Đánh bắt cá trong mưa lũ, thói quen nguy hiểm
(Baohatinh.vn) - Trong hơn 5 trường hợp tử vong đợt mưa lũ vừa qua tại Hà Tĩnh, có 3 trường hợp đi đánh bắt cá.
cb1cxf7edx14061xd883x11e06x14a45xee3ex12bf7x13753xX7x15197x138a8x11d14xe61dx1589axdb22xX5xf5ecxXax12f6ex11f02xcc79x143a4xX1xX3xcd71xcf3fxXexX3xX4xX14xX3xXex17354xe222xX15x150b8xX3x15f07x1041fxX6xX3xX5x15ff5x12ea3xX3xXexX1xebf6xXdxX3x1695bxcb78xX10xX15xX3xX15xX23xX33xfa62xX3xX1xXdx15b67xX25xX0x10a55xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1070dxX10xX6xebf2xXaxX12xXcxX20xX21xX15xX23xX3xX1xf451xX15xX3x14313xX3xXexX20xX26xe1f8xX15xX23xX3xX1x1610bxXbxX3xXex10118xX3xd8dbxX21xX15xX23xX3x15137xX6axXexX3xX25xX26xX6xX3xX5xX2axX3xX70x1696dxX6xX3xX32xX33xX6xX3xXex123acxXdxX3xX50x12490xX3xXcx11f87xX15xX1xX2bxX3xX4xX2fxX3x1173fxX3xXexX20xX26xX65xX15xX23xX3xX1xX6axXbxX3xX75xXdxX3xX75xX14xX15xX1xX3xX18xX19xXexX3xX4xX14x13cc4xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12ce7xX21xX53xX3axXaxX12xX0xXdxX25xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx137d5xX10xX15xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXax14d6cxXdxX53xXexX1xe27axX3xf369xX2xX60xXbx121b2x12119xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexXeaxX3x10613xX2x12ea7xXbxXf0xXf1xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXeaxX41xX41xXdxXb3xX18xX6xX21xX1xX6xXexXdxX15xX1xXb3xX70xX15xX41xX15xX10xXe5xX7xX41x16162xXfdxXfbxX123xX41xX2xX60xXfbxX53xXfbxX2xX123xX2xXfbxXfbxec9dxXexd3c8xX132xX98x15effxX60xX5xXfdxXb3x176d2xXbxX23xd90dxX20xX9xX2xX134xX132xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xXexX3xX4xX14xX3xXexX20xX21xX15xX23xX3xX25xX26xX6xX3xX5xX2axX2bxX3xXexX1xX2fxXdxX3xX32xX33xX10xX15xX3xX15xX23xX33xX3axX3xX1xXdxX3exX25xXaxX3xXe5xXdxX53xXexX1xX9xXaxXecxX2xX60xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxXfbxX2xXfdxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX6xXbxXexXdxX21xX15xXaxX12xXcxX20xfe8cxX3xX10xX25xX3xXexX1xcf6exX15xX3xXcxcc18xX15xX23xX3x10839xX5dxX15xX3x14e7cxXcxX1bbxX15xX23xX3xebe8xebfexX4xX2bxX3xXd6xX6xX15xX3xX1c9xX1caxX4x1763dxX3xX20xX6xX3xX75xe24axX15xX23xX3xXexX1xde24xX3xX5xX26x117f9xXdxX3xX18xX19xXexX3xX4xX14xX3x12183xX1xXdxX3xX15xX26xX1e5xX4xX3xX5xX2axX3xX4xX1xX26xX6xX3xX20x13b36xXexX3xXexX20xX21xX15xX23xX3xX15xX23xX8dxX3axX3xX123xXfdxX41xX2xXfdxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX21xX53xX3axXaxX12xXcxX1xX10xX21xX3xX23xX1xXdxX3xX15xX1x10814xX15xX3xX4x10cdfxX6xX3xXbxX1xX2fxX15xX23xX3xX70xXdxe00cxX15xX2bxX3xXexX1xX65xXdxX3xX75xXdxX3exX25xX3xX70xefe6xX15xX3xX4x10a90xX15xX3xX25xX26xX6xX3xX5xX2axX3xXexX20xX21xX15xX23xX3xX15xX1xe767xX15xX23xX3xX15xX23xX8dxX3axX3xX2xX134xX3xef39xX3xX123xX2xX41xX2xXfdxX2bxX3xXexX89xXdxX3xX4xX14xX4xX3xX4xX14xX15xX1xX3xX75xX1dbxX15xX23xX3xX15xX26xX1e5xX4xX3xX15xX23xX234xXbxX3xX7xd8b6xX33xX3x157a1xX3xX15xX1xXdxe793xX33xX3xX75x1167dxX6xX3xXbxX1xX26xX5dxX15xX23xXeaxX3xXd6xX6xX15xX3xX1c9xX1caxX4xX2bxX3xX1c9xX1caxX4xX3xX50xX8dxX2bxX3xXcxX1xX89xX4xX1xX3xX50xX8dxXb3xXb3xXb3xX3xX15xX1xXdxX2a2xX33xX3xX15xX23xX26xX65xXdxX3xX70xX252xX15xX3xX18x13d25xXexX3xX4xX1xX2dfxXbxX3xX15xX23xX33xX3axX3xX1xXdxX3exX25xX3xX75xXdxX3xXexX1xX1e1xX3xX5xX26xX1e5xXdxX3xX18xX19xXexX3xX4xX14xXb3xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX21xX53xX3axXaxX12xX13x10fd9xX4xX3xX18xXdx16c94xXexX2bxX3xX7xX14xX15xX23xX3xX123xXfdxX41xX2xXfdxX2bxX3xXexX20xX21xX15xX23xX3xX5xX201xX4xX3xXexX20xX65xXdxX3xX70xX81xX6xX3xX15xX23xX1e5xXexX3xX25xX26xX6xX2bxX3xXexX89xXdxX3xX4xX14xX15xX1xX3xX75xX1dbxX15xX23xX3xXexX1xX1b7xX15xX3xXcxX1bbxX15xX23xX3xX1bfxX5dxX15xX3xX1c3xXcxX1bbxX15xX23xX3xX1c9xX1caxX4xX1d5xX3xX4xX2fxX3xX15xX1xX2fxX25xX3xXecxX3xXexX20xX1b0xX3xX10xX25xX3xX1efxX1xX21xX1e1xX15xX23xX3xXexX81xX3xX132xX274xX2xX123xX3xXexX33x11fc3xXdxX3xX75x15ecbxX3xX20xX6xX3xX75xX1dbxX15xX23xX3xXexX1xX1e1xX3xX5xX26xX1e5xXdxXb3xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX21xX53xX3axXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxXexX10xXf0xXexX274xX6xX5xXdxX23xX15xXeaxX3xX4xX10xX15xXexX10xX20xXf1xXaxX12xX0xXdxX25xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX53xXexX1xX33xX25xX18xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxXe5xXdxX53xXexX1xXeaxX3xXecxX2xXfbxXbxXf0xXf1xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexXeaxX3xXfbxX2xXfdxXbxXf0xXf1xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXeaxX41xX41xX4xX53xX15xXb3xX18xX6xX21xX1xX6xXexXdxX15xX1xXb3xX70xX15xX41xX53xX10xX7xX1efxXexX21xXbxX41xX15xX10xXe5xX7xX41xX123xXfdxXfbxX2xX41xX2xX60xXfbxX53xXfdxXfdxX134xX60xXfdxX98xX2xXexX123xXfdxX98xX134xX98xX5xXfdxXb3xX13cxXbxX23xX13fxX20xX9xX132xX134xXfbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xXexX3xX4xX14xX3xXexX20xX21xX15xX23xX3xX25xX26xX6xX3xX5xX2axX2bxX3xXexX1xX2fxXdxX3xX32xX33xX10xX15xX3xX15xX23xX33xX3axX3xX1xXdxX3exX25xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX6xXbxXexXdxX21xX15xXaxX12xX1c9x15e8dxX4xX3xX5xX26xX6axX15xX23xX3xX4xX1xdd92xX4xX3xX15x13e06xX15xX23xX3xXexX395xX3xX4xX1xX4c0xX4xX3xXex1349cxX25xX3xX1efxXdxce28xX25xX3xX6xX15xX1xX3xXcxXb3xdb0bxXb3xX3x1380exXb3xX3xXexX6exX3xX70xX21xX15xX23xX3xX1efxX1xXdxX3xX75xX14xX15xX1xX3xX18xX19xXexX3xX4xX14xX3xXexX89xXdxX3xX4xX14xX15xX1xX3xX75xX1dbxX15xX23xX3xXexX1xX1b7xX15xX3xX13xX21xX8dxX15xX3x1682exX4d6xXexX3xX1c3xXf0xX399xX3xXcxX1xXdxX243xX15xX3xX1c9xX1caxX4xX1d5xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX21xX53xX3axXaxX12xXcxX20xX26xX1e5xX4xX3xX75xX2fxX2bxX3xX70xX8dxX21xX3xX15xX23xX8dxX3axX3xX2xXecxX41xX2xXfdxX2bxX3xX6xX15xX1xX3xXcxXb3xX4dfxXb3xX4e2xXb3xX2bxX3xX29dxX3xXexX395xX3xX53xX29axX15xX3xXbxX1xdd41xX3xX132xX3xX1c3xXexX1xX2a6xX3xXexX20xX2dfxX15xX3x1580cxX23xX1x11302xX15xX2bxX3xXd6xX6xX15xX3xX1c9xX1caxX4xX1d5xX3xX75xX26xX6axX4xX3xXf0xX14xX4xX3xX15xX1xX234xX15xX3xX25xX2dfxXexX3xXexfd59xX4xX1xX3xX1efxX1xXdxX3xX75xXdxX3xX75xX14xX15xX1xX3xX4xX14xX3xX29dxX3xX4xX14xX15xX1xX3xX75xX1dbxX15xX23xX3xX23x1127dxX15xX3xX15xX1xX8dxXb3xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX21xX53xX3axXaxX12x1214fxX399xXdxX3xXexX1e5xXdxX3xXexX20xX26xX6xX3xX15xX23xX8dxX3axX3xX2xX134xX41xX2xXfdxX2bxX3xX4xX14xX4xX3xX5xX4b5xX4xX3xX5xX26xX6axX15xX23xX3xX4xX1xX4c0xX4xX3xX15xX4c4xX15xX23xX3xX25xX1e5xXdxX3xXexX4d1xX25xX3xXexX1xX2dfxX3axX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX3exX3xX6xX15xX1xXb3xX3xd02bxX15xX1xX3xX4e2xXb3xX3xX20xX6xX3xX75xXdxX2bxX3xX75xX3exX3xX5xX89xXdxX3xX15xcb6axXdxX3xX75xX6xX33xX3xXexX1xX26xX5dxX15xX23xX3xX70xX1b7xX3xX18xX65xX3xX4xX1xX21xX3xX15xX23xX26xX65xXdxX3xX70xX6axX3xXexX20xX1b0xX3xX70xX8dxX3xX98xX3xX75xX4c0xX6xX3xX4xX21xX15xX3xXexX1xX5dxX2bxX3xX18x1121axX3xX75xX5bexX33xX3xX25xX1e5xXdxX3xXecxX3xXexX33xX395xXdxX2bxX3xX18xX673xX3xX7xX6xX33xX3xX25xX1e5xXdxX3xXecxX3xXexX1xX14xX15xX23xXb3xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX21xX53xX3axXaxX12xX0xXdxX25xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd6xX10xX15xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxXe5xXdxX53xXexX1xXeaxX3xXecxX2xX60xXbxXf0xXf1xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexXeaxX3xXfbxX2xXfdxXbxXf0xXf1xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXeaxX41xX41xXdxXb3xX18xX6xX21xX1xX6xXexXdxX15xX1xXb3xX70xX15xX41xX15xX10xXe5xX7xX41xX123xXfdxXfbxX123xX41xX2xX60xXfbxX53xXfbxX2xX123xX98xXfbxX2xX132xXexXfbxX134xX134xXecxXecxX5xXfdxXb3xX13cxXbxX23xX13fxX20xX9xX98xXecxXecxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xXexX3xX4xX14xX3xXexX20xX21xX15xX23xX3xX25xX26xX6xX3xX5xX2axX2bxX3xXexX1xX2fxXdxX3xX32xX33xX10xX15xX3xX15xX23xX33xX3axX3xX1xXdxX3exX25xXaxX3xXe5xXdxX53xXexX1xX9xXaxXecxX2xX60xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxXfbxX2xXfdxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX6xXbxXexXdxX21xX15xXaxX12xX625xX15xX1xX3xXcxXb3xX4dfxXb3xX4e2xXb3xX2bxX3xX20xX6xX3xX75xXdxX2bxX3xX15xX23xX26xX65xXdxX3xX70xX6axX3xXexX20xX1b0xX3xX70xX8dxX3xX98xX3xX75xX4c0xX6xX3xX4xX21xX15xX3xXexX1xX5dxX3xX25xX2dfxXexX3xX75xXdxX3xX4xX1xX63bxX3xX53xX4b5xX6xX3xXexX20xX21xX15xX23xX3xX4xX33xX1caxX4xX3xX7xX56dxX15xX23xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX21xX53xX3axXaxX12xX5daxX1caxXexX3xXexX20xX26xX65xX15xX23xX3xX1xX6axXbxX3xXexX1xX26xX5dxX15xX23xX3xXexX29axX25xX3xX1efxX1xX14xX4xX3xX4xX2axX15xX23xX3xX18xX2a6xX3xX15xX26xX1e5xX4xX3xX4xX33xX56dxX15xX3xXexX20xX1b7xXdxX3xX1efxX1xXdxX3xX75xXdxX3xX75xX14xX15xX1xX3xX18xX19xXexX3xX4xX14xX3xX5xX8dxX3xX1b7xX15xX23xX3xX57bxXb3x1583axXb3xX50xX2bxX3xX60xX98xX3xXexX33xX395xXdxX2bxX3xX29dxX3xXbxX1xX26xX65xX15xX23xX3xXcxX1xX89xX4xX1xX3xX1c9xXdxX15xX1xX3xX1c3xXcxX848xX3xX50xX8dxX3xXcxX90xX15xX1xX1d5xX3xX70xX8dxX21xX3xX15xX23xX8dxX3axX3xX2xX134xX41xX2xXfdxXb3xX3xXd6xX2axX15xX23xX3xX15xX1xX26xX3xX6xX15xX1xX3xX4e2xXb3xX2bxX3xX29dxX3xXexX1xX2a6xX3xXexX20xX2dfxX15xX3xX57bxX23xX1xX57exX15xX2bxX3xX1b7xX15xX23xX3xX50xXb3xX3xX20xX6xX3xX75xXdxX3xX75xX3exX3xX5xX89xXdxX3xX15xX23xX26xX65xXdxX3xX70xX6axX3xX70xX8dxX3xX98xX3xX75xX4c0xX6xX3xX4xX21xX15xX3xX4xX256xX15xX3xX15xX1xff0exX3xX53xX89xXdxXb3xX3xX57bxX1xX268xX15xX23xX3xX15xX23xX8dxX3axX3xXexX1xX14xX15xX23xX3xX7xX19xXbxX3xXexX1e5xXdxX2bxX3xX70xX6axX3xX70xX8dxX3xX4xX21xX15xX3xX1b7xX15xX23xX3xX7x122a9xX3xXbxX1xX1e1xXdxX3xX75xX56dxXdxX3xX53xXdxX31fxX15xX3xX70xX1e5xXdxX3xX25xX33xX1b7xX15xX3xX70xX8dxX15xX3xX1efxX1xX2fxX3xX1efxX1xX4c4xX15xX3xX1efxX1xXdxX3xX25xX2dfxXexX3xX75xXdxX3xX15xX23xX26xX65xXdxX3xX4xX1xX1dbxX15xX23xX2bxX3xX15xX23xX26xX65xXdxX3xX4xX1xX6xX3xX5xX8dxX3xXexX20x15a49xX3xX4xX1caxXexX3xX23xXdxX6xX3xX75xX4d1xX15xX1xXb3xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX21xX53xX3axXaxX12x17232xX5bexX15xX3xX75xX29axX3axX3xX15xX1xX2dfxXexX2bxX3xX10xX25xX3xX50xXb3xXcxXb3x16761xX3xX1c3xXcxX1xX89xX4xX1xX3xXcxX1xX19xX15xX23xX2bxX3xXcxX1xX89xX4xX1xX3xX50xX8dxX1d5xX3xX4xX2axX15xX23xX3xX18xX2a6xX3xX75xX33xX56dxXdxX3xX15xX26xX1e5xX4xX3xXexX6exX3xX70xX21xX15xX23xX3xXexX20xX21xX15xX23xX3xX1efxX1xXdxX3xX75xXdxX3xX75xX14xX15xX1xX3xX18xX19xXexX3xX4xX14xX3xX70xX8dxX21xX3xX15xX23xX8dxX3axX3xX123xX2xX41xX2xXfdxXb3xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX21xX53xX3axXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxXexX10xXf0xXexX274xX6xX5xXdxX23xX15xXeaxX3xX4xX10xX15xXexX10xX20xXf1xXaxX12xX0xXdxX25xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd6xX10xX15xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxXe5xXdxX53xXexX1xXeaxX3xXecxX2xX60xXbxXf0xXf1xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexXeaxX3xXfbxX2xXfdxXbxXf0xXf1xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXeaxX41xX41xXdxXb3xX18xX6xX21xX1xX6xXexXdxX15xX1xXb3xX70xX15xX41xX15xX10xXe5xX7xX41xX123xXfdxXfbxX123xX41xX2xX60xXfbxX53xXfbxX123xXfdxXfbxX137xXfbxX60xXexXecxX134xX137xX2xX60xX5xXfdxXb3xX13cxXbxX23xX13fxX20xX9xXfbxX134xXecxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xXexX3xX4xX14xX3xXexX20xX21xX15xX23xX3xX25xX26xX6xX3xX5xX2axX2bxX3xXexX1xX2fxXdxX3xX32xX33xX10xX15xX3xX15xX23xX33xX3axX3xX1xXdxX3exX25xXaxX3xXe5xXdxX53xXexX1xX9xXaxXecxX2xX60xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxXfbxX2xXfdxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX6xXbxXexXdxX21xX15xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxXexX10xXf0xXexX274xX6xX5xXdxX23xX15xXeaxX3xX4xX10xX15xXexX10xX20xXf1xXaxX12xX57bxX26xX1e5xX4xX3xX5xX2axX3xX15xX23xX234xXbxX3xX7xX29axX33xX3xXexX89xXdxX3xXf0xX399xX3xXcxX1xX89xX4xX1xX3xXcxX1xX19xX15xX23xXb3xX3xX0xX10xX25xX12x12188xX15xX1xX3xX4xX1xX957xXbxX3xX15xX23xX8dxX3axX3xX123xX2xX41xX2xXfdxX0xX41xX10xX25xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX21xX53xX3axXaxX12xXd6xX1xX238xX3xXexX2a6xX4xX1xX3x1751cxXc3xX57bxX4e2xX3xXexX1xX2a6xX3xXexX20xX2dfxX15xX3xX57bxX23xX1xX57exX15xX3xXc3xX1bbxXdxX3xX4dfxXdxX31fxXexX3xX50xX1bbxX15xX23xX3xX4xX1xX21xX3xX18xXdxX4d6xXexXeaxX3xXaxX1bfxX6xX33xX3xX1efxX1xXdxX3xXexX20xX243xX15xX3xX75xX2a6xX6xX3xX18xX8dxX15xX3xXf0xe9dexX3axX3xX20xX6xX3xX7xX4b5xX3xX70xXdxX31fxX4xX3xX75xX14xX15xX23xX3xXexXdxX4d6xX4xX3xX70xX2a2xX3xXexX20xX26xX65xX15xX23xX3xX1xX6axXbxX3xX25xX1caxXexX3xX4xX1b7xX15xX23xX3xX53xX29axX15xX3xX18xX2a6xX3xX4xX1xX4d6xXexX3xX75xX33xX56dxXdxX3xX53xX21xX3xX75xX14xX15xX1xX3xX18xX19xXexX3xX4xX14xX3xXexX20xX21xX15xX23xX3xX25xX26xX6xX3xX5xX957xXexX2bxX3xX4xX1xX201xX15xX23xX3xXexX1b7xXdxX3xX75xX399xX3xX4xX1xcce9xX3xX75xX89xX21xX3xX4xX14xX4xX3xX75xX21xX8dxX15xX3xXexX1xX3exX3xX75xX4d6xX15xX3xXexX81xX15xX23xX3xXexX395xX3xX53xX29axX15xX3xXbxX1xX56dxX3xXexX33xX3axX243xX15xX3xXexX33xX3axX2a2xX15xX3xX70xX8dxX3xX1efxX1xX33xX3axX4d6xX15xX3xX4xX14xX21xX3xX18xX8dxX3xX4xX21xX15xX3xX1efxX1xX1b7xX15xX23xX3xX15xX243xX15xX3xX20xX6xX3xX75xX1dbxX15xX23xX2bxX3xX7xX1b7xX15xX23xXb3xXb3xXb3xX3xX18xX19xXexX3xX4xX14xX3xXexX20xX21xX15xX23xX3xXexX1xX65xXdxX3xX75xXdxX3exX25xX3xX25xX26xX6xX3xX5xX2axXb3xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX21xX53xX3axXaxX12xXcxX33xX3axX3xX15xX1xXdxX243xX15xX2bxX3x15b73xX3xXexX1xX4c0xX4xX3xX4xX238xX6xX3xX25xX63bxXdxX3xX15xX23xX26xX65xXdxX3xX53xX29axX15xX3xXexX4b5xX3xX18xX1e1xX21xX3xX70xX31fxX3xX25xX4d1xX15xX1xX3xX70xX252xX15xX3xX32xX33xX6xX15xX3xXexX20x11c72xX15xX23xX3xX15xX1xX2dfxXexXb3xX3xXcxX4d1xX15xX1xX3xX1xX4d1xX15xX1xX3xX25xX26xX6xX3xX5xX2axX3xX4xX256xX15xX3xXbxX1xX4c0xX4xX3xXexX89xXbxX2bxX3xX75xX31axX4xX3xX18xXdxX31fxXexX3xX5xX8dxX3xX18xX399xX21xX3xX7xX56dxX3xX134xX3xX53xX4b5xX3xX18xX14xX21xX3xX7xX90axX3xX70xX8dxX21xX3xXexX20xX21xX15xX23xX3xX15xX6xX3axX3xX25xX6xXdxX3xX70xX4d1xX3xXexX1xX4d6xX3xX25xX63bxXdxX3xX15xX23xX26xX65xXdxX3xX53xX29axX15xX3xX4xX5bexX15xX3xXccexX3xXexX1xX4c0xX4xX3xX4xX1xX2dfxXbxX3xX1xX8dxX15xX1xX3xX1efxX1xX33xX3axX4d6xX15xX3xX4xX14xX21xX3xX4xX238xX6xX3xX5xX4b5xX4xX3xX5xX26xX6axX15xX23xX3xX4xX1xX4c0xX4xX3xX15xX4c4xX15xX23xX3xX75xX3exX3xX75xX1e1xX25xX3xX18xX1e1xX21xX3xX6xX15xX3xXexX21xX8dxX15xX3xXexX59exX15xX1xX3xX25xX89xX15xX23xX3xX4xX1xX21xX3xX4xX1xX59exX15xX1xX3xX18xX1e1xX15xX3xXexX1xX29axX15xX3xX70xX8dxX3xX23xXdxX6xX3xX75xX4d1xX15xX1xXaxXb3xX0xX41xXbxX12xX0xX53xXdxX70xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX53xX20xX10xX5xX6xXexX10xX53xXaxX12xX0xX33xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX274xXexX1xX33xX25xX18xX274xX6xX15xX53xX274xX7xX6xXbxX21xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc3xX1caxX3x13c51xX3xXexX4d6xX3xXf0xX33xX2dfxXexX3xX4xX2dfxXbxX3xX1efxX1xXbc0xX15xX3xXfbxX2bxX123xX3xXexX20xXdxX31fxX33xX3xX70xXdxX243xX15xX3xX7xX14xXexX3xX1efxX1xX33xXbc0xX15xX3xX15xX26xX1e5xX4xX3xX4xX1xX21xX3xX70xX1bbxX15xX23xX3xX5xX2axX3xXexX81xX3xX50xX8dxX3xXcxX90xX15xX1xX3xX75xX4d6xX15xX3xX13xX8dxX3xX57bx121ccxX15xX23xXaxX3xX1xX20xX10x159d0xX9xXaxX41xX3axX274xXexX10xX41xX18xX21xX274xX3axX274xXexX10xX274xXf0xX33xX6xXexX274xX4xX6xXbxX274xX1efxX1xX6xX15xX274xXfbxX274xX123xX274xXexX20xXdxX10xX33xX274xX70xXdxX10xX15xX274xX7xX6xXexX274xX1efxX1xX33xX6xX15xX274xX15xX33xX21xX4xX274xX4xX1xX21xX274xX70xX33xX15xX23xX274xX5xX33xX274xXexX33xX274xX1xX6xX274xXexXdxX15xX1xX274xX53xX10xX15xX274xX53xX6xX274xX15xX6xX15xX23xX41xX123xXfdxXfdxXfbxX98xX60xXb3xX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX23xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX41xX25xX10xX53xXdxX6xX41xX2xX123xXfdxX41xX15xX10xXe5xX7xX41xX123xXfdxXfbxX123xX41xX2xXfdxX134xX53xX123xX2xXfdxX2xX134xX2xX60xXexXfbxXfdxX132xXfdxX5xX123xX274xX2xX123xX60xX53xX2xX2xX2xX123xX98xX60xX132xXexX132xX132xXecxX60xXecxX5xXfdxXb3xX13cxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xXexX3xX4xX14xX3xXexX20xX21xX15xX23xX3xX25xX26xX6xX3xX5xX2axX2bxX3xXexX1xX2fxXdxX3xX32xX33xX10xX15xX3xX15xX23xX33xX3axX3xX1xXdxX3exX25xXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX70xX12xX0xX7xXexX20xX21xX15xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc3xX1caxX3xXe31xX3xXexX4d6xX3xXf0xX33xX2dfxXexX3xX4xX2dfxXbxX3xX1efxX1xXbc0xX15xX3xXfbxX2bxX123xX3xXexX20xXdxX31fxX33xX3xX70xXdxX243xX15xX3xX7xX14xXexX3xX1efxX1xX33xXbc0xX15xX3xX15xX26xX1e5xX4xX3xX4xX1xX21xX3xX70xX1bbxX15xX23xX3xX5xX2axX3xXexX81xX3xX50xX8dxX3xXcxX90xX15xX1xX3xX75xX4d6xX15xX3xX13xX8dxX3xX57bxXe81xX15xX23xXaxX3xX1xX20xX10xXe89xX9xXaxX41xX3axX274xXexX10xX41xX18xX21xX274xX3axX274xXexX10xX274xXf0xX33xX6xXexX274xX4xX6xXbxX274xX1efxX1xX6xX15xX274xXfbxX274xX123xX274xXexX20xXdxX10xX33xX274xX70xXdxX10xX15xX274xX7xX6xXexX274xX1efxX1xX33xX6xX15xX274xX15xX33xX21xX4xX274xX4xX1xX21xX274xX70xX33xX15xX23xX274xX5xX33xX274xXexX33xX274xX1xX6xX274xXexXdxX15xX1xX274xX53xX10xX15xX274xX53xX6xX274xX15xX6xX15xX23xX41xX123xXfdxXfdxXfbxX98xX60xXb3xX1xXexX25xXaxX12xXc3xX1caxX3xXe31xX3xXexX4d6xX3xXf0xX33xX2dfxXexX3xX4xX2dfxXbxX3xX1efxX1xXbc0xX15xX3xXfbxX2bxX123xX3xXexX20xXdxX31fxX33xX3xX70xXdxX243xX15xX3xX7xX14xXexX3xX1efxX1xX33xXbc0xX15xX3xX15xX26xX1e5xX4xX3xX4xX1xX21xX3xX70xX1bbxX15xX23xX3xX5xX2axX3xXexX81xX3xX50xX8dxX3xXcxX90xX15xX1xX3xX75xX4d6xX15xX3xX13xX8dxX3xX57bxXe81xX15xX23xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX20xX21xX15xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12xX57bxX23xX8dxX3axX3xX2xX132xX41xX2xXfdxX2bxX3xXc3xX1caxX3xXe31xX3xXexX4d6xX3xX32xX33xX3axX4d6xXexX3xX75xX2a6xX15xX1xX3xXf0xX33xX2dfxXexX3xX4xX2dfxXbxX3xX4xX1xX21xX3xX1bfxX29dxX3xXe31xX3xXexX4d6xX3xX4xX14xX4xX3xXexXc2dxX15xX1xX41xXexX1xX8dxX15xX1xX3xXbxX1xX56dxXeaxX3xX50xX8dxX3xXcxX90xX15xX1xX2bxX3xX990xX33xX1e1xX15xX23xX3xXc3xX4d1xX15xX1xX2bxX3xX990xX33xX1e1xX15xX23xX3xXcxX20xX2a6xX2bxX3xXcxX1xX81xX6xX3xXcxX1xXdxX243xX15xX3xX50xX33xX4d6xX2bxX3xX990xX33xX1e1xX15xX23xX3xX57bxX6xX25xX2bxX3xX13xX8dxX3xX57bxXe81xX15xX23xX3xX1xX2fxX6xX3xX4xX1xX2dfxXexX3xX1efxX1xX6exX3xX1efxX1xX33xXbc0xX15xX2bxX3xX1efxX1xX6exX3xXexX20xX1bbxX15xX23xX3xX15xX23xX33xX1dbxX15xX3xX15xX26xX1e5xX4xX2bxX3xX25xX63bxXdxX3xXexXc2dxX15xX1xX3xX137xXfdxXfdxXb3xXfdxXfdxXfdxX3xX70xXdxX243xX15xX3xX7xX14xXexX3xX1efxX1xX33xXbc0xX15xX3xX15xX26xX1e5xX4xX3xX625xX32xX33xX6xXexX6xX18xX7xX3xXecxX137xX25xX23xXb3xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX70xX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax14da3xX3xX75xX29axX33xX3xX4xX2fxX3xXexX1xXdxX243xX15xX3xXexX6xXdxX2bxX3xXexX1xX1e1xX25xX3xX1xXd01xX6xX2bxX3xX5xX4b5xX4xX3xX5xX26xX6axX15xX23xX3xX70xX2axX3xXexX20xX6xX15xX23xX3xX50xX8dxX3xXcxX90xX15xX1xX3xX5xX33xX1b7xX15xX3xX4xX2fxX3xX25xX31axXexX3xX1efxX2a6xXbxX3xXexX1xX65xXdxXaxX3xX1xX20xX10xXe89xX9xXaxX41xX5xX33xX4xX274xX5xX33xX21xX15xX23xX274xX70xX33xX274xXexX20xX6xX15xX23xX41xX21xX274xX53xX6xX33xX274xX4xX21xX274xXexX1xXdxX10xX15xX274xXexX6xXdxX274xXexX1xX6xX25xX274xX1xX21xX6xX274xX5xX33xX4xX274xX5xX33xX21xX15xX23xX274xX70xX33xX274xXexX20xX6xX15xX23xX274xX1xX6xX274xXexXdxX15xX1xX274xX5xX33xX21xX15xX274xX4xX21xX274xX25xX6xXexX274xX1efxXdxXbxX274xXexX1xX21xXdxX41xX2xX132xX137xX137xX134xX98xXb3xX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX23xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX41xX25xX10xX53xXdxX6xX41xX2xX123xXfdxX41xX15xX10xXe5xX7xX41xX123xXfdxX98xXfbxX41xX2xX98xX132xX53xXecxXfdxX132xX123xXfdxX2xX60xXexXfbxX132xX60xXecxX134xX5xXfdxXb3xX13cxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xXexX3xX4xX14xX3xXexX20xX21xX15xX23xX3xX25xX26xX6xX3xX5xX2axX2bxX3xXexX1xX2fxXdxX3xX32xX33xX10xX15xX3xX15xX23xX33xX3axX3xX1xXdxX3exX25xXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX70xX12xX0xX7xXexX20xX21xX15xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11d0xX3xX75xX29axX33xX3xX4xX2fxX3xXexX1xXdxX243xX15xX3xXexX6xXdxX2bxX3xXexX1xX1e1xX25xX3xX1xXd01xX6xX2bxX3xX5xX4b5xX4xX3xX5xX26xX6axX15xX23xX3xX70xX2axX3xXexX20xX6xX15xX23xX3xX50xX8dxX3xXcxX90xX15xX1xX3xX5xX33xX1b7xX15xX3xX4xX2fxX3xX25xX31axXexX3xX1efxX2a6xXbxX3xXexX1xX65xXdxXaxX3xX1xX20xX10xXe89xX9xXaxX41xX5xX33xX4xX274xX5xX33xX21xX15xX23xX274xX70xX33xX274xXexX20xX6xX15xX23xX41xX21xX274xX53xX6xX33xX274xX4xX21xX274xXexX1xXdxX10xX15xX274xXexX6xXdxX274xXexX1xX6xX25xX274xX1xX21xX6xX274xX5xX33xX4xX274xX5xX33xX21xX15xX23xX274xX70xX33xX274xXexX20xX6xX15xX23xX274xX1xX6xX274xXexXdxX15xX1xX274xX5xX33xX21xX15xX274xX4xX21xX274xX25xX6xXexX274xX1efxXdxXbxX274xXexX1xX21xXdxX41xX2xX132xX137xX137xX134xX98xXb3xX1xXexX25xXaxX12xX11d0xX3xX75xX29axX33xX3xX4xX2fxX3xXexX1xXdxX243xX15xX3xXexX6xXdxX2bxX3xXexX1xX1e1xX25xX3xX1xXd01xX6xX2bxX3xX5xX4b5xX4xX3xX5xX26xX6axX15xX23xX3xX70xX2axX3xXexX20xX6xX15xX23xX3xX50xX8dxX3xXcxX90xX15xX1xX3xX5xX33xX1b7xX15xX3xX4xX2fxX3xX25xX31axXexX3xX1efxX2a6xXbxX3xXexX1xX65xXdxX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX20xX21xX15xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12xXd6xX1xX238xX3xX75xX1caxX15xX23xX3xX4c0xX15xX23xX3xXbxX1xX2fxX3xX4xX2fxX3xX1xXdxX31fxX33xX3xX32xX33xX1e1xX3xX70xX1e5xXdxX3xX4xX14xX4xX3xXexX4d1xX15xX1xX3xX1xX33xX56dxX15xX23xX3xXexX20xX21xX15xX23xX3xX25xX1bbxX6xX3xX25xX26xX6xX3xX18xX399xX21xX2bxX3xX4xX14xX4xX3xX4xX5dxX3xX32xX33xX6xX15xX2bxX3xX75xX5dxX15xX3xX70xX2a6xX3xXexX1xX33xX1caxX4xX3xXc3xX1caxX3xXd6xX1xXc2dxX3xX1xX33xX3axX3xX32xX33xX29axX15xX3xX7xX4b5xX3xX1c3xXd6xX50xX990xX1bfxX1d5xX3xX50xX8dxX3xXcxX90xX15xX1xX3xX75xX399xX3xX5xX8dxX25xX3xXexX56dxXexX3xX4xX1b7xX15xX23xX3xXexX14xX4xX3xX4xX1xX33xXbc0xX15xX3xX18xX2a6xX3xX70xX2a2xX3xX5xX4b5xX4xX3xX5xX26xX6axX15xX23xX2bxX3xXbxX1xX26xX5dxX15xX23xX3xXexXdxX31fxX15xX2bxX3xX4xX5dxX3xX7xX29dxX3xX70xX234xXexX3xX4xX1xX2dfxXexX3xXexX1xX10xX21xX3xXbxX1xX26xX5dxX15xX23xX3xX4xX1xX29axX25xX3xf57cxXfbxX3xXexX89xXdxX3xX4xX1xX63bx13f1bxXb3xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX70xX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX41xX33xX5xX12xX0xX53xXdxX70xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX20xXaxX12xX0xX41xX53xXdxX70xX12xX0xX41xX53xXdxX70xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX625xX33xXexX1xX21xX20xXaxX12xX57bxX23xX33xX3axX243xX15xX3xX50xX21xX8dxX15xX23xX0xX41xXbxX12
Nguyên Hoàng