Vườn Quốc gia Vũ Quang thả 5 cá thể trăn gấm về môi trường tự nhiên
(Baohatinh.vn) - Vườn Quốc gia Vũ Quang - Hà Tĩnh vừa tiến hành thả 5 cá thể trăn gấm về với thiên nhiên hoang dã.
6411x8d27xcbe8x930bx9568x91e7x985cxcba3xaafaxX7xbdc8xa1ddx7520x9337xcf3dxc031xX5xc31bxXax9ae0xX0x9aa0xX12x6d49x740bx8cd5xe40fxX3xd510x6769x8a5bxX4xX3xe474xXdxX6xX3xX16xb8c0xX3xX1bxX1cxX6xX19xX20xX3xXexX1xafcdxX3xX0xc957xX14xX12xX0xX14xX12xaf44xX0xX32xX14xX12xX0xX14xX12xX3xX4xc8a9xX3xXexX1x85f0xX3xXex7e87x8c5fxX19xX3xX20x95f0x7c22xX0xX32xX14xX12xX0xX14xX12xX3x9c57xb344xX3xX4fxbbf3xXdxX3xXexX49xX17xX18xX19xX20xX3xXexccfbxX3xX19xX1xXdxe2f3xX19xX0xX32xX14xX12xX0xX32xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxabf2xX10xX6x7838xXaxX12xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX20xXdxX6xX3xX16xX25xX3xX1bxX1cxX6xX19xX20xX3x734axX3xX82x6cf1xX3xXcx9fddxX19xX1xX3xX58xc179xX6xX3xXexXdxb6f2xX19xX3xX1xXa2xX19xX1xX3xXexX1xX2fxX3xX38xX3xX4xX42xX3xXexX1xX46xX3xXexX49xX4axX19xX3xX20xX4exX4fxX3xX58xX59xX3xX58xb3eaxXdxX3xXexX1xXdxX6cxX19xX3xX19xX1xXdxX6cxX19xX3xX1xa4dfxX6xX19xX20xX3xX85xb0dfx698axX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9d4fxX10xX19xXexX10xX49xXaxX12xX0xXdxX4fxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf8xX10xX19xXexX10xX49xXaxX3xX7xXex7f32xX5xX10xX9xXax8cd9xXdxX85xXexX1xb127xX3xa201xX2xX38xXbx700bxccb5xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX121xX3xb1afxX2x8ee8xXbxX127xX128xXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX32xX32xXdxXe8xX14xX6xXe1xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe8xX58xX19xX32xX19xX10xX11cxX7xX32x7cffxX134xX134xX38xX32xX2xX134xa7aexX85xX155xX2xX134xX38xX2xX2x99f2xXexX132xX132xX164xX2xX2xX5xX134xXe8xb402xXbxX20xa3ffxX49xX9xX123xX15cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX20xXdxX6xX3xX16xX25xX3xX1bxX1cxX6xX19xX20xX3xXexX1xX2fxX3xX38xX3xX4xX42xX3xXexX1xX46xX3xXexX49xX4axX19xX3xX20xX4exX4fxX3xX58xX59xX3xX4fxX5cxXdxX3xXexX49xX17xX18xX19xX20xX3xXexX67xX3xX19xX1xXdxX6cxX19xXaxX3xX32xX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxXe1xX19xXaxX12xXf8xX42xX4xX3xX4xX42xX3xXexX1xX46xX3xXexX49xX4axX19xX3xX20xX4exX4fxX3x649fxX17x78edxX4xX3xb243xXdxX46xX4fxX3xXexX49xX6xX3xX7xb82fxX4xX3xX1f5xX1x831fxX10xX3xXexX49xX17xXd1xX4xX3xX1f5xX1xXdxX3xXexX1xX2fxX3xX49xX6xX3xX4fxX5cxXdxX3xXexX49xX17xX18xX19xX20xX3xXexX67xX3xX19xX1xXdxX6cxX19xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx659dxXe1xX85xX117xXaxX12x722dxX6xX1cxX3xX1f5xX1xXdxX3xX1f5xXdxX46xX4fxX3xXexX49xX6xX3xX7xX1ffxX4xX3xX1f5xX1xX204xX10xX3xX1f0xX2fxX4fxX3xX14xX2fxXe1x7f39xX3xX38xX3xX4xXe1xX19xX3xXexX49xX4axX19xX3xX20xX4exX4fxX3xX1f0xXe7xX3xX1f0xX17xX1f2xX4xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX20xXdxX6xX3xX16xX25xX3xX1bxX1cxX6xX19xX20xX3xX58xXa2xX3xX4xX42xX4xX3xX4xe3d2xX3xac83xX1cxX6xX19xX3xX4xX1xX1ffxX4xX3xX19xX4axX19xX20xX3xXexX1xX2fxX3xXexbca1xXdxX3xXexXdxX46xX1cxX3xX1f5xX1xX1cxX3xX2xX164xX134xX261xX3xX19xX299xXdxX3xX4xcf87xX3xX49xXaaxX19xX20xX3xX49x8ce4xX4fxX3xXexX49xX10xX261xX3xX19xX1ffxX6xX3xX58xXa2xX3xX4fxc824xXexX3xX19xX17xXd1xX4xX3xXbxX1x9947xX3xX1xX1f2xXbxX3xX4xX1xXe1xX3xX5xXe1xX2afxXdxX3xXexX49xX4axX19xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX7xX1dxX19xX20xXe8xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23axXe1xX85xX117xX3xXbxXf8xX10xX19xXexX10xX49xXaxX12xX0xXdxX4fxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf8xX10xX19xXexX10xX49xXaxX3xX7xXexX117xX5xX10xX9xXaxX11cxXdxX85xXexX1xX121xX3xX123xX2xX38xXbxX127xX128xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX121xX3xX132xX2xX134xXbxX127xX128xXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX32xX32xXdxXe8xX14xX6xXe1xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe8xX58xX19xX32xX19xX10xX11cxX7xX32xX155xX134xX134xX38xX32xX2xX134xX15cxX85xX155xX2xX134xX38xX2xX38xX123xXexaa21xX164x7306xX164xX38xX5xX134xXe8xX16exXbxX20xX171xX49xX9xX132xX2xX388xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX20xXdxX6xX3xX16xX25xX3xX1bxX1cxX6xX19xX20xX3xXexX1xX2fxX3xX38xX3xX4xX42xX3xXexX1xX46xX3xXexX49xX4axX19xX3xX20xX4exX4fxX3xX58xX59xX3xX4fxX5cxXdxX3xXexX49xX17xX18xX19xX20xX3xXexX67xX3xX19xX1xXdxX6cxX19xXaxX3xX32xX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxXe1xX19xXaxX12xXcxX49xX4axX19xX3xX20xX4exX4fxX3xX4xX2c5xX3xXexX6cxX19xX3xX1f5xX1xXe1xX6xX3xX1x9c09xX4xX3xX5xXa2xX3x8a39xX117xXexX1xXe1xX19xX3xX49xX10xXexXdxX4xX1cxX5xX6xXexX1cxX7xX261xX3xX1xXdx8772xX19xX3xX1f0xX6xX19xX20xX3xX127xXafxXbxX3xX58xXa2xXe1xX3xX5xXe1xX2afxXdxX3xX1f0x81f7xX19xX20xX3xX58xX2cdxXexX3xX19xX20xX1cxX117xX3xX4xX4exXbxX3xX29bxX1cx80c3xX3xX1xXdxXafxX4fxXe8xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23axXe1xX85xX117xXaxX12xXcxX49xXe1xX19xX20xX3xX38xX3xX4xXe1xX19xX3xXexX49xX4axX19xX3xX20xX4exX4fxX3xX4xX2c5xX3xX2xX3xX4xXe1xX19xX3xX19xX2ddxX19xX20xX3xX134xX261xX164xX3xX1f5xX20xX3xXexXdxXafxXbxX3xX19xX1xX2cdxX19xX3xXexXaaxX3xX82xX2afxXexX3xe34bxXdxX46xX4fxX3xX5xd723xX4fxX3xX1xX1cxX117xX431xX19xX3x7c47xX1ffxX4xX3xXcxX1xX415xX128xX3xX132xX3xX4xXe1xX19xX3xX4x7484xX19xX3xX5xX2afxXdxX3xX4xX2c5xX3xXex71d7xX19xX20xX3xXexX49xX415xX19xX20xX3xX5xX17xX1f2xX19xX20xX3xX20xa7b7xX19xX3xX155xX134xX3xX1f5xX20xX3xX1f0xX17xX1f2xX4xX3xXexXdxXafxXbxX3xX19xX1xX2cdxX19xX261xX3xX4xX1xX4axX4fxX3xX7xX2c5xX4xX3xX19xX1cxX5cxXdxX3xX85xX17xc9ecxX19xX20xX3xXexXaaxX3xX4xX42xX4xX3xX1f0xX299xX19xX3xX58x9b4dxX261xX3xX4xX42xX3xX19xX1xX4b7xX19xX3xXexX49xX17xXd1xX4xX3xX1f0xX2c5xXe8xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23axXe1xX85xX117xXaxX12xXcxX49xX4axX19xX3xX20xX4exX4fxX3xX4xX2c5xX3xXexX6cxX19xX3xX1f5xX1xXe1xX6xX3xX1xX415xX4xX3xX5xXa2xX3xX41bxX117xXexX1xXe1xX19xX3xX49xX10xXexXdxX4xX1cxX5xX6xXexX1cxX7xX261xX3xX1xXdxX431xX19xX3xX1f0xX6xX19xX20xX3xX127xXafxXbxX3xX58xXa2xXe1xX3xX5xXe1xX2afxXdxX3xX1f0xX447xX19xX20xX3xX58xX2cdxXexX3xX19xX20xX1cxX117xX3xX4xX4exXbxX3xX29bxX1cxX45axX3xX1xXdxXafxX4fxXe8xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23axXe1xX85xX117xX3xXbxXf8xX10xX19xXexX10xX49xXaxX12xX0xXdxX4fxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf8xX10xX19xXexX10xX49xXaxX3xX7xXexX117xX5xX10xX9xXaxX11cxXdxX85xXexX1xX121xX3xX123xX2xX38xXbxX127xX128xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX121xX3xX132xX2xX134xXbxX127xX128xXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX32xX32xXdxXe8xX14xX6xXe1xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe8xX58xX19xX32xX19xX10xX11cxX7xX32xX155xX134xX134xX38xX32xX2xX134xX15cxX85xX155xX2xX134xX38xX155xX155xX155xXexX388xX123xX134xX132xX15cxX5xX134xXe8xX16exXbxX20xX171xX49xX9xX38xX38xX388xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX20xXdxX6xX3xX16xX25xX3xX1bxX1cxX6xX19xX20xX3xXexX1xX2fxX3xX38xX3xX4xX42xX3xXexX1xX46xX3xXexX49xX4axX19xX3xX20xX4exX4fxX3xX58xX59xX3xX4fxX5cxXdxX3xXexX49xX17xX18xX19xX20xX3xXexX67xX3xX19xX1xXdxX6cxX19xXaxX3xX32xX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxXe1xX19xXaxX12xXf8xX42xX4xX3xX4xX42xX3xXexX1xX46xX3xX1f0xX17xX1f2xX4xX3xXexX1xX2fxX3xXexX2afxXdxX3xXexXdxX46xX1cxX3xX1f5xX1xX1cxX3xX2xX164xX134xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX20xXdxX6xX3xX16xX25xX3xX1bxX1cxX6xX19xX20xX3xX9fxX3xX19xX299xXdxX3xX4xX2c5xX3xX49xXaaxX19xX20xX3xX49xX2cdxX4fxX3xXexX49xX10xX261xX3xX19xX1ffxX6xX3xX58xXa2xX3xX4fxX2ddxXexX3xX19xX17xXd1xX4xX3xXbxX1xX2e7xX3xX1xX1f2xXbxX3xX4xX1xXe1xX3xX5xXe1xX2afxXdxX3xXexX49xX4axX19xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX7xX1dxX19xX20xXe8xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23axXe1xX85xX117xXaxX12xX4c0xX17xX1f2xX4xX3xX14xXdxXafxXexX261xX3xXexXaaxX3xX1f0xX4ecxX1cxX3xX19xX4axX4fxX3xX155xX134xX2xX388xX3xX1f0xXafxX19xX3xX19xX6xX117xX261xX3xX19xX20xXe1xXa2xXdxX3xX7xX1dxX3xXexX49xX4axX19xX3xXexX49xX6cxX19xX261xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX20xXdxX6xX3xX16xX25xX3xX1bxX1cxX6xX19xX20xX3xX1f0xXe7xX3xXexXdxXafxXbxX3xX19xX1xX2cdxX19xX3xX58xXa2xX3xXexX1xX2fxX3xX2xX132xX3xX4xX42xX3xXexX1xX46xX3xX1f5xX1xd509xX261xX3xX2xX155xX3xX4xX42xX3xXexX1xX46xX3xX4xX1x9f0fxX19xX3xX58xX59xX3xX58xXd1xXdxX3xXexX1xXdxX6cxX19xX3xX19xX1xXdxX6cxX19xX3xX1xXe1xX6xX19xX20xX3xX85xXe7xXe8xX0xX32xXbxX12xX0xX85xXdxX58xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX85xX49xX10xX5xX6xXexX10xX85xXaxX12xX0xX7xXexX49xXe1xX19xX20xX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX6cxX19xX3xX29bxX1cxX6xX19xX121xX0xX32xX7xXexX49xXe1xX19xX20xX12xX0xX1cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX9fxXexX1xX1cxX4fxX14xX9fxX6xX19xX85xX9fxX7xX6xXbxXe1xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX17xX18xX19xX3xX29bxX1cxX1dxX4xX3xX20xXdxX6xX3xX16xX25xX3xX1bxX1cxX6xX19xX20xX3xXexX1xX2fxX3xX2xX155xX3xX4xX42xX3xXexX1xX46xX3xX4xX4ecxX117xX3xX58xX59xX3xXexX67xX3xX19xX1xXdxX6cxX19xXaxX3xX1xX49xX10x9404xX9xXaxX32xX127xX6xX9fxX1xXe1xXdxX32xX58xX1cxXe1xX19xX9fxX29bxX1cxXe1xX4xX9fxX20xXdxX6xX9fxX58xX1cxX9fxX29bxX1cxX6xX19xX20xX9fxXexX1xX6xX9fxX2xX155xX9fxX4xX6xX9fxXexX1xX10xX9fxX4xX6xX117xX9fxX58xX10xX9fxXexX1cxX9fxX19xX1xXdxX10xX19xX32xX2xX15cxX38xX155xX388xX15cxXe8xX1xXexX4fxXaxX12xX0xXdxX4fxX20xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX32xX4fxX10xX85xXdxX6xX32xX2xX155xX134xX32xX19xX10xX11cxX7xX32xX155xX134xX134xX2xX32xX388xX123xX85xX132xX2xX15cxX155xX38axX38axX38xXexX38axX38xX38xX134xX155xX5xX134xXe8xX16exXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX20xXdxX6xX3xX16xX25xX3xX1bxX1cxX6xX19xX20xX3xXexX1xX2fxX3xX38xX3xX4xX42xX3xXexX1xX46xX3xXexX49xX4axX19xX3xX20xX4exX4fxX3xX58xX59xX3xX4fxX5cxXdxX3xXexX49xX17xX18xX19xX20xX3xXexX67xX3xX19xX1xXdxX6cxX19xXaxX3xX32xX12xX0xX32xX6xX12xX0xX85xXdxX58xX12xX0xX7xXexX49xXe1xX19xX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX17xX18xX19xX3xX29bxX1cxX1dxX4xX3xX20xXdxX6xX3xX16xX25xX3xX1bxX1cxX6xX19xX20xX3xXexX1xX2fxX3xX2xX155xX3xX4xX42xX3xXexX1xX46xX3xX4xX4ecxX117xX3xX58xX59xX3xXexX67xX3xX19xX1xXdxX6cxX19xXaxX3xX1xX49xX10xX880xX9xXaxX32xX127xX6xX9fxX1xXe1xXdxX32xX58xX1cxXe1xX19xX9fxX29bxX1cxXe1xX4xX9fxX20xXdxX6xX9fxX58xX1cxX9fxX29bxX1cxX6xX19xX20xX9fxXexX1xX6xX9fxX2xX155xX9fxX4xX6xX9fxXexX1xX10xX9fxX4xX6xX117xX9fxX58xX10xX9fxXexX1cxX9fxX19xX1xXdxX10xX19xX32xX2xX15cxX38xX155xX388xX15cxXe8xX1xXexX4fxXaxX12xX16xX17xX18xX19xX3xX29bxX1cxX1dxX4xX3xX20xXdxX6xX3xX16xX25xX3xX1bxX1cxX6xX19xX20xX3xXexX1xX2fxX3xX2xX155xX3xX4xX42xX3xXexX1xX46xX3xX4xX4ecxX117xX3xX58xX59xX3xXexX67xX3xX19xX1xXdxX6cxX19xX0xX32xX6xX12xX0xX32xX7xXexX49xXe1xX19xX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX85xXaxX12xX16xX17xX18xX19xX3xX29bxX1cxX1dxX4xX3xX20xXdxX6xX3xX16xX25xX3xX1bxX1cxX6xX19xX20xX3xX58xXaaxX6xX3xXbxX1xX1dxXdxX3xX1xX1f2xXbxX3xX58xXd1xXdxX3xXf8xX1xXdxX3xX4x9a75xX4xX3xX4b1xXdxX46xX4fxX3xX5xX4b7xX4fxX3xX82xXa2xX3xXcxXa5xX19xX1xX3xX58xXa2xX3xX4xX42xX4xX3xX4xX299xX3xX29bxX1cxX6xX19xX3xX4xX1xX1ffxX4xX3xX19xX4axX19xX20xX3xXexX1xX2fxX3xX2xX155xX3xX4xX42xX3xXexX1xX46xX3xX4xX4ecxX117xX3xX58xX59xX3xX58xXd1xXdxX3xX4fxX5cxXdxX3xXexX49xX17xX18xX19xX20xX3xXexX67xX3xX19xX1xXdxX6cxX19xXe8xX0xX32xXbxX12xX0xX32xX85xXdxX58xX12xX0xX32xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX82xXa2xX3xXcxXa5xX19xX1xX3xX20xXdxX2fxXdxX3xX4xX1ffxX1cxX3xX1f0xX447xX19xX20xX3xX58xX2cdxXexX3xX1xXe1xX6xX19xX20xX3xX85xXe7xX3xXexX49xX17xXd1xX4xX3xX19xX20xX1cxX117xX3xX4xX299xX3xXexX1cxX117xX431xXexX3xX4xX1xcf9cxX19xX20xXaxX3xX1xX49xX10xX880xX9xXaxX32xXbxX1xX6xXbxX9fxX5xX1cxX6xXexX9fxX85xXe1xXdxX9fxX7xXe1xX19xX20xX32xX1xX6xX9fxXexXdxX19xX1xX9fxX20xXdxX6xXdxX9fxX4xX1cxX1cxX9fxX85xXe1xX19xX20xX9fxX58xX6xXexX9fxX1xXe1xX6xX19xX20xX9fxX85xX6xX9fxXexX49xX1cxXe1xX4xX9fxX19xX20xX1cxX117xX9fxX4xXe1xX9fxXexX1cxX117xX10xXexX9fxX4xX1xX1cxX19xX20xX32xX2xX15cxX38xX2xX164xX388xXe8xX1xXexX4fxXaxX12xX0xXdxX4fxX20xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX32xX4fxX10xX85xXdxX6xX32xX2xX155xX134xX32xX19xX10xX11cxX7xX32xX155xX134xX134xX2xX32xX2xX2xX134xX85xX38axX134xX15cxX134xX15cxX38axX123xXexX388xX132xX164xX2xX5xX2xX134xX9fxX388xX155xX85xX38axX134xX38xX132xX132xX155xX164xXexX15cxX2xX38axX134xX2xX5xX134xXe8xX16exXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX20xXdxX6xX3xX16xX25xX3xX1bxX1cxX6xX19xX20xX3xXexX1xX2fxX3xX38xX3xX4xX42xX3xXexX1xX46xX3xXexX49xX4axX19xX3xX20xX4exX4fxX3xX58xX59xX3xX4fxX5cxXdxX3xXexX49xX17xX18xX19xX20xX3xXexX67xX3xX19xX1xXdxX6cxX19xXaxX3xX32xX12xX0xX32xX6xX12xX0xX85xXdxX58xX12xX0xX7xXexX49xXe1xX19xX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX82xXa2xX3xXcxXa5xX19xX1xX3xX20xXdxX2fxXdxX3xX4xX1ffxX1cxX3xX1f0xX447xX19xX20xX3xX58xX2cdxXexX3xX1xXe1xX6xX19xX20xX3xX85xXe7xX3xXexX49xX17xXd1xX4xX3xX19xX20xX1cxX117xX3xX4xX299xX3xXexX1cxX117xX431xXexX3xX4xX1xXb1dxX19xX20xXaxX3xX1xX49xX10xX880xX9xXaxX32xXbxX1xX6xXbxX9fxX5xX1cxX6xXexX9fxX85xXe1xXdxX9fxX7xXe1xX19xX20xX32xX1xX6xX9fxXexXdxX19xX1xX9fxX20xXdxX6xXdxX9fxX4xX1cxX1cxX9fxX85xXe1xX19xX20xX9fxX58xX6xXexX9fxX1xXe1xX6xX19xX20xX9fxX85xX6xX9fxXexX49xX1cxXe1xX4xX9fxX19xX20xX1cxX117xX9fxX4xXe1xX9fxXexX1cxX117xX10xXexX9fxX4xX1xX1cxX19xX20xX32xX2xX15cxX38xX2xX164xX388xXe8xX1xXexX4fxXaxX12xX82xXa2xX3xXcxXa5xX19xX1xX3xX20xXdxX2fxXdxX3xX4xX1ffxX1cxX3xX1f0xX447xX19xX20xX3xX58xX2cdxXexX3xX1xXe1xX6xX19xX20xX3xX85xXe7xX3xXexX49xX17xXd1xX4xX3xX19xX20xX1cxX117xX3xX4xX299xX3xXexX1cxX117xX431xXexX3xX4xX1xXb1dxX19xX20xX0xX32xX6xX12xX0xX32xX7xXexX49xXe1xX19xX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX85xXaxX12xad1cxX4axX4fxX3xX155xX134xX2xX388xX261xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX29bxX1cxX1dxX4xX3xX20xXdxX6xX3xX16xX25xX3xX1bxX1cxX6xX19xX20xX3x84f5xX82xXa2xX3xXcxXa5xX19xX1x793bxX3xXexXdxXafxXbxX3xX19xX1xX2cdxX19xX3xX155xX155xX3xX4xX42xX3xXexX1xX46xX3xX1f0xX447xX19xX20xX3xX58xX2cdxXexX3xX1xXe1xX6xX19xX20xX3xX85xXe7xX3xX1f0xX46xX3xXexX1xX2fxX3xX58xX59xX3xX4fxX5cxXdxX3xXexX49xX17xX18xX19xX20xX3xXexX67xX3xX19xX1xXdxX6cxX19xXe8xX3xX4c0xX4b7xX117xX3xX5xXa2xX3xXexX1xXa2xX19xX1xX3xX4xX5cxX19xX20xX3xX5xXd1xX19xX3xX4xXb1dxX6xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX29bxX1cxX1dxX4xX3xX20xXdxX6xX3xX16xX25xX3xX1bxX1cxX6xX19xX20xX3xX19xX1x88cexX4fxX3xX4xX1ffxX1cxX3xX4xX42xX4xX3xX1f0xX447xX19xX20xX3xX58xX2cdxXexX3xX1xXe1xX6xX19xX20xX3xX85xXe7xX3xXexX49xX17xXd1xX4xX3xX19xX20xX1cxX117xX3xX4xX299xX3xX14xX525xX3xXexX1cxX117xX431xXexX3xX4xX1xXb1dxX19xX20xXe8xXe8xXe8xX0xX32xXbxX12xX0xX32xX85xXdxX58xX12xX0xX32xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX23axXa2xX19xX3xX20xXdxX6xXe1xX3xXexX49xX4axX19xX3xX20xX4exX4fxX3xX19xX2ddxX19xX20xX3xX2xX38axX3xX1f5xX20xX3xX58xX59xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX29bxX1cxX1dxX4xX3xX20xXdxX6xX3xX16xX25xX3xX1bxX1cxX6xX19xX20xXaxX3xX1xX49xX10xX880xX9xXaxX32xX127xX6xX9fxX1xXe1xXdxX32xX14xX6xX19xX9fxX20xXdxX6xXe1xX9fxXexX49xX6xX19xX9fxX20xX6xX4fxX9fxX19xX6xX19xX20xX9fxX2xX38axX9fxX1f5xX20xX9fxX58xX10xX9fxX58xX1cxXe1xX19xX9fxX29bxX1cxXe1xX4xX9fxX20xXdxX6xX9fxX58xX1cxX9fxX29bxX1cxX6xX19xX20xX32xX2xX15cxX38axX388xX2xX38axXe8xX1xXexX4fxXaxX12xX0xXdxX4fxX20xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX32xX4fxX10xX85xXdxX6xX32xX2xX155xX134xX32xX19xX10xX11cxX7xX32xX2xX388xX38xX134xX32xX2xX38axX123xX85xX2xX134xX164xX38xX123xX155xX164xXexX164xX155xX2xX38xX132xX5xX134xXe8xX16exXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX20xXdxX6xX3xX16xX25xX3xX1bxX1cxX6xX19xX20xX3xXexX1xX2fxX3xX38xX3xX4xX42xX3xXexX1xX46xX3xXexX49xX4axX19xX3xX20xX4exX4fxX3xX58xX59xX3xX4fxX5cxXdxX3xXexX49xX17xX18xX19xX20xX3xXexX67xX3xX19xX1xXdxX6cxX19xXaxX3xX32xX12xX0xX32xX6xX12xX0xX85xXdxX58xX12xX0xX7xXexX49xXe1xX19xX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX23axXa2xX19xX3xX20xXdxX6xXe1xX3xXexX49xX4axX19xX3xX20xX4exX4fxX3xX19xX2ddxX19xX20xX3xX2xX38axX3xX1f5xX20xX3xX58xX59xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX29bxX1cxX1dxX4xX3xX20xXdxX6xX3xX16xX25xX3xX1bxX1cxX6xX19xX20xXaxX3xX1xX49xX10xX880xX9xXaxX32xX127xX6xX9fxX1xXe1xXdxX32xX14xX6xX19xX9fxX20xXdxX6xXe1xX9fxXexX49xX6xX19xX9fxX20xX6xX4fxX9fxX19xX6xX19xX20xX9fxX2xX38axX9fxX1f5xX20xX9fxX58xX10xX9fxX58xX1cxXe1xX19xX9fxX29bxX1cxXe1xX4xX9fxX20xXdxX6xX9fxX58xX1cxX9fxX29bxX1cxX6xX19xX20xX32xX2xX15cxX38axX388xX2xX38axXe8xX1xXexX4fxXaxX12xX23axXa2xX19xX3xX20xXdxX6xXe1xX3xXexX49xX4axX19xX3xX20xX4exX4fxX3xX19xX2ddxX19xX20xX3xX2xX38axX3xX1f5xX20xX3xX58xX59xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX29bxX1cxX1dxX4xX3xX20xXdxX6xX3xX16xX25xX3xX1bxX1cxX6xX19xX20xX0xX32xX6xX12xX0xX32xX7xXexX49xXe1xX19xX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX85xXaxX12xX82xX2afxXexX3xX4b1xXdxX46xX4fxX3xX5xX4b7xX4fxX3xX1xX1cxX117xX431xX19xX3xX4c0xX1ffxX4xX3xXcxX1xX415xX3xXd52xX82xXa2xX3xXcxXa5xX19xX1xXd5axX3xX58xXaaxX6xX3xXexXdxXafxX19xX3xX1xXa2xX19xX1xX3xX14xXa2xX19xX3xX20xXdxX6xXe1xX3xX4xX42xX3xXexX1xX46xX3xXexX49xX4axX19xX3xX20xX4exX4fxX3xX29bxX1cxX45axX3xX1xXdxXafxX4fxX3xX58xa476xX19xX3xX4xX4d0xX19xX3xX1f5xX1xX204xX10xX3xX4fxX2afxX19xX1xX3xX4xX1xXe1xX3xX23axX6xX19xX3xX1bxX1cxX2fxX19xX3xX5xX45axX3xX16xX17xX18xX19xX3xX29bxX1cxX1dxX4xX3xX20xXdxX6xX3xX16xX25xX3xX1bxX1cxX6xX19xX20xX3xX1f0xX46xX3xXexX1xX2fxX3xX58xX59xX3xX4fxX5cxXdxX3xXexX49xX17xX18xX19xX20xX3xXexX67xX3xX19xX1xXdxX6cxX19xXe8xX0xX32xXbxX12xX0xX32xX85xXdxX58xX12xX0xX32xX5xXdxX12xX0xX32xX1cxX5xX12xX0xX85xXdxX58xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX49xXaxX12xX0xX32xX85xXdxX58xX12xX0xX32xX85xXdxX58xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb8f5xX1cxXexX1xXe1xX49xXaxX12xX0xX14xX12x983cxX1cxX4b7xX19xX3xX82xXe1xXa2xX19xX3xX0xX32xX14xX12xX0xX14xX12xX3xX9fxX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3x865bxX2cdxXbxX0xX32xX14xX12xX0xX32xXbxX12
Xuân Hoàn - Quốc Lập