Hoa nịnh vợ
Quan tòa: - Anh đánh vợ mà không thấy xấu hổ à?
53b6x6adbxaa39xb5b4xb747x5e2ex6185x67bax7d33xX7x855bx8b90xcf99xc484x6805xb914xX5xbb6cxXax8217x8a1bxd7d0xX6xX3xc3a3x9167xX17xX1xX3x75cax936dxX0xa9f9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xaa43xXaxX12xa9a4x9cd4xX6xX17xX3xXexc9f4xX6x9fa7xX3x85b1xX3xae58xX17xX1xX3xbb87x7a2fxX17xX1xX3xX1cxX1dxX3x9794x9512xX3xa535xX1xbdd3xX17x663fxX3xXexX1xba09x9ae7xX3xd20bxX57xX35xX3xX1x6a9cxX3xX4dx84ccxX0xX1fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx87f8xX14xX31xX58xXaxX12xX72xX18xX3xX4xX45xX14xX3cxX0xX1fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX14xX31xX58xXaxX12xXcxX1x7422xX6xX3x7d79xX35xb779xX3xXexX3axX6x9d85xX3xXexX51xXdxX3xX4xX1x6a88xX3xX4x66a3xX4cxX3xXexX1xX57xX58xX3xX5axX57xX35xX3xX1xX5fxX3xX4fxX1xXdxX3xX4xX51xX3xX57xX58xX3xX44xX45xX17xX1xX3xXexX51xXdx59dfxXccxXccxX0xX1fxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5axXexX3exX6xX5xXdxX53xX17xX3cxX3xX4xX10xX17xXexX10x91f2x7cddxXaxX12xX0xXdxX4cxX53xX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXax858bxXdxX31xXexX1xX3cx6022x5717xX105xXbxX5axXefxX1xX10xXdxX53xX1xXexX3cxbaf9xX111xbab8xXbxX5axXaxX3xX7xXeexX4xX9xXaxX1fxX1fxXdxXccx7c6axX6xX14xX1xX6xXexXdxX17xX1xXccxX1cxX17xX1fxX17xX10xXfexX7xX1fxX2xbd46xb0c2xX111xX1fxX2xX105xX134xX31xX105xX135xX135xX111xX104xX2xX113xXexX113x99b2xX113xX2xX5xX104xXccxca2fxXbxX53xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX31xXexX1xX35xX4cxX121xX3xX31xX1xXdxX31xX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX14xX6xX3xX17xXdxX17xX1xX3xX1cxX14xXaxX3xX1fxX12xX0xX1fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX14xX31xX58xXaxX12xc639xX3xXcxXeexX51xX17xX53xX3xX4cx69caxXexX3xX4xb735xX35xX3xXexX96xc2eexXdxX3xX5xb562xX4cxXa0xX3xX4xX1xX1a5xX4xX3xX4xX19cxX35xX3xX44xX6xX17xX53xX3xX1cxX35xXdxX62xX3xX3exX3xX4cxcdabxXexX3xX17xX53xX96xb1b0xXdxX3xX1x9d15xXdxX3xX44x82edxX17xX53xX3xX17xX53xX1xXdx60f6xXbxXccxX0xX1fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX14xX31xX58xXaxX12xX3exX3xd755xXa0xX3xX44xb6bcxX17xX53xX3xX1cxX19cxX58xXa0xX3xX1cx59e6xX3xXexXeexX96xX6xX3xX17xX6xX58xX3xXex9239xX3xX44xX96xX1dxX4xX3x7dacxX17xX3xX4cxX1bfxXexX3xX121xa387xX6xX3xXeex7e6bxX3xX5xX4dxX3xX17xX53xX14xX17xXccxX3xbedfxX1xXabxX3xX5xX4dxX3xX4fxX1xXdxX3xX1cxX1dxX3xXexX209xX3xX121xX96xX17xX53xX3xX44xc7afxX6xX3xXexX1xd83fxX4xX3xX210xX17xX3xX4xX1xX14xX3xXexX209xXa0xX3xXexX209xX3xX5x835exXdxX3xX44xX6xX17xX53xX3xX121xX19cxX17xX3xXexXeexXabxX3xX5xX1c5xXdxX3xX4cxX1bfxXexX3xX4xX1f3xX3xX44xXdxX1d5xX17xX3xXexX1xX14xX255xXdxXccxX3x6a5exX1xXdxX3xXexX209xX3xXexXeex53cdxX3xX5xX255xXdxX3xX121xX4dxX17xX3xX210xX17xXa0xX3xXexX1xX1fdxX3xX44xX23exX6xX3xXexX1xX243xX4xX3xX210xX17xX3xX4xc3dexX6xX3xXexX209xX3xX44xbb6exX3xX121xX18xX3xX4xX14xX17xX3xX4cx5b37xX14xX3xX4xX1xab51xX17xX3xX7xX255xX4xX1xXccxX3xXcxX1xa1aaxX3xX5xX4dxX3xX1cxX1dxX3xXexX209xX3xX44xX4dxX17xX1xX3xXbxX1xXabxXdxX3xXexX1xX6xX58xX3xX44xX23exX6xX3xXexX1xX243xX4xX3xX210xX17xX3xX44xd45axX3xX121xcef7xX17xX53xX3xX44xX23exX6xX3xX4cxX4dxX3xX4xX51xX3xX57xX58xX3xX4xX1xX35x7648xX17xX3xX121xX18xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX14xX17xX3xX4cxX2b5xX14xX3xX1cxX19cxX58xXccxXccxXccxX3xc980xX53xX14xX17xX3xX99xX35xX45xbe64xX0xX1fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX14xX31xX58xXaxX12xX18fxX3xX72xX4dxX3xX121xX45xX17xX3xX1xX14xX6xX3xXexX96xX1a1xXdxX3xX1xX1c9xXdxX3xX51xX17xX53xX3xX4fxX1xX45xX4xX1xX3cxX0xX1fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX14xX31xX58xXaxX12xX3exX3xd2b9xX17xX53xX3xX4cxX14xX17xX53xX3xX4cxX35x6f3fxX17xX3xX121xX4dxX58xX3xXexX1c9xX3xX44xXdx54dexX35xX3xX53xX1fdxX3xX1cxX209xXdxX3xX1cxX1dxX3xX51xX17xX53xX3xX121xX2efxX17xX53xX3xX4xX45xX4xX1xX3xXexX198xX17xX53xX3xX121xX4dxX3xX57xX58xX3xX121xX2ecxX3xX1xX14xX6xX3xX1xX1cdxX17xX53xX3xX17xX4dxX58xX62xX0xX1fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX14xX31xX58xXaxX12xX3exX3xacf6xXa0xX3xXexX51xXdxX3xX7x747dxX3xX4xac3fxX4cxX3xX121xX2ecxX3xX1xX14xX6xX3xXexXeexX14xX17xX53xX3xXexX6xX58xX3xX4xX1x791axX17xX53xX3xX99xX35xX6xX3xX4xX1xXa8xX3xX4xX14xXdxX3xX17xX1xX96xX3xX4xX3e0xX4cxX3xX4cxX1bfxXexX3xX5xX45xX3xX4xX1c5xX3xXexXeexX1a5xX17xX53xX3xXexX1xX51xXdxX3xX4cxX4dxXccxX0xX1fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8cd6xX14xX35xXeexX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xX40xX17xX1xX3x770excf67xX1fxXcxXcx6a6cxX446xX13xX0xX1fxXbxX12