"Chấn động" trên chính trường Israel
Chính trường Israel ngày 17/1 đã chứng kiến một "cơn chấn động chính trị" khi nhiều bộ trưởng quan trọng đồng loạt rời bỏ liên minh cầm quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.
424axaf82xcac4x7825xa15dxc8a7xa4e8xd677x8594xX7x7323x7038x4451xbe6bx9b70xc131xX5xd9fcxXax5184xXax7e9exX1xadd7x61f6xX3x824cx4edbxX17x6505xXaxX3xXex7954xcc3fxX17xX3xX4xX1x46c3xX17xX1xX3xXexX20x765cx77afxX17xX1cxX3xb0c4xX7xX20xX6xX10xX5xX0x4e4axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa886xd4c0xa93exXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xcd6axX1xXdxb9ebxX48xX3xX49xX1axX3xXexX20xX2cx70b6xX17xX1cxX3xX19xc6ddxX17xX1cxX3xX5x6fe9x8c84xXexX3xX20xX2dxXdxX3xX49x70a9xX3xX4xX1xX26xX17xX1xX3xXbxX1xbf1cxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9343xX10xX6xcd94xXaxX12xX14xX1xX26xX17xX1xX3xXexX20xX2cxX2dxX17xX1cxX3xX31xX7xX20xX6xX10xX5xX3xX17xX1cx980ax42caxX3xX2x9edaxX38xX2xX3xX19x94c3xX3xX4xX1x64b5xX17xX1cxX3xac58xXdx8ff7xX17xX3xb128xX1axXexX3xXaxX4xdac1xX17xX3xX4xX1xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX4xX1xX26xX17xX1xX3xXexX20x50e8xXaxX3xXb7xX1xXdxX3xX17xX1xXdxX54xX48xX3xX49xX1axX3xXexX20xX2cxX5dxX17xX1cxX3x8b3fxX48xX6xX17xX3xXexX20xcdd5xX17xX1cxX3xX19xX62xX17xX1cxX3xX5xX67xX68xXexX3xX20xX2dxXdxX3xX49xX70xX3xX5xXdxX21xX17xX3xXbcxXdxX17xX1xX3xX4xb069xXbcxX3xXeexX48xXa7xX54xX17xX3xX4xX7axX6xX3xXcxX1xX7axX3xXexX2cx429bxX17xX1cxX3xb8aaxX10xX17xa438xX6xXbcxXdxX17xX3xX51xX10xXexX6xX17xXa7xX6xX1xX48x4d88xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX17xX67xX8dxX10xXdxX17xX8dxX10x7591xX9xXaxbf34xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX14exXexc69bxX6xX5xXdxX1cxX17x4e10xX3xX12fxX48xX7xXexXdx4f4dxXa7xXaxX12xb01fxX5dxX3xX19xX115xX48xX3xX5xXa6xX3xXexX48xXa7xX21xX17xX3xX49xc5d6xX3xX20xX2dxXdxX3xXb7xX1xX70xXdxX3xX14x5bf8xX17xX1cxX3xX19xc84exX17xX1cxX3xX4xX7axX6xX3xX12cxX1axX3xXexX20xX2cxX5dxX17xX1cxX3xac4dxX48xX181xX4xX3xXbxX1x5ac5xX17xX1cxX3xX31xX7xX20xX6xX10xX5xc642xX3xX19xX62xX17xX1cxX3xXexX1xX2dxXdxX3xX5xXa6xX3xX14xX1xX7axX3xXexXd7xX4xX1xX3xX19xX192xX17xX1cxX3xX17xXa6xXa7xX1b5xX3xX18dxX17xX1cxX3xd7cbxX1xX48xX8dxX3xX12cxX6xX20xX6xXb7xX13exX3x9cdbxX17xX1cxX3xX12cxX6xX20xX6xXb7xX3xX4xX1xX67xX3xX49xXdxXb9xXexX3xX7xcfa3xX3xXexX1xXa6xX17xX1xX3xX5xacb5xXbxX3xXbcxX1axXexX3xX19xX192xX17xX1cxX3xXbcxX128xXdxX1b5xX3xX5xX16xXa7xX3xXexX21xX17xX3xX5xXa6xX3xXax4749xX1axX4xX3xX5xX204xXbxXaxX1b5xX3x6badxX128xXdxX3xXexXdxX21xX48xX3xX4xX1xX26xX3xXaxX18dxX17xX3xX1xX1abxX6xX1b5xX3xX8dxb261xX17xX3xX4xX1xX7axX3xX22bxXa6xX3xXexX1xX10xX67xX3xX4xX1xX7axX3xX17xX1cxX1xdb69xX6xX3xXbxX1x8131xX4xX3xXeexX48xX181xX4xX3x7e53xX67xX3xXexX1xae9cxXdxXaxX13exX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX17xX67xX8dxX10xXdxX17xX8dxX10xX14exX9xXax890cxXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX14exXexX15fxX6xX5xXdxX1cxX17xX165xX3xX12fxX48xX7xXexXdxX16cxXa7xXaxX12xX51xX1cxX67xXa6xXdxX3xX12cxX1axX3xXexX20xX2cxX5dxX17xX1cxX3xX1a4xX48xX181xX4xX3xXbxX1xX1abxX17xX1cxX3xX12cxX6xX20xX6xXb7xX1b5xX3xX19xX192xX17xX1cxX3xX221xX1axX4xX3xX5xX204xXbxX3xX4xX1abxX17xX3xX4x4c85xX3x437fxX3xX17xX1xX242xX17xX3xX22bxX204xXexX3xXb7xX1xX26axX4xX1b5xX3xX1cxX62xXbcxX3xX12cxX1axX3xXexX20xX2cxX5dxX17xX1cxX3xX51xX18dxX17xX1cxX3xX17xX1cxX1xXdxded7xXbxX3xX47xX1xX6xX5xX67xXbcxX3xX47xXdxXbcxX4xX1xX67xX17xX1b5xX3xXcxX1xXb3xX3xXexX20xX2cxX5dxX17xX1cxX3xX12cxX1axX3xX1a4xX48xX181xX4xX3xXbxX1xX1abxX17xX1cxX3xX170xX6xXexX6xX17xX3x9fe5xXdxX5xX17xX6xXdxX1b5xX3xX1xX6xXdxX3xX17xX1cxX1xXd7xX3xX7xX258xX3xX1dbxXdxX17xX6xXexX3xd672xXdxX5xX16cxX3xX22bxXa6xX3xdd2bxX20xXdxXexX3xX51xX67xXb7xX10xX8dxX13exX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX17xX67xX8dxX10xXdxX17xX8dxX10xX14exX9xXaxX2d5xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX14exXexX15fxX6xX5xXdxX1cxX17xX165xX3xX12fxX48xX7xXexXdxX16cxXa7xXaxX12xX14xX1x4e84xX3xX22bxXa6xXdxX3xX1cxXdxX2dxX3xX7xX6xX48xX3xXexX48xXa7xX21xX17xX3xX49xX181xX3xXexX20xX21xX17xX3xX4xX7axX6xX3xX18dxX17xX1cxX3xX12cxX6xX20xX6xXb7xX1b5xX3xX49xX6xX3xX49xX1axX3xXexX20xX2cxX5dxX17xX1cxX3xXb7xX1xX26axX4xX3xX4xc869xX17xX1cxX3xXeexX48xXa7xXb9xXexX3xX19xXd7xX17xX1xX3xX20xX2dxXdxX3xX49xX70xX3xX14xX18dxX17xX1cxX3xX19xX192xX17xX1cxX1b5xX3xX1cxX62xXbcxX3xX12cxX1axX3xXexX20xX2cxX5dxX17xX1cxX3xXbxX1xX25dxX3xXexX20xX26axX4xX1xX3xX4xX26axX4xX3xX22bxX16xX17xX3xX19xX54xX3xX14exXafxX3xX1xX1axXdxX3xX31xX7xX6xX6xX4xX3xX8axX10xX20x9882xX67xX1cxX1b5xX3xX12cxX1axX3xXexX20xX2cxX5dxX17xX1cxX3xXbxX1xX25dxX3xXexX20xX26axX4xX1xX3xX4xX26axX4xX3xX22bxX16xX17xX3xX19xX54xX3xX17xX1cxX2cxX2dxXdxX3xXexX1xXdx9afcxX48xX3xX7xX181xX3x4acexX22bxXdxX7xX1xX6xXa7xX3xX12cxX20xX6xX22bxX10xX20xXbcxX6xX17xX3xX22bxXa6xX3xX12cxX1axX3xXexX20xX2cxX5dxX17xX1cxX3xX51xX1cxX67xX68xXdxX3xXexX1xX2cxXc2xX17xX1cxX1b5xX3xX14xX18dxX17xX1cxX3xX17xX1cxX1xXdxX2fdxXbxX3xX22bxXa6xX3xdc09xX6xX67xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX12cxXdxX17xXa7xX6xXbcxXdxX17xX3xX12cxX10xX17xX15fxX3xX1dbxX5xXdxX10xX421xX10xX20xX13exX3x8688xXdxX21xX17xX1cxX3xX12cxX1axX3xXexX20xX2cxX5dxX17xX1cxX3xX8axX10xX20xX421xX67xX1cxX3xX4xX1xX67xX3xX49xXdxXb9xXexX3xX18dxX17xX1cxX3xX7xX1fbxX3xXexX1xXa6xX17xX1xX3xX5xX204xXbxX3xXaxXbcxX1axXexX3xX14xX18dxX17xX1cxX3xX19xX192xX17xX1cxX3xXbcxX128xXdxXaxX13exX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX17xX67xX8dxX10xXdxX17xX8dxX10xX14exX9xXax7eb7xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX14exXexX15fxX6xX5xXdxX1cxX17xX165xX3xX12fxX48xX7xXexXdxX16cxXa7xXaxX12xX32fxX128xXdxX3xX2xX280xX3xX17xX1cxX1xXd7xX3xX7xX258xX3xXexX20xX67xX17xX1cxX3xXex97f1xX17xX1cxX3xX7xX181xX3xX2xX151x6314xX3xX1cxX1xXb9xX3xX4xX7axX6xX3xX8axX1axXdxX3xX19xX62xX17xX1cxX3xX5xX204xXbxX3xXbxX1xX26axXbxX1b5xX3xX14xX18dxX17xX1cxX3xX19xX192xX17xX1cxX3xX5xXa6xX3xX19xX192xX17xX1cxX3xX5xX128xX17xX3xXexX1xXb3xX3xX49xX6xX3xXexX20xX67xX17xX1cxX3xX5xXdxX21xX17xX3xXbcxXdxX17xX1xX3xX4xX115xXbcxX3xXeexX48xXa7xX54xX17xX3xX4xX7axX6xX3xXcxX1xX7axX3xXexX2cxX128xX17xX1cxX3xX51xX10xXexX6xX17xXa7xX6xX1xX48xX13exX3xX32fxX128xXdxX3xX7xdda1xX3xX1xXdxX2fdxX17xX3xX8dxXdxX2fdxX17xX3xX4xX7axX6xX3xX4xX26axX4xX3xXexX1xXa6xX17xX1xX3xX22bxXdxX21xX17xX3xX19xX192xX17xX1cxX3xX221xX1axX4xX3xX5xX204xXbxX1b5xX3xX5xXdxX21xX17xX3xXbcxXdxX17xX1xX3xX4xX7axX6xX3xXcxX1xX7axX3xXexX2cxX128xX17xX1cxX3xX51xX10xXexX6xX17xXa7xX6xX1xX48xX3xX22bxbfaaxX17xX3xX4xX2d3xX3xXexX1xX44exX3xX8dxX48xXa7xX3xXexX20xd919xX3xX19xX6xX3xX7xX181xX3xX1cxX1xXb9xX3xXexX20xX67xX17xX1cxX3xX1a4xX48xX181xX4xX3xX1xX1axXdxX13exX38xX13exX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX454xX48xXexX1xX67xX20xXaxX12xXcxXcxd188xX32fxX51xX0xX38xXbxX12
TTXVN