Hà Tĩnh quyết tâm thực hiện tốt công tác tuyển quân nhiều năm tiếp theo
(Baohatinh.vn) - Năm 2020, Hà Tĩnh được Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao tuyển gọi 1.150 công dân nhập ngũ. Theo đó, tỉnh đã giao 1.150/1.150 công dân, đạt 100% chỉ tiêu.
f6adx17116x16cb1x133d4x165f1x15df6x10e9ex139b0x14092xX7x10d3ex1560cx15791x1706fx115bfx120d0xX5x126b6xXax163f3xff23x11234xX3xXcx13fe7x1462cxX1xX3x145d6x10477x120bax11613xXexX3xXex157d7x140bbxX3xXexX1x14cf0xX4xX3xX1xXdx140daxX18xX3xXex13e8axXexX3xX4x127c3xX18x11cc9xX3xXex15fbfxX4xX3xXexX1cxX1dx14017xX18xX3xX1bxX1cxX22xX18xX3xX18xX1xXdx12092xX1cxX3xX18x17409xX23xX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX1xX10x14d1exX0x1470fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x17881xXaxX12x10645xX4exX23xX3xfdb3xfff1xX74xX75x15081xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3x147cfx167a5x15f19xX4xX3x16dd8xX1x13f4cxX18xX1xX3xXbxX1x10de9xX78xX3x14c88x14216xX3x105efxX1cxX30xX4xX3xXbxX1x11fbfxX18xX36xX3xX36xXdxX6xX59xX3xXexX1cxX1dxX3fxX18xX3xX36x14744xXdxX3xX2x14ef7xX2x13fa3xX75xX3xX4xX34xX18xX36xX3xX6dxX22xX18xX3xX18xX1x11390xXbxX3xX18xX36x11367xXb0xX3xXcxX1xX10xX59xX3xX82x11b42xX78xX3xXex1626cxX18xX1xX3xX82x15326xX3xX36xXdxX6xX59xX3xX2xXb0xX2xXb2xX75xX5bxX2xXb0xX2xXb2xX75xX3xX4xX34xX18xX36xX3xX6dxX22xX18xX78xX3xX82x123f7xXexX3xX2xX75xX75xfca0xX3xX4xX1xXd2xX3xXexXdx16b1dxX1cxXb0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX6xXbxXexXdxX59xX18xXaxX12xX0xXdxX23xX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX87xX10xX18xXexX10x13d28xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXax1315dxXdxX6dxXexX1x160dcxX3xX2xX2x162e2xX75xXbx16b1bx11aadxX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX13fxX3x131c7xfca8xX75xXbxX146xX147xXaxX3xX7xX130xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13fxX5bxX5bxXdxXb0x1504dxX6xX59xX1xX6xXexXdxX18xX1xXb0x1052bxX18xX5bxX18xX10xX13axX7xX5bxX74xX75xX74xX152xX5bxfe9axX75xX6dx14a46xX2xX152xX74xX151xX143xX17exXexX143xX152xX181xX74xX74xX5xX75xXb0x137b2xXbxX36x10261xX130xX9xX152xX75xX181xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xXexX22xX23xX3xXexX1xX27xX4xX3xX1xXdxX2cxX18xX3xXexX30xXexX3xX4xX34xX18xX36xX3xXexX39xX4xX3xXexX1cxX1dxX3fxX18xX3xX1bxX1cxX22xX18xX3xX18xX1xXdxX4axX1cxX3xX18xX4exX23xX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX1xX10xX59xXaxX3xX13axXdxX6dxXexX1xX9xXaxX2xX2xX143xX75xXaxX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX9xXaxX151xX152xX75xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX6xXbxXexXdxX59xX18xXaxX12xf846xX1xXcexX3xX87xX1xX8fxX3xXex124f5xX4xX1xX3xXcxX1xX83x17bf5xX18xX36xX3xXexX130xX27xX4xX3x1673axX92xX70x11bffxX3xXexXd2xX18xX1xX3x135afx11918xX18xX36xX3xX95xX1cxX30xX4xX3x14a81xXdxX18xX1xX78xX3xX241xXf5xXdxX3xXexX39xX3xX70xX36xX1cxX1dx1572cxX18xX3xX13x112f8xX1cxX3xXcxX1xX34xX18xX36xX3x1016cxX3xX21exX1xXcexX3xX87xX1xXd2xX3xX1xX1cxX1dxX3xXexX130xX83x128ebxX18xX36xX78xX3xXcxX1xX6xX23xX3xX23xX83xX1cxX3xXexX130xX83xX27axX18xX36xX3xX92xX93xX3xX87xX13xX95x13b40xX3xXexXd2xX18xX1xX3xX82x11c08xX18xX36xX3xX4xX1xX8fxX3xXexX130xffeexXb0xX3xXcxX1xXdxX1exX1cxX3xXexX83x17883xX18xX36xX3xXcxX130x12332xX18xX3x16db2xX1x14033xX4xX3xX92xX6xX18xX36xX3xX269xX3xX21exX1xXcexX3xXcxX1xX6xX23xX3xX23xX83xX1cxX3xXexX130xX83xX27axX18xX36xX3xX95xX1cxX22xX18xX3xX2bbxX1xX1cxX3xX143xX3xX4x11581xX18xX36xX3xX6dxX27xXb0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX59xX6dxX1dxXaxX12xX87xX1xXdxX4axX1cxX3xX2xX5bxX151xX5bxX74xX75xX74xX75xX78xX3xX237xX92xX70xX23axX3xXexXd2xX18xX1xX3xXex10fa4xX3xX4xX1x15839xX4xX3xX1xX93xXdxX3xX18xX36xX1xX227xX3xX130x128daxXexX3x1459exXdxX18xX1xX3xX18xX36xX1xXdxX2cxX23xX3xX4xX34xX18xX36xX3xXexX39xX4xX3xXexX1cxX1dxX3fxX18xX3xX1bxX1cxX22xX18xX3xX18xX4exX23xX3xX74xX75xX74xX75xX78xX3xXbxX1xX83x1476dxX18xX36xX3xX1xX83xX2b2xX18xX36xX78xX3xX18xX1xXdxX2cxX23xX3xX171x11fa3xX3xX18xX4exX23xX3xX74xX75xX74xX2xXb0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX6xXbxXexXdxX59xX18xXaxX12xX0xXdxX23xX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX87xX10xX18xXexX10xX130xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX13axXdxX6dxXexX1xX13fxX3xX2xX2xX143xX75xXbxX146xX147xX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX13fxX3xX151xX152xX75xXbxX146xX147xXaxX3xX7xX130xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13fxX5bxX5bxXdxXb0xX167xX6xX59xX1xX6xXexXdxX18xX1xXb0xX171xX18xX5bxX18xX10xX13axX7xX5bxX74xX75xX74xX152xX5bxX17exX75xX6dxX181xX2xX152xX143xX75xXb2xX181xXexXb2xXb2xX181xfa56xX152xX5xX75xXb0xX191xXbxX36xX194xX130xX9xX152xX75xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xXexX22xX23xX3xXexX1xX27xX4xX3xX1xXdxX2cxX18xX3xXexX30xXexX3xX4xX34xX18xX36xX3xXexX39xX4xX3xXexX1cxX1dxX3fxX18xX3xX1bxX1cxX22xX18xX3xX18xX1xXdxX4axX1cxX3xX18xX4exX23xX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX1xX10xX59xXaxX3xX13axXdxX6dxXexX1xX9xXaxX2xX2xX143xX75xXaxX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX9xXaxX151xX152xX75xXaxX3xX5bxX12xX241xXf5xXdxX3xXexX39xX3xX70xX36xX1cxX1dxX25cxX18xX3xX13xX260xX1cxX3xXcxX1xX34xX18xX36xX78xX3xXcxX1xX6xX23xX3xX23xX83xX1cxX3xXexX130xX83xX27axX18xX36xX3xX92xX93xX3xX87xX13xX95xX295xX3xXexXd2xX18xX1xX3xX167xX39xX59xX3xX4xX39xX59xX3xX332xX1exXexX3xX1bxX1cx10bf2xX3xX4xX34xX18xX36xX3xXexX39xX4xX3xXexX1cxX1dxX3fxX18xX3xX1bxX1cxX22xX18xX3xX18xX4exX23xX3xX74xX75xX74xX75xX78xX3xXexX130xXdxX3fxX18xX3xX332xX1xX6xXdxX3xX18xX1xXdxX2cxX23xX3xX171xX371xX3xXexX1cxX1dxX3fxX18xX3xX1bxX1cxX22xX18xX3xX18xX4exX23xX3xX74xX75xX74xX2xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX59xX6dxX1dxXaxX12xX70xX4exX23xX3xX74xX75xX74xX75xX78xX3xX23xX242xX4xX3xX6dxX2e7xX3xX36xX242xXbxX3xX130x12c47xXexX3xX18xX1xXdxX4axX1cxX3xX332xX1xXcexX3xX332xX1xX4exX18xX3xX6dxX59xX3xXexX2a7xX18xX1xX3xX1xX2a7xX18xX1xX3xX6dxX227xX4xX1xX3xX87xX59xX171xXdxX6dxX269xX2xX402xX3xX6dxXdxX25cxX18xX3xX167xXdxX1exX18xX3xXbxX1xX322xX4xX3xXexXf5xXbxX78xX3xXexX1cxX1dxX3xX18xX1xXdxX103xX18xX3xX4xX34xX18xX36xX3xXexX39xX4xX3xXexX1cxX1dxX3fxX18xX3xX4xX1xXacxX18xX3xX171xX14xX3xX36xXacxXdxX3xX4xX34xX18xX36xX3xX6dxX22xX18xX3xX18xX1xXc0xXbxX3xX18xX36xXc5xX3xX4xX8fxX6xX3xXexXd2xX18xX1xX3xX171x166d2xX18xX3xX82xX4c0xX23xX3xX167xX4c0xX59xX3xX4xX1xX532xXexX3xX5xX83xX84xX18xX36xX78xX3xX82xXf5xXexX3xX2xX75xX75xXfbxX3xX4xX1xXd2xX3xXexXdxX103xX1cxX3xXexX130xX103xX18xX3xX36xXdxX6xX59xXb0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX6xXbxXexXdxX59xX18xXaxX12xX0xXdxX23xX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX87xX10xX18xXexX10xX130xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX13axXdxX6dxXexX1xX13fxX3xX2xX2xX143xX75xXbxX146xX147xX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX13fxX3xX151xX152xX75xXbxX146xX147xXaxX3xX7xX130xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13fxX5bxX5bxXdxXb0xX167xX6xX59xX1xX6xXexXdxX18xX1xXb0xX171xX18xX5bxX18xX10xX13axX7xX5bxX74xX75xX74xX152xX5bxX17exX75xX6dxX181xX2xX152xX181xX75xX181xX151xXexX2xX143xX152xX2xX17exX5xX75xXb0xX191xXbxX36xX194xX130xX9xX17exXb2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xXexX22xX23xX3xXexX1xX27xX4xX3xX1xXdxX2cxX18xX3xXexX30xXexX3xX4xX34xX18xX36xX3xXexX39xX4xX3xXexX1cxX1dxX3fxX18xX3xX1bxX1cxX22xX18xX3xX18xX1xXdxX4axX1cxX3xX18xX4exX23xX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX1xX10xX59xXaxX3xX13axXdxX6dxXexX1xX9xXaxX2xX2xX143xX75xXaxX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX9xXaxX151xX152xX75xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX6xXbxXexXdxX59xX18xXaxX12xXcxX1xXdxX1exX1cxX3xXexX83xX2b2xX18xX36xX3xXcxX130xX2b8xX18xX3xX2bbxX1xX2bdxX4xX3xX92xX6xX18xX36xX78xX3xX21exX1xXcexX3xXexX1xX6xX23xX3xX23xX83xX1cxX3xXexX130xX83xX27axX18xX36xX3xX95xX1cxX22xX18xX3xX332xX1xX1cxX3xX143xX3xX82xX39xX18xX1xX3xX36xXdxX39xX3xX4xX6xX59xX3xX4xX34xX18xX36xX3xXexX39xX4xX3xXexX1cxX1dxX3fxX18xX3xX36xXacxXdxX3xX4xX34xX18xX36xX3xX6dxX22xX18xX3xX18xX1xXc0xXbxX3xX18xX36xXc5xX3xX4xX8fxX6xX3xXexXd2xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX78xX3xX82xX242xX4xX3xX167xXdxX2cxXexX3xX5xX14xX3xX4xX34xX18xX36xX3xX6dxX22xX18xX3xX18xX1xXc0xXbxX3xX18xX36xXc5xX3xX4xX8fxX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xXcexX3xXexX130xX2a7xX18xX1xX3xX82xX93xX3xX82xXf5xXdxX3xX1xXacxX4xX78xX3xX4xX6xX59xX3xX82x151c8xX18xX36xX3xX4xX6xX59xX3xX18xX1xX532xXexX3xXexX130xX59xX18xX36xX3xX152xX3xXexXd2xX18xX1xX3xX4xX8fxX6xX3xX95xX1cxX22xX18xX3xX332xX1xX1cxXb0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX59xX6dxX1dxXaxX12xXcxXf5xXdxX3xX1xX93xXdxX3xX18xX36xX1xX227xX78xX3xX4xX39xX4xX3xX82xXf5xXdxX3xX167xXdxX3fxX1cxX3xX82xXd7xX3xXexXc0xXbxX3xXexX130xX1cxX18xX36xX3xXexX1xX4c0xX59xX3xX5xX1cxXc0xX18xX3xX4xX1xXd2xX3xX130xX6xX3xX18xX1xX260xX18xX36xX3xX82xXdxX3fxX23xX3xX23xXf5xX18xX1xX3xX171xX14xX3xX23xX93xXexX3xX7xX30xX3xXexX29dxX18xX3xXexXf5xXdxX78xX3xX1xXf5xX18xX3xX4xX1xX1exX3xX82xX3fxX3xX130xX32fxXexX3xX332xXdxX18xX1xX3xX18xX36xX1xXdxX2cxX23xX78xX3xXexX1xX30xX18xX36xX3xX18xX1xX532xXexX3xX4xX39xX4xX3xX4xX1xX8fxX3xXexX130xX83xX35fxX18xX36xX78xX3xX36xXdxX4c0xXdxX3xXbxX1xX39xXbxX3xX82xX3fxX3xX4xX34xX18xX36xX3xXexX39xX4xX3xXexX1cxX1dxX3fxX18xX3xX4xX1xXacxX18xX3xX171xX14xX3xX36xXacxXdxX3xX4xX34xX18xX36xX3xX6dxX22xX18xX3xX18xX1xXc0xXbxX3xX18xX36xXc5xX3xX18xX4exX23xX3xX74xX75xX74xX2xX78xX3xX18xX1xX260xX18xX36xX3xX18xX4exX23xX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX1xX10xX59xX3xX82xXf5xXexX3xX4xX1xX532xXexX3xX5xX83xX84xX18xX36xX3xX4xX6xX59xX3xX1xX35fxX18xXb0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX59xX6dxX1dxXaxX12xXcxX130xX59xX18xX36xX3xX82xXcexX78xX3xXexXc0xXbxX3xXexX130xX1cxX18xX36xX3xX171xX14xX59xX3xX82x143b1xX1dxX3xX23xXf5xX18xX1xX3xX4xX34xX18xX36xX3xXexX39xX4xX3xXexX1cxX1dxX103xX18xX3xXexX130xX1cxX1dxX4axX18xX3xX171xX4axX3x107cexX1cxXc0xXexX3xX70xX36xX1xX17xX6xX3xX171xX371xX3xX1bxX1cxX22xX18xX3xX7xX27xX3xXexX130xX59xX18xX36xX3xX1bxX1cxX2b8xX18xX3xX4xX1xX32fxX18xX36xX3xX70xX1xX22xX18xX3xX6dxX22xX18xX147xX3xX5xX14xX23xX3xXexX30xXexX3xX4xX34xX18xX36xX3xXexX39xX4xX3xXbxX1xX32fxX4xX3xXexX130xX6xX78xX3xX130xX14xX3xX7xX59xX39xXexX78xX3xX18xX2bdxX23xX3xX4xX1xX2bdxX4xX3xX18xX36xX1cxX29dxX18xX147xX3xXexX130xXdxX3fxX18xX3xX332xX1xX6xXdxX3xXexX30xXexX3xX4xX39xX4xX3xX167xX83xX2b2xX4xX78xX3xX4xX39xX4xX3xX332xX1xX22xX1cxX3xXexX130xX59xX18xX36xX3xX4xX34xX18xX36xX3xXexX39xX4xX3xXexX1cxX1dxX3fxX18xX3xX1bxX1cxX22xX18xX78xX3xX82xX242xX4xX3xX167xXdxX2cxXexX3xX5xX14xX3xX332xX1xX22xX1cxX3xX7xX35fxX3xXexX1cxX1dxX3fxX18xX3xX171xX14xX3xX332xX1xX39xX23xX3xX7xX322xX4xX3xX332xX1x14877xX10xX78xX3xX146x16a6fxXexX3xX6dxX1cxX1dxX2cxXexX3xX1xX29dxX3xX7xX35fxX147xX3xXexX31exX3xX4xX1xX322xX4xX3xX5xX25cxX3xX36xXdxX6xX59xX3xX18xX1xXc0xX18xX3xX1bxX1cxX22xX18xX78xX3xX82xXcexX18xX3xX4xX34xX18xX36xX3xX6dxX22xX18xX3xX1xX59xX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX18xX36xX1xX17xX6xX3xX171xX371xX3xX1bxX1cxX22xX18xX3xX7xX27xX3xXexX130xX27axX3xX171xX4axX3xX82xX227xX6xX3xXbxX1xX83xX35fxX18xX36xX3xX82xX4c0xX23xX3xX167xX4c0xX59xX3xX6xX18xX3xXexX59xX14xX18xX78xX3xXexX130xX6xX18xX36xX3xXexX130xXacxX18xX36xXb0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX59xX6dxX1dxXaxX12xX2bbxX1exXexX3xX5xX1cxXc0xX18xX3xX1xX93xXdxX3xX18xX36xX1xX227xX78xX3xX21exX1xXcexX3xX87xX1xX8fxX3xXexX227xX4xX1xX3xXcxX1xX83xX22exX18xX36xX3xXexX130xX27xX4xX3xX237xX92xX70xX23axX3xXexXd2xX18xX1xX3xX241xX242xX18xX36xX3xX95xX1cxX30xX4xX3xX24bxXdxX18xX1xX3xX82xX39xX18xX1xX3xX36xXdxX39xX3xX4xX6xX59xX3xX18x1543exX3xX5xX27xX4xX3xX4xX8fxX6xX3xX4xX39xX4xX3xX4xX532xXbxX3xX18xX36xX14xX18xX1xX78xX3xX82xX227xX6xX3xXbxX1xX83xX35fxX18xX36xX3xXexX130xX59xX18xX36xX3xX4xX34xX18xX36xX3xXexX39xX4xX3xXexX1cxX1dxX3fxX18xX3xX1bxX1cxX22xX18xX3xX18xX4exX23xX3xX74xX75xX74xX75xXb0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX6xXbxXexXdxX59xX18xXaxX12xX0xXdxX23xX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6dxXexX1xX1cxX23xX167xX3xXdxX87xX10xX18xXexX10xX130xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX13axXdxX6dxXexX1xX13fxX3xX2xX2xX143xX75xXbxX146xX147xX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX13fxX3xX151xX152xX75xXbxX146xX147xXaxX3xX7xX130xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxXb0xX167xX6xX59xX1xX6xXexXdxX18xX1xXb0xX171xX18xX5bxX18xX10xX13axX7xX5bxX74xX75xX74xX152xX5bxX2xX74xX17exX6dxX181xX2xX151xX143xX181xXb2xX151xXexX74xX75xXb2xX5xX402xX269xX17exX75xX6dxX181xX2xX152xX143xX2xX2xX152xXexXb2xX75xX152xX17exX152xX5xX75xXb0xX191xXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xXexX22xX23xX3xXexX1xX27xX4xX3xX1xXdxX2cxX18xX3xXexX30xXexX3xX4xX34xX18xX36xX3xXexX39xX4xX3xXexX1cxX1dxX3fxX18xX3xX1bxX1cxX22xX18xX3xX18xX1xXdxX4axX1cxX3xX18xX4exX23xX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX1xX10xX59xXaxX3xX13axXdxX6dxXexX1xX9xXaxX2xX2xX143xX75xXaxX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX9xXaxX151xX152xX75xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX6xXbxXexXdxX59xX18xXaxX12xX21exX1xXcexX3xX87xX1xX8fxX3xXexX227xX4xX1xX3xXcxX1xX83xX22exX18xX36xX3xXexX130xX27xX4xX3xX237xX92xX70xX23axX3xXexXd2xX18xX1xX3xX241xX242xX18xX36xX3xX95xX1cxX30xX4xX3xX24bxXdxX18xX1xX3xX82xX39xX18xX1xX3xX36xXdxX39xX3xX4xX6xX59xX3xX4xX34xX18xX36xX3xXexX39xX4xX3xXexX1cxX1dxX3fxX18xX3xX36xXacxXdxX3xX4xX34xX18xX36xX3xX6dxX22xX18xX3xX18xX1xXc0xXbxX3xX18xX36xXc5xX3xX18xX4exX23xX3xX74xX75xX74xX75xX3xX4xX8fxX6xX3xX4xX39xX4xX3xX18xX36xX14xX18xX1xX78xX3xX82xX227xX6xX3xXbxX1xX83xX35fxX18xX36xX3xX82xX242xX4xX3xX167xXdxX2cxXexX3xX5xX14xX3xX92xX93xX3xX87xX13xX95xX295xX3xXexXd2xX18xX1xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX59xX6dxX1dxXaxX12xX21exX1xXcexX3xX87xX1xX8fxX3xXexX227xX4xX1xX3xXcxX1xX83xX22exX18xX36xX3xXexX130xX27xX4xX3xX237xX92xX70xX23axX3xXexXd2xX18xX1xX3xX4xX1xX59xX3xX130x17078xX18xX36xX78xX3xX4xX39xX4xX3x102f5xX3xX332xXdxX1exX18xX3xXexX1xX4c0xX59xX3xX5xX1cxXc0xX18xX3xXexXf5xXdxX3xX1xX93xXdxX3xX18xX36xX1xX227xX3xX82xXd7xX3xX4xX1xXd2xX3xX130xX6xX3xX18xX1xX260xX18xX36xX3xX332xX1xXcexX3xX332xX1xX4exX18xX78xX3xXexX29dxX18xX3xXexXf5xXdxX3xX4xXc5xX18xX36xX3xX18xX1xX83xX3xX18xX1xX260xX18xX36xX3xX171xX83xX2b2xX18xX36xX3xX23xX2bdxX4xX3xX4xX2b8xX18xX3xX82xX83xX84xX4xX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX1xX1cxX78xX3xXexX1xX39xX59xX3xX36x14d9cxXb0xX3xX241xX22xX1dxX3xX4xXc5xX18xX36xX3xX5xX14xX3xX4xX35fxX3xX7xX27axX3xX82xX3fxX3xX130xX32fxXexX3xX332xXdxX18xX1xX3xX18xX36xX1xXdxX2cxX23xX3xX18xX1xXd52xX23xX3xXexX1xX27xX4xX3xX1xXdxX2cxX18xX3xXexX30xXexX3xX4xX34xX18xX36xX3xXexX39xX4xX3xXexX1cxX1dxX3fxX18xX3xX1bxX1cxX22xX18xX3xX18xX4exX23xX3xX74xX75xX74xX2xX3xX171xX14xX3xX18xX1xX260xX18xX36xX3xX18xX4exX23xX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX1xX10xX59xXb0xX0xX5bxXbxX12xX0xX6dxXdxX171xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6dxX130xX10xX5xX6xXexX10xX6dxXaxX12xX0xX7xXexX130xX59xX18xX36xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX103xX18xX3xX1bxX1cxX6xX18xX13fxX0xX5bxX7xXexX130xX59xX18xX36xX12xX0xX1cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX269xXexX1xX1cxX23xX167xX269xX6xX18xX6dxX269xX7xX6xXbxX59xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX241xX4c0xX23xX3xX167xX4c0xX59xX3xX5xX25cxX3xX167xX14xX18xX3xX36xXdxX6xX59xX78xX3xX6xX18xX3xXexX39xX18xX36xX3xX1xX14xXdxX3xX4xX30xXexX3xX5xXdxX2cxXexX3xX7x10f64xX3xXex149a3xX3xX94fxX14xX59xX3xX171xX4axX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX6dxXdxX25cxX18xX3xX130xX6xX3xXexX130xX6xX18xX36xX3xX18xX36xX1xXdxX103xX23xX78xX3xX6xX18xX3xXexX59xX14xX18xXaxX3xX1xX130xX10x178b2xX9xXaxX5bxX4xX1xXdxX18xX1xX269xX7xX6xX4xX1xX269xX146xX6xX269xX1xX59xXdxX5bxX6dxX6xX23xX269xX167xX6xX59xX269xX5xX10xX269xX167xX6xX18xX269xX36xXdxX6xX59xX269xX6xX18xX269xXexX6xX18xX36xX269xX1xX6xXdxX269xX4xX59xXexX269xX5xXdxX10xXexX269xX7xX1dxX269xXexX1cxX269xX5xX6xX59xX269xX171xX10xX269xX1xX6xX269xXexXdxX18xX1xX269xX6dxXdxX10xX18xX269xX130xX6xX269xXexX130xX6xX18xX36xX269xX18xX36xX1xXdxX10xX23xX269xX6xX18xX269xXexX59xX6xX18xX5bxX2xX402xX2xX151xX402xX181xXb0xX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX36xX3xX7xX130xX4xX9xXaxX5bxX23xX10xX6dxXdxX6xX5bxX2xX74xX75xX5bxX18xX10xX13axX7xX5bxX74xX75xX2xX17exX5bxX2xX75xX152xX6dxXb2xX74xX74xXb2xX152xX143xX75xXexX143xX181xX151xX143xX402xX5xX75xXb0xX191xXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xXexX22xX23xX3xXexX1xX27xX4xX3xX1xXdxX2cxX18xX3xXexX30xXexX3xX4xX34xX18xX36xX3xXexX39xX4xX3xXexX1cxX1dxX3fxX18xX3xX1bxX1cxX22xX18xX3xX18xX1xXdxX4axX1cxX3xX18xX4exX23xX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX1xX10xX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX6dxXdxX171xX12xX0xX7xXexX130xX59xX18xX36xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX241xX4c0xX23xX3xX167xX4c0xX59xX3xX5xX25cxX3xX167xX14xX18xX3xX36xXdxX6xX59xX78xX3xX6xX18xX3xXexX39xX18xX36xX3xX1xX14xXdxX3xX4xX30xXexX3xX5xXdxX2cxXexX3xX7xXecfxX3xXexXed2xX3xX94fxX14xX59xX3xX171xX4axX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX6dxXdxX25cxX18xX3xX130xX6xX3xXexX130xX6xX18xX36xX3xX18xX36xX1xXdxX103xX23xX78xX3xX6xX18xX3xXexX59xX14xX18xXaxX3xX1xX130xX10xXf05xX9xXaxX5bxX4xX1xXdxX18xX1xX269xX7xX6xX4xX1xX269xX146xX6xX269xX1xX59xXdxX5bxX6dxX6xX23xX269xX167xX6xX59xX269xX5xX10xX269xX167xX6xX18xX269xX36xXdxX6xX59xX269xX6xX18xX269xXexX6xX18xX36xX269xX1xX6xXdxX269xX4xX59xXexX269xX5xXdxX10xXexX269xX7xX1dxX269xXexX1cxX269xX5xX6xX59xX269xX171xX10xX269xX1xX6xX269xXexXdxX18xX1xX269xX6dxXdxX10xX18xX269xX130xX6xX269xXexX130xX6xX18xX36xX269xX18xX36xX1xXdxX10xX23xX269xX6xX18xX269xXexX59xX6xX18xX5bxX2xX402xX2xX151xX402xX181xXb0xX1xXexX23xXaxX12xX241xX4c0xX23xX3xX167xX4c0xX59xX3xX5xX25cxX3xX167xX14xX18xX3xX36xXdxX6xX59xX78xX3xX6xX18xX3xXexX39xX18xX36xX3xX1xX14xXdxX3xX4xX30xXexX3xX5xXdxX2cxXexX3xX7xXecfxX3xXexXed2xX3xX94fxX14xX59xX3xX171xX4axX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX6dxXdxX25cxX18xX3xX130xX6xX3xXexX130xX6xX18xX36xX3xX18xX36xX1xXdxX103xX23xX78xX3xX6xX18xX3xXexX59xX14xX18xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX130xX59xX18xX36xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xX241xXcexX3xX5xX14xX3xX4xX1xXd2xX3xX82xXf5xX59xX3xX4xX8fxX6xX3xX21exX1xXcexX3xX87xX1xX8fxX3xXexX227xX4xX1xX3xXcxX1xX83xX22exX18xX36xX3xXexX130xX27xX4xX3xX237xX92xX70xX23axX3xXexXd2xX18xX1xX3xX241xX242xX18xX36xX3xX95xX1cxX30xX4xX3xX24bxXdxX18xX1xX3xX7xX6xX1cxX3xX332xX1xXdxX3xX82xXdxX3xX332xXdxX3fxX23xX3xXexX130xX6xX3xX4xX34xX18xX36xX3xXexX39xX4xX3xX4xX1xX1cxX92exX18xX3xX167xX227xX3xX5xX25cxX3xX82xXcexX18xX78xX3xX6xX18xX3xXexX39xX18xX36xX3xX1xX14xXdxX3xX4xX30xXexX3xX5xXdxX2cxXexX3xX7xXecfxX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexXc0xXbxX3xX27axX3xX94fxX14xX59xX3xXexXf5xXdxX3xX87x17804xX6xX3xX332xX1xX92exX1cxX3xX95xX1cxX30xX4xX3xXexX1exX3xX87xX2b8xX1cxX3xXcxX130xX10xX59xX78xX3xX70xX36xX1xX17xX6xX3xXexX130xX6xX18xX36xX3xX94fxXdxX2cxXexX3xX7xXecfxX3xX95xX1cxX30xX4xX3xX36xXdxX6xX3xX70xX2b8xX23xX3x10ddexX13xX83xX35fxX18xX36xX3xX295xX35fxX18xX3xX269xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1x161a4xX78xX3xX4xX1xXdxX4axX1cxX3xX17exX5bxXb2xXb0xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX6dxXdxX171xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX87xX39xX18xX3xX167xX93xX78xX3xX4xX1xXdxX1exX18xX3xX7xXecfxX3xX94fxX94fxX24bxXcxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX36xX39xX4xX3xX5xXf5xXdxX3xX18xXdxX4axX23xX3xX171xX1cxXdxX3xX7xX1cxX23xX3xX1xXacxXbxX78xX3xX167xX4c0xX59xX3xX82xX4c0xX23xX3xX167xX2a7xX18xX1xX3xX1dxX103xX18xX3xX332x12798xX3xX18xX36xX1xXd2xX3xX5xX25cxXaxX3xX1xX130xX10xXf05xX9xXaxX5bxX5xX1cxX4xX269xX5xX1cxX59xX18xX36xX269xX171xX1cxX269xXexX130xX6xX18xX36xX5bxX4xX6xX18xX269xX167xX59xX269xX4xX1xXdxX10xX18xX269xX7xX1dxX269xX5xX5xX171xXexX269xX1xX6xX269xXexXdxX18xX1xX269xX36xX6xX4xX269xX5xX6xXdxX269xX18xXdxX10xX23xX269xX171xX1cxXdxX269xX7xX1cxX23xX269xX1xX59xXbxX269xX167xX6xX59xX269xX6dxX6xX23xX269xX167xXdxX18xX1xX269xX1dxX10xX18xX269xX332xX1dxX269xX18xX36xX1xXdxX269xX5xX10xX5bxX2xX402xX2xX74xX402xX74xXb0xX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX36xX3xX7xX130xX4xX9xXaxX5bxX23xX10xX6dxXdxX6xX5bxX2xX74xX75xX5bxX18xX10xX13axX7xX5bxX74xX75xX2xX151xX5bxX17exX75xX6dxX74xX74xX181xX74xX17exX75xX74xXexX143xX74xX17exX2xX75xX5xX75xXb0xX191xXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xXexX22xX23xX3xXexX1xX27xX4xX3xX1xXdxX2cxX18xX3xXexX30xXexX3xX4xX34xX18xX36xX3xXexX39xX4xX3xXexX1cxX1dxX3fxX18xX3xX1bxX1cxX22xX18xX3xX18xX1xXdxX4axX1cxX3xX18xX4exX23xX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX1xX10xX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX6dxXdxX171xX12xX0xX7xXexX130xX59xX18xX36xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX87xX39xX18xX3xX167xX93xX78xX3xX4xX1xXdxX1exX18xX3xX7xXecfxX3xX94fxX94fxX24bxXcxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX36xX39xX4xX3xX5xXf5xXdxX3xX18xXdxX4axX23xX3xX171xX1cxXdxX3xX7xX1cxX23xX3xX1xXacxXbxX78xX3xX167xX4c0xX59xX3xX82xX4c0xX23xX3xX167xX2a7xX18xX1xX3xX1dxX103xX18xX3xX332xX12dcxX3xX18xX36xX1xXd2xX3xX5xX25cxXaxX3xX1xX130xX10xXf05xX9xXaxX5bxX5xX1cxX4xX269xX5xX1cxX59xX18xX36xX269xX171xX1cxX269xXexX130xX6xX18xX36xX5bxX4xX6xX18xX269xX167xX59xX269xX4xX1xXdxX10xX18xX269xX7xX1dxX269xX5xX5xX171xXexX269xX1xX6xX269xXexXdxX18xX1xX269xX36xX6xX4xX269xX5xX6xXdxX269xX18xXdxX10xX23xX269xX171xX1cxXdxX269xX7xX1cxX23xX269xX1xX59xXbxX269xX167xX6xX59xX269xX6dxX6xX23xX269xX167xXdxX18xX1xX269xX1dxX10xX18xX269xX332xX1dxX269xX18xX36xX1xXdxX269xX5xX10xX5bxX2xX402xX2xX74xX402xX74xXb0xX1xXexX23xXaxX12xX87xX39xX18xX3xX167xX93xX78xX3xX4xX1xXdxX1exX18xX3xX7xXecfxX3xX94fxX94fxX24bxXcxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX36xX39xX4xX3xX5xXf5xXdxX3xX18xXdxX4axX23xX3xX171xX1cxXdxX3xX7xX1cxX23xX3xX1xXacxXbxX78xX3xX167xX4c0xX59xX3xX82xX4c0xX23xX3xX167xX2a7xX18xX1xX3xX1dxX103xX18xX3xX332xX12dcxX3xX18xX36xX1xXd2xX3xX5xX25cxX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX130xX59xX18xX36xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xX23axX227xXbxX3xX18xX36xX1xXd2xX3xX5xX25cxX3xX181xX75xX5bxX143xX78xX3xX2xX5bxXb2xX3xX18xX4exX23xX3xX18xX6xX1dxX78xX3xX4xX39xX4xX3xX4xX39xX18xX3xX167xX93xX78xX3xX4xX1xXdxX1exX18xX3xX7xXecfxX3xX94fxX94fxX24bxXcxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX5xX1cxX34xX18xX3xX82xX4axX3xX4xX6xX59xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX2b8xX18xX3xXexX130xX39xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX2cxX23xX78xX3xX4xX1xX2bdxX4xX3xXexX6xX1dxX3xX7xX32fxX18xX36xX78xX3xX167xX4c0xX59xX3xX82xX4c0xX23xX3xX167xX2a7xX18xX1xX3xX1dxX103xX18xX3xX171xX14xX3xX1xXf5xX18xX1xX3xXbxX1xX32fxX4xX3xX4xX1xX59xX3xX70xX1xX22xX18xX3xX6dxX22xX18xXb0xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX6dxXdxX171xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX241xX4c0xX18xX36xX3xX8fxX1dxX3xX95xX1cxX22xX18xX3xX7xX27xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX130xX6xX3xX70xX36xX1xX227xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX5xXd7xX18xX1xX3xX82xXf5xX59xX3xXexX1xX27xX4xX3xX1xXdxX2cxX18xX3xX18xX1xXdxX2cxX23xX3xX171xX371xX3xX18xX4exX23xX3xX74xX75xX74xX75xXaxX3xX1xX130xX10xXf05xX9xXaxX5bxX146xX6xX1dxX269xX6dxX1cxX18xX36xX269xX6dxX6xX18xX36xX5bxX6dxX6xX18xX36xX269xX1cxX1dxX269xX1bxX1cxX6xX18xX269xX7xX1cxX269xX1xX6xX269xXexXdxX18xX1xX269xX130xX6xX269xX18xX36xX1xXdxX269xX1bxX1cxX1dxX10xXexX269xX5xX6xX18xX1xX269xX6dxX6xX59xX269xXexX1xX1cxX4xX269xX1xXdxX10xX18xX269xX18xX1xXdxX10xX23xX269xX171xX1cxX269xX18xX6xX23xX269xX74xX75xX74xX75xX5bxX2xX17exX181xX17exX402xX151xXb0xX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX36xX3xX7xX130xX4xX9xXaxX5bxX23xX10xX6dxXdxX6xX5bxX2xX74xX75xX5bxX18xX10xX13axX7xX5bxX2xX402xX143xX402xX5bxX2xX181xX143xX6dxX75xX2xX17exX181xX143xX2xX402xXexX2xXb2xX17exX181xX2xX5xX75xXb0xX191xXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xXexX22xX23xX3xXexX1xX27xX4xX3xX1xXdxX2cxX18xX3xXexX30xXexX3xX4xX34xX18xX36xX3xXexX39xX4xX3xXexX1cxX1dxX3fxX18xX3xX1bxX1cxX22xX18xX3xX18xX1xXdxX4axX1cxX3xX18xX4exX23xX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX1xX10xX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX6dxXdxX171xX12xX0xX7xXexX130xX59xX18xX36xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX241xX4c0xX18xX36xX3xX8fxX1dxX3xX95xX1cxX22xX18xX3xX7xX27xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX130xX6xX3xX70xX36xX1xX227xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX5xXd7xX18xX1xX3xX82xXf5xX59xX3xXexX1xX27xX4xX3xX1xXdxX2cxX18xX3xX18xX1xXdxX2cxX23xX3xX171xX371xX3xX18xX4exX23xX3xX74xX75xX74xX75xXaxX3xX1xX130xX10xXf05xX9xXaxX5bxX146xX6xX1dxX269xX6dxX1cxX18xX36xX269xX6dxX6xX18xX36xX5bxX6dxX6xX18xX36xX269xX1cxX1dxX269xX1bxX1cxX6xX18xX269xX7xX1cxX269xX1xX6xX269xXexXdxX18xX1xX269xX130xX6xX269xX18xX36xX1xXdxX269xX1bxX1cxX1dxX10xXexX269xX5xX6xX18xX1xX269xX6dxX6xX59xX269xXexX1xX1cxX4xX269xX1xXdxX10xX18xX269xX18xX1xXdxX10xX23xX269xX171xX1cxX269xX18xX6xX23xX269xX74xX75xX74xX75xX5bxX2xX17exX181xX17exX402xX151xXb0xX1xXexX23xXaxX12xX241xX4c0xX18xX36xX3xX8fxX1dxX3xX95xX1cxX22xX18xX3xX7xX27xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX130xX6xX3xX70xX36xX1xX227xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX5xXd7xX18xX1xX3xX82xXf5xX59xX3xXexX1xX27xX4xX3xX1xXdxX2cxX18xX3xX18xX1xXdxX2cxX23xX3xX171xX371xX3xX18xX4exX23xX3xX74xX75xX74xX75xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX130xX59xX18xX36xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xX87xX1xXdxX4axX1cxX3xX2xXb2xX5bxX2xX74xX78xX3xX6dxX83xX2b2xXdxX3xX7xX27xX3xX4xX1xX8fxX3xXexX130xX2a7xX3xX4xX8fxX6xX3xX92xX89xX3xXexX1xX83xX3xXcxXd2xX18xX1xX3xX8fxX1dxX78xX3xX92xX89xX3xXexX1xX83xX3xX241xX4c0xX18xX36xX3xX8fxX1dxX3xX95xX1cxX22xX18xX3xX7xX27xX3xXexXd2xX18xX1xX3xX94fxX103xX3xX241xX2a7xX18xX1xX3xX295xX35fxX18xX78xX3xX241xX4c0xX18xX36xX3xX8fxX1dxX3xX95xX1cxX22xX18xX3xX7xX27xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX31exX3xX4xX1xX322xX4xX3xX1xX93xXdxX3xX18xX36xX1xX227xX3xX130xX6xX3xX70xX36xX1xX227xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX5xXd7xX18xX1xX3xX82xXf5xX59xX3xX18xX1xXdxX2cxX23xX3xX171xX371xX3xX18xX4exX23xX3xX74xX75xX74xX75xXb0xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX6dxXdxX171xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5bxX1cxX5xX12xX0xX6dxXdxX171xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX130xXaxX12xX0xX5bxX6dxXdxX171xX12xX0xX5bxX6dxXdxX171xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13e23xX1cxXexX1xX59xX130xXaxX12xX21exX1xX32fxX3xX13xX59xX14xX18xX36xX0xX5bxXbxX12
Phú Hoàng