Mức đóng, hỗ trợ bảo hiểm y tế
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Trong đó quy định cụ thể đối tượng, mức đóng, mức hỗ trợ bảo hiểm y tế…
917exb535x96d0xdcc9xa93fxed28x121d8x11e09xf756xX7xdea2xe4a5x935ex1069ax11d2ax102e7xX5xf201xXaxfe01xf9e5x9adaxX4xX3x10f68xbc5bx1246bxc8d4xbc97xX3xX1x10391xX3xXex125b0xd0f6xX3xfaacxa9fcxecc7xX3xX1xXdx94b6x11ff3xX3x11652xX3xXexfa7axX0xe2ebxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe347xX10xX6x1192dxXaxX12x10f82xX1xa4c9xX19xX1xX3xXbxX1xb27dxX3xa1f8xd03exX6xX3xX24xX6xX19xX3xX1xb53fxX19xX1xX3xda2bxX1axX1xbfbfxX3xX17xX61xX19xX1xX3x11ca0xf7caxX2dxX3xX17xX61xX19xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX30xXexX3xX51xX5axX3xX1xec2ex9cd3xX19xX1axX3xX44x10f7axX19xX3xXexX1xXdxX3xX1xX5axX19xX1xX3xX2bxb08exXexX3xX7xbfdaxX3xX17xXdx9390xX69xX3xX4xX4fxX6xX3x11751xX69xf682xXexX3xd0b3xX25xX26xX3xX1xXdxX2axX2bxX3xX2dxX3xXexX30xeb7cxX3xXcxX21xX26xX19xX1axX3xX17xX18xX3xX68xX69xX2dxX3xX17xX61xX19xX1xX3xX4x11a4cxX3xXexX1xX2axX3xX17xX95xXdxX3xXexX7exX22xX19xX1axX1bxX3xX2bxX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX2bxX14xX4xX3xX1xX1exX3xXexX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX1xXdxX2axX2bxX3xX2dxX3xXexX30xd902xX0xX32xXbxX12xX0xXexX6xX24xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX1axX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX44xX44xXdxX19xX1axX9xXaxX2xXaxX3xX24xX26xX21xX44xX10xX21xX9xXaxf24exXaxX3xX6xX5xXdxX1axX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xX21xXaxX3xd15dxXdxX44xXexX1xX9xXaxc0ebxX12exX12exXaxX12xX0xXexX24xX26xX44xX2dxX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX44xX12xX0xX6xX3xX1xX21xX10x95daxX9xXaxXaxX12xX0xXdxX2bxX1axX3xX7xX21xX4xX9xXaxX32xX32xXdxXb2xX24xX6xX26xX1xX6xXexXdxX19xX1xXb2xX51xX19xX32xX19xX10xX140xX7xX32xX2xe5f1xX187x99f0xX32xX2xX12exf1cbxX44xX189xX2xX147xX18dxX189xX12exX12exXexX189xX18dxX147xX189xaa82xX5xX12exXb2xcc58xXbxX1axXaxX3xX32xX12xX0xX32xX6xX12xX0xX32xXexX44xX12xX0xX32xXexX21xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX6xXbxXexXdxX26xX19xXaxX12x9b76xX19xX1xX3xX2bxXdxX19xX1xX3xX1xd0a0xX6xX0xX32xXexX44xX12xX0xX32xXexX21xX12xX0xX32xXexX24xX26xX44xX2dxX12xX0xX32xXexX6xX24xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX26xX44xX2dxXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xe29exXex9d08xX6xX5xXdxX1axX19xfd81xX3xX19fxX69xX7xXexXdxX161xX2dx1000exXaxX12xX0xX7xXexX21xX26xX19xX1axX12xc589xX95xXdxX3xXexX7exX22xX19xX1axX3xXexX1xX6xX2bxX3xX1axXdxX6xX3xX0xX32xX7xXexX21xX26xX19xX1axX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX26xX44xX2dxXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX20dxXexX20fxX6xX5xXdxX1axX19xX215xX3xX19fxX69xX7xXexXdxX161xX2dxX21exXaxX12xa7ccxX99xX3xX17xX95xXdxX3xXexX7exX22xX19xX1axX3xXexX1xX6xX2bxX3xX1axXdxX6xX3xX24xX25xX26xX3xX1xXdxX2axX2bxX3xX2dxX3xXexX30xX1bxX3xX5exX1axX1xX61xX3xX17xX61xX19xX1xX3xX68xX69xX2dxX3xX17xX61xX19xX1xX3xX19xX1axX26xX5axXdxX3xX17xX95xXdxX3xXexX7exX22xX19xX1axX3xX68xX69xX2dxX3xX17xX61xX19xX1xX3xXexc2ebxXdxX3x10ce3xX1xX26xX25xX19xX3xX2xX1bxX147xX1bx11182xX1bxX3xX187xX3xX51xX5axX3xX2ccxX1xX26xX25xX19xX3xX18dxX3xX229xXdxX99xX69xX3xX2xX147xX3xX7x1055exX6xX3xX17x9f27xXdxX1bxX3xX24xX2f3xX3xX7xX69xX19xX1axX3xX4xX4fxX6xX3xXa0xX69xXa2xXexX3xXa5xX25xX26xX3xX1xXdxX2axX2bxX3xX2dxX3xXexX30xX1bxX3xX4x12392xX4xX3xX17xX95xXdxX3xXexX7exX22xX19xX1axX3x11822xX1xX318xX4xX3xX68xX69xX2dxX3xX17xX61xX19xX1xX3xXexX2c9xXdxX3xX2ccxX1xX26xX25xX19xX3xX189xX3xX229xXdxX99xX69xX3xX2xX147xX3xX7xX2efxX6xX3xX17xX2f3xXdxX1bxX3xX24xX2f3xX3xX7xX69xX19xX1axX3xX4xX4fxX6xX3xXa0xX69xXa2xXexX3xXa5xX25xX26xX3xX1xXdxX2axX2bxX3xX2dxX3xXexX30xX3xX1axfc68xX2bxX215xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX26xX44xX2dxXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX20dxXexX20fxX6xX5xXdxX1axX19xX215xX3xX19fxX69xX7xXexXdxX161xX2dxX21exXaxX12xX2xX20fxX3xX47xdccexX19xX1axX3xX19xX1x112afxX19xX3xX4xX6xX26xX3xX7xX69xX3xX17xX6xX19xX1axX3xX1xX7exebf4xX19xX1axX3xXexX21xX22xX3xX4xee98xXbxX3xX1xf348xX19xX1axX3xXexX1xX318xX19xX1axX3xXexX1xX10xX26xX3x94dbxX69xX2dxX30xXexX3xX17xX61xX19xX1xX3xX7xX95xX3xX147xX12exX189xX32xX47x10265xX3xX19xX1axX5axX2dxX3xX2d6xX12exX32xX18dxX32xX2x11462xX19bxX3fcxX3xX4xX4fxX6xX3xX41xX91xXdxX3xX17xX370xX19xX1axX3xX47xX1xX49xX19xX1xX3xXbxX1xX4fxX3x10e7fxX47xX1xX49xX19xX1xX3xXbxX1xX4fxf2e6xX3xX51xX99xX3xX4xX1xX49xX19xX1xX3xX7xX318xX4xX1xX3xX17xX95xXdxX3xX51xX7fxXdxX3xX4xX3a9xX19xX1axX3xX19xX1xX3afxX19xX3xX2bxX7fxXdxX3xX1axXdxX25xXdxX3xXbxX1xX18xX19xX1axX3xX5xX5axX2bxX3xX19xX1axX1xX99xX3xX19xc235xX19xX1axX3xX19xX1xX1d7xX4xX1bxX3xX4xX18xX3xX1xX2c9xXdxX3xX7xX14xX4xX3xX325xX1xe806xX10xX3xX19xX6xX2dxX3xX1axXdxX5axX3xX2dxX30xX69xX3xXbxX1xX25xXdxX3xXexX1xX3a9xXdxX3xX51xXdx11d1exX4xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX1axXdxX6xX3xX24xX25xX26xX3xX1xXdxX2axX2bxX3xX2dxX3xXexX30xX3xXexX1xX10xX26xX3xX68xX69xX2dxX3xX17xX61xX19xX1xX3xXexX2c9xXdxX3xX2ccxX1xX26xX25xX19xX3xX147xX3xX229xXdxX99xX69xX3xX2xX147xX3xX7xX2efxX6xX3xX17xX2f3xXdxX1bxX3xX24xX2f3xX3xX7xX69xX19xX1axX3xX4xX4fxX6xX3xXa0xX69xXa2xXexX3xXa5xX25xX26xX3xX1xXdxX2axX2bxX3xX2dxX3xXexX30xXb2xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX26xX44xX2dxXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX20dxXexX20fxX6xX5xXdxX1axX19xX215xX3xX19fxX69xX7xXexXdxX161xX2dxX21exXaxX12xX147xX20fxX3xX5exX1axX7exee6fxXdxX3xXexX1xX69xX91xX4xX3xX1xX91xX3xX1axXdxX6xX3xX17xc634xX19xX1xX3xX5xX5axX2bxX3xX19xX3a9xX19xX1axX3xX19xX1axX1xXdxX48exXbxX1bxX3xX5xX3afxX2bxX3xX19xX1axX1xXdxX48exXbxX1bxX3xX19xX1axX7exX3xX19xX1axX1xXdxX48exXbxX3xX51xX5axX3xX44xXdx9c6bxX2bxX3xX19xX1axX1xXdxX48exXbxX3xX4xX18xX3xX2bxX14xX4xX3xX7xX95xX19xX1axX3xXexX21xX69xX19xX1axX3xX24xX53bxX19xX1xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX1axXdxX6xX3xX24xX25xX26xX3xX1xXdxX2axX2bxX3xX2dxX3xXexX30xX3xXexX1xX10xX26xX3xX68xX69xX2dxX3xX17xX61xX19xX1xX3xXexX2c9xXdxX3xX2ccxX1xX26xX25xX19xX3xX187xX3xX229xXdxX99xX69xX3xX2xX147xX3xX7xX2efxX6xX3xX17xX2f3xXdxX1bxX3xX24xX2f3xX3xX7xX69xX19xX1axX3xX4xX4fxX6xX3xXa0xX69xXa2xXexX3xXa5xX25xX26xX3xX1xXdxX2axX2bxX3xX2dxX3xXexX30xXb2xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX26xX44xX2dxXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX20dxXexX20fxX6xX5xXdxX1axX19xX215xX3xX19fxX69xX7xXexXdxX161xX2dxX21exXaxX12xX0xX7xXexX21xX26xX19xX1axX12xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX24xX25xX26xX3xX1xXdxX2axX2bxX3xX2dxX3xXexX30xX0xX32xX7xXexX21xX26xX19xX1axX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX26xX44xX2dxXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX20dxXexX20fxX6xX5xXdxX1axX19xX215xX3xX19fxX69xX7xXexXdxX161xX2dxX21exXaxX12xX277xX99xX3xX2bxX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX24xX25xX26xX3xX1xXdxX2axX2bxX3xX2dxX3xXexX30xX1bxX3xX5exX1axX1xX61xX3xX17xX61xX19xX1xX3xX68xX69xX2dxX3xX17xX61xX19xX1xX3xXexX52xX3xX19xX1axX5axX2dxX3xX2xX32xX2xX32xX147xX12exX2xX18dxX1bxX3xX2bxX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXa5xX25xX26xX3xX1xXdxX2axX2bxX3xX2dxX3xXexX30xX3xX1xX3cdxX19xX1axX3xXexX1xX318xX19xX1axX3xX4xX4fxX6xX3xX4xX318xX4xX3xX17xX95xXdxX3xXexX7exX22xX19xX1axX3xX19xX1xX7exX3xX7xX6xX69xX215xX0xX24xX21xX3xX32xX12xX0xX24xX21xX3xX32xX12xX3xX5exX1axX7exX52axXdxX3xX5xX6xX26xX3xX17xX91xX19xX1axX3xX5xX5axX2bxX3xX51xXdxX48exX4xX3xXexX1xX10xX26xX3xX1xX22xXbxX3xX17xX370xX19xX1axX3xX5xX6xX26xX3xX17xX91xX19xX1axX3xX325xX1xX3a9xX19xX1axX3xX20dxX318xX4xX3xX17xX61xX19xX1xX3xXexX1xX52axXdxX3xX1xX2c9xX19xX1bxX3xX1xX22xXbxX3xX17xX370xX19xX1axX3xX5xX6xX26xX3xX17xX91xX19xX1axX3xX4xX18xX3xXexX1xX52axXdxX3xX1xX2c9xX19xX3xXexX52xX3xX17xX4fxX3xX2d6xX3xXexX1xX318xX19xX1axX3xXexX21xX3c0xX3xX5xX56cxX19xX21exX3xX19xX1axX7exX52axXdxX3xX5xX6xX26xX3xX17xX91xX19xX1axX3xX5xX5axX3xX19xX1axX7exX52axXdxX3xX68xX69xX25xX19xX3xX5xedf4xX3xX44xX26xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX48exXbxX3xX1xX7exX3c0xX19xX1axX3xXexXdxX99xX19xX3xX5xX7exa309xX19xX1axX21exX3xX4xX318xX19xX3xX24xX91xX1bxX3xX4xX3a9xX19xX1axX3xX4xX1xX14xX4xX1bxX3xX51xXdxX56cxX19xX3xX4xX1xX14xX4xX3xX417xX19xX1axX7exX52axXdxX3xX5xX6xX26xX3xX17xX91xX19xX1axX421xX3xX2bxX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX24xX25xX26xX3xX1xXdxX2axX2bxX3xX24xX3cdxX19xX1axX3xX187xX1bxX18dx10facxX3xXexXdxX99xX19xX3xX5xX7exX7b9xX19xX1axX3xXexX1xX318xX19xX1axX3xX4xX4fxX6xX3xX19xX1axX7exX52axXdxX3xX5xX6xX26xX3xX17xX91xX19xX1axXb2xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX26xX44xX2dxXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX20dxXexX20fxX6xX5xXdxX1axX19xX215xX3xX19fxX69xX7xXexXdxX161xX2dxX21exXaxX12xX5exX1axX7exX52axXdxX3xX5xX6xX26xX3xX17xX91xX19xX1axX3xXexX21xX26xX19xX1axX3xXexX1xX52axXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX19xX1axX1xb06bxX3xX51xXdxX48exX4xX3xX1xX7exX3c0xX19xX1axX3xX4xX1xX30xX3xX17xX91xX3xXexX1xX6xXdxX3xX7xX25xX19xX3xXexX1xX10xX26xX3xX68xX69xX2dxX3xX17xX61xX19xX1xX3xX4xX4fxX6xX3xXbxX1xX318xXbxX3xX5xX69xXa2xXexX3xX51xX99xX3xX24xX25xX26xX3xX1xXdxX2axX2bxX3xX20dxf063xX3xX1xX91xXdxX3xXexX1xX53bxX3xX2bxX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX3cdxX19xX1axX3xXexX1xX318xX19xX1axX3xX4xf0a4xX19xX1axX3xX24xX3cdxX19xX1axX3xX187xX1bxX18dxX806xX3xXexXdxX99xX19xX3xX5xX7exX7b9xX19xX1axX3xXexX1xX318xX19xX1axX3xX4xX4fxX6xX3xX19xX1axX7exX52axXdxX3xX5xX6xX26xX3xX17xX91xX19xX1axX3xXexX21xX7exX7fxX4xX3xX325xX1xXdxX3xX19xX1axX1xX880xX3xXexX1xX6xXdxX3xX7xX25xX19xXb2xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX26xX44xX2dxXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX20dxXexX20fxX6xX5xXdxX1axX19xX215xX3xX19fxX69xX7xXexXdxX161xX2dxX21exXaxX12xX47xc51dxX19xX3xX2bxX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX4fxX6xX3xX19xX1axX7exX52axXdxX3xX1xX26xX2c9xXexX3xX17xX91xX19xX1axX3xX325xX1xX3a9xX19xX1axX3xX4xX1xX69xX2dxX56cxX19xX3xXexX21xX318xX4xX1xX3xX3c0xX3xX20dxX8c6xX1bxX3xXbxX1xX7exX52axX19xX1axX1bxX3xXexX1xX61xX3xXexX21xX3c9xX19xX21exX3xX19xX1axX7exX52axXdxX3xX17xX6xX19xX1axX3xX1xX7exX3c0xX19xX1axX3xXexX21xX22xX3xX4xX3c9xXbxX3xX24xX25xX26xX3xX1xXdxX2axX2bxX3xX20dxX8c6xX3xX1xX91xXdxX3xX1xX3cdxX19xX1axX3xXexX1xX318xX19xX1axX3xX44xX26xX3xX24xX61xX3xXexX6xXdxX3xX19xX2c9xX19xX3xX5xX6xX26xX3xX17xX91xX19xX1axX1bxX3xX24xX48exX19xX1xX3xX19xX1axX1xX99xX3xX19xX1axX1xXdxX48exXbxX3xX1xX26xX45cxX4xX3xX2bxb57cxX4xX3xX24xX48exX19xX1xX3xXexX1xX69xX91xX4xX3xX44xX6xX19xX1xX3xX2bxXc7xX4xX3xX24xX48exX19xX1xX3xX4xa071xX19xX3xX4xX1xeac4xX6xX3xXexX21xX61xX3xX44xX5axXdxX3xX19xX1axX5axX2dxX21exX3xX19xX1axX7exX52axXdxX3xXexX52xX3xX17xX4fxX3xdbb2xX12exX3xXexX69xX2f3xXdxX3xXexX21xX3c0xX3xX5xX56cxX19xX3xX17xX6xX19xX1axX3xX1xX7exX3c0xX19xX1axX3xXexX21xX22xX3xX4xX3c9xXbxX3xXexX69xX3c9xXexX3xX1xX3cdxX19xX1axX3xXexX1xX318xX19xX1axX21exX3xX4xX318xX19xX3xX24xX91xX3xX20dxX8c6xX1bxX3xXbxX1xX7exX52axX19xX1axX1bxX3xXexX1xX61xX3xXexX21xX3c9xX19xX3xX17xX8c6xX3xX19xX1axX1xX880xX3xX51xXdxX48exX4xX3xX17xX6xX19xX1axX3xX1xX7exX3c0xX19xX1axX3xXexX21xX22xX3xX4xX3c9xXbxX3xX24xX25xX26xX3xX1xXdxX2axX2bxX3xX20dxX8c6xX3xX1xX91xXdxX3xX1xX3cdxX19xX1axX3xXexX1xX318xX19xX1axX3xX5xX5axX3xX187xX1bxX18dxX806xX3xX2bxX14xX4xX3xX5xX7exX7b9xX19xX1axX3xX4xX7b9xX3xX7xX3c0xXb2xX0xX24xX21xX3xX32xX12xX0xX24xX21xX3xX32xX12xX3xX5exX1axX7exX52axXdxX3xX1xX7exX3c0xX19xX1axX3xX5xX7exX7b9xX19xX1axX3xX1xX7exX69xX1bxX3xXexX21xX22xX3xX4xX3c9xXbxX3xX2bxX3c9xXexX3xX7xX14xX4xX3xX5xX6xX26xX3xX17xX91xX19xX1axX3xX1xX3cdxX19xX1axX3xXexX1xX318xX19xX1axX3xXexX1xX53bxX3xX2bxX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX24xX3cdxX19xX1axX3xX187xX1bxX18dxX806xX3xXexXdxX99xX19xX3xX5xX7exX7b9xX19xX1axX3xX1xX7exX69xX1bxX3xXexX21xX22xX3xX4xX3c9xXbxX3xX2bxX3c9xXexX3xX7xX14xX4xX3xX5xX6xX26xX3xX17xX91xX19xX1axXb2xX3xX5exX1axX7exX52axXdxX3xX17xX6xX19xX1axX3xX1xX7exX3c0xX19xX1axX3xXexX21xX22xX3xX4xX3c9xXbxX3xXexX1xX3c9xXexX3xX19xX1axX1xXdxX48exXbxX3xXexX1xX53bxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX24xX3cdxX19xX1axX3xX187xX1bxX18dxX806xX3xXexXdxX99xX19xX3xXexX21xX22xX3xX4xX3c9xXbxX3xXexX1xX3c9xXexX3xX19xX1axX1xXdxX48exXbxXb2xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX26xX44xX2dxXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX20dxXexX20fxX6xX5xXdxX1axX19xX215xX3xX19fxX69xX7xXexXdxX161xX2dxX21exXaxX12x11291xXdxX56cxX19xX1axX3xX19xX1axX7exX52axXdxX3xX5xX6xX26xX3xX17xX91xX19xX1axX3xXexX21xX26xX19xX1axX3xXexX1xX52axXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX19xX1axX1xX880xX3xX51xXdxX48exX4xX3xX1xX7exX3c0xX19xX1axX3xX4xX1xX30xX3xX17xX91xX3xX95xX2bxX3xX17xX6xX69xX3xXexX52xX3xX2xX187xX3xX19xX1axX5axX2dxX3xXexX21xX3c0xX3xX5xX56cxX19xX3xXexX21xX26xX19xX1axX3xXexX1xX318xX19xX1axX3xXexX1xX10xX26xX3xX68xX69xX2dxX3xX17xX61xX19xX1xX3xX4xX4fxX6xX3xXbxX1xX318xXbxX3xX5xX69xXa2xXexX3xX51xX99xX3xX24xX25xX26xX3xX1xXdxX2axX2bxX3xX20dxX8c6xX3xX1xX91xXdxX3xX51xX5axX3xX19xX1axX7exX52axXdxX3xX5xX6xX26xX3xX17xX91xX19xX1axX3xXexX21xX26xX19xX1axX3xXexX1xX52axXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX17xX7exX22xX4xX3xX4xX2efxX3xX17xXdxX3xX1xX1d7xX4xX3xXexXa2xXbxX3xX1xX26xX45cxX4xX3xX4xX3a9xX19xX1axX3xXexX318xX4xX3xXexX2c9xXdxX3xX19xX7exX7fxX4xX3xX19xX1axX26xX5axXdxX3xXexX1xX53bxX3xX325xX1xX3a9xX19xX1axX3xXbxX1xX25xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX24xX25xX26xX3xX1xXdxX2axX2bxX3xX2dxX3xXexX30xXb2xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX26xX44xX2dxXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX20dxXexX20fxX6xX5xXdxX1axX19xX215xX3xX19fxX69xX7xXexXdxX161xX2dxX21exXaxX12xX0xX7xXexX21xX26xX19xX1axX12xX41xX1exX3xXexX21xX22xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX24xX25xX26xX3xX1xXdxX2axX2bxX3xX0xX32xX7xXexX21xX26xX19xX1axX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX26xX44xX2dxXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX20dxXexX20fxX6xX5xXdxX1axX19xX215xX3xX19fxX69xX7xXexXdxX161xX2dxX21exXaxX12xX5exX1axX1xX61xX3xX17xX61xX19xX1xX3xX4xX8e5xX19xX1axX3xX68xX69xX2dxX3xX17xX61xX19xX1xX3xX2bxX14xX4xX3xX1xX1exX3xXexX21xX22xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX24xX25xX26xX3xX1xXdxX2axX2bxX3xX2dxX3xXexX30xX3xX17xX95xXdxX3xX51xX7fxXdxX3xX19xX1axX7exX52axXdxX3xXexX1xX69xX91xX4xX3xX1xX91xX3xX1axXdxX6xX3xX17xX53bxX19xX1xX3xX4xXa2xX19xX3xX19xX1axX1xb241xX26xX21exX3xX1xX1d7xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX1bxX3xX7xXdxX19xX1xX3xX51xXdxX56cxX19xX21exX3xX1xX91xX3xX1axXdxX6xX3xX17xX53bxX19xX1xX3xX5xX5axX2bxX3xX19xX3a9xX19xX1axX3xX19xX1axX1xXdxX48exXbxX1bxX3xX5xX3afxX2bxX3xX19xX1axX1xXdxX48exXbxX1bxX3xX19xX1axX7exX3xX19xX1axX1xXdxX48exXbxX3xX51xX5axX3xX44xXdxX56cxX2bxX3xX19xX1axX1xXdxX48exXbxXfaxX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX26xX44xX2dxXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX20dxXexX20fxX6xX5xXdxX1axX19xX215xX3xX19fxX69xX7xXexXdxX161xX2dxX21exXaxX12xX47xXc7xX3xXexX1xX2axX1bxX3xX5exX1xX5axX3xX19xX7exX7fxX4xX3xX1xX1exX3xXexX21xX22xX3xX2xX12exX12exX806xX3xX2bxX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX24xX25xX26xX3xX1xXdxX2axX2bxX3xX2dxX3xXexX30xX3xX17xX95xXdxX3xX51xX7fxXdxX3xX19xX1axX7exX52axXdxX3xXexX1xX69xX91xX4xX3xX1xX91xX3xX1axXdxX6xX3xX17xX53bxX19xX1xX3xX4xXa2xX19xX3xX19xX1axX1xXdeaxX26xX3xX2bxX7fxXdxX3xXexX1xX26xX318xXexX3xX19xX1axX1xXdeaxX26xX1bxX3xXexX1xX52axXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX1xX1exX3xXexX21xX22xX3xX18dxX3xX19x955exX2bxX3xX7xX6xX69xX3xX325xX1xXdxX3xXexX1xX26xX318xXexX3xX19xX1axX1xXdeaxX26xX21exX3xX1xX91xX3xX4xXa2xX19xX3xX19xX1axX1xXdeaxX26xX3xX17xX6xX19xX1axX3xX7xXdxX19xX1xX3xX7xX95xX19xX1axX3xXexX2c9xXdxX3xX4xX318xX4xX3xX1xX69xX2dxX48exX19xX3xX19xX1axX1xXdeaxX26xX3xXexX1xX10xX26xX3xX68xX69xX2dxX3xX17xX61xX19xX1xX3xXexX2c9xXdxX3xX5exX1axX1xX61xX3xX68xX69xX2dxX30xXexX3xX7xX95xX3xX2d6xX12exX6xX32xX147xX12exX12exXa4fxX32xX5exX3dcxX20fxX47xX3efxX3xX19xX1axX5axX2dxX3xX147xX19bxX32xX2xX147xX32xX147xX12exX12exXa4fxX3xX51xX5axX3xX4xX318xX4xX3xX1xX69xX2dxX48exX19xX3xX4xX18xX3xXexda05xX3xX5xX48exX3xX1xX91xX3xX19xX1axX1xXdeaxX26xX3xX4xX6xX26xX3xX17xX7exX22xX4xX3xX318xXbxX3xX44xXc7xX19xX1axX3xX4xX7b9xX3xX4xX1xX30xX1bxX3xX4xX1xX49xX19xX1xX3xX7xX318xX4xX1xX3xX17xXa2dxX69xX3xXexX7exX3xX4xX7b9xX3xX7xX3c0xX3xX1xX2c9xX3xXexXa2dxX19xX1axX3xXexX1xX10xX26xX3xX68xX69xX2dxX3xX17xX61xX19xX1xX3xX4xX4fxX6xX3xX5exX1axX1xX61xX3xX68xX69xX2dxX30xXexX3xX7xX95xX3xX2d6xX12exX6xX32xX147xX12exX12exXa4fxX32xX5exX3dcxX20fxX47xX3efxXb2xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX26xX44xX2dxXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX20dxXexX20fxX6xX5xXdxX1axX19xX215xX3xX19fxX69xX7xXexXdxX161xX2dxX21exXaxX12xX5exX1axX7exX52axXdxX3xXexX1xX69xX91xX4xX3xX1xX91xX3xX1axXdxX6xX3xX17xX53bxX19xX1xX3xX4xXa2xX19xX3xX19xX1axX1xXdeaxX26xX3xX4xX962xX19xX3xX5xX2c9xXdxX3xX17xX7exX22xX4xX3xX1xX1exX3xXexX21xX22xX3xXexX95xXdxX3xXexX1xXdxX2axX69xX3xX19bxX12exX806xX3xX2bxX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX24xX25xX26xX3xX1xXdxX2axX2bxX3xX2dxX3xXexX30xXb2xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbf22xX26xX69xX21xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX26xX3xX277xc159xX3efxX0xX32xXbxX12
quanglinh