“Chi phí tổ chức Hội nghị Thượng định Mỹ-Triều không nhiều”
Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Việt Nam "được rất nhiều" khi tổ chức Hội nghị Thượng định Mỹ Triều lần hai.
8dfx9713x601bx8550x13e2x4769x1ab6x7b05x5280xX7x3284x3056x51bdx3b8ax8257x75bbxX5xd75xXax8c23xXax2a0dxX1xXdxX3xXbxX1x6987xX3xXex3663xX3xX4xX1x1e10xX4xX3x4c18x65d3xXdxX3x6aa6x205axX1x4123xX3xXcxX1x2866x5515xX28xX29xX3x7bddxX2bxX28xX1xX3x682cxabex5508xXcx3f52xXdx9377x775cxX3x50b6xX1x6a07xX28xX29xX3xX28xX1xXdxX3fxX40xXaxX0x2ccaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX10xX6x1ec9xXaxX12x4d8axX25xX3xXexX3dxX2fx54c5xX28xX29xX3xX14xX1x409fxX3xX28xX1xXdx5956x4481xX3x7a31x72afxX28xX3xXbxX1x1389xX28xX29xX3xX14xX1xX1axX28xX1xX3xXbxX1xX70xX3xX39xX6xXdxX3xXcxXdx7a0cxX28xX3x57c8x6c92xX28xX29xX3xX4xX1x699exX3xed8xXdxX92xXex379cxX3xX78xXdxX75xXexX3x3810xX6xX76xX3xXaxX34xX2fxX30xX4xX3xX3dx9292xXexX3xX28xX1xXdxX3fxX40xXaxX3xX42xX1xXdxX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX24xX25xXdxX3xX28xX29xX1xX2bxX3xXcxX1xX2fxX30xX28xX29xX3xX34xX2bxX28xX1xX3xX39xX3axX3xXcxX3dxXdxX3fxX40xX3xX5x71edxX28xX3xX1xX6xXdx45bdxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3dd9xX28xXexX10xX3dxXcxXdxXexX5xX10xX3xXbxX14xX10xX28xXexX10xX3dxXaxX12xX0xXdxX76xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14xX10xX28xXexX10xX3dxXaxX3xX7xXex1a1cxX5xX10xX9xXaxe7exXdxX61xXexX1x7a58xX3x8a98x6fd1x6f25xXbx8781x22caxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX134xX3x3f4ex8902x17e0xXbxX13axX13bxXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX4fxX4fxXdxXefxX9exX6xX9cxX1xX6xXexXdxX28xX1xXefx894cxX28xX4fxX28xX10xX12fxX7xX4fxX2x94ddxX138xX136xX4fxX147xX147xX61xX145xX2x312cxX2xX137xX137xX146xXex69f1xX16exX177xX137xX5xX177xX3bxX2xX3bxX2xXefx8ab7xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXax5403xX14xX1xXdxX3xXbxX1xX1axX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX24xX25xXdxX3xX28xX29xX1xX2bxX3xXcxX1xX2fxX30xX28xX29xX3xX34xX2bxX28xX1xX3xX39xX3axX3bxXcxX3dxXdxX3fxX40xX3xX42xX1xX44xX28xX29xX3xX28xX1xXdxX3fxX40x7596xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX6xXbxXexXdxX9cxX28xXaxX12xXcxX1dxX28xX29xX3xXexX1x373bxX28xX29xX3xX39xX3axX3xX95xX9cxX28xX6xX5xX61xX3xXcxX3dxX40xX76xXbxX3x2f69xXexX3dx7fa5xXdx440dxX3xX165x1b55xX3xX14xX1xX70xX3xXexX2bxX4xX1xX3xXcxX3dxXdxX3fxX40xX3xXcxXdxf3fxX28xX3x852dxXdxX76xX3x34afxX9cxX28xX29xX3bxX40xX28xX3xXexX3dxX9cxX28xX29xX3xX4xX40xX25xX4xX3xX29x56b6xXbxX3xX34xXe9xX40xX3xXexXdxX21fxX28xX3xXex7cbdxXdxX3xX24xX25xXdxX3xX28xX29xX1xX2bxX3xXexX1xX2fxX30xX28xX29xX3xX34x4b4bxX28xX1xX3xX39xX3axX3bxXcxX3dxXdxX3fxX40xX3xX5xXe9xX28xX3xXexX1xX21xX3xX1xX6xXdxX3xX6axX3xX24xX20cxX3xXa9xX25xXdxX3xX28xX29xX20cxX12axX3xX137xX147xX4fxX137xX4fxX137xX138xX2xX16exXefxX3xX204x62efxX28xX1xX134xX3x975dx50fbx5ca6xX4fxXcxXcx2e87xX78xXa9xX209xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX28xXexX10xX3dxXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xXcxX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xXexX1xX20cxX28xX1xX3xX4xX44xX28xX29xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX9cxX61xX12axXaxX12xXa9x7372xXdxX3xX34xXdxX3fxX40xX3xX28xX20cxX12axX3xXexX247xXdxX3xXbxX1xXdxX21fxX28xX3xX1x92a3xXbxX3xX9exX207xX9cxX3xX14xX1xX1axX28xX1xX3xXbxX1xX70xX3xX4xX1xXdxX3fxX40xX3xX2xX4fxX17dxXa2xX3xX64xX25xX3xXexX3dxX2fxX6axX28xX29xX3xX42xX1x7888xX28xX29xX3xX34xX2bxX28xX1xXa2xX3xX24xX25xXdxX3xX28xX29xX1xX2bxX3xXcxX1xX2fxX30xX28xX29xX3xX34xX2bxX28xX1xX3xX39xX3axX3xXcxX3dxXdxX3fxX40xX3xX5xXe9xX28xX3xX1xX6xXdxX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xXexX247xXdxX3xX24xX20cxX3xXa9xX25xXdxX3xX5xX20cxX3xX4x2c9exX3xX1xX25xXdxX3xXexX40xX12axX75xXexX3xX165x3bf2xXdxX3xX165x512fxXdxX3xX78xXdxX75xXexX3xXa9xX6xX76xX3xXexX3dxX21fxX28xX3xX28xX1xXdxX3fxX40xX3xXbxX1xX2fxX366xX28xX29xX3xX61xXdxX75xX28xXefxX3x67a9x1857xX3xX42xXdxX75xX28xX3xX28xX20cxX12axX3xX34x8d15xX3xX42xX1xX31fxX28xX29xX3xX34xX2bxX28xX1xX3xX165xX6xXdxX3xXexX3dxX7exX3xX28xX2fxX377xX4xX3xX4xX1xX70xX3xX28xX1xX20cxXefxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX9cxX61xX12axXaxX12xX0xX7xXexX3dxX9cxX28xX29xX12xX0xX6xX3xX1xX3dxX10x2dffxX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX134xX4fxX4fxX12fxX12fxX12fxXefxX165xXdxX10xXexX28xX6xX76xXbxX5xX40xX7xXefxX165xX28xX4fxX9exX6xX9cxX3bxX4xX1xXdxX3bx5f37xX40xX9cxX4xX3bxXexX10xX3bxX61xX6xX28xX1xX3bxX29xXdxX6xX3bxX4xX6xX9cxX3bxX1xX6xX3bxXexX6xX28xX29xX3bxXbxX1xX40xX4xX3bxX165xX40xX3bxX1xX9cxXdxX3bxX28xX29xX1xXdxX3bxX76xX12axX3bxXexX3dxXdxX10xX40xX4fxX145xX145xX145xX145xX145xX145xXefxX165xX28xXbxXaxX12x77e5xX64xX207xX9cxX3xX4xX1xX1axX3xX413xX40xX1f0xX4xX3xXexX92xX3xX34xX207xX28xX1xX3xX29xXdxX207xX3xX4xX6xX9cxX3xX1xX247xX3xXexXe9xX28xX29xX3xXbxX1x86c1xX4xX3xX165xX47exX3xX24xX25xXdxX3xX28xX29xX1xX2bxX3xX39xX3axX3xXcxX3dxXdxX3fxX40x1ff3xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX3dxX9cxX28xX29xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX9cxX61xX12axXaxX12xX64xX25xX3xXexX3dxX2fxX6axX28xX29xX3xX28xX1xXb4xX28xX3xX76xX247xX28xX1xX3xX165xXdxX75xX4xX3xX28xX2fxX377xX4xX3xX4xX1xX70xX3xX28xX1xX20cxX3xX78xXdxX75xXexX3xXa9xX6xX76xX3xX34xX3a8xX3xX34x3563xX76xX3xX9exX4ebxX9cxX3xXexX1f0xXexX3xX6xX28xX3xXexX9cxX20cxX28xXa2xX3xX6xX28xX3xX28xXdxX28xX1xX3xXexX3dxX9cxX28xX29xX3xXexX9cxX20cxX28xX3xX9exX25xX3xXexX1xX373xXdxX3xX61xXdx18a3xX28xX3xX3dxX6xX3xX1xX25xXdxX3xX28xX29xX1xX2bxX3xX165xX20cxX3xX34x5a5dxX3xX5xX247xXdxX3xXb4xX28xX3xXexX2fxX30xX28xX29xX3xX7x1b06xX40xX3xX7x55d2xX4xX3xX4xX1xX9cxX3xX4xX4ebxX3xXexX1xX92xX3xX29xXdxX377xXdxXefxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX9cxX61xX12axXaxX12xXa9xX29xX2fxX373xXdxX3xXbxX1xX207xXexX3xX28xX29xX44xX28xX3xX4xX70xX6xX3xX14xX1xX1axX28xX1xX3xXbxX1xX70xX3xX4xX96xX28xX29xX3xX28xX1xX543xX4xX3xXexX377xXdxX3xX7xX39cxX3xXbxX1xX1f0xXdxX3xX1xX30xXbxXa2xX3xX165xX20cxX9cxX3xX4xX40xX25xX4xX3xX76xX247xX28xX1xX3xX76xf6bxX3xX4xX70xX6xX3xX4xX207xX4xX3xX9exX25xXa2xX3xX28xX29xX20cxX28xX1xXa2xX3xX34xX2bxX6xX3xXbxX1xX2fxX366xX28xX29xXa2xX3xX4xX207xX4xX3xX5xX39cxX4xX3xX5xX2fxX30xX28xX29xX3xX165xX20cxX3xX7xX39cxX3xX4xX1xX25bxX3xX34xX247xX9cxX3xX7xX207xXexX3xX7xX6xX9cxX3xX4xX70xX6xX3xXcxX1xX70xX3xXexX2fxX377xX28xX29xXa2xX3xX4xX207xX4xX3xX295xX1xX2e0xX3xXcxX1xX70xX3xXexX2fxX377xX28xX29xX3xX34xX52fxX3xX4xX2e0xX3xX34xX2fxX30xX4xX3xX28xX1x6053xX28xX29xX3xX42xX92xXexX3xX413xX40xX4ebxX3xXexX3dxX21fxX28xXefxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX9cxX61xX12axXaxX12xX64xX25xX3xXexX3dxX2fxX6axX28xX29xX3xX42xX52fxX3xX4xX1xX40xX12axX75xX28xXa2xX3xX42xX1xXdxX3xX5xX21fxX28xX3x4e35x86e6xX28xX29xX3xX669xX79xX28xX29xXa2xX3x5472xX247xX28xX29xX3xX39bxX366xX28xXa2xX3xX44xX28xX29xX3xX34xX3a8xX3xXexX1xXb4xX12axX3xX28xX29xX2fxX373xXdxX3xX61xX53fxX28xX3xXexX39cxX3xXexX1xX207xX9cxX3xX29x191axX3xX5xX3fxX40xX3xX9exX247xXexX3xX76xX20cxX3xX76xX2f7xXdxX3xX28xX29xX2fxX373xXdxX3xX4xX1xX9cxX3xX5xX20cxX3xX3dxX20cxX9cxX3xX4xX4ebxX28xX3xXexX377xXdxX3xX29xXdxX6xX9cxX3xXexX1xX44xX28xX29xX3xX76xX20cxX3xX42xX1xX44xX28xX29xX3xX4xXe9xX28xX3xX4xX207xX4xX3xX4xX366xX3xX413xX40xX6xX28xX3xX34xXdxX3xX4xX2fxX69dxX28xX29xX3xX4xX1xX92xXefxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX9cxX61xX12axXaxX12xXcx2996xX3xX34xX2e0xXa2xX3xX34xXdxX3fxX40xX3xX64xX25xX3xXexX3dxX2fxX6axX28xX29xX3xX76xX40xX1f0xX28xX3xX28xX1xX543xX4xX3xXexX377xXdxX3xX5xX20cxX3xX7xX39cxX3xX34xX2e0xX28xX3xXexXdxX92xXbxX3xX28xX66axX28xX29xX3xX28xX1xXdxX75xXexXa2xX3xX1xX53fxX28xX3xX1xX9cxX6xX28xXa2xX3xX7xX39cxX3xXexX1xX6xX76xX3xX29xXdxX6xX3xX4xX70xX6xX3xX28xX29xX2fxX373xXdxX3xX61xX53fxX28xX3xX24xX20cxX3xXa9xX25xXdxXa2xX3xX674xX247xX28xX29xX3xX39bxX366xX28xXa2xX3xX64xX543xX4xX3x2dcexXdxX6xX28xX29xXefxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX9cxX61xX12axXaxX12xXcxX40xX12axX3xX165x3575xX12axXa2xX3xX64xX25xX3xXexX3dxX2fxX6axX28xX29xX3xX4xX96xX28xX29xX3xX4xX1xX9cxX3xX3dx5044xX28xX29xXa2xX3xX34xX53fxX12axX3xX5xX20cxX3xX7xX39cxX3xX42xXdxX75xX28xX3xX5xX377xX28xX3xX165xX20cxX3xX165xXdxX75xX4xX3xX34xX2fxX6xX3xX3dxX6xX3xX165xXb4xX28xX3xX34xX3fxX3xX5xX377xX28xX3xXexX1x5456xX3xX42xX1xX44xX28xX29xX3xXexX1xX52fxX3xX29xX23axXbxX3xX29xX69dxX3xXaxX76xX25xXexX3xX4xX1xX1f0xX4xX3xX76xX25xXexX3xX5xX207xXexXefxXaxX3xXcxX1xX10xX9cxX3xX64xX25xX3xXexX3dxX2fxX6axX28xX29xXa2xX3xX1xX25xXdxX3xX28xX29xX1xX2bxX3xX28xX20cxX12axX3xX4xX2e0xX3xXexX1xX52fxX3xXexX247xX9cxX3xX3dxX6xX3xX34xX2bxX28xX1xX3xX1xX2fxX377xX28xX29xX3xXexX2fxX366xX28xX29xX3xX5xX6xXdxX3xX34xX52fxX3xX4xX207xX4xX3xX9exX21fxX28xX3xX9exX20cxX28xX3xX29xXdxX4ebxXdxX3xXbxX1xX207xXbxX3xX76xX247xX28xX1xX3xX76xX5b3xX3xX1xX366xX28xX3xX4xX1xX9cxX3xX165xXb4xX28xX3xX34xX3fxX3xXbxX1xXdxX3xX1xX247xXexX3xX28xX1xX53fxX28xX3xX165xX20cxX3xXbxX1xX207xXexX3xXexX3dxXdxX52fxX28xX3xX42xXdxX28xX1xX3xXexX92xX3xX4xX70xX6xX3xXcxX3dxXdxX3fxX40xX3xXcxXdxX21fxX28xXefxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX9cxX61xX12axXaxX12xX64xX25xX3xXexX3dxX2fxX6axX28xX29xX3xX28xX1xXb4xX28xX3xX76xX247xX28xX1xX134xX3xXcxX6xX3xX34xX3a8xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xXexX1xX20cxX28xX1xX3xX4xX44xX28xX29xX3xX7xX39cxX3xX42xXdxX75xX28xXefxX3x14cfxX28xX29xX3xX28xX1xX543xX4xX3xXexX377xXdxX3xX4xX207xX4xX3xX42x8b8fxX3xX42xX92xXexX3xXexX3dxX2bxX3xX29xXdxX207xX3xX137xX2xX3xXex6655xX3x190exX39bxX95xX3xX4xX70xX6xX3xX4xX207xX4xX3xX61xX9cxX6xX28xX1xX3xX28xX29xX1xXdxX75xXbxX3xXexX3dxX2fxX377xX4xX3xX7xX39cxX3xX4xX1xX21xX28xX29xX3xX42xXdxX92xX28xX3xX4xX70xX6xX3xXcxX1dxX28xX29xX3xX64xX1axX3xXexX1xX2fxXa2xX3xX14xX1xX70xX3xXexX2bxX4xX1xX3xX28xX2fxX377xX4xX3xXa9xX29xX40xX12axX51cxX28xX3xX295xX1x8213xX3xXcxX3dxX2f7xX28xX29xX3xX165xX20cxX3xXcxX1dxX28xX29xX3xXexX1xX1f0xX28xX29xX3xX95xX9cxX28xX6xX5xX61xX3xXcxX3dxX40xX76xXbxXefxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX28xXexX10xX3dxXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xXcxX6xX3xX34xX2fxX30xX4xX3xX3dxXb4xXexX3xX28xX1xXdxX3fxX40xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX9cxX61xX12axXaxX12xX14xX53fxX40xX3xX1x63f4xXdxX3xX34xX23axXexX3xX3dxX6xX3xX165xX377xXdxX3xX64xX25xX3xXexX3dxX2fxX6axX28xX29xX3xX14xX1xX70xX3xX28xX1xXdxX75xX76xX3xX78xX79xX28xX3xXbxX1xX7exX28xX29xX3xX14xX1xX1axX28xX1xX3xXbxX1xX70xX3xX5xX20cxX134xX3xX78xXdxX75xXexX3xXa9xX6xX76xX3xX4xX2e0xX3xXexX1xX1f0xX28xX29xX3xX42xX21fxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX1axX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX9exX9ebxX3xX3dxX6xX3xX165xX20cxX3xX7xX1f0xX3xXexXdxX3fxX28xX3xXexX1xX40xX3xX5xX247xXdxX3xX165xX377xXdxX3xX24xX25xXdxX3xX28xX29xX1xX2bxX3xXcxX1xX2fxX30xX28xX29xX3xX34xX25bxX28xX1xX3xX39xX3axX3bxXcxX3dxXdxX3fxX40xX3xX5xXe9xX28xX3xX1xX6xXdxX3xX42xX1xX44xX28xX29x5a2axX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX9cxX61xX12axXaxX12xXcxX1xX10xX9cxX3xX64xX25xX3xXexX3dxX2fxX6axX28xX29xXa2xX3xX9exX207xX9cxX3xX4xX1xX1axX3xXexX3dxX2fxX377xX4xX3xX34xX2e0xX3xX34xX3a8xX3xX28xX21fxX40xX3xX165xX3fxX3xX165xXdxX75xX4xX3xX39bxXdxX28xX29xX6xXbxX9cxX3dxX10xX3xX9exX9ebxX3xX137xX138xX3xXexX3dxXdxX75xX40xX3xX92dxX39bxX95xX3xX165xX20cxX3xXexX1xX40xX3xX165xX3fxX3xX145xX138xX138xX3xXexX3dxXdxX75xX40xX3xX92dxX39bxX95xX3xX1xX9cxX23axX4xX3xX136xX138xX138xX3xXexX3dxXdxX75xX40xX3xX92dxX39bxX95xXefxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX9cxX61xX12axXaxX12xX78xX377xXdxX3xX78xXdxX75xXexX3xXa9xX6xX76xXa2xX3xX64xX25xX3xXexX3dxX2fxX6axX28xX29xX3xX42xX1xX31fxX28xX29xX3xX34xX2bxX28xX1xX134xX3xXcxX6xX3xX4xX1xX2fxX6xX3xXexX1dxX28xX29xX3xX1xX30xXbxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX1axX3xX28xX1xX2fxX28xX29xX3xX42xX1xX44xX28xX29xX3xX28xX1xXdxX3fxX40xXefxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX9cxX61xX12axXaxX12xXcxX40xX12axX3xX28xX1xXdxX21fxX28xXa2xX3xX165xXb4xX28xX3xX34xX3fxX3xX64xX25xX3xXexX3dxX2fxX6axX28xX29xX3xX28xX1xXb4xX28xX3xX76xX247xX28xX1xX3xX5xX20cxX3xXaxXexX6xX3xX34xX2fxX30xX4xX3xX3dxXb4xXexX3xX28xX1xXdxX3fxX40xXa2xX3xX4xX2e0xX3xX4xX207xXdxX3xX28xX1xX7f2xX28xX3xXexX1xXb4xX12axXa2xX3xX4xX2e0xX3xX4xX207xXdxX3xX42xX1xX44xX28xX29xXefxXaxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX9cxX61xX12axXaxX12xXcxX1xX10xX9cxX3xX64xX25xX3xXexX3dxX2fxX6axX28xX29xXa2xX3xX4xX207xXdxX3xX34xX2fxX30xX4xX3xXexX1xX21xX3xX28xX1xXb4xXexX3xX5xX20cxX3xX165xXdxX75xX4xX3xX28xX1xX20cxX3xX5xX3a8xX28xX1xX3xX34xX247xX9cxX3xX39xX3axXa2xX3xXcxX3dxXdxX3fxX40xX3xXcxXdxX21fxX28xX3xX4xX1xX2f7xX28xX3xX78xXdxX75xXexX3xXa9xX6xX76xX3xX4xX1xX9cxX3xXexX1xXb4xX12axX3xX165xX2bxX3xXexX1xX92xXa2xX3xX165xX2bxX3xXexX3dxX1axX3xX413xX40xX6xX28xX3xXexX3dxX2f7xX28xX29xX3xX4xX70xX6xX3xX78xXdxX75xXexX3xXa9xX6xX76xX3xXexX3dxX9cxX28xX29xX3xX34xX2e0xX28xX29xX3xX29xX2e0xXbxX3xX165xX377xXdxX3xX1xX7exX6xX3xX9exX7f2xX28xX1xX3xXexX1xX92xX3xX29xXdxX377xXdxX3xX165xX20cxX3xX42xX1xX40xX3xX165xX39cxX4xXefxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX9cxX61xX12axXaxX12xX669xXdxX3fxX40xX3xX28xX20cxX12axX3xX4xX20cxX28xX29xX3xX34xX2fxX30xX4xX3xX42xX1xX31fxX28xX29xX3xX34xX2bxX28xX1xX3xX42xX1xXdxX3xX78xXdxX75xXexX3xXa9xX6xX76xX3xX34xX3a8xX3xX34xX79xX28xX29xX3xX4xX6xXdxX3xX1xX9cxX20cxX28xX3xX1xX4ebxX9cxX3xX7xX39cxX3xX42xXdxX75xX28xX3xXexX1xX10xX9cxX3xX34xX982xX28xX29xX3xXexXdxX28xX1xX3xXexX1xXe9xX28xX3xX4xX1xX25bxX3xX34xX247xX9cxX3xX4xX70xX6xX3xX64xX25xX3xX14xX1xX1axX28xX1xX3xXexX3dxX2bxXa2xX3xXcxX1xX70xX3xXexX2fxX377xX28xX29xX3xX14xX1xX1axX28xX1xX3xXbxX1xX70xXa2xX3xX34xX4ebxX76xX3xX9exX4ebxX9cxX3xX28xX1xX626xX28xX29xX3xX29xX7f2xX3xXexX1f0xXexX3xX28xX1xXb4xXexX3xX4xX2e0xX3xXexX1xX52fxXefxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX9cxX61xX12axXaxX12xXaxXcxX6xX3xXexX1xX40xX3xX34xX2fxX30xX4xX3xX28xX1xXdxX3fxX40xX3xXb4xX28xX3xXexX2fxX30xX28xX29xXa2xX3xX28xX29xX6xX12axX3xX4xX4ebxX3xX9exX247xX28xX3xX9ex5380xXa2xX3xX9exX207xX9cxX3xX4xX1xX1axX3xX413xX40xX1f0xX4xX3xXexX92xX3xX34xX3fxX40xX3xX28xX21fxX40xXa2xXaxX3xX64xX25xX3xXexX3dxX2fxX6axX28xX29xX3xX28xX2e0xXdxXefxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX9cxX61xX12axXaxX12xX78xXb4xX28xX3xX34xX3fxX3xX28xX626xX6xX3xX64xX25xX3xXexX3dxX2fxX6axX28xX29xX3xX76xX40xX1f0xX28xX3xX28xX2e0xXdxX3xX5xX20cxX3xX9exX247xX28xX3xX9exXdbcxX3xXexX1xX92xX3xX29xXdxX377xXdxX3xX9exXdxX92xXexX3xXexX377xXdxX3xX1xX7f2xX28xX1xX3xX4ebxX28xX1xX3xX34xXb4xXexX3xX28xX2fxX377xX4xX3xX4xX9cxX28xX3xX28xX29xX2fxX373xXdxX3xX78xXdxX75xXexX3xXa9xX6xX76xXefxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX9cxX61xX12axXaxX12xXcxX3dxX2fxX377xX4xX3xX34xX2e0xXa2xX3xX4xX40xX25xX4xX3xX29xX23axXbxX3xXexX1xX2fxX30xX28xX29xX3xX34xX25bxX28xX1xX3xX29xXdxX626xX6xX3xXcxX1dxX28xX29xX3xXexX1xX1f0xX28xX29xX3xX39xX3axX3xX165xX20cxX3xX28xX1xX20cxX3xX5xX3a8xX28xX1xX3xX34xX247xX9cxX3xXcxX3dxXdxX3fxX40xX3xXcxXdxX21fxX28xX3xX34xX3a8xX3xX42xX92xXexX3xXexX1xX982xX4xX3xX28xX29xX20cxX12axX3xX137xX136xX4fxX137xXefxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX9cxX61xX12axXaxX12xX295xX1xX207xXexX3xX9exXdxX52fxX40xX3xXexX247xXdxX3xX4xX40xX25xX4xX3xX1xX2f7xXbxX3xX9exX207xX9cxX3xX7xX6xX40xX3xX24xX25xXdxX3xX28xX29xX1xX2bxX3xXexX1xX2fxX30xX28xX29xX3xX34xX25bxX28xX1xX3xX39xX3axX3bxXcxX3dxXdxX3fxX40xX3xXcxXdxX21fxX28xX3xX5xXe9xX28xX3xX1xX6xXdxX3xXexX247xXdxX3xX24xX20cxX3xXa9xX25xXdxXa2xX3xX4xX1xXdxX3fxX40xX3xX137xX136xX4fxX137xXa2xX3xXcxX1dxX28xX29xX3xXexX1xX1f0xX28xX29xX3xX39xX3axX3xX95xX9cxX28xX6xX5xX61xX3xXcxX3dxX40xX76xXbxX3xX4xX1xX9cxX3xX9exXdxX92xXexXa2xX3xX76xX23axX4xX3xX61x5caexX3xX44xX28xX29xX3xX165xX20cxX3xX28xX1xX20cxX3xX5xX3a8xX28xX1xX3xX34xX247xX9cxX3xX222xXdxX76xX3xX226xX9cxX28xX29xX3bxX40xX28xX3xX34xX3a8xX3xX4xX2e0xX3xX76xX25xXexX3xX4xX40xX25xX4xX3xX34xX1f0xXdxX3xXexX1xX9cxX247xXdxX3xXexX1f0xXexX3xX34x5af5xXbxX3xX165xX20cxX3xX76xX6xX28xX29xX3xXexX1axX28xX1xX3xX13axX53fxX12axX3xX61xX39cxX28xX29xX3xX28xX1xX2fxX28xX29xX3xX1xX6xXdxX3xX44xX28xX29xX3xX4xX1xX2fxX6xX3xXexX1xX52fxX3xX34xXdxX3xX34xX92xX28xX3xX76xX25xXexX3xXexX1xX9ebxX6xX3xXexX1xX40xX7a6xX28xXefxX4fxXefxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39bxX9cxX40xX3dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX9cxX3xX78xXdxX10xXexX28xX6xX76xX295xX5xX40xX7xX0xX4fxXbxX12