Triệu tập 2 cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật về cứu trợ lũ lụt
(Baohatinh.vn) - 2 cá nhân ở Cẩm Thành (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã thừa nhận hành vi đăng thông tin sai sự thật lên facebook cá nhân về việc cứu trợ lũ lụt vừa qua.
e277x16049x15c49x1949bx15b9bx119b9xed06x12f4cxf665xX7x168f2x19274xf946xf1a3x134ccx122baxX5xf941xXax146c9xXcx143b1xXdx1aa29x16a70xX3xXex11910xXbxX3x12a77xX3xX4xe4bdxX3x10ae7xX1x1a7ebxX22xX3x18b28x18687xX22x1795exX3xXex139c2xXdxX3xXexX1x17697xX22xX2axX3xXexXdxX22xX3xX7xX6xXdxX3xX7x1a8e0xX3xXexX1xX1axXexX3x112ccx184b9xX3xX4x11c10xX17xX3xXexX14xf63fxX3xX5xe5b0xX3xX5x101b1xXexX0x19ba6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12954xX10xX6x11e9bxXaxX12xX1dxX3xX4xX20xX3xX22xX1xX24xX22xX3xf506xX3x19d76x12dd2x1453cxX3xXcxX1x1424axX22xX1xX3x114d6xX79xX7axX7bxX3x101c0xX17x177adx180d6xX22x1227fxX3xX67xX7fxX3xXcx1a331xX22xX1x10f15xX3xX27x17e57xX3xXexX1x10073xX6xX3xX22xX1xX1axX22xX3xX1xX7fxX22xX1xX3xX46xXdxX3xX27xX28xX22xX2axX3xXexX1xX32xX22xX2axX3xXexXdxX22xX3xX7xX6xXdxX3xX7xX3fxX3xXexX1xX1axXexX3xX5xX8bxX22xX3x10969xX6xX4xX10xf18ax1a3b0xXd1xfcccxX3xX4xX20xX3xX22xX1xX24xX22xX3xX46xX47xX3xX46xXdxX16xX4xX3xX4xX4axX17xX3xXexX14xX4fxX3xX5xX52xX3xX5xX55xXexX3xX46xX9dxX6xX3xf0e8xX17xX6x19203xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1320exXd1xX6axX8axXaxX12x13655xX20xX22xX2axX3x1644dxX58xX2xX2xX8dxX3xX79xX32xX22xX2axX3xX6xX22xX3xX1xX17xX8axX16xX22xX3xX79xX7axX7bxX3xX88xX17xX8axX8bxX22xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xXexX1axXbxX3xX1dxX3xX4xX20xX3xX22xX1xX24xX22xX3xX4x1a80exX3xX1xX7fxX22xX1xX3xX46xXdxX3xX27xX28xX22xX2axX3xXexX2dxXdxX3xX22x1751exXdxX3xX6axX17xX22xX2axX3xX7xX6xXdxX3xX7xX3fxX3xXexX1xX1axXexX3xX5xX8bxX22xX3x126efxX6xX4xX10xXd0xXd1xXd1xXd3xX3xX5xX7fxX7bxX3xX2dxX22xX1xX3xX1x18081xX77xX22xX2axX3xX27x11fc3xX22xX3xX17xX8axX3xXex163e3xX22xX8dxX3xX6axX6xX22xX1xX3xX6axX3fxX3xX4x1a661xX6xX3xX4xX20xX3xX22xX1xX24xX22xX8dxX3xXex16ea3xX3xX4xX1xX4axX4xXfbxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxXd1xX6axX8axXaxX3xX7xXexX8axX5xX10xX9xXaxXexX10xef54xXex154daxX6xX5xXdxX2axX22x15b38xX3xX4xX10xX22xXexX10xX14xea2exXaxX12xX0xXdxX7bxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX79xX10xX22xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX8axX5xX10xX9xXax198a8xXdxX6axXexX1xX1dbxX3xf05fxX2x18b94xXbxX1d3xX1e3xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX1dbxX3x10a51xX2x14e33xXbxX1d3xX1e3xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1dbxX58xX58xXdxXfbxXd0xX6xXd1xX1xX6xXexXdxX22xX1xXfbxX46xX22xX58xX22xX10xX202xX7xX58xX1dxX21axX218xX218xX58xX2xX1dxX20bxX6axX1dxX2xX218xX116xX2xX1dx18c7exXexX2xf6f8xX116xX252xX24fxX5xX21axXfbx1389fxXbxX2ax13bf3xX14xX9xX20bxX1dxX24fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX16xX17xX3xXexX1axXbxX3xX1dxX3xX4xX20xX3xX22xX1xX24xX22xX3xX27xX28xX22xX2axX3xXexX2dxXdxX3xXexX1xX32xX22xX2axX3xXexXdxX22xX3xX7xX6xXdxX3xX7xX3fxX3xXexX1xX1axXexX3xX46xX47xX3xX4xX4axX17xX3xXexX14xX4fxX3xX5xX52xX3xX5xX55xXexXaxX3xX202xXdxX6axXexX1xX9xXaxX209xX2xX20bxXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX218xX2xX21axXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX6xXbxXexXdxXd1xX22xXaxX3xX7xXexX8axX5xX10xX9xXaxXexX10xX1d3xXexX1d5xX6xX5xXdxX2axX22xX1dbxX3xX4xX10xX22xXexX10xX14xX1e3xXaxX12xef3dxX8bxX3xXcxX1x106b5xX3xXcxX1x14b62xX7bxX3xXd3xX1xX6xXdxX3xX22xX1xX1axX22xX3xX1xX7fxX22xX1xX3xX46xXdxX3xX27xX28xX22xX2axX3xXexXdxX22xX3xX7xX6xXdxX3xX7xX3fxX3xXexX1xX1axXexX3xXd3xX1xXdxX3xX5xX7fxX7bxX3xX46xXdxX16xX4xX3xX46x11406xXdxX3xX5xX3fxX4xX3xX5xX187xX4fxX22xX2axX3xX4xX1xX4axX4xX3xX22xX28xX22xX2axXfbxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxXd1xX6axX8axXaxX12xXcxX1xX10xXd1xX3xX27xX149xX8dxX3xX22xX2axX7fxX8axX3xX116xX21axX58xX2xX21axX8dxX3xX2fexX8bxX3xXcxX1xX303xX3xXcxX1xX307xX7bxX3xX83xX111xf1cdxX3xX2xX24fxX24fxX116xX8dxX3xXexX1xX187x1989axX22xX2axX3xXexX14x177e2xX3xXexX1xX32xX22xX3xe900xX32xX22xX2axX3xX38exX6xX7bxX3xX2fexX15dxX8dxX3xX1d3xX99xX3xX79xX7axX7bxX3xXcxX1xX7fxX22xX1xX8dxX3xX1xX17xX8axX16xX22xX3xX79xX7axX7bxX3xX88xX17xX8axX8bxX22xX96xX3xX27xX99xX3xX4xX149xX3xX1xX7fxX22xX1xX3xX46xXdxX3xX27xX28xX22xX2axX3xXexX2dxXdxX3xX5xX8bxX22xX3xX175xX6xX4xX10xXd0xXd1xXd1xXd3xX3xX4xX20xX3xX22xX1xX24xX22xX3x103bdxe97bxf8c9xXexX3xXcxX14xX399xXdxX3xX10bx19968xX3xX79xXd1xX22x152d2xX3xX27xX28xX22xX2axX3xXexX2dxXdxX3xXexX1xX32xX22xX2axX3xXexXdxX22xX3xX7xX6xXdxX3xX7xX3fxX3xXexX1xX1axXexX3xX46xX47xX3xXex1ac71xX22xX1xX3xX1xX433xX22xX1xX3xX4xX4axX17xX3xX1xX15dxX8dxX3xX4xX4axX17xX3xXexX14xX4fxX3xX5xX7fxX7bxX3xX2dxX22xX1xX3xX1xX187xX77xX22xX2axX3xX27xX18dxX22xX3xX17xX8axX3xXexX194xX22xX8dxX3xX6axX6xX22xX1xX3xX6axX3fxX3xX4xX1a1xX6xX3xX4xX20xX3xX22xX1xX24xX22xX8dxX3xXexX1aexX3xX4xX1xX4axX4xXfbxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxXd1xX6axX8axXaxX12xX79xX55xX3xXexX1x171d9xX8dxX3xX175xX6xX4xX10xXd0xXd1xXd1xXd3xX3xX3fexX3ffxX400xXexX3xXcxX14xX399xXdxX3xX10bxX409xX3xX79xXd1xX22xX3xX27xX28xX22xX2axX3xXexX2dxXdxX3xX22xX15dxXdxX3xX6axX17xX22xX2axX1dbxX3xXaxX0xX10xX7bxX12xX79xX20xX22xX3xXd0xX15dxX3xX1d3xX99xX3xXexX1xXdxX18dxX17xX3xXexX14xX20xX4xX1xX3xX22xX1xXdxX16xX7bxX8dxX3xXexX14xXd1xX22xX2axX3xX5xX52xX3xX5xX55xXexX3xX46xX9dxX6xX3xXf8xX17xX6xX8dxX3xX2axXdxX6xX3xX27xX433xX22xX1xX3xX0xX58xX10xX7bxX12xX0xX10xX7bxX12xX22xX2axX1axXbxX3xX7xX24xX17xX3xX22xX1xX187xX22xX2axX3xXd3xX1xX32xX22xX2axX3xX4xX149xX3xX4xX20xX22xX3xXd0xX15dxX3xX4xX4axX17xX3xX1xX15dxX8dxX3xX7xX6xX17xX3xXd3xX1xXdxX3xX22xX187xX33fxX4xX3xX14xX39fxXexX3xX4xX52xX22xX2axX3xXd3xX1xX32xX22xX2axX3xX27xX187xX4fxX4xX3xX4xX20xX22xX3xXd0xX15dxX3xX27xX18dxX22xX3xX1xf2eaxXdxX8dxX3xX27xX15dxX22xX2axX3xX46xXdxX8bxX22xX8dxX3xX4xX4axX17xX3xXexX14xX4fxX0xX58xX10xX7bxX12xX0xX10xX7bxX12xX40exXfbxX0xX58xX10xX7bxX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxXd1xX6axX8axXaxX12xX111xX6xX17xX3xXd3xX1xXdxX3xX5xX7fxX7bxX3xX46xXdxX16xX4xX8dxX3xX4xX1xX303xX3xXcxX1xX307xX7bxX3xX4xX1xXd1xX3xXd0xXdxX18dxXexX8dxX3xXexX14xXd1xX22xX2axX3xX27xX4fxXexX3xX5xX52xX3xX5xX55xXexX3xX46xX9dxX6xX3xXf8xX17xX6xX8dxX3xX22xX1xX7fxX3xX4xX1xX303xX3xXcxX1xX307xX7bxX3xXd0xX303xX3xX22xX2axX1axXbxX3xX22xX1xX187xX22xX2axX3xX7xXd1xX3xX46xX33fxXdxX3xX7bxX15dxXexX3xX7x13d6cxX3xX1xX15dxX3xX2axXdxX6xX3xX27xX433xX22xX1xX3xXd3xX1xX20xX4xX3xXexX14xXd1xX22xX2axX3xXexX1xX32xX22xX3xXexX1xX433xX3xX4xX1xX187xX6xX3xX22xX2axX1axXbxX3xX7xX24xX17xX3xXd0x11149xX22xX2axX3xX22xX8bxX22xX3xX5xX3fxX4xX3xX5xX187xX4fxX22xX2axX3xX4xX4axX17xX3xX1xX15dxX3xXbxX1xX2dxXdxX3xX187xX17xX3xXexXdxX8bxX22xX3xX4xX4axX17xX3xX1xX15dxX3xX22xX1x1017dxX22xX2axX3xX2axXdxX6xX3xX27xX433xX22xX1xX3xXd3xX1xX20xX4xX3xXd0xX303xX3xX22xX2axX1axXbxX3xX7xX24xX17xX8dxX3xX4xX32xX3xX5xX1axXbxX3xX1xX307xX22xXfbxX3xX111xX6xX17xX3xXd3xX1xXdxX3xX22xX187xX33fxX4xX3xX14xX39fxXexX8dxX3xX4xX149xX3xX4xX20xX4xX3xX27xXd1xX7fxX22xX3xX4xX4axX17xX3xXexX14xX4fxX3xX27xX18dxX22xX3xXbxX1xX20xXexX3xXf8xX17xX7fxX3xX4xX4axX17xX3xXexX14xX4fxX3xXex148aexXdxX3xXexX1xX32xX22xX8dxX3xX1d3xX99xX3xXexX1xX433xX3xX2axXdxX6xX3xX27xX433xX22xX1xX3xX4xX1xX303xX3xXcxX1xX307xX7bxX3xX27xX99xX3xX22xX1xX1axX22xX3xX27xX187xX4fxX4xX3xX7bxX15dxXexX3xX7xX60cxX3xXbxX1x19283xX22xX3xXf8xX17xX7fxX3xX5xX7fxX3xX7bx10081xX3xXexX32xX7bxX8dxX3xX2axX6d3xXd1xX8dxX3xX22xX187xX33fxX4xX3xX17xX60cxX22xX2axXfbxXfbxXfbxX3xX46xX7fxX3xX27xX187xX4fxX4xX3xX22xX1xX1axX22xX3xX2xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX27x17ae3xX22xX2axX3xXexXdxX47xX22xX3xX7bxX400xXexXfbxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxXd1xX6axX8axXaxX12x118ccxX17xX6xX3xX5xX7fxX7bxX3xX46xXdxX16xX4xX8dxX3xX4xX1xX303xX3xXcxX1xX307xX7bxX3xXexX1xX9dxX6xX3xX22xX1xX1axX22xX3xXexX1xX32xX22xX2axX3xXexXdxX22xX3xX4xX1xX303xX3xX27xX28xX22xX2axX3xXexX2dxXdxX3xX5xX7fxX3xX7xX6xXdxX3xX7xX3fxX3xXexX1xX1axXexX3xX46xX7fxX3xX4xX6xX7bxX3xXd3xX18dxXexX3xX2ax137dexX3xX22xX15dxXdxX3xX6axX17xX22xX2axX3xXexX14xX8bxX22xX8dxX3xX27xX28xX22xX2axX3xXexX2dxXdxX3xXd0xX7fxXdxX3xX46xXdxX18dxXexX3xX27xX194xX22xX1xX3xX4xX1xX194xX22xX1xX3xX5xX8bxX22xX3xXexX14xX6xX22xX2axX3xXccxX6xX4xX10xXd0xXd1xXd1xXd3xX3xX4xX20xX3xX22xX1xX24xX22xX3xX4xX1a1xX6xX3xX7bxX433xX22xX1xX3xX46xX7fxX3xX4xX1xX303xX17xX3xX1xXd1xX7fxX22xX3xXexXd1xX7fxX22xX3xXexX14xX20xX4xX1xX3xX22xX1xXdxX16xX7bxX3xXexX14xX187xX33fxX4xX3xXbxX1xX20xXbxX3xX5xX17xX1axXexXfbxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxXd1xX6axX8axXaxX3xX7xXexX8axX5xX10xX9xXaxXexX10xX1d3xXexX1d5xX6xX5xXdxX2axX22xX1dbxX3xX4xX10xX22xXexX10xX14xX1e3xXaxX12xX0xXdxX7bxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX79xX10xX22xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX8axX5xX10xX9xXaxX202xXdxX6axXexX1xX1dbxX3xX209xX2xX20bxXbxX1d3xX1e3xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX1dbxX3xX218xX2xX21axXbxX1d3xX1e3xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1dbxX58xX58xXdxXfbxXd0xX6xXd1xX1xX6xXexXdxX22xX1xXfbxX46xX22xX58xX22xX10xX202xX7xX58xX1dxX21axX218xX218xX58xX2xX1dxX252xX6axX1dxX2xX209xX1dx1a952xX21axX252xXexX8d2xX218xX8d2xX8d2xX5xX252xX1d5xX2xX1dxX20bxX6axX1dxX2xX218xX116xX20bxX2xX252xXexX218xX24fxX252xX116xX1dxX5xX21axXfbxX259xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX16xX17xX3xXexX1axXbxX3xX1dxX3xX4xX20xX3xX22xX1xX24xX22xX3xX27xX28xX22xX2axX3xXexX2dxXdxX3xXexX1xX32xX22xX2axX3xXexXdxX22xX3xX7xX6xXdxX3xX7xX3fxX3xXexX1xX1axXexX3xX46xX47xX3xX4xX4axX17xX3xXexX14xX4fxX3xX5xX52xX3xX5xX55xXexXaxX3xX202xXdxX6axXexX1xX9xXaxX209xX2xX20bxXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX218xX2xX21axXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX6xXbxXexXdxXd1xX22xXaxX12xX2fexX3fxX4xX3xX5xX187xX4fxX22xX2axX3xX4xX1xX4axX4xX3xX22xX28xX22xX2axX3xX5xX7fxX7bxX3xX46xXdxX16xX4xX3xX46xX33fxXdxX3xX2fexX8bxX3xXcxX1xX303xX3xX67xX17xX8axX47xX22xXfbxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxXd1xX6axX8axXaxX12xX38exX2axX7fxX8axX3xX1dxX58xX2xX2xX8dxX3xX2fexX8bxX3xXcxX1xX303xX3xX67xX17xX8axX47xX22xX3xX83xX111xX38exX3xX2xX24fxX24fxX1dxX8dxX3xXexX1xX187xX399xX22xX2axX3xXexX14xX39fxX3xXexX1xX32xX22xX3xX3a6xX745xX22xX2axX3xX10bxX7fxX17xX8dxX3xX1d3xX99xX3xX79xX7axX7bxX3xXcxX1xX7fxX22xX1xX96xX3xX27xX99xX3xX4xX149xX3xX1xX7fxX22xX1xX3xX46xXdxX3xX7x13106xX3xX6axX55xX22xX2axX3xX175xX6xX4xX10xXd0xXd1xXd1xXd3xX3xX4xX20xX3xX22xX1xX24xX22xX3xX3fexX2fexX10xX3xX67xX17xX8axX10xX22xX40exX3xX27xX28xX22xX2axX3xXexX2dxXdxX3xX5xX8bxX22xX3xXexX14xX6xX22xX2axX3xX3fexec07xXdxX16xX4xX3xX2fexX7fxX7bxX3xX67xX7fxX3xXcxX93xX22xX1xX40exX3xX22xX15dxXdxX3xX6axX17xX22xX2axX1dbxX3xX0xX10xX7bxX12xXaxX79xX20xX22xX3xXd0xX15dxX3xX1d3xX99xX8dxX3xX4xX20xX22xX3xXd0xX15dxX3xXexX1xX32xX22xX3xX5xX7fxX7bxX3xX46xXdxX16xX4xX3xXexX1xXdxX18dxX17xX3xXexX14xX20xX4xX1xX3xX22xX1xXdxX16xX7bxX3xXexX14xXd1xX22xX2axX3xX27xX4fxXexX3xX5xX52xX3xX5xX55xXexX3xX46xX9dxX6xX3xXf8xX17xX6xX8dxX3xX4xX149xX3xXd0xX60cxX3xX4xX1xX745xX22xX2axX3xX2fexX8bxX3xX3ffxXdxX22xX1xX3xX3a6xX4axX4xX3xX5xX7fxX3xX22xX2axX187xX399xXdxX3xX4xX149xX3xX4xX32xX22xX2axX3xX46xX33fxXdxX3xX4xX20xX4xX1xX3xX7bxX6d3xX22xX2axX3xX1xXdxX16xX22xX3xXexX6d3xXdxX3xXd0xX303xX3xX5xXdxX16xXexX3xX2axXdxX187xX399xX22xX2axX3xX22xX1xX187xX22xX2axX3xXd3xX1xX32xX22xX2axX3xXexX1x18fa9xX8axX3xX4xX20xX22xX3xXd0xX15dxX3xX27xX18dxX22xX3xX1xX56bxXdxX3xXexX1xX28xX7bxX8dxX3xX27xX15dxX22xX2axX3xX46xXdxX8bxX22xXaxX0xX58xX10xX7bxX12xX0xX10xX7bxX12xXfbxX0xX58xX10xX7bxX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxXd1xX6axX8axXaxX12xX767xX17xX6xX3xX1d3xX20xX4xX3xX7bxXdxX22xX1xX8dxX3xXexX1xX3fxX4xX3xXexX18dxX3xX2axXdxX6xX3xX27xX433xX22xX1xX3xXd0xX60cxX3xX4xX1xX745xX22xX2axX3xX4xX1a1xX6xX3xX67xX17xX8axX47xX22xX3xX5xX7fxX3xX32xX22xX2axX3xX2fexX8bxX3xX3ffxXdxX22xX1xX3xX3a6xX4axX4xX3xX27xX99xX3xX22xX1xX1axX22xX3xX27xX187xX4fxX4xX3xX22xX1xXdxX47xX17xX3xXbxX1xX70bxX22xX3xXf8xX17xX7fxX3xX22xX1xX187xX1dbxX3xX2axX6d3xXd1xX8dxX3xX7bxX716xX3xXexX32xX7bxX8dxX3xXexX1xX17xX60cxX4xX3xX4xX1xX66cxX6xX3xXd0xX16xX22xX1xX8dxX3xX22xX187xX33fxX4xX3xX5x19619xX4xX3xX46xX7fxX3xX2xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX27xX745xX22xX2axX3xXexXdxX47xX22xX3xX7bxX400xXexX3xX6axXd1xX3xX32xX22xX2axX3xfa2cxX1xX6xX22xX3xXa47xXdxX18dxXexX3xX3ffxXdxX22xX1xX3xX1d5xX3xX4xX20xX22xX3xXd0xX15dxX3xX22xX32xX22xX2axX3xX6axX24xX22xX3xXexX1xX32xX22xX3xX3a6xX745xX22xX2axX3xX10bxX7fxX17xX3xX7bxX6xX22xX2axX3xXexX14xX3fxX4xX3xXexXdxX18dxXbxX3xX27xX18dxX22xXfbxX3xX38exX2axXd1xX7fxXdxX3xX14xX6xX8dxX3xX2axXdxX6xX3xX27xX433xX22xX1xX3xX67xX17xX8axX47xX22xX3xX4xX52xX22xX2axX3xX27xX99xX3xX22xX1xX1axX22xX3xX22xX1xXdxX47xX17xX3xXf8xX17xX7fxX3xX46xX7fxX3xX2xX21axX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX27xX745xX22xX2axX3xXexXdxX47xX22xX3xX7bxX400xXexXfbxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxXd1xX6axX8axXaxX12xX111xX6xX17xX3xXd3xX1xXdxX3xX4xX20xX4xX3xX5xX3fxX4xX3xX5xX187xX4fxX22xX2axX3xX4xX1xX4axX4xX3xX22xX28xX22xX2axX3xX27xX187xX6xX3xX14xX6xX3xXd0xX63dxX22xX2axX3xX4xX1xX4axX22xX2axX8dxX3xX2axXdxX2dxXdxX3xXexX1xX194xX4xX1xX3xX4xX55xX3xXexX1xX49dxX8dxX3xX2fexX8bxX3xXcxX1xX303xX3xX67xX17xX8axX47xX22xX3xX27xX99xX3xX22xX1xX1axX22xX3xXexX1xXb11xX8axX3xX1xX7fxX22xX1xX3xX46xXdxX3xX27xX28xX22xX2axX3xXexX2dxXdxX3xXexX1xX32xX22xX2axX3xXexXdxX22xX3xX4xX1a1xX6xX3xX7bxX433xX22xX1xX3xX22xX1xX187xX3xXexX14xX8bxX22xX3xX5xX7fxX3xX7xX6xXdxX3xX7xX3fxX3xXexX1xX1axXexXfbxX3xX67xX17xX8axX47xX22xX3xX4xX52xX22xX2axX3xX4xX6xX7bxX3xXd3xX18dxXexX3xX2axX7baxX3xXd0xX7fxXdxX3xX46xXdxX18dxXexX3xXexX14xX8bxX22xX3xX46xX7fxX3xX27xX28xX22xX2axX3xXexX2dxXdxX3xXd0xX7fxXdxX3xX46xXdxX18dxXexX3xX27xX194xX22xX1xX3xX4xX1xX194xX22xX1xX3xXexX1xX32xX22xX2axX3xXexXdxX22xX3xX5xX8bxX22xX3xXexX14xX6xX22xX2axX3xXccxX6xX4xX10xXd0xXd1xXd1xXd3xX3xX4xX20xX3xX22xX1xX24xX22xX3xX46xX7fxX3xX4xX1xX303xX17xX3xX1xXd1xX7fxX22xX3xXexXd1xX7fxX22xX3xXexX14xX20xX4xX1xX3xX22xX1xXdxX16xX7bxX3xXexX14xX187xX33fxX4xX3xXbxX1xX20xXbxX3xX5xX17xX1axXexXfbxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxXd1xX6axX8axXaxX12xX67xXdxX16xX22xX8dxX3xX79xX307xX3xXf8xX17xX6xX22xX3xX4xX32xX22xX2axX3xX6xX22xX3xX1xX17xX8axX16xX22xX3xX79xX7axX7bxX3xX88xX17xX8axX8bxX22xX3xX27xX6xX22xX2axX3xX4xX1a1xX22xX2axX3xX4xX60cxX3xX1xX745xX3xX7xX307xX3xX27xX49dxX3xX1d3xXa10xX3xX5xeb31xX3xXexX1xX10xXd1xX3xXf8xX17xX8axX3xX27xX303xX22xX1xX3xX4xX1a1xX6xX3xXbxX1xX20xXbxX3xX5xX17xX1axXexXfbxX0xX58xXbxX12xX0xX6axXdxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6axX14xX10xX5xX6xXexX10xX6axXaxX12xX0xX17xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1d5xXexX1xX17xX7bxXd0xX1d5xX6xX22xX6axX1d5xX7xX6xXbxXd1xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX38exX2axX187xX399xXdxX3xX6axX24xX22xX3xX46x14049xX22xX2axX3xX5xX52xX3xX67xX7fxX3xXcxX93xX22xX1xX3xXexX433xX7bxX3xX22xX2axX187xX399xXdxX3xXd0xX56bxX3xXf8xX17xX8bxX22xX3xXexX7fxXdxX3xX7xX2dxX22xX3xX2axXdxX20xX3xXexX14xX303xX3xXexX14xXd1xX22xX2axX3xX27xX745xX3xX4xX4axX17xX3xXexX14xX4fxXaxX3xX1xX14xX10xXccxX9xXaxX58xX22xX17xXdxX1d5xX1xXd1xX22xX2axX1d5xX7xXd1xX22xX2axX1d5xX5xX6xX58xX22xX2axX17xXd1xXdxX1d5xX6axX6xX22xX1d5xX46xX17xX22xX2axX1d5xX5xX17xX1d5xX1xX6xX1d5xXexXdxX22xX1xX1d5xXexXdxX7bxX1d5xX22xX2axX17xXd1xXdxX1d5xXd0xXd1xX1d5xXf8xX17xX10xX22xX1d5xXexX6xXdxX1d5xX7xX6xX22xX1d5xX2axXdxX6xX1d5xXexX14xXdxX1d5xXexX14xXd1xX22xX2axX1d5xX6axXd1xX1d5xX4xX17xX17xX1d5xXexX14xXd1xX58xX1dxX21axX2xX2xX24fxX252xXfbxX1xXexX7bxXaxX12xX0xXdxX7bxX2axX3xX7xX14xX4xX9xXaxX58xX7bxX10xX6axXdxX6xX58xX2xX1dxX21axX58xX22xX10xX202xX7xX58xX1dxX21axX218xX116xX58xX2xX20bxX2xX6axX209xX2xX21axX20bxX1dxX20bxX252xXexX8d2xX21axX1dxX209xX2xX5xX21axXfbxX259xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX16xX17xX3xXexX1axXbxX3xX1dxX3xX4xX20xX3xX22xX1xX24xX22xX3xX27xX28xX22xX2axX3xXexX2dxXdxX3xXexX1xX32xX22xX2axX3xXexXdxX22xX3xX7xX6xXdxX3xX7xX3fxX3xXexX1xX1axXexX3xX46xX47xX3xX4xX4axX17xX3xXexX14xX4fxX3xX5xX52xX3xX5xX55xXexXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxX46xX12xX0xX7xXexX14xXd1xX22xX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX38exX2axX187xX399xXdxX3xX6axX24xX22xX3xX46xXea1xX22xX2axX3xX5xX52xX3xX67xX7fxX3xXcxX93xX22xX1xX3xXexX433xX7bxX3xX22xX2axX187xX399xXdxX3xXd0xX56bxX3xXf8xX17xX8bxX22xX3xXexX7fxXdxX3xX7xX2dxX22xX3xX2axXdxX20xX3xXexX14xX303xX3xXexX14xXd1xX22xX2axX3xX27xX745xX3xX4xX4axX17xX3xXexX14xX4fxXaxX3xX1xX14xX10xXccxX9xXaxX58xX22xX17xXdxX1d5xX1xXd1xX22xX2axX1d5xX7xXd1xX22xX2axX1d5xX5xX6xX58xX22xX2axX17xXd1xXdxX1d5xX6axX6xX22xX1d5xX46xX17xX22xX2axX1d5xX5xX17xX1d5xX1xX6xX1d5xXexXdxX22xX1xX1d5xXexXdxX7bxX1d5xX22xX2axX17xXd1xXdxX1d5xXd0xXd1xX1d5xXf8xX17xX10xX22xX1d5xXexX6xXdxX1d5xX7xX6xX22xX1d5xX2axXdxX6xX1d5xXexX14xXdxX1d5xXexX14xXd1xX22xX2axX1d5xX6axXd1xX1d5xX4xX17xX17xX1d5xXexX14xXd1xX58xX1dxX21axX2xX2xX24fxX252xXfbxX1xXexX7bxXaxX12xX38exX2axX187xX399xXdxX3xX6axX24xX22xX3xX46xXea1xX22xX2axX3xX5xX52xX3xX67xX7fxX3xXcxX93xX22xX1xX3xXexX433xX7bxX3xX22xX2axX187xX399xXdxX3xXd0xX56bxX3xXf8xX17xX8bxX22xX3xXexX7fxXdxX3xX7xX2dxX22xX3xX2axXdxX20xX3xXexX14xX303xX3xXexX14xXd1xX22xX2axX3xX27xX745xX3xX4xX4axX17xX3xXexX14xX4fxX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX14xXd1xX22xX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xXc04xX1xX20xXexX3xX1xXdxX16xX22xX3xX22xX1xXdxX47xX17xX3xX2axXdxXb11xX8axX3xXexX399xX3xXexXea1xX8axX3xXexX1xX24xX22xX8dxX3xX2xX3xX6axX24xX8axX3xX4xX1xX17xX8axX47xX22xX3xX46xX7fxX22xX2axX3xX46xX7fxX3xX2xX3xX46x1834exX22xX2axX3xXd0xX6d3xX4xX3xXexX14xXd1xX22xX2axX3xX27xX745xX3xX4xX4axX17xX3xXexX14xX4fxX8dxX3xX32xX22xX2axX3xX38exX2axX17xX8ax199b3xX22xX3xX88xX17xX24xX22xX3xX2fexX6xX7bxX3xX1d5xX3xXexX1xX32xX22xX3xX3ffx1a378xX3xX3a6xX32xX22xX2axX8dxX3xX1d3xX99xX3xX79xX7axX7bxX3xX3ffxX118dxX3xX83xX79xX7axX7bxX3xX88xX17xX8axX8bxX22xX8dxX3xX67xX7fxX3xXcxX93xX22xX1xX96xX3xX27xX99xX3xXd0xX20xXd1xX3xX4xX1xX194xX22xX1xX3xXf8xX17xX8axX47xX22xX3xX27xX303xX6xX3xXbxX1xX187xX307xX22xX2axX3xX46xX7fxX3xXexX433xX7bxX3xX4xX1xX1a1xX3xX22xX1xX24xX22xX3xX27xX49dxX3xXexX14xX2dxX3xX5xX6d3xXdxXfbxX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX46xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3a6xX9dxX22xX2axX3xXex130a9xX3xX22xX6d3xX22xX1xX3xX46xX33fxXdxX3xX22xX2axX187xX399xXdxX3xX22xX2axX1x131a5xXd1xXaxX3xX1xX14xX10xXccxX9xXaxX58xX7xXd1xX22xX2axX1d5xXd3xX1xXd1xX10xX58xX6axX17xX22xX2axX1d5xXexX8axX1d5xX22xX6xX22xX1xX1d5xX46xXd1xXdxX1d5xX22xX2axX17xXd1xXdxX1d5xX22xX2axX1xX10xXd1xX58xX1dxX21axX2xX2xX24fxX24fxXfbxX1xXexX7bxXaxX12xX0xXdxX7bxX2axX3xX7xX14xX4xX9xXaxX58xX7bxX10xX6axXdxX6xX58xX2xX1dxX21axX58xX22xX10xX202xX7xX58xX1dxX21axX218xX116xX58xX2xX116xX20bxX6axX209xX2xX2xX116xX252xX116xX209xXexX218xX116xX2xX1dxX5xX218xX1d5xX2xX1dxX1dxX209xX8d2xX252xX252xX21axX21axX1d5xX2xX21axX2xX209xX21axX116xX2xX209xX252xX218xXfbxX259xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX16xX17xX3xXexX1axXbxX3xX1dxX3xX4xX20xX3xX22xX1xX24xX22xX3xX27xX28xX22xX2axX3xXexX2dxXdxX3xXexX1xX32xX22xX2axX3xXexXdxX22xX3xX7xX6xXdxX3xX7xX3fxX3xXexX1xX1axXexX3xX46xX47xX3xX4xX4axX17xX3xXexX14xX4fxX3xX5xX52xX3xX5xX55xXexXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxX46xX12xX0xX7xXexX14xXd1xX22xX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3a6xX9dxX22xX2axX3xXexX1210xX3xX22xX6d3xX22xX1xX3xX46xX33fxXdxX3xX22xX2axX187xX399xXdxX3xX22xX2axX1xX1224xXd1xXaxX3xX1xX14xX10xXccxX9xXaxX58xX7xXd1xX22xX2axX1d5xXd3xX1xXd1xX10xX58xX6axX17xX22xX2axX1d5xXexX8axX1d5xX22xX6xX22xX1xX1d5xX46xXd1xXdxX1d5xX22xX2axX17xXd1xXdxX1d5xX22xX2axX1xX10xXd1xX58xX1dxX21axX2xX2xX24fxX24fxXfbxX1xXexX7bxXaxX12xX3a6xX9dxX22xX2axX3xXexX1210xX3xX22xX6d3xX22xX1xX3xX46xX33fxXdxX3xX22xX2axX187xX399xXdxX3xX22xX2axX1xX1224xXd1xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX14xXd1xX22xX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xX79xX1xX17xX8axX16xX22xX3xX7bxX15dxXexX3xX4xX55xX3xX32xX22xX2axX3xX77xX3xX1xX17xX8axX16xX22xX3xXcxX1xX6d3xX4xX1xX3xX67xX7fxX3xX83xX67xX7fxX3xXcxX93xX22xX1xX96xX3xX27xX187xX4fxX4xX3xX46xX4fxX3xX4xX1xX745xX22xX2axX3xX4xX6xX3xX7xX93xX3xXcxX1xX1a1xX8axX3xXcxXdxX8bxX22xX3xXexX14xX6xXd1xX3xX1dxX21axX21axX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX27xX745xX22xX2axX3xXexXdxX47xX22xX3xX1x18c0fxX3xXexX14xX4fxX3xX4xX1a1xX6xX3xX4xX20xX4xX3xX22xX1xX7fxX3xX1xX2dxXd1xX3xXexX24xX7bxX3xX2axXdxX39fxXbxX3xX3fexX1d3xX149xX6xX40exX3xX22xX4fxX3xX22xX2axX24xX22xX3xX1xX7fxX22xX2axX3xX27xX99xX3xX2axX24xX8axX3xX22xX1xXdxX47xX17xX3xXexX14xX6xX22xX1xX3xX4xX99xXdxXfbxX3xX38exX2axX187xX399xXdxX3xX7bxX9dxX22xX2axX3xXexX1xX6xX8axX3xX4xX1xXd1xX3xX32xX22xX2axX3xX5xX99xXd1xX3xX22xX2axX1xX1224xXd1xX3xXd3xX1xX149xX8dxX3xX22xX2axX187xX399xXdxX3xX5xX6d3xXdxX3xXexX1210xX3xX22xX6d3xX22xX1xX8dxX3xX7xXd1xX3xXd0xX433x17841xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX46xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX38exX2axX1xX93xX6xX3xX27xX745xX22xX2axX3xXd0xX7fxXd1xX3xXexX14xXd1xX22xX2axX3xX4xX307xX22xX3xX1xXd1xX6d3xX22xX3xX22xX6d3xX22xXaxX3xX1xX14xX10xXccxX9xXaxX58xX22xX17xXdxX1d5xX1xXd1xX22xX2axX1d5xX7xXd1xX22xX2axX1d5xX5xX6xX58xX22xX2axX1xXdxX6xX1d5xX6axXd1xX22xX2axX1d5xXd0xX6xXd1xX1d5xXexX14xXd1xX22xX2axX1d5xX4xXd1xX22xX1d5xX1xXd1xX6xX22xX1d5xX22xX6xX22xX58xX1dxX21axX21axX20bxX218xX2xXfbxX1xXexX7bxXaxX12xX0xXdxX7bxX2axX3xX7xX14xX4xX9xXaxX58xX7bxX10xX6axXdxX6xX58xX2xX1dxX21axX58xX22xX10xX202xX7xX58xX1dxX21axX218xX1dxX58xX2xX21axX20bxX6axX218xX21axX209xX2xX20bxX21axX21axXexX252xX209xX116xX2xX5xX1dxX1d5xX2xX21axX209xX6axX116xX2xX2xX116xX116xX1dxX21axXexX8d2xX252xX1dxX21axX218xX5xX21axXfbxX259xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX16xX17xX3xXexX1axXbxX3xX1dxX3xX4xX20xX3xX22xX1xX24xX22xX3xX27xX28xX22xX2axX3xXexX2dxXdxX3xXexX1xX32xX22xX2axX3xXexXdxX22xX3xX7xX6xXdxX3xX7xX3fxX3xXexX1xX1axXexX3xX46xX47xX3xX4xX4axX17xX3xXexX14xX4fxX3xX5xX52xX3xX5xX55xXexXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxX46xX12xX0xX7xXexX14xXd1xX22xX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX38exX2axX1xX93xX6xX3xX27xX745xX22xX2axX3xXd0xX7fxXd1xX3xXexX14xXd1xX22xX2axX3xX4xX307xX22xX3xX1xXd1xX6d3xX22xX3xX22xX6d3xX22xXaxX3xX1xX14xX10xXccxX9xXaxX58xX22xX17xXdxX1d5xX1xXd1xX22xX2axX1d5xX7xXd1xX22xX2axX1d5xX5xX6xX58xX22xX2axX1xXdxX6xX1d5xX6axXd1xX22xX2axX1d5xXd0xX6xXd1xX1d5xXexX14xXd1xX22xX2axX1d5xX4xXd1xX22xX1d5xX1xXd1xX6xX22xX1d5xX22xX6xX22xX58xX1dxX21axX21axX20bxX218xX2xXfbxX1xXexX7bxXaxX12xX38exX2axX1xX93xX6xX3xX27xX745xX22xX2axX3xXd0xX7fxXd1xX3xXexX14xXd1xX22xX2axX3xX4xX307xX22xX3xX1xXd1xX6d3xX22xX3xX22xX6d3xX22xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX14xXd1xX22xX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xX38exX1xXdxX47xX17xX3xX22xX2axX187xX399xXdxX3xX6axX70bxX7bxX3xX7bxX433xX22xX1xX3xXexX14xXd1xX22xX2axX3xX5xX52xX8dxX3xX22xX1xX66cxX22xX2axX3xX4xX1xXdxX18dxX4xX3xX4xX6xX3xX22xX32xX8dxX3xX1d3xX17xX745xX22xX2axX3xX1xXd1xX6d3xXexX3xX27xX15dxX22xX2axX3xX1xX18dxXexX3xX4xX32xX22xX2axX3xX7xX17xXb11xXexX8dxX3xX22xX1xX66cxX22xX2axX3xX4xX1xX17xX8axX18dxX22xX3xX1d3xX10xX3xX4xX1xX77xX3xX27xX70bxX8axX3xX1xX7fxX22xX2axX3xX1xXd1xX20xX8dxX3xX1xX7fxX22xX2axX3xX22xX2axX7fxX22xX3xXexXdxX22xX3xX22xX1x172c4xX22xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xefadxX8dxX3xX22xX1xX66cxX22xX2axX3xXd0xX18dxXbxX3xX5xXa10xX6xX3xX27xX187xX4fxX7bxX3xX22xX745xX22xX2axX3xXexX433xX22xX1xX3xX8axX8bxX17xX3xXexX1xX187xX307xX22xX2axX1495xX3xX5xX7fxX3xXd0xX4axX4xX3xXexX14xX6xX22xX1xX3xX27xX70bxX8axX3xX8axX8bxX17xX3xXexX1xX187xX307xX22xX2axX3xXexX6d3xXdxX3xX67xX7fxX3xXcxX93xX22xX1xX3xXexX14xXd1xX22xX2axX3xX22xX1xX66cxX22xX2axX3xX22xX2axX7fxX8axX3xXf8xX17xX6xXfbxX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX46xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX58xX17xX5xX12xX0xX6axXdxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX14xXaxX12xX0xX58xX6axXdxX46xX12xX0xX58xX6axXdxX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11d39xX17xXexX1xXd1xX14xXaxX12xX17a7xX22xX1xX3xX67xXd1xX7fxX22xX2axX0xX58xXbxX12
Anh Hoàng