Nhiều đoạn Quốc lộ 1 hư hỏng nặng do mưa lũ
(Baohatinh.vn) - Sau khi nước lũ rút, Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xuất hiện nhiều đoạn sụt lún, một số dải phân cách bị đánh trôi.
9ee0xafcfxd3e1xdc4axf60bxf73cxec82xef31xa939xX7x100c5xc37dxc1e1xb504xf056xa684xX5xcfccxXaxa51exd9c4xX1xXdx114b5x104e0xX3x10e13xa233xf9c4xb881xX3xaee1xX17x11cadxX4xX3xX5xe242xX3xX2xX3xX1x10c22xX3xX1x1074exX1cx10183xX3xX1cx110a9xX1cxX2exX3xaa3cxX1axX3xa7ecxX29xX6xX3xX5x11f89xX0xcd8exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1114bxX10xX6xX35xXaxX12x1121axX6xX17xX3x1158bxX1xXdxX3xX1cxX29xf189xX4xX3xX5xX3dxX3xa661xfc8bxXexfac8xX3xX1exX17xX20xX4xX3xX5xX24xX3xX2xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xbf9cxX17xX6xX3xX1xX17xef45xb3ffxX1cxX3xa054xdee8xX38xX3xd153xX17xX7exf78fxX1cxX3xe548xX4exabf2xX3xXcx1166exX1cxX1xcefaxX3xcdb6xX17x108ffxXexX3xX1xXdxX7fxX1cxX3xX1cxX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX7xe54dxXexX3xX5xX65xX1cxX67xX3xX38xX24xXexX3xX7xX20xX3xX35xebb7xXdxX3xXbxX1xf771xX1cxX3xX4xb98axX4xX1xX3xfa9bxd02fxX3xX19xXc5xX1cxX1xX3xXexX64xef0exXdxc06fxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf56fxX1axX35xX7exXaxX12xX0xXdxX38xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX82xX10xX1cxXexX10xX64xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxd7a1xXdxX35xXexX1xe51bxX3xdfcex11f7fxf317xXbxX96xa4d9xX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX10cxX3x11814x11f94xcf08xXbxX96xX113xXaxX3xX7xX64xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX3fxX3fxXdxXd5xXc9xX6xX1axX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd5xfd60xX1cxX3fxX1cxX10xX107xX7xX3fxX10fxX110xX11exX10fxX3fxX2xX11dxX10fxX35xe3bcxX110xX10exX10fxc024xX10fxX10fxXexX11fxX2xX11dxc8a8xX11exX5xX110xXd5xdae6xXbxX2exb628xX64xX9xX152xX11dxX10fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX17xX20xX4xX3xX5xX24xX3xX2xX3xX1xX29xX3xX1xX2cxX1cxX2exX3xX1cxX31xX1cxX2exX3xX35xX1axX3xX38xX29xX6xX3xX5xX3dxXaxX3xX107xXdxX35xXexX1xX9xXaxX10exX10fxX110xXaxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX9xXaxX11dxX11exX11fxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX6xXbxXexXdxX1axX1cxXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxXexX10xX96xXexf2c6xX6xX5xXdxX2exX1cxX10cxX3xX15exX17xX7xXexXdx103abxX7exX113xXaxX12xX54xXc5xX1cxX2exX3xX1cxX6xX7exX3xX8cxX10fxX2xX3fxX2xX110xX94xX67xX3xX1exX17xX20xX4xX3xX5xX24xX3xX2xX3xXex115b6xX3xX96xc6e5xX3xX82xX83xX38xX3xc98axXcaxX1cxX1xX3xX19x101a1xX1cxX3xXexX1xXcaxX3xXexX64xX98xX1cxX3xX82xX83xX38xX3xX86xX17xX7exX89xX1cxX3xX8cxX1xX17xX7exX7fxX1cxX3xX82xX83xX38xX3xX86xX17xX7exX89xX1cxX94xX3xX1cxX29xX5exX4xX3xX19xX20bxX3xX64xX65xXexXd5xX3xX54xX6xX17xX3xX58xX1xXdxX3xX64xX65xXexX67xX3xX1cxX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXexX64xX89xX1cxX3xXexX17xX7exX217xX1cxX3xX78xX17xX20xX4xX3xX5xX24xX3xX96xX17xX98xXexX3xX1xXdxX7fxX1cxX3xX4xXc5xX4xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX7xXacxXexX3xX5xX65xX1cxXd5xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX1axX35xX7exXaxX12xX0xXdxX38xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX82xX10xX1cxXexX10xX64xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX107xXdxX35xXexX1xX10cxX3xX10exX10fxX110xXbxX96xX113xX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX10cxX3xX11dxX11exX11fxXbxX96xX113xXaxX3xX7xX64xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX3fxX3fxXdxXd5xXc9xX6xX1axX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd5xX13dxX1cxX3fxX1cxX10xX107xX7xX3fxX10fxX110xX11exX10fxX3fxX2xX11dxX10fxX35xX14exX110xX10exX14exX11fxX2xX10fxXexX2xX159xX152xX159xX110xX5xX110xXd5xX15exXbxX2exX161xX64xX9xX152xX110xX14exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX17xX20xX4xX3xX5xX24xX3xX2xX3xX1xX29xX3xX1xX2cxX1cxX2exX3xX1cxX31xX1cxX2exX3xX35xX1axX3xX38xX29xX6xX3xX5xX3dxXaxX3xX107xXdxX35xXexX1xX9xXaxX10exX10fxX110xXaxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX9xXaxX11dxX11exX11fxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX6xXbxXexXdxX1axX1cxXaxX12x10df1xXc1xX7exX3xX5xX8exX3xXexX17xX7exX217xX1cxX3xX19xX29x11032xX1cxX2exX3xX4x10abexX3xX5xX29xX17xX3xX5xX29xc177xX1cxX2exX3xXbxX1xX29xc913xX1cxX2exX3xXexXdxX7fxX1cxX3xXexX1xX6xX38xX3xX2exXdxX6xX3xX2exXdxX6xX1axX3xXexX1xXd3xX1cxX2exX3xX64xX98xXexX3xX5xX5exX1cxX67xX3xX35xf8e7xX3xX4xX39exX3xX1cxX2exX17xX7exX3xX4xX3adxX3xX96xXbcxX7exX3xX64xX6xX3xXexX6xXdxX3xX1cxX1bxX1cxX3xX2exXdxX6xX1axX3xXexX1xXd3xX1cxX2exXd5xX3xX211xfe94xX3xX13dxea61xX7exX67xX3xX1cxX1x10e0axX1cxX2exX3xaaffxX3xX13dxX1axXdxX67xX3xX40axX3xX2exX8exX3xX1cxX8exX7exX3xX5xX8exX3xX38xX20xXdxX3xX1cxX2exX17xX7exX3xX1xXdxc31dxX38xX3xX5xX5exX1cxX3xX19xX20xXdxX3xX13dxX5exXdxX3xX1cxX2exX29xX399xXdxX3xX13dxX8exX3xXbxX1xX29xX3adxX1cxX2exX3xXexXdxX7fxX1cxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX1axX35xX7exXaxX12xX0xXdxX38xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX82xX10xX1cxXexX10xX64xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX107xXdxX35xXexX1xX10cxX3xX10exX10fxX110xXbxX96xX113xX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX10cxX3xX11dxX11exX159xXbxX96xX113xXaxX3xX7xX64xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX3fxX3fxXdxXd5xXc9xX6xX1axX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd5xX13dxX1cxX3fxX1cxX10xX107xX7xX3fxX10fxX110xX11exX10fxX3fxX2xX11dxX10fxX35xX14exX110xX10exX14exX11fxX14exX14exXexX10fxX11dxX110xX14exX14exX5xX110xXd5xX15exXbxX2exX161xX64xX9xX11exX11fxX11dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX17xX20xX4xX3xX5xX24xX3xX2xX3xX1xX29xX3xX1xX2cxX1cxX2exX3xX1cxX31xX1cxX2exX3xX35xX1axX3xX38xX29xX6xX3xX5xX3dxXaxX3xX107xXdxX35xXexX1xX9xXaxX10exX10fxX110xXaxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX9xXaxX11dxX11exX159xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX6xXbxXexXdxX1axX1cxXaxX12xX82xXc5xX4xX3xXexX8exXdxX3xX96xX217xX3xX58xX1xXdxX3xX5xX29xX17xX3xXexX1xXd3xX1cxX2exX3xX78xX17xX6xX3xX40axX3xX13dxX1axXdxX67xX3xX40axX3xX2exX8exX3xXbxX1xXbcxXdxX3xX4xX1xX65xX3xdcbdxX3xX78xX17xX6xX1cxX3xX7xXc5xXexX3xX38xX5exXdxX3xX4xX39exX3xXexX1xX428xX3xX19xXdxX16xX17xX3xX58xX1xXdxX428xX1cxX3xXbxX1xX29xX3adxX1cxX2exX3xXexXdxX7fxX1cxX3xXexX64xXc5xX1cxX1xX3xX4xXc5xX4xX3xX19xXdxX428xX38xX3xX1xX29xX3xX1xX2cxX1cxX2exXd5xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX1axX35xX7exXaxX12xX0xXdxX38xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX82xX10xX1cxXexX10xX64xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX107xXdxX35xXexX1xX10cxX3xX10exX10fxX110xXbxX96xX113xX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX10cxX3xX11dxX11exX11fxXbxX96xX113xXaxX3xX7xX64xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX3fxX3fxXdxXd5xXc9xX6xX1axX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd5xX13dxX1cxX3fxX1cxX10xX107xX7xX3fxX10fxX110xX11exX10fxX3fxX2xX11dxX10fxX35xX14exX110xX10exX11exX10fxX11dxX159xXexX2xX14exX14exX159xX11dxX5xX110xXd5xX15exXbxX2exX161xX64xX9xX10fxX159xX10exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX17xX20xX4xX3xX5xX24xX3xX2xX3xX1xX29xX3xX1xX2cxX1cxX2exX3xX1cxX31xX1cxX2exX3xX35xX1axX3xX38xX29xX6xX3xX5xX3dxXaxX3xX107xXdxX35xXexX1xX9xXaxX10exX10fxX110xXaxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX9xXaxX11dxX11exX11fxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX6xXbxXexXdxX1axX1cxXaxX12xX13xX1xXdxX16xX17xX3xX4xX1xca29xX3xX1xX29xX3xX1xX2cxX1cxX2exX3xX58x1084axX1axX3xX35xX8exXdxX3xX4xXbcxX3xX4xX1xXacxX4xX3xX38xX6c4xXexX67xX3xXexXdxX16xX38xX3xX83xX1cxX3xX1cxX2exX17xX7exX3xX4xX3adxX3xX96xXbcxX7exX3xX64xX6xX3xXexX6xXdxX3xX1cxX1bxX1cxXd5xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX1axX35xX7exXaxX12xX0xXdxX38xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX82xX10xX1cxXexX10xX64xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX107xXdxX35xXexX1xX10cxX3xX10exX10fxX110xXbxX96xX113xX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX10cxX3xX11dxX11exX11fxXbxX96xX113xXaxX3xX7xX64xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX3fxX3fxXdxXd5xXc9xX6xX1axX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd5xX13dxX1cxX3fxX1cxX10xX107xX7xX3fxX10fxX110xX11exX10fxX3fxX2xX11dxX10fxX35xX14exX110xX10exX11exX11exX2xX11dxXexX11exX10fxX2xX11fxX10exX5xX110xXd5xX15exXbxX2exX161xX64xX9xX10exX152xX11dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX17xX20xX4xX3xX5xX24xX3xX2xX3xX1xX29xX3xX1xX2cxX1cxX2exX3xX1cxX31xX1cxX2exX3xX35xX1axX3xX38xX29xX6xX3xX5xX3dxXaxX3xX107xXdxX35xXexX1xX9xXaxX10exX10fxX110xXaxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX9xXaxX11dxX11exX11fxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX6xXbxXexXdxX1axX1cxXaxX12xX82xXc5xX4xX3xX40axX3xX13dxX1axXdxX67xX3xX40axX3xX2exX8exX3xXexX1bxX1axX3xXexX1xX8exX1cxX1xX3xX13dxX3dxX1cxX2exX3xX1cxX29xX5exX4xX3xX19xd88exX1cxX2exX3xX7xX6xX17xX3xX78xX17xXc5xX3xXexX64xX3fdxX1cxX1xX3xX1exX17xX20xX4xX3xX5xX24xX3xX2xX3xXc9xXcaxX3xX1cxX2exX400xXbxXd5xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX1axX35xX7exXaxX12xX0xXdxX38xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX82xX10xX1cxXexX10xX64xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX107xXdxX35xXexX1xX10cxX3xX10exX10fxX110xXbxX96xX113xX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX10cxX3xX11dxX11exX11fxXbxX96xX113xXaxX3xX7xX64xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX3fxX3fxXdxXd5xXc9xX6xX1axX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd5xX13dxX1cxX3fxX1cxX10xX107xX7xX3fxX10fxX110xX11exX10fxX3fxX2xX11dxX10fxX35xX14exX110xX10exX14exX14exX2xX11exXexX14exX10fxX159xX11exX11fxX5xX110xXd5xX15exXbxX2exX161xX64xX9xX11fxX10exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX17xX20xX4xX3xX5xX24xX3xX2xX3xX1xX29xX3xX1xX2cxX1cxX2exX3xX1cxX31xX1cxX2exX3xX35xX1axX3xX38xX29xX6xX3xX5xX3dxXaxX3xX107xXdxX35xXexX1xX9xXaxX10exX10fxX110xXaxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX9xXaxX11dxX11exX11fxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX6xXbxXexXdxX1axX1cxXaxX12xX13xX2exX1axX8exXdxX3xX1cxX1xX406xX1cxX2exX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX19xX29xX399xX1cxX2exX3xXc9xXcaxX3xX1xX29xX3xX1xX2cxX1cxX2exX67xX3xX35xXbcxXdxX3xXbxX1xXc1xX1cxX3xX4xXc5xX4xX1xX3xXexX64xX89xX1cxX3xXexX17xX7exX217xX1cxX3xX1exX17xX20xX4xX3xX5xX24xX3xX2xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX78xX17xX6xX3xXexX1xXcaxX3xXexX64xX98xX1cxX3xX82xX83xX38xX3xX86xX17xX7exX89xX1cxX67xX3xX96xX20bxX3xX82xX83xX38xX3xX1exX17xX6xX1cxX2exX67xX3xX96xX20bxX3xX82xX83xX38xX3xX211xXcaxX1cxX1xX3xXc9xXcaxX3xX1cxX29xX5exX4xX3xX5xX3dxX3xX19xXc5xX1cxX1xX3xXexX64xXd3xXdxXd5xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX1axX35xX7exXaxX12xX0xXdxX38xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX82xX10xX1cxXexX10xX64xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX107xXdxX35xXexX1xX10cxX3xX10exX10fxX110xXbxX96xX113xX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX10cxX3xX11dxX11exX11fxXbxX96xX113xXaxX3xX7xX64xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX3fxX3fxXdxXd5xXc9xX6xX1axX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd5xX13dxX1cxX3fxX1cxX10xX107xX7xX3fxX10fxX110xX11exX10fxX3fxX2xX11dxX10fxX35xX14exX110xX10exX14exX10fxX2xX110xXexX10fxX152xX11fxX11fxX11dxX5xX110xXd5xX15exXbxX2exX161xX64xX9xX11exX110xX152xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX17xX20xX4xX3xX5xX24xX3xX2xX3xX1xX29xX3xX1xX2cxX1cxX2exX3xX1cxX31xX1cxX2exX3xX35xX1axX3xX38xX29xX6xX3xX5xX3dxXaxX3xX107xXdxX35xXexX1xX9xXaxX10exX10fxX110xXaxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX9xXaxX11dxX11exX11fxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX6xXbxXexXdxX1axX1cxXaxX12xX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1cxX29xX5exX4xX3xX5xX3dxX3xX19xXc5xX1cxX1xX3xX4xX1axX1cxX2exX3xX4xXbcxX3xX35xXbcxXdxX3xXbxX1xXc1xX1cxX3xX4xXc5xX4xX1xX3xX1xX8exX1cxX2exX3xX4xX1xXacxX4xX3xX38xX6c4xXexX67xX3xX2exXc1xX7exX3xX1cxX2exX17xX7exX3xX1xXdxX428xX38xX3xX4xX1xX1axX3xX4xXc5xX4xX3xXbxX1xX29xX3adxX1cxX2exX3xXexXdxX7fxX1cxX67xX3xX1cxX1xX98xXexX3xX5xX8exX3xX96xX10xX3xXexX64xX814xX1cxX2exX3xXexXbcxXdxX3xX5xX5exX1cxXd5xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX1axX35xX7exXaxX12xX0xXdxX38xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX82xX10xX1cxXexX10xX64xX3xX35xXexX1xX17xX38xXc9xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX107xXdxX35xXexX1xX10cxX3xX10exX10fxX110xXbxX96xX113xX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX10cxX3xX11dxX11exX11fxXbxX96xX113xXaxX3xX7xX64xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX3fxX3fxXdxXd5xXc9xX6xX1axX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd5xX13dxX1cxX3fxX1cxX10xX107xX7xX3fxX10fxX110xX11exX10fxX3fxX2xX11dxX10fxX35xX14exX110xX10exX14exX11dxX10fxX10exXexX2xX152xX14exX2xX10exX5xX110xXd5xX15exXbxX2exX161xX64xX9xX11dxX11dxX11fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX17xX20xX4xX3xX5xX24xX3xX2xX3xX1xX29xX3xX1xX2cxX1cxX2exX3xX1cxX31xX1cxX2exX3xX35xX1axX3xX38xX29xX6xX3xX5xX3dxXaxX3xX107xXdxX35xXexX1xX9xXaxX10exX10fxX110xXaxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX9xXaxX11dxX11exX11fxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX6xXbxXexXdxX1axX1cxXaxX12xX1exX17xX20xX4xX3xX5xX24xX3xX2xX3xX5xX8exX3xXexX17xX7exX217xX1cxX3xX2exXdxX6xX1axX3xXexX1xXd3xX1cxX2exX3xXexX64xX814xX1cxX2exX3xX7exX217xX17xX67xX3xX13dxX3fdxX3xX13dxX400xX7exX3xXexX64xX29xX5exX4xX3xX58xX1xXdxX3xX5xe53cxX4xX3xX5xX29xX3a6xX1cxX2exX3xX4xX1x104e6xX4xX3xX1cxf8e5xX1cxX2exX3xX58xX1xa051xX4xX3xXbxX1xXacxX4xX3xX4xXc5xX4xX3xX19xXdxX428xX38xX3xX1xX29xX3xX1xX2cxX1cxX2exX67xX3xX1cxX2exX29xX399xXdxX3xXexX1xX6xX38xX3xX2exXdxX6xX3xX2exXdxX6xX1axX3xXexX1xXd3xX1cxX2exX3xXbxX1xXbcxXdxX3xX1xX217xXexX3xX7xXc77xX4xX3xX5xX29xX17xX3xX575xX67xX3xX35xXdxX3xX4xX1xX17xX7exX428xX1cxX3xX13dxX5exXdxX3xXexX20xX4xX3xX4xX1xX400xX38xX3xX1cxX1xf5c4xX38xX3xX19xXbcxX38xX3xXc9xXbcxX1axX3xX6xX1cxX3xXexX1axX8exX1cxX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX2exX29xX399xXdxX3xX13dxX8exX3xXbxX1xX29xX3adxX1cxX2exX3xXexXdxX7fxX1cxXd5xX0xX3fxXbxX12xX0xXc9xX5xX1axX4xX58xX78xX17xX1axXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX64xXdxX4xX1xX35xX6xX1cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX1axX35xX7exXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxXexX10xX96xXexX1d9xX6xX5xXdxX2exX1cxX10cxX3xX15exX17xX7xXexXdxX1e6xX7exX113xXaxX12xX4exXdxX7fxX1cxX3xX1cxX6xX7exX67xX3xX1cxX29xX5exX4xX3xX19xX20bxX3xX64xX65xXexX3xXexX64xX89xX1cxX3xX1cxX1xXdxX16xX17xX3xXexX17xX7exX217xX1cxX3xX19xX29xX399xX1cxX2exX3xX4x10595xX6xX3xX1xX17xX7exX7fxX1cxX3xX82xX83xX38xX3xX86xX17xX7exX89xX1cxXd5xX3xX54xX6xX17xX3xX38xX29xX6xX3xX5xX3dxX67xX3xX38xX24xXexX3xX7xX20xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXc9xXcaxX3xX1xX29xX3xX1xX2cxX1cxX2exX67xX3xX7xXacxXexX3xX5xX65xX1cxXd5xX3xX82xX1xX65xX1cxX2exX3xXexXd3xXdxX3xX19xX6xX1cxX2exX3xX4xX1xX1axX3xX4xXc5xX4xX3xX19xX3adxX1cxX3xX13dxXcaxX3xX1cxXc81xX38xX3xX4xXacxX3xXexX1xX428xX3xXexX208xX1cxX2exX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX19xX428xX3xXexXdxX217xX1cxX3xX1xX8exX1cxX1xX3xX4xXd3xX1cxX2exX3xXexXc5xX4xX3xX58xX1xXc81xX4xX3xXbxX1xXacxX4xX3xX1xX400xX17xX3xX78xX17xXbcxXd5xX0xX3fxXbxX12xX0xX35xXdxX13dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX17xXexX1xX1axX64xXaxX12xf627xX1cxX2exX3xXcxX64xfb4cxX1cxX3xX13xX2exX814xX4xX3xX1exX17xX6xX1cxX2exX67xX3xXcxX64xX29xa6fbxX1cxX2exX3xXbxX1xf072xX1cxX2exX3xa025xXdxX1cxX1xX3xXexX217xX3xX1d9xX3xX4exX1bxX3xXexXe45xX1cxX2exX3xX1xX17xX7exX7fxX1cxX3xX82xX83xX38xX3xX86xX17xX7exX89xX1cxX0xX3fxX35xXdxX13dxX12xX0xX3fxXc9xX5xX1axX4xX58xX78xX17xX1axXexX10xX12xX0xX35xXdxX13dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX35xX64xX10xX5xX6xXexX10xX35xXaxX12xX0xX7xXexX64xX1axX1cxX2exX12xXcxXdxX1cxX3xX5xXdxX89xX1cxX3xX78xX17xX6xX1cxX10cxX0xX3fxX7xXexX64xX1axX1cxX2exX12xX0xX17xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1d9xXexX1xX17xX38xXc9xX1d9xX6xX1cxX35xX1d9xX7xX6xXbxX1axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxe1ffxX29xX6xX3xX5xX3dxX3xX2exXc1xX7exX3xX7xX1bxXexX3xX5xXe57xX67xX3xX1xX29xX3xX1xX2cxX1cxX2exX3xX1cxX1xXdxX16xX17xX3xX4xXd3xX1cxX2exX3xXexX64xX3fdxX1cxX1xX3xXe57xX3xX4exX29xX3adxX1cxX2exX3xX54xX3adxX1cxXaxX3xX1xX64xX10xX1e6xX9xXaxX3fxXc9xX6xX1cxX1d9xX35xX1axX4xX1d9xX13dxXdxX10xXexX3fxX38xX17xX6xX1d9xX5xX17xX1d9xX2exX6xX7exX1d9xX7xX6xXexX1d9xX5xX1axX1d9xX1xX17xX1d9xX1xX1axX1cxX2exX1d9xX1cxX1xXdxX10xX17xX1d9xX4xX1axX1cxX2exX1d9xXexX64xXdxX1cxX1xX1d9xX1axX1d9xX1xX17xX1axX1cxX2exX1d9xX7xX1axX1cxX3fxX10fxX110xX110xX14exX152xX10fxXd5xX1xXexX38xXaxX12xX0xXdxX38xX2exX3xX7xX64xX4xX9xXaxX3fxX38xX10xX35xXdxX6xX3fxX2xX10fxX110xX3fxX1cxX10xX107xX7xX3fxX10fxX110xX11exX10fxX3fxX2xX11exX2xX35xX2xX2xX10exX2xX11dxX10fxX152xXexX10exX159xX11exX152xX159xX5xX110xXd5xX15exXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX17xX20xX4xX3xX5xX24xX3xX2xX3xX1xX29xX3xX1xX2cxX1cxX2exX3xX1cxX31xX1cxX2exX3xX35xX1axX3xX38xX29xX6xX3xX5xX3dxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxX6xX12xX0xX35xXdxX13dxX12xX0xX7xXexX64xX1axX1cxX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXef9xX29xX6xX3xX5xX3dxX3xX2exXc1xX7exX3xX7xX1bxXexX3xX5xXe57xX67xX3xX1xX29xX3xX1xX2cxX1cxX2exX3xX1cxX1xXdxX16xX17xX3xX4xXd3xX1cxX2exX3xXexX64xX3fdxX1cxX1xX3xXe57xX3xX4exX29xX3adxX1cxX2exX3xX54xX3adxX1cxXaxX3xX1xX64xX10xX1e6xX9xXaxX3fxXc9xX6xX1cxX1d9xX35xX1axX4xX1d9xX13dxXdxX10xXexX3fxX38xX17xX6xX1d9xX5xX17xX1d9xX2exX6xX7exX1d9xX7xX6xXexX1d9xX5xX1axX1d9xX1xX17xX1d9xX1xX1axX1cxX2exX1d9xX1cxX1xXdxX10xX17xX1d9xX4xX1axX1cxX2exX1d9xXexX64xXdxX1cxX1xX1d9xX1axX1d9xX1xX17xX1axX1cxX2exX1d9xX7xX1axX1cxX3fxX10fxX110xX110xX14exX152xX10fxXd5xX1xXexX38xXaxX12xXef9xX29xX6xX3xX5xX3dxX3xX2exXc1xX7exX3xX7xX1bxXexX3xX5xXe57xX67xX3xX1xX29xX3xX1xX2cxX1cxX2exX3xX1cxX1xXdxX16xX17xX3xX4xXd3xX1cxX2exX3xXexX64xX3fdxX1cxX1xX3xXe57xX3xX4exX29xX3adxX1cxX2exX3xX54xX3adxX1cxX0xX3fxX6xX12xX0xX3fxX7xXexX64xX1axX1cxX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX35xXaxX12xX4exX6xXdxX3xXexX64xX400xX1cxX3xX38xX29xX6xX3xX5xX5exX1cxX3xX58xX6c4xX1axX3xX35xX8exXdxX3xX5xX8exX38xX3xX1cxX1xXdxX16xX17xX3xX4xXd3xX1cxX2exX3xXexX64xX3fdxX1cxX1xX3xXexX64xX89xX1cxX3xX19xXcaxX6xX3xXc9xX8exX1cxX3xX4exX29xX3adxX1cxX2exX3xX54xX3adxX1cxX3xX8cxX4exX8exX3xXcxX91xX1cxX1xX94xX3xXc9xXcaxX3xX1xX29xX3xX1xX2cxX1cxX2exX3xX1cxX31xX1cxX2exX3xX1xX3adxX1cxX67xX3xXbcxX1cxX1xX3xX1xX29xXe57xX1cxX2exX3xX1cxX2exX1xXdxX89xX38xX3xXexX64xX814xX1cxX2exX3xX19xX217xX1cxX3xX19xX399xXdxX3xX7xX20xX1cxX2exX3xX35xXc1xX1cxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX13dxX8exX3xXexXdxX16xX38xX3xX83xX1cxX3xX1cxX2exX17xX7exX3xX4xX3adxX3xX38xX98xXexX3xX6xX1cxX3xXexX1axX8exX1cxX3xX4xX6xX1axXd5xXd5xXd5xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxX35xXdxX13dxX12xX0xX3fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXef9xX89xX1cxX1xX3xX38xXd3xX1cxX2exX3xXc9xXdxX428xX1cxX3xX1cxX29xX5exX4xX3xX1cxX1xX98xX1cxX3xX4xX1xX3fdxX38xX3xX1xX8exX1cxX2exX3xX4xX1xXacxX4xX3xX1cxX2exX1xX3fdxX1cxX3xX1cxX1xX8exX3xX35xXc1xX1cxX3xXe57xX3xX4exX8exX3xXcxX91xX1cxX1xXaxX3xX1xX64xX10xX1e6xX9xXaxX3fxX96xX6xX1d9xX1xX1axXdxX3fxX38xX10xX1cxX1xX1d9xX38xX1axX1cxX2exX1d9xXc9xXdxX10xX1cxX1d9xX1cxX17xX1axX4xX1d9xX1cxX1xX6xX1cxX1d9xX4xX1xXdxX38xX1d9xX1xX6xX1cxX2exX1d9xX4xX1xX17xX4xX1d9xX1cxX2exX1xXdxX1cxX1d9xX1cxX1xX6xX1d9xX35xX6xX1cxX1d9xX1axX1d9xX1xX6xX1d9xXexXdxX1cxX1xX3fxX10fxX110xX110xX11exX11dxX11exXd5xX1xXexX38xXaxX12xX0xXdxX38xX2exX3xX7xX64xX4xX9xXaxX3fxX38xX10xX35xXdxX6xX3fxX2xX10fxX110xX3fxX1cxX10xX107xX7xX3fxX10fxX110xX11exX10fxX3fxX2xX11dxX10fxX35xX10fxX2xX14exX2xX152xX10fxX152xXexX14exX11exX11exX11dxX10fxX5xX110xXd5xX15exXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX17xX20xX4xX3xX5xX24xX3xX2xX3xX1xX29xX3xX1xX2cxX1cxX2exX3xX1cxX31xX1cxX2exX3xX35xX1axX3xX38xX29xX6xX3xX5xX3dxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxX6xX12xX0xX35xXdxX13dxX12xX0xX7xXexX64xX1axX1cxX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXef9xX89xX1cxX1xX3xX38xXd3xX1cxX2exX3xXc9xXdxX428xX1cxX3xX1cxX29xX5exX4xX3xX1cxX1xX98xX1cxX3xX4xX1xX3fdxX38xX3xX1xX8exX1cxX2exX3xX4xX1xXacxX4xX3xX1cxX2exX1xX3fdxX1cxX3xX1cxX1xX8exX3xX35xXc1xX1cxX3xXe57xX3xX4exX8exX3xXcxX91xX1cxX1xXaxX3xX1xX64xX10xX1e6xX9xXaxX3fxX96xX6xX1d9xX1xX1axXdxX3fxX38xX10xX1cxX1xX1d9xX38xX1axX1cxX2exX1d9xXc9xXdxX10xX1cxX1d9xX1cxX17xX1axX4xX1d9xX1cxX1xX6xX1cxX1d9xX4xX1xXdxX38xX1d9xX1xX6xX1cxX2exX1d9xX4xX1xX17xX4xX1d9xX1cxX2exX1xXdxX1cxX1d9xX1cxX1xX6xX1d9xX35xX6xX1cxX1d9xX1axX1d9xX1xX6xX1d9xXexXdxX1cxX1xX3fxX10fxX110xX110xX11exX11dxX11exXd5xX1xXexX38xXaxX12xXef9xX89xX1cxX1xX3xX38xXd3xX1cxX2exX3xXc9xXdxX428xX1cxX3xX1cxX29xX5exX4xX3xX1cxX1xX98xX1cxX3xX4xX1xX3fdxX38xX3xX1xX8exX1cxX2exX3xX4xX1xXacxX4xX3xX1cxX2exX1xX3fdxX1cxX3xX1cxX1xX8exX3xX35xXc1xX1cxX3xXe57xX3xX4exX8exX3xXcxX91xX1cxX1xX0xX3fxX6xX12xX0xX3fxX7xXexX64xX1axX1cxX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX35xXaxX12xX4exX8exX1cxX2exX3xX4xX1xXacxX4xX3xX1cxX2exX1xX3fdxX1cxX3xX1cxX2exXd3xXdxX3xX1cxX1xX8exX3xXe57xX3xc63fxXexXc1xX38xX3xX5xX3dxb206xX3xX82xX83xX38xX3xX86xX17xX7exX89xX1cxX3xX8cxX4exX8exX3xXcxX91xX1cxX1xX94xX3xXc9xXcaxX3xX1cxX1xX98xX1cxX3xX4xX1xX3fdxX38xX3xXexX64xX1axX1cxX2exX3xXc9xXdxX428xX1cxX3xX1cxX29xX5exX4xX3xX38xX89xX1cxX1xX3xX38xXd3xX1cxX2exXd5xX3xXef9xX24xXexX3xX7xX20xX3xX1cxX2exX29xX399xXdxX3xX13dx107ddxX1cxX3xX19xX6xX1cxX2exX3xX38xXc81xX4xX3xX58xff14xXexX67xX3xX4xX1xX399xX3xX5xXc6cxX4xX3xX5xX29xX3a6xX1cxX2exX3xX4xX1xXc77xX4xX3xX1cxXc7bxX1cxX2exX3xXexX5exXdxX3xX2exXdxXbcxXdxX3xX4xXc77xX17xXd5xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxX35xXdxX13dxX12xX0xX3fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX10fxX3xX4xXc1xX7exX3xX4xXe45xX17xX3xXexX64xX89xX1cxX3xX1xX17xX7exX7fxX1cxX3xX5xX24xX3xX10exX2xX3xXe57xX3xX211xX3dxX3xX1exX17xX6xX1cxX2exX3xX13fbxX64xX7fxX17xX3xX64xX20bxX1402xX67xX3xX1cxX2exX29xX399xXdxX3xX78xX17xX6xX3xX19xX29xX399xX1cxX2exX3xXc9xX98xXexX3xX6xX1cxXaxX3xX1xX64xX10xX1e6xX9xXaxX3fxXc9xX6xX1cxX1d9xX35xX1axX4xX1d9xX13dxXdxX10xXexX3fxX10fxX1d9xX4xX6xX7exX1d9xX4xX6xX17xX1d9xXexX64xX10xX1cxX1d9xX1xX17xX7exX10xX1cxX1d9xX5xX1axX1d9xX10exX2xX1d9xX1axX1d9xX13dxX17xX1d9xX78xX17xX6xX1cxX2exX1d9xX64xX10xX17xX1d9xX64xX6xX1d9xX1cxX2exX17xX1axXdxX1d9xX78xX17xX6xX1d9xX35xX17xX1axX1cxX2exX1d9xXc9xX6xXexX1d9xX6xX1cxX3fxX2xX152xX10fxX152xX10fxX11dxXd5xX1xXexX38xXaxX12xX0xXdxX38xX2exX3xX7xX64xX4xX9xXaxX3fxX38xX10xX35xXdxX6xX3fxX2xX10fxX110xX3fxX1cxX10xX107xX7xX3fxX10fxX110xX10fxX2xX3fxX10exX110xX35xX11dxX110xX10exX2xX110xX14exX10fxXexX11fxX110xX152xX110xX14exX5xX110xXd5xX15exXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX17xX20xX4xX3xX5xX24xX3xX2xX3xX1xX29xX3xX1xX2cxX1cxX2exX3xX1cxX31xX1cxX2exX3xX35xX1axX3xX38xX29xX6xX3xX5xX3dxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxX6xX12xX0xX35xXdxX13dxX12xX0xX7xXexX64xX1axX1cxX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX10fxX3xX4xXc1xX7exX3xX4xXe45xX17xX3xXexX64xX89xX1cxX3xX1xX17xX7exX7fxX1cxX3xX5xX24xX3xX10exX2xX3xXe57xX3xX211xX3dxX3xX1exX17xX6xX1cxX2exX3xX13fbxX64xX7fxX17xX3xX64xX20bxX1402xX67xX3xX1cxX2exX29xX399xXdxX3xX78xX17xX6xX3xX19xX29xX399xX1cxX2exX3xXc9xX98xXexX3xX6xX1cxXaxX3xX1xX64xX10xX1e6xX9xXaxX3fxXc9xX6xX1cxX1d9xX35xX1axX4xX1d9xX13dxXdxX10xXexX3fxX10fxX1d9xX4xX6xX7exX1d9xX4xX6xX17xX1d9xXexX64xX10xX1cxX1d9xX1xX17xX7exX10xX1cxX1d9xX5xX1axX1d9xX10exX2xX1d9xX1axX1d9xX13dxX17xX1d9xX78xX17xX6xX1cxX2exX1d9xX64xX10xX17xX1d9xX64xX6xX1d9xX1cxX2exX17xX1axXdxX1d9xX78xX17xX6xX1d9xX35xX17xX1axX1cxX2exX1d9xXc9xX6xXexX1d9xX6xX1cxX3fxX2xX152xX10fxX152xX10fxX11dxXd5xX1xXexX38xXaxX12xX10fxX3xX4xXc1xX7exX3xX4xXe45xX17xX3xXexX64xX89xX1cxX3xX1xX17xX7exX7fxX1cxX3xX5xX24xX3xX10exX2xX3xXe57xX3xX211xX3dxX3xX1exX17xX6xX1cxX2exX3xX13fbxX64xX7fxX17xX3xX64xX20bxX1402xX67xX3xX1cxX2exX29xX399xXdxX3xX78xX17xX6xX3xX19xX29xX399xX1cxX2exX3xXc9xX98xXexX3xX6xX1cxX0xX3fxX6xX12xX0xX3fxX7xXexX64xX1axX1cxX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX35xXaxX12xX4exX6xXdxX3xX4xXc1xX7exX3xX4xXe45xX17xX3xX4exX39exXdxX3xXef9xXc1xX1cxX3xX13dxX8exX3xX4exX39exXdxX3xX38axd349xX1cxX3xX1cxXce2xX38xX3xXexX64xX89xX1cxX3xX1xX17xX7exX7fxX1cxX3xX5xX24xX3xX10exX2xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX78xX17xX6xX3xX19xXcaxX6xX3xXc9xX8exX1cxX3xX96xX20bxX3xX1exX17xX6xX1cxX2exX3xXcxX1xX814xX67xX3xX1xX17xX7exX7fxX1cxX3xX211xX3dxX3xX1exX17xX6xX1cxX2exX3xX8cxX4exX8exX3xXcxX91xX1cxX1xX94xX3xX4xa05cxX1cxX2exX3xX96xX17xX20xX1cxX2exX3xX4xX98xXbxX3xX1cxX2exX1xXdxX89xX38xX3xXexX64xX814xX1cxX2exX67xX3xXexXdxX16xX38xX3xX83xX1cxX3xX1cxX1xXdxX16xX17xX3xX64xXd8bxXdxX3xX64xX1axX3xXexX64xX29xX5exX4xX3xX38xX174fxX6xX3xX38xX29xX6xX3xX5xX3dxXd5xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxX35xXdxX13dxX12xX0xX3fxX5xXdxX12xX0xX3fxX17xX5xX12xX0xX35xXdxX13dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX64xXaxX12xX0xX3fxX35xXdxX13dxX12xX0xX3fxX35xXdxX13dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9f45xX17xXexX1xX1axX64xXaxX12xXcxX64xXc1xX38xX3xX1d9xX3xX38axXc77xX4xX0xX3fxXbxX12
Trâm - Đức