Đánh giá tổng thể giống lúa triển vọng, bổ sung vào bộ giống chủ lực của Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Sáng 22/4, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đã đi kiểm tra một số mô hình sản xuất lúa chất lượng cao tại Can Lộc, Đức Thọ (Hà Tĩnh). Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.
d459xe7e5x12c32x12a27x101b4x1285axfba7xd644x1449dxX7xdba6xe171xf4bdx13c5fx14986xe671xX5xe7a7xXax107e3x138f6x10846x1231dxX1xX3x152dcxXdxX14xX3xXexfc58xX15xX18xX3xXexX1x13c88xX3xX18xXdxd4b6xX15xX18xX3xX5x12da9xX6xX3xXex148bdxXdxX23xX15xX3x12f5dx14943xX15xX18x147c6xX3xe1aexX1dxX3xX7x13c17xX15xX18xX3xX35x1255dx14c66xX3xX3bx10aaaxX3xX18xXdxX27xX15xX18xX3xX4xX1x12b60xX3xX5x14109xX4xX3xX4xX52xX6xX3x15138xX44xX3xXcx11269xX15xX1xX0x11ee7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX10xX6x12486xXaxX12x10ef4xX14xX15xX18xX3xeb91xX7exX64xf1bfxX39xX3x13d33x118cbxX3xXexX1x1081dxX3xXcxdbe5xX15xX1xX3xX52x1504cxX3x13f33xe837xX3xX13x1340dxX15xX1xX3xX79xf952xX15xX3x120b4x134fdxX3xX9fxXdxX3xf764xXdxX23x11446xX3xXexX30xX6xX3xXa8xX48xXexX3xX7xX27xX3xXa8x12803xX3xX1xX97xX15xX1xX3xX7x13ecexX15xX3xf6fdxX3fx128b1xXexX3xX5xX2cxX6xX3xX4xX1xXc3xXexX3xX5xX89xd794xX15xX18xX3xX4xX6xX45xX3xXex13d2dxXdxX3x11fd8xX6xX15xX3xX93xX48xX4xX39xX3xX13x106faxX4xX3xXcxX1xX36xX3xe91axX5cxX44xX3xXcxX60xX15xX1x13a75x1373dxX3xXddxf98cxX15xX18xX3xX9fxXdxX3xX4xffc1xX3x12e42xX1xX102xX3xXddxX1xX52xX3xXexe112xX4xX1xX3x10643xX84xe9c8x13edbxX3xXexX8cxX15xX1xX3xX114xX89xX9cxX15xX18xX3xXcxXc3xXexX3xXcxX1x105b3xX15xX18xX3xX35xX44xX3xX5xXa0xX15xX1xX3xX9fxXdaxX45xX3xXa8xX48xXexX3xX7xX27xX3xX7x10d3cxX39xX3xX15xX18xX44xX15xX1xX3xX5xXdxX94xX15xX3x1429cxX3fxX6xX15xXf7xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX45xX76xX91xX3xXbxXddxX10xX15xXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxXa8xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXddxX10xX15xXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXax116afxXdxX76xXexX1x1305bxX3xfdc2xX7ex10855xXbxXc1xdf8cxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX190xX3x130cexX81x10a9axXbxXc1xX197xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX190xX64xX64xXdxXf7xX3bxX6xX45xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf7xX35xX15xX64xX15xX10xX18bxX7xX64xX2xd483xX2x1395dxX64xX2xX7exX1a3xX76xX2xX2xX1a1xX194xX1a3x11935xX1ccxXexX1d7xX1a1xX81xX1ccxX1caxX5xX194xXf7x14e38xXbxX18xda35xX30xX9xX7exX7exX1ccxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX3xXexX1dxX15xX18xX3xXexX1xX23xX3xX18xXdxX27xX15xX18xX3xX5xX2cxX6xX3xXexX30xXdxX23xX15xX3xX35xX36xX15xX18xX39xX3xX3bxX1dxX3xX7xX3fxX15xX18xX3xX35xX44xX45xX3xX3bxX48xX3xX18xXdxX27xX15xX18xX3xX4xX1xX52xX3xX5xX55xX4xX3xX4xX52xX6xX3xX5cxX44xX3xXcxX60xX15xX1xXaxX3xX64xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX6xXbxXexXdxX45xX15xXaxX12xX84xX85xX3xXexX1xX89xX3xXcxX8cxX15xX1xX3xX52xX91xX3xX93xX94xX3xX13xX97xX15xX1xX3xX79xX9cxX15xX3xXa5xXdxX23xXa8xX3xXexX30xX6xX3xXa8xXb6xX3xX1xX97xX15xX1xX3xXexX30x115a9xX15xX18xX3xX7exX2xX3xX1xX6xX3xX18xXdxX27xX15xX18xX3xX5xX2cxX6xX3xXcxX1xX14xXdxX3xd980xX3fxX91xX94xX15xX3xX2xX2xX2xX3xXexXdaxXdxX3xXc1xXa0xX3xX2a5xX3fx10a12xX15xX3xX93xX48xX4xX3xXeexXddxX6xX15xX3xX93xX48xX4xXf6xXf7xXf7xXf7xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX45xX76xX91xXaxX12xX84xX85xX3xXexX1xX89xX3xXcxX8cxX15xX1xX3xX52xX91xX3xX93xX94xX3xX13xX97xX15xX1xX3xX79xX9cxX15xX3xX35xX44xX3xX9fxX45xX44xX15xX3xX9fxXa0xX3xXexX30xX55xX4xX3xXexXdx10039xXbxX3xX9fxX30dxX15xX3xXa5xXdxX23xXa8xX3xXexX30xX6xX3xXa8xXb6xX3xX1xX97xX15xX1xX3xX7xXbexX15xX3xXc1xX3fxXc3xXexX3xX5xX2cxX6xX3xXcxX1xX14xXdxX3xX2a5xX3fxX91xX94xX15xX3xX2xX2xX2xX39xX3xXcxX84x157c8xX3xX7exX1a3xX1caxX39xX3xX104xX1xX2cxX4xX3xXcxX1xX14xXdxX3xX2xX1ccxX192xX3xX4xX52xX6xX3xXcx15b16xXbxX3xX9fxX45xX44xX15xX3xXcxX1xX14xXdxX3xX84xX97xX15xX1xX3xX79xX10xX10xX76xX3xXexXdaxXdxX3xX4xX14xX4xX3xXc1xXa0xX190xX3xX2a5xX3fxX2b8xX15xX3xX93xX48xX4xX39xX3xXcxX30xX3fxX15xX18xX3xX93xX48xX4xX3xXeexXddxX6xX15xX3xX93xX48xX4xXf6xX39xX3xXcxX30xX89x11f57xX15xX18xX3xX79xX9cxX15xX3xXeexX13xXe7xX4xX3xXcxX1xX36xXf6xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX45xX76xX91xXaxX12xX5cxXdx14e84xX15xX3xX15xX6xX91xX39xX3xX18xXdxX27xX15xX18xX3xX5xX2cxX6xX3xXcxX1xX14xXdxX3xX2a5xX3fxX91xX94xX15xX3xX2xX2xX2xX3xX9fxX6xX15xX18xX3xX9fxX89xXd1xX4xX3xX7xXbexX15xX3xXc1xX3fxXc3xXexX3xXexX30xX97xX15xX1xX3xX76xXdx11978xX15xX3xXexXdaxXdxX3xX5cxX44xX3xXcxX60xX15xX1xX3xX35x10a43xXdxX3xX76xXdxX3cbxX15xX3xXexX85xX4xX1xX3xX1xX9cxX15xX3xX1a3xX1ccxX1a3xX3xX1xX6xX39xX3xXexX35exXbxX3xXexX30xX3fxX15xX18xX3xX4xX1xX52xX3xX91xX30dxX3fxX3xX13fxX3xX13xXe7xX4xX3xXcxX1xX36xX3xXeexX81xX1d7xX1a3xX39xX1ccxX1a3xX3xX1xX6xXf6xX39xX3xX5cxX89xX9cxX15xX18xX3xX79xX9cxX15xX3xXeexX7exX194xX192xX3xX1xX6xXf6xX3xX4x15871xX15xX3xX5xXdaxXdxX3xX5xX44xX3xX113xX18xX1xXdxX3xX2a5xX3fxX2b8xX15xX39xX3xXddxX6xX15xX3xX93xX48xX4xX3xX35xX44xX3xX93xX48xX4xX3xX5cxX44xXf7xX3xX13xX27xXdxX3xX35xX417xXdxX3xX18xXdxX27xX15xX18xX3xXcxX84xX344xX3xX7exX1a3xX1caxX39xX3xX35x157c0xX3xXc1xX3fxX2b8xX15xX3xX7exX194xX2xX1caxX3xX5xX44xX3xX35xX4adxX3xXexX1xXe7xX3xX1d7xX3xXcxX1xX14xXdxX3xX84xX97xX15xX1xX3xX79xX10xX10xX76xX3xX9fxX89xX6xX3xX35xX44xX45xX3xX5cxX44xX3xXcxX60xX15xX1xXf7xX3x14b76xXdxX27xX15xX18xX3xX5xX2cxX6xX3xXexX1xX85xX4xX1xX3xX1xXd1xXbxX3xX9fxXc3xXexX3xX35xX44xX15xX39xX3xX35xX44xX15xX3xX4xX6xX45xX39xX3xX91xX94xX3fxX3xX4x15b74xX3fxX3xXexX1xX2b8xXa8xX3xX4xX6xX15xX1xX39xX3xX4xX1xX52xX3xX9fxX48xX15xX18xX3xX15xX89xX417xX4xXf7xX3x143d4xX4adxX3xXc1xX3fxX2b8xX15xX3xX7exX194xX2xX1caxX39xX3xX18xXdxX27xX15xX18xX3xX15xX44xX91xX3xX9fxX89xXd1xX4xX3xX18xXdxX10xX45xX3xX4xXc3xX91xX3xX13fxX3xXcxXfaxX15xX18xX3xX93xX48xX4xX39xX3xXcxX30xX3fxX15xX18xX3xX93xX48xX4xX3xXeexXddxX6xX15xX3xX93xX48xX4xXf6xXf7xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX45xX76xX91xX3xXbxXddxX10xX15xXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxXa8xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXddxX10xX15xXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxX18bxXdxX76xXexX1xX190xX3xX192xX7exX194xXbxXc1xX197xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX190xX3xX1a1xX81xX1a3xXbxXc1xX197xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX190xX64xX64xXdxXf7xX3bxX6xX45xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf7xX35xX15xX64xX15xX10xX18bxX7xX64xX2xX1caxX2xX1ccxX64xX2xX7exX1a3xX76xX2xX2xX1a1xX194xX1a3xX1a1xX2xXexX1a3xX194xX81xX192xX192xX5xX194xXf7xX1e2xXbxX18xX1e5xX30xX9xX7exX194xX1caxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX3xXexX1dxX15xX18xX3xXexX1xX23xX3xX18xXdxX27xX15xX18xX3xX5xX2cxX6xX3xXexX30xXdxX23xX15xX3xX35xX36xX15xX18xX39xX3xX3bxX1dxX3xX7xX3fxX15xX18xX3xX35xX44xX45xX3xX3bxX48xX3xX18xXdxX27xX15xX18xX3xX4xX1xX52xX3xX5xX55xX4xX3xX4xX52xX6xX3xX5cxX44xX3xXcxX60xX15xX1xXaxX3xX64xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX6xXbxXexXdxX45xX15xXaxX12xXf7xXf7xXf7xX35xX44xX3xX18xXdxX27xX15xX18xX3xXcxX84xX344xX3xX7exX1a3xX1caxX3xXexXdaxXdxX3xXc1xXa0xX3xXcxX30xX3fxX15xX18xX3xX93xX48xX4xX3xXeexXddxX6xX15xX3xX93xX48xX4xXf6xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX45xX76xX91xXaxX12x1347exX3fxX6xX3xX9fxX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX39xX3xX4xX14xX4xX3xXa8xXb6xX3xX1xX97xX15xX1xX3xX9fxXa0xX3xX9fxX14xXbxX3xXe7xX15xX18xX3xX9fxX89xXd1xX4xX3xX4xX14xX4xX3xX9fxXdx13b5fxX3fxX3xXa5xXdxX3cbxX15xX3xX7xXbexX15xX3xXc1xX3fxXc3xXexX3xX4xX52xX6xX3xX5cxX44xX3xXcxX60xX15xX1xX3xX15xX1xX89xX190xX3xXcxX1xX3a3xXdxX3xX18xXdxX6xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX30xX89xX13fxX15xX18xX3xXa5xX1xX45xXbexX15xX18xX3xX2xX2xX1a1x15ac5xX2xX7exX194xX3xX15xX18xX44xX91xX3xXeexX9fxX27xXdxX3xX35xX417xXdxX3xX18xXdxX27xX15xX18xX3xXcxX1xX14xXdxX3xX2a5xX3fxX91xX94xX15xX3xX2xX2xX2xXf6xX3xX35xX44xX3xX2xX194xX194xX734xX3xX2xX194xX1a1xX3xX15xX18xX44xX91xX3xX9fxX27xXdxX3xX35xX417xXdxX3xX18xXdxX27xX15xX18xX3xXcxX84xX344xX3xX7exX1a3xX1caxXf7xX3xX113x11b34xX15xX18xX3xX7xX3fxXc3xXexX3xX18xXdxX27xX15xX18xX3xXcxX84xX344xX3xX7exX1a3xX1caxX3xX89xX417xX4xX3xX9fxXdaxXexX3xX3bxX97xX15xX1xX3xX14dxX3fxX2b8xX15xX3xX1ccxX192xX3xX734xX1a3xX7exX3xXexXdaxX64xX1xX6xX3xX35xX44xX3xXcxX1xX14xXdxX3xX2a5xX3fxX91xX94xX15xX3xX2xX2xX2xX3xXeexX1a1xX192xX734xX1ccxX194xX3xXexXdaxX64xX1xX6xXf6xXf7xX3xXddxXbexX3xX1xX6xXdxX3xX18xXdxX27xX15xX18xX3xX4xX102xX3xXexX30xXdxX23xX15xX3xX35xX36xX15xX18xX3xX3bxX1dxX3xX7xX3fxX15xX18xX3xX35xX44xX45xX3xX3bxX48xX3xX18xXdxX27xX15xX18xX3xX4xX1xX52xX3xX5xX55xX4xX39xX3xX9fx12c00xX4xX3xX3bxXdxX3cbxXexX3xXbxX1xXfaxX3xX1xXd1xXbxX3xX35xX417xXdxX3xX15xX1xe2d2xX15xX18xX3xXexX35exXbxX3xX14dxX3fxX14xX15xX3xXexX1xX2b8xXa8xX3xX4xX6xX15xX1xX3xX4xX6xX45xX3xX15xX1xX89xX3xX13xXe7xX4xX3xXcxX1xX36xX39xX3xXddxX6xX15xX3xX93xX48xX4xX39xX3xXcxX1xXdaxX4xX1xX3xX5cxX44xX39xX3xXddx14f9dxXa8xX3xX2a5xX3fxX91xX94xX15xXf7xX3xXcxX3fxX91xX3xX15xX1xXdxX94xX15xX39xX3xX4xXbexX3xX1xX6xXdxX3xX5xX45xXdaxXdxX3xX18xXdxX27xX15xX18xX3xX15xX44xX91xX3xX15xX1xXdxX407xXa8xX3xX7xX2b8xX3fxX3xX4xX3fxX27xX15xX3xX5xX14xX3xX35xX44xX45xX3xX4xX3fxX27xXdxX3xX35xX4adxXf7xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX45xX76xX91xX3xXbxXddxX10xX15xXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxXa8xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXddxX10xX15xXexX10xX30xX3xX76xXexX1xX3fxXa8xX3bxXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxX18bxXdxX76xXexX1xX190xX3xX192xX7exX194xXbxXc1xX197xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX190xX3xX1a1xX81xX1a3xXbxXc1xX197xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX64xX64xXdxXf7xX3bxX6xX45xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf7xX35xX15xX64xX15xX10xX18bxX7xX64xX2xX1caxX2xX1ccxX64xX2xX7exX1a3xX76xX2xX2xX1a1xX2xX1d7xX194xX192xXexX1a3xX194xX1caxX1caxX194xX5xX194xXf7xX1e2xXbxX18xX1e5xX30xX9xX1caxX7exX1a1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX3xXexX1dxX15xX18xX3xXexX1xX23xX3xX18xXdxX27xX15xX18xX3xX5xX2cxX6xX3xXexX30xXdxX23xX15xX3xX35xX36xX15xX18xX39xX3xX3bxX1dxX3xX7xX3fxX15xX18xX3xX35xX44xX45xX3xX3bxX48xX3xX18xXdxX27xX15xX18xX3xX4xX1xX52xX3xX5xX55xX4xX3xX4xX52xX6xX3xX5cxX44xX3xXcxX60xX15xX1xXaxX3xX64xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX6xXbxXexXdxX45xX15xXaxX12xX84xX85xX3xXexX1xX89xX3xXcxX8cxX15xX1xX3xX52xX91xX3xX5xX127xX15xX18xX3xX15xX18xX1xX10xX3xX14dxX3fxX91xX3xXexX30xX97xX15xX1xX3xX7xXbexX15xX3xXc1xX3fxXc3xXexX3xX4xX52xX6xX3xX15xXb6xX15xX18xX3xX76xX2b8xX15xX3xXexX30xX45xX15xX18xX3xX35xXdxX3cbxX4xX3xXexXdxX30dxXbxX3xX4xX35exX15xX3xX18xXdxX27xX15xX18xX3xX5xX2cxX6xX3xXa8xX417xXdxX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX45xX76xX91xX3xXbxXddxX10xX15xXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxXa8xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXddxX10xX15xXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxX18bxXdxX76xXexX1xX190xX3xX192xX7exX194xXbxXc1xX197xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX190xX3xX1a1xX81xX1a3xXbxXc1xX197xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX190xX64xX64xXdxXf7xX3bxX6xX45xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf7xX35xX15xX64xX15xX10xX18bxX7xX64xX2xX1caxX2xX1ccxX64xX2xX7exX1a3xX76xX2xX2xX1a1xX194xX192xX2xX7exXexX81xX1a1xX1ccxX1caxX81xX5xX194xXf7xX1e2xXbxX18xX1e5xX30xX9xX81xX194xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX3xXexX1dxX15xX18xX3xXexX1xX23xX3xX18xXdxX27xX15xX18xX3xX5xX2cxX6xX3xXexX30xXdxX23xX15xX3xX35xX36xX15xX18xX39xX3xX3bxX1dxX3xX7xX3fxX15xX18xX3xX35xX44xX45xX3xX3bxX48xX3xX18xXdxX27xX15xX18xX3xX4xX1xX52xX3xX5xX55xX4xX3xX4xX52xX6xX3xX5cxX44xX3xXcxX60xX15xX1xXaxX3xX64xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX6xXbxXexXdxX45xX15xXaxX12xXf7xXf7xXf7xX35xX44xX3xXa5xXdxX23xXa8xX3xXexX30xX6xX3xXa8xXb6xX3xX1xX97xX15xX1xX3xX7xXbexX15xX3xXc1xX3fxXc3xXexX3xX18xXdxX27xX15xX18xX3xXcxX84xX344xX3xX7exX1a3xX1caxX3xXexXdaxXdxX3xXc1xXa0xX3xXcxX30xX89xX3a3xX15xX18xX3xX79xX9cxX15xX3xXeexX13xXe7xX4xX3xXcxX1xX36xXf6xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX45xX76xX91xXaxX12xX93xX44xXa8xX3xX35xXdxX3cbxX4xX3xXexXdaxXdxX3xX5cxX3fxX91xX3cbxX15xX3xX52xX91xX3xX13xXe7xX4xX3xXcxX1xX36xX39xX3xX84xX85xX3xXexX1xX89xX3xXcxX8cxX15xX1xX3xX52xX91xX3xX93xX94xX3xX13xX97xX15xX1xX3xX79xX9cxX15xX3xXa5xX1x1043axX15xX18xX3xX9fxX10dxX15xX1xX39xX3xX5cxX44xX3xXcxX60xX15xX1xX3xX5xX3fxXb6xX15xX3xX30xX48xX15xX18xX3xX4xd640xX6xX3xX35xX417xXdxX3xX4xX14xX4xX3xX5xX45xXdaxXdxX3xX18xXdxX27xX15xX18xX3xXa8xX417xXdxX39xX3xX4xX102xX3xX15xX1xXdxX6f2xX3fxX3xX89xX3fxX3xX9fxXdxX23xXa8xX3xX35xX6f2xX3xX15xX786xX15xX18xX3xX7xX3fxXc3xXexX39xX3xX4xX1xXc3xXexX3xX5xX89xXd1xX15xX18xX3xX35xX44xX3xX1xXdxX3cbxX3fxX3xX14dxX3fxXbexX3xXa5xXdxX15xX1xX3xXexX30dxX3xXexX30xX94xX15xX3xX9fxX9cxX15xX3xX35xX10dxX3xX76xXdxX3cbxX15xX3xXexX85xX4xX1xX39xX3xX15xX1xec85xXa8xX3xX18xXdxX2cxXbxX3xX3bxX44xX3xX4xX45xX15xX3xX15xXb6xX15xX18xX3xX76xX2b8xX15xX3xX9fxX89xXd1xX4xX3xXexXdxX30dxXbxX3xX4xX35exX15xX3xX35xX417xXdxX3xX4xX14xX4xX3xX5xX45xXdaxXdxX3xX18xXdxX27xX15xX18xX3xX5xX2cxX6xX3xXa8xX417xXdxX39xX3xX14dxX3fxX91xX3xXexX30xX97xX15xX1xX3xXa5xe801xX3xXexX1xX3fxX35exXexX3xX1xXdxX3cbxX15xX3xX9fxXdaxXdxX197xX3xX9fxX28cxX15xX18xX3xXexX1xX3a3xXdxX39xX3xX18xXdxX2cxXbxX3xXexX1xX6xX91xX3xX9fxX1dxXdxX3xX76xXdxX3cbxX15xX3xXa8xXdaxX45xX3xX7xXbexX15xX3xXc1xX3fxXc3xXexX3xX5xX2cxX6xX3xX18xXdaxX45xX3xX13fxX3xX9fxX10dxX6xX3xXbxX1xX89xX9cxX15xX18xXf7xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX45xX76xX91xXaxX12xXcxX85xX4xX1xX3xXexX4adxX3xX30xX3fxX48xX15xX18xX3xX9fxXc3xXexX39xX3xX18xX127xX15xX3xXa5xX30dxXexX3xX76xX45xX6xX15xX1xX3xX15xX18xX1xXdxX3cbxXbxX3xX35xX44xX3xX15xXb6xX15xX18xX3xX76xX2b8xX15xX3xX5xX44xX3xXexXc3xXexX3xX91xX30dxX3fxXf7xX3xXcxX35exXbxX3xX9fxX45xX44xX15xX3xXcxX1xX14xXdxX3xX84xX97xX15xX1xX3xX79xX10xX10xX76xX3xX4xX510xX15xX3xXexX1xX55xX4xX3xX1xXdxX3cbxX15xX3xX5xXdxX94xX15xX3xXa5xX30dxXexX3xX7xXbexX15xX3xXc1xX3fxXc3xXexX39xX3xXexX30xX45xX15xX18xX3xX9fxX102xX3xX5cxXcxX2a5xX3xX5xX44xX3xX9fxX510xX3fxX3xXa8xX27xXdxX3xX5xXdxX94xX15xX3xXa5xX30dxXexX3xX35xX417xXdxX3xX76xX45xX6xX15xX1xX3xX15xX18xX1xXdxX3cbxXbxX3xXex10e35xX3xX18xXdxX27xX15xX18xX39xX3xX14dxX3fxX91xX3xXexX30xX97xX15xX1xX3xX7xXbexX15xX3xXc1xX3fxXc3xXexX3xX9fxX30dxX15xX3xX3bxX6xX45xX3xXexXdxX94xX3fxX3xX7xXbexX15xX3xXbxX1xX869xXa8xX3xX35xX44xX3xX9fxX10xXa8xX3xX5xXdaxXdxX3xX1xXdxX3cbxX3fxX3xX14dxX3fxXbexX3xXa5xXdxX15xX1xX3xXexX30dxX3xX4xX6xX45xX3xX15xX1xXc3xXexX3xX4xX1xX45xX3xX15xXb6xX15xX18xX3xX76xX2b8xX15xXf7xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX45xX76xX91xX3xXbxXddxX10xX15xXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxXa8xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXddxX10xX15xXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxX18bxXdxX76xXexX1xX190xX3xX192xX7exX194xXbxXc1xX197xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX190xX3xX1a1xX81xX1a3xXbxXc1xX197xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX190xX64xX64xXdxXf7xX3bxX6xX45xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf7xX35xX15xX64xX15xX10xX18bxX7xX64xX2xX1caxX2xX1ccxX64xX2xX7exX1a3xX76xX2xX2xX1a1xX194xX192xX7exX1d7xXexX2xX194xX1a1xX1caxX81xX5xX194xXf7xX1e2xXbxX18xX1e5xX30xX9xX1a3xX192xX81xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX3xXexX1dxX15xX18xX3xXexX1xX23xX3xX18xXdxX27xX15xX18xX3xX5xX2cxX6xX3xXexX30xXdxX23xX15xX3xX35xX36xX15xX18xX39xX3xX3bxX1dxX3xX7xX3fxX15xX18xX3xX35xX44xX45xX3xX3bxX48xX3xX18xXdxX27xX15xX18xX3xX4xX1xX52xX3xX5xX55xX4xX3xX4xX52xX6xX3xX5cxX44xX3xXcxX60xX15xX1xXaxX3xX64xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX6xXbxXexXdxX45xX15xXaxX12xX84xX85xX3xXexX1xX89xX3xXcxX8cxX15xX1xX3xX52xX91xX3xXa5xX1xXbc0xX15xX18xX3xX9fxX10dxX15xX1xX190xX3xX79xXbexX15xX3xXc1xX3fxXc3xXexX3xX4xX14xX15xX1xX3xX9fxX28cxX15xX18xX3xX5xX417xX15xX39xX3xXexX85xX4xX1xX3xXexX4adxX3xX30xX3fxX48xX15xX18xX3xX9fxXc3xXexX3xX5xX44xX3xX14dxX3fxX91xX3xXexX30xX97xX15xX1xX3xXexXc3xXexX3xX91xX30dxX3fxXf7xX3xXcxX30xX45xX15xX18xX3xX9fxX102xX39xX3xX5cxXcxX2a5xX3xX5xX44xX3xX9fxX510xX3fxX3xXa8xX27xXdxX3xX5xXdxX94xX15xX3xXa5xX30dxXexX3xX35xX417xXdxX3xX76xX45xX6xX15xX1xX3xX15xX18xX1xXdxX3cbxXbxX3xXexX1xX10xX45xX3xX4xX1xX3fxdda9xXdxX3xXa5xX1x1192dxXbxX3xXa5xX85xX15xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX45xX76xX91xXaxX12xX84xX85xX3xXexX1xX89xX3xXcxX8cxX15xX1xX3xX52xX91xX3xX9fxX6f2xX3xX15xX18xX1xX10dxX3xX79xX13fxX3xX113xX113x151f8xX104xXcxX113xXcxX3xX9fxX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX3xX4xX4adxX3xXexX1xX23xX3xX4xX14xX4xX3xX5xX45xXdaxXdxX3xX18xXdxX27xX15xX18xX3xX4xX52xX6xX3xXcxX35exXbxX3xX9fxX45xX44xX15xX3xXcxX1xX14xXdxX3xX84xX97xX15xX1xX3xX79xX10xX10xX76xX3xX9fxX6xX15xX18xX3xX7xXbexX15xX3xXc1xX3fxXc3xXexX3xXexX30xX94xX15xX3xX9fxX10dxX6xX3xX3bxX44xX15xX3xX5cxX44xX3xXcxX60xX15xX1xX197xX3xX9fxX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX3xX15xX1xX82dxX15xX18xX3xX89xX3fxX3xX9fxXdxX23xXa8xX39xX3xX7xX55xX3xXbxX1xXfaxX3xX1xXd1xXbxX3xX35xX6f2xX3xX9fxXdxX6f2xX3fxX3xXa5xXdxX3cbxX15xX3xX7xXbexX15xX3xXc1xX3fxXc3xXexX39xX3xXexX1xX3a3xXdxX3xX18xXdxX6xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX30xX89xX13fxX15xX18xX39xX3xXexX97xX15xX1xX3xX1xX97xX15xX1xX3xX7xX2b8xX3fxX3xX3bxX3cbxX15xX1xX39xX3xX1xXdxX3cbxX3fxX3xX14dxX3fxXbexX3xXa5xXdxX15xX1xX3xXexX30dxX3xX35xX44xX3xXexX30xXdxX23xX15xX3xX35xX36xX15xX18xX3xX3bxX1dxX3xX7xX3fxX15xX18xX3xX35xX44xX45xX3xX3bxX48xX3xX18xXdxX27xX15xX18xX3xX4xX1xX52xX3xX5xX55xX4xX3xX4xX52xX6xX3xXexX8cxX15xX1xXf7xX0xX64xXbxX12xX0xX76xXdxX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX76xX30xX10xX5xX6xXexX10xX76xXaxX12xX0xX76xXdxX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX76xX30xX10xX5xX6xXexX10xX76xXaxX12xX0xX7xXexX30xX45xX15xX18xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX94xX15xX3xX14dxX3fxX6xX15xX190xX0xX64xX7xXexX30xX45xX15xX18xX12xX0xX3fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX734xXexX1xX3fxXa8xX3bxX734xX6xX15xX76xX734xX7xX6xXbxX45xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXbexXa8xX3xX3bxXbexX45xX3xX4xX3fxX15xX18xX3xX4xXc3xXbxX3xX9fxX52xX3xX18xXdxX27xX15xX18xX3xX4xX1xX45xX3xX7xXbexX15xX3xXc1xX3fxXc3xXexX3xX35xX4adxX3xXc1xX3fxX2b8xX15xX3xX7exX194xX2xX1caxXaxX3xX1xX30xX10x1164cxX9xXaxX64xX15xX45xX15xX18xX734xX15xX18xX1xXdxX10xXbxX64xX76xX6xXa8xX734xX3bxX6xX45xX734xX4xX3fxX15xX18xX734xX4xX6xXbxX734xX76xX3fxX734xX18xXdxX45xX15xX18xX734xX4xX1xX45xX734xX7xX6xX15xX734xXc1xX3fxX6xXexX734xX35xX3fxX734xXc1xX3fxX6xX15xX734xX7exX194xX2xX1caxX64xX2xX1ccxX1ccxX1d7xX1a1xX7exXf7xX1xXexXa8xXaxX12xX0xXdxXa8xX18xX3xX7xX30xX4xX9xXaxX64xXa8xX10xX76xXdxX6xX64xX2xX7exX194xX64xX15xX10xX18bxX7xX64xX2xX192xX1a1xX7exX64xX1a3xX7exX76xX1ccxX2xX81xX1a1xX81xX2xX1a3xXexX1a3xX194xX81xX1a3xX1d7xX5xX194xXf7xX1e2xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX3xXexX1dxX15xX18xX3xXexX1xX23xX3xX18xXdxX27xX15xX18xX3xX5xX2cxX6xX3xXexX30xXdxX23xX15xX3xX35xX36xX15xX18xX39xX3xX3bxX1dxX3xX7xX3fxX15xX18xX3xX35xX44xX45xX3xX3bxX48xX3xX18xXdxX27xX15xX18xX3xX4xX1xX52xX3xX5xX55xX4xX3xX4xX52xX6xX3xX5cxX44xX3xXcxX60xX15xX1xXaxX3xX64xX12xX0xX64xX6xX12xX0xX76xXdxX35xX12xX0xX7xXexX30xX45xX15xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXbexXa8xX3xX3bxXbexX45xX3xX4xX3fxX15xX18xX3xX4xXc3xXbxX3xX9fxX52xX3xX18xXdxX27xX15xX18xX3xX4xX1xX45xX3xX7xXbexX15xX3xXc1xX3fxXc3xXexX3xX35xX4adxX3xXc1xX3fxX2b8xX15xX3xX7exX194xX2xX1caxXaxX3xX1xX30xX10xX11b6xX9xXaxX64xX15xX45xX15xX18xX734xX15xX18xX1xXdxX10xXbxX64xX76xX6xXa8xX734xX3bxX6xX45xX734xX4xX3fxX15xX18xX734xX4xX6xXbxX734xX76xX3fxX734xX18xXdxX45xX15xX18xX734xX4xX1xX45xX734xX7xX6xX15xX734xXc1xX3fxX6xXexX734xX35xX3fxX734xXc1xX3fxX6xX15xX734xX7exX194xX2xX1caxX64xX2xX1ccxX1ccxX1d7xX1a1xX7exXf7xX1xXexXa8xXaxX12xX13xXbexXa8xX3xX3bxXbexX45xX3xX4xX3fxX15xX18xX3xX4xXc3xXbxX3xX9fxX52xX3xX18xXdxX27xX15xX18xX3xX4xX1xX45xX3xX7xXbexX15xX3xXc1xX3fxXc3xXexX3xX35xX4adxX3xXc1xX3fxX2b8xX15xX3xX7exX194xX2xX1caxX0xX64xX6xX12xX0xX64xX7xXexX30xX45xX15xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX76xXaxX12xXcxX30xX94xX15xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX510xX15xX3xX4xX1xX8cxX3xX9fxXdaxX45xX3xX4xX52xX6xX3xXexX8cxX15xX1xX3xX5cxX44xX3xXcxX60xX15xX1xX3xX35xX44xX3xX9fxX6f2xX3xX14xX15xX3xX7xXbexX15xX3xXc1xX3fxXc3xXexX3xX4xX52xX6xX3xX79xX13fxX3xX113xX113xXff1xX104xXcxX113xXcxX39xX3xXddxXb6xX15xX18xX3xXexX91xX3xXddxX104xX3xX4e5xXdxX27xX15xX18xX3xX4xX2b8xX91xX3xXexX30xX28cxX15xX18xX3xX5cxX44xX3xXcxX60xX15xX1xX3xX9fxXa0xX39xX3xX9fxX6xX15xX18xX3xXexX35exXbxX3xXexX30xX3fxX15xX18xX3xX1xX3fxX91xX3xX9fxX48xX15xX18xX3xX15xX18xX3fxX28cxX15xX3xX5xX55xX4xX3xX9fxXbexXa8xX3xX3bxXbexX45xX3xX4xX3fxX15xX18xX3xX4xXc3xXbxX3xX9fxX52xX3xX18xXdxX27xX15xX18xX3xX4xX1xX45xX3xX7xXbexX15xX3xXc1xX3fxXc3xXexX3xX35xX4adxX3xXc1xX3fxX2b8xX15xX3xX7exX194xX2xX1caxXf7xX0xX64xXbxX12xX0xX64xX76xXdxX35xX12xX0xX64xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX127xX15xX18xX3xX5xXd1xXdxX3xX35xX4adxX3xX1x122a8xX3xXexX1xX3fxX3xX13fxX3xX5cxX44xX3xXcxX60xX15xX1xX3xX35xX44xX3xX3bxX44xXdxX3xX1xX36xX4xX3xXexXdafxX3xX4xX9cxX3xX4xXc3xX3fxX3xX18xXdxX27xX15xX18xXaxX3xX1xX30xX10xX11b6xX9xXaxX64xX15xX45xX15xX18xX734xX15xX18xX1xXdxX10xXbxX64xXexX1xX6xX15xX18xX734xX5xX45xXdxX734xX35xX3fxX734xX1xX10xX734xXexX1xX3fxX734xX45xX734xX1xX6xX734xXexXdxX15xX1xX734xX35xX6xX734xX3bxX6xXdxX734xX1xX45xX4xX734xXexX3fxX734xX4xX45xX734xX4xX6xX3fxX734xX18xXdxX45xX15xX18xX64xX2xX1ccxX2xX1d7xX1a3xX2xXf7xX1xXexXa8xXaxX12xX0xXdxXa8xX18xX3xX7xX30xX4xX9xXaxX64xXa8xX10xX76xXdxX6xX64xX2xX7exX194xX64xX15xX10xX18bxX7xX64xX2xX192xX1d7xX192xX64xX1ccxX1caxX76xX1a1xX2xX7exX1a1xX1a1xX1d7xX7exXexX192xX81xX1d7xX1caxX5xX192xX734xX5xX81xXf7xX3bxXa8xXbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX3xXexX1dxX15xX18xX3xXexX1xX23xX3xX18xXdxX27xX15xX18xX3xX5xX2cxX6xX3xXexX30xXdxX23xX15xX3xX35xX36xX15xX18xX39xX3xX3bxX1dxX3xX7xX3fxX15xX18xX3xX35xX44xX45xX3xX3bxX48xX3xX18xXdxX27xX15xX18xX3xX4xX1xX52xX3xX5xX55xX4xX3xX4xX52xX6xX3xX5cxX44xX3xXcxX60xX15xX1xXaxX3xX64xX12xX0xX64xX6xX12xX0xX76xXdxX35xX12xX0xX7xXexX30xX45xX15xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX127xX15xX18xX3xX5xXd1xXdxX3xX35xX4adxX3xX1xX147bxX3xXexX1xX3fxX3xX13fxX3xX5cxX44xX3xXcxX60xX15xX1xX3xX35xX44xX3xX3bxX44xXdxX3xX1xX36xX4xX3xXexXdafxX3xX4xX9cxX3xX4xXc3xX3fxX3xX18xXdxX27xX15xX18xXaxX3xX1xX30xX10xX11b6xX9xXaxX64xX15xX45xX15xX18xX734xX15xX18xX1xXdxX10xXbxX64xXexX1xX6xX15xX18xX734xX5xX45xXdxX734xX35xX3fxX734xX1xX10xX734xXexX1xX3fxX734xX45xX734xX1xX6xX734xXexXdxX15xX1xX734xX35xX6xX734xX3bxX6xXdxX734xX1xX45xX4xX734xXexX3fxX734xX4xX45xX734xX4xX6xX3fxX734xX18xXdxX45xX15xX18xX64xX2xX1ccxX2xX1d7xX1a3xX2xXf7xX1xXexXa8xXaxX12xXcxX1xX127xX15xX18xX3xX5xXd1xXdxX3xX35xX4adxX3xX1xX147bxX3xXexX1xX3fxX3xX13fxX3xX5cxX44xX3xXcxX60xX15xX1xX3xX35xX44xX3xX3bxX44xXdxX3xX1xX36xX4xX3xXexXdafxX3xX4xX9cxX3xX4xXc3xX3fxX3xX18xXdxX27xX15xX18xX0xX64xX6xX12xX0xX64xX7xXexX30xX45xX15xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX76xXaxX12xX52dxX4adxX3xX1xX147bxX3xXexX1xX3fxX3xX7exX194xX2xX192xX3xX13fxX3xX5cxX44xX3xXcxX60xX15xX1xX3xXexX1xX127xX15xX18xX3xX5xXd1xXdxX3xX9fxX14xX15xX1xX3xX76xXc3xX3fxX3xX7xX55xX3xX4xX102xX3xXa8xX817xXexX3xX4xX52xX6xX3xX15xX1xXdxX6f2xX3fxX3xX5xX45xXdaxXdxX3xX18xXdxX27xX15xX18xX3xX9fxXa0xX3xX9fxX89xXd1xX4xX3xXa5xX1xXbexX45xX3xX15xX18xX1xXdxX3cbxXa8xX3xX35xX44xX3xX9fxX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX3xX14dxX3fxX6xX3xX15xX1xXdxX6f2xX3fxX3xX35xX4adxX3xX7xXbexX15xX3xXc1xX3fxXc3xXexXf7xX3xXddxX14xX4xX3xX5xX45xXdaxXdxX3xX18xXdxX27xX15xX18xX3xX9fxX89xXd1xX4xX3xXexX8cxX15xX1xX3xX5xX55xX6xX3xX4xX1xX36xX15xX3xX1xX89xX417xX15xX18xX3xX9fxX30dxX15xX3xX3bxX1dxX3xX7xX3fxX15xX18xX3xX35xX44xX45xX3xX3bxX48xX3xX18xXdxX27xX15xX18xX3xX4xX1xX52xX3xX5xX55xX4xX3xX9fxX6f2xX3fxX3xXa5xX1xXbc0xX15xX18xX3xX9fxX10dxX15xX1xX3xXbxX1xX869xXa8xX3xX4xXc3xXbxX39xX3xX15xX786xX15xX18xX3xX7xX3fxXc3xXexX3xX35xX89xXd1xXexX3xXexX30xX48xXdxX39xX3xX9fxX28cxX15xX18xX3xXexX1xX3a3xXdxX3xX4xX102xX3xXexX1xX23xX3xX7xXbexX15xX3xXc1xX3fxXc3xXexX3xX4xXbexX3xX7exX3xX35xX4adxX3xXexX30xX45xX15xX18xX3xX15xX786xXa8xXf7xX0xX64xXbxX12xX0xX64xX76xXdxX35xX12xX0xX64xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX89xX3xX76xX3fxX91xX3xXa8xX417xXdxX3xXexX30xX94xX15xX3xX4xX14xX15xX1xX3xX9fxX28cxX15xX18xX3xX4x120bexX3xX13fxX3xX5cxX44xX3xXcxX60xX15xX1xXaxX3xX1xX30xX10xX11b6xX9xXaxX64xX15xX45xX15xX18xX734xX15xX18xX1xXdxX10xXbxX64xXexX3fxX734xX76xX3fxX91xX734xXa8xX45xXdxX734xXexX30xX10xX15xX734xX4xX6xX15xX1xX734xX76xX45xX15xX18xX734xX4xX3fxX734xX45xX734xX1xX6xX734xXexXdxX15xX1xX64xX2xX1a1xX1caxX194xX1a1xX81xXf7xX1xXexXa8xXaxX12xX0xXdxXa8xX18xX3xX7xX30xX4xX9xXaxX64xXa8xX10xX76xXdxX6xX64xX2xX7exX194xX64xX15xX10xX18bxX7xX64xX2xX192xX1d7xX7exX64xX2xX194xX1a1xX76xX7exX2xX194xX194xX81xX7exX2xXexX1caxX1ccxX194xX192xX5xX1caxX734xX2xX7exX7exX76xX1ccxX2xX1d7xX2xX1a1xX7exX1ccxXexX1ccxX1a3xX81xX2xX5xX192xX734xX2xXf7xX1e2xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX3xXexX1dxX15xX18xX3xXexX1xX23xX3xX18xXdxX27xX15xX18xX3xX5xX2cxX6xX3xXexX30xXdxX23xX15xX3xX35xX36xX15xX18xX39xX3xX3bxX1dxX3xX7xX3fxX15xX18xX3xX35xX44xX45xX3xX3bxX48xX3xX18xXdxX27xX15xX18xX3xX4xX1xX52xX3xX5xX55xX4xX3xX4xX52xX6xX3xX5cxX44xX3xXcxX60xX15xX1xXaxX3xX64xX12xX0xX64xX6xX12xX0xX76xXdxX35xX12xX0xX7xXexX30xX45xX15xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX89xX3xX76xX3fxX91xX3xXa8xX417xXdxX3xXexX30xX94xX15xX3xX4xX14xX15xX1xX3xX9fxX28cxX15xX18xX3xX4xX17f0xX3xX13fxX3xX5cxX44xX3xXcxX60xX15xX1xXaxX3xX1xX30xX10xX11b6xX9xXaxX64xX15xX45xX15xX18xX734xX15xX18xX1xXdxX10xXbxX64xXexX3fxX734xX76xX3fxX91xX734xXa8xX45xXdxX734xXexX30xX10xX15xX734xX4xX6xX15xX1xX734xX76xX45xX15xX18xX734xX4xX3fxX734xX45xX734xX1xX6xX734xXexXdxX15xX1xX64xX2xX1a1xX1caxX194xX1a1xX81xXf7xX1xXexXa8xXaxX12xXcxX89xX3xX76xX3fxX91xX3xXa8xX417xXdxX3xXexX30xX94xX15xX3xX4xX14xX15xX1xX3xX9fxX28cxX15xX18xX3xX4xX17f0xX3xX13fxX3xX5cxX44xX3xXcxX60xX15xX1xX0xX64xX6xX12xX0xX64xX7xXexX30xX45xX15xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX76xXaxX12xXcxX1xX55xX4xX3xX1xXdxX3cbxX15xX3xX4xX14xX4xX3xX15xX18xX1xX10dxX3xX14dxX3fxX91xX30dxXexX3xX35xX6f2xX3x13457xXexX6xXa8xX3xX15xXb6xX15xX18xf1f3xX3xX4xX52xX6xX3xXcxX30xX3fxX15xX18xX3xX89xX9cxX15xX18xX3xX35xX44xX3xXcxX8cxX15xX1xX3xX52xX91xX39xX3xX15xX18xX44xX15xX1xX3xX7xXbexX15xX3xXc1xX3fxXc3xXexX3xX5xX2cxX6xX3xX18xXdaxX45xX3xX5cxX44xX3xXcxX60xX15xX1xX3xX9fxXa0xX3xX4xX102xX3xX15xX1xXdxX6f2xX3fxX3xXexX1xX6xX91xX3xX9fxX1dxXdxX3xX9fxX14xX15xX18xX3xXa5xX23xX39xX3xXexXdafxX3xX4xX9cxX3xX4xXc3xX3fxX3xX18xXdxX27xX15xX18xX39xX3xXa8xXfaxX6xX3xX35xX4adxX39xX3xX9fxX30dxX15xX3xX14xXbxX3xX76xX4adxX15xX18xX3xXexXdxX30dxX15xX3xX3bxX48xX3x12bdbxX5cxX1a60xXcxX39xX3xXexX30xXdxX23xX15xX3xXa5xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX3fxXfb5xXdxX3xX5xXdxX94xX15xX3xXa5xX30dxXexX3xXexX30xX45xX15xX18xX3xX7xXbexX15xX3xXc1xX3fxXc3xXexXf7xXf7xXf7xX3xX1a60xX30dxXexX3xX14dxX3fxXbexX3xXa8xX6xX15xX18xX3xX5xXdaxXdxX3xX5xXd1xXdxX3xX15xX1xX3fxX35exX15xX3xX4xX6xX45xX3xX1xX9cxX15xX3xX4xX1xX45xX3xX15xX18xX89xX3a3xXdxX3xX15xXb6xX15xX18xX3xX76xX2b8xX15xX39xX3xX1xX89xX417xX15xX18xX3xXexX417xXdxX3xX15xX6f2xX15xX3xX15xXb6xX15xX18xX3xX15xX18xX1xXdxX3cbxXbxX3xX1xXdxX3cbxX15xX3xX9fxXdaxXdxXf7xX0xX64xXbxX12xX0xX64xX76xXdxX35xX12xX0xX64xX5xXdxX12xX0xX64xX3fxX5xX12xX0xX76xXdxX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX30xXaxX12xX0xX64xX76xXdxX35xX12xX0xX64xX76xXdxX35xX12xX0xX76xXdxX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX30xXaxX12xX0xX64xX76xXdxX35xX12xX0xX64xX76xXdxX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx103c8xX3fxXexX1xX45xX30xXaxX12xX113xX18xX3fxX91xX407xX15xX3x10126xX6xX15xX1xX0xX64xXbxX12
Nguyễn Oanh