Sáp nhập Hải quan Hồng Lĩnh vào Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Xuân Hải
(Baohatinh.vn) - Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh sẽ chính thức sáp nhập vào Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Xuân Hải từ ngày 22/11/2019.
f357x18453x17db6x13b35x16820x14d71x16ac9x18b16x131f4xX7x172dax141c4x13e6ax14833x12b8axff56xX5x1008cxXax133f2x13787x18c50xXbxX3x1969axX1x11508xXbxX3x136b8x19210xXdxX3x15647x15b15xX6xX17xX3xX1cx16b88xX17x13e75xX3x17853x1543fxX17xX1xX3x1774cx10148x12772xX3x107f5xX1xXdxX3xX4x1795bxX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX17xX3xX4x17fbfxX6xX3x11c7bxX1x12114xX21xX3xX4xX1dxX17xX28xX3xfbfaxX21x122f7xX17xX3xX1cxX1dxXdxX0xf756xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6x14fb6xXaxX12xX33xX1xXdxX3xX4xX38xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX17xX3xX1cxX26xX17xX28xX3xX2axX2bxX17xX1xX3xX7x164b6xX3xX4xX1x18550xX17xX1xX3xXexX1x12519xX4xX3xX7xX14xXbxX3xX17xX1xX19xXbxX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX1xXdxX3xX4xX38xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX17xX3xX4xX45xX6xX3xX48xX1xX4axX21xX3xX4xX1dxX17xX28xX3xX52xX21xX54xX17xX3xX1cxX1dxXdxX3xXex17125xX3xX17xX28xX30x19222xX3x1345fxXd6xX5bxX2xX2xX5bxXd6x1055axX2x13a10x12e29xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx143cdxX31xX6dxXd4xXaxX12xX33xX38xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX17xX3xX1cxX30xX3xXcxX2bxX17xX1xX3xX2fxXcfxX6xX3xX4x14434xX3xXexX1x142a6xX17xX28xX3x1018bxX14xX31xX3xX2fx13864xX3xX2fxXdx199efxX4xX3xX7xX14xXbxX3xX17xX1xX19xXbxX3xX33xX1xXdxX3xX4xX38xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX17xX3xX1cxX26xX17xX28xX3xX2axX2bxX17xX1xX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX1xXdxX3xX4xX38xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX17xX3xX4xX45xX6xX3xX48xX1xX4axX21xX3xX4xX1dxX17xX28xX3xX52xX21xX54xX17xX3xX1cxX1dxXdxX3x14512x17bc2xX28xX1xXdxX3xX52xX21xX54xX17x13a17xXe0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xX31xX6dxXd4xX3xXbxX33xX10xX17xXexX10x1212cxXaxX12xX0xXdx11ae0xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX33xX10xX17xXexX10xX19axXaxX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXax111f6xXdxX6dxXexX1x13fabxX3x14a6bxX2x15b1fxXbx15accx19a77xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX1bexX3x1495cxX2xXddxXbxX1c4xX1c5xXaxX3xX7xX19axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1bexX5bxX5bxXdxXe0xX118xX6xX31xX1xX6xXexXdxX17xX1xXe0xX2fxX17xX5bxX17xX10xX1b9xX7xX5bxX2xXdfxX1cfxX1c2xX5bxX2xXddxX1c2xX6dxX1c2xXd6xX2xXddx17e50xXd6xX1cfxXexX1cfxX204xXd6x169daxX5xXd6x19761xX2xXddxX204xX6dxX1cfxXddxX204xXd6xXd6xX2xXddxXex14578xX1c0xX1cfxX1c0xX5xX1cfxX20exX2xXe0x13497xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX17xX1xX19xXbxX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX17xX3xX1cxX26xX17xX28xX3xX2axX2bxX17xX1xX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX1xXdxX3xX4xX38xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX17xX3xX4xX45xX6xX3xX48xX1xX4axX21xX3xX4xX1dxX17xX28xX3xX52xX21xX54xX17xX3xX1cxX1dxXdxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX6xXbxXexXdxX31xX17xXaxX12xX33xX1xXdxX3xX4xX38xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX17xX3xX1cxX26xX17xX28xX3xX2axX2bxX17xX1xX3xX7xX8cxX3xXexX19ax163faxX3xXexX1xX30xX17xX1xX3xXexX19axX38xX3xX7xX2b1xX3xXd6xX3xX4x1216dxX6xX3xX33xX1xXdxX3xX4xX38xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX17xX3xX4xX45xX6xX3xX48xX1xX4axX21xX3xX4xX1dxX17xX28xX3xX52xX21xX54xX17xX3xX1cxX1dxXdxX3xXexXcfxX3xX17xX28xX30xXd4xX3xXd6xXd6xX5bxX2xX2xX5bxXd6xXddxX2xXdfxX0xXdxX3xXdxX6dxX9xXaxXdxX19fxX28xX4xX6xXbxXexXdxX31xX17xXd6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX33xX6xXbxXexXdxX31xX17xXaxX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1c4xXexX20exX6xX5xXdxX28xX17xX1bexX3xX4xX10xX17xXexX10xX19axX1c5xX3xX1b9xXdxX6dxXexX1xX1bexX3xX1c0xX2xX1cfxXbxX1c4xX1c5xXaxX12xX0xX5bxXdxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xX31xX6dxXd4xXaxX12xXcxX1x11c15xX4xX3xX1xXdxX121xX17xX3x14210xX21xXd4x18cf9xXexX3x14da2x18e0dxX17xX1xX3xX7x122bexX3xX2xX204xX1c2xX1cfxX5bxX372x1782fxX20exXf0xXcxX33xX3xX4xX2c3xX6xX3xXf0x1780exX3xXexX19ax1184cxX2b1xX17xX28xX3xXf0xX391xX3xXcxX30xXdxX3xX4xX1xX90xX17xX1xX3xX17xX28xX30xXd4xX3xX2xXdfxX5bxXdfxX5bxXd6xXddxX2xXdfxX3xX2fxX11dxX3xX2fxXdxX121xX4xX3xXex11a77xX3xX4xX1xX96xX4xX3xX5x14901xXdxX3xX4xX14xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX38xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX17xX3xXexX19axX36axX4xX3xXexX1xX21xX391xX4xX3xX33xX38xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX17xX3xXex1282fxX17xX1xX3xX1cxX30xX3xXcxX2bxX17xX1xX3xX2fxX30xX3xX33xX114xX17xX28xX3xX2fx100b4xX17xX3xX7xX37exX3xX1c0xXd6xX1cfxX20bxX5bxXcxX33xX1cxX372xX20exXcxX33xX33xXf0xX3xX17xX28xX30xXd4xX3xX20bxXddxX5bxXdfxX5bxXd6xXddxX2xXdfxX3xX4xX2c3xX6xX3xXcxX3bfxX17xX28xX3xX4xX38xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX17xX3xX2fxX11dxX3xX2fxXdxX121xX4xX3xXexX19axXdx10a83xX17xX3xX48xX1xX6xXdxX3xX372xX21xXd4xX375xXexX3xX378xX379xX17xX1xX3xXexX3bfxX3xX4xX1xX96xX4xX3xX5xX3c7xXdxX3xX4xX1xXdxX3xX4xX38xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX17x131a1xX3xX33xX38xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX17xX3xXexX3f8xX17xX1xX3xX1cxX30xX3xXcxX2bxX17xX1xX3xX378x17a4fxX3xXexXdxX375xX17xX3xX1xX30xX17xX1xX3xX4xX14xX4xX3xXexX1xX2c3xX3xXexX38xX4xX3xX7xX14xXbxX3xX17xX1xX19xXbxX3xX33xX1xXdxX3xX4xX38xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX17xX3xX1cxX26xX17xX28xX3xX2axX2bxX17xX1xX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX1xXdxX3xX4xX38xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX17xX3xX4xX45xX6xX3xX48xX1xX4axX21xX3xX4xX1dxX17xX28xX3xX52xX21xX54xX17xX3xX1cxX1dxXdxXe0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xX31xX6dxXd4xXaxX12x14455xXdxX121xX4xX3xX7xX14xXbxX3xX17xX1xX19xXbxX3xX4xX110xX3xX1xXdxX121xX21xX3xX5xX36axX4xX3xX48xX452xX3xXexXcfxX3xX17xX28xX30xXd4xX3xXd6xXd6xX5bxX2xX2xX5bxXd6xXddxX2xXdfxXe0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xX31xX6dxXd4xXaxX12xXcxX1xX10xX31xX3xX378xX110xX481xX3xXexX19axX38xX3xX7xX2b1xX3xX4xX2c3xX6xX3xX33xX1xXdxX3xX4xX38xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX17xX3xX4xX45xX6xX3xX48xX1x1733dxX21xX3xX4xX1dxX17xX28xX3xX52xX21xX54xX17xX3xX1cxX1dxXdxX481xX3xX28xX26xX19fxX1bexX3xXcxX19axX38xX3xX7xX2b1xX3xX2xX3xX174xXexX19axX38xX3xX7xX2b1xX3xX4xX1xX90xX17xX1xX17exX3xXexX3c7xXdxX3xX1c4xX49exX3xX52xX21xX54xX17xX3xX1cxX1dxXdxX481xX3xX1xX21xXd4xX121xX17xX3xX175xX28xX1xXdxX3xX52xX21xX54xX17xX481xX3xXexX3f8xX17xX1xX3xX1cxX30xX3xXcxX2bxX17xX1xX1c5xX3xXexX19axX38xX3xX7xX2b1xX3xXd6xX3xXexX3c7xXdxX3xXbxX1xX395x18089xX17xX28xX3xXf0xf3e9xX4xX3xX1cxX26xX17xX28xX481xX3xXexX1xX379xX3xX1c4xX49exX3xX1cxX26xX17xX28xX3xX2axX2bxX17xX1xX481xX3xXexX3f8xX17xX1xX3xX1cxX30xX3xXcxX2bxX17xX1xX3xX174xXexX19axX38xX3xX7xX2b1xX3xX4x18c64xX3xX4xX2c3xX6xX3xX33xX1xXdxX3xX4xX38xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX17xX3xX1cxX26xX17xX28xX3xX2axX2bxX17xX1xX17exXe0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xX31xX6dxXd4xX3xXbxX33xX10xX17xXexX10xX19axXaxX12xX0xXdxX19fxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX33xX10xX17xXexX10xX19axXaxX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXaxX1b9xXdxX6dxXexX1xX1bexX3xX1c0xX2xX1c2xXbxX1c4xX1c5xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX1bexX3xX1cfxX2xXddxXbxX1c4xX1c5xXaxX3xX7xX19axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1bexX5bxX5bxXdxXe0xX118xX6xX31xX1xX6xXexXdxX17xX1xXe0xX2fxX17xX5bxX17xX10xX1b9xX7xX5bxX2xXdfxX1cfxX1c2xX5bxX2xXddxX1c2xX6dxX1c2xXd6xX2xXddxXdfxX1c2xX2xXexX20bxX20bxX1c0xX21bxX5xX1c0xX20exX2xX20bxX1c2xX6dxX20bxXddxX1c0xX20bxX204xX1c2xX20bxXexX1c2xXdfxX204xX1cfxX5xX2xXddxXe0xX224xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX17xX1xX19xXbxX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX17xX3xX1cxX26xX17xX28xX3xX2axX2bxX17xX1xX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX1xXdxX3xX4xX38xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX17xX3xX4xX45xX6xX3xX48xX1xX4axX21xX3xX4xX1dxX17xX28xX3xX52xX21xX54xX17xX3xX1cxX1dxXdxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX6xXbxXexXdxX31xX17xXaxX12xX33xX1xXdxX3xX4xX38xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX17xX3xX4xX45xX6xX3xX48xX1xX4axX21xX3xX4xX1dxX17xX28xX3xX52xX21xX54xX17xX3xX1cxX1dxXdxX3xX7xX8cxX3xXexX1xX36axX4xX3xX1xXdxX121xX17xX3xX4xX1xX96xX4xX3xX17xX40dxX17xX28xX481xX3xX17xX1xXdxX121xX19fxX3xX2fxX38xX481xX3xX378xX379xX6xX3xX118xX30xX17xX3xX20xX21xX1dxX17xX3xX5x191e5xX3xX4xX2c3xX6xX3xX33xX1xXdxX3xX33xX38xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX17xX3xX1cxX26xX17xX28xX3xX2axX2bxX17xX1xX3xXexX19axX395x1639exX4xX3xX378xX54xXd4xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xX31xX6dxXd4xXaxX12xX33xX1xXdxX3xX4xX38xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX17xX3xX4xX45xX6xX3xX48xX1xX4axX21xX3xX4xX1dxX17xX28xX3xX52xX21xX54xX17xX3xX1cxX1dxXdxX3xXexX1xX36axX4xX3xX1xXdxX121xX17xX3xX4xX1xX96xX4xX3xX17xX40dxX17xX28xX481xX3xX17xX1xXdxX121xX19fxX3xX2fxX38xX481xX3xX20xX21xXd4xX11dxX17xX3xX1xX3c7xX17xX3xX378xX395x12f31xX4xX3xX20xX21xXd4xX3xX378xX379xX17xX1xX3xXexX3c7xXdxX3xX372xX21xXd4xX375xXexX3xX378xX379xX17xX1xX3xX7xX37exX3xX1cfxXd6xXdfxXd6xX5bxX372xX386xX20exXcxX33xX1cxX372xX3xX17xX28xX30xXd4xX3xX2xXd6xX5bxX2xXd6xX5bxXd6xXddxX2xX1c0xX3xX4xX2c3xX6xX3xXcxX3bfxX17xX28xX3xX4xX38xX4xX3xXexX19axX395xX2b1xX17xX28xX3xXcxX3bfxX17xX28xX3xX4xX38xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX17xX3xX2fxX11dxX3xX2fxXdxX121xX4xX3xX20xX21xXd4xX3xX378xX379xX17xX1xX3xX4xX1xX96xX4xX3xX17xX40dxX17xX28xX481xX3xX17xX1xXdxX121xX19fxX3xX2fxX38xX481xX3xX20xX21xXd4xX11dxX17xX3xX1xX3c7xX17xX3xX2fxX30xX3xX4x19086xX3xX4xX58bxX21xX3xXexX3bfxX3xX4xX1xX96xX4xX3xX4xX2c3xX6xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX38xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX17xX3xXexX19axX36axX4xX3xXexX1xX21xX391xX4xX3xX33xX38xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX17xX3xXexX3f8xX17xX1xX481xX3xX5xXdx19611xX17xX3xXexX3f8xX17xX1xX481xX3xXexX1xX30xX17xX1xX3xXbxX1xX37exX3xX174xXexX19axX31xX17xX28xX3xX378xX110xX3xX4xX110xX3xX4xX1xX96xX4xX3xX17xX40dxX17xX28xX481xX3xX17xX1xXdxX121xX19fxX3xX2fxX38xX3xX378xX379xX6xX3xX118xX30xX17xX3xX20xX21xX1dxX17xX3xX5xX7baxX3xX4xX2c3xX6xX3xX33xX1xXdxX3xX33xX38xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX17xX3xX1cxX26xX17xX28xX3xX2axX2bxX17xX1xX3xXexX19axX395xX7dexX4xX3xX378xX54xXd4xX17exXe0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xX31xX6dxXd4xXaxX12xX33xX38xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX17xX3xXexX2bxX17xX1xX3xX1cxX30xX3xXcxX2bxX17xX1xX3xXexX1xX114xX17xX28xX3xXexXdxX17xX3xX378xX452xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX8e1xX3xX20xX21xX6xX17xX3xX378xX8e1xX17xX3xX2fxX379xX3xX2fxX30xX3xX4xX391xX17xX28xX3xX378xX26xX17xX28xX3xX6dxX31xX6xX17xX1xX3xX17xX28xX1xXdxX121xXbxX3xX378xX395xX84cxX4xX3xX118xXdxX375xXexX481xX3xX5xXdxX928xX17xX3xX1xX121xX3xX4xX114xX17xX28xX3xXexX14xX4xX3xX2fxX30xX3xX5xX30xX19fxX3xXexX1xX21xX3xXexX38xX4xX3xX1xX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX17xX3xXexX1xX10xX31xX3xX20xX21xXd4xX3xX378xX379xX17xX1xXe0xX0xX5bxXbxX12xX0xX6dxXdxX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6dxX19axX10xX5xX6xXexX10xX6dxXaxX12xX0xX7xXexX19axX31xX17xX28xX12xXcxXdxX17xX3xX5xXdxX928xX17xX3xX20xX21xX6xX17xX1bexX0xX5bxX7xXexX19axX31xX17xX28xX12xX0xX21xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX20exXexX1xX21xX19fxX118xX20exX6xX17xX6dxX20exX7xX6xXbxX31xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX19axX395xX7dexX4xX3xXexX1xX14xX17xX28xX3xX2xXd6xX481xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX17xX3xX1cxX30xX3xXcxX2bxX17xX1xX3xX7xX8cxX3xX7xX14xXbxX3xX17xX1xX19xXbxX3xXd6xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX38xX4xX3xXexX19axX36axX4xX3xXexX1xX21xX391xX4xXaxX3xX1xX19axX10x12d73xX9xXaxX5bxX4xX1xXdxX17xX1xX20exXexX19axXdxX5bxXexX19axX21xX31xX4xX20exXexX1xX6xX17xX28xX20exX2xXd6xX20exX1xX6xXdxX20exX20xX21xX6xX17xX20exX1xX6xX20exXexXdxX17xX1xX20exX7xX10xX20exX7xX6xXbxX20exX17xX1xX6xXbxX20exXd6xX20exX4xX1xXdxX20exX4xX21xX4xX20exXexX19axX21xX4xX20exXexX1xX21xX31xX4xX5bxX2xX204xXddxXddxX2xX1c0xXe0xX1xXexX19fxXaxX12xX0xXdxX19fxX28xX3xX7xX19axX4xX9xXaxX5bxX19fxX10xX6dxXdxX6xX5bxX2xXd6xXddxX5bxX17xX10xX1b9xX7xX5bxX2xXdfxX20bxXdfxX5bxX2xXddxX204xX6dxX1cfxXddxX204xXd6xXd6xX2xXddxXexX21bxX1c0xX1cfxX1c0xX5xX1cfxX20exX2xX2xX21bxX6dxX1c2xXddxX204xX2xXddxX20bxX20bxXexX204xX1cfxX20bxX20bxX5xXd6xX20exX2xXe0xX224xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX17xX1xX19xXbxX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX17xX3xX1cxX26xX17xX28xX3xX2axX2bxX17xX1xX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX1xXdxX3xX4xX38xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX17xX3xX4xX45xX6xX3xX48xX1xX4axX21xX3xX4xX1dxX17xX28xX3xX52xX21xX54xX17xX3xX1cxX1dxXdxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX6dxXdxX2fxX12xX0xX7xXexX19axX31xX17xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX19axX395xX7dexX4xX3xXexX1xX14xX17xX28xX3xX2xXd6xX481xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX17xX3xX1cxX30xX3xXcxX2bxX17xX1xX3xX7xX8cxX3xX7xX14xXbxX3xX17xX1xX19xXbxX3xXd6xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX38xX4xX3xXexX19axX36axX4xX3xXexX1xX21xX391xX4xXaxX3xX1xX19axX10xXaefxX9xXaxX5bxX4xX1xXdxX17xX1xX20exXexX19axXdxX5bxXexX19axX21xX31xX4xX20exXexX1xX6xX17xX28xX20exX2xXd6xX20exX1xX6xXdxX20exX20xX21xX6xX17xX20exX1xX6xX20exXexXdxX17xX1xX20exX7xX10xX20exX7xX6xXbxX20exX17xX1xX6xXbxX20exXd6xX20exX4xX1xXdxX20exX4xX21xX4xX20exXexX19axX21xX4xX20exXexX1xX21xX31xX4xX5bxX2xX204xXddxXddxX2xX1c0xXe0xX1xXexX19fxXaxX12xXcxX19axX395xX7dexX4xX3xXexX1xX14xX17xX28xX3xX2xXd6xX481xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX17xX3xX1cxX30xX3xXcxX2bxX17xX1xX3xX7xX8cxX3xX7xX14xXbxX3xX17xX1xX19xXbxX3xXd6xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX38xX4xX3xXexX19axX36axX4xX3xXexX1xX21xX391xX4xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX19axX31xX17xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xXcxX1xX10xX31xX3xX372xX21xXd4xX375xXexX3xX378xX379xX17xX1xX3xX2xX204xX1c2xX1cfxX5bxX372xX386xX20exXf0xXcxX33xX3xX4xX2c3xX6xX3xXf0xX391xX3xXcxX30xXdxX3xX4xX1xX90xX17xX1xX481xX3xXexX19axX395xX7dexX4xX3xX17xX28xX30xXd4xX3xX2xX5bxX2xXd6xX5bxXd6xXddxX2xXdfxX481xX3xX33xX38xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX17xX3xX1cxX30xX3xXcxX2bxX17xX1xX3xXbxX1xX1dxXdxX3xX1xX31xX30xX17xX3xXexX1xX30xX17xX1xX3xX2fxXdxX121xX4xX3xX7xX14xXbxX3xX17xX1xX19xXbxX3xX33xX1xXdxX3xX4xX38xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX17xX3xX1cxX26xX17xX28xX3xX2axX2bxX17xX1xX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX1xXdxX3xX4xX38xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX17xX3xX4xX45xX6xX3xX48xX1xX4axX21xX3xX4xX1dxX17xX28xX3xX52xX21xX54xX17xX3xX1cxX1dxXdxXe0xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX6dxXdxX2fxX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5bxX21xX5xX12xX0xX6dxXdxX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX19axXaxX12xX0xX5bxX6dxXdxX2fxX12xX0xX5bxX6dxXdxX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1467dxX21xXexX1xX31xX19axXaxX12x16683xXe0xX51bxX0xX5bxXbxX12
P.V