Thạch Hà thu ngân sách quý I/2014 ước đạt 28,5 tỷ đồng
(Baohatinh.vn) - Theo UBND huyện Thạch Hà, nhờ tập trung chỉ đạo quyết liệt và có nhiều giải pháp thu ngân sách ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2014, nên tổng thu các sắc thuế ước tính đến hết quý 1/2014 đạt 28,5 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch quý.
9eaex12612x11ab8xe2e6x124b7x10780xe025x11d2dxf1dfxX7x122d6xf3b2xb120xcebbxc8ffxfa3exX5xa64axXax10c7fxXcxX1xefbdxX4xX1xX3xdac3xb8b9xX3xXexX1x127dfxX3xf14exfa29x1195bxX20xX3xX7xf614xX4xX1xX3xef64xX1exb572xX3x11428x124a2x123e9xc761xX2xe73dxX3xb21fxb6edxX4xX3xbc9dxX15xXexX3xX30xf415xa541xb330xX3xXex10603xX3xX39xbbcfxX20xX21xX0xX2fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX6xb542xXaxX12xXcxX1xX10xa3fdxX3xe745xbb40xb270xc285xX3xX1xX1exad1dxaa07xX20xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3fxX3xX20xX1x104cdxX3xXexce3cxXbxX3xXexa87fxX1exX20xX21xX3xX4xX1xe76axX3xX39xX15xX62xX3xX2axX1exX6bx10c3fxXexX3xX5xXdxX6cxXexX3xb4a8xX1axX3xX4x11dd6xX3xX20xX1xXdxa11fxX1exX3xX21xXdxf577xXdxX3xXbxX1xX26xXbxX3xXexX1xX1exX3xX20xX21xX22xX20xX3xX7xX26xX4xX1xX3xX20xX21xX6xX6bxX3xXexd76exX3xX20xX1xdcd4xX20xX21xX3xX20xX21xX1axX6bxX3xX39x12659xX1exX3fxX3xXexX1xX26xX20xX21xX3xX39xXd2xX1exX3xX20x11a0cxc36exX3xX30xX31xX2xX33xX3fxX3xX20x10872xX20xX3xXex128f0xX20xX21xX3xXexX1xX1exX3xX4xX26xX4xX3xX7xb0d2xX4xX3xXexX1xX1exX92xX3xX35xX36xX4xX3xXexe47dxX20xX1xX3xX39xX92xX20xX3xX1xX92xXexX3xX2axX1exX2cxX3xX2xX2fxX30xX31xX2xX33xX3xX39xX15xXexX3xX30xX3exX3fxX40xX3xXexX43xX3xX39xX46xX20xX21xX3fxX3xa8cdxc816xX20xX21xX3xX2xX31xX31x117ecxX3x10124xX92xX3xX1xX62xX15xX4xX1xX3xX2axX1exX2cx11ce1xX0xX2fxXbxX12xX0xXexX6xX132xX5xX10xX3x10bcaxXdxX5cxXexX1xX9xXaxX30xX31xX31xXaxX3xX132xX62xX82xX5cxX10xX82xX9xXaxX31xXaxX3xX6xX5xXdxX21xX20xX9xXaxX4xX10xX20xXexX10xX82xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX20xX21xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5cxX5cxXdxX20xX21xX9xXaxX2xXaxX12xX0xXexX132xX62xX5cxX6bxX12xX0xXexX82xX12xX0xXexX5cxX12xX0xXdxXe2xX21xX3xX7xX82xX4xX9xXaxX2fxX2fxXdxX148xX132xX6xX62xX1xX6xXexXdxX20xX1xX148xX9axX20xX2fxX20xX10xX154xX7xX2fxX2xX33xX2xX30xX2fxX2xX31xX40xX5cx10c9fxX30xX2xX31xX31xXexX33xf576xX1d9xX40xX1d9xX5xX31xX148x1156dxXbxX21xXaxX3xX2fxX12xX0xX2fxXexX5cxX12xX0xX2fxXexX82xX12xX0xXexX82xX12xX0xXexX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe0dbxX6xXbxXexXdxX62xX20xXaxX12xXcxXefxX3xX1x1084fxXbxX3xX7xXa8xX20xX3xe4d2xX1exc833xXexX3xX20xX217xXe2xX3xX4xdf7dxX6xX3xXexX1xX6xX20xX1xX3xX20xXdxXebxX20xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX66xX21xf36dxX4xX3xc598xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axf774xX0xX2fxXexX5cxX12xX0xX2fxXexX82xX12xX0xX2fxXexX132xX62xX5cxX6bxX12xX0xX2fxXexX6xX132xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX62xX5cxX6bxXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX215xXexee5axX6xX5xXdxX21xX20xb0bbxX3xX1e0xX1exX7xXexXdx12222xX6bxfda8xXaxX12xXcxX82xX62xX20xX21xX3xXexXefxX20xX21xX3xX7xb908xX3xX4xX26xX4xX3xX13cxX1xX62xXa8xX20xX3xXexX1xX1exX3xXexX82xXebxX20xX3fxX3xXexX1xX1exX3xX2axX1exX296xX4xX3xX5cxX62xX6xX20xX1xX3xX39xX15xXexX3xXexX82xXebxX20xX3xX2xX3xXexX43xX3xX39xX46xX20xX21xX3fxX3xXexX1xX1exX3xX20xX21xX62xX1axXdxX3xX2axX1exX296xX4xX3xX5cxX62xX6xX20xX1xX3xXexX82xXebxX20xX3xa4cfxX3xX39xX46xX20xX21xX3fxX3xXexX1xX1exX3xX5xX6cxX3xXbxX1xX109xX3xXexX82xX35xX36xX4xX3xX132xX15xX3xc4dexX3xXexX43xX3xX39xX46xX20xX21xX3fxX3xX4xX217xXbxX3xX2axX1exX6bxXa3xX20xX3xX7x116c9xX3xX5cx11764xX20xX21xX3xX39xX217xXexX3xX21xXd2xX20xX3xX3exX3xXexX43xX3xX39xX46xX20xX21x11f63xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1122exX1exXexX1xX62xX82xXaxX12xXcxX148xXcxX0xX2fxXbxX12
T.T