Thông tin mới nhất về diễn biến bão số 9
(Baohatinh.vn) - Từ ngày 28 - 31/10, trên địa bàn Hà Tĩnh khả năng xảy ra một đợt mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to. Tổng lượng mưa dự báo 300 - 500 mm/đợt, có nơi 500 - 700 mm/đợt.
cda6x1a1b5x14080x11821x13d35x1447fx12e72x177b0x14d98xX7x15f74xede8x17dc5x15884x11d5exf743xX5xfa37xXax1576dxXcxX1x19a65x10248x13c7bxX3xXexXdxX16xX3xe126x11db2xXdxX3xX16xX1xd635xXexX3x15eacx10681xX3xdf1bxXdx148c7xX16xX3x19fd9xXdx19810xX16xX3xX2ex13df8xfe45xX3xX7x17701xX3x1a6b7xX0x17b82xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12a4axX10xX6xX29xXaxX12xXcx120c5xX3xX16xX17xce86x184d5xX3x1545exdcedxX3x12429xX3x1505bxX2xX3cxX2x1757dx17478xX3xXex19ae4x10ed0xX16xX3x1553dxda5fxX6xX3xX2exX56xX16xX3xX4bxX56xX3xXcxd4d5xX16xX1xX3x184c7xX1x176d3xX3xX16x12c06xX16xX17xX3x13f8fxX7cxX57xX3xX66xX6xX3xX1dx14ee1xXexX3xX6ax115b2xXexX3xX1dxf37axX6xX3xXexX35xX3xX6axX30xX16xX3xX66xX23xXexX3xXexX35xX63xX3xX4x11be6xX3xX16xed65xXdxX3xX6ax16bdcxX4xX3xX2exXdxf273xXexX3xXexX35xfe04xX3xXcx131c0xX16xX17xX3xX5xX93xX8fxX16xX17xX3xX1dxX93xX6xX3xX29x115c0xX3xX2ex14901xX35xX3xX5exX62xX62xX3xX5cxX3x18592xX62xX62xX3xX1dxX1dxX3cxX6axX8fxXexX63xX3xX4xXa6xX3xX16xXa9xXdxX3xXd5xX62xX62xX3xX5cxX3x193a2xX62xX62xX3xX1dxX1dxX3cxX6axX8fxXexXb7xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17993xX35xX29xX57xXaxX12xX0xXdxX1dxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx1122dxX10xX16xXexX10xX66xXaxX3xX7xXexX57xX5xX10xX9xXax13b8axXdxX29xXexX1x14d5fxX3xX5axX59xX62xXbxX83xdef2xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX12fxX3x14e5axX5axX59xXbxX83xX136xXaxX3xX7xX66xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX3cxX3cxXdxXb7xX2exX6xX35xX1xX6xXexXdxX16xX1xXb7xX26xX16xX3cxX16xX10xX12axX7xX3cxX59xX62xX140xX5exX3cxX2xX62xX5axX29xX59xX62xXd5xX140xX140xX5exX2xXexX5exX3ax12836xX3axX5xX59xX5cxX29xX2ex179c2xX17xX5cxX83xXexX16xX29xX5cxX59xX62xX59xX62xX2xX62xX59xXeexX5cxX62xXb7xX17xXdxf735xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX1dxX1exXdxX3xX16xX1xX23xXexX3xX26xX27xX3xX29xXdxX2bxX16xX3xX2exXdxX30xX16xX3xX2exX34xX35xX3xX7xX38xX3xX3axXaxX3xX12axXdxX29xXexX1xX9xXaxX5axX59xX62xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX140xX5axX59xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX35xX29xX57xXaxX12xXcxX1xX10xX35xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xXexX52xX3x11900xX56xXdxX3x18db0xX1x18a4exX3xXexX93xX8fxX16xX17xX3xXexX1x17313xX57xX3xX26xX7fxX16xX3xX4bxX56xX3xXcxX76xX16xX1xX63xX3xX1xfd8axXdxX3xX140xX3xX17xXdx1049bxX3xX16xX17xX56xX57xX3xX59xXeexX3cxX2xX62xX63xX3xX26xX6bxX3xXexX66xX211xX3xXexe6a0xX1dxX3xX2exX34xX35xX3xde77xX3xX7axX1xX35xX7cxX16xX17xX3xX2xX5exX63xXeexX3xX6axX8bxX3xdf0dxX76xX3xX108x172dbxX4xX136xX3xX2xX2xXd5xX63xXd5xX3xX6axX8bxX3xX20fxXdxX16xX1xX3xX20bxX15xX16xX17xX63xX3xX4xXccxX4xX1xX3xX6axX7cxX35xX3x14a75xX35xX16xX17xX3xXcx19c42xX3xXcxX249xX57xX3xX7axX1xX35xX7cxX16xX17xX3xX5exX59xX62xX7axX1dxX3xX26xX27xX3xXbxX1xX211xX6xX3xX108xX265xX4xX3xX20bxX15xX16xX17xX3xX108xX265xX4xXb7xX3xX286x14cefxX4xX3xX17xXdxXa6xX3xX1dx149a4xX16xX1xX3xX16xX1xX23xXexX3xX26x11aebxX16xX17xX3xX17x12d8exX16xX3xXexX249xX1dxX3xX2exX34xX35xX3xX1dxX2bexX16xX1xX3xX4xX23xXbxX3xX2xX5exX3x19797xX2xX5exXd5xX5cxX2xXd5xX62xX7axX1dxX3cxX17xXdxX233x19394xX63xX3xX17xXdx193faxXexX3xX4xX23xXbxX3xX2xXd5xXb7xX108xXccxX16xX3xX7axX211xX16xX1xX3xX17xXdxXa6xX3xX1dxX2bexX16xX1xX3xXexX52xX3xX4xX23xXbxX3xX17bxX63xX3xX17xXdxX2f7xXexX3xXexX52xX3xX4xX23xXbxX3xX5axX3xXexX66xX250xX3xX5xX67xX16xX3xX7axX1xX35xX7cxX16xX17xX3xX5exX62xX62xX3xX7axX1dxX3xXexX211xX16xX1xX3xXexX52xX3xXexX249xX1dxX3xX2exX34xX35xX136xX3xX2exXccxX16xX3xX7axX211xX16xX1xX3xX17xXdxXa6xX3xX1dxX2bexX16xX1xX3xXexX52xX3xX4xX23xXbxX3xX2xX62xX63xX3xX17xXdxX2f7xXexX3xXexX52xX3xX4xX23xXbxX3xX2xX59xX3xXexX66xX250xX3xX5xX67xX16xX3xX7axX1xX35xX7cxX16xX17xX3xX2xXd5xX62xX3xX7axX1dxX3xXexX211xX16xX1xX3xXexX52xX3xXexX249xX1dxX3xX2exX34xX35xXb7xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX35xX29xX57xXaxX12xe804xXc9xX3xX2exXccxX35xX3xXexX66xX35xX16xX17xX3xX59xX140xX3xX17xXdxX233xX3xXexX1exXdxX63xX3xX2exX34xX35xX3xX29xXdxX3xX4xX1x12774xX57xfb78xX16xX3xXexX1xX10xX35xX3xX1xX93xX1exX16xX17xX3xXcxX249xX57xX3xXcxX249xX57xX3xX108xX265xX4xX63xX3xX1dxfb8cxXdxX3xX17xXdxX233xX3xX6axXdxX3xX6axX93xX8fxX4xX3xX59xX62xX5cxX59xXd5xX7axX1dxX3xX26xX56xX3xX4xXa6xX3xX7axX1xX7cxX3xX16xX7fxX16xX17xX3xX1dxX2bexX16xX1xX3xXexX1xX67xX1dxXb7xX3xX20bxX30xX16xX3xX62xX140xX3xX17xXdxX233xX3xX16xX17xX56xX57xX3xX59xX5axX3cxX2xX62xX63xX3xX26xX6bxX3xXexX66xX211xX3xXexX249xX1dxX3xX2exX34xX35xX3xX250xX3xX7axX1xX35xX7cxX16xX17xX3xX2xX140xX63xX17bxX3xX6axX8bxX3xX261xX76xX3xX108xX265xX4xX136xX3xX2xX2xX62xX63xX5exX3xX6axX8bxX3xX20fxXdxX16xX1xX3xX20bxX15xX16xX17xX3xXexX66xX67xX16xX3xX26xX2c8xX16xX17xX3xX2exXdxX3ddxX16xX3xX4xXccxX4xX3xXexe164xX16xX1xX3xXexX52xX3xX20bxX56xX3x19bc1xfb6axX16xX17xX3xX6axX30xX16xX3x1365exX1x19d6exX3x191c2xX67xX16xXb7xX3xX286xX2b6xX4xX3xX17xXdxXa6xX3xX1dxX2bexX16xX1xX3xX16xX1xX23xXexX3xX26xX2c8xX16xX17xX3xX17xX2cdxX16xX3xXexX249xX1dxX3xX2exX34xX35xX3xX1dxX2bexX16xX1xX3xX4xX23xXbxX3xX2xX5exX5cxX2xX140xX3xX2e4xX2xX5exXd5xX5cxX2xX17bxXd5xX3xX7axX1dxX3cxX17xXdxX233xX2f2xX63xX3xX17xXdxX2f7xXexX3xX4xX23xXbxX3xX2xXeexXb7xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX35xX29xX57xXaxX12xX261xX2c8xX16xX17xX3xX16xX17xX3dbxX57xX3xX1xXdxX3ddxX1dxX3xX29xX35xX3xX2exX34xX35xX3xXexX66xX67xX16xX3xX108xXdxX3ddxX16xX3xX20bxX15xX16xX17xX3xXexX66xX35xX16xX17xX3xX59xX140xX3xX17xXdxX233xX3xXexX1exXdxX3xX2e4xX17xXdxXa6xX3xX1dxX2bexX16xX1xX3xXexX52xX3xX4xX23xXbxX3xX17bxX3xXexX66xX250xX3xX5xX67xX16xX63xX3xX17xXdxX2f7xXexX3xXexX52xX3xX4xX23xXbxX3xX5axX3xXexX66xX250xX3xX5xX67xX16xX2f2xX12fxX3xXcxX52xX3xX26xX76xX3xXexX3dbxX57xX30xX16xX3xX2xX2xX63xX62xX3xX6axX30xX16xX3xX2xX5axX63xX62xX3xX6axX8bxX3xX261xX76xX3xX108xX265xX4xX136xX3xXbxX1xX211xX6xX3xXcxX249xX57xX3xX7axXdxX16xX1xX3xXexX3dbxX57xX30xX16xX3xX2xX2xX5axX63xX62xX3xX6axX8bxX3xX20fxXdxX16xX1xX3xX20bxX15xX16xX17xXb7xX3xXcxX35xX56xX16xX3xX2exX8bxX3xXexX56xX3dbxX3xXexX1xX3dbxX57xX27xX16xX3xX1xX35xX2bexXexX3xX6axX8bxX16xX17xX3xXexX66xX35xX16xX17xX3xX26xX2c8xX16xX17xX3xX16xX17xX3dbxX57xX3xX1xXdxX3ddxX1dxX3xX6axX27xX3dbxX3xX4xXa6xX3xX16xX17xX3dbxX57xX3xX4xXa9xX3xX4xX6xX35xX3xX4xX1xX6bxX3dbxX3xXexXccxX4xX3xX6axX8bxX16xX17xX3xX4xX21bxX6xX3xX17xXdxXa6xX3xX17xXdxX2f7xXexX3xX1dxX2bexX16xX1xXb7xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX35xX29xX57xXaxX12xXcxX66xX35xX16xX17xX3xX59xX140xX3xX6axX30xX16xX3xX140xX5axX3xX17xXdxX233xX3xXexXdxX30xXbxX3xXexX1xX10xX35xX63xX3xX2exX34xX35xX3xX29xXdxX3xX4xX1xX3dbxX57xX3ddxX16xX3xXexX1xX10xX35xX3xX1xX93xX1exX16xX17xX3xXcxX249xX57xX3xXcxX249xX57xX3xX108xX265xX4xX63xX3xX1dxX3f9xXdxX3xX17xXdxX233xX3xX6axXdxX3xX6axX93xX8fxX4xX3xX59xXd5xX7axX1dxX63xX3xX6axXdxX3xX26xX56xX35xX3xX6axX23xXexX3xX5xXdxX27xX16xX3xXexX52xX3xX20bxX56xX3xX49axX49bxX16xX17xX3xX6axX30xX16xX3xX4a3xX1xX4a5xX3xX4a7xX67xX16xX3xX7xX6xX3dbxX3xX6axXa6xX3xX7xX3dbxX57xX3xX57xX30xX3dbxX3xXexX1xX56xX16xX1xX3xXccxXbxX3xXexX1xX23xXbxX3xX16xX1xXdxXb2xXexX3xX6axX1exXdxX63xX3xX7xX6xX3dbxX3xX6axXa6xX3xXexXdxX30xXbxX3xXex15efdxX4xX3xX6axXdxX3xX7xX249xX3dbxX3xX26xX56xX35xX3xX6axX23xXexX3xX5xXdxX27xX16xX3xX26xX56xX3xX7xX3dbxX57xX3xX57xX30xX3dbxX3xXexX1xX56xX16xX1xX3xX1dxX8bxXexX3xX26xX2c8xX16xX17xX3xXccxXbxX3xXexX1xX23xXbxXb7xX3xX20bxX30xX16xX3xX62xX140xX3xX17xXdxX233xX3xX16xX17xX56xX57xX3xX59xX3axX3cxX2xX62xX63xX3xX26xX6bxX3xXexX66xX211xX3xXexX66xX3dbxX16xX17xX3xXexX249xX1dxX3xX26xX2c8xX16xX17xX3xXccxXbxX3xXexX1xX23xXbxX3xX250xX3xX2xXd5xX63xX140xX3xX6axX8bxX3xX261xX76xX3xX108xX265xX4xX136xX3xX2xX62xX140xX63xX5axX3xX6axX8bxX3xX20fxXdxX16xX1xX3xX20bxX15xX16xX17xX63xX3xXexX66xX67xX16xX3xX6axX23xXexX3xX5xXdxX27xX16xX3xX7axX1xX3dbxX3xX26xXc9xX4xX3xXbxX1xX211xX6xX3xX20bxX15xX16xX17xX3xXcxX1xXccxXdxX3x1a2c6xX6xX16xXb7xX3xX286xX2b6xX4xX3xX17xXdxXa6xX3xX1dxX2bexX16xX1xX3xX16xX1xX23xXexX3xX250xX3xXexX66xX3dbxX16xX17xX3xXexX249xX1dxX3xX26xX2c8xX16xX17xX3xXccxXbxX3xXexX1xX23xXbxX3xX17xXdxX7cxX1dxX3xX83xX3dbxX38xX16xX17xX3xX29xX93xX1exXdxX3xX4xX23xXbxX3xX17bxX3xX2e4xX3xX29xX93xX1exXdxX3xX140xX62xX3xX7axX1dxX3cxX17xXdxX233xX2f2xXb7xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX35xX29xX57xXaxX12xX11bxX23xXbxX3xX6axX8bxX3xX66xX21bxXdxX3xX66xX35xX3xXexX1xXdxX67xX16xX3xXexX6xXdxX3xX29xX35xX3xX2exX34xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX12fxX3xX4xX23xXbxX3xX140xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX35xX29xX57xXaxX12xX0xX2exX12xXcxX1xX233xXdxX3xXexXdxX30xXexX3xX7axX1xX3dbxX3xX26xXc9xX4xX3xX4bxX56xX3xXcxX76xX16xX1xX12fxX0xX3cxX2exX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX35xX29xX57xXaxX12xXcxX66xX67xX16xX3xX2exXdxX3ddxX16xX12fxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX35xX29xX57xXaxX12xXcxX52xX3xX4xX1xXdxX27xX3dbxX3xX16xX6xX57xX3xX59xXeexX3cxX2xX62xX63xX3xX29xX35xX3xX7cxX16xX1xX3xX1xX93xX250xX16xX17xX3xX4xX21bxX6xX3xX1xX35xX56xX16xX3xX5xX93xX3dbxX3xXbxX1xX211xX6xX3xX108xX265xX4xX3xX4xX21bxX6xX3xX2exX34xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX3xX7axX30xXexX3xX1xX8fxXbxX3xX26xX1exXdxX3xX7axX1xX15xX16xX17xX3xX7axX1xX211xX3xX5xX2bexX16xX1xX3xX16xX67xX16xX3xX26xX2c8xX16xX17xX3xX2exXdxX3ddxX16xX3xX4bxX56xX3xXcxX76xX16xX1xX3xX4xXa6xX3xX17xXdxXa6xX3xX6axX15xX16xX17xX3xX2exX265xX4xX3xX4xX23xXbxX3xX17bxX5cxXeexX63xX3xX7xX6xX3dbxX3xXexX7fxX16xX17xX3xX5xX67xX16xX3xX4xX23xXbxX3xX5axX5cxX3axX63xX3xX17xXdxX2f7xXexX3xX4xX23xXbxX3xX2xX62xX136xX3xX2exXdxX3ddxX16xX3xX6axX8bxX16xX17xX3xX66xX23xXexX3xX1dxX2bexX16xX1xX136xX3xX7xXa6xX16xX17xX3xX2exXdxX3ddxX16xX3xX4xX6xX35xX3xXexX52xX3xX5exX5cxXd5xX1dxXb7xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX35xX29xX57xXaxX12xXcxX66xX67xX16xX3xX6axX23xXexX3xX5xXdxX27xX16xX12fxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX35xX29xX57xXaxX12xXcxX52xX3xX16xX17xX56xX57xX3xX59xX5axX3cxX2xX62xX63xX3xX29xX35xX3xX7cxX16xX1xX3xX1xX93xX250xX16xX17xX3xX1xX35xX56xX16xX3xX5xX93xX3dbxX3xXbxX1xX211xX6xX3xX108xX265xX4xX3xX2exX34xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX3xX7axX30xXexX3xX1xX8fxXbxX3xX26xX1exXdxX3xX7axX1xX15xX16xX17xX3xX7axX1xX211xX3xX5xX2bexX16xX1xX3xXexX7fxX16xX17xX3xX4xX93xX233xX16xX17xX63xX3xX16xX67xX16xX3xX250xX3xX6axX22cxX16xX17xX3xX2ex16cd7xX16xX17xX3xX26xX56xX3xX26xX10xX16xX3xX2exXdxX3ddxX16xX3xX4xXa6xX3xX17xXdxXa6xX3xX1dxX2bexX16xX1xX3xX4xX23xXbxX3xXd5xX63xX3xX4xXa6xX3xX5xX4a5xX4xX3xX4xX23xXbxX3xX17bxX63xX3xX17xXdxX2f7xXexX3xX4xX23xXbxX3xXeexXb7xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX35xX29xX57xXaxX12xXcxX52xX3xX16xX17xX56xX57xX3xX59xX5axX3xX5cxX3xX5exX2xX3cxX2xX62xX63xX3xXexX66xX67xX16xX3xX6axX6bxX6xX3xX2exX56xX16xX3xXexX490xX16xX1xX3xX7axX1xX7cxX3xX16xX7fxX16xX17xX3xX83xX7cxX57xX3xX66xX6xX3xX1dxX8bxXexX3xX6axX8fxXexX3xX1dxX93xX6xX3xXexX35xX3xX6axX30xX16xX3xX66xX23xXexX3xXexX35xX63xX3xX4xXa6xX3xX16xXa9xXdxX3xX6axXadxX4xX3xX2exXdxXb2xXexX3xXexX35xXb7xX3xXcxXbaxX16xX17xX3xX5xX93xX8fxX16xX17xX3xX1dxX93xX6xX3xX29xXc9xX3xX2exXccxX35xX3xX5exX62xX62xX3xX5cxX3xXd5xX62xX62xX1dxX1dxX3cxX6axX8fxXexX63xX3xX4xXa6xX3xX16xXa9xXdxX3xXd5xX62xX62xX3xX5cxX3xXeexX62xX62xX1dxX1dxX3cxX6axX8fxXexXb7xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX35xX29xX57xXaxX12xX49axX17xX3dbxX57xX3xX4xXa9xX3xX66xX23xXexX3xX4xX6xX35xX3xX83xX7cxX57xX3xX66xX6xX3xX5x10444xX3xX5xX1exX16xX63xX3xX5xXb52xX3xX182xX3dbx18d4dxXexX63xX3xX7xX2bexXexX3xX5xX250xX3xX6axX23xXexX3xX250xX3xX26xX2c8xX16xX17xX3xX16xX4a5xXdxX63xX3xX16xX17xX2f7xXbxX3xX4a5xX16xX17xX3xX250xX3xX26xX2c8xX16xX17xX3xXexX1xX23xXbxX3xXexX66xXb52xX16xX17xX3xX26xX56xX3xX7axX1xX3dbxX3xX26xXc9xX4xX3xX6axX15xX3xXexX1xX6bxXb7xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX35xX29xX57xXaxX12xX11bxX23xXbxX3xX6axX8bxX3xX66xX21bxXdxX3xX66xX35xX3xXexX1xXdxX67xX16xX3xXexX6xXdxX3xX29xX35xX3xX1dxX93xX6xX3xX5xX1exX16xX63xX3xX5xXb52xX63xX3xX16xX17xX2f7xXbxX3xX5xX6f9xXexX12fxX3xX4xX23xXbxX3xX59xXb7xX0xX3cxXbxX12xX0xX29xXdxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX29xX66xX10xX5xX6xXexX10xX29xXaxX12xX0xX7xXexX66xX35xX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX67xX16xX3xX182xX3dbxX6xX16xX12fxX0xX3cxX7xXexX66xX35xX16xX17xX12xX0xX3dbxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX5cxXexX1xX3dbxX1dxX2exX5cxX6xX16xX29xX5cxX7xX6xXbxX35xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX108xX34xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX3xX17xXdxXa6xX3xX17xXdxX2f7xXexX3xX1dxX2bexX16xX1xX63xX3xX4xXccxX4xX3xX6axX6bxX6xX3xXbxX1xX93xXa9xX16xX17xX3xX250xX3xX4bxX56xX3xXcxX76xX16xX1xX3xX7axX1x192f5xX16xX3xXexX66xX93xXa9xX16xX17xX3xX2b6xX16xX17xX3xXbxX1xXa6xXaxX3xX1xX66xX10xX197xX9xXaxX3cxX83xX6xX5cxX1xX35xXdxX3cxX2exX6xX35xX5cxX7xX35xX5cxX3axX5cxX17xXdxX35xX5cxX17xXdxX6xXexX5cxX1dxX6xX16xX1xX5cxX4xX6xX4xX5cxX29xXdxX6xX5cxXbxX1xX3dbxX35xX16xX17xX5cxX35xX5cxX1xX6xX5cxXexXdxX16xX1xX5cxX7axX1xX6xX16xX5cxXexX66xX3dbxX35xX16xX17xX5cxX3dbxX16xX17xX5cxXbxX1xX35xX3cxX59xX62xX62xX5axX17bxX62xXb7xX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX17xX3xX7xX66xX4xX9xXaxX3cxX1dxX10xX29xXdxX6xX3cxX2xX59xX62xX3cxX16xX10xX12axX7xX3cxX59xX62xX140xX5exX3cxX2xX140xX3axX29xX2xX2xXeexX62xX5axX62xX3axXexX5axX62xX17bxX2xX59xX5xX62xXb7x15496xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX1dxX1exXdxX3xX16xX1xX23xXexX3xX26xX27xX3xX29xXdxX2bxX16xX3xX2exXdxX30xX16xX3xX2exX34xX35xX3xX7xX38xX3xX3axXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxX6xX12xX0xX29xXdxX26xX12xX0xX7xXexX66xX35xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX108xX34xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX3xX17xXdxXa6xX3xX17xXdxX2f7xXexX3xX1dxX2bexX16xX1xX63xX3xX4xXccxX4xX3xX6axX6bxX6xX3xXbxX1xX93xXa9xX16xX17xX3xX250xX3xX4bxX56xX3xXcxX76xX16xX1xX3xX7axX1xXc8exX16xX3xXexX66xX93xXa9xX16xX17xX3xX2b6xX16xX17xX3xXbxX1xXa6xXaxX3xX1xX66xX10xX197xX9xXaxX3cxX83xX6xX5cxX1xX35xXdxX3cxX2exX6xX35xX5cxX7xX35xX5cxX3axX5cxX17xXdxX35xX5cxX17xXdxX6xXexX5cxX1dxX6xX16xX1xX5cxX4xX6xX4xX5cxX29xXdxX6xX5cxXbxX1xX3dbxX35xX16xX17xX5cxX35xX5cxX1xX6xX5cxXexXdxX16xX1xX5cxX7axX1xX6xX16xX5cxXexX66xX3dbxX35xX16xX17xX5cxX3dbxX16xX17xX5cxXbxX1xX35xX3cxX59xX62xX62xX5axX17bxX62xXb7xX1xXexX1dxXaxX12xX108xX34xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX3xX17xXdxXa6xX3xX17xXdxX2f7xXexX3xX1dxX2bexX16xX1xX63xX3xX4xXccxX4xX3xX6axX6bxX6xX3xXbxX1xX93xXa9xX16xX17xX3xX250xX3xX4bxX56xX3xXcxX76xX16xX1xX3xX7axX1xXc8exX16xX3xXexX66xX93xXa9xX16xX17xX3xX2b6xX16xX17xX3xXbxX1xXa6xX0xX3cxX6xX12xX0xX3cxX7xXexX66xX35xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX29xXaxX12xX11bxX1xX21bxX3xX6axX8bxX16xX17xX3xX2b6xX16xX17xX3xXbxX1xXa6xX3xX26xX1exXdxX3xX2exX34xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX63xX3xX4xXccxX4xX3xX6axX6bxX6xX3xXbxX1xX93xXa9xX16xX17xX3xX4bxX56xX3xXcxX76xX16xX1xX3xX6axX34xX3xX7axXdxX3ddxX1dxX3xXexX66xX6xX3xXexX1xXc9xX4xX3xX6axX6bxX6xX3xX26xX56xX3xXexX66xXdxX3ddxX16xX3xX7axX1xX6xXdxX3xX4xXccxX4xX3xXbxX1xX93xXa9xX16xX17xX3xXccxX16xX3xX4xX6f9xX3xXexX1xX3ddxX3xX16xX1xXa31xX1dxX3xX17xXdxX7cxX1dxX3xXexX1xXdxX3ddxX3dbxX3xXexX1xXdxXb2xXexX3xX1xX2bexXdxX63xX3xX2exX7cxX35xX3xX26xXb2xX3xXexX211xX16xX1xX3xX1dxX2bexX16xX17xX3xX26xX56xX3xXexX56xXdxX3xX7xX7cxX16xX3xX49axX1xX249xX16xX3xX29xX249xX16xXb7xX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxX29xXdxX26xX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX49axX17xX93xX3xX29xX249xX16xX3xX4bxX56xX3xXcxX76xX16xX1xX3xX17xX23xXbxX3xX66xX4a5xXexX3xX6axX93xX6xX3xXexX56xX3dbxX3xXexX1xX3dbxX57xX27xX16xX3xX26xX56xX35xX3xX2exX233xX3xXexX66xXccxX16xX1xX3xX2exX34xX35xX3xX7xX38xX3xX3axXaxX3xX1xX66xX10xX197xX9xXaxX3cxX83xX6xX5cxX1xX35xXdxX3cxX16xX17xX3dbxX5cxX29xX6xX16xX5cxX1xX6xX5cxXexXdxX16xX1xX5cxX17xX6xXbxX5cxX66xX3dbxXexX5cxX29xX3dbxX6xX5cxXexX6xX3dbxX5cxXexX1xX3dbxX57xX10xX16xX5cxX26xX6xX35xX5cxX2exX35xX5cxXexX66xX6xX16xX1xX5cxX2exX6xX35xX5cxX7xX35xX5cxX3axX3cxX59xX62xX62xX5axXeexX59xXb7xX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX17xX3xX7xX66xX4xX9xXaxX3cxX1dxX10xX29xXdxX6xX3cxX2xX59xX62xX3cxX16xX10xX12axX7xX3cxX59xX62xX140xX5exX3cxX2xX59xXd5xX29xX2xX2xX5axX5exXeexX2xX62xXexX3axX59xX3axX3axX59xX5xX62xXb7xXd32xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX1dxX1exXdxX3xX16xX1xX23xXexX3xX26xX27xX3xX29xXdxX2bxX16xX3xX2exXdxX30xX16xX3xX2exX34xX35xX3xX7xX38xX3xX3axXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxX6xX12xX0xX29xXdxX26xX12xX0xX7xXexX66xX35xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX49axX17xX93xX3xX29xX249xX16xX3xX4bxX56xX3xXcxX76xX16xX1xX3xX17xX23xXbxX3xX66xX4a5xXexX3xX6axX93xX6xX3xXexX56xX3dbxX3xXexX1xX3dbxX57xX27xX16xX3xX26xX56xX35xX3xX2exX233xX3xXexX66xXccxX16xX1xX3xX2exX34xX35xX3xX7xX38xX3xX3axXaxX3xX1xX66xX10xX197xX9xXaxX3cxX83xX6xX5cxX1xX35xXdxX3cxX16xX17xX3dbxX5cxX29xX6xX16xX5cxX1xX6xX5cxXexXdxX16xX1xX5cxX17xX6xXbxX5cxX66xX3dbxXexX5cxX29xX3dbxX6xX5cxXexX6xX3dbxX5cxXexX1xX3dbxX57xX10xX16xX5cxX26xX6xX35xX5cxX2exX35xX5cxXexX66xX6xX16xX1xX5cxX2exX6xX35xX5cxX7xX35xX5cxX3axX3cxX59xX62xX62xX5axXeexX59xXb7xX1xXexX1dxXaxX12xX49axX17xX93xX3xX29xX249xX16xX3xX4bxX56xX3xXcxX76xX16xX1xX3xX17xX23xXbxX3xX66xX4a5xXexX3xX6axX93xX6xX3xXexX56xX3dbxX3xXexX1xX3dbxX57xX27xX16xX3xX26xX56xX35xX3xX2exX233xX3xXexX66xXccxX16xX1xX3xX2exX34xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX0xX3cxX6xX12xX0xX3cxX7xXexX66xX35xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX29xXaxX12xXcxX66xX93xX1exX4xX3xX29xXdxX2bxX16xX3xX2exXdxX30xX16xX3xX7axX1xXa6xX3xX5xX93xX233xX16xX17xX3xX4xX21bxX6xX3xX4xXa9xX16xX3xX2exX34xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX63xX3xX4xXccxX4xX3xX5xXc9xX4xX3xX5xX93xX8fxX16xX17xX3xX4xX1xX2b6xX4xX3xX16xX7fxX16xX17xX3xXexX2bexXdxX3xX4xX7cxX16xX17xX3xX4xXccxX3xX11bxX28cxX6xX3xX286xXa6xXexX3xX2e4xX7b3xX8bxX4xX3xX4bxX56xX63xX3xX4bxX56xX3xXcxX76xX16xX1xX2f2xX3xX6axX34xX3xX17xX23xXbxX3xX66xX4a5xXexX3xXexX66xXdxX3ddxX16xX3xX7axX1xX6xXdxX3xX4xXccxX4xX3xX2exXdxXb2xX16xX3xXbxX1xXccxXbxX3xXbxX1xf9c3xX16xX17xX63xX3xX4xX1xX38xX16xX17xXb7xX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxX29xXdxX26xX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax178a5xX108xX49axX3b9xX3xXexX490xX16xX1xX3xX4bxX56xX3xXcxX76xX16xX1xX3xX4xX1xX490xX3xX6axX2bexX35xX3xX7xX49bxX16xX3xX7xX56xX16xX17xX3xXbxX1xX93xXa9xX16xX17xX3xXccxX16xX3xX7xXa9xX3xXexXccxX16xX63xX3xX6axX7cxX1dxX3xX2exX7cxX35xX3xX6xX16xX3xXexX35xX56xX16xX3xX26xX27xX3xX16xX17xX93xX233xXdxX63xX3xXexX56xXdxX3xX7xX7cxX16xX3xX4xX1xX35xX3xX49axX1xX249xX16xX3xX29xX249xX16xXaxX3xX1xX66xX10xX197xX9xXaxX3cxX4xX1xXdxX16xX1xX5cxX182xX3dbxX57xX10xX16xX3cxX3dbxX2exX16xX29xX5cxXexXdxX16xX1xX5cxX1xX6xX5cxXexXdxX16xX1xX5cxX4xX1xXdxX5cxX29xX6xX35xX5cxX7xX6xX16xX5cxX7xX6xX16xX17xX5cxXbxX1xX3dbxX35xX16xX17xX5cxX6xX16xX5cxX7xX35xX5cxXexX6xX16xX5cxX29xX6xX1dxX5cxX2exX6xX35xX5cxX6xX16xX5cxXexX35xX6xX16xX5cxX26xX10xX5cxX16xX17xX3dbxX35xXdxX5cxXexX6xXdxX5cxX7xX6xX16xX5cxX4xX1xX35xX5cxX16xX1xX6xX16xX5cxX29xX6xX16xX3cxX59xX62xX62xX5axXeexX5exXb7xX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX17xX3xX7xX66xX4xX9xXaxX3cxX1dxX10xX29xXdxX6xX3cxX2xX59xX62xX3cxX16xX10xX12axX7xX3cxX59xX62xX140xX5exX3cxX2xX62xX17bxX29xX2xX2xX3axX59xX5exX62xX5exXexX2xX5axX59xX62xX2xX5xX62xXb7xXd32xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX1dxX1exXdxX3xX16xX1xX23xXexX3xX26xX27xX3xX29xXdxX2bxX16xX3xX2exXdxX30xX16xX3xX2exX34xX35xX3xX7xX38xX3xX3axXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxX6xX12xX0xX29xXdxX26xX12xX0xX7xXexX66xX35xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1212xX108xX49axX3b9xX3xXexX490xX16xX1xX3xX4bxX56xX3xXcxX76xX16xX1xX3xX4xX1xX490xX3xX6axX2bexX35xX3xX7xX49bxX16xX3xX7xX56xX16xX17xX3xXbxX1xX93xXa9xX16xX17xX3xXccxX16xX3xX7xXa9xX3xXexXccxX16xX63xX3xX6axX7cxX1dxX3xX2exX7cxX35xX3xX6xX16xX3xXexX35xX56xX16xX3xX26xX27xX3xX16xX17xX93xX233xXdxX63xX3xXexX56xXdxX3xX7xX7cxX16xX3xX4xX1xX35xX3xX49axX1xX249xX16xX3xX29xX249xX16xXaxX3xX1xX66xX10xX197xX9xXaxX3cxX4xX1xXdxX16xX1xX5cxX182xX3dbxX57xX10xX16xX3cxX3dbxX2exX16xX29xX5cxXexXdxX16xX1xX5cxX1xX6xX5cxXexXdxX16xX1xX5cxX4xX1xXdxX5cxX29xX6xX35xX5cxX7xX6xX16xX5cxX7xX6xX16xX17xX5cxXbxX1xX3dbxX35xX16xX17xX5cxX6xX16xX5cxX7xX35xX5cxXexX6xX16xX5cxX29xX6xX1dxX5cxX2exX6xX35xX5cxX6xX16xX5cxXexX35xX6xX16xX5cxX26xX10xX5cxX16xX17xX3dbxX35xXdxX5cxXexX6xXdxX5cxX7xX6xX16xX5cxX4xX1xX35xX5cxX16xX1xX6xX16xX5cxX29xX6xX16xX3cxX59xX62xX62xX5axXeexX5exXb7xX1xXexX1dxXaxX12xX1212xX108xX49axX3b9xX3xXexX490xX16xX1xX3xX4bxX56xX3xXcxX76xX16xX1xX3xX4xX1xX490xX3xX6axX2bexX35xX3xX7xX49bxX16xX3xX7xX56xX16xX17xX3xXbxX1xX93xXa9xX16xX17xX3xXccxX16xX3xX7xXa9xX3xXexXccxX16xX63xX3xX6axX7cxX1dxX3xX2exX7cxX35xX3xX6xX16xX3xXexX35xX56xX16xX3xX26xX27xX3xX16xX17xX93xX233xXdxX63xX3xXexX56xXdxX3xX7xX7cxX16xX3xX4xX1xX35xX3xX49axX1xX249xX16xX3xX29xX249xX16xX0xX3cxX6xX12xX0xX3cxX7xXexX66xX35xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX29xXaxX12xXcxX66xX35xX16xX17xX3xX4xX15xX16xX17xX3xX6axXdxXb2xX16xX3xX26xX52xX6xX3xX2exX6xX16xX3xX1xX56xX16xX1xX63xX3xX1212xX108xX49axX3b9xX3xXexX490xX16xX1xX3xX4bxX56xX3xXcxX76xX16xX1xX3xX57xX67xX3dbxX3xX4xX2cdxX3dbxX3xXexXbaxX3xX4xX1xX2b6xX4xX3xX5xXc9xX4xX3xX5xX93xX8fxX16xX17xX3xXexX66xXc9xX4xX3xX2exX6xX16xX3xX59xX140xX3cxX59xX140xX1xX3xXexX2bexXdxX3xX4xXccxX4xX3xX4xXa9xX3xX182xX3dbxX6xX16xX63xX3xX6axXa9xX16xX3xX26xX6bxX3xX6axX3ddxX3xX4xX1xX21bxX3xX6axX8bxX16xX17xX3xX83xX28cxX3xX5x19367xX3xX4xXccxX4xX3xXex122e6xX16xX1xX3xX1xX3dbxX38xX16xX17xX3xX4xXa6xX3xXexX1xX3ddxX3xX83xX7cxX57xX3xX66xX6xXb7xX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxX29xXdxX26xX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX3cxX3dbxX5xX12xX0xX29xXdxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX66xXaxX12xX0xX3cxX29xXdxX26xX12xX0xX3cxX29xXdxX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13851xX3dbxXexX1xX35xX66xXaxX12xX3b9xXb7xX4bxX0xX3cxXbxX12
D.H