Tiêu hủy 5 con lợn dương tính dịch tả lợn châu Phi ở Cẩm Xuyên
(Baohatinh.vn) - Sáng nay (13/9), sau khi có kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi, cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy 5 con lợn nhiễm bệnh của 2 hộ thuộc 2 xã ở Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).
7d68x10b9cxd4a4xf9d9x886bxbbf2x8f3fxef8exc709xX7xa70dxa4dfxc646xb013xf6e0xea44xX5x81fexXax100acxXcxXdx83c8xebe5xX3xX1xb528x8ea5xX3xb3d7xX3xX4xde27xdf2fxX3xX5xc99exX20xX3x9352x9cefxa127xX20x94e3xX3xXexde10xX20xX1xX3xX26xb5acxX4xX1xX3xXexa9ecxX3xX5xX23xX20xX3xX4xX1x8f8fxX16xX3xd12fxX1xXdxX3xc94exX3x9e96xa544xb90axX3xa310xX16xX1axX15xX20xX0xa153xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc0a1xX10xX6xX26xXaxX12xX0xXdxX12xdc32xf42exX20xX2axX3xX20xX6xX1axX3xa3f2xX2xde7axX52x10966xb896xac25xX3xX7xX6xX16xX3xc53fxX1xXdxX3xX4xe7fbxX3xX7fxee95xXexX3xd3c0xX16xX37xX3xX26xX27xX28xX20xX2axX3xXexX2dxX20xX1xX3xfdd5xc5b8xXdxX3xX26xX32xX4xX1xX3xXexX37xX3xX5xX23xX20xX3xX4xX1xX3fxX16xX3xX42xX1xXdxX79xX3xX4xX28xX3xX8axX16xX6xX20xX3xX4xX1x9299xX4xX3xX20xe738xX20xX2axX3xXbxX1xabc4xXdxX3xX1xX23xXbxX3xX99xX9axXdxX3xX4xX1xX2dxX20xX1xX3xX8axX16xX1ax10800xX20xX3xf066xX32xX6xX3xXbxX1xX27xX28xX20xX2axX3xXexXdxX87xX20xX3xX1x8fdexX20xX1xX3xXexXdxX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX1cxX3xX4xX1fxX20xX3xX5xX23xX20xX3xX20xX1xXdx8d2cxX4axX3x8361xcddfxX20xX1xX3xX4xX19xX6xX3xe45axX3xX1xda5cxX3xXexX1xX16xX118xX4xX3xX115xX3xfc0ax1019exX3xX46xX3xX48xX49xX4axX3xX4cxX16xX1axX15xX20xX3xX73xX61xXefxX3xXcxcf18xX20xX1xX78xba46xX3xX0xX52xXdxX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc213xX1fxX26xX1axX3xXbxX48xX10xX20xXexX10xb3dbxXaxX12xX0xXdxX4axX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX26xXexX1xX16xX4axX10cxX3xXdxX48xX10xX20xXexX10xX15axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXax8307xXdxX26xXexX1xeee1xX3xa5b5xX2xX1cxXbxX122x9753xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX185xX3xfd8bxX2xe3aexXbxX122xX18cxXaxX3xX7xX15axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX185xX52xX52xXdxX13axX10cxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX20xX1xX13axX99xX20xX52xX20xX10xX180xX7xX52xX2xX77xX75xX187xX52xX2xX196xX77xX26xX1cxX2xX75xX2xX2xX1cx8c69xXexX115xX115xff21xX75xX196xX5xX198xX13axff40xXbxX2axceb3xX15axX9xX196xX75xX187xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX1cxX3xX4xX1fxX20xX3xX5xX23xX20xX3xX26xX27xX28xX20xX2axX3xXexX2dxX20xX1xX3xX26xX32xX4xX1xX3xXexX37xX3xX5xX23xX20xX3xX4xX1xX3fxX16xX3xX42xX1xXdxX3xX46xX3xX48xX49xX4axX3xX4cxX16xX1axX15xX20xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX6xXbxXexXdxX1fxX20xXaxX12xX115xX3xX4xX1fxX20xX3xX5xX23xX20xX3xX20xX6bxXdxX3xX2axXdxX6xX3xXdexc8dfxX20xX1xX3xX4xX1xX32xX3xac99xX2axX16xX1axX109xX20xX3xXcxX1xX32xX3xc8fbxX10dxX3xXcxX1xX19xX1axX3xX26xX27xX28xX20xX2axX3xXexX2dxX20xX1xX3xX99xX9axXdxX3xX26xX32xX4xX1xX3xXexX37xX3xX5xX23xX20xX3xX4xX1xX3fxX16xX3xX42xX1xXdxX13axX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX1fxX26xX1axXaxX12xXcxX15axX1fxX20xX2axX3xXdexX84xX79xX3xXexXdxX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX115xX3xX4xX1fxX20xX3xX5xX23xX20xX3xX20xX6bxXdxX3xX4xX19xX6xX3xX2axXdxX6xX3xXdexX254xX20xX1xX3xX4xX1xX32xX3xX25cxX2axX16xX1axX109xX20xX3xXcxX1xX32xX3xX267xX10dxX3xXcxX1xX19xX1axX3xX73xXexX1xde90xX20xX3xX187xX79xX3xX122xX123xX3xX48xX49xX4axX3xXcxX1xXc1xX20xX2axX78xX3xX99xXefxX3xX75xX3xX4xX1fxX20xX3xX5xX23xX20xX3xX20xX6bxXdxX3xX4xX19xX6xX3xX2f0xX20xX2axX3xc2bexcb3fxX20xX2axX3xff48xX16xXc7xX4xX3xX31dxXefxX4axX3xX73xXexX1xX2f0xX20xX3xX2xX79xX3xX122xX123xX3xX48xX49xX4axX3xX42xX1xf69cxX4xX78xX13axX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX1fxX26xX1axXaxX12xX48xX1xX32xX3xX25cxX2axX16xX1axX109xX20xX3xXcxX1xX32xX3xX267xX10dxX3xXcxX1xX19xX1axX3xX73xXexX15axX33dxX3xXexX1xX2f0xX20xX3xX187xX79xX3xX122xX123xX3xX48xX49xX4axX3xXcxX1xXc1xX20xX2axX79xX3xX48xX49xX4axX3xX4cxX16xX1axX15xX20xX78xX3xX4xX1xX1fxX3xX10cxXdxX87xXexX185xX3xc88cxa257xXdxX6xX3xXdexX254xX20xX1xX3xXexX2f0xXdxX3xX4xX84xX3xX115xX3xX4xX1fxX20xX3xX5xX23xX20xX3xX20xX6bxXdxX79xX3xXexX15axX1fxX20xX2axX3xXdexX84xX3xX4xX84xX3xX4axX118xXexX3xX4xX1fxX20xX3xX4xX1xbfd4xX3xX2dxXexX3xX20xX2axXefxX1axX3xX20xd4dcxX6xX3xX5xXefxX3xX7xXdxX20xX1xX13axX3xXcxX16xX1axX3xX20xX1xXdxX15xX20xX79xX3xX4xX6bxX4xX1xX3xXdexX3fxX1axX3xX115xX3xX1xX2f0xX4axX3xX4xX1fxX20xX3xX5xX23xX20xX3xX20xX6bxXdxX3xX2axe676xX20xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX4xX84xX3xXexX15axXdxX10dxX16xX3xX4xX1xXbdxX20xX2axX3xX7xXc7xXexX3xX4xX6xX1fxX79xX3xX10cxd87dxX3xXc1xX20xX79xX3xX5xXdxX10dxXexX3xX20xe82exX6xX3xX20xX2axX27xb07bxXdxX79xX3xX4x8812xX20xX3xX4axX118xXexX3xX4xX1fxX20xX3xXdexX123xX3xX4xX1xX87xXexX13axX3xX25cxX2axX1xXdxX3xX5xX23xX20xX3xX20xX1xXefxX3xX4axca5bxX4xX3xX26xX32xX4xX1xX3xXexX37xX3xX5xX23xX20xX3xX4xX1xX3fxX16xX3xX42xX1xXdxX3xX20xX15xX20xX3xXexX2f0xXdxX3xX10cxX6bxX1fxX3xX99xX9axXdxX3xX4xX1xX2dxX20xX1xX3xX8axX16xX1axXdbxX20xX3xX122xX123xX3xXexXdxX87xX20xX3xX1xXefxX20xX1xX3xX5x1071bxX1axX3xX4axf6d7xX16xX3xX7fxXdxcee6xX4axX3xXexX15axX6xX79xX3xXexXdxX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xXexX15axX6bxX20xX1xX3xX5xX3fxX1axX3xX5xX6xX20xX3xX26xX32xX4xX1xX3xX10cxX10dxX20xX1xea1fxX13axX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX1fxX26xX1axX3xXbxX48xX10xX20xXexX10xX15axXaxX12xX0xXdxX4axX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX48xX10xX20xXexX10xX15axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX180xXdxX26xXexX1xX185xX3xX187xX2xX1cxXbxX122xX18cxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX185xX3xX196xX2xX198xXbxX122xX18cxXaxX3xX7xX15axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX185xX52xX52xXdxX13axX10cxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX20xX1xX13axX99xX20xX52xX20xX10xX180xX7xX52xX2xX77xX75xX187xX52xX2xX196xX77xX26xX1cxX2xX75xX2xX115xX2xX1cdxXexX196xX196xX187xX1cdxX196xX5xX198xX13axX1d7xXbxX2axX1daxX15axX9xX196xX2xX115xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX1cxX3xX4xX1fxX20xX3xX5xX23xX20xX3xX26xX27xX28xX20xX2axX3xXexX2dxX20xX1xX3xX26xX32xX4xX1xX3xXexX37xX3xX5xX23xX20xX3xX4xX1xX3fxX16xX3xX42xX1xXdxX3xX46xX3xX48xX49xX4axX3xX4cxX16xX1axX15xX20xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX6xXbxXexXdxX1fxX20xXaxX12xX267xX23xX20xX3xX4axX46bxX4xX3xX26xX32xX4xX1xX3xXexX37xX3xX5xX23xX20xX3xX4xX1xX3fxX16xX3xX42xX1xXdxX3xX4xX1xX87xXexX3xXexf146xXdxX3xX4xX1xX16xfb6fxX20xX2axX13axX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX1fxX26xX1axXaxX12xXcxX1xX10xX1fxX3xX4xX1xX2dxX20xX1xX3xX8axX16xX1axXdbxX20xX3xXdexX32xX6xX3xXbxX1xX27xX28xX20xX2axX79xX3xXexX15axX27xX9axX4xX3xXdexX84xX3xXexX15axX15xX20xX3xXdexX32xX6xX3xX10cxXefxX20xX3xX122xX123xX3xX48xX49xX4axX3xXcxX1xXc1xX20xX2axX3xXdexX123xX3xXexXdxX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX115xX187xX3xX4xX1fxX20xX3xX5xX23xX20xX3xX20xX1xXdxX109xX4axX3xX26xX32xX4xX1xX3xXexX37xX3xX5xX23xX20xX3xX4xX1xX3fxX16xX3xX42xX1xXdxX79xX3xXexX15axX1fxX20xX2axX3xXdexX84xX3xX2axXdxX6xX3xXdexX254xX20xX1xX3xX10cxXefxX3xX25cxX2axX16xX1axX109xX20xX3xXcxX1xX32xX3xe0f6xX87xX20xX3xX73xXexX1xX2f0xX20xX3xX75xX78xX3xX115xX196xX3xX4xX1fxX20xX79xX3xX2f0xX20xX2axX3xX61xX1fxXefxX20xX2axX3xeebaxXc1xX20xX3xX48xX1xX16xX3fxX20xX3xX73xXexX1xX2f0xX20xX3xX75xX78xX3xX115xX3xX4xX1fxX20xX13axX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX1fxX26xX1axXaxX12x8958xX20xX2axX3xX25cxX2axX16xX1axX109xX20xX3xX6cexXc1xX20xX3xX267xX23xXdxX3xa6d8xX3xX42xX1xX84xX3xX48xX1xX19xX3xXexX32xX4xX1xX3x8d97xX14fxX25cxcc51xX3xX122xX123xX3xX48xX49xX4axX3xXcxX1xXc1xX20xX2axX3xX4xX1xX1fxX3xX10cxXdxX87xXexX185xX3xX39dxX25cxX2axX6xX1axX3xX7xX6xX16xX3xX7fxX1xXdxX3xX20xX1xa9fexX20xX3xXdexX27xX23xX4xX3xXexXdxX20xX3xX10cxX6bxX1fxX3xX4xX19xX6xX3xX20xX2axX27xX444xXdxX3xX26xX3fxX20xX79xX3xX4xX1xX2dxX20xX1xX3xX8axX16xX1axXdbxX20xX3xX122xX123xX3xXdexX123xX3xX7fxX32xXbxX3xXexX1xX444xXdxX3xX4xX1xX3d3xX3xXdexX5fdxX1fxX79xX3xXexXdxX87xX20xX3xX1xXefxX20xX1xX3xX5xX4adxX1axX3xX4axX4b1xX16xX3xX122x8ce1xXexX3xX20xX2axX1xXdxX10dxX4axX79xX3xXexXdxX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX5xX23xX20xX3xX20xX1xXdxX109xX4axX3xX10cxX10dxX20xX1xXaxX13axX3xXcxXdxX87xXbxX3xXdexX84xX79xX3xX4xX1xX2dxX20xX1xX3xX8axX16xX1axXdbxX20xX3xX122xX123xX3xXdexX123xX3xX1xX27xX9axX20xX2axX3xX26xX4b1xX20xX3xXdexX32xX6xX3xXbxX1xX27xX28xX20xX2axX3xX5xX74axXbxX3xX4xX6bxX4xX3xX4xX1xXc7xXexX3xX7fxXdxX4b6xX4axX3xX26xX32xX4xX1xX79xX3xX15axX46bxX4xX3xX99xX2f0xXdxX3xX10cxX118xXexX3xX99xXefxX3xXbxX1xX16xX20xX3xX1xX84xX6xX3xX4xX1xX4adxXexX3xXexXdxX15xX16xX3xXdexX118xX4xX3xX7fxX1xX43exX3xXexX15axd137xX20xX2axX3xX4xX1xX16xX603xX20xX2axX3xXexX15axX5fdxXdxX3xXexX5fdxXdxX3xX1xX118xX3xX2axXdxX6xX3xXdexX254xX20xX1xX3xX99xXefxX3xX99xX839xX20xX2axX3xXbxX1xfb4axX3xX4xX74axX20xX79xX3xX7fxX1xX16xX3xX99x8ce0xX4xX3xX4xX84xX3xX20xX2axX16xX1axX3xX4xX28xX3xX4xX6xX1fxX3xX20xX1xc4cdxX4axX3xX20xX2axXc1xX20xX3xX4xX1xX31exX20xX3xX26xX32xX4xX1xX3xXexX37xX3xX5xX23xX20xX3xX4xX1xX3fxX16xX3xX42xX1xXdxX3xX5xX3fxX1axX3xX5xX6xX20xX3xX15axX6xX3xX26xXdxX10dxX20xX3xX15axX118xX20xX2axX4dexX13axX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX10xX20xXexX10xX15axXaxX12xX0xXdxX4axX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX48xX10xX20xXexX10xX15axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX180xXdxX26xXexX1xX185xX3xX187xX2xX1cxXbxX122xX18cxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX185xX3xX196xX2xX198xXbxX122xX18cxXaxX3xX7xX15axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX185xX52xX52xXdxX13axX10cxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX20xX1xX13axX99xX20xX52xX20xX10xX180xX7xX52xX2xX77xX75xX187xX52xX2xX196xX77xX26xX1cxX2xX75xX2xX115xX75xX1cxXexX115xX198xX77xX1cxX2xX5xX198xX13axX1d7xXbxX2axX1daxX15axX9xX1cxX198xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX1cxX3xX4xX1fxX20xX3xX5xX23xX20xX3xX26xX27xX28xX20xX2axX3xXexX2dxX20xX1xX3xX26xX32xX4xX1xX3xXexX37xX3xX5xX23xX20xX3xX4xX1xX3fxX16xX3xX42xX1xXdxX3xX46xX3xX48xX49xX4axX3xX4cxX16xX1axX15xX20xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX6xXbxXexXdxX1fxX20xXaxX12xX31dxXefxX20xX3xX5xX23xX20xX3xX2xX196xX3xX4xX1fxX20xX3xX4xX19xX6xX3xX2f0xX20xX2axX3xX31dxX31exX20xX2axX3xX322xX16xXc7xX4xX3xf9b6xXdxX10dxX4axX3xX4xe11bxX20xX2axX3xX10cxX32xX3xX20xX1xXdxX109xX4axX3xX10cxX10dxX20xX1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX1fxX26xX1axXaxX12xXcxX15axX27xX9axX4xX3xXdexX84xX79xX3xX122xX123xX3xX48xX49xX4axX3xX42xX1xX33dxX4xX3xX4xX9d6xX20xX2axX3xXdexX123xX3xXexXdxX87xX20xX3xX1xXefxX20xX1xX3xXexXdxX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX2xX1cdxX3xX4xX1fxX20xX3xX5xX23xX20xX79xX3xXexX15axX1fxX20xX2axX3xXdexX84xX3xX2axXdxX6xX3xXdexX254xX20xX1xX3xX2f0xX20xX2axX3xX61xX1fxXefxX20xX2axX3xX6cexXc1xX20xX3xX322xX16xX1axX87xXexX3xX75xX3xX4xX1fxX20xX79xX3xX31dxX31exX20xX2axX3xX322xX16xXc7xX4xX3xX9d0xXdxX10dxX4axX3xX2xX1cxX3xX4xX1fxX20xX18cxX3xX4xX37xX3xX1xX6xXdxX3xX1xX118xX3xXdexXdbxX16xX3xX46xX3xXexX1xX2f0xX20xX3xX2xX13axX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX1fxX26xX1axXaxX12xX6fcxX20xX2axX3xX31dxX31exX20xX2axX3xX322xX16xXc7xX4xX3xX9d0xXdxX10dxX4axX3xX4xX1xX1fxX3xX10cxXdxX87xXexX185xX3xX39dxX721xX32xX4xX1xX3xX10cxX10dxX20xX1xX3xX20xXefxX1axX3xX5xX3fxX1axX3xX5xX6xX20xX3xX20xX1xX6xX20xX1xX79xX3xX5xX23xX20xX3xX2axXdxX6xX3xXdexX254xX20xX1xX3xXexX2f0xXdxX3xX10cxX16xaaecxXdxX3xX7xX6bxX20xX2axX3xX99xX4b1xX20xX3xXc1xX20xX3xX10cxX254xX20xX1xX3xXexX1xX27xX444xX20xX2axX79xX3xXdexX87xX20xX3xX4xX1xXdxXdbxX16xX3xXdexX123xX3xX4xX84xX3xX26xX4adxX16xX3xX1xXdxX10dxX16xX3xX10cxX432xX3xXc1xX20xX3xX4xX37xX3xXdexXefxX20xX4dexX13axX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX1fxX26xX1axX3xXbxX48xX10xX20xXexX10xX15axXaxX12xX0xXdxX4axX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX48xX10xX20xXexX10xX15axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX180xXdxX26xXexX1xX185xX3xX187xX2xX1cxXbxX122xX18cxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX185xX3xX196xX2xX198xXbxX122xX18cxXaxX3xX7xX15axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX185xX52xX52xXdxX13axX10cxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX20xX1xX13axX99xX20xX52xX20xX10xX180xX7xX52xX2xX77xX75xX187xX52xX2xX196xX77xX26xX1cxX2xX75xX2xX75xX75xX196xXexX1cxX198xX115xX1d1xX2xX5xX198xX13axX1d7xXbxX2axX1daxX15axX9xX1cxX77xX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX1cxX3xX4xX1fxX20xX3xX5xX23xX20xX3xX26xX27xX28xX20xX2axX3xXexX2dxX20xX1xX3xX26xX32xX4xX1xX3xXexX37xX3xX5xX23xX20xX3xX4xX1xX3fxX16xX3xX42xX1xXdxX3xX46xX3xX48xX49xX4axX3xX4cxX16xX1axX15xX20xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX6xXbxXexXdxX1fxX20xXaxX12xX267xX23xX20xX3xX4axX46bxX4xX3xX10cxX10dxX20xX1xX3xXdexX27xX23xX4xX3xXexXdxX87xX20xX3xX1xXefxX20xX1xX3xXexXdxX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xXexX1xX10xX1fxX3xXdexX33dxX20xX2axX3xX8axX16xX1axX3xXexX15axX254xX20xX1xX13axX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX1fxX26xX1axX3xXbxX48xX10xX20xXexX10xX15axXaxX12xX0xXdxX4axX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX48xX10xX20xXexX10xX15axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX180xXdxX26xXexX1xX185xX3xX187xX2xX1cxXbxX122xX18cxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX185xX3xX196xX2xX198xXbxX122xX18cxXaxX3xX7xX15axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX185xX52xX52xXdxX13axX10cxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX20xX1xX13axX99xX20xX52xX20xX10xX180xX7xX52xX2xX77xX75xX187xX52xX2xX196xX77xX26xX1cxX2xX75xX2xX115xX1cxX187xXexX2xX1cxX77xX198xX1cxX5xX198xX13axX1d7xXbxX2axX1daxX15axX9xX115xX196xX115xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX1cxX3xX4xX1fxX20xX3xX5xX23xX20xX3xX26xX27xX28xX20xX2axX3xXexX2dxX20xX1xX3xX26xX32xX4xX1xX3xXexX37xX3xX5xX23xX20xX3xX4xX1xX3fxX16xX3xX42xX1xXdxX3xX46xX3xX48xX49xX4axX3xX4cxX16xX1axX15xX20xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX6xXbxXexXdxX1fxX20xXaxX12xXcxX15axX27xX9axX4xX3xX26xXdxX109xX20xX3xX10cxXdxX87xX20xX3xXbxX1xXbdxX4xX3xXexX5fdxXbxX3xX4xX19xX6xX3xX26xX32xX4xX1xX3xXexX37xX3xX5xX23xX20xX79xX3xX20xX2axX27xX444xXdxX3xX26xX3fxX20xX3xXdexX123xX3xX4xX1xX19xX3xXdexX118xX20xX2axX3xXbxX1xX449xX20xX2axX3xX4xX1xXc7xX20xX2axX3xX26xX32xX4xX1xX3xXexX5fdxXdxX3xX20xX1xXefxX13axX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX1fxX26xX1axXaxX12xX6fcxX20xX2axX3xX61xX1fxXefxX20xX2axX3xX9d0xXdxX4axX3xXcxX33dxX1axX3xc991xX3xX42xX1xX84xX3xX48xX1xX19xX3xXexX32xX4xX1xX3xX71exX14fxX25cxX721xX3xX122xX123xX3xX48xX49xX4axX3xX42xX1xX33dxX4xX3xXexX1xX2f0xX20xX2axX3xXexXdxX20xX185xX3xX39dxXcxX15axX15xX20xX3xXexX1fxXefxX20xX3xX122xX123xX3xX4xX84xX3xX2xX1d1xX1d1xX3xX1xX118xX3xX4xX1xXc1xX20xX3xX20xX16xX2f0xXdxX3xX115xX13axX187xX1cdxX1d1xX3xX4xX1fxX20xX3xX5xX23xX20xX13axX3xXcxX2dxX20xX1xX3xXdexX87xX20xX3xXexX1xX444xXdxX3xXdexXdxX4b6xX4axX3xX1xXdxX10dxX20xX3xXexX5fdxXdxX3xXdexX32xX6xX3xXbxX1xX27xX28xX20xX2axX3xXbxX1xX6bxXexX3xX1xXdxX10dxX20xX3xX99xXefxX3xXexXdxX87xX20xX3xX1xXefxX20xX1xX3xXexXdxX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX2xX1d1xX3xX4xX1fxX20xX3xXexX15axX15xX20xX3xXexX1fxXefxX20xX3xX122xX123xX4dexX13axX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX1fxX26xX1axXaxX12xX48xX9d6xX20xX2axX3xXexX1xX10xX1fxX3xX2f0xX20xX2axX3xXcxX33dxX1axX79xX3xXdexX4b6xX3xXbdxX20xX2axX3xXbxX1xX84xX3xX99xX9axXdxX3xX26xX32xX4xX1xX3xXexX37xX3xX5xX23xX20xX3xX4xX1xX3fxX16xX3xX42xX1xXdxX79xX3xX20xX2axX27xX444xXdxX3xX26xX3fxX20xX3xX4xX411xX20xX3xXexX1xX10xX1fxX3xX26x8777xXdxX3xX4xX1xX31exXexX3xX4xX1x83f4xX3xX26xXdxX109xX20xX3xX10cxXdxX87xX20xX3xX26xX32xX4xX1xX3xX10cxX10dxX20xX1xX79xX3xX7fxX32xXbxX3xXexX1xX444xXdxX3xXbxX1xX6bxXexX3xX1xXdxX10dxX20xX79xX3xXexX1xX2f0xX20xX2axX3xX10cxX6bxX1fxX3xX4xX28xX3xX8axX16xX6xX20xX3xX4xX1xXbdxX4xX3xX20xXc1xX20xX2axX3xXexXdxX87xX20xX3xX1xXefxX20xX1xX3xX122xX43exX3xX5x10018xX79xX3xXexXdxX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX5xX23xX20xX3xX10cxX10dxX20xX1xX18cxX3xXdexX37xX4axX3xX10cxX37xX1fxX3xX4axX2f0xXdxX3xXexX15axX27xX444xX20xX2axX3xX20xX1xX883xX4axX3xX1xX5fdxX20xX3xX4xX1xX87xX3xX5xX3fxX1axX3xX5xX6xX20xX3xXexX15axX15xX20xX3xX26xXdxX10dxX20xX3xX15axX118xX20xX2axX13axX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX1fxX26xX1axXaxX12xX6fcxX20xX2axX3xX267xX15xX3xX6cexXc1xX20xX3xX721xX6xX20xX1xX3xXde7xX3xX39exXdxX6bxX4axX3xXdexXc7xX4xX3xXcxX15axX16xX20xX2axX3xXexX3fxX4axX3xc8ddxX20xX2axX3xX26xX863xX20xX2axX3xX9d0xX1xX1fxX6xX3xX1x1072cxX4xX3xX7fx7f47xX3xXexX1xX16xX74axXexX3xX99xXefxX3xX48xX3fxX1axX3xXexX15axX603xX20xX2axX3xX99xX74axXexX3xX20xX16xX2f0xXdxX3xX1xX16xX1axX10dxX20xX3xX48xX49xX4axX3xX4cxX16xX1axX15xX20xX3xX4xX1xX1fxX3xX10cxXdxX87xXexX185xX3xX39dxXcxX15axX15xX20xX3xXdexX32xX6xX3xX10cxXefxX20xX3xX1xX16xX1axX10dxX20xX3xX48xX49xX4axX3xX4cxX16xX1axX15xX20xX3xX4xX84xX3xX2xX1cdxX52xX115xX1cdxX3xX122xX123xX3xXdexX123xX3xX122xX16xX4adxXexX3xX1xXdxX10dxX20xX3xX26xX32xX4xX1xX3xXexX37xX3xX5xX23xX20xX3xX4xX1xX3fxX16xX3xX42xX1xXdxX79xX3xX1xXdxX10dxX20xX3xXdexX123xX3xXexXdxX87xX20xX3xX1xXefxX20xX1xX3xXexXdxX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX2xX13axX1cxX1d1xX115xX3xX4xX1fxX20xX4dexX13axX0xX52xXbxX12xX0xX26xXdxX99xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX26xX15axX10xX5xX6xXexX10xX26xXaxX12xX0xX7xXexX15axX1fxX20xX2axX12xXcxXdxX20xX3xX5xXdxX15xX20xX3xX8axX16xX6xX20xX185xX0xX52xX7xXexX15axX1fxX20xX2axX12xX0xX16xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXde7xXexX1xX16xX4axX10cxXde7xX6xX20xX26xXde7xX7xX6xXbxX1fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX4axX3xX115xX3xXdexX32xX6xX3xXbxX1xX27xX28xX20xX2axX3xX46xX3xX61xXefxX3xXcxX136xX20xX1xX3xX39dxX26xX2dxX20xX1xX4dexX3xX26xX32xX4xX1xX3xXexX37xX3xX5xX23xX20xX3xX4xX1xX3fxX16xX3xX42xX1xXdxXaxX3xX1xX15axX10xa288xX9xXaxX52xX20xX1fxX20xX2axXde7xX20xX2axX1xXdxX10xXbxX52xXexX1xX10xX4axXde7xX115xXde7xX26xXdxX6xXde7xXbxX1xX16xX1fxX20xX2axXde7xX1fxXde7xX1xX6xXde7xXexXdxX20xX1xXde7xX26xXdxX20xX1xXde7xX26xXdxX4xX1xXde7xXexX6xXde7xX5xX1fxX20xXde7xX4xX1xX6xX16xXde7xXbxX1xXdxX52xX2xX1cdxX1d1xX198xX196xX198xX13axX1xXexX4axXaxX12xX0xXdxX4axX2axX3xX7xX15axX4xX9xXaxX52xX4axX10xX26xXdxX6xX52xX2xX115xX198xX52xX20xX10xX180xX7xX52xX2xX77xX75xX75xX52xX2xX196xX2xX26xX198xX2xX115xX75xX1cdxX1cxX1cxXexX196xX198xX198xX1d1xX1cdxX5xX198xX13axX1d7xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX1cxX3xX4xX1fxX20xX3xX5xX23xX20xX3xX26xX27xX28xX20xX2axX3xXexX2dxX20xX1xX3xX26xX32xX4xX1xX3xXexX37xX3xX5xX23xX20xX3xX4xX1xX3fxX16xX3xX42xX1xXdxX3xX46xX3xX48xX49xX4axX3xX4cxX16xX1axX15xX20xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX26xXdxX99xX12xX0xX7xXexX15axX1fxX20xX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX4axX3xX115xX3xXdexX32xX6xX3xXbxX1xX27xX28xX20xX2axX3xX46xX3xX61xXefxX3xXcxX136xX20xX1xX3xX39dxX26xX2dxX20xX1xX4dexX3xX26xX32xX4xX1xX3xXexX37xX3xX5xX23xX20xX3xX4xX1xX3fxX16xX3xX42xX1xXdxXaxX3xX1xX15axX10xX1148xX9xXaxX52xX20xX1fxX20xX2axXde7xX20xX2axX1xXdxX10xXbxX52xXexX1xX10xX4axXde7xX115xXde7xX26xXdxX6xXde7xXbxX1xX16xX1fxX20xX2axXde7xX1fxXde7xX1xX6xXde7xXexXdxX20xX1xXde7xX26xXdxX20xX1xXde7xX26xXdxX4xX1xXde7xXexX6xXde7xX5xX1fxX20xXde7xX4xX1xX6xX16xXde7xXbxX1xXdxX52xX2xX1cdxX1d1xX198xX196xX198xX13axX1xXexX4axXaxX12xXcxX1xX15xX4axX3xX115xX3xXdexX32xX6xX3xXbxX1xX27xX28xX20xX2axX3xX46xX3xX61xXefxX3xXcxX136xX20xX1xX3xX39dxX26xX2dxX20xX1xX4dexX3xX26xX32xX4xX1xX3xXexX37xX3xX5xX23xX20xX3xX4xX1xX3fxX16xX3xX42xX1xXdxX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX15axX1fxX20xX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX26xXaxX12xXcx9e1fxX3xX20xX2axXefxX1axX3xX115xX2xX3xXdexX87xX20xX3xX20xX2axXefxX1axX3xX115xX196xX52xX1d1xX79xX3xXexX15axX15xX20xX3xXdexX32xX6xX3xX10cxXefxX20xX3xXcxX4cxX3xX61xX603xX20xX2axX3xX267xX136xX20xX1xX3xX99xXefxX3xX1xX16xX1axX10dxX20xX3xX31dxXbdxX4xX3xXcxX1xXff5xX3xX73xX61xXefxX3xXcxX136xX20xX1xX78xX3xXdexX123xX3xX122xX16xX4adxXexX3xX1xXdxX10dxX20xX3xX26xX32xX4xX1xX3xXexX37xX3xX5xX23xX20xX3xX4xX1xX3fxX16xX3xX42xX1xXdxX79xX3xX5xXefxX4axX3xX4xX1xX87xXexX3xX99xXefxX3xX10cxX16xX118xX4xX3xXbxX1xX37xXdxX3xXexXdxX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX1xX28xX20xX3xX115xX198xX3xX4xX1fxX20xX3xX5xX23xX20xX3xX10cxX32xX3xX4axX46bxX4xX3xX10cxX10dxX20xX1xX13axX0xX52xXbxX12xX0xX52xX26xXdxX99xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX48xX49xX4axX3xX4cxX16xX1axX15xX20xX3xX4xX84xX3xXexX1xX15xX4axX3xX1cxX3xX122xX123xX3xXdexX19xX3xXdexXdxXdbxX16xX3xX7fxXdxX10dxX20xX3xX4xX2f0xX20xX2axX3xX10cxXc7xX3xX1xX87xXexX3xX26xX32xX4xX1xX3xXexX37xX3xX5xX23xX20xX3xX4xX1xX3fxX16xX3xX42xX1xXdxXaxX3xX1xX15axX10xX1148xX9xXaxX52xX20xX1fxX20xX2axXde7xX20xX2axX1xXdxX10xXbxX52xX4xX6xX4axXde7xX122xX16xX1axX10xX20xXde7xX4xX1fxXde7xXexX1xX10xX4axXde7xX1cxXde7xX122xX6xXde7xX26xX16xXde7xX26xXdxX10xX16xXde7xX7fxXdxX10xX20xXde7xX4xX1fxX20xX2axXde7xX10cxX1fxXde7xX1xX10xXexXde7xX26xXdxX4xX1xXde7xXexX6xXde7xX5xX1fxX20xXde7xX4xX1xX6xX16xXde7xXbxX1xXdxX52xX2xX1cdxX187xX75xX187xX75xX13axX1xXexX4axXaxX12xX0xXdxX4axX2axX3xX7xX15axX4xX9xXaxX52xX4axX10xX26xXdxX6xX52xX2xX115xX198xX52xX20xX10xX180xX7xX52xX2xX77xX115xX77xX52xX2xX75xX75xX26xX115xX2xX196xX1cxX2xX198xX198xXexX1cdxX75xX77xX196xX1cdxX5xX198xX13axX1d7xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX1cxX3xX4xX1fxX20xX3xX5xX23xX20xX3xX26xX27xX28xX20xX2axX3xXexX2dxX20xX1xX3xX26xX32xX4xX1xX3xXexX37xX3xX5xX23xX20xX3xX4xX1xX3fxX16xX3xX42xX1xXdxX3xX46xX3xX48xX49xX4axX3xX4cxX16xX1axX15xX20xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX26xXdxX99xX12xX0xX7xXexX15axX1fxX20xX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX48xX49xX4axX3xX4cxX16xX1axX15xX20xX3xX4xX84xX3xXexX1xX15xX4axX3xX1cxX3xX122xX123xX3xXdexX19xX3xXdexXdxXdbxX16xX3xX7fxXdxX10dxX20xX3xX4xX2f0xX20xX2axX3xX10cxXc7xX3xX1xX87xXexX3xX26xX32xX4xX1xX3xXexX37xX3xX5xX23xX20xX3xX4xX1xX3fxX16xX3xX42xX1xXdxXaxX3xX1xX15axX10xX1148xX9xXaxX52xX20xX1fxX20xX2axXde7xX20xX2axX1xXdxX10xXbxX52xX4xX6xX4axXde7xX122xX16xX1axX10xX20xXde7xX4xX1fxXde7xXexX1xX10xX4axXde7xX1cxXde7xX122xX6xXde7xX26xX16xXde7xX26xXdxX10xX16xXde7xX7fxXdxX10xX20xXde7xX4xX1fxX20xX2axXde7xX10cxX1fxXde7xX1xX10xXexXde7xX26xXdxX4xX1xXde7xXexX6xXde7xX5xX1fxX20xXde7xX4xX1xX6xX16xXde7xXbxX1xXdxX52xX2xX1cdxX187xX75xX187xX75xX13axX1xXexX4axXaxX12xX48xX49xX4axX3xX4cxX16xX1axX15xX20xX3xX4xX84xX3xXexX1xX15xX4axX3xX1cxX3xX122xX123xX3xXdexX19xX3xXdexXdxXdbxX16xX3xX7fxXdxX10dxX20xX3xX4xX2f0xX20xX2axX3xX10cxXc7xX3xX1xX87xXexX3xX26xX32xX4xX1xX3xXexX37xX3xX5xX23xX20xX3xX4xX1xX3fxX16xX3xX42xX1xXdxX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX15axX1fxX20xX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX26xXaxX12xX25cxX1xX444xX3xXexX1xX86fxX4xX3xX1xXdxX10dxX20xX3xXdexX603xX20xX2axX3xX10cxX118xX3xX4xX6bxX4xX3xX2axXdxX37xXdxX3xXbxX1xX6bxXbxX3xXbxX1xX449xX20xX2axX3xX4xX1xXc7xX20xX2axX3xX26xX32xX4xX1xX3xX20xX15xX20xX3xXdexX87xX20xX3xX20xX6xX1axX79xX3xX1xX16xX1axX10dxX20xX3xX48xX49xX4axX3xX4cxX16xX1axX15xX20xX3xX73xX61xXefxX3xXcxX136xX20xX1xX78xX3xX4xX84xX3xXexX1xX15xX4axX3xX1cxX3xX122xX123xX3xXdexX123xX3xX8axX16xX6xX3xX75xX2xX3xX20xX2axXefxX1axX3xX7fxX1xX2f0xX20xX2axX3xXbxX1xX6bxXexX3xX7xXdxX20xX1xX3xXexX1xX15xX4axX3xXaf7xX3xX26xX32xX4xX1xX3xXexX37xX3xX5xX23xX20xX3xX4xX1xX3fxX16xX3xX42xX1xXdxX3xX73xX721xXcxX267xX48xX42xX78xX3xX4axX9axXdxX79xX3xXdexX19xX3xXdexXdxXdbxX16xX3xX7fxXdxX10dxX20xX3xX4xX2f0xX20xX2axX3xX10cxXc7xX3xX1xX87xXexX3xX26xX32xX4xX1xX13axX0xX52xXbxX12xX0xX52xX26xXdxX99xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX25cxX2axX27xX444xXdxX3xX26xX3fxX20xX3xXexX1xX32xX3xXexX15axX4adxX20xX3xX48xX49xX4axX3xX4cxX16xX1axX15xX20xX3xX6xX20xX3xXexX3fxX4axX3xX7xX43exX3xX26xX863xX20xX2axX3xXexX1xX32xXexX3xX5xX23xX20xX3xXexX15axX1fxX20xX2axX3xX10cxX3dexX6xX3xXc1xX20xXaxX3xX1xX15axX10xX1148xX9xXaxX52xX122xX6xXde7xX1xX1fxXdxX52xX20xX2axX16xX1fxXdxXde7xX26xX6xX20xXde7xXexX1xXdxXde7xXexX15axX6xX20xXde7xX4xX6xX4axXde7xX122xX16xX1axX10xX20xXde7xX6xX20xXde7xXexX6xX4axXde7xX7xX16xXde7xX26xX16xX20xX2axXde7xXexX1xXdxXexXde7xX5xX1fxX20xXde7xXexX15axX1fxX20xX2axXde7xX10cxX16xX6xXde7xX6xX20xX52xX2xX1cdxX1cxX77xX196xX2xX13axX1xXexX4axXaxX12xX0xXdxX4axX2axX3xX7xX15axX4xX9xXaxX52xX4axX10xX26xXdxX6xX52xX2xX115xX198xX52xX20xX10xX180xX7xX52xX2xX77xX115xX1d1xX52xX77xX187xX26xX115xX2xX198xX2xX2xX198xX1cxXexX187xX196xX2xX196xX115xX5xX198xX13axX1d7xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX1cxX3xX4xX1fxX20xX3xX5xX23xX20xX3xX26xX27xX28xX20xX2axX3xXexX2dxX20xX1xX3xX26xX32xX4xX1xX3xXexX37xX3xX5xX23xX20xX3xX4xX1xX3fxX16xX3xX42xX1xXdxX3xX46xX3xX48xX49xX4axX3xX4cxX16xX1axX15xX20xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX26xXdxX99xX12xX0xX7xXexX15axX1fxX20xX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX25cxX2axX27xX444xXdxX3xX26xX3fxX20xX3xXexX1xX32xX3xXexX15axX4adxX20xX3xX48xX49xX4axX3xX4cxX16xX1axX15xX20xX3xX6xX20xX3xXexX3fxX4axX3xX7xX43exX3xX26xX863xX20xX2axX3xXexX1xX32xXexX3xX5xX23xX20xX3xXexX15axX1fxX20xX2axX3xX10cxX3dexX6xX3xXc1xX20xXaxX3xX1xX15axX10xX1148xX9xXaxX52xX122xX6xXde7xX1xX1fxXdxX52xX20xX2axX16xX1fxXdxXde7xX26xX6xX20xXde7xXexX1xXdxXde7xXexX15axX6xX20xXde7xX4xX6xX4axXde7xX122xX16xX1axX10xX20xXde7xX6xX20xXde7xXexX6xX4axXde7xX7xX16xXde7xX26xX16xX20xX2axXde7xXexX1xXdxXexXde7xX5xX1fxX20xXde7xXexX15axX1fxX20xX2axXde7xX10cxX16xX6xXde7xX6xX20xX52xX2xX1cdxX1cxX77xX196xX2xX13axX1xXexX4axXaxX12xX25cxX2axX27xX444xXdxX3xX26xX3fxX20xX3xXexX1xX32xX3xXexX15axX4adxX20xX3xX48xX49xX4axX3xX4cxX16xX1axX15xX20xX3xX6xX20xX3xXexX3fxX4axX3xX7xX43exX3xX26xX863xX20xX2axX3xXexX1xX32xXexX3xX5xX23xX20xX3xXexX15axX1fxX20xX2axX3xX10cxX3dexX6xX3xXc1xX20xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX15axX1fxX20xX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX26xXaxX12xXcxX1xX32xX3xXexX15axX4adxX20xX3xX48xX49xX4axX3xX4cxX16xX1axX15xX20xX3xX5xXefxX3xXdexX32xX6xX3xXbxX1xX27xX28xX20xX2axX3xXdexX411xX16xX3xXexXdxX15xX20xX3xX122xX16xX4adxXexX3xX1xXdxX10dxX20xX3xXaf7xX3xX26xX32xX4xX1xX3xXexX37xX3xX5xX23xX20xX3xX4xX1xX3fxX16xX3xX42xX1xXdxX3xXexX5fdxXdxX3xX61xXefxX3xXcxX136xX20xX1xX13axX3xX25cxX1xX444xX3xXexX1xX86fxX4xX3xX1xXdxX10dxX20xX3xX20xX2axX1xXdxX15xX4axX3xX20xX2axX31exXexX3xX4xX2f0xX20xX2axX3xXexX6bxX4xX3xXbxX1xX449xX20xX2axX3xX4xX1xXc7xX20xX2axX79xX3xX7xX6xX16xX3xX115xX3xXexX1xX6bxX20xX2axX3xX7fxX4b6xX3xXexX1317xX3xX20xX2axXefxX1axX3xX10cxX839xX20xX2axX3xXbxX1xX6bxXexX79xX3xXdexX32xX6xX3xXbxX1xX27xX28xX20xX2axX3xX20xXefxX1axX3xX7fxX1xX2f0xX20xX2axX3xXbxX1xX6bxXexX3xX7xXdxX20xX1xX3xXexX1xX15xX4axX3xXaf7xX3xX26xX32xX4xX1xX3xX4axX9axXdxX13axX0xX52xXbxX12xX0xX52xX26xXdxX99xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX5fdxX4xX1xX3xX61xXefxX3xX122xX16xX4adxXexX3xX1xXdxX10dxX20xX3xXaf7xX3xX26xX32xX4xX1xX3xXexX37xX3xX5xX23xX20xX3xX4xX1xX3fxX16xX3xX42xX1xXdxXaxX3xX1xX15axX10xX1148xX9xXaxX52xX20xX1fxX20xX2axXde7xX20xX2axX1xXdxX10xXbxX52xXexX1xX6xX4xX1xXde7xX1xX6xXde7xX122xX16xX6xXexXde7xX1xXdxX10xX20xXde7xX1fxXde7xX26xXdxX4xX1xXde7xXexX6xXde7xX5xX1fxX20xXde7xX4xX1xX6xX16xXde7xXbxX1xXdxX52xX2xX1cdxX1cxX196xX77xX77xX13axX1xXexX4axXaxX12xX0xXdxX4axX2axX3xX7xX15axX4xX9xXaxX52xX4axX10xX26xXdxX6xX52xX2xX115xX198xX52xX20xX10xX180xX7xX52xX2xX77xX115xX1cdxX52xX2xX196xX2xX26xX2xX2xX115xX2xX1cxX196xX75xXexX77xX2xX75xX115xX115xX5xX198xX13axX1d7xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX1cxX3xX4xX1fxX20xX3xX5xX23xX20xX3xX26xX27xX28xX20xX2axX3xXexX2dxX20xX1xX3xX26xX32xX4xX1xX3xXexX37xX3xX5xX23xX20xX3xX4xX1xX3fxX16xX3xX42xX1xXdxX3xX46xX3xX48xX49xX4axX3xX4cxX16xX1axX15xX20xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX26xXdxX99xX12xX0xX7xXexX15axX1fxX20xX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX5fdxX4xX1xX3xX61xXefxX3xX122xX16xX4adxXexX3xX1xXdxX10dxX20xX3xXaf7xX3xX26xX32xX4xX1xX3xXexX37xX3xX5xX23xX20xX3xX4xX1xX3fxX16xX3xX42xX1xXdxXaxX3xX1xX15axX10xX1148xX9xXaxX52xX20xX1fxX20xX2axXde7xX20xX2axX1xXdxX10xXbxX52xXexX1xX6xX4xX1xXde7xX1xX6xXde7xX122xX16xX6xXexXde7xX1xXdxX10xX20xXde7xX1fxXde7xX26xXdxX4xX1xXde7xXexX6xXde7xX5xX1fxX20xXde7xX4xX1xX6xX16xXde7xXbxX1xXdxX52xX2xX1cdxX1cxX196xX77xX77xX13axX1xXexX4axXaxX12xXcxX1xX5fdxX4xX1xX3xX61xXefxX3xX122xX16xX4adxXexX3xX1xXdxX10dxX20xX3xXaf7xX3xX26xX32xX4xX1xX3xXexX37xX3xX5xX23xX20xX3xX4xX1xX3fxX16xX3xX42xX1xXdxX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX15axX1fxX20xX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX26xXaxX12xX6axX6xX16xX3xX2axX411xX20xX3xX115xX3xXexX1xX6bxX20xX2axX3xX99xXefxX1fxX3xX4xX16xX118xX4xX3xX8axX16xX1axX87xXexX3xX5xXdxX10dxXexX3xX20xX1xX883xX4axX3xX20xX2axXc1xX20xX3xX20xX2axX1317xX6xX3xX26xX32xX4xX1xX3xXexX37xX3xX5xX23xX20xX3xX4xX1xX3fxX16xX3xX42xX1xXdxX3xX99xXefxX1fxX3xXdexX32xX6xX3xX10cxXefxX20xX79xX3xX20xX2axXefxX1axX3xX1cdxX52xX1cdxX79xX3xX1xX16xX1axX10dxX20xX3xXcxX1xX5fdxX4xX1xX3xX61xXefxX3xX73xX61xXefxX3xXcxX136xX20xX1xX78xX3xXdexX123xX3xX122xX16xX4adxXexX3xX1xXdxX10dxX20xX3xXaf7xX3xX26xX32xX4xX1xX3xXdexX411xX16xX3xXexXdxX15xX20xX13axX0xX52xXbxX12xX0xX52xX26xXdxX99xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xX16xX5xX12xX0xX26xXdxX99xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX15axXaxX12xX0xX52xX26xXdxX99xX12xX0xX52xX26xXdxX99xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10be6xX16xXexX1xX1fxX15axXaxX12xX6cexXc1xX20xX3xX48xX1xX16xX20xX2axX0xX52xXbxX12
Văn Chung