“Thiên la địa võng” tận diệt chim trời ở Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Ở nhiều vùng nông thôn Hà Tĩnh, nạn săn chim trời diễn ra khá phổ biến. Để trả lại những vùng trời bình yên, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân ngăn chặn, xử lý người vi phạm.
e6e4xed3bx1137dx116c2xed46x108f4x11b80x10a70xe811xX7x144c7x16f84x15511xff75x12839x17504xX5x13930xXaxebfbx1170dxXcxX1xXdx15e20x120b6xX3xX5xX6xX3xfd4ax13aeexX6xX3x10a5cx16819xX18x128f8x100ebxX3xXex146e7xX18xX3x12f62xXdxe90cxXexX3xX4xX1xXdx12b5axX3xXex13e27xed9dxXdxX3xe830xX3x12e48x136dcxX3xXcx11a71xX18xX1xX0x16fe9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX10xX6xX2bxXaxX12x155cdxX3xX18xX1xXdxf903x1190axX3xX21x12748xX18xX24xX3xX18x11b79xX18xX24xX3xXexX1xX67xX18xX3xX3cxX3dxX3xXcxX40xX18xX1x1725dxX3xX18x122ddxX18xX3xX7x152c5xX18xX3xX4xX1xXdxX33xX3xXexX36xX37xXdxX3xX2bxXdx12952xX18xX3xX36xX6xX3x15a31xX1x164f0xX3xXbxX1x151aaxX3x1429dxXdx13257xX18x121d0xX3xf5a7x1497axX3xXexX36x114a2xX3xX5xX7axXdxX3xX18xX1x15930xX18xX24xX3xX21xX62xX18xX24xX3xXexX36xX37xXdxX3xX9bx10685xX18xX1xX3x151f8xX17xX18xX77xX3xX5x1378fxX4xX3xX5x10826xf683xX18xX24xX3xX4xX1x17962xX4xX3xX18xX7exX18xX24xX3xX3cxX3dxX3xXcxX40xX18xX1xX3xX1dxf45axX3xX1dx1133dxX18xX24xX3xX5x173dfxX7axXexX3xX36xX6xX3x11749xX5fxf4d9xX18xX3xX18xX24xX7exX18xX3xX4xX1x170cbxX18xX77xX3x10db5x11d6axX3xX5x14f78xX3xX18xX24xXcbxX37xXdxX3xX21xXdxX3xXbxX1xX7axX33xX9fxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1345bxXebxX2bxXc1xXaxX3xX7xXexXc1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX102xXex1767dxX6xX5xXdxX24xX18x164a7xX3xX4xX10xX18xXexX10xX36x16e2exXaxX12xX0xXdxX33xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX33xX4xX10xX136xXebxX9bx1289cxX10xX4xXexX3xX2bxX24xX33xX10xX2bxXdxX6xX3xX21xXdxX2bxX10xXebxX3xX33xXbx1393axX3xXdx15b43xX10xX18xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexXc1xX5xX10xX9xXax15a37xXdxX2bxXexX1xX13cxX3xX2x15bd6xX188x11299xX144xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX13cxX3x15aa7x14983xX188xXbxX102xX144xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX44xX6xXbxXbxX7xX44xXebxXbxX10xX18xX44xX33xX10xX2bxXdxX6xX44xXexX1xX5fxX33xX9bx150fdxXbxX9xX18xX10xX180xX7xX44xX196xX188xX16exX188xX44xX2xX196x10965xX2bxX195xX2xf037xX188xX195xX188x175e6xXexX196xX188xX188xX1c7xX5xX1cfxX136xX7xXexXdxX5xX5xX188x1028cxX188xX2xX136xX188xX188xX196xX2xf50axX9fxX9bxX33xXbxXaxX3xX2bxX6xXexX6xX136xXexXc1xXbxX10xX9xXaxX21xXdxX2bxX10xXebxX44xX33xXbxX16exXaxX3xX2bxX6xXexX6xX136xX10xX18xX4xXebxX2bxX10xX9xXaxXc1x10466xX196x1186ax120fax14a03xfeacx17189xXf2xf730xX1cfxX1c7xX217xX215x10d11xX2bxX125xf035x10069xX1cbxX2bxX1cbxX36xX217xX159xX217x16064xX9bxX219xXebxX1cfx159f5xX3cxX4xX125xX7xX2xXf2xX10xX93x14327xXc1xX22axX9bxXc1x131dcxX23dxX214xX180x16643xX215xX159xX125x1148dxX180xX16exXexX6xX5fx166e2xX16exXebxX21x16991xX24xX213xXc1xX5xX9bxX217xX24fxX1cfxX21xXbx12a23xX219xX159x16606xXexX9bxX216xXcxX9bxX24fxX18axX196xX125xXc1xX22axX211xX24fxX213xX188xX213xX1cfxX211xXf2xX1e6xX159xX10xX196xX36xX219xX214xX24fxX1xX33xX221xX216xX22fx113e7xXbxXbxX10xX216xX21exX2xX22fxX2bxX196xX241xX245xX196xX1cfxX125xX171xX1dexX36xX217xX2bxX25dxX18axX196xX125xX102xX159xX16exX214xX22fxX159xX7xX1xX5fxX217xX2bxX22fxX23dxX211xX188xX222xX21xX215xX1c7xX7xX36xX9bxX196xX36xX21xX25axX2xX23dxX22axX22fxX1e6xXcxX93xX16exX23dxX241xXdxX102xX36xX188xX25dxX18axX195xX27exXaxX3xX2bxX6xXexX6xX136xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX2bxX6xXexX6xX136xX6xX36xX24xX7xX9xXaxX196xX2xX16exX13cxX188xX13cxX2xX1dexX1e6xX13cxX188xX13cxX2xX13cxX2xX13cxX2xX188xX188xX18axX13cxX188xX13cxX2xX196xX1cbxX188xX13cxX1cfxX196xX188xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xXebxX2bxXc1xXaxX3xX7xXexXc1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX102xXexX136xX6xX5xXdxX24xX18xX13cxX3xX4xX10xX18xXexX10xX36xX144xXaxX12xX0xXdxX33xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2bxXexX1xX5fxX33xX9bxX3xX2bxX1xXdxX2bxX10xX3xXdxX171xX10xX18xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexXc1xX5xX10xX9xXaxX180xXdxX2bxXexX1xX13cxX3xX1cbxX196xX188xXbxX102xX144xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX13cxX3xX1c7xX16exX1cfxXbxX102xX144xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13cxX44xX44xXdxX9fxX9bxX6xXebxX1xX6xXexXdxX18xX1xX9fxX21xX18xX44xX18xX10xX180xX7xX44xX196xX188xX16exX188xX44xX2xX196xX1c7xX2bxX196xX196xX195xX195xX1dexX16exX1c7xXexX16exX1cfxX195xX196xX1c7xX5xX188xX9fxX9bxX33xXbxX1b8xX36xX9xX1cbxX16exX195xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXcxX1xXdxX17xX18xX3xX5xX6xX3xX1dxX1exX6xX3xX21xX22xX18xX24xX25xX3xXexX28xX18xX3xX2bxXdxX2dxXexX3xX4xX1xXdxX33xX3xXexX36xX37xXdxX3xX3axX3xX3cxX3dxX3xXcxX40xX18xX1xXaxX3xX180xXdxX2bxXexX1xX9xXaxX1cbxX196xX188xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX1c7xX16exX1cfxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX211xX5fxXexX1xXebxX36xXaxX12xX211xX18xX1xX3xX3cxXebxX3dxX18xX24xX3xX136xX3xX245xX24xXf4xX18xX3xX215xXdxX6xX18xX24xX0xX44xXbxX12
Anh Hoàng - Ngân Giang