Người khỏe mạnh và thành công thường làm gì trước 10h sáng?
Dưới đây các chuyên gia sẽ chia sẻ về những gì mà một người khỏe mạnh và thành công sẽ làm trước 10h sáng mỗi ngày.
bda1xcbf3x14ef8x12f4fx13e9cx111a2xecc6x17f30xe914xX7x109bfx13b18xfac4x17be4x15843x15500xX5xff1axXax1414fx1460cx15c5fx16c38xcf21xXdxX3x16277xX1x13af7xX10xX3xd65bxfa08x1928bxX1xX3xcb1excfedxX3xXexX1xX24xX20xX1xX3xX4x1027cxX20xX14xX3xXexX1xX15xX16xX20xX14xX3xX5xX24xX1exX3xX14xd963xX3xXex14b48xX15x104f7xX4xX3xX2x11554xX1xX3xX7x15cb3xX20xX14xf1a8xX0x17dc8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx129f3xX10xX6x17735xXaxX12x1714fxX15xX42xXdxX3xfa4ex19105x1768exX3xX4xX4axX4xX3xX4xX1x13ea2xX6bx1613axX20xX3xX14xXdxX6xX3xX7x101b4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x181c5xX3xX23x13376xX3xX20xX1xf5eaxX20xX14xX3xX14xX3dxX3xX1exX24xX3xX1ex10b77xXexX3xX20xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1xX1bxX10xX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX24xX3xXexX1xX24xX20xX1xX3xX4xX2dxX20xX14xX3xX7xX7dxX3xX5xX24xX1exX3xXexX40xX15xX42xX4xX3xX2xX46xX1xX3xX7xX4axX20xX14xX3xX1exf5fbxXdxX3xX20xX14xX24xX6bx14c13xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx154e9xX10xX20xXexX10xX40xXaxX12xX0xXdxX1exX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1exX7x15c71xXbxX1x1894exXexX100xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXax16bfbxXdxX61xXexX1x1822bxX3x1784axX46xX46xXbx12a50xd427xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX111xX3x120b7x15c23xcce8xXbxX117xX118xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1xX1bxX10xX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX24xX3xXexX1xX24xX20xX1xX3xX4xX2dxX20xX14xX3xXexX1xX15xX16xX20xX14xX3xX5xX24xX1exX3xX14xX3dxX3xXexX40xX15xX42xX4xX3xX2xX46xX1xX3xX7xX4axX20xX14xX4dxX3xX1xX3dxX20xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX4fxX4fxXdxXd6x16f99xX6xX100xX1xX6xXexXdxX20xX1xXd6xX23xX20xX4fxX20xX10xX10cxX7xX4fxX2x13b3bxX2xX46xX4fxX2xX46xX123xX61xX2xX2xX46xX46xd0eaxX2xX122xXexdaf2xX122xX2xX1a6xX124xX5xX46xXd6x1622fxXbxX14xX4dxX40xX9xX124xX46x130a8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1xX1bxX10xX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX24xX3xXexX1xX24xX20xX1xX3xX4xX2dxX20xX14xX3xXexX1xX15xX16xX20xX14xX3xX5xX24xX1exX3xX14xX3dxX3xXexX40xX15xX42xX4xX3xX2xX46xX1xX3xX7xX4axX20xX14xX4dxXaxX3xX61xX6xXexX6xXfdxXbxX1xX100xXexX100xXfdxX100xX40xXdxX14xXdxX20xX6xX5xXfdxX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX111xX4fxX4fxXdxX1exX6xX14xX10xX7xXd6xX23xX100xX23xXd6xX23xX20xX4fxX73xXbxX5xX100xX6xX61xX10xX61xX4fxX123xX196xX5xX10cx17edfxX1a6xX20xX1exX10xX237xX14xX4fxX1a6xX46xX2xX196xe755xX46xX1b6xX243xX46xX124xX4fxX2xX243xcfa5xX5ex140a6x1072dxXd6xX1aexXbxX14xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX6xXbxXexXdxX100xX20xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX117xXexXfdxX6xX5xXdxX14xX20xX111xX3xX1aexX73xX7xXexXdx111dfxX6bxX118xXaxX12xX0xX7xXexX40xX100xX20xX14xX12xXcxX1xXdxX88xX20xX111xX0xX4fxX7xXexX40xX100xX20xX14xX12xX3x154baxX1xXdxX3xXexX1x1131axX4xX3xX61xd69cxX6bxX3xX23xX24xX100xX3xX183xX73xd96exXdxX3xX7xX4axX20xX14x1348axX3xXexX1xX6xX6bxX3xX23xX3dxX3xX23xX97xXdxX3xX23x1245exX3xXbxX1xX6xX3xX4xX24xX3xXbxX1xX75xX2bfxX3xX1xX2cexX6bxX3xX20xX14x132b9xX20xX14xX3xX5xX1fxXdxX3xX1exX97xXexX3xX4xX1xf874xXexX2bfxX3xXexX1x1440bxX3xX20xX1xc877xX3xX20xX1xX24xX20xX14xX2bfxX3xX1x10ac9xXexX3xX23xX24xX100xX3xX183x13d2cxX20xX3xX5xd37exX20xX3xX23xX24xX3xXexX1xX2f6xX3xX40xX6xX3xX124xX3xX5xX310xX20xXd6xX3xf4d4xX1fxX20xX3xX1xX2cexX6bxX3xXexXdx11272xXbxX3xX20xX1xX2afxX20xX3xX20xX1xX8cxX20xX14xX3xX4x18fbfxX1exX3xX117xX2f0xX4xX3xdee7xXexX30cxXex13ccbxX3xX23xX24xX3xX5xX100xX1fxXdxX3xX183xX1bxX3xX20xX1xX8cxX20xX14xX3xX4xX33dxX1exX3xX117xX2f0xX4xX3xX344xXexXdxX75xX73xX3xX4x1658dxX4xX3xX348xXd6xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX10xX20xXexX10xX40xXaxX12xX0xXdxX1exX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1exX7xXfdxXbxX1xX100xXexX100xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1xX1bxX10xX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX24xX3xXexX1xX24xX20xX1xX3xX4xX2dxX20xX14xX3xXexX1xX15xX16xX20xX14xX3xX5xX24xX1exX3xX14xX3dxX3xXexX40xX15xX42xX4xX3xX2xX46xX1xX3xX7xX4axX20xX14xX4dxX3xX1xX3dxX20xX1xX3xX1a6xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX4fxX4fxXdxXd6xX183xX6xX100xX1xX6xXexXdxX20xX1xXd6xX23xX20xX4fxX20xX10xX10cxX7xX4fxX2xX196xX2xX46xX4fxX2xX46xX123xX61xX2xX2xX46xX46xX113xX1a6xX2xXexX123xX1a6xX46xX46xX5xX2xXd6xX1aexXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1xX1bxX10xX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX24xX3xXexX1xX24xX20xX1xX3xX4xX2dxX20xX14xX3xXexX1xX15xX16xX20xX14xX3xX5xX24xX1exX3xX14xX3dxX3xXexX40xX15xX42xX4xX3xX2xX46xX1xX3xX7xX4axX20xX14xX4dxXaxX3xX61xX6xXexX6xXfdxXbxX1xX100xXexX100xXfdxX100xX40xXdxX14xXdxX20xX6xX5xXfdxX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX111xX4fxX4fxXdxX1exX6xX14xX10xX7xXd6xX23xX100xX23xXd6xX23xX20xX4fxX73xXbxX5xX100xX6xX61xX10xX61xX4fxX123xX196xX5xX10cxX237xX1a6xX20xX1exX10xX237xX14xX4fxX1a6xX46xX2xX196xX243xX46xX1b6xX243xX46xX124xX4fxX1a6xX243x11661x16b2ax17928xX2a5xXd6xX1aexXbxX14xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX6xXbxXexXdxX100xX20xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX117xXexXfdxX6xX5xXdxX14xX20xX111xX3xX1aexX73xX7xXexXdxX288xX6bxX118xXaxX12xX0xX7xXexX40xX100xX20xX14xX12xX4b8xX16xXdxX3xX117xX6xX3xX69xXdx109a1xX20xX3xXexX1xX100xX1fxXdxX111xX0xX4fxX7xXexX40xX100xX20xX14xX12xX3xX13xX1xX8cxX20xX14xX3xX20xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1xX1bxX10xX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX20xX1x10785xXexX3xX7xX7dxX3xX40xX16xXdxX3xX19xX1xX1bxXdxX3xX4xX1xXdxX32exX4xX3xX69xXdxX50axX20xX3xXexX1xX100xX1fxXdxX3xX4xX24xX20xX14xX3xX5xX6axX73xX3xX4xX24xX20xX14xX3xXexX30cxXexXd6xX3x13805x12da7xX3xX4x16e50xX3xX69xX15x16f14xX4xX3xX1exX97xXexX3xX4x14a43xX3xXexX1xX569xX3xX19xX1xX1bxX10xX3xX1exX1fxX20xX1xX2bfxX3xX19xX1xX2dxX20xX14xX3xX183x1381cxX3xX4axXbxX3xX5xX36axX4xX3xX1xX6xX6bxX3xX4x13702xX20xX14xX3xXexX1x1299dxX20xX14xX3xX1xX2cexX6bxX3xXexX59exX20xX14xX3xX4xX15xX16xX20xX14xX3xX23xX2afxX20xX3xX69xX97xX20xX14xX3xXexX1xX6xX6bxX3xX23xX3dxX3xXaxX2dxX1exXaxX3xX69xXdxX50axX20xX3xXexX1xX100xX1fxXdxX3xX4xX33dxX3xX20xX14xX24xX6bxXd6xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX10xX20xXexX10xX40xXaxX12xX0xXdxX1exX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1exX7xXfdxXbxX1xX100xXexX100xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1xX1bxX10xX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX24xX3xXexX1xX24xX20xX1xX3xX4xX2dxX20xX14xX3xXexX1xX15xX16xX20xX14xX3xX5xX24xX1exX3xX14xX3dxX3xXexX40xX15xX42xX4xX3xX2xX46xX1xX3xX7xX4axX20xX14xX4dxX3xX1xX3dxX20xX1xX3xX1b6xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX4fxX4fxXdxXd6xX183xX6xX100xX1xX6xXexXdxX20xX1xXd6xX23xX20xX4fxX20xX10xX10cxX7xX4fxX2xX196xX2xX46xX4fxX2xX46xX123xX61xX2xX2xX46xX46xX113xX1a6xX2xXexX1a6xX196xX124xX123xX5xX1a6xXd6xX1aexXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1xX1bxX10xX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX24xX3xXexX1xX24xX20xX1xX3xX4xX2dxX20xX14xX3xXexX1xX15xX16xX20xX14xX3xX5xX24xX1exX3xX14xX3dxX3xXexX40xX15xX42xX4xX3xX2xX46xX1xX3xX7xX4axX20xX14xX4dxXaxX3xX61xX6xXexX6xXfdxXbxX1xX100xXexX100xXfdxX100xX40xXdxX14xXdxX20xX6xX5xXfdxX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX111xX4fxX4fxXdxX1exX6xX14xX10xX7xXd6xX23xX100xX23xXd6xX23xX20xX4fxX73xXbxX5xX100xX6xX61xX10xX61xX4fxX123xX196xX5xX10cxX237xX1a6xX20xX1exX10xX237xX14xX4fxX1a6xX46xX2xX196xX243xX46xX1b6xX243xX46xX124xX4fxX1b6xX243x112faxX729x1521cxX64xXd6xX1aexXbxX14xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX6xXbxXexXdxX100xX20xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX117xXexXfdxX6xX5xXdxX14xX20xX111xX3xX1aexX73xX7xXexXdxX288xX6bxX118xXaxX12xX0xX7xXexX40xX100xX20xX14xX12xX568xXdxX3xXex15249xX1exX111xX0xX4fxX7xXexX40xX100xX20xX14xX12xX3xXcxX776xX1exX3xX23xX24xX100xX3xX183xX73xX2b8xXdxX3xX7xX4axX20xX14xX3xXexX30cxXexX3xX1xX578xX20xX3xX19xX1xXdxX3xXexX776xX1exX3xX1exX73xX97xX20xX3xX23xX24xX100xX3xX183xX6xX20xX3xX69xX75xX1exXd6xX3x1884dxX24xX20xX3xX20xX15xX42xX4xX3xX535xX1exX3xX183xX73xX2b8xXdxX3xX7xX4axX20xX14xX3xX7xX7dxX3xX14xXdxX2f0xXbxX3xX4xX578xX3xXexX1xX569xX3xX183xX1fxX20xX3xX69xX15xX570xX4xX3xXexX1xX33dxX3xX5xX1bxX20xX14xX2bfxX3xX14xXdxX2f0xXbxX3xX183xX1fxX20xX3xXex17444xX20xX1xX3xXexX4axX100xX3xX1xX578xX20xX3xX4xX1xX100xX3xX1exX97xXexX3xX20xX14xX24xX6bxX3xX5xX24xX1exX3xX23xXdxX50axX4xX3xX1exX42xXdxXd6xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX10xX20xXexX10xX40xXaxX12xX0xXdxX1exX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1exX7xXfdxXbxX1xX100xXexX100xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1xX1bxX10xX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX24xX3xXexX1xX24xX20xX1xX3xX4xX2dxX20xX14xX3xXexX1xX15xX16xX20xX14xX3xX5xX24xX1exX3xX14xX3dxX3xXexX40xX15xX42xX4xX3xX2xX46xX1xX3xX7xX4axX20xX14xX4dxX3xX1xX3dxX20xX1xX3xX122xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX4fxX4fxXdxXd6xX183xX6xX100xX1xX6xXexXdxX20xX1xXd6xX23xX20xX4fxX20xX10xX10cxX7xX4fxX2xX196xX2xX46xX4fxX2xX46xX123xX61xX2xX2xX46xX46xX113xX1a6xX2xXexX1b6xX113xX124xX1b6xX5xX1b6xXd6xX1aexXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1xX1bxX10xX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX24xX3xXexX1xX24xX20xX1xX3xX4xX2dxX20xX14xX3xXexX1xX15xX16xX20xX14xX3xX5xX24xX1exX3xX14xX3dxX3xXexX40xX15xX42xX4xX3xX2xX46xX1xX3xX7xX4axX20xX14xX4dxXaxX3xX61xX6xXexX6xXfdxXbxX1xX100xXexX100xXfdxX100xX40xXdxX14xXdxX20xX6xX5xXfdxX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX111xX4fxX4fxXdxX1exX6xX14xX10xX7xXd6xX23xX100xX23xXd6xX23xX20xX4fxX73xXbxX5xX100xX6xX61xX10xX61xX4fxX123xX196xX5xX10cxX237xX1a6xX20xX1exX10xX237xX14xX4fxX1a6xX46xX2xX196xX243xX46xX1b6xX243xX46xX124xX4fxX122xX243x11870xX324x101d6xX96axXd6xX1aexXbxX14xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX6xXbxXexXdxX100xX20xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX117xXexXfdxX6xX5xXdxX14xX20xX111xX3xX1aexX73xX7xXexXdxX288xX6bxX118xXaxX12xX0xX7xXexX40xX100xX20xX14xX12xX568x14239xX4xX3xX14xX3dxX3xX69xX56cxX3xXexX1fxX100xX3xX4xX33dxX1exX3xX1xX2abxX20xX14xX111xX0xX4fxX7xXexX40xX100xX20xX14xX12xX3xX5exX2cexX6bxX3xX20xX14xX1x11b0dxX3xX5xX1fxXdxX3xX4xX73xX30cxX20xX3xX7xX4axX4xX1xX3xX1xX100x104bbxX4xX3xX183xX24xXdxX3xX23xXdxX32exXexX3xX1exX42xXdxX3xX20xX1xX535xXexX3xX1exX24xX3xX183xX1fxX20xX3xX69xX9b2xX4xX3xXexX40xX75xX20xX3x118bfxX6xX4xX10xX183xX100xX100xX19xX3xX69xX2cexX3xX19xX1xXdxX32exX20xX3xX183xX1fxX20xX3xX1exX7f9xX1exX3xX4xX15xX16xXdxXd6xX3xX13xX1xX8cxX20xX14xX3xX20xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1xX1bxX10xX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX5xXdxX75xX20xX3xXex10948xX4xX3xXexX3dxX1exX3xX19xXdxX32exX1exX3xX20xX14xX73x119f2xX20xX3xX4xX33dxX1exX3xX1xX2abxX20xX14xX3xX69xX569xX3xX14xXdxX8cxX3xX1xX9b2xX3xX7xX30cxX20xX14xX3xX23xX24xX3xX5xX24xX1exX3xX23xXdxX50axX4xX3xX1xX59exX20xX14xX3xX7xX6xX6bx14f10xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX10xX20xXexX10xX40xXaxX12xX0xXdxX1exX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1exX7xXfdxXbxX1xX100xXexX100xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1xX1bxX10xX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX24xX3xXexX1xX24xX20xX1xX3xX4xX2dxX20xX14xX3xXexX1xX15xX16xX20xX14xX3xX5xX24xX1exX3xX14xX3dxX3xXexX40xX15xX42xX4xX3xX2xX46xX1xX3xX7xX4axX20xX14xX4dxX3xX1xX3dxX20xX1xX3xX1a2xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX4fxX4fxXdxXd6xX183xX6xX100xX1xX6xXexXdxX20xX1xXd6xX23xX20xX4fxX20xX10xX10cxX7xX4fxX2xX196xX2xX46xX4fxX2xX46xX123xX61xX2xX2xX46xX46xX113xX1a6xX2xXexX1b6xX1b6xX196xX196xX5xX122xXd6xX1aexXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1xX1bxX10xX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX24xX3xXexX1xX24xX20xX1xX3xX4xX2dxX20xX14xX3xXexX1xX15xX16xX20xX14xX3xX5xX24xX1exX3xX14xX3dxX3xXexX40xX15xX42xX4xX3xX2xX46xX1xX3xX7xX4axX20xX14xX4dxXaxX3xX61xX6xXexX6xXfdxXbxX1xX100xXexX100xXfdxX100xX40xXdxX14xXdxX20xX6xX5xXfdxX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX111xX4fxX4fxXdxX1exX6xX14xX10xX7xXd6xX23xX100xX23xXd6xX23xX20xX4fxX73xXbxX5xX100xX6xX61xX10xX61xX4fxX123xX196xX5xX10cxX237xX1a6xX20xX1exX10xX237xX14xX4fxX1a6xX46xX2xX196xX243xX46xX1b6xX243xX46xX124xX4fxX1a2xX243x15189xX2a5xc45fxXe6xXd6xX1aexXbxX14xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX6xXbxXexXdxX100xX20xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX117xXexXfdxX6xX5xXdxX14xX20xX111xX3xX1aexX73xX7xXexXdxX288xX6bxX118xXaxX12xX0xX7xXexX40xX100xX20xX14xX12xX2a5xX32exXexX3xX20xX30cxXdxX3xX23xX42xXdxX3xX20xX1xX8cxX20xX14xX3xX20xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1xX4axX4xX111xX0xX4fxX7xXexX40xX100xX20xX14xX12xX3xXcxX40xX100xX20xX14xX3xX19xX1xXdxX3xX23xXdxX50axX4xX3xX61xX24xX20xX1xX3xXexX1xX16xXdxX3xX14xXdxX6xX20xX3xXaxX4xX1xX100xX3xX1exX3dxX20xX1xXaxX3xX5xX24xX3xX4xX310xX20xX3xXexX1xXdxX32exXexX3xX69xX569xX3xXexX4axXdxX3xXexX1fxX100xX3xX23xX24xX3xXexX4axXdxX3xX69xX590xX20xX1xX3xX1xX15xX42xX20xX14xX2bfxX3xXexX1xX3dxX3xX23xXdxX50axX4xX3xX61xX24xX20xX1xX3xXexX1xX16xXdxX3xX14xXdxX6xX20xX3xX23xX42xXdxX3xX20xX1xX8cxX20xX14xX3xX20xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1xX4axX4xX3xX69xX9ebxX4xX3xX183xXdxX50axXexX3xX5xX24xX3xX20xX1xX8cxX20xX14xX3xX20xX14xX15xX16xXdxX3xXexX1xX6axX20xX3xX5xX73xX2dxX20xX3xX2f6xX3xX183xX75xX20xX3xX183xX1fxX20xX3xX5xX24xX3xX69xXdxX88xX73xX3xX4xX310xX20xX3xXexX1xXdxX32exXexX3xX4xX1xX100xX3xX4xX73xX97xX4xX3xX7xX30cxX20xX14xX3xX1xX24xX20xX14xX3xX20xX14xX24xX6bxXd6xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX10xX20xXexX10xX40xXaxX12xX0xXdxX1exX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1exX7xXfdxXbxX1xX100xXexX100xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX61xXdxX7xXbxX5xX6xX6bxX111xX3xX183xX5xX100xX4xX19xX118xX3xX1exX6xX40xX14xXdxX20xXfdxX5xX10xX288xXexX111xX3xX6xX73xXexX100xX118xX3xX1exX6xX40xX14xXdxX20xXfdxX40xXdxX14xX1xXexX111xX3xX6xX73xXexX100xX118xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1xX1bxX10xX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX24xX3xXexX1xX24xX20xX1xX3xX4xX2dxX20xX14xX3xXexX1xX15xX16xX20xX14xX3xX5xX24xX1exX3xX14xX3dxX3xXexX40xX15xX42xX4xX3xX2xX46xX1xX3xX7xX4axX20xX14xX4dxX3xX1xX3dxX20xX1xX3xX123xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX4fxX4fxXdxXd6xX183xX6xX100xX1xX6xXexXdxX20xX1xXd6xX23xX20xX4fxX20xX10xX10cxX7xX4fxX2xX196xX2xX46xX4fxX2xX46xX123xX61xX2xX2xX46xX46xX113xX1a6xX2xXexX196xX1a2xX123xX1a6xX5xX1a2xXd6xX1aexXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1xX1bxX10xX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX24xX3xXexX1xX24xX20xX1xX3xX4xX2dxX20xX14xX3xXexX1xX15xX16xX20xX14xX3xX5xX24xX1exX3xX14xX3dxX3xXexX40xX15xX42xX4xX3xX2xX46xX1xX3xX7xX4axX20xX14xX4dxXaxX3xX61xX6xXexX6xXfdxXbxX1xX100xXexX100xXfdxX100xX40xXdxX14xXdxX20xX6xX5xXfdxX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX111xX4fxX4fxXdxX1exX6xX14xX10xX7xXd6xX23xX100xX23xXd6xX23xX20xX4fxX73xXbxX5xX100xX6xX61xX10xX61xX4fxX123xX196xX5xX10cxX237xX1a6xX20xX1exX10xX237xX14xX4fxX1a6xX46xX2xX196xX243xX46xX1b6xX243xX46xX124xX4fxX123xX243xX24exXbd6xX24fxXbd4xXd6xX1aexXbxX14xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX6xXbxXexXdxX100xX20xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX117xXexXfdxX6xX5xXdxX14xX20xX111xX3xX1aexX73xX7xXexXdxX288xX6bxX118xXaxX12xX0xX7xXexX40xX100xX20xX14xX12xX7b7xX73xX2dxX20xX3xX5xX1fxX4xX3xfbfbxX73xX6xX20xX111xX0xX4fxX7xXexX40xX100xX20xX14xX12xX3xX324xXdxX32exXexX3xX4xX4axX4xX1xX3xXexX36axX3xX4xX6axX20xX3xX183x142b0xX20xX14xX3xX7xX7dxX3xX14xXdxX2f0xXbxX3xX183xX1fxX20xX3xX1xX56cxX6xX3xX14xXdxX33dxXdxX3xX1exX9b2xXdxX3xX4axXbxX3xX5xX36axX4xX2bfxX3xX4xX59exX20xX14xX3xXexX1xX5a4xX20xX14xXd6xX3xX5exX2cexX6bxX3xXexX36axX3xX1xX1bxXdxX111xX3x12e0cxX3dxX20xX1xX3xX4xX56cxX3xX69x15dd4xX3xXexX1xX16xXdxX3xX14xXdxX6xX20xX3xX4xX1xX100xX3xX69xXdxX88xX73xX3xX14xX3dxX4dxX3xXf53xX3dxX20xX1xX3xX69xX2cexX3xX7x10ffbxX20xX3xX7xX24xX20xX14xX3xX5xX24xX1exX3xXexX30cxXexX3xX69xXdxX88xX73xX3xX14xX3dxX4dxX3xXf53xX3dxX20xX1xX3xX1xX1fxX20xX1xX3xXbxX1xX2f0xX4xX3xX23xX42xXdxX3xX69xXdxX88xX73xX3xX14xX3dxX4dxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX10xX20xXexX10xX40xXaxX12xX0xXdxX1exX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1exX7xXfdxXbxX1xX100xXexX100xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1xX1bxX10xX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX24xX3xXexX1xX24xX20xX1xX3xX4xX2dxX20xX14xX3xXexX1xX15xX16xX20xX14xX3xX5xX24xX1exX3xX14xX3dxX3xXexX40xX15xX42xX4xX3xX2xX46xX1xX3xX7xX4axX20xX14xX4dxX3xX1xX3dxX20xX1xX3xX113xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX4fxX4fxXdxXd6xX183xX6xX100xX1xX6xXexXdxX20xX1xXd6xX23xX20xX4fxX20xX10xX10cxX7xX4fxX2xX196xX2xX46xX4fxX2xX46xX123xX61xX2xX2xX46xX46xX113xX1a6xX2xXexX1a6xX122xX1b6xX46xX5xX123xXd6xX1aexXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1xX1bxX10xX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX24xX3xXexX1xX24xX20xX1xX3xX4xX2dxX20xX14xX3xXexX1xX15xX16xX20xX14xX3xX5xX24xX1exX3xX14xX3dxX3xXexX40xX15xX42xX4xX3xX2xX46xX1xX3xX7xX4axX20xX14xX4dxXaxX3xX61xX6xXexX6xXfdxXbxX1xX100xXexX100xXfdxX100xX40xXdxX14xXdxX20xX6xX5xXfdxX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX111xX4fxX4fxXdxX1exX6xX14xX10xX7xXd6xX23xX100xX23xXd6xX23xX20xX4fxX73xXbxX5xX100xX6xX61xX10xX61xX4fxX123xX196xX5xX10cxX237xX1a6xX20xX1exX10xX237xX14xX4fxX1a6xX46xX2xX196xX243xX46xX1b6xX243xX46xX124xX4fxX113xX243xX4b8xX324x10987xX4b9xXd6xX1aexXbxX14xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX6xXbxXexXdxX100xX20xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX117xXexXfdxX6xX5xXdxX14xX20xX111xX3xX1aexX73xX7xXexXdxX288xX6bxX118xXaxX12xX0xX7xXexX40xX100xX20xX14xX12xX324xXdxX32exXexX3xX1xX24xXdxX3xX5x161f4xX20xX14xX3xX23xX42xXdxX3xX183xX33dxX20xX3xXexX1xX6axX20xX111xX0xX4fxX7xXexX40xX100xX20xX14xX12xX3xX729xXdxX32exXexX3xX40xX6xX3xX20xX1xX8cxX20xX14xX3xX69xXdxX88xX73xX3xX1exX24xX3xX183xX1fxX20xX3xXexX1xX535xX6bxX3xX183xXdxX32exXexX3xX578xX20xX3xX23xX24xX3xXexX1xX535xX6bxX3xX1xX1fxX20xX1xX3xXbxX1xX2f0xX4xX3xX23xX24xX100xX3xX1exXcfxXdxX3xX183xX73xX2b8xXdxX3xX7xX4axX20xX14xX3xX7xX7dxX3xX14xXdxX33dxXdxX3xXbxX1xX56cxX20xX14xX3xX4xX4axX4xX3xX1xX100xX40xX1exX100xX20xX3xX4xX33dxX1exX3xX14xXdxX4axX4xX3xXexX30cxXexX3xX14xXdxX2f0xXbxX3xX4xX578xX3xXexX1xX569xX3xX183xX1fxX20xX3xX19xX1xX1bxX10xX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX24xX3xX1xX1fxX20xX1xX3xXbxX1xX2f0xX4xXd6xX3xXe6xX33dxX1exX3xX14xXdxX4axX4xX3xX183xXdxX32exXexX3xX578xX20xX3xX7xX7dxX3xX117xX56cxX6xX3xXexX6xX20xX3xX1exX9b2xXdxX3xX7xX570xX3xX1xX2cexXdxX3xX23xX24xX3xX4xX59exX20xX14xX3xXexX1xX5a4xX20xX14xX3xX4xe8ecxX20xX14xX3xX20xX1xX15xX3xX5xX24xX1exX3xX14xXdxX33dxX1exX3xX7xX33dxX20xX3xX117xX73xX535xXexX3xX4xX100xX40xXexXdxX7xX100xX5xX2bfxX3xX1xX6xX6bxX3xX4xX114exX20xX3xX14xX9b2xXdxX3xX5xX24xX3xX1xX100xX40xX1exX100xX20xX3xX7xXexX40xX10xX7xX7xXd6xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX10xX20xXexX10xX40xXaxX12xX0xXdxX1exX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1exX7xXfdxXbxX1xX100xXexX100xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1xX1bxX10xX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX24xX3xXexX1xX24xX20xX1xX3xX4xX2dxX20xX14xX3xXexX1xX15xX16xX20xX14xX3xX5xX24xX1exX3xX14xX3dxX3xXexX40xX15xX42xX4xX3xX2xX46xX1xX3xX7xX4axX20xX14xX4dxX3xX1xX3dxX20xX1xX3xX124xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX4fxX4fxXdxXd6xX183xX6xX100xX1xX6xXexXdxX20xX1xXd6xX23xX20xX4fxX20xX10xX10cxX7xX4fxX2xX196xX2xX46xX4fxX2xX46xX123xX61xX2xX2xX46xX46xX113xX1a6xX2xXexX1a6xX124xX1a2xX46xX5xX113xXd6xX1aexXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1xX1bxX10xX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX24xX3xXexX1xX24xX20xX1xX3xX4xX2dxX20xX14xX3xXexX1xX15xX16xX20xX14xX3xX5xX24xX1exX3xX14xX3dxX3xXexX40xX15xX42xX4xX3xX2xX46xX1xX3xX7xX4axX20xX14xX4dxXaxX3xX61xX6xXexX6xXfdxXbxX1xX100xXexX100xXfdxX100xX40xXdxX14xXdxX20xX6xX5xXfdxX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX111xX4fxX4fxXdxX1exX6xX14xX10xX7xXd6xX23xX100xX23xXd6xX23xX20xX4fxX73xXbxX5xX100xX6xX61xX10xX61xX4fxX123xX196xX5xX10cxX237xX1a6xX20xX1exX10xX237xX14xX4fxX1a6xX46xX2xX196xX243xX46xX1b6xX243xX46xX124xX4fxX124xX243xXf53xX4b8xXa10xX24exXd6xX1aexXbxX14xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX6xXbxXexXdxX100xX20xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX117xXexXfdxX6xX5xXdxX14xX20xX111xX3xX1aexX73xX7xXexXdxX288xX6bxX118xXaxX12xX0xX7xXexX40xX100xX20xX14xX12xXcxX2afxXbxX3xXexX1xX569xX3xX61xXa4cxX4xX111xX0xX4fxX7xXexX40xX100xX20xX14xX12xX3xX324xX776xXexX3xX69xX310xX73xX3xX1exX97xXexX3xX20xX14xX24xX6bxX3xX1exX42xXdxX3xX23xX42xXdxX3xX4xX4axX4xX3xX183xX24xXdxX3xXexX2afxXbxX3xXexX1xX569xX3xX61xXa4cxX4xX3xX5xX24xX3xX69xXdxX88xX73xX3xXexX73xX6bxX50axXexX3xX23xX16xXdxX3xX4xX1xX100xX3xX7xX2abxX4xX3xX19xX1xX1bxX10xXd6xX3xX13xX56cxX3xX14xXdxX33dxXdxX3xXbxX1xX56cxX20xX14xX3xXexX6axX1exX3xXexX40xX304xX3xX23xX24xX3xX23xX2afxX20xX3xX69xX97xX20xX14xX3xX4xX578xX3xXexX1xX569xX2bfxX3xX19xX304xX4xX1xX3xXexX1xX304xX4xX1xX3xX4xX4axX4xX3xX4xX1xX535xXexX3xX61x16e0cxX20xX3xXexX40xX73xX6bxX88xX20xX3xXexX1xX310xX20xX3xX19xXdxX20xX1xX3xXexX40xX100xX20xX14xX3xX20xX2cexX100xX3xX23xX24xX3xX14xXdxX2f0xXbxX3xX183xX1fxX20xX3xXexX40xX85xX3xX1xX578xX20xX3xX23xX24xX3xX20xX1xX6xX20xX1xX3xX20xX1xX2faxX20xX3xX1xX578xX20xX3xX23xX88xX3xX1exX9ebxXexX3xX7xXdxX20xX1xX3xX5x115a0xXd6xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX10xX20xXexX10xX40xXaxX12xX0xXdxX1exX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1exX7xXfdxXbxX1xX100xXexX100xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1xX1bxX10xX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX24xX3xXexX1xX24xX20xX1xX3xX4xX2dxX20xX14xX3xXexX1xX15xX16xX20xX14xX3xX5xX24xX1exX3xX14xX3dxX3xXexX40xX15xX42xX4xX3xX2xX46xX1xX3xX7xX4axX20xX14xX4dxX3xX1xX3dxX20xX1xX3xX196xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX4fxX4fxXdxXd6xX183xX6xX100xX1xX6xXexXdxX20xX1xXd6xX23xX20xX4fxX20xX10xX10cxX7xX4fxX2xX196xX2xX46xX4fxX2xX46xX123xX61xX2xX2xX46xX46xX113xX1a6xX2xXexX2xX46xX124xX113xX5xX124xXd6xX1aexXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1xX1bxX10xX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX24xX3xXexX1xX24xX20xX1xX3xX4xX2dxX20xX14xX3xXexX1xX15xX16xX20xX14xX3xX5xX24xX1exX3xX14xX3dxX3xXexX40xX15xX42xX4xX3xX2xX46xX1xX3xX7xX4axX20xX14xX4dxXaxX3xX61xX6xXexX6xXfdxXbxX1xX100xXexX100xXfdxX100xX40xXdxX14xXdxX20xX6xX5xXfdxX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX111xX4fxX4fxXdxX1exX6xX14xX10xX7xXd6xX23xX100xX23xXd6xX23xX20xX4fxX73xXbxX5xX100xX6xX61xX10xX61xX4fxX123xX196xX5xX10cxX237xX1a6xX20xX1exX10xX237xX14xX4fxX1a6xX46xX2xX196xX243xX46xX1b6xX243xX46xX124xX4fxX196xX243xX64xXcxX4b8x11f1exXd6xX1aexXbxX14xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX6xXbxXexXdxX100xX20xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX117xXexXfdxX6xX5xXdxX14xX20xX111xX3xX1aexX73xX7xXexXdxX288xX6bxX118xXaxX12xX0xX7xXexX40xX100xX20xX14xX12xdbcdxX20xX3xX7xX4axX20xX14xX3xX5xX2f0xX4xX3xX2xX46xX1xX111xX0xX4fxX7xXexX40xX100xX20xX14xX12xX3xX64x10f41xX3xXexXdxX20xX3xX1xX6xX6bxX3xX19xX1xX2dxX20xX14xX2bfxX3xXexX1xX3dxX3xX23xXdxX50axX4xX3xX20xX1xX590xX20xX3xX69xX56cxXdxX3xX4xX1238xX20xX14xX3xX4xX56cxX3xX1exX97xXexX3xX5xX570xXdxX3xX304xX4xX1xX3xX5xX42xX20xXd6xX3xX2a5xX1xXdxX3xX183xX1fxX20xX3xX19xX1xX2dxX20xX14xX3xX59exX20xX3xXexX40xX100xX20xX14xX3xX1exX15xX16xXdxX3xXexXdxX32exX20xX14xX3xX1xX100xX9ebxX4xX3xX1xX578xX20xX2bfxX3xX5xX15xX570xX20xX14xX3xX69xX15xX16xX20xX14xX3xXexX40xX100xX20xX14xX3xX1exX4axX73xX3xX7xX7dxX3xXexX40xX2f6xX3xX5xX1fxXdxX3xX183xX3dxX20xX1xX3xXexX1xX15xX16xX20xX14xX3xX23xX24xX3xX7xX36axX3xXexX40xX6xX100xX3xX69xX2b8xXdxX3xX4xX1xX535xXexX3xX69xX15xX570xX4xX3xX19xX1xX2f6xXdxX3xX69xX97xX20xX14xX3xX5xX1fxXdxXd6xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX10xX20xXexX10xX40xXaxX12xX0xXdxX1exX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1exX7xXfdxXbxX1xX100xXexX100xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1xX1bxX10xX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX24xX3xXexX1xX24xX20xX1xX3xX4xX2dxX20xX14xX3xXexX1xX15xX16xX20xX14xX3xX5xX24xX1exX3xX14xX3dxX3xXexX40xX15xX42xX4xX3xX2xX46xX1xX3xX7xX4axX20xX14xX4dxX3xX1xX3dxX20xX1xX3xX2xX46xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX4fxX4fxXdxXd6xX183xX6xX100xX1xX6xXexXdxX20xX1xXd6xX23xX20xX4fxX20xX10xX10cxX7xX4fxX2xX196xX2xX46xX4fxX2xX46xX123xX61xX2xX2xX46xX46xX113xX1a6xX2xXexX124xX196xX113xX46xX5xX196xXd6xX1aexXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1xX1bxX10xX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX24xX3xXexX1xX24xX20xX1xX3xX4xX2dxX20xX14xX3xXexX1xX15xX16xX20xX14xX3xX5xX24xX1exX3xX14xX3dxX3xXexX40xX15xX42xX4xX3xX2xX46xX1xX3xX7xX4axX20xX14xX4dxXaxX3xX61xX6xXexX6xXfdxXbxX1xX100xXexX100xXfdxX100xX40xXdxX14xXdxX20xX6xX5xXfdxX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX111xX4fxX4fxXdxX1exX6xX14xX10xX7xXd6xX23xX100xX23xXd6xX23xX20xX4fxX73xXbxX5xX100xX6xX61xX10xX61xX4fxX123xX196xX5xX10cxX237xX1a6xX20xX1exX10xX237xX14xX4fxX1a6xX46xX2xX196xX243xX46xX1b6xX243xX46xX124xX4fxX2xX46xX243xX24fxXbd6xX164cxX164cxXd6xX1aexXbxX14xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX6xXbxXexXdxX100xX20xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX117xXexXfdxX6xX5xXdxX14xX20xX111xX3xX1aexX73xX7xXexXdxX288xX6bxX118xXaxX12xX0xX7xXexX40xX100xX20xX14xX12xX96axX30cxX20xX14xX3xX20xX15xX42xX4xX111xX0xX4fxX7xXexX40xX100xX20xX14xX12xX3xXe6xX4axX4xX3xX4xX1xX73xX6bxX75xX20xX3xX14xXdxX6xX3xX19xX1xX73xX6bxX75xX20xX3xX183xX1fxX20xX3xX20xX75xX20xX3xX73xX30cxX20xX14xX3xX304xXexX3xX20xX1xX535xXexX3xX1b6xX122xX46xX3xXfdxX3xX122xX1a2xX46xX1exX5xX3xX20xX15xX42xX4xX3xX20xX14xX6xX6bxX3xX7xX6xX73xX3xX19xX1xXdxX3xXexX1xX2abxX4xX3xX61xX2afxX6bxXd6xX3xX324xX1fxX20xX3xX1xX2cexX6bxX3xXexX1xX75xX1exX3xX4xX1xX6xX20xX1xX3xX23xX24xX100xX3xX20xX15xX42xX4xX3xX69xX569xX3xX183xX2b8xX3xX7xX73xX20xX14xX3xXexX1xX75xX1exX3xX4xX6axX20xX3xX183xXf16xX20xX14xX3xX4b9xX5exX3xX4xX1xX100xX3xX4xX578xX3xXexX1xX569xXd6xX3xX324xX1fxX20xX3xX4xX1238xX20xX14xX3xX20xX75xX20xX3xXexX40xX4axX20xX1xX3xX69xXa5bxX3xX73xX30cxX20xX14xX3xX4xX56cxX3xX69xX15xX16xX20xX14xX2bfxX3xX20xX1xXdxX88xX73xX3xX4xX1xX535xXexX3xX5xX24xX1exX3xX20xX14xX9b2xXexX3xX20xX1xX6axX20xX3xXexX1fxX100xX3xX23xX24xX3xXbxX1xXa4cxX3xX14xXdxX6xX3xX1xX56cxX6xX3xX1xX9b2xX4xXd6xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX10xX20xXexX10xX40xXaxX12xX0xXdxX1exX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1exX7xXfdxXbxX1xX100xXexX100xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX61xXdxX7xXbxX5xX6xX6bxX111xX3xX183xX5xX100xX4xX19xX118xX3xX1exX6xX40xX14xXdxX20xXfdxX5xX10xX288xXexX111xX3xX6xX73xXexX100xX118xX3xX1exX6xX40xX14xXdxX20xXfdxX40xXdxX14xX1xXexX111xX3xX6xX73xXexX100xX118xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1xX1bxX10xX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX24xX3xXexX1xX24xX20xX1xX3xX4xX2dxX20xX14xX3xXexX1xX15xX16xX20xX14xX3xX5xX24xX1exX3xX14xX3dxX3xXexX40xX15xX42xX4xX3xX2xX46xX1xX3xX7xX4axX20xX14xX4dxX3xX1xX3dxX20xX1xX3xX2xX2xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX4fxX4fxXdxXd6xX183xX6xX100xX1xX6xXexXdxX20xX1xXd6xX23xX20xX4fxX20xX10xX10cxX7xX4fxX2xX196xX2xX46xX4fxX2xX46xX123xX61xX2xX2xX46xX46xX113xX1a6xX2xXexX123xX1a2xX2xX5xX2xX46xXd6xX1aexXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1xX1bxX10xX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX24xX3xXexX1xX24xX20xX1xX3xX4xX2dxX20xX14xX3xXexX1xX15xX16xX20xX14xX3xX5xX24xX1exX3xX14xX3dxX3xXexX40xX15xX42xX4xX3xX2xX46xX1xX3xX7xX4axX20xX14xX4dxXaxX3xX61xX6xXexX6xXfdxXbxX1xX100xXexX100xXfdxX100xX40xXdxX14xXdxX20xX6xX5xXfdxX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX111xX4fxX4fxXdxX1exX6xX14xX10xX7xXd6xX23xX100xX23xXd6xX23xX20xX4fxX73xXbxX5xX100xX6xX61xX10xX61xX4fxX123xX196xX5xX10cxX237xX1a6xX20xX1exX10xX237xX14xX4fxX1a6xX46xX2xX196xX243xX46xX1b6xX243xX46xX124xX4fxX2xX2xX243xX729xXa10xea61xX64xXd6xX1aexXbxX14xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX6xXbxXexXdxX100xX20xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX117xXexXfdxX6xX5xXdxX14xX20xX111xX3xX1aexX73xX7xXexXdxX288xX6bxX118xXaxX12xX0xX7xXexX40xX100xX20xX14xX12xXbd6xXdxX8cxX3xX4xX1xXcfxX3xX5xX24xX1exX3xX23xXdxX50axX4xX3xX20xX14xX59exX20xX3xX20xX776xXbxX111xX0xX4fxX7xXexX40xX100xX20xX14xX12xX3xX64xX9b2xX20xX3xX61xX2faxXbxX3xX183xX24xX20xX3xX5xX24xX1exX3xX23xXdxX50axX4xX3xX20xX14xX59exX20xX3xX20xX776xXbxX3xX4xX1238xX20xX14xX3xX5xX24xX3xX1exX97xXexX3xX4xX4axX4xX1xX3xX40xfe00xX20xX3xX5xX73xX6bxX50axX20xX3xX20xX2cexX100xX3xX183xX97xX2bfxX3xX19xX1xXdxX32exX20xX3xXexX59exX20xX14xX3xXexX304xX20xX1xX3xX7xX4axX20xX14xX3xXexX1fxX100xX3xX23xX24xX3xX4xX33dxXdxX3xXexX1xXdxX50axX20xX3xXexX6axX1exX3xXexX40xX1fxX20xX14xXd6xX4fxXd6xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4baxX100xX73xX40xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX100xX3xX729xX24fxX729xX0xX4fxXbxX12