Dây chuyền lạnh trong bảo quản vắc xin
Cung cấp vắc xin đến tất cả các nơi trên thế giới là một công việc vô cùng phức tạp. Cần có một chuỗi các hành động được phối hợp chính xác trong môi trường được kiểm soát nhiệt độ để lưu trữ, quản lý và vận chuyển các sản cứu trợ này. Đây được gọi là dây chuyền lạnh.
c3ccxd9ccxcb4ex1366dx10e97xd3baxdc62x10e15x1039dxX7x12d39xf787xd74fxd41fx114caxf17dxX5x12c59xXax11c22xd250xc564xd509xX3xX4xX1x12dfexX15xde29xef9bxX3xX5x13e69xX1cxX1xX3xXex10ddfxc57cxX1cx12fe9xX3xf99bxf18axX25xX3x104adxX19xX2axX1cxX3x113c6x141cfxX4xX3xf973xXdxX1cxX0x1246exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcd5fxX10xX6x10193xXaxX12xd1f7xX19xX1cxX27xX3xX4x113d9xXbxX3xX32xX33xX4xX3xX36xXdxX1cxX3x10c79xcfc8xX1cxX3xXexX55xXexX3xX4xX2axX3xX4xff15xX4xX3xX1cx11938xXdxX3xXexX24xd188xX1cxX3xXexX1xX61xX3xX27xXdx11c0exXdxX3xX5xe323xX3x1373dx100dcxXexX3xX4xdfa7xX1cxX27xX3xX32xXdxc79axX4xX3xX32xX89xX3xX4x11dbdxX1cxX27xX3xXbxX1xd689xX4xX3xXexX1fxXbx13fd5xX3xX4fxd527xX1cxX3xX4x13481xX3xX84xX85xXexX3xX4xX1xX19xe507xXdxX3xX4xX6cxX4xX3xX1xX82xX1cxX1xX3xX60xX85xX1cxX27xX3xX60x1408bx1113cxX4xX3xXbxX1x13bc0xXdxX3xX1xXc5xXbxX3xX4xX1xe994xX1cxX1xX3xX36xX6cxX4xX3xXexX24xX25xX1cxX27xX3xX84xX89xXdxX3xXexX24xXc4xe33fxX1cxX27xX3xX60xXc4xXc5xX4xX3xd9f6xXdx13046xX84xX3xX7xX25xX6cxXexX3xX1cxX1xXdxX8fxXexX3xX60xX85xX3xX60xXf3xX3xX5xXc4xX19xX3xXexX24xe060xf14fxX3xX2dxX19xX2axX1cxX3xX5xd77bxX3xX32xX82xX3xX32xfb6cxX1cxX3xX4xX1xX19xX15xXf3xX1cxX3xX4xX6cxX4xX3xX7xX2axX1cxX3xX4xX9cxX19xX3xXexX24xXc5xX3xX1cxX82xX15xXa2xX3x11f36xX14xX15xX3xX60xXc4xXc5xX4xX3xX27xe5ebxXdxX3xX5xX82xX3xX4cxX14xX15xX3xX4xX1xX19xX15xX1bxX1cxX3xX5xX1fxX1cxX1xXa2xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11070xX25xX4cxX15xXaxX12xX0xXdxX84xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX84xX4xX10xeed7xX25xX29xfd46xX10xX4xXexX3xX4cxX27xX84xX10xX4cxXdxX6xX3xX32xXdxX4cxX10xX25xX3xX84xXbxfd68xX3xXdxX4fxX10xX1cxXexX10xX24xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax126a3xXdxX4cxXexX1x124b6xX3xX2xf109xX1b1xe8e9xe33cxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX1aexX3x11278xf69dxX1b1xXbxX36xX1b4xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX3axX6xXbxXbxX7xX3axX25xXbxX10xX1cxX3axX84xX10xX4cxXdxX6xX3axXexX1xX19xX84xX29x10b47xXbxX9xX1cxX10xX1a9xX7xX3axX1bfxX2xX2xX2xX3axX2xX1b1x1432fxX4cxX1f0xX2xX197xX1b1xX1bexX197xX2xXexX197xX197xd91dxX2xX5xX2xX1b1xX17fxXf1xX1xX25xX17fxX5xX6xX1cxX1xX17fxX32xX6xX4xX36xXdxX1cxXa2xX182xXbxX27xXaxX3xX4cxX6xXexX6xX17fxXexX15xXbxX10xX9xXaxX32xXdxX4cxX10xX25xX3axX84xXbxX197xXaxX3xX4cxX6xXexX6xX17fxX10xX1cxX4xX25xX4cxX10xX9xXaxX1f0xfb78xXcxX1a9xX49xX1b1xXdxX32xdbf6x10a8fxX32xX197x1410cxX1a9xcc3exe445xX1a9xX4fxX4cxX36xX27xX29x136b4x11289xX84xX251xX4cxX197x13b86xX251xX250x10fe0xX15x14267xX27xX2dxe5d9xX243xX248xX84xX6xX36xX19xX7xX4cxde69xX1fcxfb28xX1bexX1f0x13162x10be5xX2dxX7xX4fxX84x13d98xcd48xX49xX272xX3axX1f0xX1b3xX1bfxX16axXbxX36xee51xX246xX248x10cfdxX251xX243xccefxX7xX272xdcb3xX36xX272xX13xX1b1xX248xX27dxX25exX15xX4x1277axX182xX1bexX250xX4fxX290xX256xX25x13fdfxX290xX84xX32xX197xX10x13462xX197xX256xX32xX1cxX182xX246xX250xX24xX243xX7xX4cxX1fcxX290xX32xX1bfxX246xX25bxX7xX280xX197x14264xX7xXdxX7xX283xX16axX4fxXexX2dxX251xX243xX2xX1cxX243xX84xX256xX36xX84xX26cxX84xXcxX286xX84xX49xX10xX242xX29xX272xXexX1cxX248xX1cxX27xX283xXexX272xX4cxX267xX248xX5xX27xX3axX1f0xX26dxX1fcxX27xX1xX26dxX280xX13xX256xX1a9xX1b3xX1bexX13xXaxX3xX4cxX6xXexX6xX17fxXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX4cxX6xXexX6xX17fxX6xX24xX27xX7xX9xXaxX1f0xX1fcxX1aexX1b1xX1aexX2xX1f0xX269xX1aexX1b1xX1aexX2xX1aexX2xX1aexX2xX1b1xX1b1xX1b3xX1aexX1b1xX1aexX2xX1b1xX25exX1b1xX1aexX2xX1b1xX25exX1b1xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX25xX4cxX15xXaxX12xXcxX1xX10xX25xX3xX248xX19x1385axX3xX249xX1xXdxX3xX60xe49bxX1cxX27xX3xX246xXdxX75xX1cxX3xX49xXc5xXbxX3xX248xX19xXcaxX4xX3xXexX1fxXdxX3xX23bxXdxX8fxXexX3xX249xX6xX84xX3xff30xX251xX249xX243xX4fxX272xX29ex10345xX10exX3xX32xX33xX4xX3xX36xXdxX1cxX3xXbxX1xX2axXdxX3xX60xXc4xXc5xX4xX3xX29xX2axX25xX3xX2dxX19xX2axX1cxX3xX5xXdxX75xX1cxX3xXexc492xX4xX3xXexX24xX25xX1cxX27xX3xX84xX85xXexX3xXf1xX1xX25xX2axX1cxX27xX3xX1cxX1xXdxX8fxXexX3xX60xX85xX3xX27xXdxX7exXdxX3xX1xX1fxX1cxX3xX17fxX3xXexf02axX3xXf1xX1xXdxX3xX60xXc4xXc5xX4xX3xX7xX2axX1cxX3xX36xX19xX55xXexX3xX4xX1xX25xX3xX60xX61xX1cxX3xXf1xX1xXdxX3xX60xXc4xXc5xX4xX3xX7x12388xX3xX4cxX395xX1cxX27xX3xX4xX1xX25xX3xXexXdxX75xX84xX3xX4xX1xe4dbxX1cxX27xXa2xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX25xX4cxX15xXaxX12xX246xX116xX3xX4cxX25xX3xX5xX82xX3xX32x10884xX3xX1cxX61xX19xX3xX1cxX1xXdxX8fxXexX3xX60xX85xX3xX2dxX19xX6cxX3xX4xX6xX25xX3xX1xX25xd13exX4xX3xX2dxX19xX6cxX3xXexX1xX55xXbxX3xX4xXa9xX3xXexX1xXf3xX3xX5xX82xX84xX3xX4xX1xX25xX3xX32xX33xX4xX3xX36xXdxX1cxX3xX84xX55xXexX3xX1xXdxX8fxX19xX3xX5x1161dxX4xX3xX36axXf1xX1xX2axX3xX1cxc55axX1cxX27xX3xX29xX2axX25xX3xX32xX8fxX3xX4xX1xXcaxX1cxX27xX3xX5xX1fxXdxX3xX29xX8fxX1cxX1xX3xXexX11cxXexX371xXa2xX3xX267xX85xXexX3xXf1xX1xXdxX3xX32xX33xX4xX17fxX36xXdxX1cxX3xX84xX55xXexX3xX1xXdxX8fxX19xX3xX5xX45fxX4xX10exX3xX1cxXa9xX3xXf1xX1xX89xX1cxX27xX3xXexX1xXf3xX3xX7xX3e4xX3xX4cxX395xX1cxX27xX3xX5xX1fxXdxX3xX1xX25xX432xX4xX3xXbxX1xX395xX4xX3xX1xX34bxXdxX3xX60xXc4xXc5xX4xXa2xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX25xX4cxX15xXaxX12xX23bxX82xX25xX3xX60x12d0exX1cxX27xX3xXexX1xXe8xXdxX3xX60xXdxXf3xX84xX3xX5x10195xX4xX1xX3xX7xX3e4xX3xX1cxX82xX15xX10exX3xX251xX249xX243xX4fxX272xX29exX3xX7xX3e4xX3xX4cxX395xX1cxX27xX3xXexX55xXexX3xX4xX2axX3xX1cxX468xX1cxX27xX3xX5xX45fxX4xX3xX60xXf3xX3xX60xX2axX84xX3xX29xX2axX25xX3xX32xX82xX3xX4xX19xX1cxX27xX3xX9cxX1cxX27xX3xX32xX33xX4xX3xX36xXdxX1cxX3xX4fxX259xX23bxX243xX13xX17fxX2xX269xXa2xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX25xX4cxX15xXaxX12xX26cxX1xXdxX3xX84xX85xXexX3xX32xX33xX4xX3xX36xXdxX1cxX3xX6xX1cxX3xXexX25xX82xX1cxX3xX32xX82xX3xX1xXdxX8fxX19xX3xX2dxX19xX2axX3xX60xXc4xXc5xX4xX3xX2b3xX49xX259xX3xXbxX1xX75xX3xX4cxX19xX15xX8fxXexX10exX3xX251xX249xX243xX4fxX272xX29exX3xX7xcc2fxX3xX29xX33xXexX3xX60xXa5xX19xX3xX1xX25xX1fxXexX3xX60xX85xX1cxX27xX3xX32xX11cxX1cxX3xX4xX1xX19xX15xXf3xX1cxX3xX32xX33xX4xX3xX36xXdxX1cxX3xXexX3bexX3xX1cxX1xX82xX3xX7xX2axX1cxX3xX36xX19xX55xXexX3xX60xX61xX1cxX3xX4xX6cxX4xX3xX2dxX19xXcaxX4xX3xX27xXdxX6xXa2xX3xX1bfxX3xXex10c68xX3xX5xXdxX1bxX19xX3xX29xX6xX1cxX3xX60xXa5xX19xX3xX1cxX1xd3ffxX84xX3xX84xX395xX4xX3xX60xXd3xX4xX1xX3xX29xX2axX25xX3xX32xX8fxX3xX1cxX1xX14xX1cxX3xX32xXdxX75xX1cxX3xX15xX3xXexX61xX3xXexX19xX15xX61xX1cxX3xX60xXa5xX19xX3xX32xX82xX3xX1cxX1xX14xX1cxX3xX32xXdxX75xX1cxX3xX36xe856xX3xX1xX85xXdxX10exX3xX4xe67dxX1cxX27xX3xX1cxX1xXc4xX3xX1cxX1xX10dxX1cxX27xX3xX1cxX27xXc4xXe8xXdxX3xX4xXa9xX3xX1cxX27xX19xX15xX3xX4xX70xX3xX4xX6xX25xX3xX32xX82xX3xX4cx13e46xX3xX29xX4fbxX3xXex103b6xX1cxX3xXexX1xXc4xX70xX1cxX27xXa2xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX25xX4cxX15xXaxX12xX49xX25xX1fxXexX3xX60xX85xX1cxX27xX3xX4xX19xX1cxX27xX3xX9cxX1cxX27xX3xX32xX82xX3xXexX1xX19xX3xX84xX19xX6xX3xX32xX33xX4xX3xX36xXdxX1cxX3xX5xX7exX1cxX3xX1cxX1xX55xXexX3xXexX3bexX3xXexX24xXc4xX7exX4xX3xX60xX61xX1cxX3xX1cxX6xX15xX3xX60xX6xX1cxX27xX3xX60xXc4xXc5xX4xX3xXexXdxX61xX1cxX3xX1xX82xX1cxX1xX3xX17fxX3xX32xX82xX3xX251xX249xX243xX4fxX272xX29exX3xXexX1xX6xX15xX3xX84xX432xXexX3xX4fxX70xX3xX4xX1xX61xX3xX4fxX259xX23bxX280xX242xX3xXcxX25xX82xX1cxX3xX4xXa5xX19xX3xX60xX2axX84xX3xX1cxX1xXdxX8fxX84xX3xX1xX25xX1fxXexX3xX60xX85xX1cxX27xX3xX1cxX82xX15xXa2xX3xX251xX249xX243xX4fxX272xX29exX3xX4xX1xX25xX3xX29xXdxX61xXexX3xX60xX6xX1cxX27xX3xX1cxXb2xX3xX5xX45fxX4xX3xX60xXf3xX3xX60xX2axX84xX3xX29xX2axX25xX3xXexX55xXexX3xX4xX2axX3xX4xX6cxX4xX3xX2dxX19xXcaxX4xX3xX27xXdxX6xX3xXexX1xX6xX84xX3xX27xXdxX6xX3xX4fxX70xX3xX4xX1xX61xX3xX36axX1xXdxX8fxX1cxX3xX5xX82xX3xX2xX269xX1b1xX371xX3xX60xX1bxX19xX3xX4xXa9xX3xX2dxX19xX15xX1bxX1cxX3xXexXdxX61xXbxX3xX4xX11cxX1cxX3xX4xX89xX1cxX27xX3xX29xX600xX1cxX27xX3xX32xX7exXdxX3xX1bfxX3xXexX5efxX3xX5xXdxX1bxX19xX3xX32xX33xX4xX3xX36xXdxX1cxX3xX4fxX259xX23bxX243xX13xX17fxX2xX269xX3xX32xX82xX25xX3xX4xX19xXcaxXdxX3xX1cxX468xX84xX3xX1bfxX1b1xX1bfxX2xXa2xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX25xX4cxX15xXaxX12xX0xXdxX84xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4cxXexX1xX19xX84xX29xX3xX4cxX1xXdxX4cxX10xX3xXdxX4fxX10xX1cxXexX10xX24xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1a9xXdxX4cxXexX1xX1aexX3xX25exX1bfxX1b1xXbxX36xX1b4xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX1aexX3xX197xX1f0xX2xXbxX36xX1b4xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX3axX3axXdxXa2xX29xX6xX25xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXa2xX32xX1cxX3axX1cxX10xX1a9xX7xX3axX1bfxX2xX2xX2xX3axX2xX1b1xX1f0xX4cxX1f0xX2xX197xX1b1xX1fcxX197xX273xXexX273xX197xX2xX5xX25exX17fxXf1xX1xX25xX17fxX5xX6xX1cxX1xX17fxX32xX6xX4xX36xXdxX1cxXa2xX182xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xX19xX15xX1bxX1cxX3xX5xX1fxX1cxX1xX3xXexX24xX25xX1cxX27xX3xX29xX2axX25xX3xX2dxX19xX2axX1cxX3xX32xX33xX4xX3xX36xXdxX1cxXaxX3xX1a9xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX25exX1bfxX1b1xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxX197xX1f0xX2xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xXexX6xX29xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX84xX1cxX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1cxX27xX9xXaxX1b1xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4cxX4cxXdxX1cxX27xX9xXaxX1fcxXaxX12xX0xXexX29xX25xX4cxX15xX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX25xX4cxX15xXaxX12xX2b3xX49xX259xX3xX4xX1xX25xX3xX29xXdxX61xXexX10exX3xXexX66fxX3xX4xX1xX9cxX4xX3xX1cxX82xX15xX3xX60xX6xX1cxX27xX3xXbxX1xXcaxXdxX3xX1xXc5xXbxX3xX32xX7exXdxX3xX4xX6cxX4xX3xX1cxX1xX82xX3xXf1xX1xX25xX6xX3xX1xX145xX4xX10exX3xX4xX6cxX4xX3xX4cxX25xX6xX1cxX1xX3xX1cxX27xX1xXdxX8fxXbxX3xX32xX82xX3xX4xX6cxX4xX3xXexX66fxX3xX4xX1xX9cxX4xX3xX15xX3xXexX61xX3xXexX25xX82xX1cxX3xX4xXa5xX19xX3xX60xXf3xX3xX60x13717xX15xX3xX1cxX1xX6xX1cxX1xX3xX1xX25xX1fxXexX3xX60xX85xX1cxX27xX3xX9cxX1cxX27xX3xXbxX1xXa9xX3xX32xX7exXdxX3xX60xX1fxXdxX3xX4cxX4fbxX4xX1xX3xX32xX82xX3xX60xXdxX1bxX19xX3xXbxX1xXcaxXdxX3xX32xXdxX8fxX4xX3xXexXdxX61xXbxX3xX4xX11cxX1cxX3xX32xX82xX3xXbxX1xX14xX1cxX3xXbxX1xXcaxXdxX3xX4xX89xX1cxX27xX3xX29xX600xX1cxX27xX3xX32xX33xX4xX3xX36xXdxX1cxX3xXbxX1x11cf6xX1cxX27xX3xX4fxX259xX23bxX243xX13xX17fxX2xX269xXa2xX3xXcxX55xXexX3xX4xX2axX3xX4xX6cxX4xX3xX4xX6cxX1cxX3xX29xX85xX3xX15xX3xXexX61xX3xXexX1xX6xX84xX3xX27xXdxX6xX3xXexX1xX45fxX4xX3xX1xXdxX8fxX1cxX3xXexXdxX75xX84xX3xX4xX1xX3f6xX1cxX27xX3xX4fxX259xX23bxX243xX13xX17fxX2xX269xX3xX4xXa5xX1cxX3xX4xXa9xX3xX60xX3f6xX3xXf1xXdxX61xX1cxX3xXexX1xX9cxX4xX3xX32xX82xX3xXf1xX344xX3xX1cxX468xX1cxX27xX3xX60xXf3xX3xX60xX2axX84xX3xX29xX2axX25xX3xXexXdxX75xX84xX3xX32xX33xX4xX3xX36xXdxX1cxX3xX4fxX259xX23bxX243xX13xX17fxX2xX269xX3xX6xX1cxX3xXexX25xX82xX1cxX3xX32xX82xX3xX1xXdxX8fxX19xX3xX2dxX19xX2axXa2xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX25xX4cxX15xXaxX12xX26cxX1xXa9xX6xX3xX1xX145xX4xX3xXcxX11cxXbxX3xX1xX19xX55xX1cxX3xX4xX1xX25xX3xX1cxX1xX14xX1cxX3xX32xXdxX75xX1cxX3xX15xX3xXexX61xX3xX32xX1bxX3xXexXdxX75xX84xX3xX32xX33xX4xX3xX36xXdxX1cxX3xXbxX1xX9eaxX1cxX27xX3xX4fxX259xX23bxX243xX13xX17fxX2xX269xX3xX4xX19xX1cxX27xX3xX4xX55xXbxX3xXexX1xX89xX1cxX27xX3xXexXdxX1cxX3xX4xX1xX19xX1cxX27xX3xX32xX1bxX3xX4fxX259xX23bxX243xX13xX17fxX2xX269xX3xX32xX82xX3xXexX1xX89xX1cxX27xX3xXexXdxX1cxX3xX4xX395xX3xXexX1xXf3xX3xX32xX1bxX3xX4xX89xX1cxX27xX3xXexX6cxX4xX3xX29xX2axX25xX3xX2dxX19xX2axX1cxX10exX3xX32xX11cxX1cxX3xX4xX1xX19xX15xXf3xX1cxX3xX32xX82xX3xXexXdxX75xX84xX3xX32xX33xX4xX3xX36xXdxX1cxX10exX3xX32xXdxX8fxX4xX3xX27xX1xXdxX3xX4xX1xeb30xXbxX3xX32xX82xX3xXexX1xX10xX25xX3xX4cxc7b9xXdxX3xX29xX6xX25xX3xX27xX34bxX84xX3xX4xX2axX3xX4xX6cxX4xX3xX7xX45fxX3xX4xXcaxX3xX7xX6xX19xX3xXexXdxX75xX84xX3xX4xX1xX3f6xX1cxX27xX3xX36axX280xX272xX29exX243xX371xX10exX3xX32xX82xX3xXexX24xX19xX15xX1bxX1cxX3xXexX1xX89xX1cxX27xX3xX36axX7xX45fxX3xX4xX1xX55xXbxX3xX1cxX1xX11cxX1cxX3xX32xX82xX3xX1cxX1xX19xX3xX4xXa5xX19xX371xX3xXexX1xX89xX1cxX27xX3xX2dxX19xX6xX3xX84xX85xXexX3xX5xX25xX1fxXexX3xX4xX6cxX4xX3xX29xX82xXdxX3xX27xXdxX2axX1cxX27xX3xX29xX600xX1cxX27xX3xX32xXdxX4cxX10xX25xX3xX1cxX27xX33xX1cxX3xX32xX82xX3xX29xX85xX3xX4xX14xX19xX3xX1xefa8xXdxX3xXf1xXdxXf3xX84xX3xXexX24xX6xX3xXf1xXdxX61xX1cxX3xXexX1xX9cxX4xX3xX4xX3f6xX6xX3xX1xX145xX4xX3xX32xXdxX75xX1cxXa2xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX25xX4cxX15xXaxX12xX26cxX1xXa9xX6xX3xX1xX145xX4xX3xX1cxX82xX15xX3xX4xX1xX3f6xX3xX15xX61xX19xX3xX4cxX82xX1cxX1xX3xX4xX1xX25xX3xX4xX6cxX1cxX3xX29xX85xX3xX15xX3xXexX61xX3xXexX19xX15xX61xX1cxX3xX60xXa5xX19xX10exX3xX1cxX1xX10dxX1cxX27xX3xX1cxX27xXc4xXe8xXdxX3xX7xX5a3xX3xXexX24x110ecxX3xXexX1xX82xX1cxX1xX3xX1cxX1xX14xX1cxX3xX32xXdxX75xX1cxX3xXexXdxX75xX84xX3xX4xX1xX3f6xX1cxX27xX3xX32xX82xX3xX4xX642xX1cxX27xX3xX5xX82xX3xX60xXcaxXdxX3xXexXc4xXc5xX1cxX27xX3xX60xXc4xXc5xX4xX3xXexXdxX75xX84xX3xX60xXa5xX19xX3xXexXdxX75xX1cxXa2xX3xX26cxX1xXa9xX6xX3xX1xX145xX4xX3xX60xXc4xXc5xX4xX3xX36xX14xX15xX3xX4cxX45fxX1cxX27xX3xXexX24xX75xX1cxX3xX4xX70xX3xX7xXc78xX3xXbxX1xXcaxXdxX3xX1xXc5xXbxX3xX32xX7exXdxX3xX251xX249xX243xX4fxX272xX29exX10exX3xX4xXa9xX3xX1f0xX3xX1xX145xX4xX3xXbxX1xXa5xX1cxX10exX3xX29xX6xX25xX3xX27xX34bxX84xX3xX4xX6cxX4xX3xX29xX82xXdxX3xX27xXdxX2axX1cxX27xX3xX29xX600xX1cxX27xX3xX32xXdxX4cxX10xX25xX10exX3xX29xX2axX1cxX27xX3xX4xX14xX19xX3xX1xXbfaxXdxX3xX60xX6cxX1cxX1xX3xX27xXdxX6cxX10exX3xX4xX89xX1cxX27xX3xX4xX395xX3xX1xXb2xX3xXexX24xXc5xX3xX4xX89xX1cxX27xX3xX32xXdxX8fxX4xX10exX3xX29xX82xXdxX3xXexX11cxXbxX3xXexXc4xX70xX1cxX27xX3xXexX6cxX4xX3xX32xX82xX3xX4xX6cxX4xX3xX29xX82xXdxX3xXexX24xX419xX1cxX1xX3xX29xX82xX15xX3xX4xXa9xX3xXexX1xXf3xX3xXexX2axXdxX3xX36xX19xXcaxX1cxX27xX3xX4cxX45fxX6xX3xXexX24xX75xX1cxX3xX4xX6cxX4xX3xXexX1xX89xX1cxX27xX3xXexXdxX1cxX3xX1xXdxX8fxX1cxX3xX4xXa9xXa2xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX24xX12xX0xX3axXexX29xX25xX4cxX15xX12xX0xX3axXexX6xX29xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26dxX25xX19xX24xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX25xX3xX13xXa2xX49xX2axXdxX3axX26dxX26cxf7d3xX13bxX26dxX0xX3axXbxX12