Kia Optima 2022 ra mắt với logo mới, giá từ 23.690 USD
Kia K5 (hay còn có tên gọi là Kia Optima tại Việt Nam) phiên bản 2022 vừa được giới thiệu tại thị trường Mỹ với một số nâng cấp đáng chú ý, đi kèm với giá bán dao động từ 23.690-31.090 USD.
faa7x1021bx141e5x178ebx10b72x16f67x1181fx10e51x10725xX7x13206x13b80x14086x1757ax10e00x10e92xX5x16940xXax114f8x113c9xXdxX6xX3x1040fxXbxXexXdx1734exX6xX3x149e7x13630xX1exX1exX3x11261xX6xX3xX1bx111daxXexX3x1420cx13cdbxXdxX3xX5x11750x1396fxX2fxX3xX1bxX2bxXdx16b0dxX3xX30xXdx1317bxX3xXex15ec3xX3xX1ex10f2ex1780ex15764xfaf2xX1fxX3x1668bx12391x16844xX0x14f10xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1322fxX10xX6x15d7fxXaxX12xX13xXdxX6xX3xX13x1512cxX3xfe57xX1xX6x101adxX3xX4x10a00x14756xX3xX4x139b9xX3xXex16f15xX6dxX3xX30x13400xXdxX3xX5x1150axX3xX13xXdxX6xX3xX17xXbxXexXdxX1bxX6xX3xXex14c0exXdxX3x128a3xXdx13f23xXexX3x129ccxX6xX1bx101a3xX3xXbxX1xXdxX73xX6dxX3x1709cx1649exX6dxX3xX1exX1fxX1exX1exX3xX2axX3dxX6xX3x13bf7x10647x14271xX4xX3xX30xXdxX2bxXdxX3xXexX1xXdxX8ex144b4xX3xXexX89xXdxX3xXexX1x17636xX3xXexX23xXaax1392exX6dxX30xX3x1449bx164e9xX3xX2axX2bxXdxX3xX1bx1229exXexX3xX7x13718xX3xX6dx12107xX6dxX30xX3xX4x1030cxXbxX3xXa9xX3axX6dxX30xX3xX4xX1x1114dxX3x10805xX36xX3xXa9xXdxX3x131d3x16e27xX1bxX3xX2axX2bxXdxX3xX30xXdxX3axX3xX9cxX3axX6dxX3xX5cxX6xX2fxX3xXa9xXd0xX6dxX30xX3xXexX3dxX3xX1exX40xX41xX42xX43xX1fxfe75xX40xX2xX41xX1fxX43xX1fxX3xX46xX47xX48xX41xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12e7dxX2fxX5cxX69xXaxX12x1257cx10a2fxXb7xX3xXexXdxX73xX6dxX36xX3xXexX2fxX7bxX6dxX3xX9cxXd0xX3xX4xX3axX4xX3xX9cxXdx15fd0xX6dxX3xXexX1x14e21xX3xX4x11ec1xX6xX3xX13xXdxX6xX3xX13xX64xX3xX1exX1fxX1exX1exX3xXa9x16bc2xXb7xX3xX6dxX1x13425xX6dxX3xXa9xXaaxXabxX4xX3xX5xX2fxX30xX2fxX3xX1bxX2bxXdxX3xX4xX151xX6xX3xXexX1xXaax12ff6xX6dxX30xX3xX1xXdxX8exXb7xX3x11baaxX10xX3xX59xX7bxX6dxX3x1384exXb7xXd4xX4xX3xX1bxX2bxXdxX3xXa9xXaaxXabxX4xX3xX4x13984xX6dxX30xX3xX9cxXd4xX3xX2axX7bxX2fxX3xXexX1xX3axX6dxX30xX3xX2xX4axX1exX1fxX1exX2xX41xX3x135cfxX2fxX30xX2fxX3xX1bxX2bxXdxX3xX2axX2bxXdxX3xX5cxX6cxX6dxX30xX3xX4xX1x12839xX3xXa9xXaaxXabxX4xX3xXexX1xXdxX149xXexX3xXeexX149xX3xX6dxX30xX1xXdxX73xX6dxX30xX36xX3xX1bxX6xX6dxX30xX3xX5xX89xXdxX3xX4xX3axXdxX3xX6dxX1x176b7xX6dxX3xX1xXdxX8exX6dxX3xXa9xX89xXdxX3xX1xX17exX6dxX36xX3x15687xXb7xX6xX3xXa9xX70xX3xX30xX70xXbxX3xXbxX1xX132xX6dxX3xXexX19dxX3xXa9xXdxX14exX1bxX3xX4xX1xX2fxX3xX1bxXb7xXdxX3xX187xX10xX3xX4xX151xX6xX3xX1bx12e50xXb7xX3xX7xX10xX5cxX6xX6dxX3xX4x12667xX3xX48xX36xX3xX6dxX17exXdxX3xX6dxX70xX3xX4xX1xXdxX149xX1bxX3xX2axXbfxX3xXexX23x17728xX3xXexX23xXb7xX6dxX30xX3xXexXd7xX1bxX3xXbxX1xX24cxX6xX3xXexX23xX73xX6dxX3xX5xXaaxX2bxXdxX3xXexX9dxX6dxX3xX6dxX1xXdxX8exXexX41xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX2fxX5cxX69xXaxX12xX0xXdxX1bxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6x16d93xX69xX5xX2fxX6xX5cxX3xXdx106b5xX10xX6dxXexX10xX23xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXax16a08xXdxX5cxXexX1x109b0xX3xX42xX2xX64xXbxX187x16b65xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX4axX4axXdxX41xX9cxX6xX2fxX1xX6xXexXdxX6dxX1xX41xX2axX6dxX4axX6dxX10xX2abxX7xX4axX1exX2xX1exX1exX4axX2xX1fx13de3xX5cxX64xX2xX2xX1fxX1exX2x14062xXexX43xX1fxX43xX42xX5xX2xX41xXbxX6dxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX6xX3xX17xXbxXexXdxX1bxX6xX3xX1exX1fxX1exX1exX3xX23xX6xX3xX1bxX27xXexX3xX2axX2bxXdxX3xX5xX2fxX30xX2fxX3xX1bxX2bxXdxX36xX3xX30xXdxX3axX3xXexX3dxX3xX1exX40xX41xX42xX43xX1fxX3xX46xX47xX48xXaxX3xX2abxXdxX5cxXexX1xX9xXaxX42xX2xX64xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX110xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX2b0xX4axX4axX4xX1bxX7xX110xXdxX41xX6xXb7xXexX2fxX5cxX6xXdxX5xX69xX41xX2axX6dxX4axX5cxXb7xX110xX5xXdxX10xXb7xX4axX1exX1fxX1exX2xX4axX1fxX42xX4axX1fxX40xX4axXeexXdxX6xX110xXeexX64xX110xX1exX1fxX1exX1exX41xXbxX6dxX30xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29cxX6xXbxXexXdxX2fxX6dxXaxX12xX13xXdxX6xX3xX13xX64xX3xX1exX1fxX1exX1exX3xXexX89xXdxX3xXc8xXc9xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX2fxX5cxX69xXaxX12xXcx13afbxX69xX3xXexX1xXb7xXd0xX4xX3xX2axX7bxX2fxX3xXexX3dxX6dxX30xX3xX9cxXdxX149xX6dxX3xXexX1xX14exX36xX3xXa9xXdxX14exX1bxX3xX1bxX2bxXdxX3xX4xX1xX2fxX3xXbxX1xXdxX73xX6dxX3xX9cxX9dxX6dxX3xX1exX1fxX1exX1exX3xX4xX151xX6xX3xX13xXdxX6xX3xX13xX64xX3xX5xX7bxX3xXa9xXaaxXabxX4xX3xX9cx1609dxX3xX7xXb7xX6dxX30xX3xX4xX3axX4xX3xXexX24cxX6dxX1xX3xX6dx126abxX6dxX30xX3xX6dxX1xXaaxX3xX1xX8exX3xXexX1xXd4xX6dxX30xX3xX203xXb7xX6xX6dxX3xX7xX3axXexX3xXexX2fxX7bxX6dxX3xX4xX9dxX6dxX1xX3xX66xX7xXb7xX23xX23xX2fxXb7xX6dxX5cxX110xX2axXdxX10xX2abxX3xX1bxX2fxX6dxXdxXexX2fxX23xX94xX36xX3xX9cxXd0xX3xX7xX89xX4xX3xXeexX1xX19dxX6dxX30xX3xX5cxXd7xX69xX3xX9cxX412xX3xX7xXb7xX6dxX30xX3xX2axX7bxX3xX1xX8exX3xXexX1xXd4xX6dxX30xX3xXa9xXbfxX6dxX1xX3xX2axXbfxX3xXexXdxX73xXb7xX3xX4xX1xXb7xfe91xX6dxX3xXexX23xX73xX6dxX3xX4xX3axX4xX3xX9cxX9dxX6dxX3x1779fxXcxX110xX1b6xXdxX6dxX10xX36xX3x12d00x16752xX3xX2axX7bxX3xX4a5xXcxX41xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX2fxX5cxX69xXaxX12xXcxX1xX7bxX6dxX1xX3xX2axXdxX73xX6dxX3xX1bxX2bxXdxX3xX203xXb7xX6xX6dxX3xXexX23xX77xX6dxX30xX3xX6dxX1xXdcxXexX3xX4xX151xX6xX3xX5cxX6cxX6dxX30xX3xX187xX10xX3xX13xXdxX6xX3xX13xX64xX3xX4xX1xX27xX4xX3xX4xX1xX27xX6dxX3xX5xX7bxX3xX4a5xXcxX110xX1b6xXdxX6dxX10xX3x10affx1247axX48xX3x103b6xX23xX10xX1bxXdxXb7xX1bxX36xX3xX9cxX412xX3xX7xXb7xX6dxX30xX3xXexX1xX73xX1bxX3xX4x12ce7xX6xX3xX7xX412xX3xXexX23xXc4xXdxX3xXexX2fxX7bxX6dxX3xX4xX9dxX6dxX1xX36xX3xX2axX19dxX110xX5xX423xX6dxX30xX3xX4xX70xX3xX7xXaax15421xXdxX36xX3xXa9xXefxX6dxX3xXbxX1xX6xX3xX1b6xX4aexX48xX3xXbxX23xX2fx114d3xX10xX4xXexXdxX2fxX6dxX3xX2axX7bxX3xX4xX3axX4xX3xXexX24cxX6dxX1xX3xX6dxX423xX6dxX30xX3xX1x13779xX3xXexX23xXabxX3xX6dxX30xXaaxXc4xXdxX3xX5xX3axXdxX3xX1bxX2bxXdxX3xXexX23xX73xX6dxX3xX9cxX9dxX6dxX3xX4a5xXcxX110xX1b6xXdxX6dxX10xX3xX513xX514xX48xX41xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX2fxX5cxX69xXaxX12xX0xXdxX1bxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xX294xX69xX5xX2fxX6xX5cxX3xXdxX29cxX10xX6dxXexX10xX23xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxX2abxXdxX5cxXexX1xX2b0xX3xX42xX2xX64xXbxX187xX2b7xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX4axX4axXdxX41xX9cxX6xX2fxX1xX6xXexXdxX6dxX1xX41xX2axX6dxX4axX6dxX10xX2abxX7xX4axX1exX2xX1exX1exX4axX2xX1fxX2dcxX5cxX64xX2xX2xX1fxX1exX2xX2e4xXexX2e4xX1fxX1fxX43xX5xX1exX41xXbxX6dxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX6xX3xX17xXbxXexXdxX1bxX6xX3xX1exX1fxX1exX1exX3xX23xX6xX3xX1bxX27xXexX3xX2axX2bxXdxX3xX5xX2fxX30xX2fxX3xX1bxX2bxXdxX36xX3xX30xXdxX3axX3xXexX3dxX3xX1exX40xX41xX42xX43xX1fxX3xX46xX47xX48xXaxX3xX2abxXdxX5cxXexX1xX9xXaxX42xX2xX64xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX110xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX2b0xX4axX4axX4xX1bxX7xX110xXdxX41xX6xXb7xXexX2fxX5cxX6xXdxX5xX69xX41xX2axX6dxX4axX5cxXb7xX110xX5xXdxX10xXb7xX4axX1exX1fxX1exX2xX4axX1fxX42xX4axX1fxX40xX4axXeexXdxX6xX110xXeexX64xX110xX1exX1fxX1exX1exX110xX1exX41xXbxX6dxX30xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29cxX6xXbxXexXdxX2fxX6dxXaxX12xX13xXdxX6xX3xX13xX64xX3xX1exX1fxX1exX1exX3xX2axX22bxX6dxX3xX30xXdxX1caxX3xX6dxX30xXb7xX69xX73xX6dxX3xX4xX3axX4xX3xX5x12e45xX6xX3xX4xX1xX77xX6dxX3xXa9xXd0xX6dxX30xX3xX4xX17exX3xX6dxX1xXaaxX3xX9cxX9dxX6dxX3xXexXdxX161xX6dxX3xX6dxX1xXdxX8exX1bxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX2fxX5cxX69xXaxX12xX48xXaaxX2bxXdxX3xX6dxX27xXbxX3xX4xX6xX110xXbxX19dxX36xX3xX13xXdxX6xX3xX13xX64xX3xX1exX1fxX1exX1exX3xXexXdxX149xXbxX3xXex14e6exX4xX3xXa9xXaaxXabxX4xX3xXexX1xX3dxX6xX3xX1xXaaxX551xX6dxX30xX3xX1xX8exX3xXexX23xXb7xX69xX161xX6dxX3xXa9xXd0xX6dxX30xX3xX4xX151xX6xX3xXbxX1xXdxX73xX6dxX3xX9cxX9dxX6dxX3xXexXdxX161xX6dxX3xX6dxX1xXdxX8exX1bxX36xX3xX9cxX6xX2fxX3xX30x1557axX1bxX3xX1bxXd0xXexX3xXa9xXd0xX6dxX30xX3xX4xX17exX3xXexX423xX6dxX30xX3xX3axXbxX3xX1bxX2bxXdxX3xX2axX7bxX3xX1xX8exX3xX5cxX22bxX6dxX3xXa9xXd0xX6dxX30xX3xX513xX514xX48xX3xXexX3c6xX69xX3xX4xX1xX77xX6dxX41xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX2fxX5cxX69xXaxX12xX131xXd0xX6dxX30xX3xX4xX17exX3xXexX423xX6dxX30xX3xX3axXbxX3xX2xX36xX42xX3xX5xX24cxXexX3xX6dxX1x125c3xX3xX1xX17exX6dxX3xX4xX70xX3xX4xX19dxX6dxX30xX3xX7xXb7xXdcxXexX3xX2xX2dcxX1fxX3xX1bx1692dxX3xX5xX6f6xX4xX3xX2axX7bxX3xX1exX42x166d8xX3xX91xX1bxX3xX1bxX19dxX110xX1bxX10xX6dxX3xX187xX2fxX27xX6dxX36xX3xXexX23xX2fxX6dxX30xX3xXeexX1xXdxX3xXa9xXd0xX6dxX30xX3xX4xX17exX3xXexX423xX6dxX30xX3xX3axXbxX3xX1exX36xX64xX3xX5xX24cxXexX3xX5xX2bxX6dxX3xX1xX17exX6dxX3xXexX89xX2fxX3xX23xX6xX3xX1exX43xX1fxX3xX1bxX80exX3xX5xX6f6xX4xX3xX2axX7bxX3xX819xX1exX1exX3xX91xX1bxX41xX3xX29cxX9dxX3xX1xX6xXdxX3xXa9xXd0xX6dxX30xX3xX4xX17exX3xXa9xX161xXb7xX3xXa9xXaaxXabxX4xX3xXeexX149xXexX3xX1xXabxXbxX3xX2axX2bxXdxX3xX1xXd0xXbxX3xX7xXd4xX3xXexX6f6xX3xXa9xXd0xX6dxX30xX3xXexX3axX1bxX3xX4xXdcxXbxX3xXexXdxX73xXb7xX3xX4xX1xXb7xX495xX6dxX41xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX2fxX5cxX69xXaxX12xX0xXdxX1bxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxXexX1xXb7xX1bxX9cxX3xX5cxX1xXdxX5cxX10xX3xXdxX29cxX10xX6dxXexX10xX23xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxX2abxXdxX5cxXexX1xX2b0xX3xX42xX2xX64xXbxX187xX2b7xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX2b0xX3xX819xX2xX1fxXbxX187xX2b7xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX4axX4axXdxX41xX9cxX6xX2fxX1xX6xXexXdxX6dxX1xX41xX2axX6dxX4axX6dxX10xX2abxX7xX4axX1exX2xX1exX1exX4axX2xX1fxX2dcxX5cxX64xX1fxX43xX40xX819xX64xX1fxXexX819xX1exX43xX2xX5xX2dcxX110xXeexXdxX6xX110xXeexX64xX110xX1exX1fxX1exX1exX41xXbxX6dxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX6xX3xX17xXbxXexXdxX1bxX6xX3xX1exX1fxX1exX1exX3xX23xX6xX3xX1bxX27xXexX3xX2axX2bxXdxX3xX5xX2fxX30xX2fxX3xX1bxX2bxXdxX36xX3xX30xXdxX3axX3xXexX3dxX3xX1exX40xX41xX42xX43xX1fxX3xX46xX47xX48xXaxX3xX2abxXdxX5cxXexX1xX9xXaxX42xX2xX64xXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX819xX2xX1fxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xX5cxXdxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX23xX10xX5xX6xXexX10xX5cxXaxX12xX0xX7xXexX23xX2fxX6dxX30xX12xXcxXdxX6dxX3xX5xXdxX73xX6dxX3xX203xXb7xX6xX6dxX2b0xX0xX4axX7xXexX23xX2fxX6dxX30xX12xX0xXb7xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX110xXexX1xXb7xX1bxX9cxX110xX6xX6dxX5cxX110xX7xX6xXbxX2fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX6xX3xX47xX10xX5xXexX2fxX7xX3xX1exX1fxX1exX1exX3xX23xX6xX3xX1bxX27xXexX36xX3xXexX1xX73xX1bxX3xXbxX1xXdxX73xX6dxX3xX9cxX9dxX6dxX3xXa9x14559xX4xX3xX9cxXdxX8exXexXaxX3xX1xX23xX10x114b6xX9xXaxX4axX187xX10xX4axXeexXdxX6xX110xX7xX10xX5xXexX2fxX7xX110xX1exX1fxX1exX1exX110xX23xX6xX110xX1bxX6xXexX110xXexX1xX10xX1bxX110xXbxX1xXdxX10xX6dxX110xX9cxX6xX6dxX110xX5cxX6xX4xX110xX9cxXdxX10xXexX4axX1exX2xX1exX2e4xX2xX2xX41xX1xXexX1bxXaxX12xX0xXdxX1bxX30xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX4axX1bxX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX1exX1fxX4axX6dxX10xX2abxX7xX4axX1exX2xX1exX2xX4axX2xX1fxX2dcxX5cxX42xX2xX2dcxX40xX2xX2xX64xXexX2xX2xX43xX42xX5xX1fxX110xX1exX1fxX1exX1exX110xXeexXdxX6xX110xX7xX10xX5xXexX2fxX7xX110xXb7xX7xX6xX41xX564xXbxX10xX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX6xX3xX17xXbxXexXdxX1bxX6xX3xX1exX1fxX1exX1exX3xX23xX6xX3xX1bxX27xXexX3xX2axX2bxXdxX3xX5xX2fxX30xX2fxX3xX1bxX2bxXdxX36xX3xX30xXdxX3axX3xXexX3dxX3xX1exX40xX41xX42xX43xX1fxX3xX46xX47xX48xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX2axX12xX0xX7xXexX23xX2fxX6dxX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX6xX3xX47xX10xX5xXexX2fxX7xX3xX1exX1fxX1exX1exX3xX23xX6xX3xX1bxX27xXexX36xX3xXexX1xX73xX1bxX3xXbxX1xXdxX73xX6dxX3xX9cxX9dxX6dxX3xXa9xXa40xX4xX3xX9cxXdxX8exXexXaxX3xX1xX23xX10xXa4cxX9xXaxX4axX187xX10xX4axXeexXdxX6xX110xX7xX10xX5xXexX2fxX7xX110xX1exX1fxX1exX1exX110xX23xX6xX110xX1bxX6xXexX110xXexX1xX10xX1bxX110xXbxX1xXdxX10xX6dxX110xX9cxX6xX6dxX110xX5cxX6xX4xX110xX9cxXdxX10xXexX4axX1exX2xX1exX2e4xX2xX2xX41xX1xXexX1bxXaxX12xX13xXdxX6xX3xX47xX10xX5xXexX2fxX7xX3xX1exX1fxX1exX1exX3xX23xX6xX3xX1bxX27xXexX36xX3xXexX1xX73xX1bxX3xXbxX1xXdxX73xX6dxX3xX9cxX9dxX6dxX3xXa9xXa40xX4xX3xX9cxXdxX8exXexX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX23xX2fxX6dxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xX13xXdxX6xX3xXa9xX80exX3xXexX1xX6f6xX4xX3xX1xXdxX8exX6dxX3xX1bxXd0xXexX3xX2axX7bxXdxX3xXa9xXdxX161xXb7xX3xX4xX1x157c5xX6dxX1xX3xXa9xXd4xXdxX3xX2axX2bxXdxX3xX47xX10xX5xXexX2fxX7xX3xX1exX1fxX1exX1exX3xXexX89xXdxX3xXc8xXc9xX3xX2axX7bxX3xX30xXdxX2bxXdxX3xXexX1xXdxX8exXb7xX3xXexX1xX73xX1bxX3xX1bxXd0xXexX3xXbxX1xXdxX73xX6dxX3xX9cxX9dxX6dxX3xXa9xXa40xX4xX3xX9cxXdxX8exXexX3xX4xX70xX3xXexX73xX6dxX3xX30xX77xXdxX3xX91xXdxX30xX1xXexXa4cxX6xX5xX5xX3xX4aexX5cxXdxXexXdxX2fxX6dxX41xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX2axX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc8xX10xX23xX4xX10xX5cxX10xX7xX110xX12bxX10xX6dxX294xX3xX29cxX110xX29cxX5xX6xX7xX7xX3xX1exX1fxX1exX1exX3xX5xXd0xX3xX5cxXdxX8exX6dxX3xX2axX2bxXdxX3xX40xX3xXbxX1xXdxX73xX6dxX3xX9cxX9dxX6dxXaxX3xX1xX23xX10xXa4cxX9xXaxX4axX187xX10xX4axX1bxX10xX23xX4xX10xX5cxX10xX7xX110xX9cxX10xX6dxX294xX110xX4xX110xX4xX5xX6xX7xX7xX110xX1exX1fxX1exX1exX110xX5xX2fxX110xX5cxXdxX10xX6dxX110xX2axX2fxXdxX110xX40xX110xXbxX1xXdxX10xX6dxX110xX9cxX6xX6dxX4axX1exX2xX1exX64xX819xX819xX41xX1xXexX1bxXaxX12xX0xXdxX1bxX30xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX4axX1bxX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX1exX1fxX4axX6dxX10xX2abxX7xX4axX1exX2xX1exX2xX4axX2xX1exX2dcxX5cxX40xX1exX1exX64xX2dcxX1fxX2xXexX64xX2e4xX43xX64xX5xX2xX41xX564xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX6xX3xX17xXbxXexXdxX1bxX6xX3xX1exX1fxX1exX1exX3xX23xX6xX3xX1bxX27xXexX3xX2axX2bxXdxX3xX5xX2fxX30xX2fxX3xX1bxX2bxXdxX36xX3xX30xXdxX3axX3xXexX3dxX3xX1exX40xX41xX42xX43xX1fxX3xX46xX47xX48xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX2axX12xX0xX7xXexX23xX2fxX6dxX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc8xX10xX23xX4xX10xX5cxX10xX7xX110xX12bxX10xX6dxX294xX3xX29cxX110xX29cxX5xX6xX7xX7xX3xX1exX1fxX1exX1exX3xX5xXd0xX3xX5cxXdxX8exX6dxX3xX2axX2bxXdxX3xX40xX3xXbxX1xXdxX73xX6dxX3xX9cxX9dxX6dxXaxX3xX1xX23xX10xXa4cxX9xXaxX4axX187xX10xX4axX1bxX10xX23xX4xX10xX5cxX10xX7xX110xX9cxX10xX6dxX294xX110xX4xX110xX4xX5xX6xX7xX7xX110xX1exX1fxX1exX1exX110xX5xX2fxX110xX5cxXdxX10xX6dxX110xX2axX2fxXdxX110xX40xX110xXbxX1xXdxX10xX6dxX110xX9cxX6xX6dxX4axX1exX2xX1exX64xX819xX819xX41xX1xXexX1bxXaxX12xXc8xX10xX23xX4xX10xX5cxX10xX7xX110xX12bxX10xX6dxX294xX3xX29cxX110xX29cxX5xX6xX7xX7xX3xX1exX1fxX1exX1exX3xX5xXd0xX3xX5cxXdxX8exX6dxX3xX2axX2bxXdxX3xX40xX3xXbxX1xXdxX73xX6dxX3xX9cxX9dxX6dxX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX23xX2fxX6dxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xXc8xX2bxXdxX3xXa9xXd7xX69xX36xX3xX6dxX1xX1caxX6dxX30xX3xXexX1xX19dxX6dxX30xX3xXexXdxX6dxX3xX2axX7bxX3xX1xX1f2xX6dxX1xX3xX9dxX6dxX1xX3xX4xX151xX6xX3xXc8xX10xX23xX4xX10xX5cxX10xX7xX110xX12bxX10xX6dxX294xX3xX29cxX110xX29cxX5xX6xX7xX7xX3xX1exX1fxX1exX1exX3xXexX89xXdxX3xXexX1xXbfxX3xXexX23xXaaxXc4xX6dxX30xX3xXc8xXc9xX3xXa9xX80exX3xX4xX1xX24cxX6dxX1xX3xXexX1x102faxX4xX3xX5xXd0xX3xX5cxXdxX8exX6dxX3xX2axX2bxXdxX3xX40xX3xXbxX1xXdxX73xX6dxX3xX9cxX9dxX6dxX2b0xX3xX517xX23xX10xX1bxXdxXb7xX1bxX36xX3xX4aexX187xX4xX5xXb7xX7xXdxX2axX10xX3xX2axX7bxX3xX517xXdxX6dxX6dxX6xX4xX5xX10xX41xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX2axX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX59xX2fxX6dxX5cxX6xX3xX29cxXdxX2axXdxX4xX3xX1exX1fxX1exX1exX3xX4xX1xXd4xXexX3xX30xXdxX3axX36xX3xX7x14233xX3xX9cxX3axX6dxX3xX23xX6xX3xX6dxX30xX7bxX69xX3xX2xX42xX4axX42xXaxX3xX1xX23xX10xXa4cxX9xXaxX4axX187xX10xX4axX1xX2fxX6dxX5cxX6xX110xX4xXdxX2axXdxX4xX110xX1exX1fxX1exX1exX110xX4xX1xX2fxXexX110xX30xXdxX6xX110xX7xX10xX110xX9cxX6xX6dxX110xX23xX6xX110xX6dxX30xX6xX69xX110xX2xX42xX110xX42xX4axX1exX2xX2xX2dcxX40xX1exX41xX1xXexX1bxXaxX12xX0xXdxX1bxX30xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX4axX1bxX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX1exX1fxX4axX6dxX10xX2abxX7xX4axX1exX2xX2xX43xX4axX2xX1fxX2dcxX5cxX64xX2xX2e4xX819xX2xX64xX43xXexX2e4xX40xX2xX1exX5xX2xX1fxX110xX2dcxX40xX2dcxX819xX819xX2xX41xX564xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX6xX3xX17xXbxXexXdxX1bxX6xX3xX1exX1fxX1exX1exX3xX23xX6xX3xX1bxX27xXexX3xX2axX2bxXdxX3xX5xX2fxX30xX2fxX3xX1bxX2bxXdxX36xX3xX30xXdxX3axX3xXexX3dxX3xX1exX40xX41xX42xX43xX1fxX3xX46xX47xX48xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX2axX12xX0xX7xXexX23xX2fxX6dxX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX59xX2fxX6dxX5cxX6xX3xX29cxXdxX2axXdxX4xX3xX1exX1fxX1exX1exX3xX4xX1xXd4xXexX3xX30xXdxX3axX36xX3xX7xXf48xX3xX9cxX3axX6dxX3xX23xX6xX3xX6dxX30xX7bxX69xX3xX2xX42xX4axX42xXaxX3xX1xX23xX10xXa4cxX9xXaxX4axX187xX10xX4axX1xX2fxX6dxX5cxX6xX110xX4xXdxX2axXdxX4xX110xX1exX1fxX1exX1exX110xX4xX1xX2fxXexX110xX30xXdxX6xX110xX7xX10xX110xX9cxX6xX6dxX110xX23xX6xX110xX6dxX30xX6xX69xX110xX2xX42xX110xX42xX4axX1exX2xX2xX2dcxX40xX1exX41xX1xXexX1bxXaxX12xX59xX2fxX6dxX5cxX6xX3xX29cxXdxX2axXdxX4xX3xX1exX1fxX1exX1exX3xX4xX1xXd4xXexX3xX30xXdxX3axX36xX3xX7xXf48xX3xX9cxX3axX6dxX3xX23xX6xX3xX6dxX30xX7bxX69xX3xX2xX42xX4axX42xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX23xX2fxX6dxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xXcxX1xX10xX2fxX3xXexX1xX19dxX6dxX30xX3xXexXdxX6dxX3xX23xX6cxX3xX23xXc16xX36xX3xX59xX2fxX6dxX5cxX6xX3xX29cxXdxX2axXdxX4xX3xX1exX1fxX1exX1exX3xX7xXf48xX3xXa9xXaaxXabxX4xX3xX9cxX3axX6dxX3xX23xX6xX3xXexX89xXdxX3xXc8xXc9xX3xX2axX7bxX2fxX3xX6dxX30xX7bxX69xX3xX2xX42xX4axX42xX36xX3xX30xXdxX3axX3xX9cxX3axX6dxX3xXexX423xX6dxX30xX3xX6dxX1x1500bxX3xX7xX2fxX3xX2axX2bxXdxX3xXa9xXc4xXdxX3xX4x17461xX41xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX2axX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX4axXb7xX5xX12xX0xX5cxXdxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX23xXaxX12xX0xX4axX5cxXdxX2axX12xX0xX4axX5cxXdxX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX2fxXb7xX23xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2fxX3xXcxX23xX6xX6dxX30xX3xX91xX30xXb7xX69x14edexX6dxX4axX6xXexX2fxX5cxX6xXdxX5xX69xX41xX2axX6dxX0xX4axXbxX12