‘Sao ông trời bắt tội con tôi sớm thế?’
Kiếp ăn xin từ nhỏ, tưởng chừng không có cơ hội cho một cuộc hôn nhân, nhưng may mắn thay, anh chàng nghèo ở xã Thạch Xuân huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cũng có vợ. Niềm vui tiếp tục đến khi đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh chào đời. Nhưng tiếc thay, chưa kịp vui thì đã phải chết lặng khi biết đứa trẻ bị bệnh ung thư máu, đang dần lìa xa trần thế...
9452xd2ccxcff5xf0dfxbe9cx11030xd5ffxf412xef1fxX7xfef9xdebexa7d5x12435xcaf1xd506xX5xb0d3xXaxa09cx11bd1xcbdcxX6xe20exX3xe899x9dc9x1284cxX3xXexf827x1037fxXdxX3xbdddx98e7xXexX3xXexaa22xXdxX3xX4xX16xX19xX3xXexX18xXdxX3xX7x10f89x12b55xX3xXexX1xff5dxfffcx116cdxX0x12915xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10005xX10xX6x9cbexXaxX12xc5cexXdxX37xXbxX3x109c9xX19xX3x1255axXdxX19xX3xXexd761xX3xX19xX1xc02exb8a2xX3xXexb824x11593xX19xX1axX3xX4xX1xX5dxX19xX1axX3x9bc4xX1xX18xX19xX1axX3xX4xe797xX3xX4x12986xX3xX1xX26xXdxX3xX4xX1xX16xX3xX33xX26xXexX3xX4xec1exX26xX4xX3xX1xX18xX19xX3xX19xX1x10baaxX19xX62xX3xX19xX1xX65xX19xX1axX3xX33xX6x1053bxX3xX33xX22xX19xX3xXexX1xX6xX9fxX62xX3xX6xX19xX1xX3xX4xX1xd875xX19xX1axX3xX19xX1axX1xc66bxX16xX3xX66xX3xX58xdf7fxX3xXcxX1x9cddxX4xX1xX3xbbd1xX89xX93xX19xX3xX1xX89xX9fxd43axX19xX3xXcxX1xXc2xX4xX1xX3xX4axXb1xX3xdac0xX4axXb1xX3xXcxceb4xX19xX1xf1d8xX3xX4x12a4fxX19xX1axX3xX4xX77xX3xb6eaxab2dxe4d0xX3x12e39xXdxda3axX33xX3xXecxX89xXdxX3xXexXdxX37xXbxX3xXex127abxX4xX3xd5a3xX37xX19xX3xX70xX1xXdxX3xX102x11ea6xX6xX3xX4xX16xX19xX3xXexX1dxX6xXdxX3xX102x10248xX89xX3xX5xc776xX19xX1axX3xX70xX1xf290xX89xX3xX70xX1xd139xX19xX1xX3xX4xX1xXb1xX16xX3xX102xX1exXdxXeexX3xXf0xX1xX65xX19xX1axX3xXexXdxX37xX4xX3xXexX1xX6xX9fxX62xX3xX4xX1xX65xX6xX3xX70xa10bxXbxX3xXecxX89xXdxX3xXexX1x9942xX3xX102xXbexX3xXbxX1xa8ebxXdxX3xX4xX1xX37xXexX3xX5xda30xX19xX1axX3xX70xX1xXdxX3xX21xXdxX37xXexX3xX102xX10bxX6xX3xXexX1dx11771xX3xX21xX14cxX3xX21xXcexX19xX1xX3xX89xX19xX1axX3xXexX1xX65xX3xX33xX122xX89xX62xX3xX102xX6xX19xX1axX3xX4dxX118xX19xX3xX5xX155xX6xX3xX58xX6xX3xXexX1dxX118xX19xX3xXexX1xX37xXeexXeexXeexX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX89xX21xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xXf0xXdxXf2xX33xX3xXecxX89xXdxX3xX19xX1axX22xX19xX3xX4xX1xc91bxX19xX1axX3xXexXb1xX9fxX3xX1axX6xX19xX1axX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9898xX16xX4dxX9fxXaxX12xXcxX1dxX16xX19xX1axX3xX21xX26xX3xX122xX16xX3x10e3cxX89xX118xX19xX3xX7xX1exX19xX3xX1dxX122xX4xX1xX62xX3xX5xcd11xX33xX3xX5xX10xX33xX3xX21x10ec4xX19xX3xX102xX210xXexX3xXecxX5dxX6xX3xXexX5dxX3xX19xX1axX16xXb1xXdxX3xX102x11082xX19xX1axX3xX1dxX89xX26xX19xX1axX3xX4xX1xXc2xX9fxX3xXecxXf2xX62xX3xX6xX19xX1xX3xXcxX1dxX118xX19xX3xXcxXdxX37xX19xX3xb3bdxX93xX33xX3xXdaxX14xXf0xX3xX2x12a20xbdb2xX257xX62xX3xXexX1dxd78exX3xXexX1xX18xX19xX3xX24ex12ad1xX3xf1f3xX65xX7axX19xX1axXe2xX3xXexX6xX9fxX3xX4xX118xX33xX3xX4xX122xXdxX3xX19xX7axX33xX3xXecxXb1xX3xX33xX210xX9fxX3xX4xX16xX19xX3xX4xX122xX3xX33xXffxX19xX3xX1dxf682xX6xX3xXecxX26xXdxX62xX3xXexX1xX6xX9fxX3xX200xX89xX118xX19xX3xX122xX16xX3xX1dxX22dxXdxX3xX5xX266xX19xX3xX19xX1axX22dxXdxX3xXexXdxX37xXbxX3xX4xX1xX89xX9fxXcexX19xX3xXecxX32xXdxX3xX70xX1xX122xX4xX1xXeexX0xX3bxXbxX12xX0xXexX6xX21xX5xX10xX3xe115xXdxX4dxXexX1xX9xXax12b1ax9b89xX2ddxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX1axX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4dxX4dxXdxX19xX1axX9xXaxX2xXaxX3xX21xX16xX1dxX4dxX10xX1dxX9xXaxX2ddxXaxX3xX6xX5xXdxX1axX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xX1dxXaxX12xX0xXexX21xX16xX4dxX9fxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxX33xX1axX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxXeexX21xX6xX16xX1xX6xXexXdxX19xX1xXeexXecxX19xX3bxX19xX10xX2d5xX7xX3bxX2xX2dcxfbedxX2xX3bx1160bxf6e9xX4dxX2dcxX2ddx9e92xe4d5xX257xX2ddxX2ddxXexX2dcxX355xX354xX257xX34cxX5xX2ddxXeexe209xXbxX1axXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd7d8xX6xXbxXexXdxX16xX19xXaxX12xX1eexb45axX3xX24exX16xX19xX1axX3x11f09xX3xX4xX16xX19xX3xXexX1dxX6xXdxX3xX4x11da3xX6xX3xXecxXedxX3xX4xX1xX22dxX19xX1axX3xX6xX19xX1xX3xX24exX93xX33xX3xX394xX3xXecxb2fdxX19xX3xX1xX22dxX19xX3xX19xX1xXdxX266xX19xX3xX4xX65xX1exXdxX3xX21xX32xXdxX3xX4xX1xX122xX89xX3xX4xX11cxX19xX3xX200xX89xX122xX3xX19xX1xX61xX62xX3xX4xX1xX65xX6xX3xX21xXdxX37xXexX3xX1dxbd0dxX19xX1axX3xX33xX155xX19xX1xX3xX102xX6xX19xX1axX3xX33xX22xX4xX3xX4xX55xX19xX3xX21xXcexX19xX1xX3xX200xX89xX122xXdxX3xX122xX4xX3xXecxXb1xX3xX102xX6xX19xX1axX3xXbxX1xX15cxXdxX3xX102x12e9exXdxX3xX4dxXdxXcexX19xX3xXecxX32xXdxX3xXexX1xX118xX19xX3xX4xX1xX37xXex11ffexX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX1dxX12xX0xX3bxXexX21xX16xX4dxX9fxX12xX0xX3bxXexX6xX21xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1eexX16xX4dxX9fxXaxX12xX50xX1xX89xX18xX19xX3xX33xX165xXexX3xX70xX1xX22xX4xX3xX70xX1xed61xX62xX3xX21xX89xX22dxX19xX3xX21xXbexX62xX3xX6xX19xX1xX3xX24exX93xX33xX3xX4xX1xX16xX3xX21xXdxX37xXexX62xX3xX33xX32xXdxX3xX102xX65xX6xX3xX4xX16xX19xX3xXexX1dxX6xXdxX3xXexX5dxX3xX21xXcexX19xX1xX3xXecxXdxXcexX19xX3xX4axXb1xX3xXf0xX26xXdxX3xXecxXf2xX3xXexX41bxXdxX3xX200xX89xX6xXeexX3xX14xX122xX19xX1axX3xX4dx1014dxX9fxX3xX7xX32xX33xX62xX3xXexX1dxX6xX19xX1xX3xXexX1xX3a0xX3xX1dxX6xX3xX102xX22dxX19xX1axX3xX70xXdxX37xX33xX3x9d47xXexX3xX4xX16xX19xX3xX4xX122xX3xXecxXf2xX3xX5xXb1xX33xX3xXexX1xX10bxX4xX3xX55xX19xX3xX4xX1xX16xX3xXecxXedxX62xX3xX4xX16xX19xX3xX4xX1xX10bxX3xXexX1dxX16xX19xX1axX3xX19xX1xXb1xX3xXaxX70xX1xX18xX19xX1axX3xX4xX11cxX19xX3xX33xX26xXexX3xX58xX89xX3xX4dxXdxX19xX1xX3xXexX25exXdxXaxX3xX102xa608xX3xX33xX89xX6xX3xXexX1xX10bxX4xX3xX55xX19xX3xX19xX1axX16xXb1xXdxX3xX4xX1xXedxX3xX19x129b7xX6xXeexX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1eexX16xX4dxX9fxXaxX12xX24exX165xX19xX1axX3xXexX1xXdxX19xX1xX3xX21xX266xX19xX3xX4xXc2xX19xX1xX3xX4xX1xX22dxX19xX1axX3xX33xX26xXexX3xX5xX25exX4xX62xX3xX4xX1xX14cxX3xX4axX16xXb1xX19xX1axX3xXcxX1xX14cxX3xX268xX89xX19xX1axX3xXdaxX14xXf0xX3xX2xX257xX34fxX2xXe2xX3xX18xX33xX3xX102xX10bxX6xX3xX4xX16xX19xX3xX19xX1xX61xX3xX7xXffxXexX3xX7xX218xXdxX3x9852xX50xX1xX46dxX3xX5xX22xX33xX3xX4xX1xX25exX3xXc2xXeexX3xX383xX1xX122xX89xX3xX19xX77xX3xX33xX32xXdxX3xX34cxX3xXexX89xX46dxXdxX3xX33xXb1xX3xX102xXbexX3xX33xX22xX4xX3xXbxX1xX15cxXdxX3xX4xX55xX19xX3xX21xXcexX19xX1xX3xX200xX89xX122xXdxX3xX122xX4xXeexX3xX14xX6xX16xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX1exXdxX3xX5xXc2xXdxX3xX21xX22xXexX3xXexX26xXdxX3xX4xX16xX19xX3xXexX18xXdxX3xX7xX32xX33xX3xX200xX89xX122xXeexXeexXeexXaxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1eexX16xX4dxX9fxXaxX12xX383xX41bxX3xX5xX6xX89xX3xX1axXdx10a76xXexX3xX19xX65xX32xX4xX3xX33xX22xXexX3xX102xX6xX19xX1axX3xX4xX1xX15cxX9fxX3xX4dxXb1xXdxX62xX3xX4xX1xX14cxX3xX268xX89xX19xX1axX3xX70xX531xX3xXexX1xX266xX33xX62xX3xX33xX32xXdxX3xX102xX118xX89xX62xX3xX4xX1xX122xX89xX3xX19xX77xX3xX1xX6xX9fxX3xX70xX1xX77xX4xX62xX3xX70xX266xX89xX3xX102xX6xX89xX3xXexX6xX9fxX62xX3xX4xX1xX93xX19xX62xX3xX4xX10bxX3xXexX65xX66xX19xX1axX3xX5xXb1xX3xX4xX16xX19xX3xX5xXb1xX33xX3xX19xXe5xX19xX1axXeexX3xXf0xX1xX65xX19xX1axX3xX5xX93xX89xX3xX4dxX118xX19xX62xX3xX4xX1xX122xX89xX3xX70xX266xX89xX3xX102xX6xX89xX3xX19xX1xXdxXf2xX89xX3xX1xX7axX19xX62xX3xX19xX1axX65xX1exXdxX3xX1axX118xX9fxX3xX1axX11cxX62xX3xX58xX6xX19xX1xX3xX58xX6xX16xXeexX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1eexX16xX4dxX9fxXaxX12xX24exX16xX3xX7xXedxX62xX3xX102xX118xX89xX3xXexX1xX122xX19xX1axX3xX2dcxX3bxX2dcxX2ddxX2xX2dcxX62xX3xXecxXedxX3xX4xX1xX22dxX19xX1axX3xX4xX1xX14cxX3xX102xX65xX6xX3xX4xX16xX19xX3xXecxXb1xX16xX3xX21xXcexX19xX1xX3xXecxXdxXcexX19xX3xX102xX6xX3xX70xX1xX16xX6xX3xX4axXb1xX3xXcxXdfxX19xX1xX62xX3xX1dxX22dxXdxX3xXexXdxX37xXbxX3xXexXffxX4xX3xX4xX1xX16xX3xX1dxX6xX3xX4axXb1xX3xXf0xX26xXdxX3xX70xX1xX122xX33xX3xXexX1xX155xX3xX4xX122xX4xX3xX21xX122xX4xX3xX7xXdfxX3xX70xX37xXexX3xX5xX89xX4c2xX19xX3xX4xX1xX122xX89xX3xX21xX14cxX3xX89xX19xX1axX3xXexX1xX65xX3xX33xX122xX89xXeexX3xXf0xX1axX1xX10xX3xX58xX16xX19xX1axX62xX3xX1xX6xXdxX3xXecxXedxX3xX4xX1xX22dxX19xX1axX3xX19xX1xX65xX3xX4xX1xX37xXexX3xX5xX165xX19xX1axXeexXeexXeexX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1eexX16xX4dxX9fxXaxX12xe6faxXedxX3xX4xX1xX22dxX19xX1axX3xX24exX93xX33xX3xX5xX210xX9fxX3xX19xX1xX6xX89xX3xXexX5dxX3xX19xX55xX33xX3xX2dcxX2ddxX2ddxX34fxXeexX3xefbcxX77xX3xX5xXb1xX3xX33xX26xXexX3xX33xX6xX9fxX3xX33xX22xX19xX3xX1dxX210xXexX3xX5xX32xX19xX3xX102xX41bxXdxX3xXecxX32xXdxX3xX24exX93xX33xXeexX3xX1eexX66xXdxX62xX3xXexX89xX46dxXdxX3xXexX1xX7axX3xX4xX3a0xX6xX3xX6xX19xX1xX3xX5xXb1xX3xX33xX26xXexX3xX4xX93xX89xX3xX4xX1xX89xX9fxXcexX19xX3xX4dxXb1xXdxX62xX3xX102xX118xX9fxX3xX4xX6xX9fxX3xX102xX22xX19xX1axXeexX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1eexX16xX4dxX9fxXaxX12xX14xXdxX19xX1xX3xX1dxX6xX3xX102xXbexX3xX70xX1xX18xX19xX1axX3xXexX1xX210xX9fxX3xX33xX165xXexX3xX21xX41bxX62xX3xX5xX266xX19xX3xX354xX3xXexX89xX46dxXdxX3xX33xdd35xX3xX102xXdxX3xX21xX65xX32xX4xX3xX19xX54axX6xX3xXecxXb1xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xX266xX33xX3xX102xX65xXedxX4xX3xX355xX3xX102xX10bxX6xX3xX10xX33xXeexX3xX383xX89xX26xX4xX3xX7xX41bxX19xX1axX3xX102xX77xXdxX3xX1dxX122xX4xX1xX62xX3xX21xX41bxX3xX4dxX65xXedxX19xX1axX3xXecxXb1xX3xX33xX8a9xX3xXexX1xX65xX1exX19xX1axX3xX58xX89xX9fxX266xX19xX3xX4xXbexXdxX3xXecxXbexXeexX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1eexX16xX4dxX9fxXaxX12xX50xX1xX18xX19xX1axX3xX5xX93xX89xX3xX7xX6xX89xX3xX102xX77xX62xX3xX21xX41bxX3xX4dxX65xXedxX19xX1axX3xX21xX61xX3xX33xX165xX4xX3xX33xX210xX9fxX3xX33xX8a9xX3xX4xX16xX19xX3xX33xXb1xX3xX1dxX6xX3xX102xXdxX3xX33xXb1xX3xX70xX1xX18xX19xX1axX3xX33xX26xXexX3xX5xX1exXdxX3xXexX5dxX3xX21xXdxXcexXexXeexX3xX383xXe5xX19xX1axX3xXexX5dxX3xX102xX77xX62xX3xXecxX155xX3xX102xX77xXdxX3xX1dxX122xX4xX1xX62xX3xX24exX93xX33xX3xXbxX1xX15cxXdxX3xX5xX6xX19xX1axX3xXexX1xX6xX19xX1axX3xX5xX266xX19xX3xXexX1xXb1xX19xX1xX3xXbxX1xX41bxX62xX3xX4xbc6exX19xX1axX3xX10xX33xX3xX19xX1xX61xX3xX2dcxX3xXexX89xX46dxXdxX3xX102xXdxX3xX55xX19xX3xX58xXdxX19xX62xX3xX1dxX22dxXdxX3xX102xX122xX19xX1xX3xX1axXdxXb1xX9fxX62xX3xX1dxX292xX6xX3xX21xX122xXexX3xXexX1xX89xX266xX3xX70xXdxX37xX33xX3xXexXdxXf2xX19xX3xXbxX1xXffxX3xX1axXdxX25exXbxX3xX33xX8a9xX3xX19xX89xX18xXdxX3xX10xX33xXeexX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX89xX21xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xXc6xXdxX19xX3xX1xXbexX9fxX3xX4xX1xX16xX3xX4xX16xX19xX3xXexX18xXdxX3xX7xX41bxX19xX1axX3xXexX1xX266xX33xXeexXeexXeexX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1eexX16xX4dxX9fxXaxX12xXf0xX1xX54axX19xX1axX3xXexX1xX122xX19xX1axX3xX19xX1axXb1xX9fxX3xX55xX19xX3xX58xXdxX19xX62xX3xX102xX122xX19xX1xX3xX1axXdxXb1xX9fxX3xXexX1xX210xX89xX3xX1xXdxX531xX89xX3xX102xX65xXedxX4xX3xX19xa016xXdxX3xX19xX1xXffxX4xX3xX19xX1xXbexX62xX3xX24exX93xX33xX3xX93xX33xX3xXexX1xX118xX33xX3xX4dxXb1xX19xX1xX3xX4dxXffxX33xX3xX102xX65xXedxX4xX3xX4e1xXexX3xXexXdxXf2xX19xX3xX1dxX22dxXdxX3xX70xX1xXdxX3xX102xX37xX19xX3xXexX89xX46dxXdxX3xXexX1dxX65xX66xX19xX1axX3xXexX1xXb1xX19xX1xX62xX3xX6xX19xX1xX3xX33xX89xX6xX3xX33xX26xXexX3xX4xX1xXdxX37xX4xX3xX58xX10xX3xX1xX16xX19xX4dxX6xX3xX4xXe5xX3xX1dxX22dxXdxX3xX4xX1xX89xX9fxX531xX19xX3xX7xX6xX19xX1axX3xX5xXb1xX33xX3xX19xX1axX1xXf2xX3xX4xX1xXc2xX9fxX3xX58xX10xX3xX18xX33xXeexX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1eexX16xX4dxX9fxXaxX12xX383xXe5xX19xX1axX3xXexX5dxX3xX7xX6xX89xX3xX19xX1xX54axX19xX1axX3xX4xX89xX41bxX4xX3xX58xX10xX3xX18xX33xX62xX3xX24exX93xX33xX3xX1axX1xX38dxX3xX200xX89xX122xX19xX3xX4xX7axX33xX3xX1dxX22dxXdxX3xX200xX89xX10xX19xX3xX21xXdxX37xXexX3xX4xX18xX3xX19xX1xX93xX19xX3xXecxXdxX266xX19xX3xXbxX1xXffxX4xX3xXecxXffxX3xXexX266xX19xX3xX268xX89xX19xX1axX3xXecxXb1xX3xX70xX1xX18xX19xX1axX3xX5xX93xX89xX3xX7xX6xX89xX3xX102xX77xX62xX3xX1xX6xXdxX3xX19xX1axX65xX1exXdxX3xX102xXdxX3xX102xX37xX19xX3xX1xX18xX19xX3xX19xX1xX93xX19xXeexX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1eexX16xX4dxX9fxXaxX12xX7e6xXf2xX3xX7xX41bxX19xX1axX3xX4xX1xX89xX19xX1axX3xXecxX32xXdxX3xX33xX8a9xX3xXecxXb1xX3xX2dcxX3xX19xX1axX65xX1exXdxX3xX10xX33xX3xX4xX1xX22dxX19xX1axX3xXexX1dxX16xX19xX1axX3xX4xX55xX19xX3xX19xX1xXb1xX3xXexX1dxX6xX19xX1xX3xX4dxX26xXexX3xX19xX122xXexX62xX3xX4xX1xX4c2xXexX3xX4xX1xX26xXdxX3xX1dxX22dxXdxX3xX102xX37xX19xX3xX4xX89xX41bxXdxX3xX2dcxX2ddxX2ddxX34fxX62xX3xX70xX1xXdxX3xX4xX1xX14cxX3xX268xX89xX19xX1axX3xX7xXdxX19xX1xX3xX4xX4c2xX89xX3xX4xX16xX19xX3xXexX1dxX6xXdxX3xXcxX1dxX118xX19xX3xXf0xX1xX4c2xXexX3xX24exX16xX19xX1axX3xXexX1xX155xX3xX4xXb1xX19xX1axX3xXecxX210xXexX3xXecxX15cxX3xX1xX7axX19xX62xX3xXexX218xX3xXexX25exX19xX1axX3xX1xX7axX19xX3xX19xX1xX65xX19xX1axX3xX33xX647xXdxX3xX19xX1axX65xX1exXdxX3xXecxX3b7xX19xX3xXbxX1xX15cxXdxX3xX1axX22xX19xX1axX3xX4xX1xX14cxX89xX62xX3xX33xXb1xX3xX70xX1xX18xX19xX1axX3xX6xXdxX3xX4dxX122xX33xX3xXexX1xX6xX19xX3xXexX1xX66xXeexX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1eexX16xX4dxX9fxXaxX12x12a34xX6xX9fxX3xX33xX22xX19xX3xXexX1xX6xX9fxX62xX3xX102xX118xX89xX3xX19xX55xX33xX3xX2dcxX2ddxX2xX2ddxX62xX3xX102xX65xXedxX4xX3xX7xfe8exX3xX1xXa84xX3xXexX1dxXedxX3xX4xX3a0xX6xX3xX19xX1xXb1xX3xX19xX65xX32xX4xX62xX3xX58xX77xX6xX3xX19xX1xXb1xX3xXexX1dxX6xX19xX1xX3xXexX1dxX10xX62xX3xX19xX266xX19xX3xX4xX15cxX3xX1axXdxX6xX3xX102xX155xX19xX1xX3xX33xX32xXdxX3xX4xX77xX3xX102xX65xXedxX4xX3xXecxXb1xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX19xX1xXb1xX3xX58xX93xX9fxX3xX4xX1xX41bxX19xX1axX3xX4xX1xX647xXdxX3xXecxX32xXdxX3xX33xX65xX6xX62xX3xX19xX22xX19xX1axXeexX0xX3bxXbxX12xX0xXexX6xX21xX5xX10xX3xX2d5xXdxX4dxXexX1xX9xXaxX2dcxX2ddxX2ddxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX1axX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4dxX4dxXdxX19xX1axX9xXaxX2xXaxX3xX21xX16xX1dxX4dxX10xX1dxX9xXaxX2ddxXaxX3xX6xX5xXdxX1axX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xX1dxXaxX12xX0xXexX21xX16xX4dxX9fxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxX33xX1axX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxXeexX21xX6xX16xX1xX6xXexXdxX19xX1xXeexXecxX19xX3bxX19xX10xX2d5xX7xX3bxX2xX2dcxX34cxX2xX3bxX34fxX350xX4dxX2dcxX2ddxX354xX355xX257xX2ddxX2ddxXexX2dcxX355xX354xX257xX350xX5xX2xXeexX362xXbxX1axXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX383xX6xXbxXexXdxX16xX19xXaxX12xX809xX18xXdxX3xX33xX22xXexX3xX21xX89xX22dxX19xX3xX7xX93xX89xX3xXexX1xX1d3xX33xX3xX4xX3a0xX6xX3xX19xX1axX65xX1exXdxX3xX33xX8a9xX3xX70xX1xXdxX3xX21xXdxX37xXexX3xX102xX10bxX6xX3xX4xX16xX19xX3xXexX1dxX6xXdxX3xX9fxX266xX89xX3xX200xX89xc882xX3xX70xX1xX18xX19xX1axX3xX4xX11cxX19xX3xX66xX3xX21xX266xX19xX3xX33xX155xX19xX1xX3xX102xX65xXedxX4xX3xX21xX6xX16xX3xX5xX93xX89xX3xX19xX54axX6xXeexX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX1dxX12xX0xX3bxXexX21xX16xX4dxX9fxX12xX0xX3bxXexX6xX21xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1eexX16xX4dxX9fxXaxX12xX50xX1xX77xX3xX70xX1xX55xX19xX3xX102xX6xX19xX1axX3xXecxX7axXdxX3xX4dxX118xX19xX3xXexX1xX155xX3xXexX6xXdxX3xX1xX647xX6xX3xX4c2xXbxX3xX102xX37xX19xX3xX70xX1xXdxX3xX102xX10bxX6xX3xX4xX16xX19xX3xXexX1dxX6xXdxX3xX21xX14cxX3xX21xXcexX19xX1xX3xX1xXdxX531xX33xX3xX19xX1axX1xXb8xX16xXeexX3xX383xXe5xX19xX1axX3xXexX5dxX3xX70xX1xXdxX3xX21xXdxX37xXexX3xX4xX16xX19xX3xX21xX14cxX3xX21xXcexX19xX1xX62xX3xX4xX10bxX3xX2xX2ddxX3xX19xX1axXb1xX9fxX62xX3xXecxXedxX3xX4xX1xX22dxX19xX1axX3xX6xX19xX1xX3xX24exX93xX33xX3xX5xXc2xXdxX3xXbxX1xX15cxXdxX3xX102xX65xX6xX3xX4xX1xX122xX89xX3xX1dxX6xX3xX4axXb1xX3xXf0xX26xXdxX3xX102xX531xX3xXexX1dxX89xX9fxXf2xX19xX3xX33xX122xX89xX3xXecxXb1xX3xX1xX77xX6xX3xX4xX1xX210xXexX3xX33xX26xXexX3xX5xX118xX19xX62xX3xX33xXa84xXdxX3xX102xXedxXexX3xX70xX38dxX16xX3xX4dxXb1xXdxX3xX2dcxX2ddxX3xX19xX1axXb1xX9fxXeexX3xX809xX37xX19xX3xX19xX6xX9fxX62xX3xXexX1xX10xX16xX3xX6xX19xX1xX3xX24exX93xX33xX62xX3xX102xX531xX3xX4xX77xX3xXexXdxXf2xX19xX3xX5xX16xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX4e1xX3xX4xX1xX54axX6xX3xXexX1dxX14cxX3xX4xX1xX16xX3xX4xX16xX19xX62xX3xX6xX19xX1xX3xX102xXbexX3xXbxX1xX15cxXdxX3xX19xX1xX1exX3xX19xX1axX65xX1exXdxX3xX102xX10bxX19xX1axX3xXexX266xX19xX3xXecxX6xX9fxX3xX19xX1axX93xX19xX3xX1xXb1xX19xX1axX3xX34cxX2ddxX3xXexX1dxXdxXcexX89xX3xX102xX22dxX19xX1axXeexX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1eexX16xX4dxX9fxXaxX12xX5b9xXcxX18xXdxX3xX21xXdxX37xXexX3xX21xXcexX19xX1xX3xXexX155xX19xX1xX3xX4xX3a0xX6xX3xX4xX1xX122xX89xX3xX70xX1xX18xX19xX1axX3xXexX1xX531xX3xX4xX1xX54axX6xX3xX70xX1xX61xXdxXeexX3xXf0xX1xX65xX19xX1axX3xX4xX1xX122xX89xX3xX19xX77xX3xX4xX11cxX19xX3xX200xX89xX122xX3xX19xX1xX61xX3xXbxX1xX15cxXdxX3xX1dxX6xX3xX102xXdxX3xX7xX32xX33xX3xX19xX1xX65xX3xXexX1xX37xX3xXexX1xX155xX3xX102xX6xX89xX3xX102xX32xX19xX3xX5xX22xX33xXeexX3xX809xX531xX3xX70xX38dxX16xX3xX4dxXb1xXdxX3xX7xXceexX3xX7xX41bxX19xX1axX3xX4xX1xX16xX3xX4xX1xX122xX89xX62xX3xX1xX6xXdxX3xXecxXedxX3xX4xX1xX22dxX19xX1axX3xX102xXbexX3xXecxX6xX9fxX3xX33xX65xXedxX19xX3xX1xX37xXexX3xX4xX292xX6xX3xX1dxX22dxXdxXeexX3xdfe4xXdxX1exX3xX4xX1xX127xX3xX21xXdxX37xXexX3xXexX1dxX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX3xXecxXb1xX16xX3xX7xXceexX3xX1axXdxX25exXbxX3xX102xdc5cxX62xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xc21exX3xXexX5dxX3xX4xX26xX19xX1axX3xX102xX22dxX19xX1axX3xX102xX531xX3xX4xX1xX122xX89xX3xX19xX77xX3xX7xX41bxX19xX1axX3xXexX1xX266xX33xX3xX102xX65xXedxX4xX3xX19xX1axXb1xX9fxX3xX19xXb1xX16xX3xXexX1xX155xX3xX200xX89xXe5fxX3xX19xX1axXb1xX9fxX3xX102xX77xXeexXaxX3xb8b7xX19xX1xX3xX24exX93xX33xX3xX70xX1xb2fbxX19xX3xX4xX118xX89xXeexX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1eexX16xX4dxX9fxXaxX12xXcxX1dxX65xX66xX19xX1axX3xXexX1xX18xX19xX3xX24exX266xX3xX268xX65xX7axX19xX1axX62xX3xX18xX19xX1axX3xX809xXb1xX16xX3xX7e6xX55xX19xX3x11321xX89xX9fxX531xX19xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX178xb6aexX3xXaxX4axX16xXb1xX19xX3xX4xX15cxX19xX1xX3xX4xX3a0xX6xX3xX6xX19xX1xX3xX24exX93xX33xX3xX5xXb1xX3xX1dxX210xXexX3xXexX26xXdxX3xX19xX1axX1xXdxXcexXbxXeexX3xXcxX5dxX3xX19xX1xX61xX62xX3xX24exX93xX33xX3xX102xXbexX3xX70xX1xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX6xX62xX3xXbxX1xX15cxXdxX3xX102xXdxX3xX55xX19xX3xX58xXdxX19xXeexX3xX24exX32xX19xX3xX5xX266xX19xX62xX3xX5xX210xX9fxX3xXecxXedxX62xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX4xX16xX19xX3xXexX1xX155xX3xX70xX1xX18xX19xX1axX3xX33xX6xX9fxX3xX4xX16xX19xX3xX5xXc2xXdxX3xX33xX22xX4xX3xX21xXcexX19xX1xX3xX1xXdxX531xX33xX3xX19xX1axXb8xX16xXeexX3xX809xXbexX3xX19xX1axX1xXb8xX16xX3xX70xX1xX77xX62xX3xX1axXdxX1exX3xX5xXc2xXdxX3xX4xXb1xX19xX1axX3xX70xX1xX41bxX19xX3xX70xX1xX46dxX3xXexX1xX266xX33xXeexX3xXcccxX16xX19xX1axX3xX1dxX3eaxX19xX1axX3xX7xX1106xX3xX4xX77xX3xX19xX1xXdxXf2xX89xX3xXexX210xX33xX3xX5xX11cxX19xX1axX3xX1xX15cxX16xX3xXexX93xX33xX3xX1axXdxX25exXbxX3xX102xX10fdxX62xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX178xX3xXecxX32xXdxX3xX1xX16xXb1xX19xX3xX4xX15cxX19xX1xX3xX102xX122xX19xX1axX3xXexX1xX65xX7axX19xX1axX3xX4xX3a0xX6xX3xX1xX647xXeexX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1eexX16xX4dxX9fxXaxX12xX0xX10xX33xX12xX0xX7xXexX1dxX16xX19xX1axX12xXcccxX647xXdxX3xX7xXceexX3xX1axXdxX25exXbxX3xX102xX10fdxX3xX58xXdxX19xX3xX1axX292xXdxX3xXecxXf2xX3xX1axXdxX6xX3xX102xX155xX19xX1xX3xX6xX19xX1xX3xXcxX1dxX118xX19xX3xXcxXdxX37xX19xX3xX24exX93xX33xX3xX394xX3xXexX1xX18xX19xX3xX24exX266xX3xX268xX65xX7axX19xX1axX3xX394xX3xX58xXbexX3xXcxX1xXc2xX4xX1xX3xXc6xX89xX93xX19xX3xX394xX3xX1xX89xX9fxXcexX19xX3xXcxX1xXc2xX4xX1xX3xX4axXb1xX3xXdaxX4axXb1xX3xXcxXdfxX19xX1xXe2xX3xX1xX16xX165xX4xX3xX1eexX122xX16xX3xX4axXb1xX3xXcxXdfxX19xX1xX3xX394xX3xX355xX34cxX3xXf0xX1axX89xX9fxa105xX19xX3xX383xX18xX19xX1axX3xXcxX1dxX10bxX3xX394xX3xXcx9caaxX3xX4axXb1xX3xXcxXdfxX19xX1xXeexX3xX809xXcxX119fxX3xX2ddxX355xX257xX355xXeexX34fxX350xX354xX258xX2xX350xX3xX394xX3xX2ddxX355xX257xX355xXeexX354xX257xX355xX34cxX2dcxX258xXeexX0xX3bxX7xXexX1dxX16xX19xX1axX12xX0xX3bxX10xX33xX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114axX89xXexX1xX16xX1dxXaxX12xXcxX1dxX118xX19xX3xX7e6xX55xX19xX3xX394xX3xX268xX89xX9fxX3xXcxX89xX210xX19xX0xX3bxXbxX12
Trần Văn - Duy Tuấn