xXexX3xX18xX27xX28xX18xX3xX2bxX1xX2dxX2exX18xX27xX3xX4xX33xX4xX1xX3xX37xX38xXexX3xX4xX3cxX18xX3xX3fxX40xX18xX27xX3xX27xXdxX46xXdxX3xXexX4axX18xX1xX3xX2bxX1xXdxX3xX7xXdxX18xX1xXaxX3xX36dxXdxX69xXexX1xX9xXaxX1b1xX2xX95xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxX18exX2xXa1xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX6xXbxXexXdxX2dxX18xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxXexX10xX131xXexX133xX6xX5xXdxX27xX18xX139xX3xX3bexX15fxX7xXexXdx10d23xX12axX141xXaxX12xXcxX22xX2dxX18xX27xX3xX15exX15fxX6xX18xX3xX18xXdxX165xX37xX3xX4xX169xX6xX3xX37xX1dfxXexX3xX7xX74xX3xX18xX27xX16exX16fxXdxX3xX69xX3cxX18xX3xXb4x1771fxX18xX27xX3xX3fxXdxXd6xX18xX94xX3xXb4xXdxX165xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xX2dxX18xX3xXexX22xX6xXdxX3xX5xX14xX3xXb8xXd6xX3xX4xX1d0xX3xXexX1xX1c8xX37xX3xX18xX27xX15fxX220xX18xX3xX18xX1xX3cxX18xX3xX5xX1fxX4xX3xXb8xXdxX3xX3fxXdxXd6xX18xX3xX1c0xX2exX18xX1xX3xX4xX1xX1f9xXbxX3xXex176a9xXdxX3xX37xX1dfxXexX3xX27xXdxX6xX3xXb8xXcaxX18xX1xX3xX1aaxX3xX131xX1b5xX3xf6f2x163e8xX3x15e5exX1xX23xX94xX3xX1xX15fxX12axX165xX18xX3xX4ebxX4ecxX3xf4e6xX18xX1xX1caxX10cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX184xX2dxX69xX12axXaxX12xX6cxX46xXdxX3xX4xX1xX199xX3xX13xX2dxX14xX18xX27xX3xXcxX1xX199xX3xXcxX1xX6xX2dxX3xX1aaxX3xXexX1xX1aexX18xX3xX4eexX1xX23xX3xX144xXdxX18xX1xX94xX3xX131xX1b5xX3xX4ebxX4ecxX3xX4eexX1xX23xX3xX1c0xX1xX15fxX12axX165xX18xX3xX4ebxX4ecxX3xX4fcxX18xX1xX1caxX3xX69xX489xX3xXb8xX1b5xX3xX4xX1d0xX3x17e61xX3xX4xX2dxX18xX3xX18xX1xX16exX18xX27xX3xX4xX1xX199xX3xXb4xXb5xX18xX3xX18xX15fxX1aexXdxX3x12edbxX3xXb8xX199xX18xX1xX3xXexXdxX20fxXbxX3xXexX1f9xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXb8xXd6xX3xX4xX1d0xX3xXexX1xX1c8xX37xX3xX18xX27xX15fxX220xX18xX3xX18xX1xX3cxX18xX3xX5xX1fxX4xX3xX5xX6xX2dxX3xXb8xX1dfxX18xX27xX3xXb4xX14xX3xX18xX1xX16fxX3xX4x10544xX12axX3xX5xX23xX4xX3xXb4x12073xX3xX27xXdxX14xX10cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX184xX2dxX69xX12axXaxX12xX1b7xX1xX199xX3xXcxX1xX6xX2dxX3xX4xX1xX2dxX3xX3fxXdxX20fxXexX139xX3xX2cexf7fbxXdxX18xX1xX3xX22xX6xX3xXb4xX14xX3xX5xX46xX18xX3xX5xX1c8xX18xX3xX1aaxX3xX5xX14xX18xX27xX3xX3fxXdxXd6xX18xX3xX18xX1c8xX18xX3xXb4xX46xXdxX3xX4xX1xX23xX18xX27xX3xXexX1aexXdxX94xX3xX5xX6xX2dxX3xXb8xX1dfxX18xX27xX3xXb8xXdxX3xX3fxXdxXd6xX18xX3xX5xX15fxX1aexX18xX3xX5xX14xX3xX12axX20fxX15fxX3xXexX74xX3xX15exX15fxX12axX20fxXexX3xXb8xX199xX18xX1xX3xX2bxXdxX18xX1xX3xXexX20fxX3xX27xXdxX6xX3xXb8xXcaxX18xX1xX94xX3xX4xX1xX4axX18xX1xX3xXb4xXcaxX3xXexX1xX20fxX94xX3xX69xX489xX3xXb8xX1b5xX3xX4xX1d0xX3xX560xX3xX4xX2dxX18xX3xX18xX1xX16exX18xX27xX3xXexX1aexXdxX3xXb4xXb5xX18xX3xX37xX15fxX74xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX1xX1c8xX37xX3xX4xX2dxX18xX3xXexX22xX6xXdxX3xXb8xXd6xX3xX4xX1d0xX3xXexX1xX1c8xX37xX3xX18xX27xX15fxX220xX18xX3xX5xX6xX2dxX3xXb8xX1dfxX18xX27xX10cxX3xX13xXdxX165xX18xX3xXexX4d6xXdxX94xX3xX4xX1xX220xX18xX27xX3xX4xX8axX18xX3xXb8xXdxX3xX131xX15fxX38xXexX3xX2bxX1xX1b8xX15fxX3xX5xX6xX2dxX3xXb8xX1dfxX18xX27xX3xX18xX1c8xX18xX3xX4xX1xX23xX18xX27xX3xXexX1aexXdxX3xXb4xXb5xX18xX3xX4xX1xX16exX6xX3xX131xX33xX4xX3xXb8xX199xX18xX1xX3xXexX1xX16fxXdxX3xX27xXdxX6xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xX2dxX18xX3xXexXdxX20fxXbxX3xXexX1xX10xX2dxX33axX10cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX184xX2dxX69xX12axXaxX12xX6cxX46xXdxX3xX15exX15fxX6xX18xX3xX18xXdxX165xX37xX3xX4xX2dxXdxX3xXexX22xX30cxX18xX27xX3xX18xX6xX37xX3xX1xX244xX18xX3xX18xX207xX94xX3xX4xX1x1328dxX3xX4xX1d0xX3xX4xX2dxX18xX3xXexX22xX6xXdxX3xX37xX46xXdxX3xXb8xX16exX23axX4xX3xX4xX2dxXdxX3xX5xX14xX3xX5xX6xX2dxX3xXb8xX1dfxX18xX27xX3xX4xX1xX4axX18xX1xX3xXexX22xX2dxX18xX27xX3xX27xXdxX6xX3xXb8xXcaxX18xX1xX94xX3xX4xX1d0xX3xXexX22xX33xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX165xX37xX3xXexX1xX16fxX3xX4xX23xX18xX27xX3xXexX193xX3xXexXdxX1c8xX18xX94xX3xX18xX74xXdxX3xX69xX271xXdxX3xXexX1aexX18xX27xX3xXb8xX16exX16fxX18xX27x120d7xX94xX3xX18xX1xXdxX5c1xX15fxX3xX27xXdxX6xX3xXb8xXcaxX18xX1xX3xX1aaxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX5xX15fxX1aexX18xX3xX37xX2dxX18xX27xX3xX37xX15fxX74xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xX1xX2dxX3xXb8xX16exX23axX4xX3xX4xX2dxX18xX3xXexX22xX6xXdxX10cxX3x125e5xX1d0xX3xX4x1566exX18xX27xX3xX5xX14xX3xX37xX1dfxXexX3xXexX22xX2dxX18xX27xX3xX18xX1xX207xX18xX27xX3xX5xX579xX3xX69xX2dxX3xX69xXb5xX18xX3xXb8xX20fxX18xX3xXexXcaxX18xX1xX3xXexX22xX4d6xX18xX27xX3xX37xX38xXexX3xX4xX3cxX18xX3xX3fxX40xX18xX27xX3xX27xXdxX46xXdxX3xXexX4axX18xX1xX3xX2bxX1xXdxX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX22xX1c8xX18xX3xXb8xX199xX6xX3xX3fxX14xX18xX10cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX184xX2dxX69xX12axXaxX12xX0xXdxX37xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b7xX10xX18xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxX36dxXdxX69xXexX1xX139xX3xX1b1xX2xX95xXbxX131xX141xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX139xX3xX18exX2xXa1xXbxX131xX141xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX57xX57xXdxX10cxX3fxX6xX2dxX1xX6xXexXdxX18xX1xX10cxXb4xX18xX57xX18xX10xX36dxX7xX57xX3a6xX2xX2xX3a6xX57xX1b1xX96xX69xX2xX3a6xX3a6xX2xX2xX2xX560xXexX18exX560xX2xX3c6xX18exX5xXa1xX10cxX3bexXbxX27xX3c1xX22xX9xX18exX96xX3c6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX18xX1cxX3xX5xX1fxX4xX3xX22xX23xXexX3xX18xX27xX28xX18xX3xX2bxX1xX2dxX2exX18xX27xX3xX4xX33xX4xX1xX3xX37xX38xXexX3xX4xX3cxX18xX3xX3fxX40xX18xX27xX3xX27xXdxX46xXdxX3xXexX4axX18xX1xX3xX2bxX1xXdxX3xX7xXdxX18xX1xXaxX3xX36dxXdxX69xXexX1xX9xXaxX1b1xX2xX95xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxX18exX2xXa1xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX6xXbxXexXdxX2dxX18xXaxX12xX1b7xX1aexX18xX27xX3xXexX33xX4xX3xXexX15fxX12axX1c8xX18xX3xXexX22xX15fxX12axX5c1xX18xX3xXb4xX5b9xX18xX3xXb8xX1dfxX18xX27xX3xXb4xX5c1xX3xX27xXdxX2exX37xX3xXexX1xXdxXd6xX15fxX3xX37xX38xXexX3xX4xX3cxX18xX3xX3fxX40xX18xX27xX3xX27xXdxX46xXdxX3xXexX4axX18xX1xX3xX2bxX1xXdxX3xX7xXdxX18xX1xX3xXb8xX16exX23axX4xX3xX1xX15fxX12axX165xX18xX3xX813x1249fxX4xX3xXcxX1xX30cxX3xX5xX220xX18xX27xX3xX27xX1xX99xXbxX3xXexX22xX2dxX18xX27xX3xX4xX33xX4xX3xX4xX1xXdxX20fxX18xX3xX69xX199xX4xX1xX3xX4xX1x13ef1xX37xX3xX7xX1d0xX4xX3xX7xX9d7xX4xX3xX2bxX1x10a6bxX10xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX7xX2exX18xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX184xX2dxX69xX12axXaxX12xXcxX1xX10xX2dxX3xX15exX15fxX12axX3xX5xX15fxX5b9xXexX3xXexX1fxX3xX18xX1xXdxX1c8xX18xX94xX3xXexX71xX3xX5xX165xX3xX27xXdxX46xXdxX3xXexX4axX18xX1xX3xX2bxX1xXdxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xX3cxX18xX3xX3fxX40xX18xX27xX3xX5xX14xX3xX2xXa1xXa1xX3xX3fxX99xX3xX27xX33xXdxX57xX2xXa1xX560xX3xX1xX2dxX258xX4xX3xX2xXa1xX95xX3xX3fxX99xX3xXexX22xX6xXdxX10cxX3xXcxX1xX20fxX3xX18xX1xX16exX18xX27xX94xX3xX1xXdxX165xX18xX3xXexX4d6xXdxX94xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXb4xXb5xX18xX3xXb8xX6xX18xX27xX3xX5xX14xX3xX37xX1dfxXexX3xXexX22xX2dxX18xX27xX3xX18xX1xX207xX18xX27xX3xXexX760xX18xX1xX3xX4xX1d0xX3xXexX71xX3xX5xX165xX3xX37xX38xXexX3xX4xX3cxX18xX3xX3fxX40xX18xX27xX3xX27xXdxX46xXdxX3xXexX4axX18xX1xX3xX2bxX1xXdxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xX6xX2dxX3xXb4xX46xXdxX3xX37xX9d7xX4xX3xX2xX2xX2xX94xX95xX96xX3xX3fxX99xX3xXexX22xX6xXdxX57xX2xXa1xXa1xX3xX3fxX99xX3xX27xX33xXdxX3xX10cxX3xX813xX258xX4xX3xX3fxXdxX165xXexX94xX3xX37xX1dfxXexX3xX7xX74xX3xXb8xX199xX6xX3xXbxX1xX16exX244xX18xX27xX3xX4xX1d0xX3xXexX71xX3xX5xX165xX3xX4xX1xX1c8xX18xX1xX3xX5xX165xX4xX1xX3xX27xXdxX46xXdxX3xXexX4axX18xX1xX3xX4xX6xX2dxX3xX18xX1xX16exX139xX3xX19bxX27xX1xXdxX3xX1c5xX15fxX3cxX18xX3xX2xX2xX1b1xX94x11e07xX18exX3xX3fxX99xX3xXexX22xX6xXdxX57xX2xXa1xXa1xX3xX3fxX99xX3xX27xX33xXdxX141xX3xX1b7xX1b8xX37xX3xX1c5xX15fxX12axX1c8xX18xX3xX2xX2xX95xX94xX95xXb6axX3xX3fxX99xX3xXexX22xX6xXdxX57xX2xXa1xXa1xX3xX3fxX99xX3xX27xX33xXdxX141xX3xX1xX15fxX12axX165xX18xX3xX4ebxX4ecxX3xX4fcxX18xX1xX3xX2xX2xX18exX94xX2xX1b1xX3xX3fxX99xX3xXexX22xX6xXdxX57xX2xXa1xXa1xX3xX3fxX99xX3xX27xX33xXdxX10cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX18xXexX10xX22xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxXexX10xX131xXexX133xX6xX5xXdxX27xX18xX139xX3xX4xX10xX18xXexX10xX22xX141xXaxX12xX19bxX1cxX3xX5xX1fxX4xX3xXexX1xX15fxX3xX1x176c1xXbxX3xX2bxX1xX2dxX2exX18xX27xX3xX4xX33xX4xX1xX3xX4xX1xX1c8xX18xX1xX3xX5xX165xX4xX1xX3xX27xXdxX46xXdxX3xXexX4axX18xX1xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX184xX2dxX69xX12axXaxX12xX2cexX813xXd6xX3xX27xX1d0xXbxX3xXbxX1xX18bxX18xX3xX27xXdxX2exX37xX3xXexX1xXdxXd6xX15fxX3xXexX71xX3xX5xX165xX3xX37xX38xXexX3xX4xX3cxX18xX3xX3fxX40xX18xX27xX3xX27xXdxX46xXdxX3xXexX4axX18xX1xX3xX2bxX1xXdxX3xX7xXdxX18xX1xX94xX3xXexX1xX16fxXdxX3xX27xXdxX6xX18xX3xX15exX15fxX6xX94xX3xX18xX27xX14xX18xX1xX3xX69xX3cxX18xX3xX7xX74xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXb8xX1b5xX3xXb8xX1b8xX12axX3xX37xX4d6xX18xX1xX3xX4xX1aexX18xX27xX3xXexX33xX4xX3xXexX15fxX12axX1c8xX18xX3xXexX22xX15fxX12axX5c1xX18xX3xXb4xX5b9xX18xX3xXb8xX1dfxX18xX27xX3xXexX22xX1c8xX18xX3xX4xX33xX4xX3xXbxX1xX16exX244xX18xX27xX3xXexXdxX165xX18xX3xXexX1xX1aexX18xX27xX3xXexXdxX18xX3xXb8xX4d6xXdxX3xX4xX1xX23xX18xX27xX94xX3xX15exX15fxX6xX3xXexX16fxX3xX22xX244xXdxX94xX3xXbxX6xX18xX2dxX94xX3xX33xXbxX3xXbxX1xX4axX4xX1xX10cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX184xX2dxX69xX12axXaxX12xX813xX258xX4xX3xX3fxXdxX165xXexX3xX5xX14xX3xXb4xXdxX165xX4xX3xXbxX1xX33xXexX3xX1xX15fxX12axX3xXb4xX6xXdxX3xXexX22xX8axX94xX3xXexX18bxX37xX3xX15exX15fxX6xX18xX3xXexX22xX30cxX18xX27xX3xX4xX169xX6xX3xX37xX4d6xX18xX27xX3xX5xX16exX46xXdxX3xX4xX1dfxX18xX27xX3xXexX33xX4xX3xXb4xXdxX1c8xX18xX3xX69xX3cxX18xX3xX7xX74xX3xXexX22xX2dxX18xX27xX3xXexX1xX1fxX4xX3xX1xXdxX165xX18xX3xXbxX1xX16exX244xX18xX27xX3xX4xX1xX3cxX37xX3xXb8xX20fxX18xX3xXexX15cxX18xX27xX3xX18xX27xX271xX94xX3xX27xX271xX3xXexX15cxX18xX27xX3xX18xX1xX14xX94xX3xX22xX14xX3xXexX15cxX18xX27xX3xXb8xX74xXdxX3xXexX16exX23axX18xX27xX10cxX10cxX10cxX33axX94xX3xXcxX22xX16exX1aaxX18xX27xX3xXbxX1xX8axX18xX27xX3xXcxX22xX15fxX12axX5c1xX18xX3xXexX1xX1aexX18xX27xX3xX1b7xX1xXdxX3xX4xX1f9xX4xX3x13e32xX5f0xX57xX4ebxX13xX13xX18axX813xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX19bxX27xX15fxX12axX19fxX18xX3xXcxX22xX15fxX18xX27xX3xX4ebxXdxX1c8xX18xX3xX4xX1xX2dxX3xX3fxXdxX20fxXexX3xX10cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX184xX2dxX69xX12axXaxX12xX0xXdxX37xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b7xX10xX18xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxX36dxXdxX69xXexX1xX139xX3xX1b1xX2xX95xXbxX131xX141xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX139xX3xX18exX2xXa1xXbxX131xX141xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX57xX57xXdxX10cxX3fxX6xX2dxX1xX6xXexXdxX18xX1xX10cxXb4xX18xX57xX18xX10xX36dxX7xX57xX3a6xX2xX2xX3a6xX57xX1b1xX96xX69xX2xX3a6xX3a6xX2xX560xX2xX1b1xXexX96xX560xX3a6xX3c6xX3a6xX5xXa1xX10cxX3bexXbxX27xX3c1xX22xX9xX3c6xX3c6xX560xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX18xX1cxX3xX5xX1fxX4xX3xX22xX23xXexX3xX18xX27xX28xX18xX3xX2bxX1xX2dxX2exX18xX27xX3xX4xX33xX4xX1xX3xX37xX38xXexX3xX4xX3cxX18xX3xX3fxX40xX18xX27xX3xX27xXdxX46xXdxX3xXexX4axX18xX1xX3xX2bxX1xXdxX3xX7xXdxX18xX1xXaxX3xX36dxXdxX69xXexX1xX9xXaxX1b1xX2xX95xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxX18exX2xXa1xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX6xXbxXexXdxX2dxX18xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxXexX10xX131xXexX133xX6xX5xXdxX27xX18xX139xX3xX3bexX15fxX7xXexXdxX45exX12axX141xXaxX12xXcxX15fxX12axX1c8xX18xX3xXexX22xX15fxX12axX5c1xX18xX3xX4xX1xX4axX18xX1xX3xX7xX33xX4xX1xX3xX69xX3cxX18xX3xX7xX74xX3xXb8xX20fxX18xX3xXexX15cxX18xX27xX3xX18xX27xX16exX16fxXdxX3xX69xX3cxX18xX3xX5xX14xX3xXb4xXdxX165xX4xX3xX5xX14xX37xX3xXexX1xX16exX16fxX18xX27xX3xX131xX15fxX12axX1c8xX18xX3xX4xX169xX6xX3xXb8xX1dfxXdxX3xX18xX27xX817xX3xX4xX1dfxX18xX27xX3xXexX33xX4xX3xXb4xXdxX1c8xX18xX3xX69xX3cxX18xX3xX7xX74xX3xX1aaxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX10cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX184xX2dxX69xX12axXaxX12xX6cxXdxX165xX4xX3xXexX15fxX12axX1c8xX18xX3xXexX22xX15fxX12axX5c1xX18xX3xX27xX1d0xXbxX3xXbxX1xX18bxX18xX3xX27xXdxX2exX37xX3xXexX1xXdxXd6xX15fxX3xX37xX38xXexX3xX4xX3cxX18xX3xX3fxX40xX18xX27xX3xX27xXdxX46xXdxX3xXexX4axX18xX1xX3xX2bxX1xXdxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1aaxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX8axX18xX3xXb8xX16exX23axX4xX3xXexX1xX1fxX4xX3xX1xXdxX165xX18xX3xX15exX15fxX6xX3xX4xX33xX4xX3xX1xX1dfxXdxX3xXexX1xX2exX2dxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX2cbxX3xX2bxXdxX18xX1xX3xX18xX27xX1xXdxX165xX37xX3xX4xX33xX4xX3xX27xXdxX6xX3xXb8xXcaxX18xX1xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX3a6xX3xX4xX2dxX18xX3xX37xX1dfxXexX3xX3fxX5c1xX3xX5xX14xX3xX27xX33xXdxX3xX5xX14xX37xX3xX2bxXdxX18xX1xX3xXexX20fxX3xX27xXdxXa0cxXdxX94xX3xX3fxXdxXd6xX15fxX3xX69xX16exX244xX18xX27xX3xXexX22xX2cbxX3xX10xX37xX3xX27xX33xXdxX10cxX3xXcxX1xX10xX2dxX3xX7xX74xX3xX5xXdxX165xX15fxX3xXexX15cxX3xX1b7xX1xXdxX3xX4xX1f9xX4xX3xXdf5xX5f0xX57xX4ebxX13xX13xX18axX813xX3xXexX760xX18xX1xX94xX3xXexX22xX15fxX18xX27xX3xX3fxXcaxX18xX1xX3xX37xX1cxXdxX3xX18xX9ffxX37xX94xX3xXb8xX244xX18xX3xXb4xX199xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xX2dxX3xX1xX2dxX4d6xXexX3xXb8xX1dfxX18xX27xX3xX18xX14xX12axX3xX1xX14xX18xX27xX3xXexX22xX9ffxX37xX3xXexX22xXdxX165xX15fxX3xXb8xX220xX18xX27xX94xX3xX22xXdxX1c8xX18xX27xX3xX18xX9ffxX37xX3xX3a6xXa1xX3a6xXa1xX3xX27xX18bxX18xX3xX3a6xXb6axXa1xX3xXexX22xXdxX165xX15fxX3xXb8xX220xX18xX27xX10cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX184xX2dxX69xX12axXaxX12xX1b7xX489xX18xX27xX3xX4xX1xX15fxX18xX27xX3xXexX6xX12axX3xXexX22xX2dxX18xX27xX3xX4xX1aexX18xX27xX3xXexX33xX4xX3xX69xX3cxX18xX3xX7xX74xX94xX3xXexX1xX16fxXdxX3xX27xXdxX6xX18xX3xX15exX15fxX6xX94xX3xX4xX33xX4xX3xX4xX38xXbxX3xX1xX1dfxXdxX3xXbxX1xX1f9xX3xX18xX207xX3xX4xX817xX18xX27xX3xXb8xX1b5xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX5b9xXbxX3xXb4xX14xX3xX69xX15fxX12axX3xXexX22xXcaxX3xX1xX2dxX4d6xXexX3xXb8xX1dfxX18xX27xX3xX4xX169xX6xX3xX1xX14xX18xX27xX3xXexX22xX9ffxX37xX3xX4xX3cxX15fxX3xX5xX4d6xX4xX3xX3fxX1dfxX3xX27xXdxX6xX3xXb8xXcaxX18xX1xX3xX1xX4d6xX18xX1xX3xXbxX1xX23xX4xX94xX3xX3fxXcaxX18xX1xX3xXb8xec31xX18xX27xX3xX27xXdxX46xXdxX94xX3xX2bxX1xX1aexX18xX27xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xX2dxX18xX3xXexX1xX9d7xX3xX560xX3xXexX22xX1c8xX18xX3xXb8xX199xX6xX3xX3fxX14xX18xX3xX4xX33xX4xX3xXexX1xX1aexX18xX3xX131xX1d0xX37xX10cxX3xX6cxXdxX165xX4xX3xX69xX15fxX12axX3xXexX22xXcaxX3xX1xXdxX165xX15fxX3xX15exX15fxX2exX3xX18xX5c1xX18xX3xX18xX20fxXbxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX2dxX4d6xXexX3xX4xX33xX4xX3xX4xX3cxX15fxX3xX5xX4d6xX4xX3xX3fxX1dfxX3xXb8xX1b5xX3xXexX4d6xX2dxX3xX4xX244xX3xX1xX1dfxXdxX3xX4xX1xX2dxX3xX4xX1xX199xX3xX10xX37xX3xX1xX1dfxXdxX3xXb4xXdxX1c8xX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX2cbxX3xX2bxXdxX18xX1xX3xX18xX27xX1xXdxX165xX37xX3xX131xX3cxX12axX3xX69xX1fxX18xX27xX3xX27xXdxX6xX3xXb8xXcaxX18xX1xX3xX1xX4d6xX18xX1xX3xXbxX1xX23xX4xX94xX3xX2bxX1xX1aexX18xX27xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xX2dxX18xX3xXexX1xX9d7xX3xX560xX94xX3xX27xX1d0xXbxX3xXbxX1xX18bxX18xX3xX1xX4d6xX18xX3xX4xX1xX20fxX3xXexX71xX3xX5xX165xX3xX37xX38xXexX3xX4xX3cxX18xX3xX3fxX40xX18xX27xX3xX27xXdxX46xXdxX3xXexX4axX18xX1xX3xX2bxX1xXdxX3xX7xXdxX18xX1xX10cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX184xX2dxX69xX12axXaxX12xX0xXdxX37xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b7xX10xX18xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxX36dxXdxX69xXexX1xX139xX3xX1b1xX2xX95xXbxX131xX141xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX139xX3xX18exX2xXa1xXbxX131xX141xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX57xX57xXdxX10cxX3fxX6xX2dxX1xX6xXexXdxX18xX1xX10cxXb4xX18xX57xX18xX10xX36dxX7xX57xX3a6xX2xX2xX3a6xX57xX1b1xX96xX69xX2xX3a6xX2xX95xX96xXa1xX560xXexX3c6xX3c6xX2xX3c6xX1b1xX5xXa1xX10cxX3bexXbxX27xX3c1xX22xX9xX560xXb6axX18exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX18xX1cxX3xX5xX1fxX4xX3xX22xX23xXexX3xX18xX27xX28xX18xX3xX2bxX1xX2dxX2exX18xX27xX3xX4xX33xX4xX1xX3xX37xX38xXexX3xX4xX3cxX18xX3xX3fxX40xX18xX27xX3xX27xXdxX46xXdxX3xXexX4axX18xX1xX3xX2bxX1xXdxX3xX7xXdxX18xX1xXaxX3xX36dxXdxX69xXexX1xX9xXaxX1b1xX2xX95xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxX18exX2xXa1xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX6xXbxXexXdxX2dxX18xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxXexX10xX131xXexX133xX6xX5xXdxX27xX18xX139xX3xX3bexX15fxX7xXexXdxX45exX12axX141xXaxX12xX6cxXdxX165xX4xX3xX69xX15fxX12axX3xXexX22xXcaxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX2dxX4d6xXexX3xX4xX3cxX15fxX3xX5xX4d6xX4xX3xX3fxX1dfxX3xX2bxX1xX1aexX18xX27xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xX2dxX18xX3xXexX1xX9d7xX3xX560xX3xX1aaxX3xXexX1xX1aexX18xX3xX4eexX1xX23xX4xX3xXcxX15fxX12axX94xX3xX131xX1b5xX3xX1c5xX15fxX3cxX18xX3xX6cxXdxX1c8xX18xX3xX1c0xX19bxX27xX1xXdxX3xX1c5xX15fxX3cxX18xX1caxX3xXb8xX1b5xX3xX27xX1d0xXbxX3xXbxX1xX18bxX18xX3xXexX4d6xX2dxX3xX4xX244xX3xX1xX1dfxXdxX3xX4xX1xX2dxX3xX4xX1xX199xX3xX10xX37xX3xXexX22xX6xX2dxX3xXb8xX193xXdxX3xX2bxXdxX18xX1xX3xX18xX27xX1xXdxX165xX37xX3xX18xX15fxX1aexXdxX3xX4xX2dxX18xX3xX2bxX1xXa0cxX10xX94xX3xX69xX4d6xX12axX3xX4xX2dxX18xX3xX18xX27xX2dxX6xX18xX10cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX184xX2dxX69xX12axXaxX12xX1b7xX1xX199xX3xX4eexX1xX6xX18xX3xXcxX1xX199xX3xX1bbxX6xX18xX3xX1aaxX3xXexX1xX1aexX18xX3xX4eexX1xX23xX4xX3xXcxX15fxX12axX94xX3xX131xX1b5xX3xX1c5xX15fxX3cxX18xX3xX6cxXdxX1c8xX18xX3xX1c0xX19bxX27xX1xXdxX3xX1c5xX15fxX3cxX18xX1caxX3xX4xX1xX2dxX3xX3fxXdxX20fxXexX139xX3xX2cexXcxX1xX6xX37xX3xX27xXdxX6xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX2dxX4d6xXexX3xX4xX3cxX15fxX3xX5xX4d6xX4xX3xX3fxX1dfxX3xX2bxX1xX1aexX18xX27xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xX2dxX18xX3xXexX1xX9d7xX3xX560xX3xXb8xX1b5xX3xX27xXdxX23xXbxX3xXexX1aexXdxX3xX1xXdxXd6xX15fxX3xXexX1xX1c8xX37xX3xX18xX1xXdxX5c1xX15fxX3xX2bxXdxX20fxX18xX3xXexX1xX9d7xX4xX3xXb8xXd6xX3xX4xX1xX9ffxX37xX3xX7xX1d0xX4xX3xX4xX1xX2dxX3xX27xXdxX6xX3xXb8xXcaxX18xX1xX94xX3xX18xX15fxX1aexXdxX3xX4xX2dxX18xX3xX2bxX1xXa0cxX10xX94xX3xX69xX4d6xX12axX3xX4xX2dxX18xX3xX18xX27xX2dxX6xX18xX10cxX3xXcxX1aexXdxX3xX4xX817xX18xX27xX3xX15exX15fxX12axX20fxXexX3xXexX3cxX37xX3xX69xX15cxX18xX27xX3xX5xX4d6xXdxX3xX3a6xX3xX4xX2dxX18xX3xXb8xXd6xX3xX18xX15fxX1aexXdxX3xX69xX4d6xX12axX3xX4xX1xX2dxX3xXexX74xXexX33axX10cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX184xX2dxX69xX12axXaxX12xXcxX1xX1fxX4xX3xX1xXdxX165xX18xX3xX37xX1f9xX4xX3xXexXdxX1c8xX15fxX3xXbxX1xX38xX18xX3xXb8xX38xX15fxX3xXb4xX5c1xX3xX37xX9d7xX4xX3xX4xX3cxX18xX3xX3fxX40xX18xX27xX3xXexX1fxX3xX18xX1xXdxX1c8xX18xX3xX1c0xX2xXa1xXa1xX3xX3fxX99xX3xX27xX33xXdxX57xX2xXa1xX560xX3xX1xX2dxX258xX4xX3xX2xXa1xX95xX3xX3fxX99xX3xXexX22xX6xXdxX1caxX3xXb4xX46xXdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX5xX14xX3xX37xX1dfxXexX3xX4xX1xX258xX18xX27xX3xXb8xX16exX16fxX18xX27xX3xX69xX14xXdxX3xXb8xX18bxX12axX3xX2bxX1xX1d0xX3xX2bxX1xX9ffxX18xX3xXb4xX14xX3xXexX1xX33xX4xX1xX3xXexX1xX9d7xX4xX10cxX3xXcxX15fxX12axX3xX18xX1xXdxX1c8xX18xX94xX3xXb8xXd6xX3xX4xX1xX15fxX12axXd6xX18xX3xXexX22xX30cxX18xX27xX3xXexX3cxX37xX3xXexX15cxX3xX69xX3cxX18xX3xX7xX74xX3xX133xX3xX2bxX20fxX3xX1xX2dxX4d6xX4xX1xX3xX1xX1d0xX6xX3xX27xXdxX6xX3xXb8xXcaxX18xX1xX3xX7xX6xX18xX27xX3xX69xX3cxX18xX3xX7xX74xX3xXb4xX14xX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX22xXdxXd6xX18xX94xX3xX4xX489xX18xX27xX3xXb4xX46xXdxX3xX18xX1cxX3xX5xX1fxX4xX3xXexX22xXdxXd6xX18xX3xX2bxX1xX6xXdxX3xX4xX33xX4xX3xXb8xX5c1xX3xX33xX18xX3xX18xX3cxX18xX27xX3xX4xX6xX2dxX3xX4xX1xX38xXexX3xX5xX16exX23axX18xX27xX3xX69xX3cxX18xX3xX7xX74xX94xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXdxX20fxXbxX3xXexX1f9xX4xX3xXb8xX1b8xX12axX3xX37xX4d6xX18xX1xX3xX4xX1aexX18xX27xX3xXexX33xX4xX3xXexX15fxX12axX1c8xX18xX3xXexX22xX15fxX12axX5c1xX18xX3xXb4xX5b9xX18xX3xXb8xX1dfxX18xX27xX3xXb8xXd6xX3xX5xX14xX37xX3xX4xX1xX15fxX12axXd6xX18xX3xX3fxXdxX20fxX18xX3xX7xX15fxX12axX3xX18xX27xX1xX17xX94xX3xX1xX14xX18xX1xX3xXb8xX1dfxX18xX27xX3xX4xX169xX6xX3xX18xX27xX16exX16fxXdxX3xX69xX3cxX18xX10cxX0xX57xXbxX12xX0xX69xXdxXb4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX69xX22xX10xX5xX6xXexX10xX69xXaxX12xX0xX7xXexX22xX2dxX18xX27xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX1c8xX18xX3xX15exX15fxX6xX18xX139xX0xX57xX7xXexX22xX2dxX18xX27xX12xX0xX15fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX133xXexX1xX15fxX37xX3fxX133xX6xX18xX69xX133xX7xX6xXbxX2dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX244xX18xX3xX560xX10cxXa1xXa1xXa1xX3xXexX22xX2cbxX3xX10xX37xX3xX7xfb4axX3xXb8xX16exX23axX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX22xX6xX3xXexX4d6xXdxX3xX6cxXdxX165xXexX3xX19bxX6xX37xX3xXb4xX14xX2dxX3xX18xX27xX14xX12axX3xXb8xX18bxX15fxX3xX18xX9ffxX37xX3xX37xX46xXdxXaxX3xX1xX22xX10xX45exX9xXaxX57xX37xX10xX133xX3fxX10xX57xX1xX2dxX18xX133xX560xX133xXa1xXa1xXa1xX133xXexX22xX10xX133xX10xX37xX133xX7xX10xX133xX69xX15fxX2dxX4xX133xX7xXdxX18xX1xX133xX22xX6xX133xXexX6xXdxX133xXb4xXdxX10xXexX133xX18xX6xX37xX133xXb4xX6xX2dxX133xX18xX27xX6xX12axX133xX69xX6xX15fxX133xX18xX6xX37xX133xX37xX2dxXdxX57xX3a6xXa1xX18exX95xX18exX95xX10cxX1xXexX37xXaxX12xX0xXdxX37xX27xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX57xX37xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX3a6xXa1xX57xX18xX10xX36dxX7xX57xX3a6xX2xXa1xXa1xX57xX2xX3a6xX96xX69xX95xXa1xX95xXa1xXa1xX95xX560xXexX560xX96xX96xX5xX2xX10cxX3bexXbxX10xX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX18xX1cxX3xX5xX1fxX4xX3xX22xX23xXexX3xX18xX27xX28xX18xX3xX2bxX1xX2dxX2exX18xX27xX3xX4xX33xX4xX1xX3xX37xX38xXexX3xX4xX3cxX18xX3xX3fxX40xX18xX27xX3xX27xXdxX46xXdxX3xXexX4axX18xX1xX3xX2bxX1xXdxX3xX7xXdxX18xX1xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxXb4xX12xX0xX7xXexX22xX2dxX18xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX244xX18xX3xX560xX10cxXa1xXa1xXa1xX3xXexX22xX2cbxX3xX10xX37xX3xX7xX1832xX3xXb8xX16exX23axX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX22xX6xX3xXexX4d6xXdxX3xX6cxXdxX165xXexX3xX19bxX6xX37xX3xXb4xX14xX2dxX3xX18xX27xX14xX12axX3xXb8xX18bxX15fxX3xX18xX9ffxX37xX3xX37xX46xXdxXaxX3xX1xX22xX10xX45exX9xXaxX57xX37xX10xX133xX3fxX10xX57xX1xX2dxX18xX133xX560xX133xXa1xXa1xXa1xX133xXexX22xX10xX133xX10xX37xX133xX7xX10xX133xX69xX15fxX2dxX4xX133xX7xXdxX18xX1xX133xX22xX6xX133xXexX6xXdxX133xXb4xXdxX10xXexX133xX18xX6xX37xX133xXb4xX6xX2dxX133xX18xX27xX6xX12axX133xX69xX6xX15fxX133xX18xX6xX37xX133xX37xX2dxXdxX57xX3a6xXa1xX18exX95xX18exX95xX10cxX1xXexX37xXaxX12xX13xX244xX18xX3xX560xX10cxXa1xXa1xXa1xX3xXexX22xX2cbxX3xX10xX37xX3xX7xX1832xX3xXb8xX16exX23axX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX22xX6xX3xXexX4d6xXdxX3xX6cxXdxX165xXexX3xX19bxX6xX37xX3xXb4xX14xX2dxX3xX18xX27xX14xX12axX3xXb8xX18bxX15fxX3xX18xX9ffxX37xX3xX37xX46xXdxX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX22xX2dxX18xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xXcxX1xX10xX2dxX3x12526xX15fx173fexX3xX19bxX1xXdxX3xXb8xX220xX18xX27xX3xX1bbxXdxX1c8xX18xX3xX13xXdxX165xXbxX3xX1a62xX15fxX74xX4xX3xX1c0x1292exX19bxX11cxX1b7xe4dax18b81xX1caxX94xX3xX16exX46xX4xX3xXexX4axX18xX1xX3xX4xX1d0xX3xX2bxX1xX2dxX2exX18xX27xX3xX560xX10cxXa1xXa1xX3a6xX3xXexX22xX2cbxX3xX10xX37xX3xX7xX1832xX3xXb8xX16exX23axX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX22xX6xX3xXexX4d6xXdxX3xX6cxXdxX165xXexX3xX19bxX6xX37xX3xXb4xX14xX2dxX3xX18xX27xX14xX12axX3xXb8xX18bxX15fxX3xX18xX9ffxX37xX3xX37xX46xXdxX7d0xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxXb4xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6cxXdxX165xXexX3xX19bxX6xX37xX3xX37xX38xXexX3xX4xX3cxX18xX3xX3fxX40xX18xX27xX3xX27xXdxX46xXdxX3xXexX4axX18xX1xX3xX4xX6xX2dxX3xXexX1xX9d7xX3xX560xX3xXexX22xX1c8xX18xX3xXexX1xX20fxX3xX27xXdxX46xXdxXaxX3xX1xX22xX10xX45exX9xXaxX57xX37xX10xX133xX3fxX10xX57xXb4xXdxX10xXexX133xX18xX6xX37xX133xX37xX6xXexX133xX4xX6xX18xX133xX3fxX6xX18xX27xX133xX27xXdxX2dxXdxX133xXexXdxX18xX1xX133xX4xX6xX2dxX133xXexX1xX15fxX133xX560xX133xXexX22xX10xX18xX133xXexX1xX10xX133xX27xXdxX2dxXdxX57xX3a6xXa1xX2xX560xX3a6xXa1xX10cxX1xXexX37xXaxX12xX0xXdxX37xX27xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX57xX37xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX3a6xXa1xX57xX18xX10xX36dxX7xX57xX3a6xXa1xX18exX18exX57xX2xXa1xX95xX69xX2xX3a6xX3a6xX2xX95xX95xX96xXexX18exX2xX2xX95xX5xX96xX133xXbxX10cxXbxX18xX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX18xX1cxX3xX5xX1fxX4xX3xX22xX23xXexX3xX18xX27xX28xX18xX3xX2bxX1xX2dxX2exX18xX27xX3xX4xX33xX4xX1xX3xX37xX38xXexX3xX4xX3cxX18xX3xX3fxX40xX18xX27xX3xX27xXdxX46xXdxX3xXexX4axX18xX1xX3xX2bxX1xXdxX3xX7xXdxX18xX1xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxXb4xX12xX0xX7xXexX22xX2dxX18xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6cxXdxX165xXexX3xX19bxX6xX37xX3xX37xX38xXexX3xX4xX3cxX18xX3xX3fxX40xX18xX27xX3xX27xXdxX46xXdxX3xXexX4axX18xX1xX3xX4xX6xX2dxX3xXexX1xX9d7xX3xX560xX3xXexX22xX1c8xX18xX3xXexX1xX20fxX3xX27xXdxX46xXdxXaxX3xX1xX22xX10xX45exX9xXaxX57xX37xX10xX133xX3fxX10xX57xXb4xXdxX10xXexX133xX18xX6xX37xX133xX37xX6xXexX133xX4xX6xX18xX133xX3fxX6xX18xX27xX133xX27xXdxX2dxXdxX133xXexXdxX18xX1xX133xX4xX6xX2dxX133xXexX1xX15fxX133xX560xX133xXexX22xX10xX18xX133xXexX1xX10xX133xX27xXdxX2dxXdxX57xX3a6xXa1xX2xX560xX3a6xXa1xX10cxX1xXexX37xXaxX12xX6cxXdxX165xXexX3xX19bxX6xX37xX3xX37xX38xXexX3xX4xX3cxX18xX3xX3fxX40xX18xX27xX3xX27xXdxX46xXdxX3xXexX4axX18xX1xX3xX4xX6xX2dxX3xXexX1xX9d7xX3xX560xX3xXexX22xX1c8xX18xX3xXexX1xX20fxX3xX27xXdxX46xXdxX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX22xX2dxX18xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX19bxX20fxX15fxX3xX2bxX1xX1aexX18xX27xX3xX4xX1d0xX3xX3fxXdxX165xX18xX3xXbxX1xX33xXbxX3xX2bxX1xX28xX4xX3xXbxX1xX1f9xX4xX94xX3xX2bxX1xX2dxX2exX18xX27xX3xX560xXa1xX3xX18xX9ffxX37xX3xXexX46xXdxX94xX3xX6cxXdxX165xXexX3xX19bxX6xX37xX3xX7xX1832xX3xXb8xX74xXdxX3xX37xX258xXexX3xXb4xXdxX19fxX18xX3xX4xX2exX18xX1xX3xX3a6xX94xX560xX133xX18exX94xX560xX3xXexX22xXdxX165xX15fxX3xXb8xX14xX18xX3xX1aexX18xX27xX3xXbxX1xX2exXdxX3xX7xX74xX18xX27xX3xXb8xX1dfxX4xX3xXexX1xX3cxX18xX3xXb4xXcaxX3xXexX1xXdxX20fxX15fxX3xX18xX207xX3xX27xXdxX46xXdxX10cxX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxXb4xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX15fxX5xX12xX0xX69xXdxXb4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX22xXaxX12xX0xX57xX69xXdxXb4xX12xX0xX57xX69xXdxXb4xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fcxX15fxXexX1xX2dxX22xXaxX12xX4fcxX18xX1xX3xXcxX1xX16exX133xX3xX144xXdxX18xX1xX3xX4ebxX1xX33xX18xX1xX0xX57xXbxX12
Anh Thư- Minh Khánh